НАЧАЛО
ЗA НАС
МАНДАТ
КАКВО ВЯРВАМЕ
INTERNET CHURCH
КОНФЕРЕНЦИИ - ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
СЪБИТИЯ
ВИДЕНИЕ
ГОСПОДНА ВЕЧЕРЯ
УЕБ РАДИО
ПОСЛАНИЯ ОТ ПАСТОРА
ПОСЛАНИЯ НА ДЖОИС МАЙЕР
ПОСЛАНИЯ НА КЕНЕТ КОПЛАНД
БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ДПО
ГЛАЕДАЙТЕ ЗАПИСИ ОТ СЛУЖБИТЕ
В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА
ВИДЕО КАНАЛ
АУДИО ПРОПОВЕДИ
КАК ДА ПРИЕМА ИСУС
КРЪЩЕНИЯ ВЪВ ВОДА
КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
СЛУЖЕНИЕ НА БОЛНИ
СЛУЖЕНИЕ В НАЦИИТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ГАЛЕРИЯ
ДАРЕНИЯ
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
СЛУЖБИ

ПОСЛАНИЯ ОТ ПАСТОРА

Пророческо слово, което Бог ми даде днес; Очаква ни година на съживление църква, време, в което пасивните ще станат дваж по мъртви, а движените от Божия Дух още по-мощни в слово и в дело. Дошло е време, в което Бог ще издигне камъните да проговорят на место хората, който само се наричат с Неговото име. Лука 19:40. „И Той в отговор рече: Казвам ви, че ако тия млъкнат, то камъните ще извикат.” Идва време на разплата с греха и с всеки компромис правен някога в църква. Бог ще съди с мощна ръка всичките си служители и всички търгаши в църквата. Няма да остане нищо в тайно, и това, което е казано в тайно ще излезе на яве. Бог ще прекърши изсъхналите клони, които не дават плод, за да даде простор за тези, които имат. Това е година, в която ще видите Бог, по начин, който никога не сте Го познавали. Бог ще върши нещо ново и тези, които обичат Исус ще разпознаят лесно гласа МУ. Тези, който не са от стадото и прескачат през оградата няма да го чуят гласът Му и ще останат вън от кошарата или протекцията на Бог. Там ще бъде плач и скърцане със зъби.  Откровение 22:15. „А отвън са псетата чародейците, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже.” Бог на чудеса, ще покаже знамения на земята долу и чудеса в небесата горе.Деяния на Апостолите 2:17;21 "И в последните дни, казва Бог, Ще излея от Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Юношите ви ще виждат видения, И старците ви ще сънуват сънища; Още и на слугите Си и на слугините Си ще изливам от Духа Си. В ония дни ще пророкуват. И ще покажа чудеса на небето горе, И знамения на земята долу, - Кръв и огън, и пара от дим; Слънцето ще се превърне в тъмнина, И луната в кръв, Преди да дойде великият И бележит ден Господен. И всеки, който призове името Господно, ще се спаси".

Време е за спасение на човешки души, затова застанете в единство и единомислие на вярата, за да бъдете ефективни и плодоносни във вярата.

Исая 43:19. „Ето, Аз ще направя ново нещо; Сега ще се появи; не ще ли внимавате в него? Да! Ще направя път в пустинята, И реки в безводната земя.” Познайте белезите на времената и техните знамения, познайте времето на Господа докато все още не е станало късно. Изправете се и се препашете с надеждата за всяка благодат, която ви се дава днес и слушайте добре гласа на Господа който ви вика днес. Амин!

 1 Петър 1:13. „Затова препашете се през чреслата на вашите помисли, бъдете въздържани и имайте пълна надежда за благодатта, която ще ви се даде, когато се яви Исус Христос.”

Бог на мира да бъде с всички вас днес.

Пастор Васил Петров


16 Май 2019 г Послание на пастора

Искаш да просперираш, но не знаеш как?

Какво значи просперитет? Това е разцвет, цъфтеж, процъфтяване, прогрес, преуспяване, подем, развитие, развой, благосъстояние, благоденствие, , напредване, благополучие.

Библейския начин за просперитет е много по различен като модел в сравнение с начина по който просперира този свят.

Днес много хора, а за жалост често се среща това и в мислите на служители, които си мислят, че да просперираш, това, означава да бъдеш заможен, да показваш класа, да имаш семейство, да имаш добра кола, да имаш последователи или много приятели, да имаш всичко в изобилие и за жалост забелязвам днес със голяма мъка в сърцето си, че това и преследват като цели.  Да имаш, да имаш, да имаш …..! Ако до това се свежда всичко, YAY! Не е ли това, което днес търси света? Защо ти трябва църква за да просперираш тогава?

Когато Бог говори за просперитет, Той наистина има в предвид всичко, което не е от този свят. Искате ли да ви кажа защо?

Погледнете на Исус! Винаги гледайте на Исус! Погледнете живота на Исус! Четете и си отговорете на въпроса; Дали Исус беше просперираща личност? О, даааа! Той е живота, така ни казва словото. В какво се състои живота? Да познаваме Него! Да живеем с Него! Да имаме Божието царство вътре в нас. Това значи, животът ви да е задоволен в Него! Тогава нищо, не може да ви повреди. Нищо няма да ви събори, нищо няма да ви дразни, нищо няма да ви измъчва, нищо няма да ви препуска, нищо няма да ви боли. Ще станете мъртви за света и живи за Бога.

„Така и вие считайте себе си за мъртви към греха, а живи към Бога в Христа Исуса.” Римляни 6:11

Исус казва: „Лисиците си имат леговища, и небесните птици гнезда; а Човешкият Син няма где глава да подслони. Матей 8:20, Това прави ли Исус, да не е просперираш?

Той се движи пеш или на …. "Речете на Сионовата дъщеря: Ето, твоят Цар иде при тебе, Кротък и възседнал на осел И на осле, рожба на ослица". Матей 21:5

Царете обикновено се предвижват на кон и то бял, различен от този на другите, за да се знае, че това е ЦАРЯ! Исус не търси земна слава, защото това е дух на гордост, но не и просперитет.

Йоан пише; От Презвитера до любезния Гаий, когото любя; Възлюбений, молитствувам да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти. 3 Йоан 1:1-2

Здравето на душата е истински просперитет! Мирът в сърцето е истински просперитет! Радостта от спасението е истински просперитет! Правдата на Исус в живота ти е истински просперитет! Любовта на Бог да присъства в живота ти това със сигурност е истински просперитет!

Просперирайте в Исус във всичко и бъдете щастливи.

Целите, които преследвате нека бъдат различни от всичко това, което предлага света. Защо?

и светът преминава, и неговите похоти; а който върши Божията воля, пребъдва до века. 1 Йоан 2:17

Желая ви го от сърце, църква а и на всички служители Божии!

Пастор Васил Петров

16 Май 2019 г.Здравейте църква, 28 Март 2019 г.

Здравейте църква,

"Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги" Евреи 13:8

 

Уж, няколко прости думи, но с такова огромно значение в тях.

  Преди повече от петнадесет години, Бог ми говори чрез Святия Дух, това слово и ме изпрати по нациите да освободя тези думи, върху хора различни от нас, с различен начин на мислене, култура, цвят на кожата. Това беше посланието с, което трябваше да призова, хората на покаяние и да се моля за тях, Бог да ги изцели и освободи от връзките на сатана в техния живот. И то днес си спомням лицата на всички, които преживяха свръхестествено освобождение и бяха напълно изцелени от разни тежки дори мога да кажа смъртоносни болести. Тези няколко думи, почти един ред, бяха повече от достатъчни, за да кажа на всички, че Исус ги обича и Той не се променя в желанието си да ги изцелява и благославя, всички, които идват при его с чисто, покаяно сърце. Неговата милост, наистина трае до века. Неговото слово е наистина, Боговдъхновено и силно да променя и освобождава човешки животи. Спомням си, когато бях заведен от Святия Дух, в една църква на петдесет километра от Берн в едно малко, но толкова красиво градче, нарича се, Интерлакен. Никога през живота си не съм предполагал, че ще имам възможност да проповядвам словото на Бог точно там. Пастора на църквата ми даде точно десет минути за да разкажа от къде съм и в какво Бог ме води да служа. Спомням си добре, че в този момент нямах никакво намерение и желание да представям себе си или служението ми. Всичко, което исках да кажа на хората там бе, че Исус Христос е същият точно така, както преди повече от две хиляди години. Исках да им дам добрата вест, че Той наистина иска да ги освободи, да им прости, изцели и още повече да ги изпълни със Святия Дух. Когато ми дадоха думата аз станах и казах, че всичко, за което съм дошъл в Швейцария е това, да предам словото на Бог, и когато цитирах писанията, с вяра, Божият Свят Дух, дойде с невероятна сила върху всички, които седяха там. Преводача, които беше до мен буквално беше хвърлен на няколко метра от Духа на пода и се сгъна на земята. Не беше от радост, а за назидание. По късно разбрах, че същият човек е имал извън брачно взаимоотношение и е ходил в грях. Също, видях как момичето, което водеше хваление падна по лице на земята и започна да плаче пред Господа и да се покайва. Жена от последния ред в залата се изправи и свидетелства, как Бог е премахнал болката в кръста и след, като тя е дошла на църква едвам ходейки с бастуни. Тя каза, че не е имала в предвид въобще да идва до събранието, но нещо я е подтикнало да направи това. Други хора свидетелстваха за Божия мир и радост как са заели празнотата в тяхното сърце и всичко това се случи за не повече от десет минути. Аз се съобразих с даденото ми време и погледнах към пастора, които очевидно беше в шок. Казах му съвсем нежно като, че ли нищо не беше се случило, Бог нека да благослови теб и цялата църква в името на Исус. Дадох му думата и Той вече не знаеше точно какво трябва да прави по нататък. Това е словото, което проповядвах в Германия, Холандия, Франция, Италия, Дания, Румъния, България, Македония, Швейцария и Бог го потвърждаваше с чудеса и знамения. Много болни от рак бяха напълно освободени, хора с болки в крайниците, шизофреници и напълно обладани хора приеха чудо от Господа. Очи се отваряха за Божата слава, глухи изповядаха сто процента чуваемост. Паралитици и хора с увреждания в двигателната система бяха напълно изцелени от ръката на Господа. Хора с диабет прославиха Бог и захвърлиха хапчета и спринцовки. Много от тях се покайваха за греховете си и изповядваха престъпленията си. Други приеха кръщение във вода и кръщение в Святия Божий Дух. Служението ми имаше неописуема радост, защото и животът на всички се изпълни изцяло с Божията съвършена любов. Трябва да напиша книга за великите дела на Бог, ако искам да кажа всичко това, което Той извърши, за да прослави своя единороден Син Исус. Днес продължавам с посланието на примирение към света, но и не по-малко напомням постоянно на църквата заветните думи, които никога не трябва да забравят. Исус Христос е същият! Алелуя!

Могат да минат още две хилядолетия след нас, но Неговото естество, Неговата Божествена любов, Неговата милост ще останат завинаги такива, каквито са били от самото начало. Нека днес, тези думи отново бъдат изпратени към всички вас. Приемете ги с благодарение и вяра, както всички тези, които сам Исус изцели. Приемете ги без колебание и Бог ще се покаже верен към вас, а това е обещание. Словото ни казва че не е възможно да бъдем угодни на Бог без да имаме вяра. Всеки, който идва при Него трябва да вярва, че има Бог и Той възнаграждава тия, които Го търсят с цялото си сърце. Извикай към Господа в сърцето си и не се щади, Той ще те избави от всичките ти неволи. Поклони му се днес с благодарност и Той ще чуе вика на молитвата ти. Имайте прекрасен ден скъпа църква Христова и нека Бог ви благослови.

С много обич пастор Васил ПетровЗдравейте църква, 13 Март 2019 г.

Здравейте църква, 13 Март 2019 г.

Хайде църква, да издигнем святото Му име с молитва на благодарност към Него. Той е достоен за хвала и Неговото име е превъзвишено над всяко друго име. Станете възлюбени и чуйте гласа на този, на когото принадлежи сърцето ви. Чуйте думите Му на милосърдие познайте пътя Му.

„Дай ми да чуя рано гласа на милосърдието Ти, Защото на Тебе уповавам; Дай ми да зная пътя, по който трябва да ходя, Защото към Тебе издигам душата си.” Псалми 143:8

Когато сърцето е благодарно, Бог оправя и пътищата му. Тези дни Бог много ми говори за благодарност и аз видях това в много аспекти. Благодарността е лекарство за душата. Тя е онова ценно нещо, което излиза като аромат от теб, когато сърцето наистина е благодарно. Когато Бог е изпълнил твоя живот с любов, радост, мир то тогава и душата започва да се лее пред Него. Когато казах аромат се сетих за тези, с които светите жени Мария Магдалина, Мария Якововата майка, и Саломия купиха аромати, за да дойдат и да помажат тялото на Исус в гроба. Когато отидоха там те не намериха нищо, защото смърт не може да бъде помазана. Алелуя!

Всички, които обичат от цяло сърце и са решили да търсят повече от Бог в живота си стават много рано. Марк 16:2 „И в първия ден на седмицата дохождат на гроба много рано, когато изгря слънцето.”

Какво казва: Псалми 5:3 „Господи, на ранина ще чуеш гласа ми; На ранина ще отправям молитвата си към Тебе, и ще очаквам.”

Там е силата на откровение и нов живот изпълнен с радост, защото Бог благославя тези, които имат предимство и изпреварват. За какво точно говоря ли? Апостол Павел казва в посланието си към Римляни 12:10 „В братолюбието си обичайте се един друг, като сродници; изпреваряйте да си отдавате един на друг почит.”

Сам Исус каза на своите ученици, че ще ги изпревари, за да ги види след възкресението. „А след като бъда възкресен ще ви изпреваря в Галилея.” Матей 26:32 Толкова много ги обичаше, че искаше колкото е възможно да ги види по–скоро. Дали Бог иска да ви види рано хвалещи и издигащи Неговото име дори само с едно, благодаря. О, да казвам ви, че вие наистина можете да зарадвате сърцето на Бог, като се опитвате да го изпреварите ако това е възможно въобще на практика. Възможно ли е въобще Бог, да бъде изпреварен на ранина? Знаем, че никога, но действието и желанието е това, което показва до колко сърцето ти е привлечено от Него. Някой вече се е пробвал да прави това преди нас. Прочетох за това в Псалми 88:13, и много ме насърчи „Но аз към Тебе, Господи, извиках; И на ранина молитвата ми ще Те предвари.”

Аз си мисля, че това е един от моментите, в който Бог чува молитвите на праведните. Знаете ли на кого се яви първо Исус след като възкръсна? Някой ще каже на апостолите. Не това не е вярно. Записано е в евангелията, че Той се яви първо на Мария Магдалена, каква привилегия само. Знаете ли защо се случи това? Защото тя бе от тия, които бе винаги с Него до края на земния му път и никога не помисли в сърцето си да се обърна назад.

Марк 16:9. И като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалина, от която бе изгонил седем беса.

Търсете Господа докато може да се намери, докато е ден!

Благословен ден на всички църква, благодаря всеки ден на Бог в молитва за всички вас. Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост, и да намерим благодат, която да помага благовременно и нека празнуваме, не със стар квас, нито с квас от злоба и нечестие, а с безквасни хлябове от искреност и истина. Нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен Оня, Който се е обещал и нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призвани в едно тяло; и бъдете благодарни.

С много обич, пастор Васил ПетровЗдравейте църква, 9 Март 2019

Здравейте приятели,
Апостол Павел нарича, дявола, богът на този свят. Това не означава, че той е Бог. Хората са го направили такъв, с тяхното поклонение към него, дори да не разбират, че правят точно това. Апостола казва, че благовестието на Исус Христос, Който е Бог, е скрито от умовете на тия, които погиват. Защо? Нарочно ли Исус не иска да се спасят някой хора? Не вярвам в това! Точно обратното. Вярвам това, което казва Божието слово. В посланието си към Тимотей, Павел пише:
"Който иска да се спасят всичките човеци и да достигнат до познание на истината." 1 Тимотей 2:4.
Това значи, само едно. Бог иска да спаси всички хора и това е факт.
Йоан 3:16. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:
Някой друг иска, хората да са заслепени и то единствено от плътския си начин на живот. Павел казва, че умът на хората е заслепен, въързан, насочен, блокиран от дявола до такава степен в светските неща, че те нямат , времето, силата, мислите, и посвещението в светлината на славното благовестие в сърцето си, за да познаят Бог.

"Но ако благовестието, което проповядваме, е покрито, то е покрито за тия, които погиват, -  за тия, невярващите, чиито ум богът на тоя свят е заслепил, за да ги не озари светлината от славното благовестие на Христа, Който е образ на Бога. "
                                                                    2 Коринтяни 4:3-4

Бог ли е виновен сега, за това, че хората не срещат Бог? Не не вярвам! По скоро някой друг. От една страна дявола от друга .....

Пастор Васил Петров


Послание от пастора 1 Март 2019

Уау, какъв повик само за свобода

Уау, какъв повик само за свобода, от устата на апостола, такава свобода, която днес я няма в живота на църквата. Защо? Защото, хората са станали горди и пристрастни, лицеприятни, злобни, но не и това, което очаква Исус от всеки един от нас. Всеки май, иска само да го гъделичкат по ушите, със хубави стихове, но не и да чуе, че свободата на личността, се намира само в Исус.  Само и Исус, означава точно това, „И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.“ Йоан 1:14.

Словото е Исус! Това е факт, и то неоспорим. Свобода в Дух, душа и тяло има само в Исус. „Прочее, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.“ Йоан 8:36.

Истините на словото са толкова много, и ще видите Исус постоянно да вика към народа: И рече му: Истина, истина ви казвам, [Отсега] ще видите небето отворено, и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син. Йоан 1:51.

Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство. Йоан 3:3.

Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, не може Синът да върши от само Себе Си нищо, освен това, което вижда да върши Отец; понеже каквото върши Той, подобно и Синът го върши. Йоан 5:19.

И ако искаме да се съобразим с Неговото слово, ще трябва да свикнем и с неудобните неща за нас.

Яков 2:11-14 Понеже Оня, Който е рекъл: "Не прелюбодействувай", рекъл е и: "Не убивай", тъй че, ако не прелюбодействуваш, а пък убиваш, станал си престъпник на закона. Така говорете и така постъпвайте като човеци, които ще бъдат съдени по закона на свободата. Защото съдът е немилостив към този, който не е показал милост. Милостта тържествува над съда. Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да го спаси?

Прочетохте ли, че ако не прелюбодействуваш, а пък убиваш, станал си престъпник … Защото днес, хора с лекота убиват човешки съдби, съдят без да са видели, говорят надуто без да са свидетели, разказват лъжи и съдбата им е в техните уста, защото с каквато съдба съдиш някого с такава ще бъдеш съден. Църквата има нужда от промяна и то веднага. Промяна в живота си и смирението си пред Бог. Искате свободата на Исус? О, да ще трябва да се съгласите с Него, няма как! Защо? Защото стандарта на Исус е различен. Защото съдът е немилостив към този, който не е показал милост. Милостта тържествува над съда.

Каква е ползата от вярата, ако тя няма дела? Каква? Помислете!

Днес се моля, в името на Исус да дойде свобода от робство на съд, гордост и лицеприятие в църквата. Бог да покаже милост и да прости всеки грях, чрез кръвта на своя Единороден Син Исус.

Пастор Васил ПетровПослание от пастора, 13 Февруари 2019

Здравейте църква, 13 Февруари 2019

“Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през безводни места и търси спокойствие; и като не намери, казва, ще се върна в къщата си отдето съм излязъл. И като дойде, намира я пометена и наредена. Тогава отива и, взема със себе си седем други духове по-зли от него, и като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото.” Лука 11:24,26

  Нека отново проследим думите на Исус, за да имаме познание какво точно се случва, когато нечистият дух бъде изгонен от човека. След като е спасен човек преживява и освобождение. Духовното му сърце бива развързано от нечисти духове, пороци, стари неща, понеже и словото ни казва, че ако сте срещнали Исус ще бъдете освободени; „Прочее ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.” Йоан 8:36

  Това е мястото, където човек преживява пълно покаяние и предава сърцето си завинаги на Исус. Ние виждаме, че такъв човек става новосъздаден и напълно завършен,  различен от това, което е бил преди. Виждаме да преживява пълна трансформация на неговия духовен живот. Човек, чийто Господар е Исус е наистина е свободен от грях и смърт. „Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта.” Римляни 8:2

Ние обаче много често спираме дотук и преживели освобождение в нашият духовен човек си мислим, че целият ни живот от сега нататък ще бъде безпроблемен, безгрижен. Това не е точно така. Исус ни разкрива какво точно се случва в духовния свят с напускащите ни духовни същества на тъмнината и тяхната същност. Исус казва ясно, че ние трябва да стоим в свободата, в която Той ни е освободил и да не допускаме отново да се върнем под робско иго. „Стойте, прочее, твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.” Галатяни 5:1

Напускайки човешкото тяло нечистият дух търси според Божието слово покой. От думите на Исус разбираме, че когато духът е в тяло той се чувства спокоен. „Исус им позволи. И нечистите духове излязоха и влязоха в свинете; и стадото, на брой около две хиляди, се спусна по стръмнината в езерото, и се издавиха в езерото.” Марк 5:13

От тази картина виждаме, че напускайки човек духовете молеха Исус да им позволи да влязат в друго тяло ако и да било то на животни и Той им позволи. Нека запомним това, че нечистите духове имат способност и нужда да си търсят тяло, което за тях е дом и те не искат да бъдат притеснявани от никой докато не приключат пъклените си дела в живота на човека. Исус каза; „Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; но по-скоро бойте се от оногова, който може и душа и тяло да погуби в пъкъла.” Матей 10:28

Стоейки в свободата на Исус ние сме наистина свободни, но отворим ли отново вратата на нашето духовно сърце към покварата на греха търсещите спокойствие нечисти духове ще се върнат обратно в къщата ни, ако и да не искаме това. „Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох, за да имат живот, и да го имат изобилно.” Йоан 10:10

Проявленията ще бъдат явни. Винаги съм казвал на хора да не правят това, защото греха не е само някаква наша слабост, а той е като тумор, който се развива и ражда смърт. „И тогава страстта зачева и ражда грях, а грехът, като се развие напълно ражда смърт.” Яков 1:15

Не допускайте греха да ви владее, защото това е единственият начин нечистите духове да виждат отворената духовна врата на сърцето ви. „Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат.” Римляни 6:14

Пометената къща е чисто сърце. Исус ни казва, че нечистият дух обикаля и след време се връща. Вие сте били освободени от много нечисти духове в живота си, когато приехте Исус за Господар на живота си, но не забравяйте, че тези духове, които са ви напуснали ще се лутат насам натам и ще търсят някакъв шанс да се върнат там, от където са излезли вече. Те не могат да влязат във вас обратно на сила, но ще се надяват вие да им позволите това. Затова пазете себе си от грях и бъдете особено внимателни към старите си слабости, защото това са области, където можете да бъдете отново поробени и победени. Сатана е хитър и лукав и той се интересува къде е вашето слабо място, за да ви обезсили и обезоръжи. И не на последно място трябва да знаем, че духовете работят в екип или се движат в група. Когато вижда шанс да се върне отново там, където е бил преди нечистият дух се връща и взима други по–зли от него, което говори за йерархия при тях, и те влизат отново в същата къща от където вече са излезли. Тук вече се казва, че състоянието на човека се влошава много повече от колкото е бил преди. На кой човек? Ами на освободения! Имах случай с изцелен човек от злокачествен рак на носоглътката. Той беше напълно изцелен от Бог след като беше дошъл в изцелителното ни събрание, като тумора буквално излизаше от устата му. След молитва тумора се спука от само себе си и започна да тече. След месец той е бил напълно изцелен. Аз видях момчето по–късно и лицето му беше гладко като на бебе. Той беше толкова различен и променен. Несъмнено сърцето му беше напълно почистено и животът му принадлежеше на Исус. За жалост след няколко месеца разбрахме, че тумора се е върнал обратно и той е починал много бързо. Разпитах неговите близки какво точно се е случило с него, защото не можех да повярвам на това, което чувам. Те ми казаха, че той отново се е върнал към предишните си грехове и не след дълго тумора отново е пораснал. Лекарите бяха потвърдили това чудо и много хора бяха очевидци на станалото, но за жалост момчето е решило, че вече е извън опасност и може да прави с живота си, каквото си иска. Много хора правят тази грешка, а в писанията се казва, че ние не принадлежим на себе си; „Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога? И вие не сте свои си, защото сте били с цена купени; затова прославете Бога с телата си, [и с душите си, които са Божии].” 1 Коринтяни 6 :19;20

Не правете никога подобни грешки резултатите ще са едни и същи.

Имайте прекрасен ден!

С много обич пастор Васил ПетровЗдравейте църква, 31 Януари 2019 г.


  

“И когато се избавихме, познахме, че островът се наричаше Малта. А туземците ни показаха необикновено човеколюбие, защото приеха всички нас, и, понеже валеше дъжд и беше студено, накладоха огън. И когато Павел натрупа един куп храсти и го тури на огъня, една ехидна излезе от топлината и се залепи за ръката му. А туземците, като видяха змията, как висеше на ръката му, думаха помежду си: Без съмнение тоя човек ще е убиец, който, ако и да се е избавил от морето, пак правосъдието не го остави да живее. Но той тръсна змията в огъня и не почувствува никакво зло. А те очакваха, че ще отече, или внезапно ще падне мъртъв; но като чакаха много време и гледаха, че не му става никакво зло, промениха мнението си и думаха, че е бог.”  Деяния на Апостолите 28:1-6

  Апостол Павел е на остров Малта, и действието се развива след, като той е избавен от ръката на Господ след силна буря и корабокрушение! Местните на острова приютяват всички оцелели и се държат с тях много гостоприемно, и това наистина ако не е от Бог! Всичко върви добре за време, като това и както изглежда най - лошото за Апостола е вече в историята. И когато всичко изглежда твърде наред, както обикновено за хора от ранга на апостола, започва истинската част. Като, че ли проблемите и неприятностите не дремят и тепърва предстоят. Докато Павел се навежда и взима малко храсти за да подсили огъня на затихващата в огнището жар, една змия ловко се навива на ръката му и с последни сили изплюва всичката си отрова, която и служи за убийство, за да се защити от бърза гибел. Както се казва; „Смъртоносен инстинкт“. Туземците виждали не веднъж как техни близки са приемали моментална смърт след подобно ухапване знаят, че това ще причини сигурна смърт и на новия им странен приятел и отписват с няколко строфи апостола с думите: „Без съмнение тоя човек ще е убиец, който ако и да се е избавил от морето, пак правосъдието не го остави да живее.”

  Нали и ние често го правим! Все бързаме да окачествим човек по това което му се случва, а не по това кой е той и какви са плодовете на Духа в живота му! Но библията казва, че той хвана и хвърли змията отново в огъня, където и е мястото и не усети да му се случва никакво зло! Павел не се притесни, нито се уплаши от това, че ще пострада, но напротив, продължи с дейността си, като, че ли нищо не бе се случило. Сега наистина можем да видим разликата от вяра и вяра! Това е да знаеш и да знаеш, че Бог е с теб. Като не стана така както се очакваше да стане „А те очакваха, че ще отече, или внезапно ще падне мъртъв;” местните хора промениха мнението си за него. Колко бързо може да бъде повлияно общественото мнение, нали? Дори без да говориш понякога Бог използва ситуации в живота ти за да върши чудеса пред очите на тези на, които иска да даде словото Си за да се спасят. Не се чудете, че повечето библейски герой са били в трудни да не кажа в екстремни ситуации и условия, но всичко това им се е случвало за Божия Слава. Бог е бил с тях през цялото това време и ги е избавял от всяка трудност. Не е така с нечестивите обаче, те сами си навличат неприятности и после търсят Бог да им помага, но Бог не е в това нещо.

Това е за праведните, които обичат Господа. Исус каза: „Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби; а който Ме люби ще бъде възлюбен от Отца Ми, и Аз ще го възлюбя, и ще явя Себе Си нему.” Йоан 14:21

„Потърсих Господа; и Той ме послуша, И от всичките ми страхове ме избави.” Псалми 34:4

Пастор Васил Петров


Здравейте църква, 30 Януари 2019


  Лука 19:5;10 “Исус като дойде на това място, погледна нагоре и му рече: Закхее, слез скоро, защото днес трябва да престоя у дома ти. И той побърза да слезе, и прие Го с радост. И като видяха това, всички роптаеха, казвайки: При грешен човек влезе да преседи. А Закхей стана и рече на Господа: Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите; и ако някак съм ограбил някого, връщам му четверократно. И Исус му рече: Днес стана спасение на този дом; защото и този е Авраамов син. Понеже Човешкият Син дойде да потърси и да спаси погиналото.”

  Историята за срещата на Исус със Закхей е впечатляваща с това, че цял дом беше спасен за Божата слава. Алелуя! Колко от вас например, биха се зарадвали за това велико дело? Колко от тях обаче не се зарадваха на това, което всъщност се случи? Нека да видим, и да се опитам да пресъздам историята в днешни дни. Представете си, че Исус е посетил мястото, където живеете и талпи от хора се стичат да го видят на градския площад, стадион, парк. Аз лично мога да си представя това, понеже всяка година в нашият град през май месец правят карнавал на хумора и сатирата и се стичат хора от цяла Европа, за да покажат чувството си за хумор. Тогава града се пълни с толкова много хора, че е невъзможно да вървиш по улицата, камо ли пък да видиш нещо, ако не си се позиционирал на по - добра позиция от много по-рано. Когато има тълпа от хора просто надничаш и каквото успееш да видиш, това е. Така беше и с минаването, на Исус през града Ерихон. Днес той наброява 20 хил. ж., и е разположен на 40 км източно от Йерусалим, в долината на р. Йордан.

Разсъждавах и си мислех за това, че аз, който съм сравнително среден на ръст, някъде около 179 см, определено ми е било трудно да видя каквото и да било, когато пред мен е имало толкова много хора. Сещате се, че някой дори слагат на раменете си и децата си, които определено имат ръста на посочения по горе, Закхей. Сега мога да разбера желанието на този дребен човек, да направи нещо по въпроса, и то каквото и да било, само за да види Исус, когато преминава. Какво бихте направили вие, за да видите Исус в такъв момент? Моля ви, кажете ми! Аз си мисля, че всички казаха; Всичкоооо, абсолютно всичко! Да, и Закхей правеше всичко възможно, за да види преминаващия Исус и в миг на проницателност и креативност, той се покатери, казано по забавно (похендри) ако мога въобще да се забавлявам с тази старовременна дума, на една черница, която беше наблизо. Никога не съм се качвал на черница и не мога да ви кажа, какво е усещането за това, дали на нея могат да се качват само дребни хора или става и за някой едър и тежък мъж, към стоте да се задържи на нея. Както тук в България не всеки може да се качи примерно на череша, защото клоните на това дърво не издържат подобни тежести, пробвал съм го вече, така и черницата вярвам си има своя избран от Бога капацитет. Вижте; ще ви кажа само едно, желанието да превъзмогнеш тълпата е нещото, което те кара да направиш нещо наистина различно дори това да те направи смешен в очите на другите. Взимаш понякога решения, които не би направил никога преди това. Всичко зависи от това колко е силно желанието ти. Забележете другата страна. Исус минаваше и хората не спираха да го притискат и да му говорят. Явно всеки искаше нещо от чудотвореца. Всеки искаше да грабне вниманието Му, за да се сбъднат по някакъв свръхестествен начин дори и най – неизпълнимите им мечти, но той продължаваше да върви напред със своите ученици, по възможния за тях напред път. Едно нещо обаче го спря и отклони неговото внимание. Мигът, в който Исус погледна нагоре към черницата той срещна погледа на един любопитен дребен човек, който всячески се опитваше да се задържи на нея и да не пропусни нищо от случващото се. Това беше началникът на бирниците, един  доста богат, но също толкова и дребен човечец, а сам той нямаше почти никаква надежда, че сам Исус би му обърнал каквото и да било внимание.

Сега забележете тълпата,  която притискаше Исус, а всеки човек продължаваше да очаква своето чудо, докато този мъж отчаяно висеше на клона на дървото, и тайно се надяваше поне само да зърне очите на Спасителя. Разбираме от писанията, че Исус се приближи при него и му каза, че е добре да слезе от клона, защото тази вечер ще бъде негов гост. Закхей, даже не разбра, кога това дребно, но доста пластично тяло се озова на земята пред Исус и с пълна радост той побърза да покаже своето истинско гостоприемство. Сега обаче отиваме на мястото, където видях повече от това, което виждам всеки път, когато чета тази история и днес Святия Дух засили вниманието ми, точно в това. Видях че, всички хора, които бяха се струпали на това място веднага лицата им се помрачиха и празничното им настроение моментално приключи и премина в минорно такова. Всеки си мислеше, че се е уредил като е заел правилната позиция и че след, като се натиска в тълпата ще сполучи, но виждайки избора на Исус в крайна сметка, е да отиде в дома на този, които ограбваше домовете им и тяхното поведение рязко се промени. Аз си мисля, че хората винаги са в очакване на едно, а Исус, като че ли прави нещата по съвсем друг начин. Би било правилно Исус да отиде в дома на най-свестните и добри хора, които несъмнено бяха там, за да проповядва учението на царството, но не Той отново избра най - неподходящия човек. След като беше критикуван за избора си от народа, те си отидоха по къщите, но Закхей беше днес най – радостния и изненадан човек на това събитие. От радостта в присъствието на Исус, днес в неговото сърце настана истинска промяна. Той се покая искрено пред Бог и неговото покаяние беше съпроводено с придружаващите го дела. Това е, което аз си мисля, видя сърцевидеца Исус, когато погледна към черницата. Не богат човек, в който да отседне и да пренощува за една нощ, а една бедна душа нуждаеща се от Божието царство. Спасението на този дом беше най – важното събитие в този ден и както виждаме стои векове в историята за наш пример. Понякога си мисля, че по – голяма част от вярващите вече си мислят, че седят на първия ред в Божието царство и нещата за тях са уредени, докато има хора, които стоят около нас и търсят мор, любов, радост и спасение за домовете си. Мисля си, че ние понякога пречим на хората да срещнат Исус вместо да помагаме това да се случи още днес. Можем ли да направим място за спасението на тези, при които Исус иска да влезе и да бъде техен гост. Аз лично научих урока си и няма да роптая, а ще се радвам заедно с тези, които се спасяват. Амин! А вие?

Прекрасен и благодатен ден на всички!

С много обич пастор Васил Петров


Добро утро на всички, 23 Януари 2019г.


Марк 8:1 “През ония дни, когато пак се беше събрало голямо множество, и нямаха що да ядат, повика учениците Си и каза им: Жалко Ми е за народа, защото три дни вече седят при Мене, и нямат що да ядат; и ако ги разпусна гладни по домовете им, ще им прималее по пътя; а някои от тях са дошли от далеч. И учениците Му отговориха: Отде ще може някой да насити тия с хляб тук в уединено място?”

Когато Исус видя множествата каза; „Жалко Ми е за народа“. Това е сърцето на нашият небесен баща. Той не би оставил никого да си  тръгне гладен по пътя. Когато хората ме питат; Грижа ли го е Исус лично за мен? - Аз им казвам без да се налага да се замислям даже – Разбира се! Апостол Петър пише в едно от посланията си: 

1 Петър 5:7 „И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.” 

  С тези думи апостола казва, че всеки един от нас винаги може да Му се довери във всяка една ситуация. Трябва да знаеш, че Исус няма да те остави никога, дори понякога в неверието си ти да правиш това. 

2 Тимотей 2:13 „Ако сме неверни, Той верен остава; защото не може да се отрече от Себе Си". 

Апостолите бяха преживяли и видели много от чудесата на Исус, и въпреки това пак зададоха спонтанен и също толкова погрешен въпрос; Отде ще може някой да насити тия с хляб тук в уединено място?” 

Много често хора говорят по този начин дори, когато вече са познали силата и благодатта на Святия Божий Дух. Те питат отново и отново; „Кой може да ми помогне? Кой може да ме разбере? Кой може да ме насити?” Въпреки, че всеки един вярващ в Исус знае отговора духът на съмнение не престава да го води в грешна посока. Когато в нашите човешки умове идват подобни мисли, ние трябва да се научим да ги отхвърляме посредством вярата, която вече имаме в нашето духовно сърце. Както един велик пророк в лицето на Йоан Кръстител е казал„Аз трябва да се смалявам а Той да расте.” 

Това значи моята плът и моята грешна човешка природа трябва да стане малка, и трябва да се издигне вътре в мен това, което Бог е новородил. Новото създание, което е в Исус Христос. То винаги ще казва; „За човеците което е невъзможно за Бог няма нищо невъзможно.” Святия Дух винаги ще ни напомня Неговото слово, което е истина чрез Неговите свети служители. 2 Петър 1:12 „Затова всякога ще бъда готов да ви напомням за тия работи, ако и да ги знаете и да сте утвърдени в истината, която сега държите.„ 

Дори да отпаднеш от твоята първоначална увереност винаги, Бог има своя начин да храни твоята скъпоценна безсмъртна душа. Защо? Защото Той не иска да бъдеш загубен и изоставен. Защото словото му казва, че ти не трябва да се връщаш назад и да се погубваш. Евреи 3:14 „Защото ние участвуваме в Христа, ако удържим твърдо до край първоначалната си увереност:” 

За много хора това понякога изглежда много трудно и непосилно. Ти задаваш ли си въпроса все още; Кой може? Имаш ли съмнение в сърцето и ума си относно Неговата Божествена воля? Виж това! Евреи 6:11;15 „И желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата до край; да не бъдете лениви, но да подражавате ония, които чрез вяра и устояване наследяват обещаните благословения. Защото, когато Бог даваше обещание на Авраама, понеже нямаше никого по-голям, в когото да се закълне, закле се в Себе Си, казвайки: "Наистина ще те благословя премного и ще те умножа и преумножа. И така, Авраам, като устоя, получи обещаното.” 

Това е начинът на твоето изцеление. Не бъди ленив по сърце но подражавай тия, които тичат и чрез вяра устояват и получават Божиите обещания. Когато Бог вече е казал, че наистина ще те благослови, най – добре е да му повярваш и да му се довериш. Само тогава, Той наистина ще може да те благослови да те нахрани с Неговата жива духовна храна и да ти помогне. Гледай да устояваш това което вярваш, независимо, какво се опитва да ти отдели от това. Вярвай на Бог всеки ден от живота си не само в неделя сутрин, и това ще донесе резултати в живота ти. Благословен ден от мен на всички и не забравяйте, че сме тяло Христово и сме части един на друг.

С много обич, пастор Васил Петров

 


14 Януари 2019

Добро утро приятели, 14 Ян 2019

Римляни 13:7-8 Отдавайте на всички дължимото: комуто се дължи данък, данъка; комуто мито, митото; комуто страх, страха; комуто почит, почитта. Не оставайте никому длъжни в нищо, освен един друг да се обичате, защото, който обича другиго, изпълнява закона.

Много силен момент във фразите на седми и осми стих в посланието на апостол Павел към църквата в Рим.

Посланието гласи; "Не оставайте никому длъжни в нищо" . До колко днес това послание е поносимо за църквата и дали ще бъде тема за обсъждане в медийното пространство с цел да се подмине това слово с лека ръка или ще бъде изпълнимо в целият му блясък. Все още ли вярвате, че Исус Христос е словото, слязло от небето за всички нас? Ако е така, днес виждаме, че Святия Дух ни напомня чрез посланието на ап. Павел за неща мъчни за изпълнение. Дали всеки християнин според вас е способен днес да изпълни това слово с благодат в сърцето си? Дали безкомпромисно искаме да угодим на Бог, така както с радост днес се подбират красиви строфи и цитати имащи в себе си необходимата популярност. Колко от вас искат да си платят сметките си на 100% без да крият нито стотинка от придобитото през месеца или годината? Колко от вас плащат мито, данък, страх, почит? Не съдя никого с това, слово, пиша го с цел да се види и осмисли. До каква степен това е важно в моя живот и дали ще бъда угоден на Исус, ако се старая да бъда в това нещо. Знам какво биха казали повечето. Не давам нито стотинка на тази лъжлива и корумпирана държава и така лесно ще изчистим съвестта си, ДА така е!

Да попитам друг въпрос? Вярвате ли в това, че ако вие днес вършите това, което е угодно на Бог, то Той ще ви благослови изобилно, за да можете да вършите това, което трябва? Помислете библейски върху това и се насладете на отговора, който ще излезе от вас. 
Забележете че ап. Павел казва, че е добре е за нас като последователи на Исус, да оставаме длъжни само в едно, а имено да се обичаме един друг.

Съвършено казано, трудно изпълнимо. Отново ни трябва Святия Дух за да пораснем и в това дело.

Благословена работна седмица ви желая.

Пастор Васил Петров


10 Януари 2019 г. Послание на пастора

ПОЛОЖИТЕЛЕН ОТГОВОР НА МОЛБАТА СИ!

  „И, като излезе оттам, Исус се оттегли в тирските и сидонските страни. И, ето, една ханаанка излезе от ония места и извика, казвайки: Смили се за мене Господи, Сине Давидов; дъщеря ми зле се мъчи от бяс. Но Той не й отговори ни дума. Учениците дойдоха и Му се молеха, като рекоха: Отпрати я, защото вика подире ни. А Той в отговор каза: Аз не съм пратен, освен до загубените овце от Израилевия дом. А тя дойде, кланяше Му се и казваше: Господи помогни ми. Той в отговор рече: Не е прилично да се вземе хляба на децата и да се хвърли на кученцата. А тя рече: Така, Господи; но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на господарите им. Тогава Исус в отговор й рече: О жено, голяма е твоята вяра; нека ти бъде според желанието. И дъщеря й оздравя в същия час.” Матей 15:21 - 28

И, като излезе оттам, Исус, т.е., от Капернаум. До колкото знаем, този е единственият път, когато Исус излязъл от Палестина и отишъл в езическа страна. И, ето, една ханаанка излезе от ония места наречена в Евангелието от Марко „сирофиникианка”, тоест от Финикия в Сирия, а не от другата Финикия в северна Африка, която била поселение на първата.

„ (Жената бе елинка, родом сирофиникианка). И молеше Му се да изгони беса от дъщеря й.” Марк 7:26

Тази Финикия била част от Ханаан, за това тази жена се описва тука и като Хананейка. Марко я нарича и елинка, т.е., езичничка.

И така в тази история Исус казва на жената, която пресича пътя му, че Той не е изпратен до езическите народи, но до изгубените от Израел. Жената идва при него с молба за изцелението на дъщеря си, но Исус три пъти и дава отрицателен отговор. Отиваш на лекар, а те връщат цели три пъти. Хм, това не е добре! Доста потискащо е да те връщат след като си да вратата. Казвам вратата, защото и сам Исус казва, че Той е врата на овцете, Амин! „Аз съм вратата на овцете.” Йоан 10:7

Колко от вас са имали случай да имат надежда, силно очакване за нещо и да отидат на правилното място, а от там да ги връщат, връща и връщат, отново и отново? Колко от вас сте се отказвали бързо и сте спирали да настоявате след, като са видели, че правите всичко както трябва, а оново няма никакъв шанс? Ако на вас ви се е случвало някога подобно нещо и сте се отказали, то тази жена беше избрала да не допуска тази грешка точно сега. Тя беше решила да си тръгне при всички случай с положителен отговор на молбата си. Чухте ли ме внимателно? ПОЛОЖИТЕЛЕН ОТГОВОР НА МОЛБАТА СИ!

  Тя беше решила да настоява и да не се отказва да се бори и да направи всичко, което е възможно докато дъщеря и получи пълно здраве.

Отказа на Исус, не беше с цел отрицание „Не, не искам„ но по - скоро сам Той насърчаваше и издигаше вярата в нея. Нали знаете факта, че тези деца, които са израснали като цвете в саксия винаги им е по - трудно в живота от колкото на тези, които цял живот са отхвърляни. Защо? Отхвърлените и онеправданите деца, винаги се борят за всяко нещо в живота си и неусетно с течение на времето, те придобиват дух на войн. Знаете, че едни от най - успешните хора на земята са тръгвали от нищото, и това чувство на безпомощност, слабост, отхвърленост им е дало стимул да се борят повече от другите и ги е направило да изкачат върха на планината за да победят.

В живота си имах един такъв житейски пример за едно малко момче, което беше съученик на сестра ми. Той беше в семейство на разделени родители и живееше при майка си, която беше алкохоличка. Това момче нямаше никакво бъдеще. Всеки го тъпчеше, биеше и отхвърляше и един ден, когато го видях да се бие отново в училищния двор, го попитах дали не иска да тренира малко бокс в залата, която навремето и аз самия спортувах. Минаха години, в които нашите пътища се разделиха, за да разбера един ден в крайна сметка, че Той е станал европейски шампион по бокс, постигнал е големи успехи и е станал много качествен човек с добро бъдеще. Сега има собствена школа, семейство и всичко, за което е мечтал.

  Да се върнем отново при ханаанката. Първо, Исус не й отговори нито дума, а второ Исус и отказа с думите: „Аз не съм пратен освен до изгубените овци от Израилевия дом, и накрая Той и каза: „Не е прилично да се вземе хляба на децата и да се хвърли на кученцата.“ Няма да се спирам подробно на всеки един от отговорите на Исус искам само да погледнете с мен последния такъв. По един или друг начин на всеки един от нас прочел историята за пръв път неизбежно в ума му идва противоречието за това, че Исус е добър, а защо не иска да изцелява всички. Това разбира се не е така и само така изглежда на пръв поглед, но когато се докоснем до детайлите разбираме, за Неговата Божествена същност на любов към всички човеци. Забележете, че Исус не използва думата „кучета“, а казва думата „кученца“, от гръцкия превод кунарион („ κυνάριον“).  Едно е да наречеш някой с обидното название куче или още по лошо в женски род, но съвсем друго, е когато Исус се обръща с думата „кученца”. Тук не става въпрос за нещо мръсно и грубо, а за онези малки сладки бебета, които всеки целува и прегръща щом ги срещне. Думата, която стопля и нейното сърце е „милост”. Никой друг освен нея не разбира призива да се приближи към Исус, дори самите ученици казват грубовато, че тя трябва да си отива. Учениците дойдоха и рекоха: „Отпрати я, защото вика подире ни.”

Тя не се отказа, защото знаеше, че това е единствената и възможност.

Спомняте ли си за притчата, която Исус каза, за да научи народа как да се моли и да не отслабва във вяра. „Каза им една притча как трябва всякога да се молят, да не отслабват, думайки: „В някой си град имаше един съдия, който от Бога се не боеше и човека не зачиташе. В същия град имаше и една вдовица, която дохождаше при него и му казваше: Отдай ми правото спрямо противника ми. Но той за известно време не искаше. А после си каза: При все че от Бога не се боя и човеците не зачитам, пак, понеже тая вдовица ми досажда, ще й отдам правото, да не би да ме измори с безкрайното си дохождане. И Господ рече: Слушайте що каза неправедният съдия! А Бог няма ли да отдаде правото на Своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях? Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?“ Лука 18:1-8

Няма значение кои сте и къде се намирате, Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги. Поставете го като ваша цел, никога да не отслабвате във вяра и да не спирате да настоявате пред Него, относно вашата надежда, а тогава, сам Исус ще ви благослови и ще ви даде попросеното от сърцето.

Колкото понякога и да не ви се вярва, че това което искате ще го получите, ще ви кажа отново - това е неоспорим факт. Погледнете как Исус, след като показа уж презрение към една жена, Той не само и даде според нуждата, но също така се възхити на нейната вяра. Трудно е да видите Исус впечатлен от човеци, но ето какви са Неговите думи: „О жено, голяма е твоята вяра; нека ти бъде според желанието.”

Това „Ооооо” променя много неща. Хайде ваш ред е, направете така, че Исус да каже отново „Ооооо” виждайки вашата вяра и настойчивост.

 

Кажи с мен днес О оооооо трябва ми такава вяра. Помоли Бог да ти предаде вяра, ако ти липсва такава и бъди насърчен да просиш от Него в молитва, още сега. Не губи време за да видиш, чудесата на Бог в живота си!

Бъдете благословени и насърчени във всяка библейска истина!

Пастор Васил Петров

 


Здравейте църква, 07 Януари 2019

Галатяни 4:7;11, „Затова не си вече роб, но син; и ако си син, то си Божий наследник чрез Христа. Но тогава, когато не познавахте Бога, вие робувахте на ония, които по естество не са богове; а сега, когато познахте Бога, или по-добре, като станахте познати от Бога, как се връщате надире към слабите и сиромашки първоначални учения, на които изново желаете да робувате? Вие пазите дните, месеците, времената и годините. Боя се за вас, да не би напусто да съм се трудил помежду ви.”

 Апостол Павел говори на църквата да не стои в позицията на роб, защото това вече не е присъщо на нея. Всички, които са в Христа са вече свободни. Всички, които са познали пътя на правдата вече не ходят в заблуда и не съгрешават. Ако вече си Божий син или дъщеря трябва да се обхождаш и държиш като такъв, които има наследство на небесата, а не да продължаваш да вършиш и стоиш в това, което прави този свят. Както се казва на може и тако и вако. Не можеш да бъдеш наследник на Христа, а все още да се занимаваш, служиш и робуваш на фалшиви богове. Не можеш да казваш, че познаваш Бог, а все още се занимаваш със сиромашки, което значи бедни празнословски поучения, които те правят роб. Хората днес си създават празници като почитат дни, месеци, години и им отдават специално внимание. Това не би трябвало да влияе на моя и твоя живот, защото нашият истински празник е вечен и той е в нашето ново духовно сърце. Амин!

Апостолът казва на църквата; „Да не би напразно да съм се трудил между вас.” Защо? Поучението на апостолите беше с дързост и постоянство и то за какво? Да научат всички на покорство пред Господа. Да издигнат Него в сърцето си и да празнуват, не със стар квас, нито с квас от злоба и нечестие, а с безквасни хлябове от искреност и истина. 1 Коринтяни 5:8 Нека всеки ден за нас е благословен пред Господа, защото дните и времената са на Господа. Нека да Му благодарим за всяко утро и за всеки залез. Нека се наслаждаваме в Него на всеки изминат миг и на деня, в който Той ни благославя.

Благославяйте Господа на силите и не забравяйте ни едно от великите Му дела. Амин!

