НАЧАЛО
БХТВ
КАКВО ВЯРВАМ
ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА
БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ДПО
ВИДЕО КАНАЛ
КАК ДА ПРИЕМА ИСУС
КРЪЩЕНИЯ ВЪВ ВОДА
КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
СЛУЖЕНИЕ НА БОЛНИ
СЛУЖЕНИЕ В НАЦИИТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ГАЛЕРИЯ
ДАРЕНИЯ
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
СЛУЖБИ


Лука 6:40. Ученикът не е по-горен от учителя си; а всеки ученик, когато се усъвършенствува ще бъде като учителя си.


Матей 10:24. Ученикът не е по-горен от учителя си, нито слугата е по-горен от господаря си.


БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ СЛУЖЕНИЕ ВАСИЛ ПЕТРОВ


ДПО - Динамично, Практично, Обучение. Това е видението на епископ Васил Петров и главното мото на новосъздаденото библейско училище към Служението.

Какви са целите?

1.· Да създадем ученици по образа на Бог. Ефесяни 4:24. „И да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и светост на истината.”

2. Да ги направим динамични в служение; Деяния на Апостолите 2:17-21 "И в последните дни, казва Бог, Ще излея от Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Юношите ви ще виждат видения, И старците ви ще сънуват сънища; Още и на слугите Си и на слугините Си ще изливам от Духа Си. В ония дни ще пророкуват. И ще покажа чудеса на небето горе, И знамения на земята долу, - Кръв и огън, и пара от дим; Слънцето ще се превърне в тъмнина, И луната в кръв, Преди да дойде великият И бележит ден Господен. И всеки, който призове името Господно, ще се спаси".

3. Да разпознаем и вдъхновим всеки един вярващ да ходи в дара, който Бог му е дал. 1 Коринтяни 12:4-7 Дарбите са различни; но Духът е същият. Службите са различни; но Господ е същият. Различни са и действията; но Бог е същият, Който върши всичко във всичките човеци. А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза.

4. Да предадем вяра за чудеса; Лука 17:5. И апостолите рекоха на Господа: Придай ни вяра.

5. Подбор и подготовка на петкратни служители; Ефесяни 4:11. „И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители.”

6. Учениците на ДПО ще вземат практическо участие както в организацията на изцелителни служби и семинари, така и в службите, мисиите и всяко бъдещо практическо начинание.

7.  Всеки ученик подготвен да прави ученици; Матей 28:19-20 „Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].”Какво предлага училището

Всичко, което давам, като материал може да се гледа, ако не на живо то на запис в удобно за вас време. Това е смисъла на това училище да не ангажира времето на хората, и да им даде шанс да се учат, тогава когато за тях това е възможно.

  Какво предлага училището;

1.          Училището има собствен видео канал за преподаване и поучения.

2.          Всеки понеделник -  писмено послание

3.          Всяка сряда – Интернационално училище за служители с едни от най - известните служители в света, развиващи дарбите и служенията си всеки според както Святия Дух му е дал.

4.          Всеки четвъртък – Поучение на пастор Васил Петров на живо по интернет канала.

5.      Всеки ученик ще бъде записан в контактите на този е- маил адрес; dposchool@abv.bg и там ще получава, поучения, информация както и   лична поща и консултации от пастора.

6.     Записването става като изпратите e-mail на; dposchool@abv.bg, за да бъдете одобрени и да получите повече подробна информация относно обучението и заплащане на такса. Изпарете вашите три имена, гард / село, скайп, фейсбук.

За контакти: Офис тел. 066 86 57 26, email: dposchool@abv.bg;

Директор на училището - Пастор Васил Петров 


Обучения:

Молитвен живот: обучение за това как да се молим, да прощаваме и да живея с Бог.

Освобождение от демони: обучение за разпознаване на това кой са демоните, как да се идентифицират симптомите на демонични атаки и как да се прилагат методи за самостоятелно освобождение от демони и демоничните влияния в името на Исус.

Трансформация: обучение за трансформиране на възгледа за живота и създаване на нови качествени основи за живот чрез Божието Слово и молитва. Работата е фокусирана върху интроспективен анализ към личен характер и неговото изграждане.

Осветен живот: обучение за това как да бъдеш изпълнен с Божията сила чрез Святия Дух, как да бъде в сътрудничество със Светия Дух и да започнеш нов живот в освещение от Бога.

Финансово благословение: динамично обучение за това как да се открие пътя за по-големи финансови приходи и как да се живее в материални и духовни благословения според Божията воля.

Изцеление чрез прокламация: обучение, как да се премахнат пречките в живота, за изцеление във всички аспекти на личността в собствения живот и насока към благословена съдба чрез Божиите обещания.

Изцеления и чудеса чрез вяра: обучение за свръхестествен живот с изцеление чрез жива вяра в Бога.

Освобождение от проклятия и осъждение: обучение за идентифициране на наследствени и самонанесени проклятия и как да се освободим от тях - премахване на осъждение в Божията благодат.

Разрушаване на черна магия: обучение чрез Библейските факти за откриване на магия и окултните сили както и пълното им премахване и разрушаване в името на Господ Исус Христос.

Ремоделиране: обучение, за да се преодолее страха от тъмни мисли, пристъпи на паника и депресия чрез практически уроци и прилагане на знанията.

Слушане на Божия глас: обучение за това как да чуваш Бог, да имаш постоянно ръководството от Бога чрез изработване на послушание към Него. Обучението дава ясна представа за това как Бог ви говори чрез прокламации, видения, знаци и ангели.

Духовна протекция: обучение за придобиване на перфектна духовна защита в живота със свидетелство и евангелизъм.

Пред брачна, семейна и битова стабилност: обучение за създаване на правилни отношения към потенциален брачен партньор, разработване християнски брачни и семейни връзки, според библейските принципи, както и заздравяването на вътрешна дисхармония.

Изцеление с полагане на ръце на болните: обучение на новородени християни в изцелителна служба да полагат ръце на болни в името на Господ Исус Христос.

Активиране и служение с дарбите на Светия Дух: Обучение за разпознаване на даровете на Светия Дух и как да бъдеш ентусиазиран за тях, как да ги активираш за да действат за Славата на Господа Исуса Христос.