НАЧАЛО
БХТВ
КАКВО ВЯРВАМ
ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
КОНФЕРЕНЦИИ - ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
ГОСПОДНА ВЕЧЕРЯ
ПОСЛАНИЯ ОТ ПАСТОРА
ПОСЛАНИЯ НА ДЖОИС МАЙЕР
ПОСЛАНИЯ НА КЕНЕТ КОПЛАНД
УЕБ РАДИО
В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА
БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ДПО
ВИДЕО КАНАЛ
КАК ДА ПРИЕМА ИСУС
КРЪЩЕНИЯ ВЪВ ВОДА
КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
СЛУЖЕНИЕ НА БОЛНИ
СЛУЖЕНИЕ В НАЦИИТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ГАЛЕРИЯ
ДАРЕНИЯ
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
СЛУЖБИ

ПРЕДСТАВЯНЕ

Здравейте на всички, които в последните няколко години сте по един или друг начин част от нашето интернет служение.

Първо да ви се представя:

Казвам се Васил Петров Петров и съм от град Габрово. Израснал съм в християнско семейство и съм възпитаван още от дете в принципите на Божието Слово. Трето поколение пастор съм в нашият род.  Моят дядо по майчина линия, пастор Васил Велинов е от град Враца и още на младини е предал живота си на Исус, като не след дълго основава и пастирува църква в град Враца. Гонен и преследван за вярата от комунистическата власт, той остава верен на Бог през всичките дни на живота си! Той неуморно обикаля църквите около Врачански регион и ги насърчава в истините на Божието слово. Моят баща Петър Василев е вярващ от дете. По - късно през годините той е ръкоположен за пастор в църквата в Габрово и също следва призива си да основава нови църкви в региона. Неговата леля, която е от Варна, Мария Бойчева е жената, която Бог използва за основаването на първата църква в град Габрово, на която аз съм пастор и до днес. Никога не съм бил агент на държавна сигурност и копие от документа, деклариращ това съм направил публично достояние.  Казвам това в кратце, защото трябва да се знае какъв човек ви води и поучава. Историята винаги има своето значение и тя оказва влияние за бъдещето и растежа на църквата.Църквата през годините


Това послание е адресирано до хора, които се насърчават от проповедите ми в интернет и ме разпознават като техен пастор. С него аз не ангажирам всички!

 Здравейте на всички, които в последните няколко години сте по един или друг начин част от нашето интернет служение.

Искам да споделя, че когато се говори за църква,  първо трябва да се има в предвид църквата в периоди от време и нейното развитие. Всичко това, което ще кажа сега е свързано с  голямото видение и преобраза на църквата, който аз виждам в следващите 10 - 15 години.

Първо да дефинираме понятието църква. Нека първо да кажа, че църквата Христова на Новия Завет е: „Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви: един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички. Ефесяни 4:4

Църквата не е религиозна институция, а тяло Христово.

Думата "църква" означава на гръцки "ekklesia" - събрание, общество на призованите – това събрание от хора може да променя с годините начина си на  събиране като дом,зала,църковна сграда и т.н., но не и библейският принцип за църква, а имено: църква, която е движена от Святия Дух на Бог, чрез дарбите на Духа, кръстена във вода и Дух, /новородена/, назидавана от даровете на служение на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите.

  Свещеното Писание ни казва, че Тя е творение и духовно тяло на Христа:

"Аз ти казвам: ти си Петър, и на тоя камък ще съградя църквата Си, и портите на ада няма да й надделеят" (Мат. 16:18) -  Камъкът тук обаче не е Петър, както много хора прочитайки бързо стиха се объркват, а Исус Христос.

 1 Петър 2:6-7 Защото е писано в писанието: - "Ето, полагам в Сион крайъгълен камък, избран, скъпоценен; И който вярва в Него, не ще се посрами". За вас, прочее, които вярвате, Той е скъпоценност, а на тия, които не вярват, "Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла", и  "Камъкът, о който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват"; защото се спъват о словото и са непокорни,  за което бяха и определени.