С много обич пастор Васил Петров


ЗНАМЕНИЕТО ЕМАНУИЛ


Исая 7:14

През 735 г. пр. Хр. улиците на Ерусалим са доста оживени. Градът процъфтява. Гъсто населен е – той е столицата Южното царство на Юда. Царят, управляващ града и страната в този съдбовен исторически момент е от известната династия на цар Давид. Името му е цар Ахаз. Той управлява Юда от 735 до 715 г. пр. Хр.
Ахаз, обаче, въпреки благочестивите си корени не е добър човек. От Четвърто Царе разбираме (4 Царе 16:1-4), че той се е покланял на идоли и е стигнал до там, че е принесъл във всеизгаряне и собствения си син. От наследниците на Давид се очакваше да дойде съвършения цар, който да даде началото на един златен век за Израил, но за съжаление много от тях се провалиха и Ахаз е един от най-характерните примери за този тъжен провал.
Някой може да възрази и да каже: “Защо трябва да говорим за този Ахаз точно на Рождество Христово?”. Отговорът на този е, че именно на Ахаз Бог даде пророчеството за непорочното раждане на Месия: “Ето девица ще зачне и ще роди син…”. И за да разберем в дълбочина това пророчество трябва най-напред да го разгледаме в неговия исторически контекст.
Четейки историята, записана в Исая седма глава, ние разбираме, че политическата ситуация в Близкия Изток по онова време започва да става критична. Юда е в политическа криза. Съседните й страни – Сирия и Северното царство на Израил – се съюзяват с цел да нападнат Ерусалим. Затова Бог изпраща пророк Исая да предаде Божието послание на Ахаз. А то е: “Не бой се! Ти няма да бъдеш победен.” Ахаз, обаче се колебае, и дори може да се каже, че е предубеден. Тогава, по един не толкова характерен за Бога начин, Той чрез пророк Исая казва на Ахаз: “Ахаз, поискай от мене някакво знамение!” Целта на това Божие предложение беше Той да даде една по-дълбока увереност на Ахаз във волята си. Както когато Гедеон поиска знамение от Бога и Той му даде (Съдии 6:36-40). Веднъж когато падна росата, тя намокри само руното, което Гедеон беше сложил пред Господа, а земята наоколо беше суха. На следващата сутрин цялата земя беше мокра, а руното беше останало сухо. Това беше знамение от Господ, което увери Гедеон, че Бог ще бъде с него, и че ще предаде мадиамците в ръката му.
Виждате ли, Ахаз планираше да сключи съюз с Асирия, нещо, което Бог не желаеш той да прави. Така че Бог му даваше възможност той да утвърди вярата си, да положи упованието си в Господа и да действа като вярващ. Чрез предложението си за знамение, Бог все едно му казваше: “Ако не ми вярваш, то поискай от мене знамение, за да бъдеш уверен и да повярваш в обещанието ми, че Аз ще те пазя от неприятелите ти и ти няма защо да сключваш този нечестив съюз с Асирия.” (Исая 7:1-11).
1 И в дните на Юдовия цар Ахаз, син на Иотама, Озиевия син, сирийският цар Расин и Израилевият цар Факей Ромелиевият син, възлязоха против Ерусалим за да воюват против него; но не можаха да го завладеят. 2 И известиха на Давидовия дом, казвайки: Сирия се съюзи с Ефрем. И сърцето на Ахаз и сърцето на людете му се разклатиха, както горските дървета се разклащат от вятъра. 3 Тогава рече Господ на Исаия: Излез сега да посрещнеш Ахаз, ти и син ти Сеар-Ясув {Т.е., остатъкът ще се върне.}*, при края на водопровода на горния водоем, по друма към тепавичарската нива, 4 и кажи му: –
Гледай да си спокоен;
Да не се уплашиш нито да се покажеш малодушен
Поради тия две опашки на димящи главни, –
Поради яростния гняв на Расин и Сирия,
и на Ромелиевия син.
Тук Сирийският цар Расин и Израилевият цар Факей да сравнени с прегорели димящи главни. Това е метафора, която показва, че силата им е вече изразходена. Те може и да димят, но огън в тях няма.
5 Понеже Сирия, Ефрем и Ромелиевият син
Сториха лошо намерение против тебе, казвайки:
6 Да възлезем против Юда и да го утесним,
И да си пробием пролом в него,
И да поставим Тавеиловия син за цар всред него.
7 За туй, така казва Господ Иеова:
Това няма да стане, нито ще бъде.
8 Защото главата на Сирия е Дамаск,
А глава на Дамаск, Расин;
И вътре в шестдесет и пет години
Ефрем ще се съкруши
така щото да не е вече народ, –
9 Ефрем, чиято глава е Самария,
А глава на Самария, Ромелиевият син.
Ако не вярвате това, вие няма да се утвърдите.
“Вътре в шестдесет и пет години Ефрем ще се съкруши, така щото да не е вече народ”. Наистина, Израел, племената от северното царство биват напълно асимилирани от другите народи в рамките на шестдесет и пет години (4 Царе 18:11), асимилиране, което е особено силно по време на асирийския цар Асарадон (680-669 г. пр. Хр.) По времето на Ахаз, обаче, това беше въпрос на вяра. И именно това е интересното в цялата глава. Че както тогава вярата беше важна за Бог, така и сега вярата в Христос е важна за нашето спасение.
Понеже Бог видя, че вярата на Ахаз не е достатъчна, той му предложи знамение. Той му каза: “Ти определи знамението, което искаш да извърша, за да те уверя във волята Си.”
10 И Господ говори още на Ахаз, казвайки:
11 Поискай си знамение от Господа твоя Бог;
Искай го или в дълбината или във висината горе.
Отговорът на Ахаз на това благодатно Божие предложение е потресаващ:
12 Но Ахаз рече: Не ща да искам,
Нито ще изпитам Господа.
Тези думи може и да имат вид на благочестие, но са отречени от силата му (2 Тимотей 3:5). С тях Ахаз просто обявяваше решението си, че отказва да вярва на Господ, и че ще си прави каквото си е наумил. Тези думи всъщност означаваха: “Аз ще си вървя по моя собствен път. Ще сключа съюз с асирийците, с най-безмилостната и жестока армия, която е съществувала някога. Ще се придържам към идолопоклонството си. И може би по този начин ще стана по-могъщ. А може би не… Но каквото и да става в никакъв случай няма да поверя съдбата на Ерусалим в Божиите ръце.” Това беше не само една политическа криза, но и една духовна криза. Ахаз беше поставен пред избор – дали да се довери изцяло на Бога или да се довери на политическа коалиция – и той избра второто. В 4 Царе 16:6-8 четем какво точно направи цар Ахаз.
6 В онова време сирийският цар Расин възвърна Елат под Сирия, и изпъди юдеите из Елат; а сирийците дойдоха в Елат та живееха там, гдето са и до днес. 7 Затова Ахаз прати човеци до асирийския цар Теглат-феласар да кажат: Аз съм твой слуга и твой син; възлез да ме избавиш от ръката на сирийския цар и от ръката на Израилевия цар, които се подигнаха против мене. 8 И Ахаз взе среброто и златото, което се намери в Господния дом и в съкровищата на царската къща, та ги прати подарък на асирийския цар.
Правилен ли беше изборът на Ахаз? От прагматична гледна точка, краткосрочно – да. Но в дългосрочен план то беше пълна глупост. Понеже с раболепниченето си пред асирийския цар, той всъщност го покани да нападне не само Дамаск, не само Самария, но и Ерусалим. И това наистина се случва. През 732 г. пр. Хр. Теглат-Феласар побеждава Дамаск (4 Царе 16:9). През 722 година асирийския цар Саргон II завладява Самария. През 701 г. пр. Хр. друг асирийски цар на име Сенахирим окупира Ерусалим (4 Царе 18:13). И ако не е Божията чудотворна молитва в отговор на благочестивия тогава цар Езекия, то и Ерусалим щеше да падне в ръцете на Асирийците.
Всред суматохата на цялата тази критична политическа ситуация. На фона на закоравяването на цар Ахаз и отказът му да вярва Божиите обещания Бог прави едно изумително обещание. В думите, отнасящи се първоначално за цар Ахаз се крие едно обещание, което ще ни освободи от греха и суетата ни, ако го приемем.
13 И Исаия рече: Слушайте сега, доме Давидов;
Малко нещо ли ви е да досаждате на човеци,
Та ще досаждате и на моя Бог?
14 Затова сам Господ ще ви даде знамение:
Ето, девица ще зачне и ще роди син,
И ще го нарече Емануил {Т.е., Бог с нас.}†.
Честно казано, в оригиналният им контекст тези думи звучат малко гневно. Като че ли Исая е изпълнен със свят гняв. Най-напред той дава едно чудесно успокоително пророчество за избавление на цар Ахаз – пророчество, за което той може само да благодари. Божието слово, обаче, като че ли не е достатъчно за Ахаз. Тогава Исая му предлага знамение – но Ахаз отхвърля и знамението. Това наистина прелива всяка граница и Исая се обръща към Ахаз по един официален и малко троснат начин, понеже той като че ли въобще не разбира от дума. “Слушайте сега, доме Давидов; малко нещо ли ви е да досаждате на човеци, та ще досаждате и на моя Бог?” И тогава Исая произнася обещанието за раждането на Емануил. От по-широкия контекст на тези думи разбираме, че този Емануил всъщност е Цар, защото в 8:8 за него се говори като за владетел на Юда, а в 9:6-9 за същото това дете се казва:
6 Защото ни се роди Дете, Син ни се даде;
И управлението ще бъде на рамото Му;
И името Му ще бъде:
Чудесен Съветник, Бог могъщ,
Отец на вечността, Княз на мира.
7 Управлението Му и мирът
непрестанно ще се увеличават
На Давидовия престол и на неговото царство,
За да го утвърди и поддържа,
Чрез правосъдие и чрез правда, от сега и до века.
Ревността на Господа на Силите ще извърши това.
В Исая 7:14 обещанието за Емануил е наречено “знамение”. Какво толкова важно и съдбоносно има в тези думи? За да вникнем в тях и да ги разберем, ще се спрем на четири подробности относно това знамение.
ЗНАМЕНИЕ ДАДЕНО ОТ САМИЯ ГОСПОД БОГ
Ахаз не желаеше знамение от Господ – по този начин той демонстрираше огромното си неверие в Него. Но независимо от това, какво щеше да каже или да направи Ахаз, Бог щеше да даде знамение, знамение не само на царете от Давидовата династия, но и на цялото човечество. Той щеше да се намеси в човешката история, и то по начин по който никой никога не би очаквал. Защото, значението на това знамение щеше да премине отвъд историческата и политическа ситуация на Ерусалим по онова време.
Това знамение е да бъде отличително с това, че щеше да бъде непосредствено Божие действие, директна Негова намеса в човешката история. Самият Той щеше да излезе на сцената.
Във Тит 1:1-2 ап. Павел ни казва, че Бог е планирал да се намеси в човешката история още от самото начало.
1 Павел, слуга Божий и апостол Исус Христов за подпомагане вярата на Божиите избрани и познаване на истината, която е по благочестието, 2 в надежда за вечен живот, който преди вечни времена е обещал Бог, Който не лъже,
Забележете, тук се казва, че надеждата за спасение и вечен живот ни е била обещана от Бога преди вечните времена, преди началото на времето, преди звездите да засветят в небето, преди земята да бъде формирана. Още преди началото на всичко Бог вече е имал своя план. Той е мисли за нас. И сега е готов да даде знамението за това че ще подейства. Това знамение е нещо необикновено, което сочи, че Бог пуска в действие своя предвечен план. План, в чийто център стои въплъщението на Исус Христос, Божия Син.
В Матей 9:35-36 се казва:
35 Тогава Исус обикаляше всичките градове и села и поучаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството; и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ. 36 А когато видя множествата, смили се за тях, защото бяха отрудени и пръснати като овце, които нямат пастир.
Ето, това е нашата нужда. Нуждата от пастир.
• Нуждата от някой, който да ни изведе от грехът в който сме се заблудили;
• Нуждата от някой, който да вдигне на рамената си, да ни изцели и превърже;
• Нуждата от някой, който да ни заведе на зелените пасбища и да ни напои при тихите води,
• Нуждата от някой, който да даде посока и да осмисли живота ни.
Божият план през цялото време беше той да ни изпрати Пастир. Пастир, изпратен за нас директно от Него. Въпросът е вярваш ли в Него? Приемаш ли го? Или и ти като Ахаз не желаеш да имаш нищо общо с Бога?
ЗНАМЕНИЕ ДАДЕНО ЗА ВСИЧКИ ХОРА
14 Затова сам Господ ще ви даде знамение:
Ето, девица ще зачне и ще роди син,
И ще го нарече Емануил {Т.е., Бог с нас.}†.
Това велико знамение не само, че е дадено от Самия Господ, но то е дадено и на всички хора. Въпреки, че говори на Ахаз, Бог говори в множествено число. Не “Сам Господ ще ти даде знамение”, а “Сам Господ ще ви даде знамение”. В тези стихове Бог говори не само на Ахаз, а на Юдовия дом като цяло (ст.13). В един по-глобален план, обаче, тези пророчески думи се отнасят за цялото човечество.
Освен това, знамението щеше да бъде “дадено” от Господа. С други думи, то щеше да бъде един “дар” от Него. Как давате дар на всички хора?
Веднъж за Рождество Христово една жена си направила списък в който включила имената на много свои приятели на които искала да купи подаръци. Обаче, работата й била много напрегната, а времето бързо се изнизвало и тя така и не могла да излезе по магазините за да купи всички тези подаръци. Не оставали много дни до Рождество и затова в един момент тя са отказала от идеята за подаръците и минала към е един по-прост, по-лесен, и по-евтин вариант – да купи на всички по една красива коледна картичка. Влязла в едни специализиран магазин в който се продавали картички на едро. Харесала си една със златен кант и цветя и без много да се бави купила една опаковка с петдесет картички. Подписала ги набързо повечето от тях, сложила ги в пликове и ги изпратила на приятелите си. Не отделила, обаче, време да прочете текста, който била написан вътре в тях.
Като минала суматохата около празника, докато си подреждала нещата, тя попаднала на няколко картички, които останали неизпратени. Седнала да ги разгледа отново, и когато ги отворила, останала шокирана от текста, който бил написан в тях. Посланието било написано в стихотворна форма и гласяло:
“Тази картичка е само, за да каже,
че едно по-голямо подаръче ще се покаже!”
Тези картички били предназначени не за поздравление, а за поставяне върху подаръци. Жената се оказала в затруднено положение. Сега тя трябвало да изпрати подаръци на всички, на които преди това била изпратила картички.
Пророчеството на Исая е като една такава картичка, изпратена от Бог до всички хора – предизвестие за най-чудесния и велик подарък, който някога е правен. В Йоан 3:16 се казва:
16 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.
Знамението на Божия Син е не само за някаква ограничена група от хора. То е за всеки един, който би повярвал в Него. Спомняте ли си какво каза ангелът на овчарите, които пазеха нощна стража около стадата си (Лука 2:10)?
10 Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде.
Пророчеството, което Исая произнесе пред цар Ахаз има приложение за цялото човечество, за всички хора по лицето на земята, по време на цялата човешка история. Исус е Божият дар за всички. И което е по-важно, той е Божият дар за теб днес. Осъзнаваш ли, че и ти си бил включен в Божия списък с хората, които Той е предизбрал и за който Той даде Своя Единороден Син?
Както казва ап. Павел във 2 Коринтяни 9:15:
15 Благодарение Богу за Неговия неизказан дар!
ЗНАМЕНИЕТО – ЕДНО ВЕЛИКО ЧУДО
14 Затова сам Господ ще ви даде знамение:
Ето, девица ще зачне и ще роди син,
И ще го нарече Емануил {Т.е., Бог с нас.}†.
Божието знамение щеше да бъде едно чудо. Девица, щеше да зачне. Млада жена, която никога не е имала интимно взаимоотношение с мъж щеше да забременее. За този стих можем да приложим един принцип за тълкувание на пророчество, който се нарича “закон за двойната препратка”. Според него едно и също пророчество има двойно значение – както непосредствено значение, което се изпълнява частично в съответния исторически период, така и значение за някакво бъдещо събитие, което на своето време се изпълнява в пълнота.
Цар Ахаз пренебрегна пророчеството на Исая. Но знамението щеше да привлече вниманието му. Това, което беше важно за Ахаз и неговите съвременници беше, че преди детето да достигне възраст, при която може да различава доброто от злото Асирия ще завладее Сирия и Северното царство на Израил – нещо, което се случва в десетилетието между 732 г. пр. Хр. и 722 г. пр. Хр.
14 Затова сам Господ ще ви даде знамение:
Ето, девица ще зачне и ще роди син,
И ще го нарече Емануил {Т.е., Бог с нас.}†.
15 Сгъстено мляко и мед ще яде,
Когато се научи да отхвърля лошото и да избира доброто;
16 Защото, преди да се научи детето
Да отхвърли лошото и да избира доброто,
Тая земя, от чиито двама царе се отвращаваш ти,
Ще бъде изоставена.
Ако приемем, че едно дете се научава “да отхвърля лошото и да избира доброто”, с други думи да бъде морално отговорно някъде около 12-13 годишна възраст, то това пророчество се изпълнява по изумително точен начин. Ако е дадено през 735-734 г. пр. Хр., то започва да се изпълнява през 732 г. пр. Хр. с падането на Дамаск и бива напълно изпълнено през 722 г. пр. Хр. с падането на Самария – точно за 12 години.
Това е непосредственото изпълнение на пророчеството. Но в един по-широк план майката на Емануил е предобраз на Мария, майката на Исус. Между другото някои художествени произведения от средновековието представят Мария четяща точно Исая 7:14 в момента в който архангел Гавриил и се явява за да й извести за това, че ще зачене чрез Святия Дух.
Матей 1:18-25 ни показва, че апостолите са считали това пророчество като отнасящо се именно за Мария и Божия Син Исус Христос.
18 А рождението на Исуса Христа {Помазаника.}†биде така: след като бе сгодена майка му Мария за Иосифа, преди да бяха се съединили тя се намери непразна от Светия Дух. 19 А мъжът й Иосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да я напусне тайно. 20 Но, когато мислеше това, ето, ангел от Господа му се яви насъне и каза: Иосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария; защото зачнатото в нея е от Светия Дух. 21 Тя ще роди син, когото ще наречеш Исус {Спасител.}‡; защото Той е Който ще спаси людете Си от греховете им. 22 А всичко това стана за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка който казва:
23 “Ето девицата ще зачне и ще роди син; И ще го нарекат Емануил” (което значи, Бог с нас).
24 И тъй, Иосиф, като стана от сън, стори както му заповяда ангелът от Господа и взе жена си; 25 но не я познаваше докато тя роди [първородния си] син; и нарече го Исус.
ЗНАМЕНИЕТО – РАЖДАНЕ НА СИН
14 Затова сам Господ ще ви даде знамение:
Ето, девица ще зачне и ще роди син,
И ще го нарече Емануил {Т.е., Бог с нас.}†.
Знамението беше не само, че девица ще зачне, но и че ще роди не дъщеря, а син. Полът на детето беше предварително известен. Освен това името му щеше да бъде Емануил – Бог с нас, не Бог отдалечен от нас, не Бог отделен от нас, а Бог с нас. Въпреки, че това не беше собственото име на Исус, то беше име което описваше неговия характер. То сочеше кой е Той. От момента на раждането на Исус Самият Бог щеше да присъства всред хората. Исус имаше две естества – човешко и божествено. Той изпитваше всичко, което изпитваме и ние и заедно с това щеше да ни даде всичко, от което се нуждаем – спасение от греха и вечен живот.
В Йоан 1:14 се казва:
14 И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.
ПРОМЕНЯ ЛИ ЖИВОТА ТИ БОЖИЕТО ЗНАМЕНИЕ?
И така, днес говорим за Божието знамение. На първо място, то щеше да бъде знамение дадено от Самия Бог, на второ място, то щеше да бъде дар за всички хора. На трето място, то щеше да бъде едно невероятно чудо, и на последно място, щеше да бъде раждане на “син”, чието име щеше да бъде Емануил – “Бог с нас”.
Знаете ли какво е изумителното във всичко това? Нищо не променя живота така, както раждането на едно бебе. Още преди да се роди за него се подготвят дрехи, стая, кошара, корито, памперси… Животът на родителите му се променя и започва да се върти около него. Нищо не променя живота ни така, както едно бебе.
Днес ние честваме Рождество Христово. Въплъщението на Божия Син. Раждането на бебето Исус. Той е Божият дар за теб от Самия Бог. Променя ли Исус твоя живот? Променя ли работата ти, програмата ти, дома ти, живота ти? Повлиява ли твоето отношение, твоята любов, твоето даване, твоето служение? Отговорите на тези въпроси са важни, понеже, ако Христос не се е родил в нашия живот, то празнуването на Рождество Христово би било суетно. Ако все още не си го поканил в живота си, то какъв по-подходящ ден от днешния. Помоли се на Бога. Изповядай му греховете си. Покани го в живота си. Приеми тази вест на мир и спасение. И ти ще получиш вечен живот и ще бъдеш заедно с Исус през вечността.
Днес ти имаш избор. Или да приемеш Божията изкупителна благодат, да положиш упованието си в Словото Му и да приемеш Христос за свой личен Спасител. Или и ти като Ахаз да отхвърлиш Божието знамение. Да решиш да ходиш в собствените си човешки пътища, да продължиш да живееш в неверие и идолопоклонство. Той, обаче, въпреки неверието си не можа да спре изпълнението на Божия план. Нито пък ще го спреш ти, ако отхвърлиш благовестието. Защото същият този Исус, който преди две хиляди години се яви на земята като малко бебе, ще дойде отново. Има още едно знамение, което Бог ще даде на всички хора и това е знамението на Човешкия Син (Матей 24:30).
30 Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава.
Но, този път Божият син ще дойде не като бебе, а като Съдия. И Той ще съди човеците според това дали са повярвали в Него (Йоан 3:17-18;36).
17 Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. 18 Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син.
36 Който вярва в Сина има вечен живот; а който не слуша Сина няма да види живот, но Божият гняв остава върху него.
Пастор Васил Петров13 Декември 2018 КАК ДА ПРЕОДОЛЕЕМ ПАСИВНОСТТА

Исус казва: "Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през безводни места и търси спокойствие; и като не намери, казва, ще се върна в къщата си отдето съм излязъл.. И като дойде, намира я пометена и наредена.. Тогава отива и, взема със себе си седем други духове по-зли от него, и като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото."

Лука 11:24-26

Това слово на Исус може да бъде плашещо. Неговата цел за това предупреждение не е, за да ни накара да се тревожим за нечистите духове, които се връщат. Това предупреждение е, за да ни каже, че не е достатъчно да се отървем от погрешните мисли, а ние трябва да пазим вратата си заключена, за да не може нашите врагове да се върнат. Не само, че злото ще се върне, но състоянието на човека ще стане по-лошо от преди.

Веднъж четох статия за диетите, в която авторът казваше, че повечето хора, които са били на диета са свалили своето тегло, докато не са спрели да я спазват. Тогава са върнали старото си тегло и още пет процента отгоре. Когато са спрели да работят върху решаването на проблема те не само са спрели да свалят тегло, но са станали по зле, отколкото са били, когато са започнали диетата. Авторът продължава казвайки, че единственият начин да спечелите битката с наднорменото тегло е като направите промени в начина си на живот като бъдете внимателни в опасните области и предпазвате себе си от това да правите погрешни избори.

По същия начин това работи и в духовния свят. Един е начинът, по който да държите погрешните мисли извън съзнанието си и той е като държите умът си активен, винаги в готовност и изпълнен с правилни неща. Може да отблъснете дявола, но след това трябва да останете трезви и будни, винаги да се пазите от неговите номера.

Един пасивен човек си мисли, че не прави нищо погрешно, защото изобщо нищо не прави. Когато го изобличиш за някаква грешка, той ще ти отговори, че нищо не е направил. Неговият отговор е правилен, но поведението му не е. Проблемът е настъпил точно поради това, че не е направил нищо. Това е силно изказване, затова ще го кажа по друг начин. Вие може да спечелите всеки път, когато предприемете действие и отблъснете мислите и страстите, които не идват от Бог. Можете да направите това чрез молитва, четейки Библията или дори като се съпротивите на пасивността, която може да бъде естествена за вас. Но след като бъдете освободени това е само началото. Това не е само една победа, която трае вечно. Това е непрестанна борба и противопоставяне срещу дявола.

Най-добрият, лесен и най-ефективния начин да се противопоставите на дявола е като изпълните ума и сърцето си с хваление към Бог. Покланяйки и хвалейки Бог вие затръшвате вратата пред лицето на враговете си и поставяте знака „Преминаването забранено.“

Не искам това послание да ви предаде представа сякаш трябва да се борите с демони всяка секунда от живота ви. Това е един от капаните на дявола, чрез който ви кара да си мислите по този начин. Но когато изпълните живота си с хвалебствени, позитивни и здравословни мисли ще може да живеете в победа.

Моля прочетете този стих отново на глас и чуйте посланието на Святият Дух: „Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, - ако има нещо добродетелно, и ако има нещо похвално, - това зачитайте“ (Филипяни 4:8).

Победата над пасивността е толкова проста. Фокусирайте ума си върху доброто и няма да имате оставащо място за пасивното или лошото.

Молитва: Господи, благодаря Ти за това, че ми показа пътя към победата над пасивността и да ходя в тази победа всеки ден. В името на Исус, Те моля да ми припомняш всеки ден, за да мога да изпълвам моя ум и сърце само с достойни мисли. Амин.


Послание на пастора 22 Октомври 2018 г.

Послание на пастора 22 Октомври 2018 г.

„Който внимава в изобличението, е благоразумен“

„ПРЕДАЙ сърцето си на поука и ушите си към думи на знание“, се казва в Притчи 23:12. Еврейската дума, преведена тук като „поука“, означава както упражняване на самоконтрол, така и порицание, което може да получим от друг човек. Във връзка с тази поука е важно да се знае какво трябва да се поправи и по какъв начин да стане това. Ето защо „думите на знание“ от надежден източник са от съществено значение.

Библейската книга Притчи е прекрасен източник на мъдри мисли. Те са записани, „за да познае някой мъдрост и поука, ... за да приеме поука за мъдро постъпване, в правда, съдба и справедливост“. (Притчи 1:1–3) Би било добре да ‘предадем ушите си’ към тези думи. В Притчи, 15 глава, намираме мъдри съвети за това как да владеем гнева си, как да използваме езика си и как да предаваме познание. Нека да разгледаме някои стихове от тази глава.

Какво „отклонява от ярост“?

Описвайки как думите може да предизвикат гняв или ярост, царят на древния Израил Соломон казва: „Мек отговор отклонява от ярост, а оскърбителната дума възбужда гняв.“ (Притчи 15:1) Думата „гняв“ означава чувство на силно възмущение и негодувание, а „ярост“ бива определена като „буен гняв, ожесточение, полуда“. Как тази мъдра мисъл от книгата Притчи може да ни помогне да се справим с гнева на друг човек или със своя собствен гняв?

Грубите и нараняващи думи може да влошат още повече неприятната ситуация. От друга страна, мекият отговор обикновено успокоява. Да отговориш меко на ядосан човек обаче не винаги е лесно. В такъв случай ще ни бъде от помощ да се опитаме да разберем какво го е ядосало. Библията казва: „Благоразумието на човека възпира гнева му, и слава е за него да се не взира в престъпление.“ (Притчи 19:11) Възможно ли е някой да е ядосан, защото се чувства несигурен или защото се нуждае от внимание? В действителност причината за гнева може да няма нищо общо с онова, което ние сме казали или направили. Ако в проповедната служба се сблъскваме с гневен отклик, нима това често не се дължи на факта, че домакинът има погрешна информация за нашите вярвания или е заслепен поради някакво предубеждение? Трябва ли тогава да приемаме думите му лично и да отвръщаме грубо? Дори и да не можем да разберем причината за нечий гняв, ако отговорим с нараняващи думи, бихме показали липса на самоконтрол. Трябва да се стремим да не отговаряме по такъв начин.

Съветът да отговаряме с мекота е безценен и когато трябва да се справим със собствения си гняв. Можем да прилагаме този съвет, като се учим да изразяваме чувствата си по начин, който няма да нарани другия. В семейството можем да се стараем да изразяваме чувствата си спокойно, вместо да говорим грубо или да наричаме другия с обидни имена. Язвителната реч обикновено предизвиква подобна гневна реакция в човека насреща. Ако изразяваме чувствата си с мекота, думите ни няма да звучат критично и това може да подтикне другия да се извини.

‘Езикът на мъдрите върши добро’

Необходимо е да проявяваме самоконтрол както в начина, по който говорим, така и в онова, което казваме. „Езикът на мъдрите изказва знание [върши добро с познанието ] — казва Соломон, — а устата на безумните изригват глупост.“ (Притчи 15:2) Нима не ‘вършим добро с познанието’, като развиваме желание да помагаме на другите и като говорим с тях за Божията цел и за прекрасните мерки, които ни осигурява Бог? Безумният човек не постъпва така, защото му липсва познание. Преди да продължи с още съвети за използването на езика, Соломон представя подтикваща към размисъл мисъл. „Очите Господни са на всяко място и наблюдават злите и добрите.“ (Притчи 15:3) За нас това е причина за радост, защото сме уверени, че „очите на Господа се обръщат насам–натам през целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на ония, чиито сърца са съвършено разположени към Него“. (2 Летописи 16:9) Бог знае дали постъпките ни са добри. Той вижда също хората, които вършат зло, и ще ги държи отговорни за техните дела. Соломон отново подчертава колко е ценен езикът, който говори с мекота, като казва: „Благият език е дърво на живот, а извратеността в него съкрушава духа.“ (Притчи 15:4) Изразът „дърво на живот“ навежда на мисълта за нещо, което лекува и укрепва. (Откровение 22:2) Благата, или спокойна, реч на мъдрия освежава онези, които го слушат. Тя ги подтиква да проявяват хубавите си качества. Противоположно на това измамният или груб език съкрушава другите.

Приемане на порицание и ‘разсяване на знание’

 

Мъдрият цар продължава с думите: „Безумният презира поуката на баща си, но който внимава в изобличението, е благоразумен.“ (Притчи 15:5) Може ли човек да „внимава в изобличението“, ако някой първо не го изобличи, или порицае? Нима този стих не показва, че когато е необходимо, човек трябва да получи порицание, за да се поправи? В семейството тази отговорност носят родителите, най–вече бащата, а задачата на децата е да приемат техните съвети и изобличение. (Ефесяни 6:1–3)

Соломон продължава с друга мисъл: „Устните на мъдрите разсяват знание, а сърцето на безумните не прави така.“ (Притчи 15:7) Разпространяването на познание е като разпръскването на семена. Земеделецът не посява всичките семена на едно място, а ги разпръсква из цялата нива. Така е и с разпространяването на познание. Например, когато заговорим някого в службата, няма да е разумно да го затрупаме с всичкото си познание от Библията наведнъж. Мъдрият човек премерва думите си. Той „разсява“ познание, като всеки път обсъжда само по един аспект от библейската истина и гради върху вече обсъденото, като взема предвид отклика на своя слушател. Нашият образец, Исус Христос, направил това в разговора си с една самарянка. (Йоан 4:7–26) Предаването на познание включва и това да кажем нещо поучително и полезно. Ако искаме думите ни да са информативни и насърчителни, трябва да ги обмисляме предварително. Затова се казва, че „сърцето на праведния обмисля що да отговаря“. (Притчи 15:28) Колко е важно думите ни да бъдат като лек дъждец, който напоява земята и е полезен за нея, а не е като порой, който помита всичко по пътя си!

Пастор Васил ПетровПослание от пастора – 10 Октомври 2018

Послание от пастора – 10 Октомври 2018

Защото Господ е благ; милостта Му трае довека и верността Му - от род в род. Псалм 100:4-5

Колко важно е за всеки от нас да знае пътя, който води в Божието присъствие! Как влизаме през портите Му? Как влизаме в дворовете Му? Псалмистът посочва пътя, който Бог е определил: Влизаме през портите Му с благодарение, а в дворовете Му - с хваление. Само когато дойдем при Бога с благодарение и хваление можем да имаме достъп до присъствието Му. Пророк Исая сравнява присъствието на Бога всред Неговия народ с град, за който казва: “Ще наречеш стените си Спасение и портите си Хваление” (Исая 60:18). С други думи единственият начин да влезем в Божието присъствие (мястото на спасение) е през портите на Хваление. Ако не се научим да идваме при Бога с хваление, не можем да имаме достъп до присъствието Му. Изправени пред това изискване, понякога поради ситуациите около нас се питаме: “Но за какво да благодаря на Бога? За какво да Го хваля?” В непосредствените ни обстоятелства може да няма причина да благодарим или да хвалим Бога. Точно тук псалмистът ни идва на помощ като ни дава три причини за това, които не зависят от обстоятелствата ни: първо, Господ е добър; второ, милостта Му трае до века; и трето, верността Му е за всички поколения. И трите са вечни и непроменими факти. Ако наистина ги вярваме, тогава нямаме друг избор освен да хвалим Бога за тях - непрестанно!

Молитва – Притчи 3:5-8

Уповавам на Господа от все сърце и не се облягам на своя разум. Във всичките си пътища признавам Него и Той оправя пътеките ми. (Пр. 3:5-6) Не ходя в пътеките на грешните и по съвета на нечестивите, и не стоя в събранието на присмивателите, но се наслаждавам в закона на Господа и от него се поучавам ден и нощ. (Пс. 1:1-2)

Твоите думи Боже не се отдалечават от очите ми и ги пазя вътре в сърцето си и още в нощно време сърцето ми ме учи. Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми нека бъдат угодни пред Тебе. (Пс. 19:14; 16:7)

Твоето поучение и Твоето знание е по-добро отколкото избрано злато. (Пр. 8:10) Твоите заповеди, когато ходя ще ме водят, когато спя ще ме пазят, когато се събудя Ти ще разговаряш с мен. (Пр. 6:22)

Не мисля себе си за мъдър, но се боя от Теб и се отклонявам от зло. Това ще бъде изцеление за тялото ми и освежителна влага за костите ми. (Пр. 3:8) При тихи води ще ме водиш и ще съживиш и освежиш душата ми, и в пътеки на правда заради Името си Господи. (Пс. 23:2-3)

Амин!

Пастор Васил Петров

Vasil Petrov Ministries

www.vasilpetrov.org


Послание на пастора – 4 Октомври 2018 г.


2 Коринтяни 9:8. А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо, така щото, като имате всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело.

Какъв е Бог? – Апостол Павел го нарича; - СИЛЕН! Бог е силен! Кажи го на глас. Бог е силен! Аз съм слаб, но Бог е силен. Словото казва, че силата принадлежи на Бог. Давид говори за това в Псалми 62:11-12 „Едно нещо каза Бог, да! две неща чух, - Че силата принадлежи на Бога, И че на Тебе, Господи, принадлежи и милостта; Защото Ти даваш на всекиго според делото му.“

Бог не е просто силен, на Него принадлежи силата и милостта. Слава на името Му! Апостол Павел казва:  2 Тимотей 1:7. „Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.“ Давид продължава; „Псалми 18:32. Бог, Който ме препасва със сила, И прави съвършен пътя ми.“

Добре, ако поне за малко днес успях да насоча вниманието ви да видите една голяма истина и да я повярвате, сега нека ви кажа още една. Бог иска и може да преумножи на вас всякакво благо. Това е истина. Бог иска и може! Кажи го на глас. Бог иска и може! Бог иска да ви даде, всяко нещо което е добро, нещо, което ще ви прави истински щастливи. Защо Бог иска да ви даде добри неща? За да имате всякога всичко това, което е достатъчно. Това е отговора. Бог иска вие да не живеете в лишение, но вие избирате дали това, ще е така. Вие взимате днес решение, дали да осуетите Неговата воля или да ходите в нея. Ваше е решението какво да правите в живота си и какъв път да изберете, а силата да направи добри неща за вас си остана в Бог. Той е готов да я освободи всеки ден за вас. Бог иска да имате всичко, за да можете самите вие да давате на другите и да споделяте благата си. Ако ти не си готов да даваш, няма да ходиш в Неговата воля.

Деяния 20:35. „Във всичко ви показах, че така трудещи се трябва да помагате на немощните и да помните думите на Господа Исуса, как Той е казал: По-блажено е да дава човек, отколкото да приема.“

Исус също казва; Лука 6:38. „Давайте, и ще ви се дава; добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в пазухата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.“

Бог е готов да ти даде богата мярка от всяко добро нещо за да имаш всякога и всичко. Готов ли си и ти да живееш в Неговата воля и да вършиш делата на Бог в живота си? Давай тогава! Днес е добър ден да се помолиш и да Му кажеш всичко, от което се нуждаеш за да бъдеш щастлив. Той те слуша.

Хубав ден на всички!

Пастор Васил Петров


Послание от пастора, 12 Септември 2018 г.

Vasil Petrov Mininstries

 „Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат; и не оскърбявайте Светия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението, всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махне от вас; а бивайте един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас.“

Ефесяни 4:29-32

Гнила дума, значи (развален, разяден, прояден). Това значи, не казвайте нищо, което ще доведе до разваляне или съсипване на взаимоотношения, но заменете думите, жестовете си, изказванията си с хора с нещо, което ще доведе до добро за тяхното издигане. Нов превод казва така: „Никаква гнила дума да не излиза от устните ви, а само онова, от което хората се нуждаят, което е добро за духовното им изграждане, така че да помага на онези, които ви слушат.“

Важно е когато говориш като новороден християнин, да имаш в предвид, че Святия Дух се наскърбява, когато ти наскърбяваш хора с говоренето си. Това казва този стих. Гнилите думи идват от сърцето на човек, и се налага да молим Бог да изкорени корени в нас на - всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба.

Апосто Павел съветва Тимотей казвайки; „В това като съветваш братята, ще бъдеш добър служител Исус Христов, хранен с думите на вярата и доброто учение, което си следвал до сега.“ 1 Тимотей 4:6.

Разбираме това, че думите в духовния свят са също храна за душата, а не само разменяне на реплики. Как храниш твоето дете? Помисли дали буташ в устата на новородено дете пилешка кълка или риба с костите и. Не никой и никога не би наранил така детето си което много обича. Това има в предвид и апостола, когато казва, че нашите думи не бива да бъдат такива които нараняват, понеже ние обичаме хората и ценим техния живот. Искаме да донесем в живота на всеки един човек благодат, когато ни слуша и да знаем, че Святия Дух също няма да бъде огорчен, от начина по който ние комуникираме с хората. Амин!

Благословен ден на всички!

Пастор Васил Петров


Послание от пастора, 23 Юли 2018 г.


„И от двете страни на реката имаше дърво на живот, което раждаше плод дванадесет пъти, като даваше плод всеки месец; и листата на дърветата бяха за изцеление на народите.” Откровение 22:2

Ооооо, чуйте това, „И от двете страни на реката” – няма икономии в Божието царство. Нали? Бог, се е погрижил да има достъп на изобилие за изцеление на народите! Има хора, които смятат, че „изцелението” е било предназначено, само за хората по - времето на Исус и движението на апостолите. Но днес ние също четем в словото, че дървото на изцеление се намира все още е там! Някой, се е погрижил дървото, за изцеление на народите да дава плода си през цялата календарна година изобилно и то през всичките векове!

Дали има изцеление за теб и семейството ти днес? Никога не се съмнявай в това. Протегни се с вяра към Него и Той ще ти даде изцеление, защото те обича и защото именно Бог го е обещал!

И не забравяйте „И от двете страни на реката” няма нужда да се мъчиш да го достигнеш ...

Ако не става от едната вземи от другата страна, има за всички и всякога.

Христовите апостоли, цяла нощ се мъчиха да извадят риба от езерото, но нямаха никакъв успех. Тогава Исус им каза, начина за преуспяване в „Неговото царство“.

 „И като престана да говори рече на Симона: Оттегли ладията към дълбокото и хвърлете мрежите за ловитба. А Симон в отговор рече: Учителю, цяла нощ се трудихме, и нищо не уловихме; но по Твоята дума ще хвърля мрежите. И като сториха това, уловиха твърде много риба, така щото се прокъсваха мрежите им.“ Лука 5:4-6

Хвърлете молитвите си по думите на Исус и победата няма да се забави.  

Пастор Васил Петров


Послание на пастора 5 Юли 2018 г.

"Когото любите без да сте Го видели; в Когото като вярвате, без сега да Го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, като получавате следствието на вярата си, спасението на душите си. За това спасение претърсиха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодатта, която бе назначена за вас; като издирваха, кое или какво време посочваше Христовият Дух, който беше в тях, когато предизвестяваше Христовите страдания, и след тях славите." 1 Петрово 1:8-11

Спасението на човешката ни душа е велик дар от Бог. Това е огромната Божия милост показана към човечеството в преобраза Исус Христов. Пророците изследвали времената дават откровение чрез Святия Дух, за да предизвестят годините в, които сам Христос е щял да бъде предаден на смърт за всички нас, а след това да бъде издигнат в славата на Отец, която Той прие след, като възкръсна от мъртвите.

"Защото, когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие. Защото Той прие от Бога Отца почест и слава, когато от великолепната слава дойде до Него такъв глас: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение."  Петрово 1:16, 17

Апостол Петър очевидец на Божието величие казва че, всички ясно са чули гласа на Бог да казва; "Този е моя възлюбен Син, в Когото е моето благоволение." Чели ли сте някога, че всяко слово, което излиза от Божиите уста е Боговдъхновено и то няма да се върне празно, но ще извърши волята на Бог за, която е изпратено. За старозаветните хора преди Христа, Бог казва така;  "И те смири, и като те остави да огладнееш, храни те с манна, която беше храна непозната на тебе и непозната на бащите ти, за да те научи, че човек не живее само с хляб, но че човек живее с всяко слово, което излиза из Господните уста." Второзаконие 8:3

Божият народ Израел, беше смиряван от Отец в пустинята, оставен без храна за да се научи на един важен урок. Бог искаше да покаже на народа си, че хлябът на тази земя не е най - важното нещо към, което трябва днес да се стремим. Търсейки и борейки се всеки ден за ежедневния хляб, те не можеха да осъзнаят а и често забравяха нуждата от духовната храна. Бог показа този урок на евреите, като им даваше хляб от небето за да познаят, че истинският хляб, които дава вечен живот винаги ще идва от ГОРЕ. Сигурен съм, че дори докато пиша това, все още има хора, които не могат да повярват и да осъзнаят, че словото на Бог е истинската храна, която се дава от небето за всички нас. Притчи ни казват че; "Всяко слово Божие е опитано; Той е щит на тия, които уповават на Него." Притчи 30:5

Ние не сме първите хора на планетата земя стигнали до невероятното заключение, че Бог е жив. Много, много преди нас хора с много по - малко физически възможности са стигали до далеч по - дълбоки откровения, само защото са отворили сърцето си да приемат истините на Неговото слово. Исус сам изрича едно доста шокиращо слово, което е неразбираемо за повечето слушатели и днес; "Защото Моята плът е истинска храна, и Моята кръв е истинско питие." Йоан 6:55

В писанията се твърди от евангелист Иоан, че Словото стана плът и живя между човеците и беше пълно с благодат и истина. Това е Божият Син Христос хлябът, които слезе от небето за хората живеещи във времето на новия завет. "Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от тоя хляб, ще живее до века; да! и хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът която Аз ще дам за живота на света." Йоан 6:51

Днес света отново е предизвикан да търси Бог за да научи, че не само с хляб ще живее човек, но и със всяко слово излизащо от Божиите уста. Хората днес постигат невероятни успехи, почти във всяка сфера на живота, но това не ги прави по богати и по - силни духовно. Една голяма празнина остава там някъде дълбоко в сърцето им, която много от тях не разбират дори при факта, че живеят охолен живот. Липсата на истинска храна прави човек духовно немощен и слаб и това е неоспорим факт. Исус казва, че всеки, който се храни с Него ще живее. Връщам ви отново към думите на апостол Петър които казва, че любовта и вярата, която имате без да сте Го видели, води към пълен мир и спасение на безсмъртната ви човешка душа. Радостта от спасението е показност на Божията благодат и любов, която сам Той е излял, чрез Святия си Дух вътре във вас. Бог иска всички да се спасят и да стигнат до познание на истината. По тази причина Той изпрати словото си към нас в образа Исус Христов. Днес ние познаваме Бог посредством живота и делото на Исус Христос. Писаното слово и днес оживява в сърцата на хората и дава на човеците спасение. Пълнота от радост извор на благодат, вечен мир със Създателя, покой за лутащата се човешка природа, разбираща и осъзнаваща, че без Бог няма живот. Това което напомня в посланието си към Ефесяни апостол Павел е; "В онова време бяхте отделени от Христа, странни на Израилевото гражданство и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бога на света." Ефесяни 2:12

Това е мястото на което бяхме преди да познаем Бог. Сега всичко в нас стана ново, посредством кръщенията и новото ни духовно сърце. Бог Отец стана наш Баща, посредством живота на Исус Христос. Осиновени от Него, сме получили небесно гражданство, наследници на Нов завет и обещанията,  колкото и много да са те, които Бог изпълнява във всички, които вярват в единородния Му син Христос. "Понеже в Него е Да; за всичките Божии обещания, колкото много и да са; за това и чрез Него е Амин, за Божията слава чрез нас." 2 Коринтяни 1:20

Днес можете да се радвате, че имате славните Божии обещания и да живеете пълноценен живот в този свят, като посветите живота си напълно на Него и следвате съвета на апостол Павел към Евреите; . "Да не бъдете лениви, но да подражавате ония, които чрез вяра и устояване наследяват обещаните благословения" Евреи 6:12

Моля се, днес Бог да ви изпълни със сила, мъдрост и откровение за да ходите в Него с радостно сърце вършейки волята Му с благодат в сърцето си. Сам Бог на мира да бъде с вас и да ви даде пълна радост в ходенето ви в Христовия път на спасение. 

Бог ви обича и аз също!

Пастор Васил Петров 


Послание на пастора 27 Юни 2018 г.


Йоан 3:1. „Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник.”

Дали сте се спирали някога на този абзац от евангелието на Иоан? Можете сега да го прочетете още няколко пъти и да кажете какво точно ви направи най - огромно впечатление. Ако Бог ви е дал да видите нещо вълнуващо това е то, защото днес обърнахте по - специално внимание само не един единствен стих. Искам да ви кажа, че Божието слово тук е Дух и то Свят. То не е прочитна книга, която ще сложите на рафта веднага щом като я прочетете веднъж и край. Ако един стих може да говори толкова много тогава наистина няма да ви стигне цял един живот, за да се наситите на богатството на Божието слово. Словото е дух и истина, а това означава, сам Исус Христос. Ако вие приемате ежедневно Словото, като ваша духовна храна вие ще бъдете винаги духовно  здрави, душевно заситени и не на последно място физически силни.

Какво видях днес аз в този стих?

Знаете ли, че когато чуя за фарисей, това ама хич не ми харесва. Това са тази група от обществото, която непрестанно изпитваха, преследваха, дразнеха и хулеха Исус Христос. Тогава категорично те не са мои приятели и никога няма да бъдат. Това са пълни лицемери, с които не искам аз лично никога да имам нищо общо. Така ли стои въпроса със вас? Исус винаги конфронтираше този нечист, лицемерен дух и винаги беше неудобен за тях, ама никак. Исус не беше от тяхната партия. Ако днес ти си от различна партия или просто безпартиен дразниш всички други, който вече са събрани в някаква общност, нали? Тяхната борба да спечелят твоя глас на своя страна си остава главната им цел, задача.

Сега обаче е времето на Исус. Те трябва да го привлекат на своя страна или да му се противопоставят. Исус обаче каза, че Неговото царство не е от този свят; 

Йоан 18:36. „Исус отговори: Моето царство не е от този свят; ако беше царството Ми от този свят, служителите Ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите. А сега царството Ми не е оттук.”

Апостол Павел казва същото по своя си начин, а то е, че неговата борба и тази на църквата не е срещу кръв и плът; 

Ефесяни 6:12. „Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.”

Но, тук в този стих срещаме нещо наистина необичайно! Един мъж от фарисеите, и то не кой да е, а един от техните началници, сам отиде при Исус да търси отговори за своите въпроси. Исус го прие през нощта и Му говори за Божието царство и за Святия Дух. След това същият този мъж ,повярва и беше спасен. За него се твърди още, че той защити Исус по време на един скандал, който се случи между народа и фарисеите.

Йоан 7:46-53 „Служителите отговориха: Никога човек не е говорил така [както Тоя Човек]. А фарисеите им отговориха: И вие ли сте заблудени? Повярвал ли е в Него някой от първенците или от фарисеите? Но това простолюдие, което не знае закона проклето е. Никодим, който беше един от тях, (същият, който бе ходил при Него нощем по-рано), им казва: Нашият закон осъжда ли човека, ако първо не го изслуша и не разбере що върши? Те в отговор му рекоха: Да не си и ти от Галилея? Изследвай и виж, че от Галилея пророк не се издига. И всеки отиде у дома си.”

Същият ще го забележите да присъства и по–късно на мястото на разпятие след, като Исус беше свален от кръста.

  Йоан 19:38-40 „След това Иосиф от Ариматея, който беше Исусов ученик, но таен, поради страха от юдеите, помоли Пилата да му позволи да вземе Исусовото тяло; и Пилат позволи. Той, прочее, дойде, та вдигна тялото Му. Дойде и Никодим, който бе дохождал изпърво при Него нощем, и донесе около сто литри смес от смирна и алой. И тъй, взеха Исусовото тяло и Го обвиха в плащаница с ароматите, според юдейския обичай на погребване.”

Не е ли вълнуващо това, че от всяко място можеш да очакваш изненади. Хората, които понякога отхвърляш като възможност да им благовестиш евангелието сами те намират, за да те питата за спасението на тяхната безсмъртна душа. Други, които притискаш от години и непрестанно им говориш за Христос се правят, че не те чуват. Всичко е в Божията ръка и идва при Бог на определеното за това време. Така, че не се хаби в излишни терзания и безбройни мъки да спасяваш света, но по-скоро се моли, Бог да доведе при тебе тия, които се спасяват, а ти бъди готов да свидетелстваш словото на всички, които Бог приведе до тебе. Успех!

С пожелание за хубав ден пастор Васил Петров 


Vasil Petrov Ministries - 16 Май 2018 г.

Vasil Petrov Ministries - 16 Май 2018 г.

Яков 5:13;16 Зле ли страда някой от вас? Нека се моли. Весел ли е някой? Нека пее хваления. Болен ли е някой от вас? Нека повика църковните презвитери и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят. И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния.

Изглежда толкова лесно, но не е, защото изисква посветена, истинска вяра. Колко от вас скъпи братя и сестри, когато сте зле започвате да се молите? Искам да ви кажа, че в повечето случай хора, които са зле и минават през трудно време по–скоро отпадат духом от колкото имат сили да се молят. Тогава за кого говори тук писанието. Кои са тези силни хора, които в трудно време ще намерят сили да се молят пред Бог? Това са тези, които са навикнали и тренирани на молитва. Да се молиш във всяко време и да разчиташ на Бог да ти помогне, това изисква време и посвещение. Истинската, непоколебима вяра в човешкото сърце е придружена с постоянна молитва. В едно от посланията си апостол Павел казва така; „Радвайте се в надеждата, в скръб бивайте твърди, в молитва постоянни.” Римляни 12:12

Докато четях тези думи видях една верига, която трудно може някой човек да скъса. Знаете, че веригата е съставена от поредица звена халки или метални пластини, свързани помежду си чрез взаимно преплитане, пресоване или занитване. Нека тогава да навържа във верига думи, като надежда, твърди, постоянни. Какво се получи? Ако говорим за надежда веднага ще ви покажа този стих; „И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос; посредством Когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тая благодат, в която стоим, и се радваме поради надеждата за Божията слава. И не само това, но нека се хвалим и в скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост, а твърдостта изпитана правда; а изпитаната правда надежда. А надеждата не посрамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Свети Дух.” Римляни 5:1;5

Виждаме, че надеждата не носи срам от действията си в Исус.

Да вземем думата „твърди“ тя е следващата дума с огромно значение, когато става въпрос за растеж и изграждане нашата вяра. „Затова възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилвайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е празен.” 1 Коринтяни 15:58

До тук разбираме, че надеждата не посрамява поради Божията любов, която сме приели в сърцата си и, че твърдостта на вярата ни идва от факта, че познаваме Бог, който е верен в слово и в действие. Амин! Той ще чуе молитвата ни и ще отговори на нея, защото ние се молим по Негова воля. Нека прибавя и третото звено, за да видим какво ще се получи. Кое беше то? Постоянство! Когато говорим за постоянство във вярата се има в предвид нашата зависимост от молитвата. Знаете ли, че само вярващите хора се молят искрено и постоянно. Защо? Защото вярват, че всичко, което поискат в молитва ще им бъде дадено. Не всеки е склонен да прави това. Има много хора, които си слагат етикет вярващи, но никога не се молят искрено пред Бог докато получат обещанието. Когато дойдат трудностите дявола започва да им надвива само защото не са навикнали да разрешават проблемите си чрез молитва. За вярващите се казва, че те не се надяват случайността или обстоятелствата да променят нещата, а силата на молитвата. Те вече имат богат опит в това, защото са се предавали на молитва по всяко време. „Молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии, „ Ефесяни 6:18

Сега виждате, че когато навържете с опит детайлите на Божията воля в живота си ще бъдете силни в трудно време да се молите. Когато сте весели, Яков казва: „пейте хваления“. Знаете ли колко много хора вместо това се занимават с куп глупости вместо да отделят време да благодарят на Бог за времето на трайна благодат, която имат. Ето един пример за човек, който се е успокоил, че всичко му е наред и е решил да не богатее в Бога, защото благата, които е натрупал са завидни; „И ще река на душата си: Душо, имаш много блага натрупани за много години; успокои се, яж, пий, весели се. А Бог му рече: Глупецо! Тая нощ ще ти изискат душата; а това, което си приготвил, чие ще бъде? Така става с този, който събира имот за себе си, и не богатее в Бога.” Лука 12:19;21

Има хора, които когато са в безопасност не знаят какво точно да правят. Вместо да продължат да отдават слава на Бог с хваление за това, че Той ги е благословил изобилно да помагат на хората с молитва и в дело те са готови да покажат спокойствие в разкошния си живот, само защото стремежа им е бил винаги към това. Словото ни учи ние, които стоим днес да гледаме да не паднем утре и това е причината винаги да бъдем бодри и в неуморно постоянство в молитва на благодарение. Виждаме, че голяма сила има в усърдната молитва на праведния, а дори когато сме болни има изходен път. Не се казва оправяйте се сами, а извикайте църковните презвитери да ви помажат в името на Исус, това ще даде добри резултати. Господ ще ви прости греховете и болестите ви ще си отидат. Благословен ден на всички от мен, уповавайте за всичко на Господа!

С много обич пастор Васил Петров


18 Април 2018 г. Послание на пастора

18 Април 2018 г. Vasil Petrov Ministries

Матей 4:13;16 “И като напусна Назарет, дойде и се настани в Капернаум край езерото, в Завулоновите и Нефталимовите предели; за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: - "Завулоновата земя и Нефталимовата земя, Край езерото, отвъд Йордан, Езическа Галилея; Людете, които седяха в тъмнина. Видяха голяма светлина И на ония, които седяха в страната на мрачната сянка, На тях изгря светлина".

Исус, след като беше изкушаван от сатана в пустинята се засели в Нефталимовите предели, за да се сбъднат писанията. Искам да фокусирам вниманието ви върху това, че всичко в живота на Исус, тук на тази земя се случваше и трябваше да стане точно както казват писанията.

Много често, Той казваше на хората, които го притискаха „ПИСАНО Е”. Всяко нещо, което е в Духът на Бог, днес или утре ще се случи, защото е писано. Нищо няма да стане извън това, което казва писанието. Това е причината за покорството на Исус. Той направи път там, където нямаше път за спасението на всички нас. Бог Отец, говори и свидетелства за Него; „Защото Той прие от Бога Отца почест и слава, когато от великолепната слава дойде до Него такъв глас: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение.” 2 Петър 1:17

Истината, в следването пътя на правдата е, че всеки един човек трябва да следва Неговия, Христовия път, който е единствен начин за спасение на нашата духовна природа. Има едно важно условие за това описано в думите на Исус; „Който не носи своя кръст и не върви след Мене, не може да бъде Мой ученик.” Лука 14:27

Ученичеството изисква постоянство, отделяне, посвещение, вярност, себеотдаденост и постоянство. Много хора, искат да си останат просто вярващи и никога не искат да минат в ниво последователи и ученици. Да си само вярващ, това не говори, кой знае какво за твоята духовност, защото библията ни казва, че и демоните вярват и треперят, но не искат да вършат волята на Отец. Сами разбирате, че днес по лицето на земята има толкова много вярващи хора разделящи се в различни религиозни общности, а да не говорим за тези, които вярват в техни измислени божества. Всички те се наричат вярващи, но това не ги прави  сто процента спасени, свободни и изцелени. Исус се роди в земите на Израел според писанията, за да се сбъднат думите на пророка, а това беше толкова важно; Людете, които седяха в тъмнина. Видяха голяма светлина И на ония, които седяха в страната на мрачната сянка, На тях изгря светлина". Долината на мрачната сянка е мястото на духовна тъмнина, място на заблуда, тогава, когато ние сме в затвора на собствените си страхове, оковани и объркани от всеки смут и дух на заблуда. Идването на Исус беше демонстрация на Божията сила и освобождение на пленниците от тъмнината. Цар Давид видя това и свидетелства, че щом Бог е с него няма причина за безпокойство. Дори това мрачно място би се превърнало в светлина в Неговото присъствие. „Да! И в долината на мрачната сянка, ако ходя Няма да се уплаша от зло; Защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.” Псалми 23:4

Ако Исус днес е светлината на вашият живот, вие няма от какво да се страхувате. Всичкото зло на този свят не може да ви държи роби и вързани повече. Вие имате светлината на живота, в себе си и знаете пътя, по който да вървите. Да в Псалми продължаваме да виждаме този велик момент на освобождение; „Изведе ги из тъмнината и мрачната сянка, И разкъса оковите им.” Псалми 107:14

Всички окови и връзки на сатана ще бъдат унищожени и вие никога повече няма да бъдете роби, ако се доверите на Исус и Му дадете това право да Господарува в живота ви. Не бъдете просто вярващи, но станете Негови ученици. Понеже сам Исус казва; „Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко.” Матей 11:30

Нека Бог ви благославя църква и вярвам да имате прекрасен ден.

С много обич пастор Васил Петров

 


28 Март 2018

Vasil Petrov Ministries

28 Март 2018 г.

Римляни 2:1;6 “Затова и ти си без извинение, о човече който и да си, когато съдиш другиго; защото, в каквото съдиш другия, себе си осъждаш; понеже ти, който съдиш, вършиш същото, А знаем, че Божията съдба против тия, които вършат такива работи, е според истината. И ти, човече, който съдиш ония, които вършат такива работи, мислиш ли, че ще избегнеш съдбата на Бога, като вършиш и ти същото? Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние? А с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведната съдба от Бога, Който ще въздаде на всеки според делата му.”

Трябва да направим голяма разлика между съд, изобличение, съветничество, назидание. Библията ни казва, че Бог сам е издигнал хора, които трябва да се занимават именно с това; „Тоя, Който е слязъл, е същият, Който и възлезе по-горе от всичките небеса, за да изпълни всичко).

И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите; докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота;” Ефесяни 4:10;13

Нека кажа това, че същата дейност от устата на хора, които не са призовани от Святия Дух в тази област, може да се превърне в осъждане от техните уста към хората, и също така да се върне, като проклятие обратно към техния живот. Това е, което казва апостол Павел към църквата в Рим. Няма никакво извинение за такива хора пред Бог, защото вече са предупредени многократно. Те ще носят товара на своята гордост и глупост поради невежеството и себеправедното им сърце. Сега, нека ви попитам нещо. Какво ще кажете за това? Ако някой говори от ваше име и съди чужди за вас хора, без вие да сте го пратили, а реакциите и ругатните на хората се обърнат срещу вас без причина няма ли вие да се ядосате на тези, които правят това било то с разбиране или не? О, да ще бъдете много ядосани на това. Това е, което казва апостола. Бог ще гледа на хора, които правят това по същия този, начин въпреки Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение. Днес хора в своеволно служение правят точно това, без да се притесняват от факта, че не са назначени от Бог да вършат това, те слагат съд според своето си мислене, цитирайки откъслечни материали взети от тук и там, подкрепени с някой страхотен библейски стих, за да докажат достоверността на своята мисъл, че е от Бог, на което държат всички да кажат, Амин! Когато се дава мнение за духовни неща трябва всеки да бъде много внимателен какво казва. Не по–малко е важно на кого го казва и с какъв дух го казва. Ако говориш с хора по пазарите и панаирите или във фейсбук, което е същото няма проблем, но когато се обръщаш със съвет, съд или поправка към когото и да било в духовния свят бъди внимателен. Бог гледа и пресява всяка намеса от Негово име, без Той да ти е позволил това. Способността на множества да тълкуват днес словото, без да има дори и корен на вяра в себе си с човешко мъдруване е довело до обезсмисляне и обезценяване на Христовия начин на истински градеж на църквата. Ако си мислите, че сатана ще подскача отстрани и ще гледа как църквата расте в святост и чистота дълбоко се лъжете. Неговите пратеници отдавна са между нас. Активни в дейности появили се от нищото без никакъв повик или среща с Исус, дават мнения остри мнения и съдят злобно посланиците на Бог и на мира. Това деструкторира живота на църквата, като я кара да презира всеки служител и всеки праведен Божий работник, а казвам ви те никак не са малко. Целите на сатана са да премахне водачеството в църква, и да сложи в сърцата на хората, недоверие към техните наставници, а всичко останало е много лесно. Това е същият този сатанински приом, както виждаме и днес като провокация в мирните протести в страната ни. Там, където болшинството от хората искат правда и мир към тях се присламчват други хора с техните себични идеи интереси и изявления имащи за цел да се покажат на показ и да провалят всичко свято и истинно. Много провокатори има днес в християнските среди изпратени от сатана, а по страшното е, че те дори не знаят за това. Много хора се държат нагло и арогантно без дори да осъзнават, че в тях царува не Святия Дух, а демони. Демоните имат за цел да рушат, погубват и разпиляват, ценното богатство на Христос в нас. Целта на сатана, днес е църквата, да не вярва в Божието слово да бъде разклатена и подмолно заблудена. Когато спрем да вярваме в това, което казва Бог ние вече сме привърженици на друго духовно царство, което има и други цели. Бог казва, че на тази земя ще сложи своето управление чрез покорни човеци на истината, които сам Той ще издигне. Ще ги издигне в смирение, покорство към истината и към Неговото свято слово. Днес трябва да вярваме повече от всякога всяка дума, която идва от Божията уста и да я изпълняваме според действието на Неговият Святи Дух. Това ще носи добри плодове, които са показност за това, че Бог е извършил всичко това. Служителите на Бог ще бъдат силни и смели и без лицеприятие ще служат на Христовото тяло като го учат да всичко това, което е казал Бог. Как ще го научат? Не само с думи, но и в действието си изпратени за това от помазанието на Святия Дух. 1 Йоан 2:27, „А колкото за вас, помазанието, което приехте от Него, остава във вас, и нямате нужда да ви учи някой; затова както Неговото помазание ви учи за всичко, и е истинско, а не лъжливо, пребъдвайте в Него, както ви е научило да правите.”

С много обич в Христа пастор Васил Петров        


21 Март 2018 г. Послание на пастора

Vasil Petrov Ministries

21 Март 2018 год.

Псалми 131:1;3 „Давидова песен на възкачванията. Господи, сърцето ми не се гордее, Нито се надигат очите ми, Нито се занимавам с неща големи и твърде високи за мене. Наистина аз укротих и успокоих душата си; Като отбито дете при майка си, Така душата ми е при мене като отбито дете. Израилю, надей се на Господа От сега и до века.”

Каква е рецептата за утехата и мира на Господа в живота ни? Ето няколко думи, върху които трябва да се работи неуморно в живота ни, за да имаме добър успех. На първо място – „сърцето ми не се гордее“. Към какво води гордостта? Тя води до провал, падение и погибел. 

Притчи 16:18 „Гордостта предшествува погибелта, И високоумието - падането.” Друг стих в Притчи ни казва; 13:10 „От гордостта произхожда само препиране, А мъдростта е с ония, които приемат съвети.”

Когато слушаме и вземаме поука от словото на Бог, скоро светлината ни ще изгрее и ще Го прославим в смирението на душата си. Второто важно нещо е - очите ни да бъдат издигнати, но само, за да хвалят Господа. Всяко друго надигане на очи се смята за надменно поведение, което показва ясно и отразява нашата слабост и безсилие. 

Римляни 11:8. Както е писано: "Бог им даде дух на безчувствие, очи - да не виждат и уши - да не чуват". 

Третото не маловажно нещо е да не се занимаваме с неща, които са твърде големи за самите нас. Да, Бог е Бог на чудеса, но захванеш ли се сам за велики и големи дела то скоро скръб и тегота ще съпътстват живота ти. Умората и разочарованието ще са близо до теб, защото не си се уповал на Господа. Бог иска да очисти живота ти от мъртви, безплодни, безполезни не даващи никакъв принос за царството Му мъртви дела. 

Евреи 9:14. „ То колко повече кръвта на Христа, Който чрез вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог!” 

Ето, така душата ти ще има мир и ще бъде като отбито дете при майка си. Упованието и надеждата ни трябва да е в Бог и Той ще ни даде да се наслаждаваме в Неговият мир. 

Псалми 42:5. „Защо си отпаднала душе моя? И защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога; защото аз още ще Го славословя За помощта от лицето Му.”

С много обич пастор Васил Петров


7 Март 2018 г. послание на пастора

Vasil Petrov Ministries

7 Март 2018 г.

Откровение 12:10. „И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос; защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог.”

„Паднал ангел” е определението, което трябва да знаем за това, кой всъщност е дяволът или сатана. Познавате ли добре противника, клеветника, който ден и нощ не спира да търси начин да ви погуби? Знаете ли, кой е той, и какви намерения и трикове използва от векове, за да унищожи човешкият род? Сам Исус каза в „Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; но по-скоро бойте се от оногова, който може и душа и тяло да погуби в пъкъла.” Матей 10:28.

 След думите на Исус да казваш, „няма страшно” граничи с глупостта. Има два типа хора според мен; Едните са прекалено уплашени от дявола и не смеят да говорят за него да научат повече от Библията за делата му да не би да им се случи нещо страшно. Те са семпли в мислите си и това, което можеш да чуеш от тях е; „ По добре да мълчим, да не ни чуе дявола”. Срещали ли сте хора с такова мислене? Те са вече победени от него. Носят в себе си дух на страх. Другият тип хора, са прекалено уверените в себе си, достигащи нивото на арогантност, само за да покажат своя авторитет над него. Те си мислят, че познават толкова добре делата му и само с няколко добре заучени фрази цитирайки писанията ще държат сатана далеч от техния живот. Видях такива хора през живота си, и краят им не беше никак успешен. Трябва нещо повече от това да си страхлив религиозен фанатик или самоуверен, излъган, непредпазлив в борбата си срещу врага. Не напразно библията нарича сатана старовременната змия; „Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за хиляда години, „ Откровение 20:2

Защо дявол и сатана? Това са само част от имената, с които е оприличена неговата дейност. Дявол означава „клеветник” описано добре в Откровение на Йоана. Сатана стана владетеля на този свят, който работи отделно от Бог, и принца на въздушната власт (Йоан 12:31; 2 Коринтяни 4:4; Ефесяни 2:2). Той е обвинител (Откровение 12:10), изкусител (Матей 4:3; 1 Солунци 3:5) и измамник (Битие 3; 2 Коринтяни 4:4; Откровение 20:3). Самото му име означава противник или „ един, който се противопоставя” Някой хора се страхуват от него поради това да не им се яви на яве и да им създава проблеми. Ето защо в незнанието си те отхвърлят всяка възможност да научат повече за това кое е той и какъв е бил. Запомнете, че нашето оръжие е мечът на Духа, който е Божието слово. В Божието слово, не някъде другаде Бог, ни казва за това; кой всъщност е сатана. Исус учеше учениците си на това. Те от своя страна предаваха, това чрез посланията си към църквата. Знанието ще ни направи будни и трезви в борбата срещу злото и тъмнината. От писанията ние разбираме, че начина, по който, дявола ще атакува живота ни няма да е от вън „на яве”, а от вътре на вън. Това е основателна причина да вземем библейските примери и да се научим кой е той, каква власт има, как да се пазим от него, как да му се противопоставим и как да го победим. Това ми се вижда разумно и ще ви кажа, че колкото повече научих за врага толкова по-лесно ми е да се противопоставя на неговите дела. Най–малкото, когато някой невярващ ви попита кой е всъщност сатана вие ще трябва да му отговорите с добере издържани библейски примери. Кой е Сатана? Казано по простичко, Библията определя Сатана като ангелско същество, което падна от позицията си в небето поради греха, и сега е противопоставен на Бог, правейки всичко по силите си да осуети Божиите цели за човечеството. Въпреки, че беше изхвърлен от небето, той все още се опитва да издигне трона си над Бог. Той имитира всичко, което Бог прави, надявайки се да получи поклонението на света и да подстрекава противопоставяне на Божието царство. Сатана е основният източник на всеки лъжлив култ и световна религия. Сатана ще направи каквото и да е и всичко, на което е способен, за да се противопоставя на Бог и на онези, които следват Бог. Обаче, съдбата на Сатана е решена окончателно – вечност в огненото езеро (Откровение 20:10).

Бог да ви благослови изобилно в познаването на Неговото слово.

С много обич пастор Васил Петров


28 Февруари 2018 г. послание от пастора

Vasil Petrov Ministries

28 Февруари 2018 г.

Еклисиаст 6:1;6 “Има зло, което видях под слънцето, И е тежко върху човеците: Човек, на когото Бог дава богатство и имот и почест, Така, щото душата му не се лишава от нищо що би пожелал, На когото, обаче, Бог не дава власт да яде от тях, Но чужденец ги яде. Това е суета и лоша болест. Ако роди човек сто чада, И живее много години, Така, щото дните на годините му да станат много, А душата му да не се насити с благо, И още той не приема прилично погребение, - Казвам, че пометничето е по-щастливо от него; Защото то е дошло в нищожество, и отива в тъмнина, И името му се покрива с тъмнина; При туй, то не е видяло слънцето, и не е познало нищо, - По-добре е на него, отколкото на онзи. Дори два пъти по хиляда години, ако би живял някой, и не види добро, Не отиват ли те всички в едно място?”

В книгата на Еклисиаст се казва нещо, което докосна, днес сърцето ми и искам да ви го споделя. Разбира се, че уводът не започва много обещаващо, но .... Има неща в живота ни, които са по–леки за носене, но има и такива, които наистина тежат. Колко от вас се съгласиха с мене? Едно от тези неща споменава тук, великият владетел и то е свързано с богатството. Той ни рисува една картина, в която можем да видим един преуспяващ човек, на който нищо не му липсва. Можете ли за миг да се поставите на това място! Сега чувствате ли се по–добре? Добре! Сега, нека и мирът на Господа дойде върху вас, защото се казва, че това Богатство е от Бог и поради тази причина съм склонен да вярвам, че то е дошло по наследство или по някакъв друг начин, но не и чрез неправедни дела. Значи, вие вече сте богат човек, на който богатството му е дадено от Бог и на вас, нищо не ви липсва! Така е нали? Харесва ли ви сега новият стандарт на живот? Хайде ще ви дам десет минути да помечтаете знам, че ви е добре така! Десетте минути свършиха … съжалявам, но ще трябва да продължа напред и да разбутам комфорта, в който се настанихте. В следващият стих се казва, че същият този Бог, който ти е дал това богатство не ти дава ти да се наслаждаваш от него! Не ти дава да го ползваш, както ти би си мечтал, само за себе си! Друг започва да се храни от него! Как би се чувствал сега? Би ли прославил отново Бог в живота си. Това е лоша болест да мечтаеш да бъдеш богат, защото Бог има друго богатство, което ще има по–голяма стойност за теб от земното. Апостол Павел пише за това; „На мене, най-нищожния от всички светии, се даде тая благодат, да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство; „Ефесяни 3:8

Това са мъдрите поучения на апостол Павел относно богатствата. Той казва и на младия Тимотей как е редно да поучава богатите; „На ония, които имат богатството на тоя свят, заръчвай да не високоумствуват, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на Бога, Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме; 1 Тимотей 6:17

Значи човек може да се наслаждава на богатство, което не е от този свят и да бъде много по–щастлив от този, който има богатствата на света, но не може да им се наслади. Така поне го разбирам аз! Колко от вас имате силата да кажете на богатите да не високоумствуват! Добро поучение е това, нали? Малко са пасторите, които са склонни да говорят за това повярвайте ми! За съжаление другата картина е още по–мрачна. Когато става въпрос за деца, винаги нашето внимание се изостря, защото това е най–голямото богатство, което може да има човек на тази земя. Тук направо е преувеличено и то нарочно. Да имаш сто деца! Не искам да ви карам да си го представяте! Та, това са поне девет национални отбора по футбол, ако питаш мен. Но да предположим, че е така, неее, не мога да си го представя; съжалявам.  Живееш много над сто години, защото аз поне така пресмятам, че ако започнеш от осемнадесет годишен да имаш по едно дете всяка година ще ти трябват поне сто години, за да се родят. Така събираме твоите осемнадесет години с тези сто и получаваме сто и осемнадесет. Ле, ле добър съм със сметките нали? Казва се в писанието, че ако такъв човек не види благословение и в това на тази земя, и душата му не се насити с благо, и не приема прилично погребение казва се, че пометничето е по-щастливо от него. Да точно така. Това дете, което не е видяло един бял ден! Много хора ме питат какво става с тези деца, които не са родени. Библията има отговор за това точно тук. „Защото то е дошло в нищожество, и отива в тъмнина, И името му се покрива с тъмнина.”

Има се в предвид, че то не е видяло светлината на този свят и името му няма да го разбере никой. Хората няма дори да го запишат в своите регистри, няма да има единен граждански номер, но тука идва добрата част. Казва се, че дори някой да живее две хиляди години, без да е видял добро, това дете ще бъде много по–щастливо от него защо? „Не отиват ли те всички в едно място?” Да, това е добрата новина! Всички тези не родени деца отиват на едно място, където няма скърби, плач, мъка, а само радост. „Той ще обърше всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка; първото премина.” Откровение 21:4

Да, Бог има план за всеки човек на тази земя и той е всички да живеем с Него вечно! Ако искаш това и ти просто ме следвай!

„Понеже така ще ви се даде голям достъп във вечното царство на нашия Господ и Спасител Исус Христос.” 2 Петър 1:11

С много обич пастор Васил Петров


27 Февруари 2018 г. послание от пастора

Vasil Petrov Ministries

27 Февруари 2018 г.

Филипяни 1:1;6 Павел и Тимотей, слуги Исус Христови, до всичките в Христа Исуса светии, които са във Филипи, заедно с епископите и дяконите: Благодат и мир да бъде на Вас от Бога, нашия Отец и от Господа Исуса Христа. Благодаря на моя Бог всеки път, когато си спомням за вас, винаги във всяка моя молитва, като се моля за всички вас с радост, за вашето участие в делото на благовестието от първия ден дори до сега; като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенствува до деня на Исуса Христа.

Да бъдеш участник в благовестието е най–прекрасното нещо в посветения ни Християнски живот. Тези, които участват в благовестието са зрелите християни, които наистина са били развързани и освободени от робството на греха, смъртта и страха. За тях свидетелството, което носят в сърцето си за живия Исус и Божието царство е начин на живот, а не само теоретично библейско познание. Апостол Павел заедно със своя млад ученик Тимотей се обръщат към всички светии, епископи и дякони във Филипи, за да изкажат своята благодарност към тях за участието им в благовестието. Думите на благодат и мир, които струят от перото на апостола показват неговата истинска и нелицемерна любов, която той питае към повярвалите в Христа светии. Благодарността в молитва от това, че те покриват нуждите им и с живота си свидетелстват тази взаимна обич, която имат в Христа ставайки участници в това велико дело още от самото начало и утвърдени в това си начинание стоят покорни на Бог, до край карат апостола да бъде радостен от факта, че са заедно в делото на благовестието, на което сам той е призован да служи. Той казва, че това е добро дело, и Бог ще го възнагради. Павел твърди, че това, което те правят е дадено от Бог и сам Бог ще усъвършенства живота им до деня на Христа. „А и вие, Филипяни, знаете, че когато излязох от Македония и почнах делото на благовестието, ни една църква, освен едни вие, не влезе във връзка с мене за даване и вземане; защото и в Солун един-два пъти ми пращахте за нуждата ми. Не че искам подаръка, но искам плода, който се умножава за ваша сметка. Но получих всичко, и имам изобилно; наситих се като получих от Епафродита изпратеното от вас, благоуханна миризма, жертва приятна, благоугодна на Бога. А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса. А на нашия Бог и Отец да бъде слава во вечни векове. Амин. „ Филипяни 4:15;20

Днес много хора са научени да се молят неправилно и затова никога не получават отговор на молитвите си. „Просите и не получавате, защото зле просите, за да иждивявате в сластите си.” Яков 4:3

Когато се молите на Бог, всяка ваша нужда да бъде снабдени и то от Неговото богатство, пак казвам не от вашето, но от Неговото богатство в слава тогава вие трябва да се съобразите с принципите на Бог, за да очаквате с вяра обещаното. Преди това обещание да бъде дадено чрез Духа, апостол Павел похвали отново Филипяните за тяхната вярност и постоянство относно даване за благовестието. Той им каза не само това, но че това, което дават за проповядване на благата вест ще се преумножи за тяхна сметка. Това е, когато си депозирал някакви пари в банка и чакаш да дойде време, за да вземеш лихвата. Когато сееш в благовестието ти ставаш пряк участник в делото на служение, а Бог знае как да се отплаща за верността и вярата на светиите. Ако не можеш да повярваш това, вече си загубил своето благословение и всяка молитва за това ще бъде просто думи. Ето един пример в притча, които даде сам Исус; „Затова каза: Някой си благородник отиде в далечна страна да получи за себе си царска власт, и да се върне. И повика десетима от слугите си и даде им десет мнаси; и рече им: Търгувайте с това, докле дойда. Но неговите граждани го мразеха, и изпратиха след него посланици да кажат: Не щем този да царува над нас. А като получи царската власт и се върна, заповяда да му повикат ония слуги, на които бе дал парите, за да знае какво са припечелили чрез търгуване. Дойде, прочее, първият и рече: Господарю, твоята мнаса спечели десет мнаси. И рече му: Хубаво, добри слуго! Понеже на твърде малкото се показа верен, имай власт над десет града. Дойде и вторият и рече: Господарю, твоята мнаса принесе пет мнаси. А рече и на него: Бъди и ти над пет града. Дойде и друг и рече: Господарю, ето твоята мнаса, която пазех скътана в кърпа; Защото се боях от тебе, понеже си строг човек; задигаш това, което не си положил, и жънеш, което не си посял. Господарят му казва: От устата ти ще те съдя, зли слуго. Знаел си, че съм строг човек, който задигам това, което не съм положил, и жъна, което не съм сял; тогава защо не вложи парите ми в банката, и аз като си дойдех, щях да ги прибера с лихвата? И рече на предстоящите: Вземете от него мнасата, и дайте я на този, който има десетте мнаси. (Рекоха му: Господарю, той има вече десет мнаси!) Казвам ви, че на всеки, който има, ще се даде; а от този, който, няма, от него ще се отнеме и това, което има. А ония мои неприятели, които не искаха да царувам над тях, доведете ги тука и посечете ги пред мене. Лука 19:12

Всичко, което ви казах за Божията банка е истина нали? Тогава нека всеки бъде разумен и мъдър в това си начинание!

Искам и се моля, Бог да ви благослови изобилно и благодаря на всички, които участват с мен в делото на благовестието.

Обичам ви църква пастор Васил Петров       


21 Февруари 2018 послание на пастора

Vasil Petrov Ministries

21Февруари 2018 г.

Лука 5:4-6 И като престана да говори рече на Симона: Оттегли ладията към дълбокото и хвърлете мрежите за ловитба. А Симон в отговор рече: Учителю, цяла нощ се трудихме, и нищо не уловихме; но по Твоята дума ще хвърля мрежите. И като сториха това, уловиха твърде много риба, така, щото се прокъсваха мрежите им.

Умори ли се от това да се трудиш ден и нощ, а резултати никакви? Спокойно, това не се случва само на теб. Умората става от правене едно и също нещо, цял ден и цяла нощ, а понякога цял живот. Това измаря, както психиката така и физиката на човек. Депресията е често срещано проявление в човешката природа от нямане резултати, въпреки усърдието и непрестанното наше действие. Ставало е и преди само, че този път нещо различно се случи, защото вече в ладията не стоеше само Петър и компания, но и животът, сам Господ Исус Христос. Исус му каза да закара ладията на дълбоко. Защо на дълбоко? Разбира се, че на дълбоко, къде се е чуло и видяло риба да скача сама в тигана. По плиткото няма да имаш никога добър улов и ти, да знаеш. Трябва да отидеш на дълбоко в познаването на това кой е Бог Отец, Исус Христос и Святия Дух, ако искаш по - големи и трайни резултати. Какво направи Симон Петър? Това, което правят всички днес. Започна да се оправдава за скучния провален, изморителен улов и прецаканата нощ. Цяла нощ се трудихме, цял живот се трудихме и нищоооо! Това са думи на изморени, отчаяни хора, вече апатично настроени относно всяко нещо, което предстои без надежда и вяра, в действието на Святия Дух и жертвата на Исус Христос. Петър обаче направи един правилен избор, който бе ознаменуван и увенчан с успех. Той повярва думата казана от Исус, не като подхвърлена нереалистична човешка дума, а като призив от Бог. Петър каза; „Понеже ти казваш ще го направя.” Дали ти днес се съгласяваш с думите, които казва Исус и по Неговата воля отиваш към дълбокото и вярното Божие слово, за да имаш и ти богат улов. Отчаян или вярващ? Слаб или силен? Страхлив или смел? Богат улов или беден? Благословен или проклет? Здрав или болен? Всичко това ще разбереш, когато напълно Му се покориш и повярваш словото Му. Амин! Словото казва; „Уловиха твърде много риба” Бог е Бог на изобилие и щедрост. 

1 Коринтяни 15:58. „Затова възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилвайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е празен.”

С много обич пастор Васил Петров  


20 Февруари 2018 послание на пастора

Vasil Petrov Ministries

20 Февруари 2018 г.

Притчи 16:24. “Благите думи са медена пита, Сладост на душата и здраве на костите.”

Четейки притчи Соломонови, тази сутрин вниманието ми се спря върху този конкретен стих. Думите, които изричаме всеки ден, са от голямо значение въпреки, че не винаги ние им отдаваме необходимото такова. Словото ни казва, че те ще определят нашето бъдеще. Те са единственият барометър, ако мога така да се изразя за нашето духовно състояние. „Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща; а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща. И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден. Защото от думите си ще се оправдаеш, и от думите си ще се осъдиш.” Матей 12:35

Днес не искам да спирам вниманието си върху това, кои думи са празни и биха ни осъдили, а за тези, които имат привкус на мед. Според великия цар Соломон благите или сладките думи донасят изцеление на костите ни. Знаете, че костната система на човека е тази, която го държи прав, стабилен и подвижен. Това е структурата, която Бог е създал за движение на човешкото тяло. Кога според вас, едно тяло се нарича парализирано? Тогава, когато някоя част от него боледува и е обездвижена. Когато костите се разрушат цялото тяло рухва. Бог е изградил църквата днес въз основа на Своето истинно слово. Исус казва; „Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползва; думите, които съм ви говорил, дух са и живот са.” Йоан 6:63

Благите думи, който говорим един към друг в църквата, което е тялото Христово ще държат тялото здраво. Добрите думи ще дават живот на всички и структурата, която ни държи в единството на вярата няма да бъде нарушена. Апостол Павел казва в посланието си към Коринтяни; „Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед що звънти, или кимвал що дрънка.” 1 Коринтяни 13:1

Тук апостола ни казва, че нашите думи трябва да имат привкус на любов иначе няма да са от полза. Има голяма сила, която Бог е сложил в устата ни и ние като вярващи трябва да се научим да я употребяваме за Негова слава. „Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде.” Йоан 15:7

Исус казва, че бихме получили всичко, което поискаме в молитва, ако се научим да ценим словото на Неговата благодат. Ако Неговите думи са станали неразделна част от живота ни, и ние пребъдваме в тях, Словото изговорено от Него, ще има това изцелително действие в живота ни. „И гласът, който чух от небето, проговори пак на мене, като рече: Иди, вземи разгънатата книга, що е в ръката на ангела, който стои на морето и на земята. Отидох, прочее, при ангела, та му рекох да ми даде книжката. И каза ми: Вземи и я изяж; и в корема ти ще бъде горчива, но в устата ти ще бъде сладка като мед. И тъй, взех книжката от ръката на ангела, та я изядох, и в устата ми беше сладка като мед; но като я изядох, коремът ми се вгорчи.” Откровение на Йоан 10:8;10

Тук се говори за онова пророческо слово, което новозаветните вярващи трябва да споделят с този свят. Когато получиш откровение относно думите на Исус, към този свят, те са думи викащи и призоваващи човечеството към вечен живот. „Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата;” 2 Тимотей 3:16

 Когато пророкуваме словото на истината или говорим благата вест тя, ще бъде в устата ни сладка като мед за тези, които я чуват, но понякога, това ще е горчив спазъм в нашето духовното хранилище, защото ще изобличава и самите нас. Думите са важно нещо в живота на вярващия човек и те наистина са определящ фактор за живота му. Отнасяйте се, като зрели хора, които са научени на мъдрост и знание от Господа и употребявайте Неговото слово като резултат от вашия пълноценен християнски живот. „Но казвам: те не са ли чули? Наистина, чули са: - "По цялата земя е излязъл гласът им, И думите им до краищата на вселената". Римляни 10:18 Днес това слово е вече е факт - изпълнено. Можете ли да видите, как това пророчество е изпълнено днес и думите, които говорим, пишем стигат до всички точки на земята. Отговорността ни днес е по–голяма от когато и да било. На нас Бог е дал времето, в което всичко, което казваме може да достигне всеки един човек по лицето на земята и това е нашият шанс да Го прославим. Добър съвет днес за всички вярващи е да се изпълнят със слово от Господа и да го предадат на този свят. Ако някога в училище са ви казвали; „Този урок трябва да го изядеш” вашите учители са имали в предвид да го запомните почти наизуст, което и предава колко важен е материалът. Днес ние можем да кажем това за цялото Божие слово. Приемайки всеки ден от Него, то ще започне да дава плод в нашия живот, за да донесе здраве и изцеление за нашият дух, душа и тяло. „Сине мой, внимавай на думите ми, Приклони ухото си към беседите ми. Да се не отдалечат от очите ти. Пази ги дълбоко в сърцето си; Защото те са живот за тия, които ги намират, И здраве за цялата им снага.” Притчи 4:20;22

Бог на мира да бъде с вас!

Кажи днес нещо добро за някой. И виж как ще подейства, това слово върху теб самия …

С много обич пастор Васил Петров


14 Февруари 2018 г. Послание на пастора

Vasil Petrov Ministries

14 Февруари 2018 г.  

“Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие към нас.” Римляни 8:18

Апостол Павел заявява, че всичко през, което ние минаваме днес в живота си не заслужава да се сравнява с това, което предстои да стане после. Когато говорим за временни страдания, трябва първо да прочетем, какво има в предвид апостола. Той казва, че Святия Дух му открива, дава разбиране, че когато отиде в Ерусалим, го чака затвор и страдания.

Всичко, което четем по - ,нататък е, че апостола не го е грижа за това, което ще се случи. Днес ние страдаме за много по - малки неща дори понякога това да не се отнася за нашето тяло. Вчера например видях, че някой зло намерен човек ми е надраскал колата с остър предмет. В първия момент бях наистина ядосан, но после си казах - Какво чак толкова една кола. Нали тя е само машина за да проповядваме благовестието на Господ Исус Христос. Какво чак толкова. Ако апостола казва, това за своето тяло малко нещо е ние днес да кажем това за нещо, което е дори извън тялото. Ако търпим лишения заради Господа или някакви временни страдания това ще бъде само за наша радост знаейки, че други търпят много повече от колкото ние. "Зная само, че във всеки град Святия Дух ме предупреждава, че в Ерусалим ме очакват затвор и страдания. Но за мен не е важно дали ще живея или ще умра. Всичко, което искам, е да завърша делото и изпълня мисията, която получих от Господ Исус – да свидетелствам за Благата вест за Божията благодат." Делата на апостолите 20:23,24

Ако Бог ти е дал видение, цел, мисия, дело на служение, каква по-голяма радост от това е днес да ходиш уверено с Исус, за да извършиш Божията воля докрай. Наградата, която предстои да ти се открие наистина е голяма. Исус беше предупреден от Святия Дух, че ще претърпи страдания, когато стигне в Ерусалим. "Оттогава Исус започна да обяснява на учениците си, че трябва да отиде в Ерусалим и че юдейските старейшини, главни свещеници и законоучителите ще му причинят много страдания и че трябва да бъде убит, а на третия ден – да възкръсне. " Матей 16:21

Днес слушам невероятни свидетелства за това, как Бог е открил това или онова на разни светии. Свидетелства за големи благословения или велико служение, което му предстои, но не съм чувал скоро някой да казва, че Бог му е открил, че скоро ще отиде някъде и много ще пострада от това. Дали Святия Дух е променил стратегията на работата си и дали ние заслужаваме да бъдем повече толерирани от Него от колкото Исус или тези мъже и жени на вяра живели и претърпели страдания много преди нас? Знам, че Бог не се е променил, нещо друго се е променило и ние трябва да разберем сами това.  Истинско откровение е да знаеш, че ходиш с Христос и вършиш Неговата воля. "Но радвайте се според дето сте причастници на Христовите страдания, за да се зарадвате веселеше се и когато славата негова се яви."1 Петрово 4:13

Това вече е нещо велико, когато разбираш, че когато страдаш ставаш поне малко причастен с Христовите страдания, за да можеш да се зарадваш напълно, когато Той ти се яви. Награда за твоята увереност, вярност, себеотдаденост. Все още чувам думите на апостол Павел; "Не ме е грижа" Наистина искам да стигна това ниво на увереност и аз в живота си. Да не ме е грижа да полагам всеки ден живота си за Христос. Да не се скъпя за него защото той ми е дар от Бог. Да представя тялото си в жертва жива, свята и благоугодна, на Бог  като мое духовно служение пред Него. Да споделя живота си с всички за да познаят Него, Създателя на всичко видимо и невидимо. Невероятно е да си свободен от страх, грях, смърт и Бог да ти дава тази увереност за предстоящата слава, която има да ти се открие. Достоен е Исус! Какво бихте направили днес братя и сестри, за да видите Исус прославен на тази земя? До колко Бог може да разчита на вас, че сте вече съразпнати с Христос и стария човек във вас вече е мъртъв. Може ли, Бог да ви се довери днес за делото на служение, както това, Той направи за святите апостоли? Аз мисля, че може! Днес има също мъже и жени които, не мислят само за себе си и своя си дом. Днес, Бог вижда, хора готови да пострадат, ако това се наложи за да извървят пътя и да благовестват думите на вечен живот. Нищо не се е променило днес. Нито Бог, нито волята Му, нито Святия Дух, нито хората, които Той издига за своя слава. Само времето е различно. 21 Век сме!

С много обич пастор Васил Петров


9 Февруари 2018 г.

Vasil Petrov Ministries

9 Февруари 2018 г.

1 Петър 2:4;8, При Когото идвайки, като при жив камък, от човеците отхвърлен, а от Бога избран и скъпоценен, и вие, като живи камъни, се съграждате в духовен дом, за да станете свето свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа. Защото е писано в писанието: - "Ето, полагам в Сион крайъгълен камък, избран, скъпоценен; И който вярва в Него, не ще се посрами". За вас, прочее които вярвате, Той е скъпоценност, а на тия, които не вярват, "Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла", и, "Камъкът, о който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват"; защото се спъват о словото и са непокорни, - за което бяха и определени.

  Посланието на апостол Петър ни вдъхновява, да ходим в единство на вярата, което е в Исус Христос. Но не единството за което, много хора говорят и апелират, а то изглежда толкова далечно и невъзможно, но това духовно единство, което ни събира в Исус Христос. Така, както имаме плътски места заселища, където живеем, така имаме и духовен дом в който се събираме заедно.

За какво е създаден домът? Дали сте си задавали ли подобен въпрос. Когато се замисля домът представлява място, където ние се събираме заедно със своето семейство, за да си отпочинем от трудовете си, да се насладим един на друг с любимите си хора, да се радваме един на друг, да споделим мъка или радост, заедно. Когато говорим за дом всички се сещаме за тази поговорка; „Моят дом е моя крепост”. Това е нашето място на сигурност, обич и отмора. Най - важното място в живота ни. Исус сам казва; „Лисиците си имат леговища, и небесните птици гнезда; а Човешкият Син няма где глава да подслони.” Матей 8:20

Не само човеците, но и животните имат нужда от дом. Знаете хитрите катерички, как ловко си изработват дом в обятията на някое вековно дърво, и си правят удобна топла хралупа, чак на теб да ти се прииска да живееш там, нали? Винаги ми се е искало да надникна вътре да видя удобствата на това потайно място, но за жалост предпазливостта, от това да остана с едно око, ме кара да бъда внимателен и стоящ настрана. Лисиците правят леговища, мечките хралупи и т.н. Така е устроен светът, в който живеем. Исус бе отхвърлен от този свят като Месия. Йоан също казва, че този, който е сътворил света, нямаше място за Него на тази земя. „Той бе в света; и светът чрез Него стана; но светът Го не позна.” Йоан 1:10

Това е да си непознат в собствения си дом. Отхвърлен от своите си, тези които обичаш. Това е най - тежкото нещо, което може да се случи на човек. Исус дойде да възстанови домът, но не този на земния ни живот, а духовния такъв. В посланието на Петър се казва, че ние се събираме в духовен дом, това е църквата, за да станем свято свещенство. Извън този духовен дом, ние сме никои, чужди и не сме святи. Защо? Защото в него ние принасяме духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа. Амин!

В този нов дом, в който се събираме или съграждаме заедно, като живи камъни избрани от Бог, Исус не е отхвърлен, а заема най-важната част от дома. Самият Исус е съграждащата част основата, в който всички се събират. Пророк Исая казва; „Ето полагам в Сион крайъгълен камък!” Защо в Сион? Какво представлява хълма Сион? Псалм 87:2-3 казва: „Портите на Сион Господ обича повече от всички Яковови заселища. Славни неща се говорят за тебе, граде Божий.”

Думата „Сион”, която се среща над 150 пъти в Библията, означава „укрепление”. В Библията Сион е градът на Давид и града на Бога. Първото споменаване на думата „Сион” в Библията е в 2 Царе 5:7: „Обаче Давид превзе крепостта Сион. Това е Давидовият град.” Така Сион е било първоначално името на древната евусейска крепост в град Ерусалим. Сион започнал да се разбира не само като крепостта, но също и като града, в който се намирала тази крепост. След превземането на „крепостта Сион” от Давид, Сион бил наречен „Давидовия град” (3 Царе 8:1; 1 Летописи 11:5; 2 Летописи 5:2).  Когато Соломон построил храма в Ерусалим, Сион разширил значението си, за да включи храма и земята около него (Псалм 2:6, 48:2, 11-12, 132:13). Накрая Сион се използва като име за град Ерусалим, страната Юда и народа на Израел като цяло (Исая 40:9; Еремия 31:12; Захария 9:13). Най-важната употреба на думата „Сион” е в нейния богословски смисъл. Сион се използва метафорично за Израел като Божия народ (Исая 60:14). Духовното значение на Сион продължава в Новия Завет, където му се дава християнски смисъл като Божието духовно царство, небесния Ерусалим (Евреи 12:22; Откровение 14:1). Крепостта Сион е новият духовен дом, крепостта избрана от Бог, чиято събирателна основа е сам Христос. Не е ли страхотно, че отново Бог е създал начин Неговият народ да има своето обиталище място на сигурност топлина семейна обич и надежда. Място, където ти и аз сме поканени да участваме като оживели от мъртвите в този свят посредством кръвта на Господ Исус Христос. За тези, които вярват този камък е безценен, скъпоцен, защото ни събира в едно. В една вяра едно кръщение, един Бог. „Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви: един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички.” Ефесяни 4:4

Това е решението на Бог за последните времена, в които живеем. Начинът на Бог да покаже Неговата топлина и любов към забравилото що е това истински дом човечество. Към развратените умове на хората, които отхвърлиха Бог като такъв и се развратиха в собствените си мисли, гордост и себичност. Както и апостол Павел казва в посланието си към Римляните; „Всички се отклониха, заедно се развратиха; Няма кой да прави добро, няма ни един".” Римляни 3:12

Хората, които се спъват и съблазняват в словото, тези, които го отхвърлят са непокорните. Непокорството е грях и води всеки човек към погибел. „Защото като овце блуждаехте, но сега се върнахте при Пастиря и Епископа на душите ви.” Ефесяни 4:25

Благославям ви за това и ви напомням, че имате дом, който е неръкотворен вечен. Амин! Бог да ви благослови богато!

С много обич пастор Васил Петров


7 Февруари 2018 г. Послание от пастора

Vasil Petrov Ministries

7 Февруари 2018

Псалми 131:1;3 „Давидова песен на възкачванията. Господи, сърцето ми не се гордее, Нито се надигат очите ми, Нито се занимавам с неща големи и твърде високи за мене. Наистина аз укротих и успокоих душата си; Като отбито дете при майка си, Така душата ми е при мене като отбито дете. Израилю, надей се на Господа От сега и до века.”

Каква е рецептата за утехата и мира на Господа в живота ни? Няколко думи, които, върху които трябва да се работи неуморно в живота ни, за да имаме добър успех. На първо място сърцето ми не се гордее. Към какво води гордостта? Тя води до провал, падение и погибел. Притчи 16:18 „Гордостта предшествува погибелта, И високоумието - падането.” 

Друг стих в Притчи ни казва; 13:10 „От гордостта произхожда само препиране, А мъдростта е с ония, които приемат съвети.”

Ако слушаме поука от словото скоро светлината ни ще изгрее, и ще прославим, Бог в смирението на душата си, Второто важно нещо е очите ни да бъдат издигнати, но само, за да хвалят Господа. Всяко друго надигане на очи се смята за надменно поведение, което показва ясно и отразява нашата слабост и безсилие, Римляни 11:8. Както е писано: "Бог им даде дух на безчувствие, очи - да не виждат и уши - да не чуват". 

Трето не маловажно нещо е да не се занимаваме с неща, които са твърде големи за самите нас. Да, Бог е Бог на чудеса, но захванеш ли се сам за велики, големи дела то скоро скръб и тегота ще съпътстват живота ти. Умората и разочарованието ще са близо до теб, защото не си уповавал на Господа, но си изтощил себе си с безкрайната си амбиция да се доказваш. Бог иска да очисти живота ти от мъртви, безплодни, безполезни неща, които не допринасят с нищо в живота ти. Евреи 9:14. „ То колко повече кръвта на Христа, Който чрез вечния Дух принесе Себе Си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог!” 

Ето така, душата ти ще има мир и ще бъде, като отбито дете при майка си. Упованието и надеждата ни трябва да е в Бог, и Той ще ни даде да се наслаждаваме в Неговият мир. Псалми 42:5. „Защо си отпаднала душе моя? И защо се смущаваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога; защото аз още ще Го славословя За помощта от лицето Му.”

С много обич пастор Васил Петров


6 Февруари 2018 г. Послание на пастора

Vasil Petrov Ministries

6 Февруари 2018 г.

  Псалми 123:1;4 “Песен на възкачванията. Издигам очите си към Тебе, Който обитаваш на небесата. Ето, както очите на слугите гледат към ръката на господаря им, Както очите на слугинята към ръката на господарката й. Така гледат нашите очи към Господа нашия Бог, Докле се смили за нас. Смили се за нас, Господи, смили се за нас, Защото се преситихме от презрение. Пресити се душата ни От надуването на охолните, И от презрението на горделивите.”

  Това е един от начините за молитва, който срещаме в Псалмите. Издигам очите си, означава гледам, нагоре към небето към мястото, където обитава Бог. Сравнението е със слуга, който гледа към господаря си и всички ние знаем, че това трябва да стане със страхопочитание, респект, признание, вярност, себеотдаденост, покорност и искрено.

Имено за това и в един друг Псалом, четем как Цар Давид вика към Бог; „Сърце чисто сътвори в мене, Боже, И дух постоянен обновявай вътре в мене, „ Псалми 51:10 

Виждал съм през годините толкова молитви, които не са били чути, а и поведението на хората в молитва показва, че Бог е прав за Себе си, че не дава отговор на тях. Пак ще ви припомня, че когато отиваме при Бог в молитва ние не отиваме с пренебрежение и просто, ей така, но ние се обръщаме към Царя на царете и Господаря на господарите. Виждал съм, хора да правят това с голямо неуважение. Виждал съм хора, когато се молят пред Бог да се прозяват, което ми говори за тяхното безразличие към момента и тяхното неверие към резултата от молитвата. Такива хора не вярват, че са застанали пред Бог. Някой дори нямат навика да слагат ръка на устата си, когато правят това от уважение към, хората около себе си. „Как, прочее, ще призоват Този, в Когото не са повярвали? И как ще повярват в Този, за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник?” Римляни 10:14 

Всичко зависи от това как са научени всички да застават пред Бог, когато Го търсят в молитва. Този Псалм ни казва още; „Както очите на слугинята към ръката на господарката й. Така гледат нашите очи към Господа нашия Бог”

Очите на вярващите, когато се молят, са в очакване и ръцете им са приготвени прострени към Бог смирено, за да приемат. Какво да кажем за молитвата на седналия, прозяващ се разсеян човек дали Бог ще чуе мърморенето му и нежното му похъркване. Не, определено Бог, не слуша великите молитви на пренебрегващите Неговото величие. Словото ни казва; „А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тия, които го търсят.” Евреи 11:6 

Трябва да се научим как да идваме пред Бог на молитва, защото тя е единственият начин, да искаме от Бог, и да получаваме от Него. Аз съм сигурен, че няма човек на земята, който да ходи в заблудата, че молитвата е нещо, което правим само в редовните ни събирания и по–скоро не очакваме нищо да се случи, когато се помолим. Това би било голямо бедствие за когото и да било. Представете си само, че последната ти възможност да бъдеш чут от някой, който може да ти помогне не работи или наистина това не съществува. Колко жалък би бил света тогава, когато разбереш, че и последната ти възможност за някакъв успех е изчезнала. Така се молят повечето хора днес, затова ходят винаги с унил дух. Унилия Дух е описан в словото, но като че ли не му се отдава такова огромно значение. Притчи ни казва; „Веселото сърце е благотворно лекарство, А унилият дух изсушава костите.” Притчи 17:22 

Забелязвате ли мъртвешката същност на този дух. Унил дух ще направи църквата слаба, защото когато костите са мъртви тялото е обездвижено. Ние идвам при Бог и вярваме, че Той ни слуша, когато сме в молитва. Едно от Неговите хиляди обещания казва така„Да наредя за наскърбените в Сион, Да им дам венец вместо пепел, Миро на радост вместо плач, Облекло на хваление вместо унил дух; За да се наричат дървета на правда Насадени от Господа, за да се прослави Той.” Исая 61:3 

Радост и облекло на хваление ще заместят унилия дух в нашият живот. Когато търсим Бог, в молитва, трябва да сме сигурни, че наистина искаме искаме да се молим. Когато се обръщаме към Него, трябва да се молим с цяло сърце с цяла душа и с всичкия си ум. Бог иска да се прослави в живота на хора, който истински искат да се облегнат на Него, чрез вяра. Бог иска да отговаря на молитви и затова е дал този способ, за да го търсим. Ние трябва да знаем, пред кого стоим и да покажем, че наистина почитаме Бог с живота си. Ако сте се молили дълго време и нямате отговор на молитвата си, явно нещо трябва да се промени. Най–глупавото нещо би било да блъскаш главата си в стената и да се чудиш, защо Бог не отваря вратата. Може би вратата е малко по–надясно. Промени начина и подхода, с който се молиш и го прави до тогава докато започнеш да получаваш отговори на молитвите си. Не е ли това най–важното нещо? Бог да ви благослови и да ви даде мъдрост и благодат, за да го търсите с цялото си сърце. Амин!

Обичам ви църква пастор Васил Петров  


29 Януари 2018 г. послание на пастора

Vasil Petrov Ministries

29 Януари 2018 г.

 

Откровение 12:10. „И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос; защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог.”

„Паднал ангел” е определението, което трябва да знаем за това кой всъщност е дяволът или сатана. Познавате ли добре противника, клеветника, който ден и нощ не спира и търси начин да ви погуби и клевети? Знаете ли кой е той, и какви намерения и трикове използва от векове, за да унищожи човешкият род? Сам Исус каза в „Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; но по-скоро бойте се от оногова, който може и душа и тяло да погуби в пъкъла.” Матей 10:28.  След думите на Исус да казваш, „няма страшно” граничи с глупостта. Има два типа хора според мен; Едните са прекалено уплашени от дявола и дори не смеят да говорят за него или да научат повече от Библията за делата му да не би да им се случи нещо страшно. Те са семпли в мислите си и това, което можеш да чуеш от тях е; „ По добре да мълчим да не ни чуе дявола”. Срещали ли сте хора с такова мислене? Те са вече победени от него. Носят в себе си дух на страх.

Другият тип хора са прекалено уверените. Те си мислят, че познават толкова добре делата му и само с няколко добре заучени фрази цитирайки писанията ще държат сатана далеч от техния живот. Видях такива хора през живота си и краят им не беше никак успешен.

Трябва нещо повече от това да си страхлив религиозен фанатик или самоуверен, излъган, непредпазлив в борбата си срещу врага. Не напразно библията нарича сатана старовременната змия; „Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за хиляда години, „ Откровение 20:2

Защо дявол и сатана? Това са само част от имената, с които е оприличена неговата дейност. Дявол означава „клеветник” описано добре в Откровение на Йоана. Сатана стана владетеля на този свят, който работи отделно от Бог, и принца на въздушната власт (Йоан 12:31; 2 Коринтяни 4:4; Ефесяни 2:2). Той е обвинител (Откровение 12:10), изкусител (Матей 4:3; 1 Солунци 3:5) и измамник (Битие 3; 2 Коринтяни 4:4; Откровение 20:3). Самото му име означава противник или „ един, който се противопоставя

Някой хора се страхуват от него поради това да не им се яви на яве и да им създава проблеми. Ето защо в незнанието си те отхвърлят всяка възможност да научат повече за това кое е той и какъв е бил. Запомнете, че нашето оръжие е мечът на Духа, който е Божието слово. В Божието слово не някъде другаде Бог ни казва за това; кой всъщност е сатана. Исус учеше учениците си на това. Те от своя страна предаваха това чрез посланията си към църквата. Знанието ще ни направи будни и трезви в борбата срещу злото и тъмнината. От писанията ние разбираме, че начина, по който той, ще атакува живота ни няма да е от вън „на яве”, а от вътре на вън. Това е основателна причина да вземем библейските примери и да се научим кой е той, каква власт има, как да се пазим от него, как да му се противопоставим и как да го победим. Това ми се вижда разумно и ще ви кажа, че колкото повече научих за врага толкова по-лесно ми е да се противопоставя на неговите дела. Най–малкото, когато някой невярващ ви попита, кой е всъщност сатана вие, ще трябва да му отговорите с добере издържани библейски примери. Кой е Сатана? Казано по простичко, Библията определя Сатана като ангелско същество, което падна от позицията си в небето заради греха и сега е противопоставен на Бог, правейки всичко по силите си, да осуети Божиите цели за човечеството. Той имитира всичко, което Бог прави, надявайки се да получи поклонението на света и да подстрекава противопоставяне към Божието царство. Сатана е основният източник на всеки лъжлив култ и световна религия и на всяка лъжа. Сатана ще направи каквото и да е и всичко, на което е способен, за да се противопоставя на Бог и на онези, които следват Бог.

Но, съдбата на Сатана е решена окончателно, това е вечност в огненото езеро;

Откровение 20:1010. И дяволът, който ги мамеше, биде хвърлен в огненото жупелно езеро, гдето са и звярът и лъжепророкът; и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове..

Бог да ви благослови изобилно.

С много обич пастор Васил Петров


25 Януари 2018 г. послание на пастора

Vasil Petrov Ministries

25 Януари 2018 г.

“ Устата ми е пълна с Твоята възхвала и с Твоята слава – цял ден. “ Псалми 71

Най – великият псалмопеец, писал с вдъхновение от, Святия Дух на Бог живял някога, е цар Давид.  Много хора си мислят, че е хубаво да си цар защото това носи голямо предимство и е огромна привилегия. Хората те почитат, уважават а много често ти се и подмазват. Може да се каже, че всяка малка дама някога е мечтала да бъде ако не кралица то поне принцеса, нали? Навсякъде обаче, в псалмите можеш да прочетеш молитвата на един цар към Бог, затова как той сам е разбирал наглостта, завистта и омразата на хора, който са го преследвали в живота му.

“Не ме отхвърляй във времето на старостта, не ме оставяй, когато силата ми чезне. Защото враговете ми говорят против мен и онези, които причакват душата ми, се наговарят помежду си. Казват: Бог го е оставил, гонете го и го хванете, защото няма кой да го избави. Боже, не се отдалечавай от мен! Боже мой, побързай да ми помогнеш! Нека се посрамят и довършат противниците на душата ми; нека се покрият с укор и позор онези, които търсят злото ми  Но аз ще се надявам постоянно и ще умножавам цялата Твоя хвала. Устата ми ще разказва Твоята правда, цял ден – Твоето спасение, защото не зная техния брой.”

  Май да си правдив цар като Давид е тежко бреме и мнозина няма да го разберат. Исус също е царски син, като сам Той заявява многократно пред тълпите от хора, че царството на Неговият Отец не е от този свят. Въпреки, че сам Той не търсеше човешка власт, същото отношение на неприязън към Него, можем да видим от неразбралите го фарисеи, книжници и управляващите институции на времето си. Виждайки хилядите последователи, които го следват заради хляба и чудесата, невежото извратено поколение винаги е търсило причина и начин да го погуби.

Това сме ние хората без Христос в живота си! Зли, коварни, неморални, пълни със злоба и завист.

На какво ни учи Исус? Да бъдем добри и състрадателни един към друг, да си помагаме, да се грижим виждайки нуждата на брат или сестра. Да бъдем устремени към доброто и да се противим на злото. Да имаме разбирателство със всички хора на тази земя, колкото и груби и невежи да са понякога. Това е трудно учение, но истинско и благодатно. Всеки, който се насили да го следва, изучава, да стои в него, има обещание за вечен живот и не само това но и да царува с Исус един ден в Божието обиталище.

Нека се изпълни устата ни с хвала към Бог, и нека да Му отдадем цялата слава, Той е достоен и верен, Цар на царуващите и Господар на господаруващите, а това днес са силни и значими думи, пълни със смисъл.

  Колкото и да е труден живота ни, колкото и да са се объркали нещата, Той има сила да промени съдбата ни и да въдвори мир там , където няма такъв, повярвайте го и Бог ще ви възстанови. Нека наистина да го прославим с живота си!

Хвалете Господа! С много обич пастор Васил Петров


24 Януари 2018 г. послание от пастора

Vasil Petrov Ministries

24 Януари 2018г.

  Деяния на Апостолите 15:1. “А някои слязоха от Юдея и учеха братята казвайки: Ако се не обрежете, според Моисеевия обред, не можете да се спасите.”

  Знаете ли колко много такива ревностни учители срещаме в християнския си живот. Такива, които искат да обременяват хората, и то само защото те са обременени и носят товари върху себе си. Много повече срещаш днес религиозни учители, които ще те съветват как не можеш да се спасиш и ще налагат допълнителен хомот в живота ти, но едва ли ще ти кажат по важното, а имено как ще се спасиш, което лично аз смятам за по - важно. Докато тези юдейски учители поучаваха, колко е трудно да бъдеш спасен, ако не изпълняваш закона, от друга страна виждаме апостолите Петър и Варнава да обикалят църквите и да насърчават относно Божият призив към езичниците и тяхното обръщане към Христа. Следващият стих дори ни казва, че стана конфронтация между апостолите и учителите от фарисейската секта. Едните носят учение, което радва хората и ги довежда до спасение, а другите налагат хомот както и допълнителна тегота в живота им. Лесно е да кажеш на някой, че не може толкова лесно да се спаси, като че ли ти раздаваш спасението на света, но мисля, че много по отговорно е да научиш хората как да познаят истината и да бъдат спасени. Д А 15:5. „Но, рекоха те, някои от повярвалите между фарисейската секта станаха, та казаха: Нужно е да се обрязват езичниците, и да им се заръча да пазят Моисеевия закон.”

Вижте тук се казва, че някой от скоро повярвалите или тепърва обърналите се към Исус фарисей искаха от апостолите да наложат това бреме на езичниците, които тепърва престъпват с вяра към Бог да пазят обичаите заповедите и традициите на Моисеевия закон. Апостолите предизвикани да поучават правият и истинен път, се събраха да разискват помежду си относно този въпрос. Винаги дявола ще гледа да сложи спънка на движението на Святия Дух, и да убие благодатта от спасението, за да прекара своите разрушителни послания и ереси. „И след много разпитване Петър стана, та им каза: Братя, вие знаете, че в първите дни Бог избра между вас мене, щото езичниците чрез моите уста да чуят евангелското учение и да повярват. И сърцеведец Бог им засвидетелствува като даде и на тях Светия Дух, както и на нас; и не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти сърцата им чрез вяра. Сега, прочее защо изпитвате Бога, та да налагате на шията на учениците хомот, който нито бащите ни, нито ние можем да носим? Но вярваме, че ние ще се спасим чрез благодатта на Господа Исуса, също както и те. Тогава цялото множество млъкна и слушаше Варнава и Павла да разказват какви знамения и чудеса Бог беше извършил чрез тях между езичниците.” Д А15;7

В това свое изявление апостол Петър засвидетелства това, което е видял, а не това, което е чул, в което има голяма разлика и сила. Той свидетелства за това, как Бог е дал Святия Дух и на езичниците и те са приели чрез вяра спасението на Господ Исус. Много важно е да се отбележи нещо в изказването му, че Бог не прави разлика между тях и езичниците. Това е, което е видял и е бил свидетел този верен посланик на Бог. Очистени сърца чрез вяра, това нарича спасение един от тараните на вярата апостол Петър. Ако имате чисти сърца, по причина на това, че сте повярвали във възкресенската сила на Исус и сте приели обещания Святи Дух, вие трябва да сте напълно уверени и спокойни, че сте спасени от Бог. Вярата, която споделя апостолът е, че всички ще се спасят, чрез вяра в Сина на Бог, а не чрез налагане на ограничения и спънки на тази благодат. Когато предавате и благовестявате благодатта, която изпълва сърцето ви и радостта от спасението си никой няма да може да ви обърка или смути с човешки забележки и лъже поучения. Стойте твърди във вярата си и в тази благодат е съветът на апостол Петър; „Чрез Сила, верния брат, както го мисля, писах ви накъсо, да ви увещавам и заявявам, че това е истинската Божата благодат. Стойте твърди в нея.” 1 Петър 5:12 Амин!

Бог да благослови и този ден от живота ви, защото това е още една нова страница от живот на вяра, която Бог ще напише чрез вас и ще прослави Своя единороден Син Исус като върши чудеса и знамения, за да се прослави Той.

С много обич към цялата църква

пастор Васил Петров


22 Януари 2018 г. Послание от пастора

Vasil Petrov Ministries

22 Януари 2018 г.

„И, като излезе оттам, Исус се оттегли в тирските и сидонските страни. И, ето, една ханаанка излезе от ония места и извика, казвайки: Смили се за мене Господи, Сине Давидов; дъщеря ми зле се мъчи от бяс. Но Той не й отговори ни дума. Учениците дойдоха и Му се молеха, като рекоха: Отпрати я, защото вика подире ни. А Той в отговор каза: Аз не съм пратен, освен до загубените овце от Израилевия дом. А тя дойде, кланяше Му се и казваше: Господи помогни ми. Той в отговор рече: Не е прилично да се вземе хляба на децата и да се хвърли на кученцата. А тя рече: Така, Господи; но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на господарите им. Тогава Исус в отговор й рече: О жено, голяма е твоята вяра; нека ти бъде според желанието. И дъщеря й оздравя в същия час.” Матей 15:21 - 28

И, като излезе оттам, Исус, т.е., от Капернаум. До колкото знаем, този е единственият път, когато Исус излязъл от Палестина и отишъл в езическа страна. И, ето, една ханаанка излезе от ония места наречена в Евангелието от Марко „сирофиникианка”, тоест от Финикия в Сирия, а не от другата Финикия в северна Африка, която била поселение на първата.

„ (Жената бе елинка, родом сирофиникианка). И молеше Му се да изгони беса от дъщеря й.” Марк 7:26

Тази Финикия била част от Ханаан, за това тази жена се описва тука и като Хананейка. Марко я нарича и елинка, т.е., езичничка.

И така в тази история Исус казва на жената, която пресича пътя му, че Той не е изпратен до езическите народи, но до изгубените от Израел. Жената идва при него с молба за изцелението на дъщеря си, но Исус три пъти и дава отрицателен отговор. Отиваш на лекар, а те връщат цели три пъти. Хм, това не е добре! Доста потискащо е да те връщат след като си стигнал дo вратата. Казвам вратата, защото и сам Исус казва, че той е врата на овцете, Амин! „Аз съм вратата на овцете.” Йоан 10:7

Колко от вас са имали случай да имат надежда, силно очакване за нещо и да отидат на правилното място, а от там да ги връщат и връщат? Колко от вас са се отказвали бързо и са спирали да настояват след като са видели, че няма никакъв шанс? Ако на вас ви се е случвало, то тази жена беше избрала да не допуска тази грешка точно сега. Тя беше решила да си тръгне при всички случай с положителен отговор на молбата си. Тя беше решила да настоява и да не се отказва да се бори за здравето на дъщеря си по никой начин. Отказа на Исус не беше с цел единствено отрицание „не искам, „ но по - скоро сам, Той насърчаваше и издигаше вярата в нея. Нали знаете факта, че тези деца, които са израснали, като цвете в саксия винаги им е по - трудно в живота от, колкото на тези, които цял живот са били отхвърляни. Защо? Отхвърлените и онеправданите винаги се борят за всяко нещо в живота и неусетно придобиват дух на войн. Знаете, че едни от най - успешните хора на земята дори са тръгнали от нищото, и то ги е направило да изкачат върха на планината и да победят.

Имах един такъв пример в живота си за едно малко момче, което беше съученик на сестра ми. Той беше в семейство на разделени родители и живееше при майка си, която беше алкохоличка. Това момче нямаше никакво бъдеще. Всеки го тъпчеше и отхвърляше и един ден, когато го видях да се бие отново в училищния двор аз реших, че е добре да насоча неговата агресия в правилната посока. В това време аз тренирах бокс при първия братовчед на баща ми, който беше треньор по бокс в града и заведох Мартин Кръстев в залата. Минаха години в които нашите пътища се разделиха, за да разбера един ден в крайна сметка, че Той е станал европейски шампион по бокс и е преуспял в спорта. Сега има собствена школа, семейство, ресторант в центъра на София и всичко, за което някога е мечтал.

Но, да се върнем отново при ханаанката.

Първо, Исус не й отговори нито дума, след това Исус и отказа с думите: „Аз не съм пратен освен до изгубените овци от Израилевия дом,“ а накрая Той и каза: „Не е прилично да се вземе хляба на децата и да се хвърли на кученцата.“ Няма да се спирам подробно на всеки един от отговорите на Исус искам само да погледнете с мен последния такъв. По един или друг начин на всеки един от нас прочел историята за пръв път неизбежно в ума му идва противоречието за това, че Исус е добър, а защо не иска да изцелява всички. Само така изглежда на пръв поглед, но когато се докоснем до детайлите разбираме Неговата Божествена същност на любов към всички. Забележете, че Исус не използва думата „кучета“, а казва думата „кученца“, от гръцкия превод кунарион” („ κυνάριον“). 

Едно е да наречеш някой с обидното название куче или още по лошо в женски род, но съвсем друго, е когато Исус се обръща с думата „кученца”. Тук не става въпрос за нещо мръсно и грубо, а за онези малки сладки бебета, които всеки целува и прегръща щом ги срещне. Думата, която стопля и нейното сърце е „милост”. Никой друг освен нея не разбира призива да се приближи към Исус, дори самите ученици казват грубовато, че тя трябва да си отива. Учениците дойдоха и рекоха: „Отпрати я, защото вика подире ни.”

Тя не се отказа, защото знаеше, че това е единствената и възможност.

Спомняте ли си тази притча, която Исус каза, за да ни научи как всякога да се молим и какво…? И да не отслабваме във вяра. „Каза им една притча как трябва всякога да се молят, да не отслабват, думайки: В някой си град имаше един съдия, който от Бога се не боеше и човека не зачиташе. В същия град имаше и една вдовица, която дохождаше при него и му казваше: Отдай ми правото спрямо противника ми. Но той за известно време не искаше. А после си каза: При все, че от Бога не се боя и човеците не зачитам, пак понеже тая вдовица ми досажда, ще й отдам правото, да не би да ме измори с безкрайното си дохождане. И Господ рече: Слушайте що каза неправедният съдия! А Бог няма ли да отдаде правото на Своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях? Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята? Лука 18:1-8

Няма значение, кои сте и къде се намирате, Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги. Не отслабвайте във вяра и не спирайте да настоявате за вашата надежда, а сам Той ще ви благослови. Колкото и да не ви се вярва, но това е факт. Погледнете на Исус, след като показа уж презрение към тази жена, Той не само и даде според нуждата, но се възхити на нейната вяра. Трудно е да видите Исус впечатлен от човеци, но ето Неговите думи: „О жено, голяма е твоята вяра; нека ти бъде според желанието.”