[Църквата] е Негово тяло, пълнота на Тогова, Който изпълня всичко във всичко" (Еф 1:23)

   Имайки  предвид, че църквата мина през периоди от време, тя промени своя облик /външен и вътрешен/ много пъти досега и то смея да кажа не винаги към по - добро. Един български уважаван от мен приятел, богослов и доктор по богословие, ми беше казал така: „Изследвах библията и епохите през които е минала църквата и се забелязва ясно, че на всеки 15 до 20 години тя търпи някаква реформа или трансформация, било то за по - добро или по - зло.”

Мога да му вярвам за това, тъй като аз забелязах същото в последните 30 години. Не се чудете на това защото съм имал привилегията още от 10 годишна възраст да осъзнавам, какво е това църква.

 Когато говорим за Христовото тяло преди 90 - те години, аз помня това:   

   Църквата се събираше в дом, тъй като тогавашната комунистическа власт преследваше вярващите и се опитваше да заплашва и наказва тези, които не се покоряваха. Свободно вероизповедание беше намислимо по това време.

Може ли да се каже, че хората тогава, които се събираха в тайни квартири на частни домове са „СПАСЕНИ” заради вярата си в Исус. Определено! ДА!

В такава църква съм прекарал детството си и аз. За този период от време аз мога да говоря и да кажа, че църквата се отличаваше със своята вярност, себеотдаденост, жертвоготовност, чистота и святост. Святия Дух беше нещо реално във всяко едно събрание, защото хората, които се събираха заедно, живееха със страх от Господа и любов един към друг. 

   След 90 – та година дойде т.нар. „съживление.” Всички тези малки общества от домашни групи бяха групирани и вписани в Министерство на вероизповеда-нията като част от различни деноминации. Това бе единсвеният вариант да имаш публичност и да проповядваш на обществени места. Когато се даде право на публични събрания всички тръгнаха да плащат и да наемат зали за да събират повече привърженици. Поради новостта на нещото, което хората в комунистическа България чуваха за първи път, много от тях кой от любопитство, кой от желание да научи нещо ново се трупаха по залите и слушаха Словото. Пълнехме стадионите, и аз лично имам видео на което можеш да видиш 15 000 души в град Габрово да слушат евангелието и да предават живота си на Исус. Имахме невероятен бърз ратеж и църквата ни в разстояние на две години достигна и максималния си капацитет от 500 души в зала. До тук като, че ли всичко вървеше добре!

   Дойде времето на чужденците и техните фотоапарати. Не че има нещо лошо, защото повечето от тях се стекоха да помагат на измъчените български души да пораснат духовно, както и да помогнат на църквата да стъпи и материално на крака, но много църкви и движения се образуваха от мотива да усвояват средства от чужбина, а не защото Бог ги е извикал на служение. Даже и призваните като видяха пари, оставиха първоначалното учение за Христос и се впуснаха да правят новия модел и облик на църквата си така, че да е угоден на тези, които са готови да дават.  Смениха прически , дрехи, сгради, църкви, даже и духовната си чест и достойнство, само и само за да угодничат на хора. Това доведе и до цялостния провал на всичко това. Моят поглед през тези години е, че църквата се комерсиализира и забрави Господа. Само се говореше за Исус, но мотивите на всичко беше друг. Брат брата си предаде, баща син, син баща, приятели си правеха мръсни номера само и само да се доберат до задграничните институции осигуряващи финанси. Започнаха да се строят църковни сгради и това беше свързано през цялото време с търсене на средства за довършването им. По приемчивите и тези с връзки отново бяха с предимство, а другите останаха да мечтаят. В борбата за сгради много служители забравиха въобще за Бог, а камо ли за грижата към църквата. Куп други причини доведоха това до отлив на хората от събранията, в които вече не виждаха смисъл.