Това „Ооооо”, променя много неща. Хайде ваш ред е, направете така, че Исус да каже отново „Ооооо”, виждайки вашата вяра и настойчивост.

Бъдете благословени,

Пастор Васил Петров


19 Януари 2018 г. Полсание от пастора

Vasil Petrov Ministries

19 Януари 2018 г.

Исая 55:1;3 “О вие, които сте жадни, дойдете всички при водите; И вие, които нямате пари, дойдете купете, та яжте; Да! дойдете, купете вино и мляко, Без пари и без плата. Защо иждивявате пари за онова, което не е хляб, И трудът си за това, което не насища? Послушайте Ме с внимание и ще ядете благо, И душата ви ще се наслаждава с най-доброто {Еврейски: Тлъстината. }. Приклонете ухото си и дойдете при Мене, Послушайте, и душата ви ще живее; И Аз ще направя с вас вечен завет Според верните милости, обещани на Давида.”

  Кога за последен път някой е правил за вас нещо без пари? Казваш си; „пастор не говори смешни работи!“ Тези неща уж ги имаше от време на време по времето на комунизма, но сега си ги плащаме в двоен размер. Да, така е! Но вижте какво четох тази сутрин в Исая нещо вълнуващо и искам да го споделя с вас. Вниманието ми се спря на в началото на стих, който срещаме многократно и в Новия Завет.

„А в последния ден, великия ден на празника, Исус застана и извика казвайки: Ако е някой жаден, нека дойде при Мене и да пие.” Йоан 7:37

Това е велико откровение! Водите на Господа, за които Исая говори са изобилстващи в живота на Исус. Исус има водата на живота за всички нас!

Виждаме призивът на Бог към народите. Този вик е към жадните души тези, които никога не се насищат от Неговото присъствие. Тук обаче има и нещо друго. Което и поколение да погледнем било това хилядолетия назад или сега име едно нещо, с което всички са свикнали. Това, че всяко нещо си има цена никога не излиза от съзнанието ни. Когато някой ти дава нещо първото, което се питаш е колко струва и дали можеш да си го позволиш. Дали това е по джоба ми, както се казва. Нали е така?

Бог не напразно повтаря това, че единственото, което трябва да направите, ако искате душата ви да живее е да дойдете и да вземете от Него и няма да се налага да плащате. „БЕЗ ПАРИ”! Тук ясно се говори за хората, които нямат. Забелязвате ли, че хора, които нямат пари внезапно импулсивно се връщат назад, когато разберат, че нещо, което желаят струва пари. Бог не напразно казва; „вие, които нямате пари, дойдете купете”. Да купиш без пари! Да придобиеш без пари! Да имаш без пари! Хайде някой няма да ли да каже Алелуяяяяя!

 

След това имаме друг не по - маловажен повик и той е да слушаме. Това например ни се отдава на всички особено както казваше моя баща; „само гледай да не преслушаш” Има го и това нали? От много старание вземеш, че я объркаш още повече, но това е друга тема. Важно е да се отбележи това Божие обещание, защото то касае живота ни. Ето го! „Послушайте, и душата ви ще живее”! Ще прочетем и следващите няколко стиха в Исая, за да добием представа за какво всъщност ни говори Бог.

Исая 55:6 „Търсете Господа, докле може да се намери. Призовавайте Го докато е близо; Нека остави нечестивият пътя си, И неправедният помислите си, Нека се обърне към Господа, и Той ще се смили за него, И към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро. Защото Моите помисли не са като вашите помисли. Нито вашите пътища като Моите пътища, казва Господ. Понеже, както небето е по-високо от земята, Така и Моите пътища са по-високи от вашите пътища, И Моите помисли от вашите помисли.”

Много добре се разбира призивът тук. На първо място имаме „Елате и купете без пари”, а след това се казва; „Търсете Господа, докле може да се намери. Призовавайте Го докато е близо”, Нека да ви кажа нещо важно! Има благоприятно време, което е назначено от Бог за този безплатен дар. Няма да е вечно времето, в което хората, ще имат това Негово благоразположение. Исус каза; „Времето се изпълни, и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието;” Марк 1:15

  Виждаме това пророческо проповядване както в Исая така и чрез устата на Исус в Новия Завет. „Покайте се” и „нека остави нечестивият пътя си” са едно и също нещо. Без покаяние няма да имате достъп до водите на Господа, няма да можете да утолите жаждата, която напира в уморената ви душа. Нещо вътре във вас вика силно „ПРОСТИ МИ” не го задържайте! Викнете към Господа и Той ще чуе викът на сърцето ви и няма да се забави да ви изцели. Викнете към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро. „Затова, както казва Светият Дух: - "Днес, ако чуете гласа му, „ Евреи 3:7

Имайте прекрасен ден църква!

пастор Васил Петров


18 Януари 2018 г, Послание на пастора

Vasil Petrov Ministries

18 Януари 2018 г.

Лука 11:24,26 “Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през безводни места и търси спокойствие; и като не намери, казва, ще се върна в къщата си отдето съм излязъл. И като дойде, намира я пометена и наредена. Тогава отива и, взема със себе си седем други духове по-зли от него, и като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото.”

  Нека отново проследим думите на Исус, за да имаме познание, какво точно се случва, когато нечистият дух бъде изгонен от човека.

След като е спасен човек преживява освобождение, духовното му сърце бива развързано от нечисти духове, понеже и словото ни казва; „Прочее ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.” Йоан 8:36

Това е мястото, където човек преживява пълно освобождение, чрез покаяние и оправдаване в Исус Христос. Ние виждаме, че такъв човек става новосъздаден и напълно различен от това, което е бил преди. Виждаме пълна трансформация на неговия новосъздаден духовен живот. Човек чийто Господар е Исус е наистина свободен от грях и смърт. „Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта.” Римляни 8:2

Ние обаче, много често спираме дотук и преживели освобождение в нашият духовен човек си мислим, че целият ни живот от сега нататък ще бъде безпроблемен. Това не е самата истина. Исус ясно ни разкрива, какво точно се случва в духовния свят с напускащите ни духовни същества на тъмнината и тяхната същност. Исус ни казва ясно, че ние трябва да стоим в свободата в, която Той ни е освободил и да не допускаме отново да се върнем под робско иго. „Стойте, прочее, твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.” Галатяни 5:1

Напускайки човешкото тяло, нечистият дух търси според четеното слово покой. Хм, и на него му трябва покой, ле, ле … От думите на Исус разбираме, че когато духът е в тяло той се чувства спокоен. „Исус им позволи. И нечистите духове излязоха и влязоха в свинете; и стадото, на брой около две хиляди, се спусна по стръмнината в езерото, и се издавиха в езерото.” Марк 5:13

От тази картина виждаме, че напускайки човек, духовете молеха Исус да им позволи да влязат в друго чуждо тяло, ако и да било то на животно, или човек, и Той им позволи да бъдат в тялото на свине но не и на човек. Нека запомним това, че нечистите духове имат нуждата от това да си търсят тяло, което за тях е дом и те не искат да бъдат притеснявани, докато не приключат пъклените си дела в живота на човека. Исус каза; „Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; но по-скоро бойте се от оногова, който може и душа и тяло да погуби в пъкъла.” Матей 10:28

Стояйки в свободата на Исус ние сме наистина свободни, но отворим ли отново вратата на нашето духовно сърце към покварата на греха търсещите спокойствие нечисти духове ще се върнат обратно в живота ни. „Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох, за да имат живот, и да го имат изобилно.” Йоан 10:10

Проявленията ще бъдат явни. Винаги съм казвал на хора да не правят това, защото греха не е само някаква наша слабост, а той е като тумор, който се развива и ражда смърт. „И тогава страстта зачева и ражда грях, а грехът, като се развие напълно ражда смърт.” Яков 1:15

Не допускайте греха да ви владее, защото това е единственият начин нечистите духове да виждат отворената духовна врата на сърцето ви. „Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат.” Римляни 6:14

Пометената къща е чисто сърце. Исус ни казва, че нечистият дух обикаля и след време се връща. Вие сте били освободени от много нечисти духове в живота си, когато приехте Исус за Господар на живота си, но не забравяйте, че тези духове, които са ви напуснали ще се лутат насам натам и ще търсят някакъв шанс да се върнат там, от където са излезли вече. Те не могат да влязат във вас обратно на сила, но ще се надяват вие да им позволите това. Затова пазете себе си от грях и бъдете особено внимателни към старите си слабости, защото това са области, където можете да бъдете отново поробени. Сатана е хитър и лукав и той се интересува къде е вашето слабо място, за да ви обезсили и обезоръжи. И не на последно място трябва да знаем, че духовете работят в екип. Когато вижда шанс да се върне отново там, където е бил преди нечистият дух се връща и взима други по–зли от него, което говори за йерархия при тях, и те влизат отново в същата къща. Тук вече се казва, че състоянието на човека се влошава много повече, от колкото е бил преди. На кой човек? Ами на освободения! Имах случай с изцелен човек от злокачествен рак на носоглътката. Той беше напълно изцелен от Бог след като беше дошъл в изцелителното ни събрание, като тумора буквално излизаше от устата му. След молитва тумора се спука от само себе си и започна да тече. След месец той е бил напълно изцелен. Аз видях момчето по – късно и лицето му беше гладко като на бебе. Той беше толкова различен и променен. Несъмнено сърцето му беше напълно почистено и животът му принадлежеше на Исус. За жалост след няколко месеца разбрахме, че тумора се е върнал обратно и той е починал много бързо. Разпитах неговите близки какво точно се е случило с него, защото не можех да повярвам на това, което чувам. Те ми казаха, че той отново се е върнал към предишните си грехове и не след дълго тумора отново е пораснал. Лекарите бяха потвърдили това чудо и много хора бяха очевидци на станалото, но за жалост момчето е решило, че вече е извън опасност и може да прави с живота си, каквото си иска. Много хора правят тази грешка, а в писанията се казва, че ние не принадлежим на себе си; „Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога? И вие не сте свои си, защото сте били с цена купени; затова прославете Бога с телата си, [и с душите си, които са Божии].” 1 Коринтяни 6 :19;20

Не правете никога подобни грешки резултатите ще са едни и същи.

Имайте прекрасен ден!

Пастор Васил Петров


17Януари 2018, послание на пастора

Vasil Petrov International Ministries

17 Януари 2018 г.

Матей 9:1;8 “Тогава Той влезе в една ладия, премина и дойде в Своя Си град. И, ето, донесоха при Него един паралитик, сложен на постелка; и Исус като видя вярата им, рече на паралитика: Дерзай, синко; прощават ти се греховете. И, ето, някои от книжниците си казаха: Този богохулствува. А Исус, като узна помислите им, рече: Защо мислите зло в сърцата си? Защото кое е по-лесно, да река: Прощават ти се греховете, или да река: Стани и ходи? Но, за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава греховете (тогава каза на паралитика): Стани, вдигни си постелката и иди у дома си. И той стана и отиде у дома си. А множествата, като видяха това, страх ги обзе и прославиха Бога, Който бе дал такава власт на човеците.”

  Това е една от случките, в които Исус започва служението си нестандартно. Историята ни казва, че сложиха пред него човек, които не можеше да ходи, с надеждата и вярата, Той да го изцели. Вече беше се разчуло за неговите свръхестествени дарби така, че хората търсеха Исус, всеки според своята нужда и Го молеха да им помогне. Нека да кажа нещо, което е факт и въпреки това от незнанието си много хора искат нещата да се случват точно по обратния ред. Трябва да отбележим това, че всички живеем в плът на тази земя и това е причината на първо място да виждаме да искаме и да се молим на първо място за плътските си нужди и недостатъци. Докато сме на тази земя ние ще имаме винаги нужди било то на снабдяване, изцеление и всичко свързано с материализма и нашето тяло. Днес все по–малко хора знаят и се молят по–правилния начин навеждайки това, което се случва например в духовния свят. Какво имам в предвид. Очистването на нашето вътрешно естество, което често библията нарича духовно сърце от греховете ни е от жизненоважно значение, а понякога това се слага на заден план. В посланието на Яков се казва; „И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния.” Яков 5:16 Искам да ми кажете какво точно чухте, когато прочетохте този стих? Аз лично срещнах две неща, които изостриха моето внимание. Първо важно нещо е да изповядвам греховете си и второ важно нещо да се моля за другите, за да оздравеят. Някой сигурно ще каже аз видях три неща, освен всичко, което каза ще прибавя и голяма сила има молитвата на праведния. Да, разбирам тази духовност и не я оспорвам, но ние не търсим винаги правилния отговор, а по – скоро значението на думите в нашия живот. Нека кажа това, че ние търсим Исус често поради нашите нужди. Тук те са прошка и изцеление, това е, което можем да имаме, ако извършим действията, които са посочени, а имено молитва и изповед на греховете ни. Защо ви питам това? За да можете да обърнете внимание на първата реакция, която ще имате и вие, а тя може да бъде променена посредством трениране чувствата и емоциите си. Знаем, че греховете са в духовната сфера и затова няма проблем, но когато става въпрос за изцеление ние винаги си мислим на първо място за плътското такова. В нашият ум и фантазия изплуват видимите неща, а това не е грях, а просто недостатък, с който трябва да се справим. Не е ли ясно, че когато тук се говори за прошка и изцеление на първо място се има в предвид духовния човек. Всичко, което се случва с човек става от вътре навън. Първо изцелява вътрешния човек и след това проявленията стават и в нашата плът. Ще попита някой дали това е принцип при Бог и дали това трябва да се случва всеки път? Ще кажа веднага не, но това е начин по – който виждам често Исус да процедира. Вижте какво направи Исус, когато донесоха пред Него паралитика.

  Исус видя, че приятелите му имаха вяра и му каза прощават ти се греховете. Нали всички очакват да чуят думите стани и ходи. Исус имаше власт да каже това и всички щяха да бъдат щастливи. Нека да кажем това, че Той виждаше духовния проблем по – голям от колкото физическия. Ние съжаляваме хората, когато не могат да се придвижват и са в неравностойно положение, но дали съжаляваме хората по – същия този начин, когато виждаме, че те ходят в греховете си, което е по–лошо за тях, защото така те ще загубят живота си. Виждал съм много здрави физически хора, които са духовни инвалиди и хора, които са в неравностойно положение, но здрави духовно. Какво проповядваме днес и каква вест достига до ушите на незнаещите и неразбиращите духовния свят. Какво им казваме? Елате при Бог, Той може да ви помогне за всичко или по -важното за тях, Той ще прости грехът ви и ще ви направи истински свободни. И двете неща са много важни, но по – важното е да бъдат хората освободени на първо място от греха. Това е, което Исус каза; „Прощават ти се греховете.” Исус освободи лежащия на постелката човек от греховете му и Той беше спасен. Слава на Исус. Знаете ли обаче, че никой не се зарадва много на това. Дори някой от книжниците взеха да мърморят под носа си. Те пак имаха мнение. Те самите не правеха нищо, но винаги имаха мнение. Днес това е доста често срещано явление. Книжници и фарисей да искаш! Исус ги предупреди, че мислят зло в сърцата си, понеже неразбират и не виждат нищо в духовния свят. Винаги съм се питал защо има толкова много християни които са зли в сърцата си. И после разсъждавам и си казвам. Може би, защото са още малки във вярата и когато пораснат това ще се оправи. Да, но минават години и този човек не само не се оправя, ами става все по-зле. Тогава си казвам; може би той не е християнин. Но и това не е истина, защото пък той се моли чете слово и ходи на църква. Много объркващо нали? Ето къде е отговорът, които решава всичко. Невиждащи нищо в духовния свят, хора ще бъдат винаги пречка за евангелието. Това са плътски християни, които ще тълкуват писанията и ще гледат на обстоятелствата, но не и на важните неща, на които гледа сам Христос. Исус каза, че по–лесно е да каже заповед стани и ходи и паралитика ще бъде изцелен и Той демонстрира това, но не и преди да свърши по – важната част, а имено душата на този човек да бъде освободена от грях и от всяка неправда. „Знаем, че всеки роден от Бога не съгрешава; но оня, който се е родил от Бога, пази себе си, и лукавият не се докосва до него.” 1 Йоан 5:18

Гледайте първо на духовното във всяка ситуация и никога няма да сбъркате, понеже всички вие сте духовни хора нали?

Бог да ви благослови изобилно братя и сестри!

С много обич пастор Васил Петров          


16 Януари 2018 Послание от пастора

Vasil Petrov Ministries

16 Януари 2018 г

"Помни Исуса Христа, от Давидовото потомство, Който възкръсна от мъртвите според моето благовестие; за което страдам до окови, като злодеец. Но Божието слово не се връзва." 2 Тимотей 2:8, 9

  По този нежен начин апостол Павел се обърна към Тимотей и му каза; "Ти, прочее, чадо мое, заяквай в благодатта, която е в Христа Исуса. И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат. " Тимотей 2:1, 2

На какво да бъдат научени човеците? - Разбира се на Божието слово. Исус казва, че не само с хляб ще живее човек, но и с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Толкова е важно днес да разбираме това. Ние имаме духовната потребност да нахраним безсмъртната си душа от колкото да търсим всеки ден какво да ядем и да угаждаме на плътта. Днес ние добре знаем как трябва да подреждаме масата, като за някой хора това вече се е превърнало в цял ритуал. Нуждата от храна е накарала човек да се превърже към трапезата и да обича да прекарва време на нея. Словото на Бог е живата храна, която е полезна за душата на всеки новороден вярващ. Ние като новородени вярващи също трябва да се научим да обичаме да прекарваме време с Божието слово на духовната трапеза на Исус. Амин!

Ние имаме нужда от Божиите думи защото те са сила, мъдрост и познание за Бог от, което всички се нуждаем. "Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето." Евреи 4:12

Божието слово е действащо слово и то може да промени напълно живота ни. Когато ти взимаш ежедневната порция живот в себе си, ти ще ставаш все по - силен и ще заякваш в благодатта на Бог. Всяко слово, което излиза от устата на Бог, ще носи живот в тебе, поука, знание и мъдрост, но не тази човешка мъдрост, а познанието за това, кой всъщност е Бог. Колкото повече се приближаваш до Бог, толкова и Той ще се приближава към теб. "Писах вам, бащи, защото познавате Този, Който е отначало. Писах вам, младежи, защото сте силни, и Божието слово пребъдва във вас, и победихте лукавия." 1 Йоаново 2:14

В тези няколко стиха се казва, че младежите са победили лукавия защото са пребъдвали в Божието слово. Значи не е имало нужда младите хора да станат стари и опитни в познанието за Господ, но пребъдващото в тях слово е дало навременен резултат. Словото е станало живот в тях и те са разрушили делата на дявола. Няма сила на света и извън него, която да може да устои на Божиите думи. Няма планина, която не би се преместила след, като чуе Неговото слово. Няма море на тази земя, което да не би се разделило след, като чуе слово от Господа. Небесните сили му се покоряват всеки ден, величествен Бог, Бог на чудеса!

Тогава се чудя защо хората не грабнат това слово, и не се наситят от Него. Слово което дава живот, думи които са Боговдъхновени. Когато Исус беше изкушаван от дявола в пустинята след като четиридесет дена не беше ял храна, Той каза: "А Исус му отговори: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко Божие слово". Лука 4:4

Нямаше ли Исус нужда от земен хляб ? Разбира се, че имаше, но забележете, че първата Му реакция беше нужда от глад за Божието слово от колкото за всичкото тесто на тази земята. Колко славно е това нали? Предимство е да си духовно гладен защото това означава, че си жив. Когато се събудиш още преди да си решил какво ще сложиш във устата си сърцето ти започва да те подтиква към нещо много по значимо, и това са Неговите думи. Апостол Павел ни учи в посланието си към Римляните да представяме себе си на Бог като оживели от мъртвите; "Нито представяйте телесните си части като оръдия на неправдата; но представяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите, и телесните си части на Бога като оръдия на правдата." Римляни 6:13

Ние наистина сме живи поради словото, което вече ни е говорено. Ние се освещаваме чрез Него. Можете да чуете думите на Исус; "Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери." Матей 16:25

Тези думи са объркващи за хора, които не познават сърцето на Бог. Много хора, са твърде изплашени и загрижени за земния си живот. Исус говори имено за това. Ако всичко, което правиш на тази земя е да се фокусираш как да спечелиш земния си живот, то няма по никакъв начин да можеш да видиш важността от това да се приготвиш за вечността. Помисли днес за това, колко гладен си за Него. Колко е силно желанието ти да се приближаваш към Исус всеки нов ден? Колко е силно желанието ти да се храниш с Неговите думи? Словото на Бог живот ли е за теб или нещо, което подхвърляш, като стара книга насам и натам и то от време на време. Божието слово е духовния меч,  чрез който ние ще разрушим делата на дявола не само в нашият живот, но и в живота на всички тези, които искат да се приближат към Отец.

Бог да благослови този ден за всички вас църква!

С много обич пастор Васил Петров


15 Януари 2018 г. Послание от пастора

Vasil Petrov Ministries

15 Януари 2018 г.

“Евреи 10:35; 39 “И тъй, не напущайте дръзновението си, за което имате голяма награда. Защото ви е нужно търпение, та като извършите Божията воля, да получите обещаното. "Защото още твърде малко време И ще дойде Тоя, Който има да дойде, и не ще се забави. А който е праведен пред Мене {Гръцки: Моя праведник. }, ще живее чрез вяра; Но ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата Ми". Ние, обаче, не сме от ония, които се дърпат назад, та се погубват, а от тия, които вярват, та се спасява душата им.”

Знаете ли, че вашата вяра, дръзновение и търпение ще бъдат възнаградени и ще получите за това си усърдие, награда от Господа.

Ако хората, които са повярвали в Исус познават добре, Бог ще знаят, че Той винаги остава верен на обещанията си и никога не забравя да ги изпълни. Аврам беше пример за такава вяра и упование в своя Господ.

„Авраам, надявайки се, без да има причина за надежда, повярва, за да стане отец на много народи, според реченото: "Толкова ще бъде твоето потомство". Без да ослабне във вяра, той вземаше пред вид, че тялото му е вече замъртвяло, като бе на около сто години, вземаше пред вид и мъртвостта на Сарината утроба, - обаче, относно Божието обещание не се усъмни чрез неверие, но се закрепи във вяра, и даде Богу слава, уверен, че това, което е обещал Бог, Той е силен да го изпълни.” Римляни 4:18;21

 Обръщаш се наляво надясно и виждаш около теб духовна мъртвота навсякъде и понякога това е начин дявола да те обезсили и доведе живота ти до отчаяние. Той винаги ще се опитва да сложи в теб дух на страх и неверие, за да те отстрани от действителността, а тя е съвсем различна.

Задавали ли сте си въпроса; Защо Исус преди всяко изявление повтаряше фразата? „Истина, истина ви казвам!” Защото Той е Син на Истинен Бог и не само това, но Той самият Исус е пътят, истината и живота. Словото ни учи в еврейски превод, че значението на това повторение пояснява така; „Истинният истина ви казва“.

Апостол Павел в посланието си към Римляните казва; „Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но приели сте дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва Отче!” Римляни 8:15

Повечето хора, които се отказват по средата на пътя не са били истински освободени, а само са мислили, че познават Христос. Заблудата на сатана, че няма истински вярващи и че всеки може да бъде излъган и подведен от Него не е реална. Ако сте били в църква, която е управлявана от дух на робство и заблуда помислете какъв дух сте носили в себе си. Духът на робство ще те води винаги в страх от объркани човеци и ще ангажира вниманието ти в това, какво ти трябва да правиш за църквата, за да бъдеш одобрен от Бог. Това е лъжа и противоречиво слово, което има за цел да те направи роб на човеци.

Словото ни казва; „Прочее ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.” Йоан 8:36

Истината е, че не ние трябва да правим нещо, за да бъдем част от църква, а Христос направи всичко за нас, за да бъдем църква. Ако вие сте освободени от робството на греха, духа на заблуда и страх и ако Христос е изпратил във вас Святия си Дух вие ще бъдете наистина свободни. „Но сега като се освободихте от греха, и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към светост, на която истината е вечен живот.” Римляни 6:22

Виждате ли, че отново апостола слага пред нас възможността да познаваме истината. Приближавайки се при Бог живота на всички ни ще бъде осветен от самия Него. В посланието си към Галатяните апостол Павел препоръчва да не се връщат в робското мислене след, като вече сме били освободени от Исус. „Стойте, прочее, твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.” Галатяни 5:1

Да, Аврам стоя твърд във вярата си и беше възнаграден. Мойсей беше верен през всичките си дни и беше възнаграден. Исус Навиев продължи делото с вярност и беше възнаграден. Исус Христос беше верен до смърт на своя Отец и беше възнаграден. Апостолите устояха в правдата на Господа и благовествуваха истината в Христа и бяха възнаградени. Сега мили хора е наш ред да покажем вярност към Бог, докрай в истината и да приемем наградата от Господа според Неговите обещания. „Затова възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилвайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е празен.” 1 Коринтяни 15:58

 Отново ще се върна в посланието на апостол Павел към евреите и ще припомня последната фраза; „Но ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата Ми”, Нека да ви кажа това! Ходенето назад е приом само на раците не е за Божиите хора. Връщането назад е за победените, но не и за победителите! Имайте в себе си Духът на Бог, който не благоволи в погиващи и губещи. Той е дал на света Своя единороден Син, за да бъдем ние освободени от робство, смърт и грях и няма да се примири и съгласи с желанието и слабостта на човеци. Той иска да ви направи победители в Него и вече ви е подал ръка. Хванете се за Него и ще успеете в пътя си. Ще завърша подобаващо посланието за днес! Кажете го на глас с мен. „Ние, обаче, не сме от ония, които се дърпат назад, та се погубват, а от тия, които вярват, та се спасява душата им.” Амин!

Днес е време за твоята поредна победа в името и кръвта на Господа. Не изпускай този прекрасен шанс! Моля се за вашето благословение църква.

С много обич пастор Васил Петров


10 Януари 2018 г. Ако си Ти Христос, кажи ни ясно


Йоан 10:24;30 „Между това юдеите Го заобиколиха и Му казаха: До кога ще ни държиш в съмнение? Ако си Ти Христос, кажи ни ясно. Исус им отговори: Казах ви, и не вярвате. Делата, които върша в името на Отца Си, те свидетелствуват за Мене. Но вие не вярвате, защото не сте от Моите овце. Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват. И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми. Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца. Аз и Отец едно сме.“

Днес почти целия свят е чул за това; Кой е Христос? Рядкост по лицето на земята е днес да се срещнат хора, който не знаят нищо за спасителното дело на кръста. Свидетели сме, че колкото и да говориш на някой за Исус и да разкриваш писанията пред него, докато не падне булото на заблудата от очите му той не може да разбере всъщност; Кой е Христос? Юдеите вече знаеха и бяха чули от самия Исус, кой е Той, и въпреки това не искаха да повярват със сърцето си в това.

„Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш.” Римляни 10:9,

За да бъде спасен човек има само две предизвикателства към това. Едното е устата ти да изповяда Исус като Господ и Спасител, а второто да повярваш със сърцето си в Неговото възкресение. Тъй като Исус беше все още между юдеите, те не трябваше да правят второто, понеже Той още не беше разпънат и възкресен. Това, което трябваше да направят е да повярват, че Той е Син на живия Бог. Въпреки, че Исус с ясни доказателства представяше Себе си като Христос, те отново и отново оставаха в съмнение. „Ако си Христос кажи ни го ясно.” Това е, което казваха те. Исус каза, че делата, които виждат Той да върши свидетелстват за това, че Той е Божият Син, но те отново не вярваха и причината е, че те не са от Неговите овце или паство. След това Исус казва нещо много важно, в което трябва днес да вникнем и ние скъпи братя и сестри. Има две важни неща, които се забелязват при тези, които са искрени последователи на Исус Христос. Това е, че те слушат на първо място Неговия глас, и след това Го следват. По това се познават истинските овце. Исус казва, че Той ги познава по име тези, които са Негови. Кои овце познава Той? Тези, които Го слушат и Го следват. Това са белязаните овце на стадото Му. Тези, които разпознават гласът Му и винаги са с Него. Нали знаете, че всеки овчар бележи стадото си, за да не се обърква и смесва то с останалите овце на другите овчари. Много белези е поставял Бог през вековете по различен начин, за да се отделят чистите от нечистите или Неговите овце, на които сам Той е пастор от чуждите, които изпояждат стадото. Господното слово дойде към пророк Езекиил и му каза; „И Господ му рече: Мини през града, през Ерусалим, и тури белег върху челата на мъжете, които въздишат и плачат поради всичките мерзости, които стават всред него. „ Езекиил 9:4

За да бъдат спасени от Божието възмездие по същия начин бяха предупредени и децата на Израел; „И кръвта на къщите, гдето сте, ще ви служи за белег, така че, като видя кръвта, ще ви отмина, и когато поразя Египетската земя, няма да нападне върху вас погубителна язва.” Изход 12:13

Апостол Петър каза за това, че всеки новозаветен християнин трябва да има белега на кръщение, който Бог е отредил за тия, които се спасяват; „А Петър им рече: „Покайте се, и всеки от вас, нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.” Деяния 2:38

Днес Святия Дух дава белег на власт върху вярващите в Исус. Днес Той прави разликата между религиозните последователи и тези, които се родиха не от плът, но са родени от Бог. „Които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.” Йоан 1:13

Тези, които имат в себе си „белега“ Святия Дух, Исус казва, че ги познава и им дава вечен живот, те никога няма да загинат и никой не може да ги грабне от ръката Му. Казвам ви хора това винаги ме е насърчавало много. Ръката на Господа. Тази ръка, която има толкова много власт и сила. Ръцете, които дори пироните на кръста и смъртта не можаха да задържат. Ръцете на Исус, които ни държат в безопасност. Исус казва нещо още по –силно, което днес ще ви насърчи много; „Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца. Аз и Отец едно сме.” Вижте това! Ръцете на Исус са едно с ръцете на Отец, за Когото Исус казва, най – голям е! Алелуя! Най - голям е! От всички Той е най – големият! Оказва се, че моят и твоят живот е в безопасност стоейки здраво в Господното присъствие. Покорявайки се на Бог, слушайки гласът Му, и следвайки Го, ти братко и сестро ще бъдеш разпознат като част от стадото Му. Отец е благоволил да ни даде в ръката на Исус и Той никога няма да ни загуби в това можете да сте напълно сигурни днес. Това е Неговото обещание;. „И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми.” Йоан 10:28

Затова слушайте гласът Му и Го следвайте както и бяхте обещали в реката на завета. Нека Бог да благослови всеки един от вас и да ви напътства и в този прекрасен ден.            

С много обич пастор Васил Петров

Vasil Petrov International Ministries


5 Януари 2018

Псалми 37:1;7 Давидов псалом. По Еврейски азбучен псалом, Не се раздразнявай поради злотворците, Нито завиждай на ония, които вършат беззаконие. Защото като трева скоро ще се окосят, И като зелена трева ще повехнат. Уповавай на Господа и върши добро; Така ще населиш земята и ще се храниш с увереност. Весели се, тъй също, в Господа; И Той ще ти даде попросеното от сърцето ти. Предай на Господа пътя си; И уповавай на Него, и Той ще извърши очакването ти; И ще направи да се яви правдата ти като светлината, И съдът ти като пладне. Облегни се на Господа, и чакай Него; Не се раздразнявай поради този човек, който успява в пътя си Като извършва подлости.

Отново Давид в хвалата си към Бог изпълнен със Святия Дух дава тези прекрасни съвети. Той казва, че е загуба на време и наистина е излишно да се дразниш или завиждаш на тези, които напредват в този свят като си служат с нечестие, егоизъм, вършейки делата на своята неправда. Разбира се, че това само ще отнеме радостта от живота ти и вместо да се радваш на всеки нов ден, който Господ ти е подарил ще си фокусиран да се справяш с всяко нечестие и измама, а това не е много разумно. Нечестивите ще погинат и този факт е запечатан в словото на Бог. Сравнени са с тази зелена трева, която виждам днес да расте и краси всичко около нас, но знаем, че няма да мине кой знае колко време и тя ще повехне. Всеки човек ще отговаря един ден пред царя на царете за всичкото добро или зло вършил някога в това тяло. „И тъй, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога.” Римляни 14:12 Ето един добър съвет, който можеш да следваш. Сложи упованието си и мечтите си в Господа, весели се в Него и Той ще ти даде това, което е полезно за тебе. Той иска да благослови живота ти и да имаш добър успех. Ако позволиш на Святия Дух да ръководи живота ти, Той знае на къде трябва да го води. Толкова е лесно да се отпуснеш, когато знаеш, че сам Бог управлява живота ти и му дава смисъл и сигурна насока. Не бива да се безпокоиш за нищо, а с радостно сърце всеки нов ден ще пристъпваш към Него с благодарение. „Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение;” Филипяни 4:6

Някой маловерец отново ще каже, че ако ние не си помогнем то и Бог няма да го направи. Тази българска пословичност не предава точно намеренията на Бог и хората губят от това, което всъщност могат да имат днес. Евангелието на Матей има думи на Исус, които са доста по различни от нашата скромна действителност. „Затова, не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери.” Матей 6:34 Безпокойството е инструмент на дявола, с които Той би се опитал да ти отнеме предварително радостта от спасението и благодатта от увереността, с която ходиш в Христос. Възможно ли е днес да вършиш правда да говориш истината и да успееш в този живот? Това се питат всички, които все пак искат да живеят благочестиво, но и същевременно да напредват в пътя си. Писанията ни казват, че това е възможно само и единствено тогава, когато предадеш пътя си в ръката на Господа. Със собствени сили няма да се справиш. Това е причината днес много хора, които са тръгнали в пътя на Бог да не успяват. Те искат да стоят в истината и Неговата правда, но дотам. Никога не правят тази крачка на увереност да предадат живот си изцяло в Неговата ръка и да позволят на Святия Дух да ги води. От една страна искат да живеят праведно от друга страна неразбират, че със собствени сили това на тази земя е невъзможно. „Соломонова песен на възкачванията. Ако Господ не съгради дома, Напразно се трудят зидарите; Ако Господ не опази града, Напразно бди стражарят.” Псалми 127:1 Всичко, от което се нуждаем днес е Бог, а Той знае как да благослови живота ни. Може би хора още ходят в съмнение дали са повярвали в истинския Бог и как могат да са сигурни в това, за да му се доверят напълно. Ако вярвате в писанията и че Библията е Божието вдъхновено слово ще стигнете и до тези думи. „Знаем още, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаваме истинния Бог; и ние сме в истинния, сиреч в Сина Му Исуса Христа. Това е истинският Бог и вечен живот. „ 1 Йоан 5:20 Това е истината! Да повярваш в писанията и да предадеш живота си на единствения истинен Бог посредством вярата в Сина Му Исус Христос, като предадеш безрезервно живота си в Неговата ръка и чрез вяра пристъпиш с радост към престола на благодатта. „Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост, и да намерим благодат, която да ни помага своевременно.” Евреи 4:16; „Тогава твоята светлина ще изгрее като зората, И здравето ти скоро ще процъфне; Правдата ти ще върви пред тебе, И славата Господна ще ти бъде задна стража.” Исая 58:8Сам Исая пророкува за това и потвърждава, че сам Бог ще бъде за тебе стража, здравето ти ще процъфти, правдата ти ще върви пред теб и няма да имаш излишни притеснения за всичко, което става около теб. Върви с Бог и му повери всичко в твоя живот, ще преживееш много чудеса несъмнено.

С много обич пастор Васил Петров  


Бъдни вечер и Рождество Христово, 18 Декември 2017

Бъдни вечер и Рождество Христово

Това са едни от най-светлите и радостни дни на земята чествани от християните. Празнуването на Божия дар за човечеството и раждането на Неговият план за спасение в плът. Пророчествата на Исая говорят за това предсказващи и предизвестяващи великите събития идващи на тази земя.

Исая 9:6. „Защото ни се роди Дете, Син ни се даде; И управлението ще бъде на рамото Му; И името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира.”

Описано с точността на Божията ръка в детайли, Бог показваше на света огромната си любов, която Той даваше на всички човеци, за да се спасят от греха и смъртта. Името на детето даваше точното послание за идващият в слава на света Господар на Господарите и Цар на Царете.

Исая 7:14. „Затова сам Господ ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече Емануил {Т.е., Бог с нас.}.”

Много пера на текстописци са се опитали да пресъздадат тази огромна радост, но това разбира се оказва непосилна задача за нито един от тях. В евангелието си Лука подсказва с едно изречение картината и радостта на небето която се дава за всички човеци.

Лука 2:10. „Но ангелът им рече: Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките люде.”

Думите на ангела „Голяма радост”, могат да опишат ясно Божието намерение за света. Бог иска да зарадва света, като сам Той слиза на земята в човешка плът в образа Исус Христов.

Йоан 1:14. „И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.”

Какво обаче се знае от българите за този празник и как те посрещат тази радост в своето сърце. Дали чистите от грях сърца на хората празнуват наистина срещата си с Бог на тази земя посредством Неговото писано слово или отново демоничния обреден процес на езически обичаи и традиции взимат връх и всичко, в което се превръща този свят празник става отново поклонение на демони. Дали сатана наистина успява да прекара нечистия си план с цел да разруши истинското значение и осъзнаване на този празник? Дали заблудата на идолопоклонството не стоят на чело на безумните му превъплъщения? Нека да видим това в българските традиции и обичаи.  

Бъдна вечер (24 декември, в някои райони наричан Суха Коледа, Крачун, Малка Коледа, Детешка Коледа, Мали Божич, Наядка) се нарича денят преди Рождество Христово. От православна гледна точка, трапезата няма никакво значение или друго изискване освен да е постна, тъй като е последният ден от Рождественския пост. На този ден християните се подготвят духовно - чрез пост, изповед и молитва да приемат Светото Причастие и така достойно да посрещнат Христовото Рождество. Какво обаче гласят традициите и обичаите? Те са направени от хора, а не от святото писание и ги водят отново в окултни практики, които никак не са безопасни. Вижте само някой от тях. В народните обичаи могат де се открият различни традиции, някои, от които езически и съответно несъвместими с християнството. В езическите традиции денят е свързан с плодородието и с началото на нарастването на деня, надвиването на нощта. Затова се и чества, като на трапезата се поставят храни, които при приготвянето набъбват. Извършват се магически действия (гадаене) за плодородие, за здраве и благополучие на всеки член от семейството.

Късмет и предсказания - Ако сребърната пара е в парчето, отделено за Богородица или за къщата, годината ще е много добра за всички. Дали наистина можете да вярвате това? Друго! Мома или момък могат да узнаят името на годеника или годеницата си, с които им е отредено да бъдат. Затова трябва да успеят да станат незабелязано от трапезата и да подслушат какво си говорят съседите. Първото мъжко или женско име, което чуят, е името на човека, когото ще срещнат още по празниците. Това отново е форма на гадателство и чародейство. На въглен може да се предскаже и времето през годината. Наричат се 12 въглена за 12-те месеца и отново пепелта показва дали ще бъдат благоприятни за реколтата и човека. Гадателство! На Бъдна вечер се разчупват орехите, които са наречени на всеки още на Игнажден. Ако при счупването те останат цели, ако са бели и едри, човекът ще е здрав и ще му върви през годината. Това е също чародейство и заблудителен дух. А това са само малка част от глупостите родена от човешката фантазия и предания от поколения на поколения. Невежеството върху писанията води хората до това да вярват суета, а не в дара на Бог за вечен живот Неговият единороден Син Исус.

Рождество Христово, също Коледа, Божик или Божич е един от най-големите църковни празници в християнската държава . На него християните честват рождението на Сина Божий Иисус Христос. Според Евангелието от Лука това станало в град Витлеем, провинция Юдея.

Православните християни честват Рождество Христово. При католиците и протестантите Рождество е най-почитаният празник. Рождество Христово е един от 20-те църковни празници в България. Отбелязва се на 25 декември (по григорианския и новоюлианския календар), на 6 януари от арменската църква, а след 31 март 1916 година (когато в България като държавен календар е приет т.н."нов стил” - Григорианския календар) на 7 януари по официалния граждански календар, който ден се отбелязва като 25 декември (по юлианския календар). През 1968 година, Българската Православна Църква установява чествуването на 25 декември. В България отново е официален празник с решение на 9-ото Народно събрание от 28 март 1990 г.

Повечето от хората обаче на този ден срещат думата „Коледа” от колкото „Рождество Христово” Коледа или Исус? Това вече не е дилема, не игра, а истинска война за надмощие. Едното е „Истината” благославяща света, за която трябва да се говори и свидетелства, а другото „ИЗМИСЛИЦА” с търговска цел, обсебваща все повече човечеството карайки ги да забравят дори какво се празнува всъщност на този ден. Децата са лъгани от собствените им родители в нещо, което го няма и не съществува, за да се забрави напълно това, което е, и ще бъде. Какво е „Коледа”? Някой задавал ли си е този въпрос. Това е традицията и езическият обичай насочващ отново родолюбеца към трапезата, обрядностите, традициите, но не и към радостта от раждането на Исус и възпяване на вярата си в Него. Легендата за веселия старец е може би най-разпространената легенда в целия свят. Според исторически източници образът на Дядо Коледа произлиза от личността Св.Никола. Родом от византийската провинция Кападокия (днешна Турция)той бил добър монах, дарил всичкото си имане на бедните, откъдето произлиза и мита за раздаването на подаръци. В различните държави той има свое име: Санта Клаус, Крис Крингъл, Ноел Баба и други. Навсякъде по света на неговия празник го очакват с нетърпение и то не само малки, но и големи. В България по време на комунистическия режим той е носел името Дядо Мраз, като бил разпространен обичаят подаръците да се разнасят на Нова година, а не на Коледа. Но по-късно, когато режима се сменя старецът е наречен Дядо Коледа. Така с годините образът на Свети Никола се видоизменя в приказен герой, изобразен като пухкав дядо с червено-бели дрехи, голяма брада и всички останали приказни допълнения. Различни писатели го включват в книгите си, за да добият популярност, благотворителни организации създават образа му за увеличаване на приходите за бедните и още много реализации на Дядо Коледа го правят най-любимия приказен герой за малки и големи. По този начин се отнема славата на Христос с една напълно измислена човешка история. Духът на заблуда обсебва човечеството в уж безобидни и весели неща, но и писанията казват, че дявола ще играе игри и ще се преструва на светъл ангел, само и само да заблуждава и отстранява човечеството от Божия план за спасение.

2 Коринтяни 11:14. „И не е чудно; защото сам сатана се преправя на светъл ангел.”

Светъл или бляскав това е Той старовременната змия мамеща и отдалечаваща хората от Бог. Другата по-малка, но също съществена заблуда е и празнуването на самия ден. Датата и времената също не са коректни и това трябва да се знае. В ранното християнство празникът Рождество Христово няма устойчива дата. Източните Църкви празнували това събитие на (Богоявление)- 6 януари още по времето на император Константин Велики, преди 336 г. В 3 век Ориген увещава християните да не го празнуват на този ден, като посочва, че на този ден праведният Йов и пророк Еремия скърбяли (Йов 14:4; Еремия 20:14). Църковните отци от 3 и 4 век (св. Иполит, Тертулиан, Йоан Златоуст, Кирил Александрийски, блаж. Августин, Климент Александрийски) посочват 25 декември като исторически по-подходяща дата на Рождество Христово. В Рим Рождество Христово се празнува през втората четвърт на 4 век, в Антиохия в 375 г. Св. Василий Велики въвежда празника в Константинопол в 379 г., по други сведения около 377 г. по заповед на император Аркадий и внушението на св. Йоан Златоуст, а в 430 г. започват да го празнуват в Александрия, в Палестина около 7 век. Арменската църква и досега празнува Рождество Христово на 6 януари. Първата църковна служба на празника се датира от науката в 5 век. Дати, дати, дати!

Грях ли е да празнуваме Рождество Христово?

Моето лично мнение е, че не датата на раждането на младенеца е толкова важна, не точно какъв обред или традиция ще изпълним, а вярата ни в Исус Христос и Божият план за спасението на човечеството трябва да бъде празнуван с радостно сърце всеки ден. Винаги съм казвал, че ако целят свят празнува на еди кой си ден раждането на Исус, то аз най вече ще използвам този момент, за да прославя Неговото име. Направете го и вие!

Йоан 3:16. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:

Бог да ви благослови.

Стихотворение от Пастор Васил

Рожден ден на Исус, празник комбиниран с дядо коледа

И новата година  днес или кога е

истината май е, че никой го незнае!

Започвам с хумор, въпреки че ми се иска

повечето хора да им стиска

да имат повече познания за този ден

според Божието слово, Неговите обещания.

Къде ли е проблемът? – Винаги възниква тази дилема.

Гледам днес редят се думи всякакви,

пишат се статии от разбирачи

този рекъл друг пък казал,

следващия го наказал

поста му във фейсбука

отива на боклука.

Колко проницателно и мъдро

тълкувачите разбулват тайната от вековете

чрез доводи неясни, ама за себе си са си съгласни.

Някой правят си компромис и решава нещичко да каже,

но до Библията свята да не се допита даже.

Пиша днес аз шеговито в строфи, но да знаете това,

че много, много ми е кофти.

Хората не знаят от Библията нищо,

и защо да я четат като в нея няма

ни ракийка ни салатка просто не е сладка.

Но каквото им покажат телевизионните канали

вярват безусловно, без да питат даже.

Простотия днес се шири по долини и баири,

вярно е и туй слово, че народ се управлява лесно с тъпотия и олово

и това ни е известно.

Искат хората свобода и благоуспяване, ама няма как да стане само с прозяване.

Затова читателю добричък макар и днес макар самичък вземи, та отвори ти Божието слово и ще разбереш кога е точно Рождество Христово.

С много обич пастор Васил Петров


Здравейте църква, 7 Декември 2017 г.


Матей 4:13;16 “И като напусна Назарет, дойде и се настани в Капернаум край езерото, в Завулоновите и Нефталимовите предели; за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: - "Завулоновата земя и Нефталимовата земя, Край езерото, отвъд Йордан, Езическа Галилея; Людете, които седяха в тъмнина. Видяха голяма светлина И на ония, които седяха в страната на мрачната сянка, На тях изгря светлина".

Исус след като беше изкушаван от сатана в пустинята се засели в Нефталимовите предели, за да се сбъднат писанията. Искам да фокусирам вниманието ви върху това, че всичко в живота на Исус тук на тази земя се случваше и трябваше да стане според писанията.

Много често Той казваше на хората, които го притискаха „ПИСАНО Е”. Всяко нещо, което е духовно днес ще се случи, защото е писано и нищо няма да стане извън това, което казва писанието. Това е причината за покорството на Исус. Той направи път там, където нямаше път за спасението на всички нас. Бог каза и свидетелства за Него; „Защото Той прие от Бога Отца почест и слава, когато от великолепната слава дойде до Него такъв глас: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение.” 2 Петър 1:17 

Истината в следването пътя на правдата е, че всеки трябва да следва Неговия, Христовия път, който е единствен начин за спасение на нашата духовна природа. Има едно важно условие за това описано в думите на Исус; „Който не носи своя кръст и не върви след Мене, не може да бъде Мой ученик.” Лука 14:27 

Ученичеството изисква постоянство, отделяне, посвещение, вярност, себеотдаденост и постоянство. Много хора искат да си останат просто вярващи и никога не искат да минат в ниво последователи и ученици. Да си само вярващ това не говори кой знае какво за тебе, защото библията ни казва, че и демоните вярват и треперят, но не искат да вършат волята на Отец. Сами разбирате, че днес по лицето на земята има толкова много вярващи хора разделящи се в различни религиозни общности, а да не говорим за тези, които вярват в техни измислени божества. Всички те се наричат вярващи, но това не ги прави спасени, свободни и изцелени. Исус се засели в тези земи според писанията, за да се сбъднат думите на пророка, а това беше толкова важно; Людете, които седяха в тъмнина. Видяха голяма светлина И на ония, които седяха в страната на мрачната сянка, На тях изгря светлина". Долината на мрачната сянка е мястото на духовна тъмнина, място на заблуда, тогава, когато ние сме в затвора на собствените си страхове, оковани и объркани от всеки смут и дух на заблуда. Идването на Исус беше демонстрация на Божията сила и освобождение на пленниците от тъмнината. Цар Давид видя това и свидетелства за това, че щом Бог е с него няма причина за безпокойство. Дори това мрачно място би се превърнало в светлина в Неговото присъствие. „Да! И в долината на мрачната сянка, ако ходя Няма да се уплаша от зло; Защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.” Псалми 23:4 

Ако Исус днес е светлината на вашият живот, вие няма от какво да се страхувате. Всичкото зло на този свят не може да ви държи роби и вързани повече. Вие имате светлината на живота в себе си и знаете пътя, по който да вървите. Да в Псалми продължаваме да виждаме този велик момент на освобождение; „Изведе ги из тъмнината и мрачната сянка, И разкъса оковите им.” Псалми 107:14 

Всички окови и връзки на сатана ще бъдат унищожени и вие никога повече няма да бъдете роби, ако се доверите на Исус и Му дадете това право да Господарува в живота ви. Не бъдете просто вярващи, но станете Негови ученици. Понеже сам Исус казва; „Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко.” Матей 11:30

Нека Бог ви благославя днес църква и вярвам да имате прекрасен ден.

С много обич пастор Васил Петров


Здравейте църква, 5 Декември 2015

Непокорно и упорито сърце

1 Царе 15:23. „Защото непокорността е като греха на чародейството, и упорството като нечестието и идолопоклонството. Понеже ти отхвърли словото на Господа, то и Той отхвърли тебе да не си цар.”

Непокорството към Божието слово и упорството на сърцето към познаване на истината е грях. Когато човек отказва да познае Бог, като Създател на всичко видимо и невидимо, като Творец, той не знае, че съгрешава против небето. Това обаче не оправдава никого според писанията. Апостол Павел пише в посланието си към Римляни 1:20. „Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така, щото, човеците остават без извинение.”

Апостолът разкрива истинската причина, поради която греховете на всички покаяни човеци са простени и покорството към Бог ги е избавило от греха и ада, както и от сатана. Ефесяни 2: 1-5 „И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове, в които сте ходили някога според вървежа на тоя свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действува в синовете на непокорството; между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по естество сме били чада на гнева, както и другите. Бог, обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени.”

Непокорството е бунт срещу Бог и много хора днес имат това вътрешно въздействие на сатана в живота си. В 1 Царе 15 глава се казва, че цар Саул отхвърли словото на Господа, и Той беше отхвърлен от Бог, като цар на Израел. Да отхвърлиш и да закоравиш сърцето си против Божието слово това, значи да застанеш против самия Бог. Днес много християни правят това, въпреки че познават писанията. Обикновено това се случва в нечисто и закоравено сърце. Юда Искариотски беше сребролюбец и крадеше от касата на църквата, и предаде Исус за 30 сребърника, за което и получи своята отплата.

Апостол Павел казва, че Божият гняв се излива върху синовете на непокорството. Ефесяни 5:3-6” А блудство и всякаква нечистота или сребролюбие да не се даже споменават между вас, както прилича на светии; нито срамотни или празни приказки, нито подигравки, които са неприлични неща, но по-добре благодарение. Защото добре знаете това, че никой блудник, или нечист, или сребролюбец, (който е идолопоклонник), няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не мами с празни думи; понеже поради тия неща иде Божият гняв върху синовете на непокорството.”

Какво трябва да правим, за да избегнем всичко това? В посланието си към Евреите, апостол Павел казва, че сме длъжни да внимаваме на туй, което сме чули, да не би да го изгубим някога. Това е рецептата! Това, което вече си чул, не го губи. Това, което вече Бог ти е дал, усъвършенствай го. Това, което Той ти е поверил разработвай го и ще жънеш вечен успех.

Евреи 2:1-4” Затова ние сме длъжни да внимаваме повече на туй, което сме чули, да не би да го изгубим някога. Защото, ако словото, изговорено чрез ангели, стана твърдо и всяко престъпление и непокорство получи справедлива отплата, то как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което, от начало прогласено от Господа, се потвърди между нас от тия, които бяха го чули; като му свидетелствуваше и Бог чрез знамения и чудеса, чрез разни велики дела и чрез раздаване Светия Дух по волята Си?”

Продължавай напред с Господ като се учиш да слушаш внимателно гласа Му и никога няма да се изгубиш в този свят на тъмнина. Светлината, която осветлява всеки човек е вече на света. Ефесяни 5:13. „А всичко, което се изобличава, става явно чрез светлината; понеже всяко нещо, което става явно е осветлено.”

Амин!

С много обич пастор Васил Петров 


30 Ноември 2017

Благословен ден църква, 30 Ноември 2017 г.

Деяния на Апостолите 3:1;8 “Един ден, когато Петър и Иоан отиваха в храма в деветия час, часът на молитвата, някои носеха един човек куц от рождението си. Него слагаха всеки ден при тъй наречените Красни врата на храма, да проси милостиня от ония, които влизаха в храма. Той, като видя Петра и Иоана, когато щяха да влязат в храма, попроси да му се даде милостиня. А Петър, с Иоана, се взря в него и рече: Погледни ни. И той внимаваше на тях, като очакваше да получи нещо от тях. Но Петър рече: Сребро и злато аз нямам; но каквото имам, това ти давам; в името на Исуса Христа Назарянина, [стани и] ходи. И като го хвана за дясната ръка, дигна го; и на часа нозете и глезените му добиха сила. И той като скочи, изправи се и проходи; и влезе с тях в храма та ходеше и скачаше и славеше Бога.”

Когато ставаш сутрин при всеки нов ден какво е първото нещо, което изпълва твоята душа? Какво има в твоето духовно сърце? Знам, че тук отговорите ще бъдат много и най-различни и с удоволствие бих чул всеки един от вас. Нека ви кажа какво изпълва моето сърце много често. Това е моята изповед от много години и вярата, която изпълва сърцето ми. Когато ставам рано сутрин си казвам; „Днес е време за чудеса”. Това е вярата, която има в сърцето ми, а от там и готовността да приема от Божиите неизследими пътища и съдби!

„О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими Неговите съдби, и неизследими пътищата му!” Римляни 11:33

Апостол Павел продължава да говори за това с увереност в; Ефесяни 3:8. „На мене, най-нищожния от всички светии, се даде тая благодат, да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство;”

Много е важно да си задаваш този въпрос всеки ден. Какво е първото нещо, което излиза спонтанно от моето духовно същество? Сам Давид в своите молитви пред Бог търси това непрестанно водителство; „Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми Нека бъдат угодни пред Тебе, Господи, канаро моя и избавителю мой.” Псалми 19:14

В евангелието на Матея Исус казва на книжниците и фарисеите така; „Рожби ехиднини! Как можахте да говорите добро, като сте зли? Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата.”

Важно е да знаем, че това, което казваме с устата си ще бъде плод на нещо по–дълбоко, което излиза от нашата духовна природа. Сами разбирате, че вашите очаквания ще се определят в същата сила от процеса, който се случва вътре във вас. Вярата, която имате е също в резултата на слушане Христовото слово. „И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово.” Римляни 10:17

 Защо споделям всичко това до сега? Връщайки ви на основния стих в началото виждаме Петър и Иоан да отиват както обикновено в храма на молитва и то в определения за това час. Ако някой каже, че мрази традициите и обичаите трябва да внимава, защото не всички от тях са лоши. Хубаво е, когато хората имат обичай да се покланят на Бог в да се молят в определено за това време. Забележете друг обичай, който не беше продиктуван от добро, а от зависимост за жалост. Имаше добри хора, които също ходеха по обичай на молитва в храма и не само това, но носеха всеки път със себе си един свой приятел куц от самото си рождение, за да събира за насъщния хляб. Ето как една молитва в деветия час събира съдбите на различни хора. Едните отиват да се молят, а другите имат нужда от това. Аз вярвам, че отивайки към храма в същия този ден нито Петър нито Иоан си мислиха, затова че ще срещнат този човек и че ще има някакво чудо съпроводено от действие на Святия Дух. Те отиваха както обикновено към храма и очакването им беше да са в молитва и трябва да подчертая, че те не го правеха за първи път. В словото се казва също, че и мъжът, които бе куц беше носен редовно от своите приятели там. Това ни кара да си мислим, че срещата на Петър и Иоан с този човек не беше първата. НО, днес точно в този ден след толкова много години на просия и трудности в живота му светлината дойде и в неговия живот. Словото ни казва, че те се спряха след като им беше поискана милостиня и се взряха в него. Кое ги спря този път и какво беше по–различното от преди? Днес ги спря Святия Дух и затова те го погледнаха различно. И двамата мъже усещаха този полъх на благодатта, която добре познаваха. Апостолите не за първи път усещаха явното присъствие на Духа и тази твърда увереност за чудеса изпълваща цялата им същност. През техните фокусирани очи днес гледаше не Петър и Иоан, а Исус Христос Синът на живия Бог. Чудото беше въпрос на време и изговорено слово и докосване на дясната ръка от Святия Дух твореца на всичко видимо и невидимо. Очакването Бог да използва нашите сетива, за да изцелява хората трябва да е неспирно желание и вътрешен порив покорявайки нас на Неговата воля. Вярата не спира мигът, в който Бог иска да извърши чудо. Ежедневната ни посветеност и постоянство ще доведе живота ни до място, където съмнението ще бъде слабата ни страна. Какъв ден е днес? Някой ще каже 12 Април петък! Нека ви задам един въпрос. Бихте ли позволили на Бог да спасява, изцелява, благославя и обгрижва, хора чрез вас в този ден? Вярвате ли, че Бог може и иска да използва вашите ръце, уста, очи, за да извърши поредното чудо в историята на човечеството. Ако наистина вярвате това не сте далеч и днес от поредното чудо на Бог не само във вашият живот, но дай Боже и в живота на хората, с които се срещате през деня. Бог да ви благослови и използва в този прекрасен ден. Кажи с мен! Днес е ден за радост в Господа и Неговите чудеса не спират да достигат тези, които дръзнат да прескочат умствената бариера на човешките ограничения.

С много обич пастор Васил Петров     


22Март 2017 г. Ханаанката „И, като излезе оттам, Исус се оттегли в тирските и сидонските страни. И, ето, една ханаанка излезе от ония места и извика, казвайки: Смили се за мене Господи, Сине Давидов; дъщеря ми зле се мъчи от бяс. Но Той не й отговори ни дума. Учениците дойдоха и Му се молеха, като рекоха: Отпрати я, защото вика подире ни. А Той в отговор каза: Аз не съм пратен, освен до загубените овце от Израилевия дом. А тя дойде, кланяше Му се и казваше: Господи помогни ми. Той в отговор рече: Не е прилично да се вземе хляба на децата и да се хвърли на кученцата. А тя рече: Така, Господи; но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на господарите им. Тогава Исус в отговор й рече: О жено, голяма е твоята вяра; нека ти бъде според желанието. И дъщеря й оздравя в същия час.” Матей 15:21 - 28

И, като излезе оттам, Исус, т.е., от Капернаум. До колкото знаем, този е единственият път, когато Исус излязъл от Палестина и отишъл в езическа страна. И, ето, една ханаанка излезе от ония места наречена в Евангелието от Марко „сирофиникианка”, тоест от Финикия в Сирия, а не от другата Финикия в северна Африка, която била поселение на първата.

„ (Жената бе елинка, родом сирофиникианка). И молеше Му се да изгони беса от дъщеря й.” Марк 7:26

Тази Финикия била част от Ханаан, за това тази жена се описва тука и като Хананейка. Марко я нарича и елинка, т.е., езичничка.

И така в тази история Исус казва на жената, която пресича пътя му, че Той не е изпратен до езическите народи, но до изгубените от Израел. Жената идва при него с молба за изцелението на дъщеря си, но Исус три пъти и дава отрицателен отговор. Отиваш на лекар, а те връщат цели три пъти. Хм, това не е добре! Доста потискащо е да те връщат след като си дo вратата. Казвам вратата, защото и сам Исус казва, че той е врата на овцете, Амин! „Аз съм вратата на овцете.” Йоан 10:7

Колко от вас са имали случай да имат надежда, силно очакване за нещо и да отидат на правилното място, а от там да ги връщат и връщат? Колко от вас са се отказвали бързо и са спирали да настояват след като са видели, че няма никакъв шанс? Ако на вас ви се е случвало, то тази жена беше избрала да не допуска тази грешка точно сега. Тя беше решила да си тръгне при всички случай с положителен отговор на молбата си. Тя беше решила да настоява и да не се отказва да се бори за здравето на дъщеря си по никой начин. Отказа на Исус не беше с цел единствено отрицание „не искам, „ но по скоро сам Той насърчаваше и издигаше вярата в нея. Нали знаете факта, че тези деца, които са израснали, като цвете в саксия винаги им е по - трудно в живота от, колкото на тези, които цял живот са били отхвърляни. Защо? Отхвърлените и онеправданите винаги се борят за всяко нещо в живота и неусетно придобиват дух на войн. Знаете, че едни от най - успешните хора на земята дори са тръгнали от нищото, и то ги е направило да изкачат върха на планината и да победят. Имах един такъв пример в живота си за едно малко момче, което беше съученик на сестра ми. Той беше в семейство на разделени родители и живееше при майка си, която беше алкохоличка. Това момче нямаше никакво бъдеще. Всеки го тъпчеше и отхвърляше и един ден, когато го видях да се бие отново в училищния двор аз реших, че е добре да насоча неговата агресия в правилната посока. В това време аз тренирах бокс при първия братовчед на баща ми, който беше треньор по бокс в града и заведох Мартин Кръстев в залата. Минаха години в които нашите пътища се разделиха, за да разбера един ден в крайна сметка, че Той е станал европейски шампион по бокс и е преуспял в спорта. Сега има собствена школа, семейство, ресторант в центъра на София и всичко, за което някога е мечтал.

Да се върнем отново при ханаанката. Първо, Исус не й отговори нито дума, след това Исус и отказа с думите: „Аз не съм пратен освен до изгубените овци от Израилевия дом, а накрая Той и каза: „Не е прилично да се вземе хляба на децата и да се хвърли на кученцата.“ Няма да се спирам подробно на всеки един от отговорите на Исус искам само да погледнете с мен последния такъв. По един или друг начин на всеки един от нас прочел историята за пръв път неизбежно в ума му идва противоречието за това, че Исус е добър, а защо не иска да изцелява всички. Само така изглежда на пръв поглед, но когато се докоснем до детайлите разбираме Неговата Божествена същност на любов към всички. Забележете, че Исус не използва думата „кучета“, а казва думата „кученца“от гръцкия превод кунарион” („ κυνάριον“).  Едно е да наречеш някой с обидното название куче или още по лошо в женски род, но съвсем друго, е когато Исус се обръща с думата „кученца”. Тук не става въпрос за нещо мръсно и грубо, а за онези малки сладки бебета, които всеки целува и прегръща щом ги срещне. Думата, която стопля и нейното сърце е „милост”. Никой друг освен нея не разбира призива да се приближи към Исус, дори самите ученици казват грубовато, че тя трябва да си отива. Учениците дойдоха и рекоха: „Отпрати я, защото вика подире ни.”

Тя не се отказа, защото знаеше, че това е единствената и възможност.

Спомняте ли си тази притча, която Исус каза, за да ни научи как всякога да се молим и какво…? И да не отслабваме във вяра. „Каза им една притча как трябва всякога да се молят, да не отслабват, думайки: В някой си град имаше един съдия, който от Бога се не боеше и човека не зачиташе. В същия град имаше и една вдовица, която дохождаше при него и му казваше: Отдай ми правото спрямо противника ми. Но той за известно време не искаше. А после си каза: При все, че от Бога не се боя и човеците не зачитам, пак понеже тая вдовица ми досажда, ще й отдам правото, да не би да ме измори с безкрайното си дохождане. И Господ рече: Слушайте що каза неправедният съдия! А Бог няма ли да отдаде правото на Своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях? Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята? Лука 18:1-8

Няма значение, кои сте и къде се намирате, Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги. Не отслабвайте във вяра и не спирайте да настоявате за вашата надежда, а сам Той ще ви благослови. Колкото и да не ви се вярва, но това е факт. Погледнете на Исус, след като показа уж презрение към тази жена, Той не само и даде според нуждата, но се възхити на нейната вяра. Трудно е да видите Исус впечатлен от човеци, но ето Неговите думи: „О жено, голяма е твоята вяра; нека ти бъде според желанието.”

Това „Ооооо” променя много неща. Хайде ваш ред е, направете така, че Исус да каже отново „Ооооо” виждайки вашата вяра и настойчивост.

Бъдете благословени,

Пастор Васил Петров


21 Ноември 2017 г. Нека Исус бъде в центъра на твоя живот!

Нека Исус бъде в центъра на твоя живот!

Исус винаги е бил, ще и ще бъде в центъра на живота. Това е неоспорим библейски факт. Много хора днес си мислят, че те са в центъра на всичко в този свят и забравят или не искат да познаят Бог, нито да го прославят, като такъв. В словото дори не се говори за Бог, а за името на Исус и че всяко коляно ще се преклони пред Него. Амин!

„Бог, Който при разни частични съобщения, и по много начини, е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете, Който, бидейки сияние на Неговата слава, и отпечатък на Неговото същество, и държейки всичко чрез Своето могъщо слово, след като извърши [чрез Себе Си] очищение на греховете, седна отдясно на Величието на високо, и стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-горно от тяхното.” Евреи 1:1-4

В трети стих се казва, че Исус държи всичко чрез Своето могъщо слово и Той е винаги в центъра на събитията. Слава на Исус.

Нека си припомним някой библейски моменти. В евангелието на Матей четем: „Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.” Матей 18:20 Това значи, че винаги, кажи с мен; „ВИНАГИ“, Исус ще бъде винаги в центъра на събраните в Негово име. Не е ли това чудесно да знаеш, че винаги, когато се събираш с хора да отдадеш слава на името на Исус, Той ще бъде в центъра на събитието. Още нещо в Матей 27:38 се казва: „Тогава бидоха разпнати с Него двама разбойници, един отдясно, и един отляво”, Когато разпънаха Исус на кръста, Бог Отец се погрижи Той отново да бъде в центъра на събитието, точно помежду двамата разбойници. Не търся в това символика, но казвам това, че в Него всичко се събира и държи. Много хора, си мислят, че са загубили Исус, че Той стои далеч от тях, че никога няма да Го намерят отново и никога няма Той да чуе тяхната молитвата. На такива хора, днес искам да кажа едно: Исус Христос винаги ще бъде в центъра на вашият живот, а вие трябва да се приближите към Него, защото Божието царство на сила все взема и тези, които се насилят го грабват.

Нека ви дам още един стих, в който Исус след като възкръсна от мъртвите се яви на своите ученици, които бяха събрани в Ерусалим: „И когато говореха за това, сам Исус застана посред тях и каза им: Мир вам!” Лука 24:36

Къде застана Исус? Разбира се за тези, които все още не разбират това, Той винаги ще е в центъра на събитието, събранието, църквата. Алелуя!

Точно когато се чудиш къде е Исус и какво става точно, когато света се разпада и неговата ценностна система се руши, точно тогава, когато изглежда, че световния мир е на ръба да се разпадне, тогава, когато всичко изглежда безнадеждно, тъмнина и разруха навсякъде, тогава, когато греха, покрие с тъмнина света, винаги ще намериш Исус в центъра на живота. Ще чуеш думите Му: „Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.” Матей 11:28.

Когато Йоан беше на остров Патмос видя Откровение за това, че никой, нито на небето, нито на земята, нито под земята, не можеше да разгъне книгата нито да я гледа. Тогава скръб и сълзи дойдоха в очите му и се казва: „И аз плаках много, защото никой не се намери достоен да разгъне книгата нито да я гледа. Но един от старците ми каза: "Недей плака: ето лъвът, който е от Юдовото племе, който е Давидовият корен, превъзмогна, за да разгъне книгата и да разпечата нейните седем печата." Откровение на Йоан 5:3-5

Когато Йоан беше в скръб за това, че никой не се намери достоен да разгъне книгата нито да я гледа, тогава той се обърна и видя отново в центъра на събитията Исус, Който разгъна книгата и разпечата нейните седем печата. Слава да бъде на името Му.

„Не бой се, малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството.” Лука 12:32

Помни това; Исус винаги ще бъде в центъра на събитията в живота ти.

Благословен ден църква!

С много обич пастор Васил Петров


9 / 11/ 2017 Бог никога не лъже

Тит 1:1-2 Павел, слуга Божий и апостол Исус Христов за подпомагане вярата на Божиите избрани и познаване на истината, която е по благочестието, в надежда за вечен живот, който преди вечни времена е обещал Бог, който не лъже.

С послание до нациите бях изпратен от Исус, за да благовестя благата вест в Хърватия – Пула, Сисак и Франция – Ница, за да проглася пред всички, че Бог никога не лъже. Бог потвърди своето слово, като върши на всяко място много чудеса на изцеление. Много хора, преживяха освобождение и бяха оставени от демони. Други получиха физическо изцеление, изцелени крайници от дългогодишни болки, глухота, слепота, ракови заболявания, за които те лично свидетелстваха след всяка една от службите ни. Исус Христос спаси десетки хора, които за пръв път бяха дошли на събранията, а някой от тях бяха и от католическа църква. Кръщения в Святия Дух с дара говорене на езици беше съпроводено в събранията ни, както и много хваление и благодат. Много хора оставиха завинаги цигарите като неприятен порок в живота си.

Какво да кажа още ..... и аз бих казал като апостол Павел .... Евреи 11:32. И какво повече да кажа? Защото не ще ми стигне време да приказвам ..... / Дори когато се върнахме в България, майката на Тошко, който беше част от екипа ми, прие Исус за личен спасител и не само това, но беше освободена от тежките болки в кръста от дискова херния.

Благодаря на Бог за новите църкви, пастори, и новите приятелства с хора, които направихме и вярвам, че и в бъдеще ще имаме с тях много съвместна работа за царството и това благословение ще расте в името на Исус.

Благодаря накрая и не на последно място на преводачите, който ми помагаха ежедневно в работата и също така лично на всеки един член на екипа, с който ходих за неуморната работа и вярност, която показаха през цялото време.

Цялата слава и благодарност давам на Исус Христос нашият спасител. Амин!

Пастор Васил Петров


Здравейте църква, 14 Септември 2017

Здравейте църква, 14 Септември 2017 г.

Библията ни казва, че сатана беше също Божий служител.

Исая 14:12-14 Как си паднал от небето, ти Деннице, сине на зората! Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите; А ти думаше в сърцето си: Ще възляза на небесата, Ще възвиша престола си над Божиите звезди, И ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север, Ще възляза над висотата на облаците, Ще бъда подобен на Всевишния.

Езекиил 28:12-18 Сине човешки, дигни плач за тирския цар, и кажи му: Така казва Господ Иеова: Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост. Ти бе в Божията градина, в Едем; ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни: със сард, топаз, диамант, хрисолит, оникс, яспис, сапфир, антракт, смарагд и със злато; направата на тъпанчетата и на свирките ти е била приготвена за тебе в деня, когато си бил създаден. Ти беше херувим помазан за да засеняваш; и Аз те поставих така щото беше на Божия свет хълм; ти ходеше всред огнените камъни. Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, догдето се намери беззаконие в тебе. От много голямата ти търговия напълниха всичко всред тебе с насилие, и ти съгреши; затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм, и те изтребих отсред огнените камъни, херувиме засеняващи! Сърцето ти се надигна поради хубостта ти; ти разврати мъдростта си поради блясъка си; Аз те хвърлих на земята, изложих те пред царете, за да те гледат. Ти омърси светилищата си чрез многото си беззакония, чрез неправедната си търговия; затова извадих огън изсред тебе, който те изяде, и те обърнах на пепел по земята пред очите на всички, които те гледат.

Днес много хора и по скоро „служители“, които търсят, одобрението на човеци, съвършенство и похвала, и докато се занимават с това как да станат такива попадат в същият капан на фарисейщина и лицемерие.

Беше ли служител дявола? Да, според писанията, и нещо повече беше наречен от пророка; „печат на съвършенство“ УАУ! Все още ли искате да сте съвършени. Ето някой вече е бил такъв и пак се е провалил. Все още ли си мислите хора, че сте по - добри и  по – мъдри, от него в хваление, слово, действия? Нека оставим това и да се обърнем към Бог с простотата на вярата в сърцето си и да бъдем такива каквито сме. Да позволим Бог да ни променя, чрез Святия Си Дух  и да ни научи на смирение.

Яков 4:6. Но Той дава една по-голяма благодат; затова казва: "Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат".

Разликата Исус – сатана е записана тук:

Матей 11:29. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си.

Защо Сатана е паднал от небесата? Заради гордост. Той пожелал да бъде Бог, а не служител на Бог. Забележете множеството твърдения „Аз ще…” в Исая 14:12-15. Езекиил 28:12-15 описва Сатана като извънредно красив ангел. Той е бил може би най-висшият от всички ангели, най-красивото от всички Божии творения, но не бил доволен от това положение. Вместо това искал да бъде Бог, да „изрита Бог от Неговия престол” и да превземе властта над вселената. Сатана искал да бъде Бог, и е много интересно, че точно с това той изкушава Адам и Ева в Едемската градина (Битие 3:1-5). Как е паднал от небесата? В действителност падане не е точно описание. Много по-точно е да кажем, е че Бог е изхвърлил Сатана от небесата (Исая 14:15; Езекиил 28:16-17). Сатана не е паднал от небето, а е бил изгонен от там.

Това, че днес служите не значи нищо. Как служиш и на кого е големият въпрос днес?

Пастор Васил Петров

 

 


Здравейте църква, 23 Януари 2017 г.

В ЛЮБОВТА НЯМА СТРАХ

1 Йоан 4:18. В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха; защото страхът има в себе си наказание, и който се страхува, не е усъвършенствуван в любовта.

„В любовта няма страх!“ Прекрасно изложение на една истина вдъхновена от изказването на един апостол познаващ и прекарал достатъчно време с Исус на тази земя. Когато познаваш ЛЮБОВТА! Ще го повторя пак,  Когато познаваш ЛЮБОВТА, не се страхуваш от нищо и от никой. Не се страхуваш от греха, не се страхуваш от поражение, не се страхуваш за спасението си, не се страхуваш от дявола, не се страхуваш от проклятия, не се страхуваш от врагове, не се страхуваш от това какво ще стане в утрешния ден. Колко сила има само в две думи, ЛЮБОВ и НЯМА СТРАХ, Алелуя!

Това е казано от човек вкусил Христовата любов, докоснал се до ИСТИНАТА, преживял време с Господаря на вселената. Това ли казах току що, прекарал време с Господаря или Царя на вселената. Уау!

Скъпа църква, не е ли това най – великото и славно нещо, което може да се случи на всеки един от нас! След повече от 2 000 години след възкресението на Исус Христос от мъртвите, ти и аз да имаме привилегията и днес и сега да прекарваме време с Исус.

Колкото повече правиш това, колкото повече време прекарваш време с Исус, посредством Неговото слово, и учение, толкова повече ще прелива в сърцето Ти Божията съвършена любов.

А, любовта, ах тази любов за която всеки говори, тя прави, върши в нас едно голямо чудо. Греховете ни да са простени! Алелуя! Ето защо няма страх, няма осъждания, няма съмнения защото всички вие сте изкупени чрез скъпоценната кръв на Исус!

1 Петър 4:8. Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове.

Любовта изпъжда страха. Любовта бие такъв шут на дявола, че и до днес се пита от къде му е дошло. Любовта на Бог в сърцето ви няма да позволи да се страхувате, защото знаете, че Той ви обича. Амин!

Желая на всички спорна седмица, с Исус напред!

С обич към всички вас, пастор Васил Петров  


Здравейте църква, 12 Декември 2016 г.

Здравейте църква, 12 Декември 2016 г.

Исус Навин 1:8. Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно, според всичко каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех {Или, постъпваш благоразумно.}.

Разбира се, че по времето на Исус Навин нямаше нов завет, така че пътят на светлината беше ясно очертан от Бог, посредством книгата на закона. Ето няколко духовни съвета, който действаха преди ще работят и за нас днес.

Словото – „да размишляваш върху нея денем и нощем“.

Днес ние имаме като пътеводител на живота си единствения източник на светлина за нас Исус Христос. „Тогава Исус пак им говори, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.“ Йоан 8:12

За да не правите фатални грешки в живота си, тогава не се облягайте на изкълчена нога или на счупен зъб. Винаги когато трябва да взимате важни решения питайте Исус. Амин! Той е; „Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.“ Йоан 14:6    

Словото е източник на правилни решения. То трае до века. Това значи може да му се вярва. Няма да се отметне утре и да каже; „Ами аз така мислех че е правилно“. То има помазание, което значи отговорност. Може да му се довериш на 100 %.

„Но Словото божие трае до века"; и това е словото, което ви е благовестено.“ 1 Петър 1:25

Да размишляваш в сърцето си върху Божието слово е протекция, мъдрост и обич към Бог. Спомняте ли си как овчарите на които беше освидетелствано, за Божият Син, който идваше на тази земя, как веднага отидоха при Мария и Йосиф за да има разкажат всичко, което им казаха ангелите. Тогава се казва; „А Мария спазваше всички тия думи, и размишляваше за тях в сърцето си.“ Лука 2:19

Цар Давид казва; „Даже първенци седнаха и говореха против мене; Но слугата Ти размишляваше за Твоите повеления.“ Псалми 119:23

Този урок е бил научен и практикуван от Божиите хора и така те са имали и добър успех в пътя си.

Днес вземи решение да посветиш себе си със време да разсъждаваш върху Божието слово ден и нощ и после ще ми разкажеш за резултатите и победите, които си имал в живота си. Не се облягай на човек и не уповавай на него защото това само ще те отдалечи от Бог.

„Така казва Господ: Проклет да бъде оня човек, Който уповава на човека, И прави плътта своя мишца, И чието сърце се отдалечава от Господа.“ Еремия 17:5

Бог да ви благослови църква, имайте успешна седмица и Бог на мира да бъде с всички вас.

С обич пастор Васил Петров


Здравей църква, 2 Ноември 2016

"Много води не могат угаси любовта, Нито реките могат я потопи; Ако би дал някой целия имот на дома си за любовта, Съвсем биха го презряли." Песен на песните 8:7 
Трудно е да си представиш буйна река, която да не може да потопи една лодка например. Навярно сте гледали тези спортни лодки в планинските бързеи как стремглаво превземат всяка опасност и препядствие по пътя си , като се има в предвид, че те са специално подготвени и екипите в тях са добре обучени за това. Гледал съм с интерес как сръчно и с голям финес те прескачат камъни и всяка трудност излязла на пътя им, но въпреки всички усилия които полагат в повечето случай пак се обръщат в буйните води на реката. Колко много труд се полага да се задържиш над водата, а въпреки това провал. В Песен на песните се казва , че буйните води не могат да потопят любовтта и тя е неугасима и аз искрено вярвам, че това е така. 
Важен и основен фондамент за растежа на една църква е любовтта. Словото ни казва, че сам Бог е любов. Амин!
Колко от вас се съгласиха с този неуспорим факт? Как тази основа издържа напъните, препядствията и бурите на времето? 
Ние като тяло Христово се събираме и се вграждаме да живеем в духовен дом. Апостол Павел казва, че в един дом съдовете са различни. Едни са направени за почитна употреба, други за непочитна. Разбира се , че той често и по различен начин говореше за любовтта и приемствеността, която трябва да има между юдеи и повярвалите езичници, но със същата тази сила това слово служи и продължава да служи днес на ма нас в църквата. Колко трудно е да събереш в един дом толкова различни по себе си народности и култури а камо ли личности, характери, различни индивидуалности. Колко трудно е да ги накараш да се приемат, понасят, търпят и обичат когато те са заедно. Именно за това той казва в посланието си към църквата в Рим;
"Или грънчарят няма власт над глината, с част от същата буца да направи съд за почит, а с друга част - съд за непочтена <употреба>?" Римляни 9:21
Грънчарят е Бог, което значи любов а глината сме всички ние, Амин! Чуйте пак "глината ", защото тя представлява нашата плът без значение каква е тя. Тук не се говори за пол, раса, цвят а единствено за стаф. Та ние всички сме направени от една стаф, и не трябва да има значение в църквата, кой какъв и от къде е . Това мисля че е първото важно ниво на Божията любов на приемственост. Тази любов обаче трябва да става и все по - гореща за да има добра спойка и връзка. 
"Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо, от сърце."1 Петрово 1:22 
Всички тези, които вече са се примирили с Бог и са се отвърнали от греховете си, като са се покорили на истината трябва да са били и очистени от всяка форма на лицемерие. Чистите по сърце казва Исус са тия, които ще срещнат Бог. Когато църквата е чиста от лицемерие това води и до истинско братолюбие или иначе казано взаимна искрена обич. Тази растяща Божия любов преминава и тече през всички нас като река която пречиства и води до едно непрекъснато напояване на Божията градина за да дава всеки един от нас добър плод за Негова слава. Тогава спойката, която тази любов прави посредством новозаветната кръв на Христос в живота ни Святия Дух ни дава тази гореща и проницателна любов без, която това тяло не може да функционира. Затова многократно от устата на апостолите ще чувате призива обичайте се един друг така, както сам Бог ви възлюби и даде своя единороден Син за да не погине нито един, който вярва в Нег, но да има вечен живот. Алелуя! 
Съвета за растеж в любовтта на всички даден от апостол Павел е, че нашата почит и обич един към друг като съдове на Неговата благодат е да се обичаме и приемаме един друг, като сродници. Хора родени от един баща представляващи един дом. 
"В братолюбието <си> обичайте се един друг, като сродници; изпреваряйте да си отдавате един на друг почит."
Римляни 12:10
Аз лично вярвам, че никой и нищо не може да отнеме любовтта от сърцето ни защото тя е запечатана там от Святия Дух и всеки, който с постоянство и грижа за общото благоденствие на всички се вгражда в духовен дом църквата, става подпорка и подкрепа на истината която е в Исус Христос. Амин! 
"А надеждата не посрамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Свети Дух "Римляни 5:5 
Днес повече от всякога в този размирен свят на несигурност ние можем и имаме превилегията да живеем в един дом, дом на любов. 
Пастор Васил Петров


Здравейте църква, 10 Октомври 2016 г.

Днес е важно, днес!

Много е важно скъпа църква, как ще изживеете този ден. Не ви говоря за вчера или утре. Говоря за този ден, днес.

Понякога ние правим дългосрочни планове за бъдещето поставяме си велики цели или не чак толкова - нали, и въпреки това забравяме или пренебрегваме нещо много важно за нас, а то е днешният ден. Как точно ще го изживея аз и каква ще бъде ползата и насладата ми от него. Нека ви покажа няколко стига в библията, който ни насърчават да погледнем на днешния ден като супер важен за определяне нашето бъдеще. Погледнете Господната молитва, как точно Исус учеше учениците си да се молят. Исус знаеше, че тази молитва ще достигне до мен и теб днес, затова внимателно подбра думите и значението и. Обърнах внимание на един стих от нея, който казва така; „Дай ни днес ежедневния хляб” Матей 6:11

Чуйте го пак - „Дай ни днес ежедневния хляб”. Колко е важно това за всички нас. Хлябът за днес, не за утре или другата седмица. Исус Христос е живият хляб, Той е животът. Какво казваме всъщност, когато казваме на Бог дай ми тоя хляб днес. Ние казваме дай ми живот днес, не утре, нали? Дай ми да живея днес!

Ето защо е важно да се научим да изживяваме живота си всеки ден възможно най–добре и най–успешно. Амин!

 Борбата за живота е ежедневие и нищо в него не идва даром. Ние не трябва да се плашим от предизвикателствата на деня, но трябва да ги посрещнем с вяра в убеждение, че Бог е с нас във всяка минута на нашият живот, понеже се молим и стоим твърдо в словото Му.

     Нека знаем и това, че житейските проблеми не свършват никога, колкото и да ни се иска обратното.

„Но ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, не ще ли много повече да облича вас маловерци?” Матей 6:30

В това послание на Исус да не се безпокоим за утрешния ден се има точно това в предвид. Ако днес те има на този свят това е добре. Нека започваме денят си с тази мисъл. „Ако днес ме има на този свят това е твърде добре, това е едно добро начало!

После следва всичко останало. Какви са моите цели днес, как ще оползотворя деня, какво послание ще оставя след като този ден приключи.

Не забравяйте, че когато става спасение на някой дом това е важният ден, нали? „И Исус му рече: Днес стана спасение на този дом; защото и този е Авраамов син.” Лука 19:9 Специален ден за този дом но не за всеки.

Когато става чудо на изцеление или нещо твърде важно за вас знаете, че Исус е там. А какво ще кажете за това, че има ден, в който ще чуете и вие тези думи; - А [Исус] му рече: Истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мене в рая. Лука 23:43

Само като си го помисля и вече копнея за това, но това ще се случи в определен ден за мен и за вас. Ето защо всеки ден е важен докато е днес.

Евреи 3:7. Затова, както казва Светият Дух: - "Днес, ако чуете гласа му.”

Слушайте гласа на Святия Дух днес и не се закоравявайте в сърцата. Молете се на Бог днес и не пропускайте нито една възможност да Му благодарите. Слушайте слово днес то ще донесе вярва в сърцето ви и ще ви направи силни. Обичайте Бог с цяло сърце и ближния както себе си днес утре може да е късно.

Евреи 13:8. Исус Христос е същият вчера днес и до века.

Пастор Васил Петров


Здравейте църква, 19 Септември 2016 г.

  Имаше време в църквата, когато насърчавах хората да се прегръщат за да показват любовта си един към друг. Днес виждам, че това е била една от поредните ми грешки в доброто ми желание да сближа хората и ди га направя по близки. Силното желание да накараш човек да върши нещо не по собствена подбуда или от Святия Дух, а защото така си мислиш, че е правилно не е от Бог. Нека го кажа ясно говоримо на български. Не всяко добро е добро. А така, сега си мисля вече, че всички ме разбраха. Видях това религиозно поведение в очите на мразещи се хора или по - скоро изпитващи ненавист един към друг, миейки си краката след Господна вечеря уж по примера Христов описан в Йоан 13:5 „После наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците и да ги изтрива с престилката, с която бе препасан.“ Това беше много преди 90 година. Това ме беше отвратило толкова много, че се чудех с моя наивен ум как е възможно това. Уж братя пък ….  Днес лицемерието на хората си продължава само, че в по модерната си форма на прегръдка и целувка. Да, в тази ситуация Исус даде добър пример за смирение на апостолите, но тези, които правеха това с нечисто сърце един към друг в църква дали вършеха волята на Бог или очите им бяха замъглени от собствената им гордост и себичност. Лицемерието е присъщо за фарисеите, защото това е квас от който Исус каза на народа да се пазят като дявол от литургия, ха , ха, ха …. „Между това, като се събра едно многохилядно множество, до толкова, че един други се тъпчеха, Той почна да говори на учениците Си: Преди всичко пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие.“ Лука 12:1

Исус не каза на множествата, които се събраха при Него да се гушнат един друг, а да се пазят от лицемерието на фарисеите. Бяха събрани хиляди, но Исус не им влияеше емоционално, а духовно. Този дух на цинично сектантство го има и днес в много църкви, без да ограничавам мисленето ви за която и да било църковна организация. Това е причастно на хората да се вълнуват емоционално и да бъдат лесно уязвими и манипулирани относно техните действия без да си дават сметка, какво всъщност се таи дълбоко в тяхното сърце. Вместо да се изкорени проблема на сърцето се замазва лесно с една измислена прегръдка или целувка.

Има примери за прегръдки от любов, но не са чак толкова много. Такъв е примера на един от Христовите ученици; „А на трапезата един от учениците, когото обичаше Исус, беше се облегнал на Исусовото лоно.“ Йоан 13:23.

По онова време хората не са се хранели, като са седели на столове, а са лежали на нещо като ниски кушетки. Ученикът, когото Исус обича, е Йоан - авторът на това Евангелие. Той е пропуснал да спомене своето име, но не е пропуснал да спомене специалното място, което е заемал в сърцето на Спасителя. Господ е обичал всички ученици, но Йоан се е радвал на една специална близост с Него.

Някой от преводите говорят за облягане в скута на Исус а други цитират гърдите му. Не можем да вадим кой знае какви изводи от това, но искам да отбележа една неподправено отношение на обич от страна на Иоан.

Много показен пример за разрушаващата сила на фалшивата показност на обич е примера с Юда.

Докато още говореше, ето едно множество; и този който се наричаше Юда, един от дванадесетте, вървеше пред тях; и приближи се до Исуса, за да Го целуне. А Исус му рече: Юдо, с целувка ли предаваш Човешкия Син? Лука 47-48

Хм, целувката е наистина интимен начин на показване на близост, обич, но явно при Юда това беше белег или печат за предателство. Не е ли някак си иронично. Едно и също нещо „целувка“ да бъде използва за добро и зло. Апостол Яков казва; „Възможно ли е, братя мои смоковницата да роди маслини, или лозата смокини? Така също не може солена вода да дава сладка.“ Яков 3:12

Явно не е възможно за сърцето, но двуличието на лицето, излишната показност на целувка или прегръдка е напълно възможно. Пазете се от лицемерието и не допускайте то да стане част от живота ви.

Понякога е хубаво, да виждаш хора как се прегръщат и целуват в църква, но до колко и каква степен това е отношение на сърдечно отношение един към друг само Бог знае. Ето защо аз лично престанах с тази практика да карам хората да правят каквото и да било, освен да се съгласяват с Божието суверенно слово. Амин!

Ето вече много от вас казаха, Амин със мен без да съм ги провокирал, нали? Благословен ден ви желая, църква!

Пастор Васил Петров


Здравейте църква, 27 Юли 2016 г.


Трудно е днес да останеш човек …

Времената в които живеем днес, е трудно да останеш човек. Много често хората се борят със себе си да не престъпват границата на разумното и нормалното. Много от тях не показват това в действителност, но то е видим факт. Времена в, които животът не струва и пукната пара, времена в което възрастните хора, трябва да преживяват някак си обезпечени за своят труд и постоянство през годините единствено с обичта и подкрепата на своите близки. Времена в които младите, трябва буквално да оцеляват в така наречената джунгла на училищната среда и светско образование, времена в които ако не си млад не изглеждаш като манекен и нямаш връзки претърпяваш поредния отказ от тъпото и лишено от смисъл интервю за работа, времена в които всеки шофьор е потенциален камикадзе - убиец, времена в което, трябва да ходиш до магазина с бронирана жилетка за да си сигурен, че ще се прибереш жив, времена, времена, времена …

В подобни времена в, които нашият враг дявола се опитва да открадне да погуби и най -малката искра надежда за човечност, загриженост и любов един към друг, в този свят, ние като Христова църква сме решени да останем човеци. Но не човеци лесно измамени от тоя свят, а човеци в които човек може да се огледа и да прочете Божието слово. Писаното слово да стане плът и да живее между човеците и да бъде пълно с благодат и истина. Амин!

 „И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.“ Йоан 1:14

Предизвиквам ви църква да не се поддавате на изкушенията на дявола да ставате груби, цинични, празноглави, пълни с омраза и всякаква вид извратеност в говорене и на дело. Във време, като това трябва да пазите светилникът пълен с маслото и познанието на Святия Дух. Днес много вярващи разбират под помазание хора да падат по земята и да преживяват нещо след молитва, но аз не го разбирам така. Помазанието е нещо повече от това то е нещо велико. Истинско помазание от Бог е „словото“, което излъчва истината на Божието слово в нас. Това е помазание което слиза от горе, от Отца на висините в когото няма и сянка на промяна.

Призивът на апостол Павел към църквата е; „Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат.“ Ефесяни 4:29

Дали по времето на апостолите нямаше така наречената „джунгла“? Да имаше! Често намираме и изрази, които буквално оприличават човешкото поведение като животинско.

„При първата ми защита никой не взе моята страна, но всичките ме оставиха; дано не им се счете това за грях. Но Господ беше с мене и ме укрепи, за да се прогласи напълно посланието чрез мене, и да чуят всичките езичници; и аз бях избавен от лъвови уста. Господ ще ме избави от всяко дело на лукавия и ще ме спаси и въведе в небесното Си царство; Комуто да бъде слава във вечни векове. Амин.“ 2 Тимотей 4:16

„Лъвови уста“ – Да, днес те са навсякъде. В света на телевизията, новини, радио, вестници в църквата дори понякога и от близки хора, навсякъде. Уста, които искат да те разкъсат от злоба, широко отворени за да те погълнат и да измучат от теб и последната глътка от твоята останала човечност, имащи за цел да те превърнат в подобие на някакво животно. Да, по улицата трудно вече срещаш „хора“. Всички са обезумели, уплашени и предизвикани, притиснати  да вършат зло.

За това църква длъжен съм да ви кажа, да ви напомня, че вие сте новородени вярващи пълни със Святия Дух и трябва да запазите човека, който Исус създаде изново във вас посредством кръщението във вода и дух и да страните от злото и злобата с, която дявола залива сърцата на хората в този свят.

В този свят на омраза беззаконието ще предизвиква вярващите да станат животни и да предадат себе си на злото, но днес имам отново насърчителни думи за вас от Божието слово. Чуйте ги и размишлявайте върху това, а сам Бог ще ви даде, чрез Святия Дух да разберете всичко.

„Възлюбени, не подражавай злото, но доброто. Който върши добро, от Бога е; който върши зло, не е видял Бога.“  3 Йоан 1:11

„Да не ни дотегнува да вършим добро; защото, ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем.“ Галатяни 6:9

„А на вас, братя, да ви не дотегва да вършите добро.“ 2 Солунци 3:13

Ще кажа и аз днес; не бъдете като животни и не давайте дявола да ви използва, не се продавайте евтино, защото с цена сте били купени, а тя е пресвятата кръв на Исус. Амин! Бъдете разумни и въздържани и останете човеци за Божия слава.

Бог да ви благослови светии!

Благословен ден от мен.

Пастор Васил Петров

www.vasilpetrov.org


Здравейте църква, 15 Юли 2016 г.

Трагедията в Ница е поредният акт на насилие към мирни и невъоръжени граждани, което ще остане в историята със загуба на човешки животи и покосени от мъка семейства.

Всички се питат докога и защо?

Докога?

 „А Исус почна да им казва: Пазете се да ви не подмами някой. Мнозина ще дойдат в Мое име и ще рекат: Аз съм Христос и ще подмамят мнозина. А когато чуете за войни и за военни слухове, недейте се смущава; това трябва да стане; но туй не е свършекът. Защото народ ще се повдигне против народ, и царство против царство, ще има трусове на разни места, ще има глад; а тия неща са само началото на страданията. А вие внимавайте на себе си, защото ще ви предадат на събори, и в синагоги ще ви бият; и пред управители и царе ще застанете заради Мене, за да свидетелствувате на тях. Обаче, трябва първо да се проповядва благовестието на всичките народи.” Марк 13:5-10

Защо?

”А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви, имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; тоже от такива страни.” 2 Тимотей 3:1-5

Ето какво казва един уважаван от мен журналист;

Предходната генерация европейски политици са истинските родители на изчадията, които пораснаха в западната част на континента ни. През 1995, след взривовете до метростанция в Париж, французите иронично кръстиха Лондон - "Лондонистан". Лондон беше окървавен 10 години по-късно.

Франция имаше различен геополитически профил защото беше противник на войната в Ирак. Последва свалянето на Кадафи, дирижирано от Саркози, което промени всичко.

Мъчно ми е. На изток, пред очите ни се разпадат държави. На запад, пред очите ни се разпадат ценности. И на двете места умират хора. С тях си отива все по-голяма част от нашата цивилизация.

Светослав Иванов - журналист

Днес продължаваме да четем за броя на жертвите от тероризма и да правим статистика на загиналите, но това, което трябва днес да се подчертае е нуждата от молитва и реално обръщане на всички към Бог, вик към Този, който може наистина да избави. Налага се спешна и адекватна промяна на църковната деградация в посока обединение в молитва и на ново радикално посвещение на масите вярващи към живия Исус. Покаяние, смирение, примирение, единство и любов, това е началото на всяко съживление и победа над силата на злото. Нека се замисли днес християнската общност какво даваме на този свят?  

В моята библия пише; „Но стани и се изправи на нозете си, понеже затуй ти се явих, да те назнача служител на това, че си Ме видял и на онова, което ще ти открия, като те избавям от юдейския народ и от езичниците, между които те пращам, да им отвориш очите, та да се обърнат от тъмнината към светлината, и от властта на сатана към Бога, и да приемат прощение на греховете си и наследство между осветените, чрез вяра в Мене.” Деяния на Апостолите 26:16-18

Словото е сила за обръщане на всеки един към Бог, пак казвам на всеки. То е единствената възможност за промяна на потъналите в мрак човешки души.

Отношението ни към ситуациите днес и вземането ни на адекватни решения ще промени и бъдещето ни към по–добро. Замислете се какъв пример сме в този свят като тяло Христово, църква? Какво всеки един от нас може да допринесе за едно по-добро бъдеще или само ще броим отново и отново жертвите.

Пастор Васил Петров


Здравейте църква, 7 Юли 2016 г.


Като чу, че бил Господ …

„Тогава оня ученик, когото обичаше Исус, казва на Петра: Господ е. А Симон Петър, като чу, че бил Господ, препаса си връхната дреха (защото беше гол) и се хвърли в езерото.” Йоан 21:7

Добре позната библейска история, но нека насоча вниманието ви за малко към нещо, което рядко се обръща внимание днес.

Казано накратко, учениците бяха в ладията да ловят риба по желание и решение на апостол Петър, когато отново на брега им се яви Исус след като беше възкресен от мъртвите. Те не го познаха веднага, а Исус ги попита дали имат нещо за ядене, на което те дадоха отрицателен отговор, понеже не бяха хванали абсолютно нищо в мрежите си. Тогава Исус им каза да хвърлят мрежата отдясно на ладията и ще намерят. В този момент един от учениците, казва на Петра: „Господ е … „ А Симон Петър, като чу, че бил Господ …. Нека ви го повторя пак: Като чу, че бил Господ ….

Какво страхопочитание към възкресения Исус, какъв респект само! Петър като, чу, че бил Господ препаса си връхната дреха, защото беше гол. Да докато ловеше риба и се мокреше във водата Петър беше гол и този факт е отразен, но като чу за Господ веднага се облече и от нетърпение да го види се хвърли в морето. Признайте, че никой не се облича, за да се хвърли в морето, а по-скоро се съблича; Нали? За това говорих тези дни и видях в много „вярващи” неразбиране и пренебрегване на някой прости неща, а именно липсата на респект към това, че са кръстени във вода и са родени от Божия Свят Дух. Словото ни казва, че ние сме храм на Святия Дух и трябва да се държим с респект към Бог в определени ситуации.

Показност на нашето голо тяло би било едно несъответствие с изповедта на нашето сърце, вяра и убеждения.

 „А всяка жена, която се моли или пророкува гологлава, засрамва главата си, защото това е едно и също, като да е с бръсната глава.” 1 Коринтяни 11:5

Разбира се, че няма да засягам темата с покривалото, но ще ви покажа несъответствието между думите пророкувам (говоря, изповядвам божието слово) и (гологлав, голо).

Не бива и не можеш да пророкуваш и да показваш публично вярата си в Христос и да нямаш респекта да си облечен пред Него или някой от вас все още вярват, че Исус е с вас само докато сте на църква неделя сутрин. Ха, ха, ха! Човешка заблуда е това.

В посланието си към Тит апостол Павел съветва … Вярвате ли все още, че е добре някой апостол, пророк, пастор, учител или евангелизатор да ви съветва? Ако е така, добре е все още имате шанс! И така Павел съветва като казва; „Във всичко показвай себе си пример на добри дела; в поучението си показвай искреност, сериозност, здраво и неукорно говорене, за да се засрами противникът, като няма какво лошо да каже за нас.” Тит 2:7-8

Понеже някакви хора казват, че сме крайни в убежденията си, други се чувстват ощетени като нападат с поредните думи, че някой ги съди, а трети направо критикуват всичко, което не им изнася ето какво казва апостол Павел; „Във всичко показвай себе си пример: Кажете ми тогава какво е добър пример? Ще ви оставя сами да размисляте в сърцето си и Бог ще ви даде да го видите, когато се помолите с цяло сърце и търсите наистина Неговата воля.

И така по скоро искам да заключа тая тема и да кажа на всички; Печете се голи колкото искате, направете добър тен, подбирайте местата за летуване и знайте едно, че стане ли дума за Исус и за показност било то на плажа или да се показвате във фейса просто хвърлете една дреха отгоре така както направи и апостол Петър щом чу, че Господ е …!

Благословен ден на всички!

Пастор Васил Петров


Здравейте църква, 1 Юли 2016 г.

Да се прославя Исус в живота ви, не е твой или мой избор, а на Този, който ви е призовал. „Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила.” 2 Петър 1:3.

„Неговата Божествена сила” е Божие обещание за народа на Израел и за всички близки и далечни на него народи. „Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.” Деяния 1:8

„А сега в Христа Исуса вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христа.” Ефесяни 2:13

И така казва писанието, че ние вече не сме свои си защото с цена бяхме купени; „Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога? И вие не сте свои си, защото сте били с цена купени; затова прославете Бога с телата си, [и с душите си, които са Божии].” 1 Коринтяни 6:19

Така че дори да се върнем в началото на това, което исках да кажа с две думи, то отново е; „Да се прославя Исус в живота ви, не е твой или мой избор.” Амин!

Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас, и ви определих да излезете в света и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен; та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.” Йоан 15:16

Бъдете съд на Бог в този свят и принасяйте траен плод. Искайте от Него, каквото е по Неговата воля и ще получите, защото вие сте създадени за Негова слава. Нека се изпълва земята с познаването на Господ Исус Христос и Божията благодат и милост към цялото човечество. Амин!

Благословен ден на всички!

Пастор Васил Петров


Здравейте църква, 27 Юни 2016 г.


Вчера имахме служение и бяхме поканени на вечерна служба в град Русе, която продължи около пет часа. Радостни бяхме да бъдем в присъствието на Святия Божий Дух, и да видим отново Неговата благодат и милост да се излива, като жива река в събранието.

Свидетелствам за спасението, изцелението и освобождението на толкова много хора. Бог е добър Бог. Хора със ставни проблеми получиха своето чудо, жена, която имаше затруднено чуване каза, че слухът и се е подобрил, вързани от чародейства, магии и демони хора, бяха напълно освободени в името на Исус. Хора получиха освобождение от зависимости и стъпкаха ненужните вече цигари, като изповядаха с устата си, че повече никога няма да се докоснат до тези пороци. Слава да бъде на Исус! Много хора, които бяха огорчени, отхвърлени и депресирани си тръгнаха напълно свободни, като сами изповядаха, че прощават от цялото си сърце. Момче, което е било дадено в дом за сираци отхвърлено от родителите си, каза, че сега Бог му е дал сили да им прости, че са го изоставили и ги чувства вече близки. Алелуя! Десетки свидетелства на изцелени от различни болести и всички бяха толкова щастливи и благословени. Дарбите на Духа като тълкование, пророчество, слово на знание демонстрираха и на най-скептично настроените, че Исус Христос е жив и се движи днес чрез обещания Святия Дух в събранието на светиите. Амин! Имаше невероятна атмосфера на Божията любов и това върна хората към вяра в Божиите обещания.

Бог да благослови църквата, тялото Христово в град Русе.

След като вечеряхме след служба и имахме време на общение с част от ръководството на църквата заедно с пастор Исус и неговата съпруга, а ние се прибрахме в ранните часове живи и здрави и щастливи от това свежо преживяване.

 „И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден. И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват. И тъй, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето, и седна отдясно на Бога.” Марк 16: 15

Пастор Васил Петров


Здравейте църква, 22 Юни 2016 г

Видение с определена цел

Добро послание имам за вас тази сутрин църква! Добре е да се събудиш и Господ да ти говори, нали? Ще започна посланието си точно с един такъв подобен случай. Прочетете с мен това:

„И ангелът, който говореше с мене, се върна и ме събуди, както човек, който се събужда от съня си. И рече ми: Що виждаш? И рекох: Погледнах, и ето светилник цял от злато с чаша отгоре му, със седемте светила на него, и със седем цеви на седемте светилника, които са върху му, и край него две маслинени дървета, едно от дясно на чашата, и едно отляво й. И проговорих та рекох на ангела, който говореше с мене, като казах: Какви са тия, господарю мой? И ангелът, който говореше с мене, в отговор ми рече: Не знаеш ли какви са тия? И рекох: Не зная, господарю мой. Тогава отговаряйки говори ми, като каза: Ето Господното слово към Зоровавела, което казва: Не чрез сила, нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите; Що си ти, планино велика? Пред Зоровавела - поле! Той ще изнесе връхния камък С възклицание - Благодат! Благодат нему!  Захария 4:1-7

Нека кажем набързо за тези от вас, които все още не са прочели Стария Завет, и не знаят, кой всъщност е Зоровавел, тъй като де факто на него говори Божият ангел в текста по горе.

Той е Син на Салатиил, от царският род на Давид. Зоровавел се е родил във Вавилон, и е бил предводител на евреите, които най-напред се завърнаха от Вавилонския плен. Той положи основите на храма и възстанови поклонението на Бога, и обичайните жертвоприношения. Нищо повече не се знае за него, само това че Йосиф и Мария са негови потомци - Мт. 1:12 „А след преселението във Вавилон, Ехония роди Салатиила; Салатиил роди Зоровавела.“

И така, Синът на Салатиил, Зоровавел има свръхестествена среща с Божий ангел, който го събужда и му показва видение. Интересно е наистина да погледнем първият въпрос, който ангела задава на Зоровавел: „Що виждаш?“ Интересно е за ангела да знае като духовен служебен дух, дали той наистина вижда това, което му се показва. Дали няма да изтърве видението и да пропусне целта. Виденията от Бог винаги са ясни но в повечето случай се дават на служители, които спят и трябва да бъдат събудени или подобна, както случката с Петър молейки се на къщния покрив.  

„А на следния ден, когато те пътуваха и наближаваха до града, около шестия час Петър се качи на къщния покрив да се помоли. И като огладня, поиска да яде; но докато приготвяха, той дойде в изстъпление, и видя небето отворено и някакъв съд, като голяма плащаница, да слиза, спускана чрез четирите ъгъла към земята“. Деяния на Апостолите 10:9

Обикновено, когато човек е събуден от някого е сънен, нали? Това смешно сънено състояние на човешката природа в което всеки изглежда, като че за първи път идва на този свят. Нито чува нито вижда! Ха, ха така е! Е тогава въпросът на изпълнителната духовна власт е напълно навременен и зададен на място. След като Зоровавел, даде ясно потвърждение и синхронизира с ангела, това което вижда, като Божие видение, ангелът го попита за значението на предметите, които вижда и какви са те. Трябва да е сигурен, че няма разминаване в програмата, ха ха.

Тогава ангелът му зададе втори въпрос, малко като, когато изпитващият учител пита своя ученик:  „Не знаеш ли какви са тия?“ Всъщност нека ви покажа двата въпроса, които ангела зададе: „Що виждаш? „Не знаеш ли какви са тия?“ Това ми звучи малко като: Виждаш ли и разбираш ли за какво става дума? Два особено важни въпроса и днес. А така, сега вече и аз разбирам за какво става дума. Идеята е, да не се пропусне нищо от това което Бог казва, та нали е посланик на Бог изпратен с определена задача и цел. Това се случва често и на нас, нали? Докато спим в сладкият духовен климат на Божият мир и благодат, в един момент, Бог иска да ни каже нещо важно, да ни даде видение или пък откровение за нещо, и точно тогава е най - трудната задача на Святия Дух, да ни разсъни, събуди и съсредоточи  и провери нашите духовни сетива дали чуват, виждат и разбират. Причината е ясна, не трябва да пропуснем нищо от това, което казва Отец. Исус не напразно казваше на народа „Истина, истина ви казвам“. Много хора мислят това за грешка в правописа на библията или за неразбираемо повторение на фразата „Истина, Истина“, която Исус казва често, като гледат да не се питат много защо. Щом Исус го казва така е и няма нужда от коментар, нали? Преди време и аз бях така, докато един слънчев ден мои приятел богослов не ме светна по въпроса. В оригиналния превод пишело така: „Истинният Истина ви казва“, което веднага придобива друго значение с яснота в смисъла.

И така, не трябва да се изпусне нищо от това, което Бог Отец казва, било то чрез Ангел в Стария Завет или чрез Синът Исус Христос в Новият Завет.

Първото важно нещо повтарям, е да бъдеш събуден, а второ не по маловажно, е да чуеш и видиш ясно посланието на видението, което Бог ти дава.

Видението към Зоровавел е с цел насърчение, приповдигане за велики цели, както и фокусиране към най – важното нещо, а имено Той да знае ясно, че нищо не зависи от него. Чуйте го пак. Нищо не зависи от него.

„Ето Господното слово към Зоровавела, което казва: Не чрез сила, нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите.“ Да точно това има в предвид Бог, когато дава видение с определена цел. Той винаги ще ни напомня, че силата и мощта за изпълнението им идват не чрез наши възможност и способности, но посредством Неговият Свети Дух. Бог каза на Зоровавел, че няма да използва Неговите възможности за да постигне целите Си, защото няма нужда от тях. Бог е повече от достатъчен. Кажи го заедно с мен: Бог е повече от достатъчен! И пак: Бог е повече от достатъчен!

И сега като водач, той трябва да знае добре на кого трябва да уповава през цялото време за да не се страхува и отчайва.

Словото продължава с насърчение, а ето какво е то: „Що си ти, планино велика? Пред Зоровавела - поле!“

Питам, Кой може да направи това в живота на който и да било човек. Само Бог, нали? Да, това е свръхестествено чудо, планината превърната в равно поле пред теб пред твоите очи от Създателя. Трябва да можеш да го видиш това чрез вяра. Човек колкото и да иска не може да направи това, нито в житейски, нито в духовен смисъл. Никой не може да направи това за себе си. Никой не може да направи големите и невъзможни неща лесно преодолими, никой освен Божият Свят Дух, в който слава на Бог ние сме вече запечатани. Амин!

Всеки ден има много неща през които минавате и с които трябва да се справите във вашият живот. Някой от тях са неотложни други търпят развитие. В каквато и ситуация да се намирате и да сте поставени ще ви кажа само едно: Не чрез сила, нито чрез мощ, Но чрез Духа ми, казва Господ на Силите.

Благословен ден църква.

Пастор Васил Петров

П.С. Ще ви помоля нека всеки един от вас вземе пост и молитва за брат Георги от Русе съпруг на Радосвета. Той е в клиника в Италия, и е с диагноза инсулт. Вярваме на Бог за чудо в името на Господ Исус Христос.  


Здравейте църква, 16 Юни 2016 г.

Майката Мария

Всички я познават много добре коя е тя от писанията. Интересно е, че някой я познават и без да са чели никога за нея в Библията. В България тя е хит. Слагат нейният лик навсякъде като икона в колата, на телевизора, в специално за това изградено място, на хладилника, на нощното шкафче, на работното място. Тя е идол в православната църква и трябва да бъде целувана всеки път когато я видиш и да и оставиш някой лев за здраве. Добро ли е това схващане интерпретация или не? Добро ли е това поклонение или не?

Да зададем един въпрос: Коя е майката Мария?

Библията казва, че тя е тази на която се яви ангел Гавраил и и свидетелства добрата вест, че чрез Святия Дух тя ще зачне и ще роди Божия Син, когото ще нарече Исус.

Лука 1:30-31 И ангелът й рече: Не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение. И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш Исус.

И така, след ред събития в които участва и не безизвестния Йосиф тя ражда детето Исус. Това я прави майка на Божият син или така наречена от хората богородица. Словото ни казва, че Исус обичаше майка си и баща си и им се покоряваше във всичко. Трябваше ли обаче Исус да и отдаде такава слава каквато виждаме днес хората без познание на словото да го правят. Нека прочетем първо това което казва пророк Осия 4:6. „Людете Ми загинаха от нямане знание. „ Разбира се че става въпрос за хората на Израел не за нас, нали? Ние обаче знаем много, а това истински ме плаши. Защо? Защото някой казал, друг не разбрал, трети не прочел, друг и да чете не може, но всеки знае и казва как стоят нещата.

А нещата стоят така:

Лука 11:27-28 Когато говореше това, една жена от множеството със силен глас Му рече: Блажена утробата, която Те е носила, и съсците, които си сукал. А Той рече: По-добре кажи: Блажени ония, които слушат Божието слово и го пазят.

Една жена реши да благослови майката Мария и каза на Исус че тя е блажена. Това е което твърди и православието и католицизма днес. Жената каза, с чистосърдечие, че са блажени съсците които Исус е сукал. Не е ли мило това! Не е ли някак си близко и нежно, не е ли нещо на което Исус трябваше да каже : „Да така е“, Бог да благослови премного моята майка! Амин!

Исус даде отговор, който няма да се хареса хич на религиозните хора: „А Той рече: По-добре кажи: Блажени ония, които слушат Божието слово и го пазят.“

Какво казва Исус? Той каза, че също толкова блажени са и самите вярващи в словото тези, които го пазят в добро сърце. Това какво значи хора? Това практически означава, че всеки вярващ в Исус може да му се направи икона и тя да бъде поставена до самата майка Мария. Да сравниш и поставиш майката Мария на пиедестал с всеки един истински повярвал в Исус човек за някой може това да е богохулство, но от устата на Исус звучи като това слово на което всеки трябва да се научи.

Второзаконие 5:7. Да нямаш други богове освен Мене.

И ако някой мисли, че това е единственият път в, който Исус е поправял некомпетентните хора тънещи в човешки душевни връзки и взаимоотношения дълбоко се лъжете, ей сега ще ви изненадам с още една подобна история а вие сами решете кое е вярно и кое не.

 Матей 12:47-50 И някой си Му рече: Ето, майка Ти и братята Ти стоят вън и искат да Ти говорят. А Той в отговор рече на този, който Му каза, това: Коя е майка Ми? и кои са братята Ми? И като простря ръка към учениците Си рече: Ето майка Ми и братята Ми! Защото, който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата, той Ми е брат и сестра и майка.

Е все още ли ви се целуват икони или ще се обърнете към живия и истинен Бог в лицето Исус Христово и ще му се поклоните с дух и истина, защото см Той е словото което слиза от небето за всички нас. Всеки който яде от живия хляб Исус има вечен живот.

Благословена е между жените майката родила Исус и слава на Бог за нея и ние почитаме наистина Божия избор, но сам Исус показа, че тя не бива да бъде издигана в култ и да бъде обект на поклонение, но то принадлежи само на един и истинен Бог.

Бъдете благословени и нека Бог да ви промени и трансформира така че да го познаете. Това ще ви направи свободни. Амин!

Пастор Васил Петров


Здравейте църква, 15 Юни 2016 г.

Блажени или объркани сте днес ?

 Римляни 4:7-8 "Блажени ония, чиито беззакония са простени, Чиито грехове са покрити; Блажен е оня човек, комуто Господ няма да вмени грях".