   През последните 15 години се случи това, което бяхме вече пророкували и Бог беше ни говорил ясно, но повечето хора нямаха уши да чуят. Съвсем логично хората се оттеглиха от църковните събрания тип "ЗАЛА"  и започнаха да се събират кой където му харесва и с когото му допада. Словото от амвоните стана ласкателно, само и само за да се задържи някаква аудитория. Ако на някой не му отърва нещо, той решава, че ще смени църквата и толкоз. Разбира се, че Бог се разгневи на цялото това  нещо, а и като че ли всичко се сгрумоляса, когато се разбра, че повечето бивши ръководители на християнски организации и деноминации са бивши служители на Държавна сигурност. Това наистина потресе много хора и повечето се съблазниха от този факт. Много хора усетиха как непочтени самозванци им дърпаха парите за свои лични изгоди и се оттеглиха без да има къде да отидат. Нахвърляйки само факти без дори да се задълбочавам в тях, се забелязва как дявола се опитва да обезоражи църквата и да я направи посредствена. Разбира се, че Бог си е оставил на всякъде хора с чисти сърца готови да му служат и точно това е, което Бог ми говори, да ги събера. 

 

   Предстоят следващите 15 – 20 години, в които нещата корено ще се променят  и ние трябва да се напаснем към това ново време.

Какво видях в Духа, след времето на пост и молитва към Бог !

   Като, че ли бързото развитие на технологията и социалните комуникации допринесоха до сплотяването на различни групи от хора, независимо от де-номинациите и църкви, в които са били за дълъг пероид от време. Днес всеки е някъде и с някого както се казва по убеждение, но и това не е най – доброто нещо за всички. От тези досегашни общества излязоха много хора, които само бяха вкусили от това кой е Бог, но те не са достатъчно променени, смирени и ошлайфани за да водят хора след себе си или да изразяват мнение. Днес, всеки човек изразява библейско мнение, а някой път и го налага, без да се замисля за това на колко хора може да повлияе зле или да навреди, защото не носи отговорност. Никога не се знае кой стои зад един ник нейм и това е следващата заблуда и голяма лъжа на сатана. Ще има престорени хора, които казват, че ви обичат и ви мислят доброто, но то няма да е така. Когато вече не им трябвате те ще ви покажат истинското си лице. Много хора са наранени, други самотни, трети болни и отчаяни. Ако това си ти, не се чуди, не е Христос, а хора са те довели до това трагично състояние, като не са ти давали навреме необходимата духовна храна. Е добре, от една страна имаме общества събрани в концертните зали и чакащи поредното представление, от друга страна имаме вече изградените структори с големите църковни сгради, но без хора и Святия Дух, а от трета страна имаме един голям хаус в медийното пространство! Много хора днес принадлежат към мъртви християнски религиозни общества, но  живеят само защото те се вдъхновяват от други проповедници, слушащи ги в останалото време. Някой ще каже, какво правим в тази бъркотия?

   Не се тревожете и не забравяйте, Бог винаги е в контрол на нещата. Годините и времената са положени от Него и Той единствено знае как да води народа си към заветната цел. Днес, църквата в България и по света е толкова объркана само защото минава през своя период на Вавилон, което означава /бъркотия/.

   1 Кор 12-13 ни казва, че „всички ние от един дух се напоихме.” Сами разбирате, че всеки човек носи някакъв Дух в себе си! Дали е Божият или демони има начини да се разбере. Когато говорим за хората в тялото Христово това е поправимо, но когато слушаш някой, който не говори от Божия Дух, получаваш съвети как да живееш от демони и това вече е заразно. Разбира се, че демоните няма да ви покажат правилният път. Много хора се лъжат когато си казват, че човека, който ги учи си носи отговорност за това което говори и няма значение дали е сляп или пък не, ние ще го следваме и Бог ще ни спаси. Не забравяйте хора, че според Исус слепеца води слепците в ямата, а не при Исус. Ето защо е жизнено важно от какъв Дух се напояваш. Да, има и такива, които са истински изсъхнали даже няма и кой да ги напои. В този потоп от информация много хора се блъскат и се чудят какво да слушат и кого, понеже всичко им се вижда право. Това е голям глобален проблем на който имам отговор от Святия Дух как да процедирам от тук нататък.