Жалко е да виждаш как все повече християни ходят сляпо в заблудата, че спасението им предхожда някакво тяхно действие на извършени дела, правила и догми. Дяволът е опитен в това да гъделичка грешната плътска човешка природа и да я накара отново да си мисли, че с праведни дела човек е оправдан. Ако зададеш въпрос за това много вярващи исполини ще кажат правилните стихове за да потвърдят, че тяхната вяра е базирана на вяра в Христовото име и това, че човек не се спасяваща чрез дела изискани от закона, а по благодат, чрез вяра в Исус Христовото име. Разбира се така е и това е правилното мислене, но въпреки всичко тънката нишка, която обикновено се къса чрез заблудата на плътският ни ум е да допуснем дори за миг това, че тази дадена ни благодат ние я заслужаваме повече от всички останали. Ние сме хората с огромна привилегия и Бог ни обича. Не забравяйте че мислите на дявола са за зло а не за добро. Никога не допускайте в живота ви да влезе мисъл, че  сте спасени защото вършите нещата правилно. Бързо и осезаемо ще изпаднете в легализъм, след това ще ви подгони фарисейски дух и не след дълго време ще започнете да виждате религията като ваш приятел. Това се казва да паднеш от високо. Не е за нас Христовите последователи да имаме себе си за нещо. Амин! Праведния Йов е видял нещо, което го направи много силен да устои във всяко изпитание. Какво беше точно това?

Йов 8:9. „Защото ние сме вчерашни и не знаем нищо, Тъй като дните на земята са сянка.“

Блажени сте когато знаете, че не знаете нищо? Това винаги ще ви тласка да търсите още по голяма близост със словото на Бог.

Блажени сте да знаете да вярвате и да пазите това в сърцето и помислите си, че вашите грехове са покрити с кръвта на Исус. Това е голямата милост на Отец към всички нас и ние трябва да гледаме всеки ден на нея като на Божия благодат, Негово решение да бъде така. Приемете Божия дар с радостно сърце и не спирайте да го хвалите за Неговите милости всеки ден от живота си.

Евреи 3:1-2 Затова, свети братя, участници на небесното звание, размислете за апостола и първосвещеника, Когото ние изповядваме, Исуса; Който бе верен на Този, Който Го постави, както беше и Моисей в целия негов дом.      

Останете и вие верни на Небесния повик без да е надувате с плътско мислене, а с Божия сила на любов, която съхранявате в добро и чисто сърце. Амин!

Благословен ден на всички!

Пастор Васил Петров


Здравейте църква, 10 Юни 2016 г.

Добре е пророкувал Исаия

 „Събират се при Исуса фарисеите и някои от книжниците, които бяха дошли от Ерусалим, и бяха видели, че някои от учениците Му ядат хляб с ръце нечисти, сиреч, немити. (Защото фарисеите и всички юдеи, държейки преданието на старейшините, не ядат, ако не си умият ръцете до лактите; и когато се връщат от пазар; не ядат, ако се не умият. Има и много други неща, които са приели да държат, - измивания на чаши, шулета и медни съдове [и одрове]). И тъй, фарисеите и книжниците Го запитват: Защо не вървят Твоите ученици по преданието на старейшините, но ядат хляб с нечисти ръце? А той им рече: Добре е пророкувал Исаия за вас лицемерите, както е писано: ­ "Тези люде Ме почитат с устните си, Но сърцето им отстои далеч от Мене. Обаче напразно Ме почитат Като преподават за поучения човешки заповеди". Вие оставяте Божията заповед и държите човешкото предание, [измивания на шулци и на чаши; и много други неща правите].” Марк 7:1-8

Добре ли е пророкувал Исая или не ще видим? Явно за едни е добре за други не. Това е само защото Той изобличи тия, които мислеха себе си за праведни изпълнявайки разни традиции и обичаи. Познато словосъчетание нали? Само че, различното от това, което се върши в България относно традиции и обичаи е това, че те имаха различена начин на вършене на нещата като; измивания на чаши, шулета и медни съдове и одрове и всеки път, когато се връщаха от пазар те миеха ръцете си до лактите.

Нека попитам това; Толкова ли беше трудно за Исус и Неговите ученици да правят същото, за да бъдат приети от обществото и да не си навличат гнева на фарисейската управа? Да знам, че отговорът е „не” но какво караше учениците да стоят далеч от тези човешки предания?

Животът! Да написах го само с една дума. Нещо, което имаше значение за тях повече от религиозните похвати, схващания и заплахи на фарисеите. Отворените им очи да виждат животът, Алелуя! Те фарисеите не познаваха „животът”. Те вярваха преданията на дедите си, но не вярваха и не виждаха пророците. Преданията щяха да живеят в техните заблудени сърца само и единствено, ако те ги свързваха с пророците. Пророците щаха да им отворят очите да видят спасението и Христос. Това, което щаха да видят е; „Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.” Йоан 14:6

Те не вярваха, че Исус е животът според писанията. Те не виждаха писанията, защото те бяха учени на тях, но не приеха словото вътре в себе си. „В Него бе животът и животът бе светлина на човеците.” Йоан 1:4

Техният въпрос към Исус беше; Защо не вървят Твоите ученици по преданието на старейшините, но ядат хляб с нечисти ръце? Да, по важното за тях е ръцете да бъдат умити. Символиката на миене на нозе е по важната и значима част от следването на истината. Спомням си за един друг, който символично изми ръцете си: „И тъй Пилат като видя, че никак не помага, а напротив, че се повдига размирие, взе вода, уми си ръцете пред народа, и каза: Аз съм невинен за кръвта на Тоя праведник; вие гледайте.” Матей 27:24

Когато имаше спор за това кой трябва да бъде пуснат Варава или Исус същите тези хора поискаха животът на един разбойник.

Измиване на ръцете! Днес много хора измиват ръцете си наместо да следват живота Исус. Хората обичат обичаите и традициите нали? Защо? Защото по-лесно е да извършиш нещата ритуално от, колкото да се приближиш при Исус. Едното изисква само действие, а другото покаяние и посвещение.

И така добре ли е пророкувал Исая? "Тези люде Ме почитат с устните си, Но сърцето им отстои далеч от Мене. Обаче напразно Ме почитат Като преподават за поучения човешки заповеди”.

Исус отбеляза това с думите; „Вие оставяте Божията заповед и държите човешкото предание”. Точно това имах в предвид задавайки въпроса: - Добре ли е пророкувал Исая? Човешките предания вършат ли Божията воля? Не никога! Защото в тях човешките предания няма любов към Бог, а само една изкуствена символика. Исус каза, че те оставят Божията заповед, а тя е: „Нова заповед ви давам, да се любите един другиго; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго.” Йоан 13:34

И така обичайте се един друг така както и вие бяхте възлюбени от Отца, Синът и Святия Дух.

Благословен ден църква, обичам ви.

Пастор Васил Петров

 


Здравейте църква, 30 Март 2016 г.

„А като позакусиха, Исус казва на Симона Петра: Симоне Ионов, любиш ли Ме повече, отколкото Ме любят тия? Казва Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той му казва: Паси агънцата Ми. Пак му каза втори път: Симоне Ионов, любиш ли Ме? Казва Му: Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам. Той Му казва: Паси овцете Ми. Казва му трети път: Симоне Ионов, Обичаш ли Ме? Петър се наскърби за гдето трети път му рече: Обичаш ли Ме? и Му рече: Господи, Ти всичко знаеш, Ти знаеш, че Те обичам. Исус му казва: Паси овцете Ми. Истина, истина ти казвам, когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше където си щеше; но когато остарееш ще простреш ръцете си, и друг ще те опасва, и ще те води където не щеш. А това рече като означаваше с каква смърт Петър щеше да прослави Бога. И като рече това, казва му: Върви след Мене.” Йоан 21:15-19

Дадох ви текст от една вълнуваща случка свързана с все още ученика Петър и Неговия пряк наставник сам Господ Исус Христос. Събитието се случва забележете след закуска. Хайде, хайде вашето въображение се развихри веднага и ви заведе в някаква различна обстановка. Сигурен съм, че едни си представиха Исус и Петър седящи на някоя маса постлана с бяла покривка и на поднос им бе сервирано кафе с мляко и козунак. Ха , ха не еее! По достоверно е това, че те бяха седнали на дървена пейка или столове, които бяха масово производство за времето си (сещате се, че сам Исус е изкусен майстор в областта на дървообработката) а на дървената маса имаше разбира се Еврейска закуска. Какво точно представляваше тя ли? Ами ето една примерна рецепта пробвайте я! Да ви е вкусно!

Еврейска закуска; Продукти: 1 ч.ч. кисело мляко 1 ч.л. сода 1/2 ч.ч. олио 2 1/2 ч.ч. брашно 300гр. сирене (натрошено) чубрица Начин на приготвяне: Продуктите се объркват до хомогенност. От полученото тесто се оформят малки питки. поставят се в намазнена тава. Пекат се на 180 градуса за 15 минути.

Друг варират е да са яли печена риба и меден сок и от къде знам това ли? „Но понеже те от радост още не вярваха и се чудеха, Той рече: Имате ли тук нещо за ядене? И дадоха Му част от печена риба [и меден сок].” Лука 24 :41-42

И така след като хапнаха Исус някак си ей така след закусиха, за да завърже разговор пита Петър; Симоне Ионов, любиш ли Ме повече, отколкото Ме любят тия? Ха, ха Исус с чувство за хумор нали? Закуска и въпрос като този. Обичаш ли ме повече от колкото ме обичат твоите съученици? Какво бихте казали вие в подобна ситуация? Дали щяхте да кажете е не виж май Йоан те обича повече от мен, той все слага глава на рамото ти, а аз все още имам някакви резерви. Не, никой не би казал подобно нещо. След като сам Господ ти е обърнал такова внимание да те пита такова нещо просто ще извикаш радостен; „Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам.” Исус подминава първата форма на искреност и ентусиазъм на Петър и му казва с мек тон; „Паси агънцата Ми.” Тук става въпрос за тези малките беличките, пухкавите сладури дето всички искат да ги гушнат освен тези, които ги търсят за консумация разбира се. Петър все още не е в час. Такъв въпрос и то след закуска май всичко, което искаше да каже Исус приключи. Тъкмо Петър да захапе следващото Еврейско хлебче и ето ти отново; „Пак му каза втори път: Симоне Ионов, любиш ли Ме?” Петър леко се замисли; Не ме ли пита преди малко това или ехо чух, а може би и пророчески глас, е чак пък толкова. Петър не показа някаква емоция и отговори отново; „Да, Господи, Ти знаеш, че Те обичам” почти монотонно мислейки, че Исус отново нещо не е дочул или разбрал както трябва. Исус му каза: „Паси овцете Ми.” Е, знаете, че овците са по тежката артилерия в стадото. Те са оная част, където вечно се бутат една в друга и бееее, бееее, цапат се понякога твърде много нали знаеш вечно нещо искат и мърморят. Ха, ха, ха, ха! И така тъкмо Петър да захапе онова хлебче еврейското и да приключи напълно със закуската имайки в предвид, че е дал положителен отговор на Исус и Той вече със сигурност няма съмнение кой е фаворитът в любовта си към Него, прогърмява трети залп; Казва му трети път: „Симоне Ионов, Обичаш ли Ме?” Петър изведнъж усеща как кръвта му навлиза в главата вдига кръвното и изведнъж изригва; „Господи, Ти всичко знаеш, Ти знаеш, че Те обичам. Исус му казва: „Паси овцете Ми.”

Е, да! Трети път вече е много, но Исус винаги извлича от всеки максимума дори ако се наложи това да те извади извън контрол нали? Някой от вас вече знаят за какво говоря. Любовта се изпитва чрез огън. Петър каза на Исус, че Той знае всичко и защо трябва да го пита и то не веднъж, а цели три пъти. Това определено го наскърби, но знаеше, че Исус прави това с цел и затова остави закуската и чакаше да чуе поуката от целия този разговор. А ето я и нея: „Истина, истина ти казвам, когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше, където си щеше; но когато остарееш ще простреш ръцете си, и друг ще те опасва, и ще те води, където не щеш.”

Ето я истината, която трябваше да чуе Петър. Преди ходеше, където си щеше, а сега, където не щеш. А това рече като означаваше с каква смърт Петър щеше да прослави Бога. Да отидеш доброволно на смърт трябва да обичаш и то да си утвърден в любовта си. Апостол Петър бива разпнат с главата надолу нещо, което той е поискал сам, защото се чувства недостоен да умре със същата смърт, с която бе разпнат Неговият учител. Това е вече любов. Алелуя!

Исус му казва просто; „Върви след Мене.”

Днес Исус казва тези думи и на всички нас, ако само имаш уши да чуеш това. Обичаш ли ме? Върви след мен! Никога не се предавай.

„И ще бъдете мразени от всички заради Моето име; но който устои до край, той ще бъде спасен.” Марк 13:13

Е, ако някой от вас ще прави рецептата, която днес ви дадох, нека я сподели във фейса да видим как изглеждат тези Еврейски хлебчета. И както се казва на български „наздраве”.

Пастор Васил Петров


Здравейте църква, 15 Март 2016 г. Ханаанката

 „И, като излезе оттам, Исус се оттегли в тирските и сидонските страни. И, ето, една ханаанка излезе от ония места и извика, казвайки: Смили се за мене Господи, Сине Давидов; дъщеря ми зле се мъчи от бяс. Но Той не й отговори ни дума. Учениците дойдоха и Му се молеха, като рекоха: Отпрати я, защото вика подире ни. А Той в отговор каза: Аз не съм пратен, освен до загубените овце от Израилевия дом. А тя дойде, кланяше Му се и казваше: Господи помогни ми. Той в отговор рече: Не е прилично да се вземе хляба на децата и да се хвърли на кученцата. А тя рече: Така, Господи; но и кученцата ядат от трохите, които падат от трапезата на господарите им. Тогава Исус в отговор й рече: О жено, голяма е твоята вяра; нека ти бъде според желанието. И дъщеря й оздравя в същия час.” Матей 15:21 - 28

И, като излезе оттам, Исус, т.е., от Капернаум. До колкото знаем, този е единственият път, когато Исус излязъл от Палестина и отишъл в езическа страна. И, ето, една ханаанка излезе от ония места наречена в Евангелието от Марко „сирофиникианка”, тоест от Финикия в Сирия, а не от другата Финикия в северна Африка, която била поселение на първата.

„ (Жената бе елинка, родом сирофиникианка). И молеше Му се да изгони беса от дъщеря й.” Марк 7:26

Тази Финикия била част от Ханаан, за това тази жена се описва тука и като Хананейка. Марко я нарича и елинка, т.е., езичничка.

И така в тази история Исус казва на жената, която пресича пътя му, че Той не е изпратен до езическите народи, но до изгубените от Израел. Жената идва при него с молба за изцелението на дъщеря си, но Исус три пъти и дава отрицателен отговор. Отиваш на лекар, а те връщат цели три пъти. Хм, това не е добре! Доста потискащо е да те връщат след като си да вратата. Казвам вратата, защото и сам Исус казва, че той е врата на овцете, Амин! „Аз съм вратата на овцете.” Йоан 10:7

Колко от вас са имали случай да имат надежда, силно очакване за нещо и да отидат на правилното място, а от там да ги връщат и връщат? Колко от вас са се отказвали бързо и са спирали да настояват след като са видели, че няма никакъв шанс? Ако на вас ви се е случвало, то тази жена беше избрала да не допуска тази грешка точно сега. Тя беше решила да си тръгне при всички случай с положителен отговор на молбата си. Тя беше решила да настоява и да не се отказва да се бори за здравето на дъщеря си по никой начин. Отказа на Исус не беше с цел единствено отрицание „не искам, „ но по скоро сам Той насърчаваше и издигаше вярата в нея. Нали знаете факта, че тези деца, които са израснали като цвете в саксия винаги им е по трудно в живота от колкото на тези, които цял живот са отхвърляни. Защо? Отхвърлените и онеправданите винаги се борят за всяко нещо в живота и неусетно придобиват дух на войн. Знаете, че едни от най успешните хора на земята дори са тръгнали от нищото, и то ги е направило да изкачат върха на планината и да победят. Имах един такъв пример в живота си за едно малко момче, което беше съученик на сестра ми. Той беше в семейство на разделени родители и живееше при майка си, която беше алкохоличка. Това момче нямаше никакво бъдеще. Всеки го тъпчеше и отхвърляше и един ден, когато го видях да се бие отново в училищния двор аз реших, че е добре да насоча неговата агресия в правилната посока. В това време аз тренирах бокс при първия братовчед на баща ми, който беше треньор по бокс и заведох Мартин в залата. Минаха години, в които нашите пътища се разделиха, за да разбера един ден в крайна сметка, че Той е станал европейски шампион по бокс и е забогатял. Сега има собствена школа, семейство и всичко, за което е мечтал.

Да се върнем отново при ханаанката. Първо, Исус не й отговори нито дума, след това Исус и отказа с думите: „Аз не съм пратен освен до изгубените овци от Израилевия дом, а накрая Той и каза: „Не е прилично да се вземе хляба на децата и да се хвърли на кученцата.“ Няма да се спирам подробно на всеки един от отговорите на Исус искам само да погледнете с мен последния такъв. По един или друг начин на всеки един от нас прочел историята за пръв път неизбежно в ума му идва противоречието за това, че Исус е добър, а защо не иска да изцелява всички. Само така изглежда на пръв поглед, но когато се докоснем до детайлите разбираме Неговата Божествена същност на любов към всички. Забележете, че Исус не използва думата „кучета“, а казва думата „кученца“от гръцкия превод кунарион” („ κυνάριον“).  Едно е да наречеш някой с обидното название куче или още по лошо в женски род, но съвсем друго, е когато Исус се обръща с думата „кученца”. Тук не става въпрос за нещо мръсно и грубо, а за онези малки сладки бебета, които всеки целува и прегръща щом ги срещне. Думата, която стопля и нейното сърце е „милост”. Никой друг освен нея не разбира призива да се приближи към Исус, дори самите ученици казват грубовато, че тя трябва да си отива. Учениците дойдоха и рекоха: „Отпрати я, защото вика подире ни.”

Тя не се отказа, защото знаеше, че това е единствената и възможност.

Спомняте ли си тази притча, която Исус каза, за да ни научи как всякога да се молим и какво…? И да не отслабваме във вяра. „Каза им една притча как трябва всякога да се молят, да не ослабват, думайки: В някой си град имаше един съдия, който от Бога се не боеше и човека не зачиташе. В същия град имаше и една вдовица, която дохождаше при него и му казваше: Отдай ми правото спрямо противника ми. Но той за известно време не искаше. А после си каза: При все че от Бога не се боя и човеците не зачитам, пак, понеже тая вдовица ми досажда, ще й отдам правото, да не би да ме измори с безкрайното си дохождане. И Господ рече: Слушайте що каза неправедният съдия! А Бог няма ли да отдаде правото на Своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях? Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята? Лука 18:1-8

Няма значение кои сте и къде се намирате, Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги. Не отслабвайте във вяра и не спирайте да настоявате за вашата надежда, а сам Той ще ви благослови. Колкото и да не ви се вярва, но това е факт. Погледнете на Исус, след като показа уж презрение към тази жена, Той не само и даде според нуждата, но се възхити на нейната вяра. Трудно е да видите Исус впечатлен от човеци, но ето Неговите думи: „О жено, голяма е твоята вяра; нека ти бъде според желанието.”

Това „Ооооо” променя много неща. Хайде ваш ред е, направете така, че Исус да каже отново „Ооооо” виждайки вашата вяра и настойчивост.

Бъдете благословени,

Пастор Васил Петров


Здравейте църква, 9 Март 2016 г.

Словото ни казва, че глава на църквата е Христос, Който даде живота си за нея. Амин!

Интересен въпрос, който много хора си задават днес е дали църквата „тялото Христово” сега се движи според Неговото намерение или не. Не са непознати на никой думи като „Аз съм пътят”, „Аз съм живият хляб”, „Аз съм възкресението и живота”. Тези изрази трябва да насочат вниманието на всички към Този, Който е направил, изпълнил, завършил всичко.

Питаме се тогава, защо виждаме днес не многообразието на Христовата благодат и пълнота по църквите, а различни царства от Неговото. Това е така, защото когато Исус казва: „Аз съм пътят” хората правят друг път и се нагласят така както им е удобно? Когато чуваме Исус да казва: „Аз съм живият хляб”, защо тогава хора решават, че не е нужно да участват заедно на Неговата трапеза? Когато Исус казва: „Аз съм възкресението и живота”, защо хората пренебрегват с лекота и отхвърлят живота в тялото Христово, като се цупят, сърдят, мразят, клюкарят, завиждат си един на друг, хулят, ненавиждат, ревнуват, господаруват.

Вижте само колко ясно апостол Павел описва тази картина на завършеното дело на Христос.

Ефесяни 4:4-10 Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви: един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички. А на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал Затова казва: - "Като възлезе на високо, плени плен И даде дарове на човеците”. (А това "възлезе" що друго значи, освен, че бе и [по-напред] слязъл в местата по-долни от земята. Тоя, Който е слязъл, е същият, Който и възлезе по-горе от всичките небеса, за да изпълни всичко).

Ако ние твърдим, че има едно тяло Христово днес, тогава да зададем този неудобен въпрос на всички. Кое е то?

Протестантите ще кажат недвусмислено: Ние сме верният път към Бог, това е! Какво означава това, че всички други погиват, така ли? Не съм съгласен с това твърдение не може да бъде вярно.

Попитайте православните; Коя е правилната вяра, която води души при Христос? Те ще кажат: това е правата вяра. По-правилно да славиш Бог от това, което ние правим днес няма. Всички ще се съгласим, че освен история в българското православие живот няма.

Добре тогава да попитаме католиците дали това е вероизповеданието обединяващо всички и всичко. Те ще кажат не претендираме за това, но вижте папата колко е богопомазан, няма друг като него и до там. Всеки ще дърпа чергата към себе си и ще вика ние сме прави, елате и се присъединете към нас. Дали обаче този призив е достатъчен, за да сме убедени, че ние наистина вървим по пътя Христов, ядем от живия хляб и участваме във възкресението посредством кръвта Христова.

Нека попитам днес това, което пита и апостол Павел църквата в Коринт: „Нима се е разделил Христос? Павел ли се разпна за вас? Или в Павловото име се кръстихте?” 1 Коринтяни 1:13

Не виждаме ли тази грешка и днес едни да казват ние сме такива други ние сме различни от вас. Кое прави днес хората толкова различни, а уж се покланят на един и същ Господар? Бог ли, който ги оправда посредством кръвта на Исус? НЕ! Той има едно тяло и един Дух! Пак повтарям: Има само едно тяло и един Дух! Има значение днес как ще се наречеш и на кой Господар ще служиш. Амин!

Във второто си послание към Коринтяни апостол Павел пише: „Вие гледате на външното. Ако някой е уверен в себе си, че е Христов, то, нека размисли още веднъж в себе си, че както той е Христов, така и ние сме Христови.” 2 Коринтяни 10:7

Дали в тези негови думи ще видим пламъка на увереност запалени в сърцето на апостола. Ако някой е уверен, че прави правилното нещо, нека сега размисли! Какво? Какво? Какво? Че както той е Христов, така и ние сме Христови. Ха. Ха, Алелуя! Не е ли това правилната връзка на взаимоотношение дори със самозабравилите се вече измислени фанатици. Защо говоря така ли? Защото погледнете какво казва писанието: „Има един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички.” Става въпрос за ЕДНА ВЯРА, не за изкривена такава. ЕДНО КРЪЩЕНИЕ и всички ние ще се съгласим с това, което казва Бог, а не човеците. Амин! Един Бог и Отец на всички на мен на теб и на него. Да! Точно така на всички! На кой всички? На всички, които са призовани според Неговото намерение. Бог има намерение не аз и ти. Слава на Неговото име, че Той ни призова според Неговото намерение. Кой ни призова? Исус Христос разбира се. Как е възможно това? Възможно е, защото е писано: „Тоя, Който е слязъл, е същият, Който и възлезе по-горе от всичките небеса, за да изпълни всичко).”

Какво значи това ли? Исус Христос слезе на земята при хората - Бог в човешка плът: „Бог го извърши като изпрати Сина Си в плът подобна на греховната плът” Римляни 8:3, след това беше разпнат за греховете на света, бе погребан и на третия ден възкресен от мъртвите, което значи, възлезе по-горе от всичките небеса, Алелуя! За какво? За да изпълни, завърши всичко. Да направи всичко и всички във възкресението едно цяло. Това е причината да търсим единство според Неговото намерение, а не, защото не можем един без друг това вече сме го доказали, че е лесно, какво обаче можем да направим за другото и то не заради нас самите, но заради Него, който е главата, Христос, от Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставяното от всеки став, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта. Аз ще кажа на това Амин! За вас незнам.

Спорен ден на всички!

С много обич пастор Васил Петров


Здравейте църква 5 Март 2016

По случай един наистина демоничен празник „Задушница” реших да представя днес част от книгата ми; „Измамата на сатана”. Ако искате да знаете повече за Български празници и традиции и дали те имат нещо с Исус Христос можете да си закупете книгата единствено от нас.  Имейл за контакт: elvetil@abv.bg  или на уеб сайта ни: http://vasilpetrov.org/index.php?id=227

Традиционна църква учи, че „Задушница” е ден за възпоменаване на душите на починалите, църковен помен в чест на мъртвите. Обикновено задушниците са четири в църковния календар, винаги в събота – деня, който в църквата е определен за ден на покойните. Богослужението е с молитви за починалите. Службата е заупокойна, след която се прави обща панихида. Камбаната бие траурно, с отмерен удар. (Във всяко съботно богослужение има специални песнопения и канон за мъртвите.) На тези дни близките на починалите посещават гроба, преливат го с вино, поставят цветя, палят свещи и кандила, прекадяват го с тамян и след това носят жито и в църква и на гробищата, раздават жито и храна за „Бог да прости мъртвите души“.

Дали това е библейският модел за изпращане на близък във вечния живот и дали има нужда от такива обреди и възпоменания?

Какво казва Библията относно смъртта:

Научи ме, Господи, за кончината ми, И за числото на дните ми, какво е; Дай ми да зная колко съм кратковременен. Ето, направил си дните като педя. И възрастта ми е като нищо пред Тебе; Наистина всеки човек, колкото яко и да стои, е само лъх, (Села). Наистина всеки човек ходи като сянка; Наистина всяка нищожност го смущава; Трупа съкровища, но не знае кой ще ги прибере. И сега, Господи, що чакам? Надеждата ми е на Тебе. Псалми 39:4,7

Едно нещо е сигурно за всички, че ще дойде ден, когато всеки един от нас ще затвори очи и завинаги и ще се пресели в един друг непознат за него свят. В Новия Завет дори четем една поучителна история за смъртта разказана лично от Исус.

„Умря сиромахът; и ангелите го занесоха в Авраамовото лоно. Умря и богаташът и бе погребан. И в пъкъла, като беше на мъки и повдигна очи, видя отдалеч Авраама и Лазара в неговите обятия. И той извика, казвайки: Отче Аврааме, смили се за мене, и изпрати Лазара да натопи края на пръста си във вода и да разхлади езика ми; защото съм на мъки в тоя пламък. Но Авраам рече: Синко, спомни си, че ти си получил своите блага приживе, така и Лазар злините; но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш. И освен всичко това, между нас и вас е утвърдена голяма бездна, така, че ония, които биха искали да минат оттук към вас, да не могат, нито пък оттам да преминат към нас. А той рече: Като е тъй, моля ти се, отче, да го пратиш в бащиния ми дом; защото имам петима братя, за да им засвидетелствува, да не би да дойдат и те на това мъчително място. Но Авраам каза: Имат Моисея и пророците; нека слушат тях. А той рече: Не отче Аврааме; но ако отиде при тях някой от мъртвите, ще се покаят. И той му каза: Ако не слушат Моисея и пророците, то и от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят.” Лука 16:22-31

Вярвам, че поуката тук няма нужда от пояснение, но добре е да се знае едно, че има живот след смъртта и това е неоспорим библейски факт.

Исус беше разпитван често за живота след смъртта и в повечето случаи, Той частично отговаряше като даваше примери за бъдещия живот.

„След това дохождат при Него садукеи, които казват, че няма възкресение; и питат Го, казвайки: Учителю, Моисей ни написа, че ако някому умре брат и остави жена, а чадо не остави, то брат му да вземе жена му и да въздигне потомък на брата си. Прочее, имаше седем братя; и първият взе жена; и когато умря не остави потомък. Взе я и вторият, умря, и не остави потомък; също и третият. И седмината не оставиха потомство. А подир всички умря и жената. Във възкресението, на кого от тях ще бъде жена? защото и седмината я имаха за жена. Исус им рече: Не за това ли се заблуждавате, понеже не знаете писанията нито Божията сила? Защото когато възкръснат от мъртвите, нито се женят нито се омъжват, но са като ангели на небесата. А за мъртвите, че биват възкресени, не сте ли чели в книгата на Моисея, на мястото, при къпината, как Бог му говори, казвайки: "Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов"? Той не е Бог на мъртвите, а на живите. Вие много се заблуждавате.” Марк 12:18-27

Апостол Павел говори за преминаването от този живот във вечността по един много достъпен начин като облича и подплатява думите си с неотменими библейски факти.

„Защото знаем, че ако се развали земният ни дом, телесната скиния, имаме от Бога здание на небесата, дом неръкотворен, вечен. Понеже в тоя дом и стенем като ожидаме да се облечем с нашето небесно жилище, стига само, облечени с него, да не се намерим голи. Защото ние, които сме в тая телесна скиния, като обременени, стенем; не че желаем да се съблечем, но да се облечем още повече, за да бъде смъртното погълнато от живота. А Бог е, Който ни е образувал нарочно за това, и ни е дал Духа в залог на това. И тъй, понеже винаги се одързостяваме, като знаем, че докато сме у дома в тялото, ние сме отстранени от Господа, (защото с вярване ходим, а не с виждане). - понеже, казвам, се одързостяваме, то предпочитаме да сме отстранени от тялото и да бъдем у дома при Господа. Затова и ревностно се стараем, било у дома или отстранени, да бъдем угодни на Него. Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки, според каквото е правил в тялото, било добро или зло.” 2 Коринтяни 5:1

Апостол Павел често говори за задгробния живот и към църквата в Солун. Той казва, че не иска хората да останат в незнание за този последен дъх в така наречената от него земна хижа и начина на преминаване на нашата душа към вечността.

„А не желаем, братя, да останете в неизвестност за ония, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исуса Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божата тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа. И тъй, насърчавайте се един друг с тия думи.” 1 Солунци 4:13;18

В Първото си Послание към Коринтяните апостол Павел показва ясно, че ако ние казваме, че сме вярващи християни и се надяваме само в този живот на Христа, то това е много отчайващо. Той говори дързостно за възкресението и за живота, който можем да имаме във вечността с Исус.

„Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някои между вас, че няма възкресение на мъртвите? Ако няма възкресение на мъртвите, то нито Христос е бил възкресен; и ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. При това, ние се намираме и лъжесвидетели Божии; защото свидетелствувахме за Бога, че е възкресил Христа, Когото не е възкресил, ако е тъй, че мъртвите не се възкресяват; защото, ако мъртвите не се възкресяват, то нито Христос е бил възкресен; и ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра, вие сте още в греховете си. Тогава и тия, които са починали в Христа, са погинали. Ако само в тоя живот се надяваме на Христа, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление. Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на починалите. Понеже, както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите. Защото, както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще оживеят.” 1 Коринтяни 15:12;22

Възкресението идва от Отец, но Той е дал власт и на Сина да възкресява тези, които му е дал. Всеки, който следва Исус ще има вечен живот посредством живота, който Исус живее.

„Понеже както Отец възкресява мъртвите и ги съживява, така и Синът съживява, тия, които иска. Защото, нито Отец не съди никого, но е дал на Сина да съди всички, за да почитат всички Сина, както почитат Отца. Който не почита Сина, не почита Отца, Който Го е пратил. Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота. Истина, истина ви казвам, иде час, и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син и които го чуят ще живеят. Защото, както Отец има живот в Себе Си, също така е дал и на Сина да има живот в Себе Си; и дал Му е власт да извършва съдба, защото е Човешкият Син.” Йоан 5:21:27

Бог чрез голямата си любов и търпение към този свят даде на света Своя Син, за да не погине никой, който вярва в Него, но да има вечен живот.

“Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.” Йоан 3:16

„И чух глас от небето, който казваше: Напиши: Блажени от сега нататък мъртвите, които умират в Господа; да! Казва Духът, за да си починат от трудовете си; защото делата им следват подир тях.” Откровение на Йоан 14:13

Пастор Васил Петров 


1 Март 2016 Ден от Господа благословен

Ден от Господа, благословен!

Иде празник Баба Марта, разновидност на хазарта –

купиш, кичиш шарени конци – здраве да спечелиш се надяваш ти!

Фокуси такива, който прави, от злото може и да се избави!

Но едва ли мартеничка на ръката ще “позлати” душата!

Търговец хитро се подсмива, бизнесът добре му се развива!

И друг “празник” наближава, печалбата се умножава!

Който иска да се заблуждава, бързо мартенички да набавя!

Който иска здраве, благини – БОГ ДА ГО БЛАГОСЛОВИ!

През всичките години на моя живот не видях този амулет „мартеница” да изпълнява предназначението си да изцелява. Като малък ме кичеха насила и не разбирах защо, но се покорявах, понеже така трябвало. След като видях, че тези, които слагат мартеница нямат здраве, но им се налага винаги да ползват здравната пътека си викам тази няма да стане.

Прочетох и това: Баба Марта бавно иде и куцука през снега, с мартеници ще окичи всяка срещната врата.

Моля, моля, ако бабата си има проблеми да си стои в къщи, но ако самата тя е болна, нека да ходи на лекар, а не да минава по къщите и да продължава да лъже хората. Аз не искам Март месец да ме урочасва някой уж за здраве а то … не, не, не и пак, не на нейните амулети и лъжи.

Та пораснах вече и поумнях, та не слагам такива неща не ги празнувам и съм наистина по здрав и по щастлив.

Някой ще пита как така? Сега ще ви кажа!

Когато бях потънал в блатото на греха, когато душата ми се скиташе болна самотна и изморена в пустинната на този свят, ме срещна един, Който промени живота ми завинаги. По късно разбрах, че Неговото име е над всяко друго име и то е единственото, което води към спасение на човешката душа.

Той дава сила на ослабналите, И умножава мощта на немощните казва Исая 40:29

Казва се Исус Христос! Потърси Го! Намери Го! Живей!

Филипяни 2:5-11 Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса; Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците; и, като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвиши, и Му подари името, което е над всяко друго име; така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

Пастор Васил Петров 


Здравейте църква, 24 Февруари 2016 г.

„Такава увереност имаме спрямо Бога чрез Христа. Не че сме способни от само себе си да съдим за нещо като от нас си; но нашата способност е от Бога, Който ни и направи способни като служители на един нов завет, - не на буквата, но на духа; защото буквата убива, а духът оживотворява. Но, ако служението на онова, което докарва смърт, написано с букви, издълбани на камък, стана с такава слава, щото израилтяните не можеха да гледат Моисея в лице, поради блясъка на лицето му, който впрочем преминаваше, как не ще бъде служението на духа с по-голяма слава? Защото, ако служението на онова, което докарва осъждане, стана със слава, служението на онова, което докарва правда, го надминава много повече в слава.” 2 Коринтяни 3:4-9

Когато четем Божието слово често се вдъхновяваме от различни стихове, а имено това е моментът, в който Святия Дух ни учи като дава в нас това съвършенство на Божията благодат, което никое друго издание или книга не може да ни открие. Когато апостола говори за „буквата”, той им в предвид „закона”. Фарисеите и книжниците се облягаха предимно на закона и това бе причина никога да не достигнат до Божията съвършена благодат. Днес много хора правят същата грешка приемайки словото като закон, заповед, религия, легалистика стигаща дори до тежка форма на фанатизъм и драстичен деспотизъм. Много мъчно относно тяхното неразбиране е мъката, която изпитват да изпълнят някаква част от закона осъждайки себе си като престъпници според него потъпквайки главната роля на свободата, която могат да имат в безценната кръв Христова проляна на Голготския кръст за греховете на света. Законът убива благодатта дадена ни от Бог в Новия Завет, докато Святия Дух, който приемаме като печат на Неговата любов и вярност към нас ни дава свобода като ни развързва от връзките на страха, смъртта и ада, чрез познаването на Човешкия Син Исус Христос.

„Благодат и мир да ви се умножи чрез познаването на Бога и на Исуса, нашия Господ.” 2 Петър 1:2

Апостол Павел твърди, че всичко на този свят е станало боклук за Него в това усърдие да познае силата на Христовата благодат и възкресение.

„А още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо - познаването на моя Господ Христос Исус, за Когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия.” Филипяни 3:8

Служението на закона изпълнението на постановленията както и Божиите заповеди, стана с такава слава, щото израилтяните не можеха да гледат Моисея в лице. Всичко, което Бог написа на камъка беше, за да избави израелтяните от сигурна погибел и разруха. Тогава какво да кажем за служението на Исус, който ни оправда чрез вяра в Него посредством Неговата правда, за да вижда в нас Бог праведен народ според Своето намерение.

„А с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса” Римляни 3:24

 „И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос.” Римляни 5:1

Оправдаването чрез закон ни води до отпадане докато вяра в Христос до духовен растеж и всекидневно упование.

Законът осъжда грешника и толкова, докато Христос ни освобождава и разврързва от проклятието нанасяно от самия закон. Затова и Яков казва; „Стойте в свободата, в която Христос ни освободи и не се връщайте отново в робско иго.”

 Вие сте Божий свят народ, в когото Бог благоволи. Имайте в себе си Божият Свят Дух и чрез Него хвалете Неговото свято Име. Амин!

Бог да ви благослови изобилно светии! Чрез силата на Святия Дух се обновявайте в прочит на словото, което Той изпрати към всички нас. Не давайте място на лукавия н, но побеждавайте властта на тъмнината с оръжията на правдата, която имате в Христа. Не се оставяйте да ви победи злото но вие побеждавайте злото  с добро за да се наречете свещеници и служители на живия Бог.

Бог да благослови домовете ви и децата ви в името на Исус!

С много обич! Пастор Васил Петров


Здравейте църква, 17 Февруари 2016 г, От Назарет може ли да произлезе нещо добро?

От Назарет може ли да произлезе нещо добро?

Днес според българския календар пак имаме празник. Нека ви кажа това, че днес е бил ден на доброто. Тъй ли? Аз пък не можах да повярвам, че тази сутрин някой каза това по телевизията мястото от където хората днес се захранват с информация как да живеят, какво да се обличат, как да се хранят правилно, как да спортуват, за кого да се оженят в какво да вярват и т.н.

Слава Богу моя източник на информация е друг и се намира в преносим носител Святия Дух, който от своя страна ни говори Божието слово. Нека ви кажа днес какво ми говори Святия Дух. Той говори ясно, че няма такъв празник в Божиите книги, а доброто не може да се сънува, предскаже, дори да се покаже, ако дълбоко в теб не живее то „доброто”.

От къде идва то? В евангелието на Матей се казва: „Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове.” Матей 7:17

Хм, така си и знаех, че нещо в тази схема с доброто не е толкова лесна иначе всички щаха да правят добро с лекота. Ето защо в България са си измислили такъв празник, че а дано на някой му се ревне да прави добро, но уви това ще си остане само едно добро пожелание и ще бъде включено отново в списъка с бъдещи мечти. Да ще бъде, ако не се направи нещо по въпроса.

Нека ви запозная с една интересна библейска история, в която се разказва за това как Исус Божият Син започна да събира своите ученици. Той ги намери и ги извика един по един. Вижте: „На другия ден Исус възнамери да отиде в Галилея; и намира Филипа и му казва: Дойди след Мене. А Филип беше от Витсаида, от града на Андрея и Петра. Филип намира Натанаила и му казва: Намерихме Онзи, за Когото писа Моисей в закона и за Когото писаха пророците, Исуса, Иосифовия син, Който е от Назарет. Натанаила му рече: От Назарет може ли да произлезе нещо добро? Филип му каза: Дойди и виж.” Йоан 1:43-46

Да някой от учениците видяха Исус и го последваха веднага след като Той ги повика, но имаше един човек на име Натанаила, който не вярваше, че от това малко градче може да се излезе водач, син Божий, този, за когото е писано. Тамошната информационна медия в лицето на книжници и фарисеи казваше друго. Фарисеите твърдят, че никакъв пророк не можело да се очаква от Галилея. Очакванията им бяха те да имат цар Месия и вярваха, че той ще се издигне по свръхестествен начин в техния възлюбен град на управление Ерусалим. Назарет е Град в долна Галилея, около седемдесет мили на север от Ерусалим, в пределите на Завулоновото племе. Казва се в Новия Завет, че това е градът на Исус, защото там Исус бе живял повечето време, през първите тридесет години от живота си. Тези, които го познаваха знаеха, че това е синът на Мария и Йосиф дърводелеца. Нищо велико няма в това да си син на дърводелец и отгледан в малко градче като Назарет. Вероятно и Назарет е бил необикновено нечестив град, та думата Назарянин се давала като прякор на онзи, към когото са искали да показват презрение. Та нека пак, се върна на въпроса, който Натанаила му зададе: От Назарет може ли да произлезе нещо добро? Тогава Филип му каза: Ела и виж, ела и виж, ела и виж. Не, не ми е забила клавиатурата нарочно го повтарям три пъти, за да го чудете добре. Филип не му отговори: „Така е бе като ти казвам вярвай и това е какъв приятел си ми”, но му каза: „Ела и виж”. Спомням си, когато бях дете и идваше цирк в града всички казваха „ела и виж” и ние тичахме и се радвахме на разпъващата се палатка. Това е, което Филип каза. Няма нужда да те убеждавам ела и виж. Какво се случи след това, нека видим.

Йоан 1:47 „Исус видя Натанаила да дохожда към Него, и казва за него: Ето истински израилтянин, у когото няма лукавщина. Натанаил му каза: Отгде ме познаваш? Исус в отговор му рече: Преди да те повика Филип, видях те като беше под смоковницата. Натанаил му отговори: Учителю, Ти си Божи Син, Ти си Израилев цар. Исус в отговор му каза: Понеже ти рекох видях те под смоковницата, вярваш ли?”

Да, Исус започва първи разговора и казва „добри” думи за Натанаил. Не можеш да кажеш нещо добро за някой, който не познаваш нали. Нито добро нито зло. „Ето истински израилтянин”! Исус показа че познава Натанаил не само като роден чист израелтянин, но и духовен такъв, който търсеше истината и нещо добро.

Тогава когато Исус казва Затова Натанаил пита къде са се срещали по напред, но получава отговор, който го предизвиква да погледне на Исус по друг начин. Учудването, което Натанаил показал, защото Христос го познавал се усилило от отговора му, в който показва, че го и бил видял преди Филип да го повика. Някои библейски тълкуватели предполагат, че Натанаил е бил отишъл под смоковницата да се моли но няма библейски факти за това.

Въпросът днес е същият има ли добро и къде е то?

И така Яков ни казва ясно дали може да има нещо добро и от къде идва то: 1:17. „Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре, и слиза от Отца на светлините, у Когото няма изменение, или сянка от промяна.” Алелуя! Слав на Бог. Всяко добро идва от Бог а не от човеци това е което трябва да запомним и научим добре.

Е има нещо, което казва Яков и може да те предизвика днес, а то е: „Прочее ако някой знае да прави добро и го не прави, грях е нему.” Яков 4:17

Как да правя добро всеки ден? „А, най-после, бъдете всички едномислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, смиреномъдри. Не въздавайте зло за зло или хула за хула, а напротив благославяйте; понеже на това бяхте призовани, за да наследите благословение. Защото, "Който желае да обича живота И да види добри дни, Нека пази езика си от зло И устните си от лъжливо говорене; Нека се отклонява от зло, и да върши добро; Нека търси мир и да се стреми към него. Защото очите на Господа са върху праведните, И ушите Му към тяхната молитва; Но лицето на Господа е против ония, които вършат зло. И кой ще ви стори зло, ако сте ревностни за доброто?” 1 Петър 3:8  

Да правиш добро е избор и промяна на живота за всеки ден а не еднодневен празник.

Пастор Васил Петров


Здравейте църква, 8 Февруари 2016 г.


„И за туй и ние непрестанно благодарим на Бога загдето, като приехте чрез нас словото на Божието послание, приехте го, не като човешко слово, а като Божие слово, каквото е наистина, което и действува между вас, вярващите.” 1 Солунци 2:13

Само няколко думи днес към всички вас църква. Когато четох думите на апостол Павел към вярващите в Солун размислих в духа и в мен някак си се вмъкна тази форма на благодарност към Бог за това, че виждам църквата, която пастирувам днес по същия този начин. Слава на Исус! Защото виждам в повечето от вас духовна зрялост и смирение и правилен подход в различни ситуации, което говори, че сте приели Божието слово в сърцето си с чистота и благодат не като човешко слово, а като Божие слово, каквото е наистина. Факта, че виждам как словото на Бог действа между всички вас и ви води към показване на взаимна любов и добри дела, както и да давате плод на времето си и да го принасяте с постоянство може само да ме прави щастлив.

Силата на словото е да действа. Амин! Само тогава то става живо деятелно слово, а не религиозен похват.

„Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.” Евреи 4:12

Днес за жалост виждам и този шлак на безчестие особено, когато става дума за съвременните книжници и фарисеи, затова ви казвам пазете се от такива хора. Стойте настрана от всеки, който се нарича вярващ, но прочита Божието слово като буквар и се придържа единствено към стихове, които му се напасват добре в ежедневието с цел личен комфорт, гордост, критика, и тем подобни. Разбирате, че говоря за тези, които са на всяко гърне меродия и не спират да те карат да се чувстваш винаги виновен, грешен и слаб. Не ги слушайте! Не си тровете умът и не давайте ухо към техните фалшиви беседи. Не търсете стихове или слово, защото то само ще дойде до вас като „РЕМА” ( ρημα) на Божие откровение чрез Святия Дух, което Слово ще ви задейства в Неговата благодат.

Гръцката дума рема, ( ρημα) , това означава конкретна изговорена дума, която излиза сега от устата. Дума, която сега е произнесена. Това е думата рема.

Словото, което Бог изговаря ще стане в нас какво? Извор на благодат, чрез който ще Го прославим. Амин!

„А който пие от водата, която Аз ще му дам, няма да ожаднее до века; но водата, която ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот.” Йоан 4:14

Изворът във вас ще бъде за какво? За вечен живот. Нека го кажем отново този път заедно.

„В мен извира извор на Божията благодат за вечен живот. Алелуя! Слава на Исус!”

Нека в този ден Бог да ви даде да вкусите повече от Неговото вечно слово, което ще се задейства посредством волята Му, между всички нас, вярващите, за да живеем и да бъдем всички заедно в единството на Христовата любов. Амин!

Кажете вашето „Амин” на това слово.

Бог да ви благослови!

Пастор Васил Петров


Здравейте църква, 5 Февруари 2016 г.

Проповядваше благовестието на царството

Матей 4:23. Тогава Исус ходеше по цяла Галилея, и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ между людете.

Когато Исус ходеше Той проповядваше благовестието на царството, което в крайна сметка значи покаяние, Той изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ.

Хората разбират термина „покаяние” единствено като „обръщане от греха”, но думата има и своето библейско значение, което означава „променям мисленето си”. Библията също ни казва, че когато се покаем истински от сърце това ще доведе до промяна и на нашите мисли и действия. „Затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, та да дойдат освежителни времена от лицето на Господа.” Деяния на Апостолите 3:19

Исус проповядваше на всички да се покаят и да се оставят от своята гордост, себичност, надменност, лицемерие и след това ги даряваше с изцеление посредством работата на Святия Дух.

Думите на Исус бяха изчерпателни и пълни с власт: „И тъй, който смири себе си като това детенце, той е по-голям в небесното царство.” Матей 18:4

„Но който възвишава себе си ще се смири; и който смири себе си ще се възвиси.” Матей 23:12

Завършеното дело на служението Христово ни показва едно удостоверение подпечатано със силата на Святия Дух в непрестанно уверение на това, че Бог се показва верен в Словото Си, като съдейства от небето да върши чудеса на изцеление.

Чрез ръцете на Исус ставаха чудеса и това се знаеше и се беше разчуло навсякъде. Днес четейки книгата на Еклисиаст прочетох чрез дадената му от Бог мъдрост следния стих: „Кривото не може да се изправи; И това, което е недоизпълнено, не може да се брои.” Еклисиаст 1:15

Прочитайки „кривото” се сетих, че това е една голяма истина. Не може и не може. После си помислих: „За човеците, което е невъзможно за Бог няма невъзможно.” Да, това е само концепция, правило, истина, но Бог може да прави чудеса, нали? 

Сега в Стария Завет нещата не стояха точно така. Когато Господ говори на Моисей относно правилата за Светилището и Божия олтар, за принасянето на хляба, бог изговори заповеди, които по скоро могат да засегнат някой от, колкото да насърчат пострадалите и на пръв поглед онеправданите, както и хората в неравностойно положение. Вижте сами този текст:

  Господ говори още на Моисея, казвайки: „Говори на Аарона, като му речеш: Който от твоето потомство, във всичките им поколения, има недостатък, той да не пристъпва да принася хляба на Бога си. Защото никой, който има недостатък, не бива да пристъпва: човек сляп, или куц, или със сплескан нос, или с нещо излишно, или човек със строшена нога, или строшена ръка, или гърбав, или завързляк, или с повредени очи, или със суха краста, или с лишаи, или килав. Ни един човек от потомството на свещеника Аарона, който има недостатък, да не пристъпва, за да принесе Господните чрез огън приноси; понеже има недостатък, не бива да пристъпи да принесе хляба на Бога си. От пресветите и от светите приноси, нека яде хляба на Бога си; но да не влиза до завесата нито да се приближава при олтара, понеже има недостатък, за да не омърсява светилищата Ми; защото Аз съм Господ, Който ги освещавам.” Левит 21:16-23

Така изглеждат нещата преди Божият Син Христос да слезе на земята в човешка плът и да покаже друг по съвършен път на спасение, изцеление, и надежда, за вечността посредством проповядване Божието царство и действието на Неговата любов. Продължих да чета и да разсъждавам и тогава Святия Дух ми напомни това слово: „И една събота Той поучаваше в една от синагогите; и ето една жена, която имаше дух, който й беше причинявал немощи за осемнадесет години; тя беше сгърбена и не можеше никак да се изправи. А Исус, като я видя, повика я и рече й: Жено, освободена си от немощта си. И положи ръце на нея; и на часа тя се изправи и славеше Бога.” Лука 13:10

Нека ви подсетя, че жената беше сгърбена, а Исус проповядваше и благовестваше царството в синагогата или мястото на събрание. Тогава Той видя тази изкривена и Божията любов накара Исус да престъпи правилата описани от Еклисиаст, че кривото не може да се изправи и включи с пълна сила законите на Божието царство, и подари на тази жена изправена снага. Кривото може да се изправи според закона на Божието царство. Амин!

Исус често изцеляваше в събота, а това не се харесваше на законниците. Те Му казваха, че греши, понеже престъпва Моисеевия закон, но Исус има казваше, че Божието царство има друг закон на благодатта на Бог, който те трябва днес да приемат.

Исус Христос, ще ви изцели още днес. Ако можеш повярва, всичко е възможно за този, който пристъпва към Него с увереност и славослови Бог независимо през какво минава и колко е болен.

Дайте на Бог дължимата слава и издигнете името на Исус в живота си.

Той ще ви донесе мир, радост и правда.

С много обич пастор Васил Петров


Здравейте църква, 21 Януари 2016 г.

Днес в краткото ми послание има и молба към всички вярващи независимо от тяхното вероизповедание. Молитствувайте за мира на Ерусалим и на Израел!

Разбира се, много хора ще кажат: „абе да се оправят там тия, ние нашата не сме оправили за тях ще се молим”. Да има такива ксенофобия в сърцата на много хора, както и насаден с времето антисемитизъм, но хора, които се молят, обичат и познават Бог посредством Неговото слово са в знание, че трябва да имаме обич към всички, а особено към народа на Израел и евреите. Много псувни съм чувал по техен адрес и винаги съм се питал защо? От къде се е събрала толкова омраза към който и да било народ етнос или нация? Разбира се, че този, който настройва хората да се мразят, бият, убиват не е човешка личност, но духовен баща на лъжата, омразата, смъртта и ада. За хората без морал, вяра и духовен поглед на нещата за тях това е нормално, но не допустимо е това да се случва в сърцата на вярващи в Бог хора.

Нека кажа и това, че ти никога няма да обикнеш нещо или някой, а коне се молиш за него. Някой ще каже ли с мен Амин! Хората се молят за децата си, семействата, роднини, близки и далечни приятели защо? Защото ги обичат, едни повече други по-малко без значение колко са добри или зли нали?

Ако разбираме призива за молитва към народа на Израел може би ще имаме и мотивацията да го правим. Да се молиш за Израел не значи да ги харесваш тях като народ или тяхната политика или земно правителство, но да ги обичаш. Да обичаш някой не е чак толкова трудно особено, когато не си предобеден. Питам се какво щеше да стане, ако Бог беше погледнал по същия този начин на света да даде своя единороден син Исус Христос само за Евреите и толкова. Но словото ни казва: „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот: „

Така че ние като вярващи в Бога на Израел, нека не бъдем егоисти и нека да ги благославяме в молитвите си, което според думите казани от цар Давид ще бъде и за наше благословение.

Нека ви покажа нещо. „Молитствувайте за мира на Ерусалим; Нека благоденствуват ония, които те обичат!” Псалми 122:6

Цар Давид казва, нека благоденствуват. Какво според вас значи това? Думи изречени от владетел, войн и цар на Израел, който е бил под личното ръководство на Бог Отец. Това е пророчество и благословение за народите, които обичат народа на Израел.

Погледнете синоними на думата благоденствуват - добрувам, доволствам, охолствувам, добре съм, живея в доволство, щастлив съм, процъфтявам, цъфтя, преуспявам, съм в разцвета си.

Искате ли такъв живот, а също да научите и децата си на това да живеят изобилен живот? Научете се да отделяте малко време за молитва и то за народа на Израел. Обещанията за благоденствие няма да се забавят. Амин!

С Божата помощ напред и благословен ден на всички.

С обич пастор Васил Петров


Здравейте църква, 19 Януари 2016 г.

„Те и двамата бяха праведни пред Бога, като ходеха непорочно във всичките Господни заповеди и наредби. И нямаха чадо, понеже Елисавета беше неплодна, а и двамата бяха в напреднала възраст. И като свещенодействуваше той пред Бога по реда на своя отред, по обичая на свещеничеството, нему се падна по жребие да влезе в Господния храм и да покади.” Лука 1:6-9

Нека да споделя николко мисли с вас днес, след като Святия Дух разсъждава в мен за едно събитие, което не изглежда кой знае колко вълнуващо на първо четене, като библейска история, дори не и като тези, който ни изстрелват в Духа, когато четем за Моисей и великите чудеса, които Бог направи чрез ръцете му. Това, което искам да ви споделя е една малка част от Лука 1 глава. Тук се говори за работата на един Божий свещеник от Авиевия отред, на име Захария; и жена му беше от Аароновите потомци, и се наричаше Елисавета. Едно прекрасно семейство, което вършеше Божията воля и всекидневно се покланяше на Господа с живота си. Не само това, но те знаеха и спазваха всичките Господни заповеди и наредби. До тук всичко изглежда както трябва и когато чета това не намирам нищо, кой знае какво вълнуващо освен тяхната последователност, покорство и посвещение пред Бог. В един момент обаче се казва нещо, което разтърсва пояснителната картина и я обръща в действие, което не само е вълнуващо, но може да заинтригува всяко едно човешко сетиво, за да не остане пасивно.

Писанието продължава с това, че свещеник Захарий трябваше да служи по обичая на свещеничеството. Тук слагам точка и спирам нарочно, защото трябва да отбележа, че в България има много от така наречените традиции, обичаи и ритуали, по всички църкви и вероизповедания, които по никакъв начин не задвижват ръката на Господа да върши чудеса, а по–скоро манипулира хората да си мислят, че правят отново правилното нещо. Точно както дълго време го правеше духът на комунизма.

Свещеник Захарий спазваше Господните заповеди и наредби според както сам Бог беше заповядал на Моисей. Това, което ме развълнува днес е, че Святия дух ми показа неща като това, че понякога човек се престарава да върши това, което сам си мисли, че е много важно и прекалено много се вълнува и все мисли, че трябва да прави нещо повече да бъде активен и да показва находчивост и усърдие, което в един момент го изчерпва и скапва. Да, има моменти, когато бъдеш задвижен от Святия Дух да вършиш и правиш нещо тогава е добре да се покориш и да действаш чрез силата, която ти дава Господ, но има и моменти в живота, когато Святия Дух просто ще иска от теб да не правиш нищо повече от това, което е редно, а имено да се покоряваш на писаното слово.

Казвам това, защото забелязвам една слабост в харизматичното Християнство наблягаща на дела и активности, които в много от случаите нямат очаквания резултат. Това демотивира хора и ги травмира. Сформират се форуми, фондации, организации с всякаква цел, но неща, които не носят духовен плод в сърцата на хората. Дори е имало моменти, в които се е налагало да даваш писмен отчет за това какво си направил или не. Това изглежда е по-скоро комсомолски приом от колкото Божествена дейност.

Много хора са изгубили знанието за това, че в чакането и търпението има понякога по-голяма сила от колкото в безумните самоинициативи. Да направиш нещо задвижено от ръката на Бог в правилното за това време, няма нищо по–продуктивно от това. Ето защо ще се чува, че тук станало нещо после там. Просто Святия Дух е задвижил някой, който в период от време е бил в очакване за нещо велико. Амин! Надявате ли се все още и очаквате ли Господ да направи велики неща чрез вашия живот, тогава се научете на търпение.

Да стоиш и да чакаш Бог да извърши нещо това не се нарича пасивно Християнство, а покорство към Божието слово. Това е, което правеше Божият служител Захарий. Той си вършеше работата, изглеждайки както обикновено, но един ден това обикновеното стана необикновено.

В един такъв обикновен ден му се яви ангел от Господа, стоящ отдясно на кадилния олтар, чудо! Внезапно чудо! Точно така като идват лошите новини и вести, така трябва да се надявате на Господа да дойдат и добрите неща от Него. Този свят не е само скръб и неволя, в него има и радост идваща от самия Бог Отец. Амин!

Дойде голяма радост за това семейство с новина за бъдещ син, който ще приготви пътя на Господа, докато дойде Той. Такава новина, нещо, което не можеш да сравниш с никакво чудо случило се на този свят. Ще се роди син с пророчески дар и силата на старовременния пророк Илия. Това не е ли вълнуващо, а? Ако аз и ти неможем да се развълнуваме днес за това поради времето, в което живеем за тези хора беше истинско чудо.

Може би добрите новини за теб няма да докоснат и развълнуват всички, но важно е да развълнуват теб, защото Бог наистина те обича.

Служете на Господа според обичая и пристъпвайте към мястото на събиране с пълнота от радост и веселие, а времето за добри новини никога не закъснява. Амин!

Бог да ви благослови всички днес в името на Господ Исус Христос.

С много обич пастор Васил Петров


Здравейте църква, 13 Януари 2016 г.

Нека Исус бъде в центъра на твоя живот!

Исус винаги е бил, ще и ще бъде в центъра на живота. Това е неоспорим библейски факт. Много хора днес си мислят, че те са в центъра на всичко в този свят и забравят или не искат да познаят Бог, нито да го прославят като такъв. В словото дори не се говори за Бог, а за името на Исус и че всяко коляно ще се преклони пред Него. Амин!

„Бог, Който при разни частични съобщения, и по много начини, е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете, Който, бидейки сияние на Неговата слава, и отпечатък на Неговото същество, и държейки всичко чрез Своето могъщо слово, след като извърши [чрез Себе Си] очищение на греховете, седна отдясно на Величието на високо, и стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-горно от тяхното.” Евреи 1:1-4

В трети стих се казва, че Исус държи всичко чрез Своето могъщо слово и Той е винаги в центъра на събитията. Слава на Исус.

Нека си припомним някой библейски моменти. В евангелието на Матей четем: „Защото, гдето двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.” Матей 18:20 Това значи, че винаги, кажи с мен ВИНАГИ, Исус ще бъде винаги в центъра на събраните в Негово име. Не е ли това чудесно да знаеш, че винаги, когато се събираш с хора да отдадеш слава на името на Исус, Той ще бъде в центъра на събитието. Още нещо в Матей 27:38 се казва: „Тогава бидоха разпнати с Него двама разбойници, един отдясно, и един отляво”, Когато разпънаха Исус, Бог Отец се погрижи това да стане в центъра на събитието точно помежду двамата разбойници. Не търся в това символика, но казвам това, че в Него всичко се събира и държи. Много хора си мислят, че са загубили Исус, че Той стои далеч от тях, че никога няма да Го намерят и никога няма Той няма да чуе молитвата им. На такива хора днес искам да кажа едно: Исус Христос винаги ще бъде в центъра на живота, а вие трябва да се приближите към Него, защото Божието царство на сила все взема и тези, които се насилят го грабват.

 

Нека ви дам още един стих, в който Исус след като възкръсна от мъртвите се яви на своите ученици, които бяха събрани в Ерусалим: „И когато говореха за това, сам Исус застана посред тях и каза им: Мир вам!” Лука 24:36

Къде застана Исус? Разбира се за тези, които все още не разбират това, Той винаги ще е в центъра на събитието, събранието, църквата. Алелуя!

Точно когато се чудиш къде е Исус и какво става точно когато света се разпада и неговата ценностна система се руши, точно тогава, когато изглежда, че световния мир е на ръба да се разпадне, тогава, когато всичко изглежда безнадеждно, тъмнина и разруха навсякъде, тогава, когато греха покрие с тъмнина света винаги ще намериш Исус в центъра на живота. Ще чуеш думите Му: „Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.” Матей 11:28.

Когато Йоан беше на остров Патмос видя Откровение за това, че никой, нито на небето, нито на земята, нито под земята, не можеше да разгъне книгата нито да я гледа. Тогава скръб и сълзи дойдоха в очите му и се казва: „И аз плаках много, защото никой не се намери достоен да разгъне книгата нито да я гледа. Но един от старците ми каза: "Недей плака: ето лъвът, който е от Юдовото племе, който е Давидовият корен, превъзмогна, за да разгъне книгата и да разпечата нейните седем печата." Откровение на Йоан 5:3-5

Когато Йоан за ЛЪВА ОТ ЮДОВОТО ПЛЕМЕ ОТ ДАВИДЯОВИЯ КОРЕН, Алелуя! Тогава той се обърна и видя в центъра на събитията Исус! Който разгъна книгата и разпечата нейните седем печата. Слава да бъде на името Му.

„Не бой се, малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството.” Лука 12:32

Благословен ден църква!

С много обич пастор Васил Петров 


Здравейте църква, 6 Януари 2016 г.

Усмивката е силно оръжие

Усмивката е изражение на лицето, което показва радост и щастие, и е разбираемо за всички хора, независимо от културата, расата и т.н. Усмивката е форма на любезност, любезно отношение, израз на доверие и подобрява взаимодействието между хората, сътрудничеството между тях, тя е израз на внимание. Една усмивка прави радостни поне двама: Този, който я изпраща и този, който я получава.

Усмивката е силно оръжие и можеш да я използваш, за да рушиш делата на дявола и да благославяш хора, които нямат силата да направят това днес. Знам какво ще ми кажете, че не може човек винаги да е усмихнат и да дарява усмивки на всеки и на всякъде и ще бъдете прави. Но аз ще ви кажа това. Не можете никога да не се усмихвате да ходите така като че са ви потънали гемиите и да казвате, че носите Божието царство вътре в себе си. Не, не и пак не. Божието царство е радост, мир и правда в Святия дух.

Притчи 15:3 казва; „Весело сърце прави засмяно лице, А от скръбта на сърцето духът се съкрушава.” Нека ви попитам нещо. Кога за последно се усмихнахте и това дойде, не че някой ви е накарал да направите това, но излезе от вътрешността на вашето сърце?

Ето една от причините, която носи ежедневна радост в живота на цар Давид. Той казва:

„Винаги турям Господа пред себе си; Понеже Той е от дясно ми, аз няма да се поклатя. Затова се зарадва сърцето ми, и развесели се душата ми, А още и плътта ми ще пребивава в увереност. Защото няма да оставиш душата ми в преизподнята; Нито ще допуснеш угодника Си да види изтление. Ще ми изявиш пътя на живота; Пред Твоето присъствие има пълнота от радост, Отдясно на Тебе-всякога веселие. Псалми 16:8-11

Когато Исус е Господар на твоя живот винаги в него ще има пълнота от радост. Не казах радост в този свят или поради него, не казах че ще имате винаги причина да се усмихвате, но радост и веселие в Господа. Значи в царството на Исус има повече радост от колкото в този свят, но тя трябва да се намери и да се пази в сърцето, защото това е скъпоценен извор на живот, който тече като река на мир от Святия Дух. Можете ли да усетите това? Колко много мир, радост и благост Бог е поставил в най-съкровеното и дълбоко място във вашият духовен човек.

В една от беседите на Иов се разкрива неговата носталгия към най–добрите дни и спомени за най–вълнуващите му моменти, когато е бил в разцвета на силите си. Ето какво пише той:

И Иов още продължи беседата си като казваше: О, да бях както в предишните месеци, Както в дните, когато Бог ме пазеше, Когато светилникът Му светеше на главата ми, И със светлината Му ходех в тъмнината; Както бях в дните на зрелостта си, Когато съветът от Бога бдеше над шатъра ми; Когато Всемогъщият беше още с мене, И децата ми бяха около мене;Когато миех стъпките си с масло, И скалата изливаше за мене реки от дървено масло! Йов 29:1-6

Човек, който винаги се връща към това да си припомня хубавите и добри дни и неща, които Бог е направил в живота му винаги има в себе си заряд и прилив на нови сили, който му дават и силата да дари усмивка на някой, за да го издигне в труден момент. Нека ви припомня, че усмивката е дар, който не е за теб. Да даряваш усмивка от радостно сърце е богатство, което не се описва с думи, а с израза на твоето лице. Не познавам грозен усмихнат човек. Амин!

Много хора казват днес: На какво да се усмихвам и защо? Те не намират причина да се радват и за това често ги спохожда тежка депресия. Хората са свикнали повече да приемат от, колкото да даряват. Да даваш е по-добре от, колкото да получаваш. Хората, които дават винаги са по–благословени от тези, които са свикнали да приемат. Ето какво казва Иов за това: „Усмихвах се на тях, когато бяха в отчаяние; И те не можаха да потъмнят светлостта на лицето ми. Избирах пътя към тях, и седях пръв помежду им, И живеех като цар всред войската, Като онзи, който утешава наскърбените.” Йов 29:24-25

Иов твърди, че отчаяните и мрачни хора не са успели да помрачат силата на радостта в сърцето му и усмивката, която е съпровождала всичко това.

Дали вашите близки, приятели, комшии, работодатели, колеги могат да се преборят с вас и да потъмнят силата на вашата духовна красота? Аз вярвам, че Не и не бива? Този, който е в нас е по–силен от този, който е в света. Амин!

Бъдете силни да дарявате усмивка на хората, които са отчаяни, намусени, прекалено сериозни и мрачни и не позволявайте те да ви повлияят и да затъмнят вашата усмивка, но вие ги извадете от място на робство и донесете в тяхното сърце радост. Усмивката е важна част от живота ни не спирайте да се усмихвате ведро и да дарявате Божията любов, която е в сърцето ви на този свят.

С много обич пастор Васил Петров


1 Януари 2016 г. Васильов ден не е за мен!

Нека да ви кажа защо не празнувам именни дни и защо днес не приемам поздрави по случай така наречения от човеци Васильовден.

На 1 януари източните християни почитат паметта на Св. Василий Велики, който е един от най-великите философи и писатели на раннохристиянската църква. Празникът се нарича Васильовден или Сурваки.

Говоря лично за себе си: На първо място името Васил ми е дадено от родителите ми и е било твърде лесно, защото и двамата ми дядовци са се казвали така. За да няма сърдити и намусени ето, че се казвам Васил. Аз името и до ден днешен си го харесвам много, но това е всичко. Няма библейска християнска причина то да се празнува или да бъде издигнато дори и за един ден, защото преди повече от две хиляди години беше издигнато на кръста друго име, което е над всяко друго име и на всички християни е заповядано да се покланят и да прославят единствено и само Него.

„Затова и Бог го превъзвиши, и Му подари името, което е над всяко друго име; така, щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.” Филипяни 2:9-11

Името Исус ще бъде прославено в живота ми всеки нов ден до края на живота ми, така че място за компромиси няма. Коляното ми, мислите ми, живота ми ще се приклони единствено и само на това име и езика ми ще изповядва Исус като Господ.

Аз лично не се радвам, когато ме поздравяват с „Васильовден” и искрено съжалявам хора, които не познават реално Исус и все още ходят по човешки заблуди и предания.

Затова ви моля точно днес, аз, който се казвам Васил, всички вие в този първи ден от годината да прославите името на единородния Божий Син Исус Христос и да го издигнете като Господар на живота си. Само тогава ще ме направите истински щастлив.

Направете го под този пост и нека всички знаят, че Исус умря на кръста и възкръсна на третия ден от мъртвите като победи смъртта и ада, и се възнесе на небето като и днес седи от дясно на Отец, Който Му подари името, което е над всяко друго име.

Поздрави от мен и благословена 2016 г.

П-р Васил Петров


Здравейте ученици, 9 Ноември 2015 г.

Искам днес да ви разкажа една история за цар Давид. Тя се намира в 1 Книга на Царете 30 глава. В нея се разказва как Давид и мъжете му влязоха в Сиклаг, понеже амаличаните бяха нападнали южната страна на Сиклаг, и го бяха опустошили и изгорили с огън. Бяха запленили и жените, които се намираха в него; не бяха убили никого, ни малък, ни голям, но бяха ги откарали и бяха отишли в пътя си. А когато Давид и мъжете му дойдоха в града, ето, беше изгорен с огън, и жените им, синовете им и дъщерите им пленени. Тогава Давид и людете, които бяха с него, плакаха с висок глас, докато не им остана вече сила да плачат.

Сиклаг е град, които се намира близо до ивицата Газа. Давид и неговите мъже бяха напълно отпаднали духом и твърде много наскърбени поради това беззаконие, което им бяха сторили амаличаните.

Тогава Давид каза на свещеника Авиатара, Ахимелеховия син: Донеси ми тук, моля, ефода. Ефода е част от ритуалното облекло на първосвещеника, надявано по време на богослужение. Докато четох тази част от историята се сетих за думите на пророк Исая, който пророкува чрез Святия Дух отново за наскърбените от Сион. Всъщност когато идва унил дух върху теб или духа на скръб време е да сложиш Ефода или това облекло на хваление и надежда в Господа, което ще ти възвърне силите и ще те направи отново боеспособен.

Исая 61:3. Да наредя за наскърбените в Сион, Да им дам венец вместо пепел, Миро на радост вместо плач, Облекло на хваление вместо унил дух; За да се наричат дървета на правда Насадени от Господа, за да се прослави Той.

Когато цар Давид се допита до Господа дали ще му предаде в ръката амаличаните и дали ще възвърне това, което е тяхно, сиреч жените, децата и всичко, което врагът е заграбил Бог му казва да го направи. Забелязах и нещо друго, че врага винаги ще се стреми да те огорчи и унизи толкова, че от скръб да не можеш да повдигнеш глава, но когато човек отново се обърне към Господа и се допита до Него тогава Бог отново връща оная силна увереност в сърцето, която дяволът е разрушил. Това е което казва и апостол Павел към Евреи 3:14. Защото ние участвуваме в Христа, ако удържим твърдо до край първоначалната си увереност.

И така Давид с още шестте стотин мъже, които бяха с него, отиде до потока Восор и там оставиха двеста души, които бяха до там уморени, че не можаха да преминат потока Восор. А Давид и четиристотин мъже продължиха и намериха чрез един военнопленник амаличаните разпускайки до един поток и Давид ги поразяваше от зора дори до вечерта на другия ден, тъй че ни един от тях не се избави, освен четиристотин момци, които се качиха на камили и побягнаха. Така Давид отърва всичко що бяха взели амаличаните; също и двете си жени отърва Давид.

Господ да е на помощ, когато някой пипне нещо от ръката на Давида, който стоеше здраво по сърцето на Господа. Амин! Така е и с нас скъпи братя и сестри. Господ е наша помощ и закрила, а тежко и горко на враговете ни, защото Бог е обещал да смъмри поглъщателя в живота ни и той ще трябва да върне заграбеното от нас.

Има обаче нещо друго, което искам да ви покажа. Спомняте ли си, че имаше двеста мъже, които бяха толкова уморени, че не можеха да продължат напред и останаха както се казва да пазят част от багажа. Какво става с изморените. Уморените по принцип не стават за нищо, но това прави ли ги да не станат участници в обещанията. Не и за Бог. Тези дори които са уморени също заслужават дял от това, което им се полага и те ще го имат един ден, когато Бог дава награди за труда им пред Него. Вижте какво направи цар Давид с уморените.

1 Книга на Царете 30:21. И когато дойде Давид при двестате мъже, които бяха до там уморени, щото не можаха да следват Давида, и които бяха оставили при потока Восор, те излязоха да посрещнат Давида и да посрещнат людете, които бяха с него; и когато се приближи Давид при людете, поздрави ги.

Това е същата оная притча на Исус за блудния син, нека ви припомня същия този момент там: „И стана и дойде при баща си. А когато бе още далеч, видя го баща му, смили се, и като се завтече, хвърли се на врата му и го целуваше.”

 1 Книга на Царете 30:21:22. А всичките лоши и развратени мъже от ония, които бяха ходили с Давида, проговориха казвайки: Понеже тия не дойдоха с нас, не ще им дадем от користите, които отървахме, освен на всекиго жена му и чадата му; тях, нека вземат и да си отидат.

Казах ви, че историята е идентична с притчата и поучението, което даде Исус.

Лука 15:28-23 И той се разсърди и не искаше да влезе и баща му излезе и го молеше. А той в отговор рече на баща си: Ето, толкова години ти работя, и никога не съм престъпил някоя твоя заповед; но на мене нито яре не си дал някога да се повеселя с приятелите си; а щом си дойде този твой син, който изпояде имота ти с блудниците, за него си заклал угоеното теле.Но Давид каза: Не бива да постъпите така, братя мои, с ония неща, които ни даде Господ, Който ни опази и предаде в ръката ни полка що бе дошъл против нас.

Давид каза, че всичко ще се дели по равно независимо дали си бил в боя или прекалено уморен да стигнеш дотам, награда за верността ще има винаги и за всеки.

1 Книга на Царете 30:24. И кой би послушал тия ваши думи? Но какъвто е делът на участвуващия в боя, такъв ще бъде делът и на седящия при вещите; по равно ще се делят користите помежду им.

Уморени или не нека следваме Господ Исус Христос до края на живота си и Той ще ни възнагради богато в деня на възкресението.

Бог да ви благослови и утвърди във вярата ви. Амин!

С много обич пастор Васил Петров


Здравейте Църква, 2 декември 2015 г

Апостол Петър говори така на Израелтяните, които имаха претенцията, че са Аврамови чада, което ще рече деца на обещанието.

Но вие се отрекохте от Светия и Праведния, и, като поискахте да ви се пусне един убиец, убихте Началника на живота. Но Бог Го възкреси от мъртвите, за което ние сме свидетели. Деяния на Апостолите 3:14-15

Това се е случвало и преди, хората и то не само тези, които ние наричаме, че са от света, мразят вас те просто нямат търпимост към нищо, което е свято и праведно. И днес хората не ценят добродетели, а това е работа на демони. Дали сте били свидетели на това, че в момент, когато като че ли се чувствате толкова близо до Бог все ще се намери някой да ви покаже колко сте зле. Това е работа на демони. Тогава, когато сте праведни и святи, когато сте поставили Христос на първо място в живота си дали все се намира някой било то близък или далечен от вас човек да ви предаде. Това не е характер това е работа на демони. Апостола казва на народа на Израел, че те са се отрекли не просто от човека Исус, а от правдата, истината и святостта. Защо? Защото предпочетоха нещо друго – убиец. На вярващи хора ли говори апостола, да на вярващи. Може ли вярващ човек да предпочете зло пред добро? Ако това се случи това е само защото такъв човек се е отрекъл от правдата, истината и святостта. Матей 15:19. Защото от сърцето произхождат зли помисли, убийства …

Когато сърцето на човек не е с Бог, то започва да дава и лоша индикация. Убийства не е дума само за живота на плътта, но в повечето случаи се отнася за душата. Кой е наречен убиец от Исус? Дявола! Йоан 8:44. Вие сте от баща дявола, и желаете да вършите похотите на баща си. Той беше открай човекоубиец, и не устоя в истината; защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец, и на лъжата баща.

Духът на убийство е когато на първо място ти започнеш да мразиш, и това е само началото, а след това всичко се подрежа по неговия сатанински план.  

1 Йоан 3:15. Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец; и вие знаете, че в никой човекоубиец не пребъдва вечен живот.

Петър каза, че те убиха Началника на живота. Това звучи толкова страшно. Да убиеш всичко, което е живо. Всяко живо нещо живее, защото Бог му дава живот. Казах ви вече, че това е стратегия на сатана. Той иска да убие всичко, до което се докосне. Много хора биха се попитали дали той може да направи това с тях? Не може, не и когато не му давате никаква власт, позиция и място в живота си. Когато на трона на вашето сърце е стоящия Христос дявола няма шанс. Каква е причината да мисля и вярвам за това, че Исус ще ни избави от всяко зло? Чуйте това!

 Но Бог Го възкреси от мъртвите, за което ние сме свидетели. Алелуя!

Слава на Исус! Бог каза – „няма да стане тази работа, няма шанс”, Кой може да убие живота? Никой? Абсолютно никой, кажи с мене слава на Бог за Исус Христос. Той победи смъртта и ада и Той няма вече власт и сила върху повярвалите в Неговото име. Апостола каза, че те са свидетели на това. Животът е жив и живее днес. Амин!

Йоан 10:11. Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете.

Помнете това, че добрия пастор обича и дава живота си за овцете. Те се отрекоха от Светия и Праведния, но Бог не. Слава на името Му!

Йоан 10:17. Затова Ме люби Отец, защото Аз давам живота Си, за да го взема пак.

Исус не е убиец нито Отец е такъв. Исус Христос не е и самоубиец нито пък Отец. Да вземем пример от тях и да ходим в живота, който те ни дават като посока на благословение. Нека никога не се отричаме от Праведния и Святия, а нека обикнем живота и да го живеем със силата, която ни дава Господ.

Йоан 11:25. Исус й рече: Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее.

Вярвай, вярвай, вярвай не само на думи, но и с делата си. Амин!

С много обич пастор Васил Петров


Здравейте църква, 25 Ноември 2015 г.


Хайде църква, да издигнем святото Му име в молитва на благодарност към Него. Той е достоен за хвала и Неговото име е превъзвишен над всяко друго име. Станете възлюбени рано и чуйте гласа на този, на когото принадлежи сърцето ви. Чуйте думите Му на милосърдие познайте пътя Му.

„Дай ми да чуя рано гласа на милосърдието Ти, Защото на Тебе уповавам; Дай ми да зная пътя, по който трябва да ходя, Защото към Тебе издигам душата си.” Псалми 143:8

Когато сърцето е благодарно, Бог оправя и пътищата му. Тези дни Бог много ми говори за благодарност и аз видях това в много аспекти. Благодарността е лекарство за душата. Тя е онова ценно нещо, което излиза като аромат от теб, когато сърцето наистина е благодарно. Когато Бог е изпълнил твоя живот с любов, радост, мир то тогава и душата започва да се лее пред Него. Когато казах аромат се сетих за тези, с които светите жени Мария Магдалина, Мария Якововата майка, и Саломия купиха аромати, за да дойдат и да помажат Исус в гроба. Когато отидоха там те не намериха нищо, защото смърт не може да бъде помазана. Алелуя!

Всички, които обичат от цяло сърце и са решили да търсят повече от Бог в живота си стават много рано. Марк 16:2 „И в първия ден на седмицата дохождат на гроба много рано, когато изгря слънцето.”

Какво казва: Псалми 5:3 „Господи, на ранина ще чуеш гласа ми; На ранина ще отправям молитвата си към Тебе, и ще очаквам.”

Там е силата на откровение и нов живот изпълнен с радост, защото Бог благославя тези, които имат предимство и изпреварват. За какво точно говоря ли? Апостол Павел казва в посланието си към Римляни 12:10 „В братолюбието си обичайте се един друг, като сродници; изпреваряйте да си отдавате един на друг почит.”

Сам Исус каза на своите ученици, че ще ги изпревари, за да ги види след възкресението. „А след като бъда възкресен ще ви изпреваря в Галилея.” Матей 26:32 Толкова много ги обичаше, че искаше колкото е възможно да ги види по–скоро. Дали Бог иска да ви види рано хвалещи и издигащи Неговото име дори само с едно, благодаря. О, да казвам ви, че вие наистина можете да зарадвате сърцето на Бог като се опитвате да го изпреварите дори. Възможно ли е въобще Бог да бъде изпреварен на ранина? Знаем, че никога, но действието и желанието е това, което показва до колко сърцето ти е привлечено от Него. Някой вече се е пробвал да прави това преди нас. Прочетох за това в Псалми 88:13, и много ме насърчи „Но аз към Тебе, Господи, извиках; И на ранина молитвата ми ще Те предвари.”

Аз си мисля, че това е един от моментите, в който Бог чува молитвите на праведните. Знаете ли на кого се яви първо Исус след като възкръсна? Някой ще каже на апостолите. Не това не е вярно. Записано е в евангелията, че Той се яви първо на Мария Магдалена, каква привилегия само. Знаете ли защо се случи това? Защото тя бе от тия, които винаги с Него до края на земния му път и никога не помисли в сърцето си да се обърна назад.

Марк 16:9. И като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалина, от която бе изгонил седем беса.

Търсете Господа докато може да се намери, докато е ден!

Благословен ден на всички църква, благодаря всеки ден на Бог в молитва за всички вас. Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост, и да намерим благодат, която да помага благовременно и нека празнуваме, не със стар квас, нито с квас от злоба и нечестие, а с безквасни хлябове от искреност и истина. Нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен Оня, Който се е обещал и нека царува в сърцата ви Христовият мир, за който бяхте и призвани в едно тяло; и бъдете благодарни.

С много обич, пастор Васил Петров


Здравейте църква, 18 Ноември 2015

Наистина има хора, които бързо се подвеждат по една или друга кауза, често ходят от църква в църква като всяка следваща е по–добра от другата. Хора без мнение, но вярват на всяка казана дума. Искам да ви питам нещо? Какво значи да дадеш дума за теб лично? Каква стойност има това в твоя живот? Дали когато кажеш нещо, то е това, което вярваш, вършиш, устояваш или просто поредната проба. Да дадеш дума преди време е било в силата на подписан договор, нещо, което никой не може да разруши. Хората са били много внимателни особено тогава, когато трябва да дадат дума за каквото и да било. Днес дяволът е разрушил това толкова ценно качество превръщайки думите ни в незначителни. Знаете ли целта, която той постига с това каква е? Много просто той иска вие да се съмнявате във всичко, всеки, дори в себе си, когато казвате или ви казват нещо. Обричането във вярност дори днес не е това, което е било преди, даването на заветни обещания днес са празни думи, за които един ден всеки ще отговаря пред Бог.

„И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден.” Матей 12:36

Празните думи са тези думи, които са лишени от вярност, смисъл и действие. Неща, в които се заричаме, обричаме, но без да имаме това като нещо сериозно. Искам да ви кажа нещо от Святия Дух днес. Ако вие не сте сериозни то дявола въобще не си поплюва. Той добре знае цената на живота, а вие? Това, което искам да кажа на всички днес е да станете сериозни в това, което вярвате, изповядвате и предприемате като действия в живота си. Исус казва, че силата на живота е в словото. Словото е (духовен хляб) които има силата на живот в себе си и носи на нашата душа това освещение, без което ние никога няма да видим Господа. Предизвикан от дявола да храни своята плът Исус отказа като заяви ясно че силата на духът и духовната храна е по важна за Него от нуждите на плътта.   

 „А Исус му отговори: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, [но с всяко Божие слово"].” Лука 4:4

Нещо казано много на място и добре в Притчи: „Простият вярва всяка дума, А благоразумният внимава добре в стъпките си.” Притчи 14:15

Простият бързо се подвежда и разни хора решили, че могат да правят от това бизнес, бързо им обещават благополучие и нещо ново невиждано до сега, само и само да привлекат вниманието им. Но дали в думите им има сила? Апостол Павел казва, в посланието си към Евреи, да помнят и да внимават на пътищата на тия, които са ги учили, като гледат живота им и взимат пример от там. Слово, живот и вяра, това са белезите на здраво учение и нещо, което можеш да следваш като внимаваш добре в стъпките си. Само тогава ще напредваш и ще имаш добър успех. Няма да бъдеш лесно завличан от разни учения, лъже учители и т.н.  

„Помнете ония, които са ви били наставници, които са ви говорили Божието слово; и като се взирате в сетнината на техния начин на живеене, подражавайте вярата им.” Евреи 13:7

Когато сам ти започнеш да уважаваш това, което казваш и се научиш да удържаш на всяко твое обещание, само тогава ти ще се научиш да изискваш това и от другите, а света ще стане едно по добро и сигурно място за живот.

Бъдете благословени всички!

Обичам ви църква, Пастор Васил Петров

  


Здравейте църква, 4 ноември 2015

 „А на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал Затова казва: - "Като възлезе на високо, плени плен И даде дарове на човеците”. (А това "възлезе" що друго значи, освен, че бе и [по-напред] слязъл в местата по-долни от земята. Тоя, Който е слязъл, е същият, Който и възлезе по-горе от всичките небеса, за да изпълни всичко).” Ефесяни 4:7-10

Кой ще се съгласи с мен тази сутрин, че имаме благодат в сърцето си. Кажи го на глас, извикай го, не се срамувай. Има мярка на Христова благодат, която сам Исус разпределя в живота на всеки един от нас. Амин! Имаш ли порция от това тази сутрин. Ако кажеш НЕ аз ще кажа, че не ти вярвам. Мисля, че просто не я разбираш и затова понякога не я виждаш, но тя е там дълбоко в сърцето ти и чака ти да я освободиш чрез Духа, който Бог ти е дал. Ето я Божията благодат за теб. Исус слезе в местата по-долни от земята, за да извади на показ засрамения, паднал, провалил се ангел на мрака и нечестието сатана като го победи на кръста и възтържествува над него. Който и възлезе по-горе от всичките небеса, за да бъде прославен и възкресен отново заради теб, а всичко това извърши той, за да изпълни всичко или казано по просто да завърши всичко и да приготви място за теб там, където е и сам той.

„И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй, щото гдето съм Аз да бъдете и вие.” Йоан 14:3

Още ли се съмняваш в Неговата благодат. Още ли си склонен да се оплакваш, да мърмориш и да се отчайваш. Не е ли време да вдигнеш кръста си и да го следваш.

„И който не вземе кръста си и не върви след Мене, не е достоен за Мене.” Матей 10:38

Някой хора все още вярват, че кръстът е нещо лошо за тях и постоянно го избягват, но това далеч не е така. Кръстът е отговорност, вярност и последователност. Той е Божията сила за нас всеки нов ден.   

„Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божият сила.” 1 Коринтяни 1:18

Прекрасен ден на всички и с много нови сили преминете и през този ден с мярката на благодат която Бог ви е дал.

С много обич пастор Васил Петров

Молете се с мен; Тази благодат, радост и мир е винаги в мен. Аз не спирам да изповядвам това с устата си, понеже е Божият истина. Радвам се на всеки миг, на всеки дъх и наистина вярвам в това, че съм изкупен чрез кръвта на Исус Христос. Той стана мое прибежище от бурята, моя канара, моя увереност и защита. Днес стоя в протекцията на Бог, защото Той е обещал да се грижи за мен. Благославям този ден, семейството ми, приятелите ми и всички близки и далечни в името на Исус. Благославям тялото Христово църквата и се моля за всеки един от тях да успява в пътя си, както и да устоява на мястото на което Бог го е призовал. Днес съм уверен, че Той е силен да опази до оня ден онова, което съм му поверил и вярвам всичко, което Той е казал в словото си, че ще се изпълни. Амин!


Здравейте Църква, 03 Ноември 201

Здравейте църква, 3 Ноември 2015

2 Коринтяни 9 10-15 „А Тоя, Който дава семе на сеяча и хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе за сеене, и ще прави да изобилват плодовете на вашата правда, та да бъдете във всяко отношение богати във всякаква щедрост, която чрез вашето служение произвежда благодарение на Бога. Защото извършването на това служение не само запълва нуждите на светиите, но и чрез многото благодарения се излива и пред Бога; понеже те славят Бога поради доказателството, което това служение дава за вашата послушност на Христовото благовестие, което изповядвате, и за щедростта на вашето общение към тях и към всички. А и те, с молитви за вас, копнеят за вас поради дадената вам изобилна Божата благодат. Благодарение Богу за Неговия неизказан дар!”

Бог иска Неговите деца да бъдат богати във всяко отношение. Добри новини, а? Някой каза ли амин сега? Ако искате да имате изобилие във всяко отношение, трябва да сте готови да бъдете богати във всякаква щедрост. Някой каза ли амин на това?

Защо трябва да се уча да бъда щедър? Не е ли по–добре и по–благословено да взимам от, колкото да давам? Така ще имам и ще придобия повече. Не, не е вярно това. Ето какво казва словото;

Във всичко ви показах, че така трудещи се трябва да помагате на немощните и да помните думите на Господа Исуса, как Той е казал: По-блажено е да дава човек, отколкото да приема. Деяния 20:35

Защото това е наше служение пред Бог, което показва и принася пред него благодарение. Лесно е да бъдеш благодарен само на думи. То така и много хора казват, че вярват само на думи. Лесно е да помогнеш на някой само на думи, трудно е да скочиш в огъня и да го извадиш от там.

„Защото не законослушателите са праведни пред Бога; но законоизпълнителите ще бъдат оправдани. Римляни 2:13

Когато погледнеш на даването като благодарност към Бог тогава и твоето сърце се отваря към сеене на семето. Семето е нашето снабдяване, което държим в ръката си. Никой не може да каже, че няма семе, защото така ще излезе като лъжец. Десети стих на главата започва така; „А Тоя, Който дава семе на сеяча.”

Дали всички видяхте това, което и аз виждам. Бог вече е дал семе на сеяча. Ти вече имаш семе в ръката си, важно е обаче какво ще направиш с него. Можеш да го консумираш цялото, а може част от него да посееш в добра почва. От избора на твоето сеене ще имаш и последвалите резултати.

 „А това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно ще и да пожъне; а който сее щедро, щедро ще и да пожъне.” 2 Коринтяни 9:6

Вечния принцип на Бог във всяка една сфера на живота било то духовна или плътска и всеки, който не я пренебрегва и е разумен да я осъзнава и практикува бере траен плод. Не винаги всичко се случва сега и веднага така както на нас ни се иска, но с кротост, търпение, вярност, покорство, и благодарност всичко ще дойде на времето си.

Бъдеще щедри и благодарни на Бог в сърцата си и благословението няма да се забави.

Пастор Васил Петров


Здравейте църква, 13 октомври 2015

„И когато Той беше във Витания, и седеше на трапезата в къщата на Симона прокажения, дойде една жена, която имаше алабастрен съд с миро от чист и скъпоценен нард; и като счупи съда, изля мирото на главата Му. А имаше някои, които, негодуващи, думаха помежду си: Защо така се прахоса мирото? Защото това миро можеше да се продаде за повече от триста пеняза, и сумата да се раздаде на сиромасите. И роптаеха против нея. Но Исус рече: Оставете я; защо й досаждате? Тя извърши добро дело на Мене. Защото сиромасите всякога се намират между вас и когато щете можете да им сторите добро; но Аз не се намирам всякога между вас.” Марк 14:3-7

В библейски времена масло от нард е било използвано като парфюм, съставка на тамян или лекарство. Също се използва, за да помажат главата на изтъкнати гости или на мъртвите. Този парфюм е бил много скъп за времето си, а словото ни казва, че една жена взе и изля цялото това миро върху главата на Исус. Нека първо ви покажа колко всъщност скъпо миро беше това. Когато тя направи това добро дело от цялото си сърце веднага се намериха хора около нея, които не бяха съгласни с това, което тя направи, въпреки че се казва, че тя притежаваше този алабастрен съд с миро. Сега, няма подробни данни за присъстващите там освен факта, че имаше трапеза в къщата на Симона прокажения. Дори да предположим, че някой от там седящите са били нейни близки съдейки от това, че започнаха да я упрекват защо тя прахосва скъпата течност. Това, което видяха хората с очите си тя да прави беше „да прахосва течност” изливайки я на главата на Исус, която беше равносилна на стойността на близо една годишна работна заплата за един нает работник. Този библейски факт можем да сравним като погледнем историята или библейската притча, с която Исус сам благовестяваше небесното царство. „Защото небесното царство прилича на стопанин, който излезе при зазоряване да наеме работници за лозето си. И като се погоди с работниците по един пеняз на ден, прати ги на лозето си.” Матеи 20:1-2

Ако хора изкарваха по един златен пеняз за цял ден свършена работа на полето то тогава забележката на присъстващите на трапезата беше, че това масло е можело да се продаде за повече от 300 пеняза. Това е наистина скъп парфюм. Отиде едногодишната заплата на някой. Сега жените казаха; О о о о, и аз искам такъв!

 Тези хора все още гледаха с плътските си очи и неразбираха нейното сърце. Може би това ще се случи и на вас, когато правите добро или някакво велико дело, когато правите милостиня или участвате в делото на служение, когато дарявате голяма сума, хората да не ви разбират. Защо? Защото техните сърца не са докоснати от Исус. Те не разбират вашият подтик. Техните очи не са отворени, за да видят небесното царство. Техните уши не чуват, и сетивата им са мъртви към духовните неща. Имаше някои, негодуващи, които даваха съвет това миро да се продаде за повече от триста пеняза, и сумата да се раздаде на сиромасите. Дали тях ги беше грижа за сиромасите наистина или лукавото им скъперническо вързано сърце имаше друг план.

Ако на същата трапеза тази жена не беше извършила това деяние въобще нямаше да стане и дума за сиромасите, но когато се прави дело от любов винаги се намират многознайковци, които ще кажат защо си давате парите просто ей така, защо си пилеете средствата, по добре да направим ние кампания или някаква фондация и да се погрижим за нуждите на бедните. Знаете ли хора, че тяхното сърце Исус го показа като лукаво, завистливо и егоистично. Те направиха веднага план в главите си как да усвоят средства, но нямаха сърце за Исус. Днес картината е същата, когато говорим за благодат, велики дела, благовестяване на небесното царство. Хората, чийто сърцата не са им отворени за Божиите дела виждат само пари и възможности, докато тези, които истински са възлюбили Господа виждат в парите възможност да направят велико дело, а това вече е благословено от Исус.

Чуйте какво каза Исус на това. „Оставете я; защо й досаждате? Тя извърши добро дело на Мене.” Алелуя! Исус видя това като добро, а не пресметливостта на тълпата. Той им го каза ясно; „Защото сиромасите всякога се намират между вас и когато щете можете да им сторите добро; но Аз не се намирам всякога между вас.”

С други дими, ако искате да се правите на щедри и да помагате на сиромасите вие винаги можете да го направите, но сега, когато става дума за самия МЕН, за благовестието вие никога не сте готови.

Скъпа църква, бъдете винаги готови да излеете благодатта от аромата на сърцето си и не давайте на никой да ви казва колко и кога. Правете всичко с благодат и искрено сърце. Амин!

С много обич пастор Васил ПетровЗдравейте църква, 7 Октомври 2015-10-07

Ако някой изповяда, че Исус е Божият Син, Бог пребъдва в него, и той в Бога. И ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог пребъдва в него. В това се усъвършенствува любовта в нас, когато имаме дръзновение в съдния ден, защото както е Той, така сме и ние в тоя свят. В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха; защото страхът има в себе си наказание и който се страхува, не е усъвършенствуван в любовта. Ние любим [Него], защото първо Той възлюби нас. 1 Йоан 4:15-19

Бог изпрати своята си любов към нас посредством Своят Единороден Син Исус Христос. Това е неоспорим и доказан библейски факт.

Изповедта на вярата ни в Исус активира Божията необятна любов и сам Бог дойде да живее в нашето сърце. Това е, което казва Йоан.

Дали ние наистина сме повярвали тази любов? Днес е различно време от това, което беше преди 1990 година. Преди църквата беше гонена от комунистическия режим и не можеше да срещнеш често вярващи хора около теб, докато днес във времето на демократично развитие или така наречен преход е модерно човек да изявява своята вяра свободно. Всеки втори човек казва, че вярва в съществуването на Бог, но въпросът ми отново остава същия; Дали всеки е повярвал Божията любов?

В това писание ние виждаме условността на това, което казва Бог, че ако ние пребъдваме или действаме чрез Неговата любов то и Бог ще живее в нас и Той ще действа в нашето сърце посредством тази любов. В любовта има дръзновение, усъвършенстване и няма страх от съд.

Днес повече от всякога имаме нужда да бъдем усъвършенствани в Божията любов. Защо? За да няма в нас страх от смърт и съд. За да не отпаднем от нея посредством духа на беззаконието, което ще взима влияние в последните времена. „Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее.” Матей 24:12

Днес в търсене на истината много добри хора изпадат в угрозата на това да забравят, че са предизвикани да стоят и да пребъдват в Божията любов и допускат лесно и лекомислено сърцето им да бъде наранено и огорчено от делата на нечестивите човеци. Дяволът подлъгва искрено вярващи хора да хабят цялата си енергия и сили в това да се съпротивят на всяко сторено зло и всяка лукавщина като оставят несъзнателно на заден план хвалението и благодарността към Бог, което ги води към благодат и спасение. Този пъклен трик на нечестивия наистина събаря не само вярата, но и интегритета на посветени на Бог хора. Пазете от това сърцата си скъпи братя и сестри и стойте в Божията любов.

Ние трябва да се научим да обичаме по начина, по който сам Исус ни възлюби. „Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога; и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога.” 1 Йоан 4:7.

Ако ние фокусираме себе си и вложим усилията си в това да обичаме Бог с цяло сърце с цяла душа и сили и ближния както себе си, то ние ще стоим стабилни и ще бъдем усъвършенствани в любовта. Ние няма да застрашим сърцето си от ненужна ненавист, лицемери, злоба, омраза или негодувание. Ние ще станем силни в това да обичаме, а това е победната сила на Исус, която сам Той ни даде като добър пример. Много пъти съм преминавал през негодувание, недоволство и огорчение, и знам неговият привкус, но благодаря на Бог, че винаги ме е връщал отново и отново на това място на любов, където Той иска да бъда, за да бъде радостта от спасението ми пълна. Това е супер важно, защото и сам цар Давид казва това в един от своите псалми; „Повърни ми радостта на спасението Си: И освобождаващият Дух, нека ме подкрепи.” Псалми 51:12.

 Святия Дух днес ми напомни тези безценни истини, защото само Той знае за всяка опасност, която може да е открие пред нас и Той винаги ще ни води и предупреждава за това предварително.

Затова молете се днес Бог да върне във вас радостта от спасението ви и Святия дух да ви държи в свободата на любовта, любов, която прощава, която е милостива; не завижда; не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината, всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. 1 Коринтяни 13.

Ле, ле всичко това Бог е дал на тия, които го любят, проверете себе си дали стоите в тази Божата любов и ако не необходими са светкавични, бързи и неотложни мерки, които да ви върнат към усъвършенстване на вашата духовна идентичност.

Помолете Бог Святи Дух да ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете, „ Ефесяни 1:17.

С много обич пастор Васил Петров


Здравейте църква, 1 Октомври 2015

Каквото и да поискате

„Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас, и ви определих да излезете в света и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен; та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.” Йоан 15:16

„Каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.” - Искам да ви попитам нещо скъпи хора. Дали всеки пък и всичко, което поискате от Отец в името на Исус нещо вие го получавате? Ако отговорът ви е „да” то вие сте стигнали това ниво на посветеност и вяра, за което всеки мечтае. Това ниво на вяра, в която живяха и служеха самите ученици на Христос. Но ако отговорът ви е „не” то все още не сте на това място на духовен растеж. Това не бива да ви отчайва и спира, защото това не е проблем, а е въпрос на време и истинско посвещение и предаване на Бог. Приближавайте се при Бог и Той ще се приближи към вас непрестанно. Това е правилната посока, в която трябва да ходите.

Казвам това, защото много пъти хора са ме питали как да се молят, каква молитва да кажат, за да получават от Бог отговори на техните молитви. Понякога хората си мислят, че ако кажат правилните думи, или помахат мистично с ръце или направят нещо духовно то Бог несъмнено ще погледне благосклонно на това и ще им отговори на молитвата. Това не е вярно и не работи. Хората по принцип сами по себе си не искат да жертват време, сили, финанси, пътуване и др. за да се приближат при Бог. Ако може всичко да стане сега и веднага то това е най–добре за тях. Така, че повечето от хората първо се натъкват на лъжеучителите, които ги учат на лесни, приемливи и доста примамливи неща. Спомнете си какво казва апостол Павел в посланието си към Тимотей; „Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти.” 2 Тимотей 4:3. Така хората стават лесно заблудими и водени за носа от разни измислени и сами поставили се лъже учители. Те им дават едно погрешно послание като едва ли не умоляват хората да пълнят църквите им и когато ходят в тяхната църква виж то Бог няма начин да не отговаря на молитвите им. Това обаче за жалост не става така и хората бързо се разочароват, и започват да търсят алтернатива, защото не знаят какво всъщност да правят.

Този стих в Йоан 15:16, ни казва, че наистина, Бог ще ви дава каквото и да поискате от Него, но там също така има и условие, ако принасяте плод и плодът ви да бъде траен. Това нещо изисква посвещение незнам за кой път вече казах това, но наистина трябва живот посветен на Бог. Бог иска да дава на всеки от Неговото богатство в слава, но това си има своите духовни принципи и закони, който трябва да се изпълнят в сърцето на всеки един човек. Човек трябва да дава плод от постоянството си и общението си с Бог, този плод трябва да е траен, не кратковременен. Тогава Бог чува молитвата на праведните, за да ги благослови. Амин!

„Господ е далеч от нечестивите, А слуша молитвата на праведните.” Притчи 15:29

Затова моят съвет е; Не просто казвайте молитва и да чакате да видите какво ще стане, но започнете да търсите Господ с цялото си сърце, с цялата си душа с всичкия си ум.

Благословен и ползотворен ден на всички.

Пастор Васил Петров


Здравейте църква, 29 Септември 2015

Не се притеснявай от вземане на решения

„За да се обхождате достойно за Господа, да Му угаждате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога; подкрепявани с пълна сила, според Неговото славно могъщество, за да издържите и дълготърпите всичко с радост; като благодарите на Отца, Който ни удостои да участвуваме в наследството на светиите в светлината.” Колосяни 1:10-12

Взимането на ежедневни решения определя съдбата ти и затова е толкова важно какви ще бъдат те. Ако живееш в постоянен страх и стрес, нещо, което дявола ще се опитва да наложи в живота ти няма да можеш да бъдеш полезен дори и на себе си, тъй като винаги всяко твое действие или бездействие ще бъде продиктувано от излишна предпазливост, скованост в действията и нерационална и нехармонична работа и подход към обстоятелствата. Много хора днес имат излишни страхове, когато се налага да взимат сериозни и важни решения. Много от тях днес не знаят и не са научени, че ние като християни и последователи на Исус имаме невероятни привилегии и предимства, които можем да ползваме като членове на Божието семейство.

Скоро една жена от нашата църква ми сподели, че след силно преживяването на Божието царство в сила на едно от събранията ни в нейния живот всичко се е променило. Това много ме зарадва, но най много ми направи впечатление това, че нейният мъж е взел решение да не бъде повече роб и е напуснал работата, в която той е бил вързан с години и веднага след това е получил работата, която винаги е искал. Какво е променило неговият стандарт на живот? Излязъл е от място на страх и излишна предпазливост е придобил увереност в това, което прави. От къде тази увереност? От Бог, разбира се.

Хора взимат решения според силата и авторитета, които имат. Апостол Павел казва, че Исус ни е удостоил да участвуваме в наследството на светиите. Не е ли чудесно това да знаеш, че като свят човек ти живееш в силата на светлината на Божието слово. Святия Дух на Бог взима от Исус и дава на теб и мен знание, власт и сила да взимаме съдбоносни решения на вяра и да побеждаваме страха, мизерията, немотията, греха, отчаянието. Апостола казва, че Бог не е там просто около нас, но когато растем в познаването Му и ходим в пътя Му, Той ни подкрепя с пълна сила, според Неговото славно могъщество. Алелуя! Това значи, че Бог ни дава сила да придобием мъдрост и да взимаме решения според Неговата воля. Така че не се страхувай, когато чувстваш подтик към велики и чудни дела, защото Бог ще бъде с теб. Това твърдение е записано към Римляни 8:31 „И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?”

Благословен ден на всички!

Пастор Васил Петров

Стихове за насърчение и поука;

Римляни 4:13-21, Понеже обещанието към Авраама или към потомството му, че ще бъде наследник на света, не стана чрез закон, но чрез правдата от вяра. Защото, ако са наследници тия, които се облягат на закона, то вярата е празна, и обещанието осуетено; понеже законът докарва, не обещание, а гняв; но гдето няма закон, там няма нито престъпление. Затова наследството е от вяра, за да бъде по благодат, така щото обещанието да е осигурено за цялото потомство, не само за това, което се обляга на закона, но и за онова, което е от вярата на Авраама, който е отец на всички ни, (както е писано: "Направих те отец на много народи"), пред Бога, Когото повярва, Който съживява мъртвите, и повиква в действително съществуване онова, което не съществува. Авраам, надявайки се, без да има причина за надежда, повярва, за да стане отец на много народи, според реченото: "Толкова ще бъде твоето потомство". Без да ослабне във вяра, той вземаше пред вид, че тялото му е вече замъртвяло, като бе на около сто години, вземаше пред вид и мъртвостта на Сарината утроба, - обаче, относно Божието обещание не се усъмни чрез неверие, но се закрепи във вяра, и даде Богу слава, уверен, че това, което е обещал Бог, Той е силен да го изпълни.


Здравейте църква, 23 Септември 2015

Понеделник и вторник, Святия Дух ни подбуди да бъдем в с Беласица, където Бог продължава да спасява човешки души и да изцелява всяка болест. Прекарахме невероятно време там, а всички се събраха с такова желание и очакване от Бог, че Той не закъсня да прослави Своя Син Христос на това място. Имахме служба, която започна толкова спонтанно и искрено пред Бог, без увод и някакви специални моменти. Започнахме да хвалим Бог и да проповядвам Неговото слово спонтанно през цялото време на хваление и поклонение. Хората идваха и се присъединяваха към събранието през цялото време. Бяхме водени от Святия Дух да свидетелстваме всичко това, което Бог е направил в живота на всички нас и хората дошли за пръв път в събранието започнаха да задават различни въпроси за вярата ни в Бог. Спомням си за един мъж, който се оказа, че е бивш военен как той отричаше всичко, което бях казал до този момент, но Святия Дух докосна и Неговото сърце и той също излезе за молитва с думите; - „Добре молете се и за мен”. Няма невъзможни човешки души за спасение пред Бог, особено, когато някой реши да не се предава и да се моли за тяхното спасение. Молихме се за болни и видяхме славата на Бог отново. Имаше една възрасна жена преживяла голяма катастрофа с имплантанти по цялото тяло. Тя беше с патерици и големи болки в гръбнака. Тя каза, че не може да седи на едно място повече от петнайсет минути и трябва да си легне. Тази жена стоя седнала повече от четири часа и не само че не изпитваше болка, но след като прие Исус Христос за Спасител и Господ на живота си тя беше и изцелена така, че дори неразбра кога, но когато тя стана вече нямаше нужда и от патерицата си, а болките ги нямаше. След това разбрах, че и в колата пътувайки до нейното село тя е прославяла Бог за великите Му дела. Слава на Исус.

Малко дете с пълна глухота в едното ухо, беше изцелено и след молитва, то свидетелства, че нещо е изпукало в болното ухо и то е започнало да чува. Неговата майка прослави Исус за това чудо. Слава на Исус.

Молихме се за всички хора, които присъствуваха на събранието и преживяхме незабравимо време заедно в присъствието на Бог. Нямаше безразличен човек към Неговата благодат тази нощ и словото на Бог извърши чудеса в сърцата на всички. Божията любов изпълни всяко едно сърце и хора, които бяха различни сами по себе си станаха отново едно в Христа.

На следващия ден един от мъжете реши да вземе от собственото си стадо едно яре и да го даде за обяд на всички. Това също говори много за Божията любов в сърцето и промяната в него.

Направихме предаването „В света на чудесата”, и всеки, които имаше желание даде свидетелство за чудесата, с които Бог Му е показал колко много го обича. Жена изповяда, че е отказала цигарите и се е отвратила от тях, други са преживяли драматични промени в духовния си живот и свидетелството на всички е, че Божията любов е променила тотално живота им. Те заявиха желание да бъдат част от църквата ни и да продължим заедно в пътя, по който ни води сам Христос. Амин!

Бог да благослови всеки дин от тях. Нека продължим да се молим за тези прекрасни хора и да вярвам за още спасени души в този район на страната ни.

Пастор Васил Петров     

П.С. Тук давам възможност на тези които знаят и са видели повече от мен да допълнят списъка със свидетелства за това невероятно време. 


Моята сутрешна изповед

Моята сутрешна изповед

Изповядвай ежедневно на глас вярата в сърцето си и това ще доведе до реална победа в живота ти.

Изповедта е силата на моята молитва и е ясно потвърждение и пълно съгласие с Божията воля в моя живот. Важно е да имам ежедневна изповед посредством Божието слово защото това ще утвърди моя вътрешен човек и ще го направи здрав и силен.  

Пастор Васил Петров

Изповед – „Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява.” Римляни 10:10

Тази книга на Божията благодат няма да се отдалечава от живота ми, но ще размишлявам над нея ден и нощ, за да постъпвам внимателно според всичко, което е казано в нея. Ще имам имам добър успех и ще напредвам в пътя си. - „Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичкото, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех.” Исус Навиев 1:8

Аз няма да живея само с хляб, но и с всяко слово, което излиза от Божиите уста. - А Той в отговор каза: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Матей 4:4

Аз не съм приел дух на страх, нито дух на слабост, но на сила, любов и себе владеене в мощното име на Исуса Христа. – „Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. 2 Тимотей 1:7

Той взе на себе Си моите немощи, моите болести, понесе моите болки, с Неговите рани аз съм изцелен. - „За да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: "Той взе на себе Си нашите немощи, И болестите ни понесе". Матей 8:17

Исус дойде за мен, за да имам аз изобилен живот. – „Крадецът идва да открадне, да убие, да разруши, но Аз дойдох (казва Исус) да ви дам живот, и да го дам изобилно.” Йоан 10:10

Бог винаги ще ме води в победа в името на моя Господ Исус Христос. „Господ ни води винаги в победоносно шествие в Христа Исуса.” 2 Коринтяни 2:14

Аз не се страхувам, защото в Божията любов няма страх. Аз съм напълно усъвършенствам в Неговата любов. Бог е любов и Той живее в моето сърце. - „В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда всеки страх; защото страхът има в себе си наказание и който се страхува, не е усъвършенстван в любовта.” 1 Йоан 4:18

Аз не съм от този свят, защото съм роден от Бог. Аз съм победител над греха, защото по-велик е Оня, Който живее в мен, от онзи, който е в света. - „Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Оня, Който е във вас, от онзи, който е в света.” 1 Йоан 4:4

Аз съм роден от Бог и побеждавам ежедневно всичкото зло на този свят. - „Всичко, което е родено от Бога побеждава света.” 1 Йоан 5:4

Бог ще заповяда на ангелите си за мен да ми служат днес и те ще ме пазят от всяко зло и във всяка ситуация. - „Заповядай на ангелите Си за нас да ни пазят във всичките ни пътища, на ръце да ни вдигат, да не би ад ударим о камък ногата си.” Пс. 91:11,12


Здравейте църква, 30 Юли 2015

Затвърдявате вашето призвание и избиране

„Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила; чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите разтление в света; то по самата тая причина положете всяко старание и прибавете на вярата си добродетел, на добродетелта си благоразумие, на благоразумието си себеобуздание, на себеобузданието си твърдост, на твърдостта си благочестие, на благочестието си братолюбие, и на братолюбието си любов. Защото, ако тия добродетели се намират у вас и изобилват, те ви правят да не сте безделни нито безплодни в познанието на нашия Господ Исус Христос. Но оня, у когото те не се намират, е сляп, късоглед, и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове. Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране; защото, като вършите тия добродетели, никога няма да изпаднете.” 2 Петър 1: 3-10

Словото ни казва, че Бог е дал сила и е подарил всичко, което е потребно на всеки повярвал и предал живота си на Господ Исус Христос, за да има благочестив живот. Дали всичко обаче идва на готово в живота ни или трябва и ние да се потрудим, за да имаме преобразен живот?

В следващите няколко стиха се казва, че хората трябва да надграждат това, което вече имат и то след като положат определено старание. Например; Ако една жена иска да изглежда добре сутрин след като се е събудила, тя полага определено старание, за да придобие образа, който и се иска. Прав ли съм жени? Така също и Христовата невяста църквата трябва да подържа своя облик пред Създателя си и е много важно как тя изглежда всеки ден. Това е много важно да го разберем днес и да го приложим спешно в живота си църква. Защо? Защото в годините съм срещал много хора, които предават живота си на Исус, а след това те очакват Бог да свърши цялата останала работа в живота им без те да си помръднат пръста за нищо. Много често след това в разстояние на кратко време те се връщат в първоначалния си живот, без да осъзнават дори колко е по трудно обновяването от надграждането.

„Защото за тия, които веднъж са били просветени, и са вкусили от небесния дар, и са станали причастници на Светия Дух и са вкусили, колко е добро Божието слово, още са вкусили и от великите дела, които въвеждат бъдещия век, а са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак и доведат до покаяние, докато разпъват втори път в себе си Божия Син и Го опозоряват.” Евреи 6:4-6

Пак казвам, че е много по лесно да надгражда върху това, което вече Бог ти е дал, отколкото да загубиш благодатта, и след време да се опитваш да оправиш нещата в живота си.

Апостола се обръща към църковната общност и казва, че всеки трябва да се старае да затвърди своето призвание и избиране и всички тези добродетели ще те пазят от ново препъване, грешки и объркване.

Хора, които внимателно преглеждат стъпките си днес ще имат тази награда, никога да не отпаднат в бъдеще.

Имайте прекрасен ден и се предавайте на молитва.