 Какво означава „Интернет църква”? 

 

Какво означава „Интернет църква”? - Това значи Интернационална мрежа от църкви.

Много хора разбират погрешно наименованието „Интернет църква”, като си мислят, че става въпрос единствено за служение във виртуална среда. Това далеч не е така. Църквата има своят начин на комуникация на всяко едно ниво.

Виртуално включва – ежедневна поддръжка на Web Страницата на Служение Васил Петров, www.vasilpetrov.org,

-         Неделна служба от 10:00 часа на живо по интернет както и записи от всяко излъчване.

-         Предаване „В света на чудесата”, всеки вторник от 19:00 часа на живо и записи от всяко излъчване.

-         Библейско училище „ДПО” Динамично практично обучение.

-         Фейсбук - затворени групи, Skype консултации, молитва с пастора, получаване по e-mail на проповеди, събития, информации и съобщения.

Конферентно включва - Неделна конферентна служба на живо всяка неделя в град Габрово и всяка неделя вечер в град Велико Търново. Служение Васил Петров посещава ежемесечно създалите се групи в различни градове и села както в страната така и извън нея. Организиране на годишни конференции на църквата с цел запознанство на членовете и от цял свят.

Основни цели на църквата;

1.     Апостолско, мисионерско и пророческо служение

-         Спасение, освобождение и изцеление на човешки души

-         Създаване и установяване на нови църкви по цял свят.

2.     Учителско служение;

-         Изграждане на ученици и последователи на Исус Христос практикуващи дарбите на Святия Дух  – Библейско училище „ДПО” Динамично практично обучение.

3.     Пасторско служение;

-         Грижа за църквата, която е тяло Христово посредством всички библейски принципи и методики.

-         Осигуряване на спокойствие на всички членове на църквата в домашни групи в зависимост от начина им на живот в обществото. Личните изповеди на хора и лица са суверенни и конфиденциални.

Това е най–новата форма на събрание, служение и комуникация и работа на църквата в 21 век, а всъщност най–близката, която се доближава до начина, по който е функционирала ранната първо апостолска църква.

Тя е достъпна до всеки един човек в обществото като разстоянието и времето не могат да те отделят от призива, посвещението и служението ти.

Събирането и служението в домашни групи е приоритет, а ежегодните общи семинари и конференции дават възможност на всички които са членове на църквата да се запознаят на живо.

За да се избегне всяка форма на разцепление и деление на църквата, ние изработихме модел за работа с домашни групи в зависимост от тяхната възможност да се събират заедно с цел предотвратяване на всякаква възможност за противопоставяне и дразнене между хора било посредством клюка, одумване, бъркотия, завист, от която страда всяка една подобна църква в тип единствено конферентно събрание.

Вие можете да станете част от „Интернет църква” водена от пастор Васил Петров след като подадете заявление на e-mail адрес; elvetil@abv.bg,   със свободен текст. Напишете трите си имена, и разбирането да станете член на „Интернет Църква” и да следвате видението на пастор Васил Петров за достигане на недостигнатите безсмъртни човешки души. Вашите връзки за комуникация. Facebook, е-mail, elvetil@abv.bg

Можете да се обадите и да се свържете с мен на телефон 0879262185 и да се свържете с нас.

Служение Васил Петров – Vasil Petrov International Ministries

www.vasilpetrov.org


Добре дошъл!

Това е лична поща на "Интернет Църква", Ако искаш да се присъединиш към църквата ни достатъчно е да изпратиш e-mail, за да го потвърдиш. Ние сме отговорни да изпращаме информация и да поддържаме връзка с хората, които пастируваме.