Пастор Васил Петров

П.С. Само след 10 дни ние тръгваме за Барселона – Испания. Всеки, който иска да се застъпи с нас в пост и молитва за църквата в Испания, за новите хора, които ще дойдат при Исус, за болните, който ще бъдат изцелени и за тези, които ще бъдат освободени от робството на сатана, нека да го направи през следващата седмица.

Бог да ви благослови!


Здравейте църква, 24 Юли 2015 г

Желанието ни да се виждаме по често не винаги е възможно дори и днес, когато живеем във21 век, времето на големите възможности. Не е проблем вече начина на предвижване, отколкото времето. В този забързан и отруден свят, нашите приоритети се свиват до възможности и ограничение, които отново не ни позволяват да имаме пряк достъп един до друг, което е толкова важно. Разбира се, че имаме тези социални мрежи и възможност да стоим с някой по цял ден на линия и това донякъде засища нашия глад от липсата на дадена личност, но дали изтърваме нещо важно в такива моменти като се примиряваме със заобикалящата ни действителност. Мислите ли, че дявола може да има пръст в тази работа и да ви спре да бъдете на правилното време на определено място, с правилните хора, което може да се окаже толкова важно за живота ви и вашето бъдещо изграждане като личност. Дали се свърши времето, в което се налага и трябва да жертваш нещо и да те заболи истински, за да получиш обещаното от Бог благословение. На апостол Павел се е случвало няколко пъти да бъде спиран от сатана да пътува и да отиде при своите братя и сестри, но това не му е попречило да продължи да опитва. Когато силно желаеш нещо няма начин да не намериш начин това е, което знам аз.

 „Защото поискахме да дойдем при вас (поне аз, Павел) един два пъти, но сатана ни попречи. Понеже коя е нашата надежда, или радост, или венец, с който се хвалим? Не сте ли вие, пред нашия Господ Исус при Неговото пришествие? Защото вие сте наша слава и радост.” 1 Солунци 2:18-20

Желанието да се събереш с хора, които обичаш може да бъде временно възпрепятствано от много обстоятелства, пречки, причини, дявола, но не може да е завинаги. Предстоящата конференция на „Интернет Църква”, на 4-6 Август 2015 г., която има за цел да ни събере всички заедно, за да се напоим от Божието присъствие няма да е лесно за нито един от нас. Трябва много подготовка, организация, пътувания, отпуски, средства и т.н. Много пъти хора примиренчески казват в себе си; „Ако ще Бог да отида ще отида.” Това е само едно религиозно измъкване с думи и утеха на съвестта за не желанието да платиш цената за изграждане, назидаване, насърчени и изобличение на твоят скъпоценен живот. Бог „ЩЕ” казвам ви го отсега и САМ ТОЙ ще бъде на тази конференция, въпросът е дали ти чувстваш в себе си повик да бъдеш между всички нас. Ако е така направи невъзможното, за да присъстваш, а резултатите ще видиш сам.

Град Габрово 4-6 Август 2015 г. ул „Лиляна” 17 се събират петкратно служение в името на Господ Исус Христос, за да прокламират Божието царство за това последно време.

Ако си пътувал и си бил на конференция, където е имало изцелително или освободително служение, на тази ще бъдат събрание в дух на единство и в съгласие четири потвърдени чрез Святия Дух на Бог служения от четири различни нации. Израел, Англия, Македония, България. Ние направихме това, което Святия Дух ни каза, ти направи своя избор.

Пастор Васил Петров

Всеки може да се запише предварително за конференцията на e-mail: internetchurch@abv.bg офис тел; 066 865726, 0879262185 Наси Петрова

 


Здравейте църква, 23 Юни 2015


Когато днес прочетох това, че някакъв си руски ‪‎Олигарх решил да даде 100 милиона долара за търсене на НЛО и извънземни във Вселената, се сетих за книгата Битие и историята за Вавилон.

Бог видя проблем в това, че когато хора са намислили да правят нещо, а дори то да изглежда невъзможно и глупаво те ще го сторят на всяка цена. Хората решиха да издигнат кула толкова висока, че да стигнат до Бог и да му покажат колко са умни, упорити и докъде все пак стигат човешките възможности.

Битие 11:6-9 „И рече Господ: Ето, едни люде са, и всички говорят един език; и това е, което са почнали да правят; и не ще може вече да им се забрани, какво да било нещо, що биха намислили да направят. Елате да слезем, и там да разбъркаме езика им, тъй щото един други да не разбират езика си. Така Господ ги разпръсна от там по лицето на цялата земя; а те престанаха да градят града. За това той се наименува Вавилон {Т.е., Бъркотия.}, защото там Господ разбърка езика на цялата земя; и от там Господ ги разпръсна по лицето на цялата земя.”

Заради тази тяхна глупост днес говорим на различни езици. И тогава се питам какво следва от това, когато днес хората правят същата грешка? Да това е вече писано, само да има кой да чете. На този руски милионер просто някой можеше да му каже да даде тези 100 милиона за библии и щеше да разбере всичко за извън земните. Но да излага хора на риск това вече е глупаво.

Авдий 1:4. „Ако и да се издигнеш като орел И поставиш гнездото си между звездите, И от там ще те сваля, казва Господ.

Е както се казва късмет !

Пастор Васил Петров


Здравейте църква, 15 Юли 2015

Матей 16:24 „Тогава Исус каза на учениците Си: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си, и така, нека Ме последва.”

Да се посветиш на това да следваш Господ Исус Христос в живота си, не е достатъчно само да вярваш и да изповядаш Исус като свой Господ и Спасител. Това води до спасение на твоята безсмъртна душа, но не и до вълнуващ пълен с чудеса нов живот, за който говорят новозаветните текстописци. Тежък е кръстът на дръзналите да се доближат до святостта и да приемат истината като свое всекидневен живот, но затова пък наградата е голяма. „Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко.” Матей 11:30

Исус казва, че хората живеещи в греха няма да ви харесват, приемат и няма да говорят за вас добро, което е наистина стряскащо, защото всеки един човек особено в България е учен още от малък да пази своето име почтено и да се бори за името на фамилията, която представлява. Всеки иска да се докаже в добрия смисъл на думата и да покаже най–доброто от себе си, но в един момент това се оказва нещо, от което трябва да се отречем. Не е лесно! Помислете върху това.

Лука 6:22-23” Блажени сте, когато ви намразят човеците и когато ви отлъчват от себе си и ви похулят и отхвърлят името ви като лошо, поради Човешкия Син; възрадвайте се в оня ден и заиграйте, защото, ето, голяма е наградата ви на небесата; понеже бащите им така правеха на пророците.”

Да следваш Исус е най–великото решение, което можеш да вземеш в живота си, но трябва да се случат две важни неща: да се отречеш от себе си и да вдигнеш кръста си. Исус казва това на своите ученици и това е нещо, което той вече е дал като пример. И тъй, ако някой от вас не се отрече от всичко що има, не може да бъде Мой ученик. Лука 14:33

Апостол Павел насърчава в посланието си към Филипяните с думите;

 „Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса; Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците; и, като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвиши, и Му подари името, което е над всяко друго име; така, щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.” Филипяни 2:5-11

Това е призивът на посвещение за следване на Христос. Много често се изтърват думите на Исус, които имат условност, а в тях ни можем да вникнем в целия смисъл на казаното от Него. За кого всъщност се отнася всичко това? „Ако иска някой.” Матей 16:24 С други думи казано, нищо не се случва на сила, а ако човек иска, това е условието да следваш Христос. Всичко е казано вече и ако наистина искаш да се докоснеш до Божествената природа трябва да платиш цената.

Когато говорим за това човек да вдигне кръста си и да следва, можем да прочетем изявлението на апостол Павел към Галатяни 6:14; „А далеч от мене да се хваля освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който светът за мене е разпнат, и аз за света.”

Сами решете до колко искате Исус в живота си? Едно е човек да вярва в Бог, а съвсем по–вълнуващо става когато Той се посвети да следва Исус с цялото си сърце.

Обичам ви църква,

Пастор Васил Петров


Здравейте църква; 8 Юли 2015

Еремия 23:16-18 Така казва Господ на Силите: Не слушайте думите на пророците, които ви пророкуват; Те ви учат суета, Изговарят видения от собственото си сърце, А не от устата Господни. На ония, които Ме презират, винаги казват: Господ рече: Ще имате мир; И на всекиго, който ходи по своето упорито сърце, казват: Няма да ви постигне зло. Защото, кой от тях е стоял в съвета на Господа Та е видял и чул Неговото слово? Кой от тях е внимавал в словото Му и е чул?

Сам Господ отправя апел към всички, като казва чрез устата на пророк Еремия, че пророкуването или проповядването на хуманност не е от Него, а измислица на лъже говорители. Дали Бог иска от нас ние да се показваме по–добри от Него като взимаме инициативата на говорене и проповядване на слово извън това, което Той сам е казал? Добър въпрос?

Нека си зададем въпросите: Какво значи да проповядваш суета? Има ли такива хора, които днес го правят? Помага ли това на някого въобще?

Разбира се, че не, особено след като прочетохме думите на пророк Езекил. Ако на друго място имаме притчи като добра насока тук ние се сблъскваме с конкретиката на Божието слово до всички вярващи. Да говориш за това, че виждаш неща, които Бог ти е показал, а те са просто твоя измислица е грях пред Бога. Да заблуждаваш собственото със сърце в неща, които виждаш, а не ходиш в тях е самозалъгване. Такива хора презират, и брутално отхвърлят Господ. Може някой да каже, че това вече е пресилено, но аз не мисля така. Да презираш означава да игнорираш, отхвърляш, пренебрегваш. Да презираш Господа и Неговото слово значи да не се съгласяваш с Него и да проповядваш своя собствена доктрина. Какво казва Бог? „Ония, които Ме презират, винаги казват: Господ рече: Ще имате мир; И на всекиго, който ходи по своето упорито сърце, казват: Няма да ви постигне зло.”

Добре хора питам ви чували ли сте скоро подобни проповеди, поучения или пък наставления от някой? Да казваш на „Ще имате мир и няма страшно, няма да ви постегне зло”, без да изобличите такъв за греховете му и без той да се върне от злото, което прави, това не прави ли всеки един проповедник на своите си думи и безочие.

Бог още говори на пророк Езекил така: Езекиил 3:18. „Когато кажа на беззаконника: Непременно ще умреш; а ти не го предупредиш, и не говориш, за да предпазиш беззаконника от беззаконния му път, та да спасиш живота му, оня беззаконник ще умре в беззаконието си; но от твоята ръка ще изискам кръвта му.”

Това са същите думи пророкувани от Исус Христос: Марк 8:38. „Защото, ако се срамува някой поради Мене и поради думите Ми в тоя блуден и грешен род, то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде в славата на Отца Си със светите ангели.”

Ако говорите друго слово, което е по–хуманно толериращо греха на хората вие се превръщате в проповедници на бесовски учения, но в никакъв случай не и служители на живия Бог. Ако вие не казвате истината на вашите близки, приятели, съседи, когато ви питат за вашата вяра дали не вие също постъпвате лицемерно, като се срамувате от думите и истините казани от Исус.  

За лъже пророците се говори, че те понякога не знаят, че правят това, но самите те са излъгани от сатана. Защо? Съдя по това, което прочетохме от последното изречение на Еремия 23:18 Кой от тях е внимавал в словото Му и е чул? Чуването на Божия глас става според истините в писанията и то само ако си внимавал на Неговото слово, а не си преписвал или пейстнал от някой друг човек, който е станал твой кумир. Това мога да го нарека с кратката форма „зомбиране”. Да говориш това, което Бог никога не е казал е по–лошо от това да не казваш нищо. Ето защо днес е по-добре да бъдем внимателни в това да изучаваме Божието слово смирено и да се отнасяме към Него с необходимия респект. Словото на Бог ще ни води в онова освещение, без което никой няма да види Господа. Евреи 12:14 „Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа.”

Наставлението на пророк Захария е; „Ето какво трябва да правите: Говорете истина всеки на ближния си; и отсъдете в портите си съдбата на истина и на мир.” Захария 8:16

Много конкретика и истина има в неговите думи пейснати или преписани по късно от апостол Павел в посланието си към Ефесяни: „Затова като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина; защото сме части един на друг.” Ефесяни 4:25

Оставям ви да размишлявате върху това, което ви сподели тази сутрин за това кое е добро и кое зло. Да вникнете в съвършения закон на свободата и да постоянствате в това да не сте забравливи слушатели, но деятелени изпълнители, и така ще бъдете блажени в дейността си. Амин!

С много обич към всички църква, прегръщам ви и ви обичам

Пастор Васил Петров


Здравейте църква, 1 Юли 2015

Йоан 4:10. Исус в отговор й каза: Ако би знаела Божия дар, и Кой е Онзи, Който ти казва: Дай Ми да пия, ти би поискала от Него и Той би ти дал жива вода?

Един град наречен Сихар, един кладенец наречен „Якововият кладенец”, една самарянка дошла да си начерпи вода, й нейното най–значимо събитие в живота Исус.

Никога не знаеш кога и къде ще те срещне Исус. Тази жена не знаеше, че този бе денят, в който Исус щеше да мине по този път. Тя просото отиваше да снабди дома си с вода и не очакваше нещо да и се случи в този ден по специално. Колко пъти вие отивате на работа и не очаквате Исус да е там някъде там? Колко пъти отивате на почивка и оставяте Исус в къщи? Колко пъти отивате някъде, а Исус не е включен в програмата? Къде може да ви срещне Исус? Аз бих казал очаквайте го на всякъде и всякога.

Исус започва първи разговора с думите; ”Дай Ми да пия.” Впрочем, самарянката му казва: Как Ти, Който си юдеин, искаш вода от мене, която съм самарянка? (Защото юдеите не се сношават със самаряните). Следват думите; „Ако би знаела Божия дар.”

Църква искам днес да ви попитам; Познавате ли кой е Божият дар за вас? Апостол Павел го е разпознал, защото преди да каже тези думи, той също е срещнал Христос и е пил от извора. Римляни 6:23, „Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.”

Бог е дал дар на човечеството и това не е просто човек, а вечен живот облечен в човешка плът. Именува Своя Син Исус, и това име Той дава на света като завет на обещание за спасение на всеки, който повярва в Него. „Затова и Бог го превъзвиши, и Му подари името, което е над всяко друго име.” Филипяни 2:9

Друго важно нещо, което можеш да знаеш. Когато Той те срещне днес, обезателно ще поиска нещо от теб. Не ме питай какво, защото незнам точно само мога да дам насока. На самарянката поиска вода, на тебе може би ще каже; Дай ми сърцето си или нещо което много силно обичаш за да изпита сърцето ти, незнам? Въпросът е готов ли си да срещнеш Исус и днес или за теб винаги ще има утре.

Римляни 10:9, „Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш.”

Една добра молитва за хора, които никога не са казвали нищо от сърце на Исус. Повтори с мен на глас и повярвай нещо скоро ще се случи.

Скъпи Господи Исус,

Днес те моля, прости ми греховете. Аз съм грешник и осъзнавам дълбоко това. Днес аз се покайвам за греховете си и Те моля да ме направиш ново създание в Теб. Аз вярвам, че Исус е Господ и че Бог Го е възкресил от мъртвите. Аз правя тази изповед на вяра, защото не се съмнявам в Божията любов за мен. Предавам живота си на теб и те каня бъди Господ и Спасител на моето сърце. Обещавам да те следвам през всичките дни на живота си, и те моля запиши днес името ми в книгата на вечния живот.

Ако искаш да намериш добра църква погледни нашият уеб сайт като възможност.

Благословения на всички,

Пастор Васил Петров

 


Здравейте църква, 23 Юни 2015

Относно етническият проблем

Етнически проблем в България няма. Поне не между хората. Българи, турци, роми всички сме граждани на една и съща страна. Живеем така с години и не питаем лоши чувства един към друг. Аз лично съм израснал от дете с турци и цигани и никога не съм имал подобен конфликт в себе си за това. Проповядвал съм и съм служил с голяма любов в много от така наречените гета и съм виждал очите и душите на много от покаяните хора и смея да твърдя, че много от тях са стойностни хора. Проблемът не е в това какъв си, а какво правиш. Исус казва; „Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове.” Матей 7:17

Резултата от това какво е посадено в човек излиза един ден на яве и той е или добър или лош. В последните няколко дена сме свидетели на засилваща се провокация на етническа омраза между различните етноси и аз като пастор служещ и работещ с години твърдя, че познавам до известна степен човешката психика и духовна природа и мога да каже определено това е насадено зло, което трябва да се изкорени от живота на всички тези хора, които разпалват подобна омраза иначе ни очакват трудни времена. Нека се противопоставим на тази глупост.

Нека да дам пример с пребитите миряни и пастор от група „българи”. Ако това е българското общество аз се разграничавам силно от него. Бих казал тогава, че аз не съм българин. Друг пример, с който и ромите не се гордеят; баща „ром” изнасилил детето си и това е гнусно и недопустимо в общество, където живеем, той трябва да плати за деянията си. Тогава не желая да бъда и такъв. Добре тогава както да кажем за турците, които насаждат напрежение под влиянието на една партия или друга, те са така наречените „марионетки” използвани за целите на някакъв кръг от хора. Не искам да съм като тях предател и толкова нисък и дребен човечец. Тогава се питам какъв трябва да съм? Въпроса е един и същ който всички си задават с години когато става въпрос за етнос, църква, религия, и т.н.

Трябва да сме наистина Христови, за да бъдем по–добри бих казал аз в това деградирало общество. 1 Коринтяни 3:23. „А вие сте Христови, а Христос Божий.”

Ако някой все още твърди, че всички циганите или роми заслужават да бъдат отхвърлени значи е болен мозък.

Нека ви кажа какво ми се случи на мен днес. Излязох навън, понеже течеше някакъв ремонт пред дома ми и трябваше да преместя колата, за да не пречи на изкопните работи. Отвън копаеха работници и те бяха роми. Влязох в колата, но се оказа, че нямам ток и не мога да запаля. На колко от вас им хрумна, че ромите са ми задигнали акумулатора? Не, не беше така. Акумулаторът ми е нов, но поради малка небрежност едната врата не е била добре затворена и е консумирала всичката електроенергия и аз останах без ток. Познайте какво се случи, без да ги моля и без да ги каня всички роми, които бяха там се притекоха веднага на помощ, като пробвахме с подаване на ток от тяхна кола и това като, не проработи запалихме моята след като я изтеглиха на пътя с теглич. Когато казвам всички значи всички, които работиха спряха работа и ми помогнаха. Имаше българи, които гледаха шоу от терасата и само даваха акъл, а други минаваха като че ли това не ги засяга. Питам тогава кой е по–добър в тази ситуация, кой се оказа добрият „самарянин”. С това не искам да защитя всички роми и да кажа, че при тях няма престъпност и няма лоши хора, но искам да кажа, че всяка етнос има добри и лоши хора.

Е, който разбра, разбра какво искам да кажа. Поука всеки да прави за себе си. Нека да виждаме всичкото добро и да го отразяваме повече от тези, които вършат зло и да се настройваме един срещу друг. Нека живеем в съгласие, мир и любов и Бог на мира ще бъде с всички нас. Амин!

Пастор Васил Петров


Здравейте църква, 22 Юни 2015

За да се молим с вяра, ние трябва да отстраним всички пречки, които могат да обезсилят Божия отговор!

   Молитвата на вяра изисква ние да продължаваме да се молим, докато имаме увереност в сърцата си, че Бог ни е чул и че отговорът е на път. „И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото Слово” Римляни 10:17. В оригиналния гръцки ръкопис няма определителен член „то”. Затова този текст може да бъде по-добре преведен „вярването е от слушане (разбиране), а слушането - от Христовото Слово”. Вярата е освободена, когато се молим, щом ни се даде разбиране в сърцата ни, че Бог е чул и получаваме Неговото уверение (Слово), че отговорът е на път. Ако спрем да се молим преди това уверение, то може да не сме събрали достатъчно вяра, за да получим отговор на нашата молитва. Трябва също така да внимаваме с изповедта си! В Римляни 10:9 изповедта е свързана с вярата. Толкова често християните пречат на отговора на своите молитви, защото започват да изповядват негативни неща: „Молих се, но не мисля, че Бог ще го извърши!” Никога не се опитвай да съжаляваш Бога, чрез своята негативна изповед. Бог не отвръща на съжаление, а на вяра. Той не може да бъде манипулиран от самосъжаление - „сякаш никой не го е грижа за мен” или „знам, че ще бъда унищожен”!

Изчисти всяко самосъжаление и започни да се движиш с вяра! Твоето отношение може да определи нивото на вяра, в което се молиш. Ако изповедта ти е негативна, тя разкрива, че твоето сърце също е негативно, защото устата ти говорят от това, което е в сърцето ти. Една положителна изповед ще те накара да прославяш Бога за отговора, дори преди да го видиш! Сутринта ще се събуждаш със съзнанието, че Бог те е чул и ще изповядаш с устата си хвала и благодарение. Това ще изгради твоята вяра и ще накара Божията ръка да се движи в твоя полза.

За да се движим в молитвата на вяра, трябва да изчистим всичкия грях от живота си! „Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, имаме дръзновение спрямо Бога; и каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това, що е угодно пред Него” І Йоан 3:21-22. Ако имаш грях в живота си, изповядай го бързо на Отец! Не чакай до сутринта! Направи го сега! Изчисти сърцето си пред Бога, така че да може да има чист канал на молитва между теб и Небесния ти Отец: „Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен, да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда” І Йоан 1:9. Бог може да пази всяка пречка от грях, горчивина, омраза или страх, да не блокира мярката на вяра, която ни е дадена. Тази мярка на вяра може да нараства и да се развива, така че да се молим с вяра! Резултатите от този вид молитва ще бъдат чудотворни: „И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят” Яков 5:15.

Пастор Васил Петров

 


Здравейте църква 19 Юни 2015


КРЕЩЯЩА НУЖДА ОТ МОЛИТВА

Индийското лъжеучение Йога вече има международен ден, 21 Юни. Целта е то да бъде прието навсякъде с лъже идеята за обединение, здраве и духовни сили. Това е най – лъжовната страст на това хилядолетие с която дявола прокарва идеята за богохулство, поклонение на чужди богове, врата за демонично влияние в живота на хората. Нещо повече от тревожно е че лъжеучението е поднесено със загриженост към обществото особено а насока към зарибяване на малките деца.  

Култа прави пробив в Министерството на образованието, което пропагандира йога чрез матурите. Студенти от Богословския факултет на Софийския университет изпратиха отворено писмо до министъра на образованието проф. Тодор Танев, в което се обявиха против текстове за йога, включени в тазгодишната матура по литература, която се проведе на 20-ти май. Според студентите - над 50 хиляди зрелостници са били принудени да четат вид религиозна източна пропаганда. Цели 13 въпроса в текста са посветени на йогата и то след като преди това на учениците са били раздадени два текста с много добро подробно разяснение на това религиозно учение, се казва в писмото.

Следваща стъпка в тази насока е направена и в редиците на ООН.

На 11 декември 2014 Общото събрание на ООН прие резолюция, по силата, на която 21 юни става Международен ден на йога. Над 170 страни по инициатива на Индия се обединяват около възгледа, че йога може да промени към по-добро начина на живот на хората и да събуди у тях чувството за отговорност, с което да допринесе за разрешаването на световните проблеми. Предложението бе изразено за първи път официално от министър-председателя на Индия Шри Нарендра Моди, който в обръщението си към световната общественост отбеляза: „Йога въплъщава единението на тялото и ума, на мисълта и действието, на ограничението и удовлетворението; йога е хармонията между човека и природата, и сама по себе си е холистичен подход към здравето и благоденствието.” Йога е система от физически, умствени и духовни практики, чиято цел е да се трансформират тялото и ума.

Дали това ще мине без позиция и коментар от църковната общност в България.

Този още такива примери показват безсилието и духовната не зрялост на църковни водачи, които не могат да се обединят в нищо и за нищо. От това печели сатана и неговото царство.

Съвсем скоро това което днес се вижда безобидно, ще стане проблем, но някой неща не ги ли спреш навреме стават корен на зло.

Нека се молим и да застанем против делата на дявола и да не мълчим пред тази заблуда.

Пастор Васил Петров 


Здравейте църква, 4 Юни 2015

Викането не носи помазание

Да извикаш към Бог в своята нужда или желание да го търсиш е едно, но да викаш, за да стане по-добро вече е глупост. Какво имам в предвид?

Много хора си мислят, че когато викаш това е помазание. Хора викат в църква и мислят, че са имали помазана служба. Пастори викат на амвоните и мислят, че това е то Божието помазание. Нека да премахна този мит с обяснение.

Това не е истина, а по скоро безизходица. Много хора в евангелските среди днес си мислят, че ако някой вика от амвона той е помазан служител. Не това по-скоро е плод на емоция или вдъхновение. Душевните християни бързо се впечатляват от това и казват на това помазание. Искам да ме разберете правилно. Не казвам, че е грешка да се показват емоциите, когато говориш Божието слово, сам аз правя това дори се радвам, когато това се случва и е по-добре от това да виждаш някой почти припаднал от апатия проповедник. Но ако остане само вдъхновяващо викане без силата на Святия Дух резултата от всичко, което се прави ще бъде нулев. Исус казва в една от притчите; „Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо.” Йоан 15:5

Тази голяма истина е била винаги във фокуса на моето ходене с Христос. Защо? Защото тогава, когато се развълнувам силно от всичко това, което прави Бог и дам свобода на душата ми да извика от радост не искам да забравям това, кой всъщност върши всички дела – а това е сам Исус. Не искам да ставам или да оставам душевен християнин и това е причината винаги да търся духовното, а в случая това е да бъдеш благодарен, преклонен пред Него и да останеш верен. Това е много повече от емоция нали? Когато свикваме тържествено събрание добре е да има и експлозия на нашата емоция. Да се научим да освободим сетивата си да хвалят Бог с цяло сърце и душа така както пише и в книгата на пророк Йоил 1:14. „Осветете пост, свикайте тържествено събрание, Съберете старейшините и всичките жители на страната В дома на Господа вашия Бог, И извикайте към Господа.”

Ще го кажа пак. Да викаш или да извикаш това не носи помазание. Това е емоцията на нашата душа. Нека се научим да разграничаваме тези две различни понятия.

Пророк Исая също насърчава хората на Израел да извикат към Господа; „Извикай силно, не се щади; Издигни гласа си като тръба Та изяви на людете Ми беззаконието им, И на Якововия дом греховете им.” Исая 58:1

Чрез пророк Еремия също Бог говори на всяка човешка душа така; Извикай към Мене и ще ти отговоря, И ще ти покажа велики и тайни неща, Които не знаеш. Еремия 33:3

Добре тогава можем ли да вземем всичко това и да кажем това е помазание от Бог и да го приложим при всяко наше събиране или служение или да направим от него доктрина. Да кажем ли, че ако има тишина и мир в едно събрание то не е помазано? Да не бъде!

Ето я и другата страна. Помазанието! От къде идва то? Директно от Бог. На помазанието не му трябва сила, защото то е силата на Святия Дух. На помазанието не му трябва време, защото то е времето. На помазанието не му трябва трибуна то е навсякъде там, където е Бог. То е в църковното ни събрание, на улицата, на работата ни, и най–вече у дома. Така поне трябва да бъде. Ако отиваш на служба да вземеш помазание това е голяма лъжа на дявола, просто забрави няма да стане. Помазанието е дял от живота ти навсякъде ако в теб живее Христовия дух.

Ето какво казва Йов; „Тогава дух премина пред мене; Космите на тялото ми настръхнаха; Той застана, но не можах да позная образа му; Призрак се яви пред очите ми; В тишината чух тоя глас: Ще бъде ли смъртен човек праведен пред Бога? Ще бъде ли човек чист пред Създателя си?” Йов 4:15-17

Когато Бог дойде в твоя живот или присъства в него Той идва обикновено със своя мир, за да го чуеш. Тогава помазанието на Бог те докосва чрез Неговото слово и явното Му присъствие. Когато пророк Илия срещна Божието присъствие той очакваше Това да стане със страшна сила, но какво се случи; „И словото му каза: Излез, та застани на планината пред Господа. И, ето, Господ минаваше и голям силен вятър цепеше бърдата и сломяваше скалите пред Господа, но Господ не бе във вятъра; а подир вятъра земетръс, но Господ не бе в земетръса; И подир земетръса огън, но Господ не бе в огъня; а подир огъня тих и тънък глас.” 3 Книга на Царете 19

Какво бихте направили вие в това очакване? Чувал съм много молитви като тези; да дойде Божият огън и Неговата сила, да разтърси Бог събранието, но все по рядко срещам места, където хората да търсят тихият и нежен глас на Бог в сърцето си. Ще намерим добра поука в думите на Еклисиаст 9:17 „Думите на мъдрите тихо изговорени се слушат Повече от вика на онзи, който властвува между безумните.”

Викът не е власт, помазанието е власт, но помазанието не е вик. По добре е човек да се надява на Господа и да уповава на Него, защото от там идва всичката помощ. Амин!

„Но ти, о душе моя, тихо уповавай само на Бога, Защото от Него очаквам помощ.” Псалми 62:5

Е, когато хвалим Бог винаги ще бъде с вик на хвала и радост!

Откровение 19:6. И чух като глас от много народ, и като глас от много води, и като глас от силни гърмежи, които казваха: Алилуя! Защото Господ, нашият Бог, Всемогъщият, царува.

Имайте прекрасен ден!

С много обич пастор Васил Петров


Здравейте църква, 20 Май 2015

„И тъй, внимавайте добре как се обхождате, не като глупави, но като мъдри, като изкупвате благовремието, защото дните са лоши. Затова не бивайте несмислени, но проумявайте, що е Господната воля.” Ефесяни 5:15-17

Добри думи на апостол Павел, но как да ги приложим в ежедневието си това е въпросът.

Обикновено, когато карам колата си винаги първото нещо, което ми се набива автоматично в съзнанието, а след това и в реакциите докато шофирам е знакът внимание. Защо? Защото той предупреждава за създадена опасност или може да те предпази от такива. Човек трябва да е внимателен, когато е предупреден да внимава, нали? Това чувство на защитна реакция в духовния ни живот ние я имаме от Бог и тя ни пази от всичко, което може да ни навреди. Ето го библейският знак „ВНИМАНИЕ” поставен на духовното поприще с цел да повиши нашето внимание и реакции.

Нека погледнем отново стихът, който казва; Ефесяни 5:15-17 И тъй, внимавайте добре как се обхождате, … когато дните са лоши. Разбира се, че всеки един човек се държи по един начин, когато е в добро и мирно време, а по съвсем друг, когато дните станат лоши. Тогава реакциите, действията са определящи от мястото, условията и начинът ни на живот нали? Проблемите в този живот са много и следват един подир друг, но ние трябва да се научим да посрещаме всяко едно предизвикателство и обстоятелство в живота ни достойно с мъдрост не като глупави както казва и апостолът. Няма да можем да разберем защо и за какво апостол Павел ни предупреждава, ако не погледнем предходния текст ето го и него;

 „И тъй, бивайте подражатели на Бога, като възлюбени чада; и ходете в любов, както и Христос ви възлюби и предаде Себе Си за нас принос и жертва на Бога за благоуханна миризма. А блудство и всякаква нечистота или сребролюбие да не се даже споменават между вас, както прилича на светии; нито срамотни или празни приказки, нито подигравки, които са неприлични неща, но по-добре благодарение.” Ефесяни 5:1-4

Разумното пренареждане на приоритети в живота ни не е отстъпване от вярата и убежденията ни, а мъдро постъпване и динамична реакция в трудно, лошо и усилено време.

Да ходиш в любов не е ли това да се научиш на жертва според предадените ни думи в този абзац от колкото на нечистота или сребролюбие, срамотни или празни приказки, подигравки, които са неприлични неща.

 „И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение.” Римляни 12:1

Не на това ли сме призовани според писанията, но вместо това се вижда повече одумване и подливане на вода, както и завист, егоизъм който не водят до святост а до разруха.

Ето го знакът „ВНИМАНИЕ” отново. „Внимавайте как се отнасяте един с друг!” Святия Дух днес напомня на църквата, че Той ще ни научи на всяка истина, защото ще взима от Исус и на нас ще дава според писанията.

Добре е да започнем да гледаме на вярата си не само като средство за лично спасение на нашата безсмъртна душа, но и като начин на обхождане един с друг като показваме любов и жертво готовност за по–доброто в живота и на другите около нас. Амин!

Бъдете много благословени църква, обичам ви!

Пастор Васил Петров


Здравейте Църква, 11 Май 2015

Кой от вас използва молитва на друг когато се нуждае от нещо?

Днес срещам много поучения за това как църквата трябва да се моли. Това е добро особено тогава когато се поучават незнаещите как да получават отговор на своите молитви.

Когато учениците на исус го попитаха как трябва да се молят Той им даде един шаблон на молитва която и до днес се практикува в цял свят от всеки народ и език. Това е молитвата в Матея 6 глава; Матей 6:9-13 „ А вие се молете така: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име! да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята; Дай ни днес ежедневния хляб; и прости ни дълговете, както и ние простихме на нашите длъжници; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия, [защото царството е Твое, и силата и славата, до вековете. Амин].”

Днес за жалост срещам толкова много помия в интернет пространството от разни престорени учители, които пишат молитвеници и дават на хората собствени шаблони как те трябва да се молят, за да получат добър резултат. Не само това но те изпадат в заблудата на собствената си шизофрения и дават поучения уж казани от Исус, които по никой начин не граничат с живото деятелно истинно слово.

Молитва; Как да се молиш, когато си бремена? – Лъжа! Няма такава молитва. Молитва; Как да се молиш, за да получиш изцеление – Лъжа! Няма такава молитва. Как да се молиш, за да придобиеш богатства? – Лъжа няма такава молитва!Как да се молиш, за да се освободиш от магии? – Лъжа! Няма такава молитва! И прочие, и прочие ….

Наскоро ми беше предадено за един български лъжеучител, който учел хората да не хвърлят брошурите, които не са дали на хората, но да ги заравят в земята като семе и то щяло да даде плод. Пълни глупости и простотии. Направо не мога да повярвам как все още има заблудени хора да следват или въобще да пускат в къщите си такива объркани лъже водачи. Те са слепци, които водят слепите в ямата и никога няма да им отворят очите, за да познаят истинската благодат, която е в Христа Исуса.

Единствената надежда за такива извратени говорители на своето си слово е да изкарат някой лев покрай вас хора не им вярвайте! И все пак който иска може да продължи да чете лъже букварчета които те създават вместо да се научат да отварят словото на Бог ги и да четата от него източника на живот.

Вие сами преценете какво да правите с живота си, но ако търсите истината и искате да се молите и да получавате отговори на своите молитви започнете да се молите пред Бог с вашите думи колкото и оскъдни да са те. Тогава, когато ги кажете с цялото си сърце, душа и ум само тогава Бог ще ги чуе и ще ви отговори.

Ето думите на Исус;  Лука 10: 25. „И, ето, някой законник стана и Го изпитваше, казвайки: Учителю, какво да правя, за да наследя вечен живот? А Той му рече: Какво е писано в закона, как четеш? А той в отговор каза: "Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила, и с всичкия си ум, и ближния си както себе си". Исус му рече: Право си отговорил; това стори, и ще живееш.”

Исус не написа молитвено букварче на законника, но го пита „Какво четеш”, не какво мечтаеш или искаш …

Когато се молиш трябва да е така както и обичаш - цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила, и с всичкия си ум.

Чети писанията, следвай Бог, а Той знае как да те научи да се молиш.

Успей и благословение в името на Исус.

С много обич пастор Васил Петров


Здравейте църква, 28 Април 2015

 2 Коринтяни 11:1-9 „Дано бихте потърпели малко моето безумие; да! Потърпете ме, защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с един мъж, да ви представя като чиста девица на Христа. Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христа. Защото, ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, когото ние не сме проповядвали или ако получите друг дух, когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно го търпите. Обаче мисля, че аз не съм в нищо по-долен от тия превъзходни апостоли! А пък, ако и да съм в говоренето прост, в знанието не съм; дори ние по всякакъв начин сме ви показали това във всичко. Грях ли съм сторил, като смирявах себе си, за да се издигнете вие, понеже ви проповядвах Божието благовестие даром? Други църкви обрах, като вземах заплата от тях, за да служа на вас; а когато бях при вас и изпаднах в нужда, не отегчих никого, защото братята, които дойдоха от Македония, задоволиха нуждата ми. Така във всичко се пазих, и ще се пазя, да не ви отегча.”

Много хора имат проблем с даването независимо под каква форма и затова попадат под проклятието на житейски грижи, недоимък, болести и т.н. Много са библейските примери за даване както в Стария така и в Новия завет и нито един няма за това да не даваш, освен духовния принцип записан в; Матей 7:6 „Не давайте свето нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите си пред свините, да не би да ги стъпчат с краката си и се обърнат да ви разкъсат.” Свине и кучета са описани демоните в библията. Демони обикновено трябва да има в невярващи, а не във вярващи хора, нали?

Това, което виждаме днес да правят хората е точно обратното. Те са давали пари за какво ли не, за личния си комфорт, скъпи дрехи, жилища, за угощения, за развлечения, за хороскопи, баячи, запитвачи на зли духове, но днес за проповядване на благовестието като че ли вече не е нужно да се прави нищо. Не само това, но като че ли за проповядване на евангелието им свиди, защото им се вижда загубена или излишна кауза. Не мога да си обясня безхаберието на църквата понякога, когато става въпрос за даване. Не мога да приема, че вярващи хора, не чуват не приемат и изкривяват Божието слово за даване.

Искам да ви кажа нещо важно днес църква; Проповядване на благовестието днес спасява света от пълна сигурна разруха. Ако солта обезсолее тя за нищо не става и се хвърля в огъня. Ние сме днес солта на земята и Бог държи времената на погибелта заради хора, които се молят чрез вяра и любов за този свят. Къде трябва да инвестираме тогава, за да достигнем този свят и да го променим с посланието за мир? В църквата разбира се! Това е мястото на благословение за този свят, издигната в лицето Исус Христово.

Какво общо има даването в това; Даването на десятък, дарение са важни библейски истини проповядвани през всички векове за всички вярващи, било то за пустинната църква в Стария Завет, за ранната църква в Новия Завет или за 21 век днес. Това е начин на достигане на хората с Божието слово. Най–голяма част от нашите пари, приходи трябва да се отделят за благовестието. Апостол Павел казва на църквата в Коринт да не допуска някой да им вземе умът (телевизии, медии, лъжепророци)и да отпаднат от простотата и чистотата, която дължат на Христа. След това апостола започва да говори за това отношение на даване, което църквата в Коринт е нямала спрямо него като казва; „Грях ли съм сторил, като смирявах себе си, за да се издигнете вие, понеже ви проповядвах Божието благовестие даром?” Апостола казва, че се е смирил и не е взел пари, само и само да стигне словото до тях. Дали е грешка на апостола да проповядва словото без даването на църквата? Този реторичен въпрос задава апостола и след това казва; „Други църкви обрах, като вземах заплата от тях, за да служа на вас.” Изобличението е явно и недвусмислено. Тук се вижда ясно, че апостол Павел е имал заплата от други църкви не от църква, което включва всички.

Не даването на едни е ограбване на други според думите на Павел. Кой от вас днес братя и сестри иска да продължава да лежи на гърба на другите като търси единствено своята си изгода, а не благото на всички? Вярвам, че нито един от вас не мисли по този начин и ако дяволът е успял да излъже умът на някой относно даването, то днес се просветете чрез Божието слово и молитва и следвайте истините на писанията. Деяния 20:35. „Във всичко ви показах, че така трудещи се трябва да помагате на немощните и да помните думите на Господа Исуса, как Той е казал: По-блажено е да дава човек, отколкото да приема.”

Друг стих казва, че; Евреи 11:1 „А вярата е даване” Апостола смята за излишно дори да говори на църквата за даване; 2 Коринтяни 9:1. „А за даване помощ на светиите излишно е да ви пиша.”

От утвърждаване на богослужението има даване, което е за всички вярващи хора в църква. Даването е за достигане на недостигнатите с Божието слово, то е за снабдяване нуждите на служителите на евангелието, то е за разходите на служението, то е за проповядване на благовестието. Това трябва да идва като знание към всички, но ще завърша с последната фраза на апостола в тези няколко стиха, където той казва; „Така във всичко се пазих, и ще се пазя, да не ви отегча.”

Когато говорим за даване не е, за да се отегчават хората, а за достигнат до знание, прозрение и лично благословение от своята вярност към Бог. Това не е учение на служители а е Исус Христово. Амин!

Благодат и мир на всички и очаквам вашата вярност, за да съм сигурен, че всички растете в познаване на истината и в благословение от Бог.

С много обич Пастор Васил Петров


Здравейте църква, 21 Април 2015

Днес Бог отново ни призовава към святост и чистота, в която трябва да живеем и ходим. Амин!

Прочитайки Неговото слово винаги срещаме напомнящи, затова писания. Апостол Павел пише към 1 Коринтяни 5:7. Очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, - тъй като сте безквасни; защото и нашата пасха, Христос, биде заклан [за нас].

Очистете стария квас или това, което бяхте преди да приемете Христос в живота си, за да бъдете ново тесто в Господа. Бог иска да вижда във всички нас повярвалите в Неговия единороден Син, новия живот, който ни е дал и да не се връщаме отново и отново в робството на греха. Веднъж победили греха, нека царуваме и се радваме на свободата, в която сам Христос ни постави чрез кръвната жертва на кръста. Галатяни 5:1. Стойте, прочее, твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.

Когато четем Стария Завет ще видим как Бог говори и учи народа на Израел да не забравя свободата, в която Бог го изведе със силна ръка. Бог говори на Моисей; Изход 12:15. Седем дни да ядете безквасен хляб; още на първия ден ще дигнете кваса от къщите си; защото който яде квасно от първия ден до седмия ден, оня човек ще се изтреби отсред Израиля.

Примесът на квас в хляба, който те трябваше да ядат беше забранен със смъртен закон от Бог. Друго нещо, което Бог им даде като заповед беше; Изход 12:17. Да пазите, прочее, празника на безквасните, защото в същия тоя ден изведох войнствата ви из Египетската земя; заради което ще ви бъде вечен закон да пазите тоя ден във всичките си поколения.

Бог иска от народа на Израел да помни победата над врага и да прославя Неговото име, защото сам Бог ги е освободил от робство с чудеса и знамения. Исус Навиев се покорява да следва тези наставления от Моисей и слушайки гласа на Бог прави това, което е редно. Исус Навин 5:9-12 Тогава Господ рече на Исуса: Днес отнех от вас египетския позор. За това онова място се нарича Галгал, както се казва и до днес. А израилтяните разположиха стан в Галгал, и направиха пасхата на четиринадесетия ден от месеца, привечер, на ерихонските полета. И на сутринта на пасхата, в същия ден, ядоха безквасни хлябове от житото на земята и изпържено жито. А на сутринта, като ядоха от житото на земята, манната престана; и израилтяните нямаха вече манна, но през тая година ядяха от рожбите на Ханаанската земя.

Тези думи на Бог спряха и днес моето внимание; „Днес отнех от вас египетския позор.” Като че ли чувам това; „Днес отнех от вас позора на дявола в живота ви.” Тези думи звучат днес и за нас като езически народ повикан от Бог на спасение със същата тази сила. Днес Бог отне грехът ви посредством жертвата Христова на кръста. 1 Петър 3:18. Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, а оживотворен по дух.

Бог казва, че в жертвата Исус Христова прощава греховете на целия свят не зависимо кой си, къде си и какъв си. Сам Йоан описва това със собствената си ръка. 1 Йоан 2:2. Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят.

Апостол Павел говори за тая свобода, която имаме в Христа; Колосяни 1:14. В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете;

И така като знаем, че вече сме освободени от греховете си според писанията чрез покаяние и приемане на живия хляб, който слиза от небето за всички нас, то, нека да се очистим от всеки квас на този свят и от греха, който лесно ни сплита, и с търпение, нека тичаме на предлежащето пред нас поприще. Нека да живеем благоугодно и щастливо.

Благословен ден на всички църква,

Пастор Васил Петров


Здравейте църква, 20 Март 2015

“ГОСПОДНОТО слово беше към Йона... и каза: Стани, иди в големия град Ниневия и прогласявай против него, защото злината му се изкачи пред Мен. А Йона стана да побегне в Тарсис от лицето на ГОСПОДА...“ (Йона 1:1-3). Знаем историята. Това е човекът, който се опита да избяга от Бог. Господ каза на Йона да проповядва наказание над града-държава Ниневия, но той, вместо да ги предупреди, избяга. Историята беше потвърдена от Самия Христос. Исус каза: „ Защото както Йонът беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи.“ (Матей 12:40). С други думи, историята на Йона беше действителна, колкото и погребението и възкресението на Христос.Но защо избяга Йона? Защо отказа да се покори на ясното Божие слово? Ние знаем, че той беше благочестив, молещ се човек. В крайна сметка Бог говори ясно на онези, които общуват с Него. А Господ не избира слугите Си невнимателно. Очевидно Той видя нещо в Йона. Бог избра този човек поради дарбите му: силен глас, чувствително за думите на Духа ухо.Ние не знаем какво пророкува Йона в Израел. Той беше съвременник на други пророци по онова време. Така че е ясно, че този човек беше надарен и избран от Бог. Но в този случай Йона избяга от Божия призив. Всъщност, той избяга от Божието присъствие, като спря да комуникира с Господ. Защо? Кое причини толкова безочливото непокорство?Не е ясно какъв промеждутък от време имаше между призива към Йона да говори и решението му да избяга. Може да са били седмици или дори месеци. Още повече, че разстоянието между Ерусалим и Йопия беше около 70 км. Ако Йона пътуваше пеша, той имаше много време да преразгледа мисията си. Едно е сигурно: Йона чуваше как гласа на Святия Дух звънтеше в ушите му през целия път. Святият Дух е небесният преследвач и когато Той ни призове да служим, никога не ни оставя на мира. Няма съмнение, че Йона чу нещо такова: “Спомни си примера с Адам, Йона. Помисли за последиците от непокорството му. Помисли си и за Моисей. Този добър човек говори с Бог очи в очи. Но Господ го смъмри заради само един акт на непокорство, като не му позволи да влезе в Обещаната земя. Помисли си и за Давид – молещ се човек по Божието сърце. Спомни си за ужасните страдания, пред които се изправи той поради непокорството си. Не можеш да не се покориш на Божието Слово и да ти се размине след това. Върни се, Йона.“

Съдбата на цели множества зависеше от покорството на Йона. Но вместо да иде до Ниневия, „ (Йона) слезе в Йопия и намери кораб, който отиваше в Тарсис, и плати за пътуването си и влезе в него, за да отиде... от лицето на ГОСПОДА.“ (Йона 1:3) Аз мисля, че Йона не се покори, понеже не изпитваше праведен страх от Господ Как можа толкова молещ се човек да се отклони от призива си и да изпадне в непокорство? Това започва с непълна представа за Божията природа. На Йона му беше дадено мощно откровение за Божията благодат и милост. Той свидетелства: „Знаех, че Ти си Бог милостив и състрадателен, дълготърпелив и многомилостив, и се разкайваш за злото.“ (Йона 4:2). Той имаше същото откровение, което получи Моисей, когато Бог му откри славата Си на планината. Йона заяви, че това откровение беше причината да избяга: „Затова побързах да бягам в Тарсис“ (4:2). С действията си той казваше: „Господи, ти прощаваш толкова лесно на онези, които се покаят. Всеки път, когато произнесеш наказание, Ти преливаш от милост. Знам, че няма да съдиш Ниневия. Веднага след като пророкувам, те ще се покаят, а Ти ще излееш милостта Си над тях.“ Виждате ли проблема с мисленето на Йона? Той има само частично откровение за Божията природа и обвинява Бог в това, че е нежен към греха. Разбира се, Бог е точно това, което Йона описва тук: дълготърпелив, готов да прости, готов да излее изобилие от благодат. Аз благодаря на Бог за това чудесно откровение за природата Му. Това е най-животворната истина, която знам. Обичам да проповядвам милост на Божите хора. Но Библията говори и за святата праведна природа на Бог. „Защото Божият гняв се открива от небето срещу всяко безбожие и неправда на хората, които потискат истината чрез неправда“ (Римляни 1:18). Разбира се, Йона познаваше тази страна от характера на Бог. Как можа да я пренебрегне? Аз вярвам, че Йона не разбираше страха от Бог. Ако считаш Бог само за милостив, ще видиш колко е лесно да не се покоряваш на Словото Му. Ще си мислиш, че Той не счита предупрежденията Си за важни, че не мисли онова, което казва. Мисля си, че това беше причината за непокорството на Йона. Всеки истински слуга трябва да улови откровението за страха от Господ. Нямам предвид страх, предизвикан от хора, който манипулира хората да се покоряват. Говоря за Божественото откровение за Святия страх, както е разкрит в Божието Слово: „Бой се от ГОСПОДА и се отклонявай от зло.“ (Притчи 3:7). „Живей в страха от ГОСПОДА цял ден“ (23:17). Този страх трябва да се търси старателно. И трябва да ни бъде вменен от Святия Дух: „Ако го потърсиш като сребро и го подириш като скрити съкровища, тогава ще разбереш страха от ГОСПОДА и ще намериш Божието познание“ (2:4-5). Както Божията милост, така и страха от Бог дава живот: „В страха от ГОСПОДА има силна увереност“ (14:26). „Страхът от ГОСПОДА е извор на живот, за да се избягнат примките на смъртта.“ (14:27)

Благословен ден!

Пастор  Васил Петров


Здравейте църква, 12 Март 2015


Дали споменах в началото на март месец, че неблагоразумният и непокорения народ ще си заслужи бедствия, погром и страдание? Какво очаквате, когато цялата ни страна е сложила амулет на ръката и на ревера си. Да, отново напомням за мартеницата, която търговците на дребно толкова ловко и бързо разпродадоха. Нека ви покажа какво се случи на брата на моята жена. Той е от хората, които вярват в Бог, но не се покоряват и не следват Неговите пътища. Като всички останали хора, въпреки че сме им говорили на всички за българския традиционен мартенски амулет, той реши, че няма нищо опасно в това да бъде като останалите роби на греха и да си сложи мартеница. Първо няма да ставам метеоролог, за да ви казвам какво бедствие снежно има в цялата страна, след като цяла зима нямаше никакъв сняг. Колко много хора пострадаха след като дадоха шанс на дявола отново да им съсипва живота. Тук важи със сила и българската поговорка: „Това, което човек сам си направи никой друг не може да му го направи!” Народа на Израел също беше много коравовратен и непокорен. Когато Бог лично ги водеше и пазеше от бедствия и със силата на чудеса ги изведе от робство те решиха, че имат нужда от цар, който да ги води и поискаха от Бог да бъдат като всички други народи. Затова и до днес те страдат, но това е плод на техните желания и човешки решения.

1 Царе 10:19. „А вие днес отхвърлихте вашия Бог, Който сам ви избавя от всичките ви бедствия и скърби, и рекохте Му: Непременно да поставиш цар над нас. Сега, прочее, застанете пред Господа според племената си и според хилядите си.”

Не е вярно, че Бог не обича хората и не иска да бъде с тях, по - скоро обратното е. Хората не обичат Бог и не искат Той да им бъде пътеводител за това и страдат. Чуйте сега как за жалост се извлича поука от трудна ситуация. Само преди няколко дни братът на моята жена претърпя инцидент на мястото, където работи. Трудова злополука. Той е професионален заварчик в един голям цех в град Велико Търново. Това, което той ми каза, е следното. В цеха има толкова много бутилки с пропан - бутан, касети със специална смес и други такива, който всъщност са обезопасени, но ако гръмне поне една от тях това ще доведе до пълна катастрофа за половината град. Слава Богу не е гръмнала нито една, но докато той е заварял както всеки ден един от маркучите се е сцепил и голяма ударна вълна от взрив, огън го е ударила в лицето само за стотни от секундата. Той е успял само да си предпази лицето с ръка, доколкото това е било възможно. Неговият тъст, който е работил в същия сектор е успял веднага и навреме да спре газта от повредената бутилка. Това на практика е спасило половината град от разруха. Закарват го веднага в болница с изгаряния по лицето и констатират, че тъпанчето н лявото му ухо е спукано, перфорирано на 70%. Тъй като в Търново нямат отделение уши, нос гърло, те го пренасочват по спешност в Габрово. След преглед и направена операция на ухото на следващия ден, хирурга казва, че ухото ще се възстанови бавно и ще има процент, в който той ще чува с него. Когато ние бяхме при него в болницата той не чуваше с ухото си. На същия ден имахме предаване „В света на чудесата” и ние благодарихме на Бог, че е запазил както неговия така и живота на стотици други хора. Молихме се за пълно изцеление на ухото му в името на Исус. На други ден лекарят сваля превръзката, за да види какво е неговото състояние и констатира, че ухото се възстановява с не нормални темпове. Слава, слава, слава … Веднага след сваляне на превръзката Николай започва да чува добре. Слава да бъде на Исус! Веднага след това той хвърля мартеницата от ръката си и не вярвам повече да сложи такава. Често казваме на децата си какво да правят и какво да не правят, за да са в безопасност, но самите ние като че ли не винаги слушаме нашият небесен баща. Последствията за някой може и да нямат такъв добър край.

1 Петър 5:6. „И тъй, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно; „

Пастор Васил Петров


Здравейте църква, 4 март 2015

Човешките различия

Римляни 14:5-9 „Някой уважава един ден повече от друг ден; а друг човек уважава всеки ден еднакво. Всеки да бъде напълно уверен в своя ум. Който пази деня, за Господа го пази; [а който не пази деня, за Господа го не пази]; който яде, за Господа яде, защото благодари на Бога; и който не яде, за Господа не яде, и благодари на Бога. Защото никой от нас не живее за себе си, и никой не умира за себе си. Понеже, ако живеем, за Господа живеем, и ако умираме, за Господа умираме; и тъй живеем ли, умираме ли, Господни сме. Защото Христос, затова умря и оживя - да господствува и над мъртвите и над живите.”

Срещате ли хора, които не мислят и не разсъждават точно като вас? Това беше първият и голям шок за моето съзнание, а борбата с това не писано правило продължава вече години. Тъпо е, когато ти кажеш нещо да се намери все някой, който да каже нещо различно, нали? Изнервящо е! Ако не вярвайте пробвайте, като напишете нещо в социалните мрежи, нещо, което вие вярвате и което е обществено значимо. Тогава, ле, ле тогава ще намерите опозиционери, за които не сте и сънували. И въобще в този пъстър свят ние не спираме да се натъкваме на така наречените противодействия или фактори, които ни се противопоставят. Това е нещо, което работи против нас независимо дали сме прави или не. В посланието си към Римляните апостол Павел казва точно това, че има различни хора с различно мнение, вярвания и практики. Той не казва, че това е лошо и винаги трябва да има противопоставяне, а по скоро той учи църквата да приема това като нещо нормално. Ето още в 5 стих срещам нещо, с което се сблъсквам постоянно. „Някой уважава един ден повече от друг ден; а друг човек уважава всеки ден еднакво.” Ако аз трябва да оприлича себе си то втората част е напълно в моя стил, но никога не забравям това, че около мен винаги ще има хора, за които някой ден ще е по специален от другите. Това е причина аз да уравновеся себе си и да бъда тактичен към тях с цел да не допусна тези не дотам важни моменти да ни настроят един против друг. Свидетели сме на това колко много излишни празници празнува българският народ. За мен това е по-скоро отново избиване на комплекс и понякога простотия, но за други хора това е много важно нещо. Винаги съм се чудил как могат интелигентни хора да празнуват такива тъпи и измислени от човеците празници и да им предават толкова огромно значение. Когато говорим за традиции и празници в Библията там става дума за народа на Израел и за религиозните им предания, а не за езически обичай, от които изглежда ние скоро няма да се освободим. И така, някой решава да си почита някой ден повече, ами не можеш да го спреш, също и хора, които не почитат нито един ден как можеш да ги накараш да го правят. Не е възможно. Заключението на Апостол Павел казва, че всеки трябва да е напълно уверен в своя ум. Това много ми хареса. Излиза така, че по това какво празнуват хората можеш да разбереш и колко са просветили себе си в познаване на истината, която е в Христос. Оказва се също, че ако човек пък има някаква своя програма за отслабване или води програма за здравословен начин на живот и прави това с благодарност към Бог е право пропорционален на този, който се храни с всичко и не се пази от конкретни „забранени” храни след като е благодарил с цяло сърце на Отец. „Който яде, за Господа яде, защото благодари на Бога; и който не яде, за Господа не яде, и благодари на Бога.” Но пак ще наложа подобаващото заключение на стиха; че всеки трябва да е напълно уверен в своя ум.

Разбира се, когато четем по горния пасаж се отнася за народа на Израел и не само това, но и за премахване от трапезата им на определени ястия забранени от наредбите и постановленията на тяхната вяра. Можем да прочетем това в Евреи 13:9. „Не се завличайте от разни и странни учения; защото е добре сърцето да се укрепява с благодат, а не с наредби за ястия, от които не са се ползували ония, които не са се водили по {Гръцки: Са ходили в. } тях.” Тук не се говори за последствията от вършене на определени неща, а от това до каква степен те са грях или не. Последствията от глупостта на хора може да се прочете още в първите два стиха на Римляни 14:1-2 „Слабия във вярата приемайте, но не, за да се препирате за съмненията му, Един вярва, че може всичко да яде; а който е слаб във вярата, яде само зеленчук.” Това обаче не бива да бъде предпоставка за спор. Поучението на апостола е не се препирайте с хората относно това, което правят и не ги съдете относно това, което правят. Така всеки би си спестил много