НАЧАЛО
БХТВ
КАКВО ВЯРВАМ
ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
КОНФЕРЕНЦИИ - ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
ГОСПОДНА ВЕЧЕРЯ
ПОСЛАНИЯ ОТ ПАСТОРА
ПОСЛАНИЯ НА ДЖОИС МАЙЕР
ПОСЛАНИЯ НА КЕНЕТ КОПЛАНД
УЕБ РАДИО
В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА
БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ДПО
ВИДЕО КАНАЛ
КАК ДА ПРИЕМА ИСУС
КРЪЩЕНИЯ ВЪВ ВОДА
КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
СЛУЖЕНИЕ НА БОЛНИ
СЛУЖЕНИЕ В НАЦИИТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ГАЛЕРИЯ
ДАРЕНИЯ
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
СЛУЖБИ

Господна трапеза


Божието Слово ни учи: Че Господната вечеря беше основана от Исус Христос, така че всички вярващи (всички членове на Божието семейство) да могат да участват в нея редовно, за да “възвестяваме смъртта на Господа, докато дойде Той”. Символите, които се използват са “безквасен хляб” и вино “плода на лозата”. Всеки, който яде и пие недостойно, навлича осъждение на себе си - Матей 26:17-30; Лука 22:17-20; I Коринтяни 11:23-30.

Установяването на Господната вечеря е ясно показано в евангелията (Матей 26:17-30; Лука 22:1,7-20). Павел допълни учението в I Коринтяни 11:20-30. В евангелието на Лука ние виждаме връзка между празника Пасха (или празника на безквасните хлябове) и Господната вечеря (Лука 22:15-20). Господната вечеря в Новия Завет е обичай от типа на Пасхата (или празника на безквасните хлябове) в Стария Завет (Изход 12:1-28,40-51). Това означава, че за нас християните, заместващата смърт на Господ Исус Христос сега заменя жертвите извършвани от Аароновите потомци и Левитските свещеници за изкупване на греховете. По същия начин Господната вечеря заменя празника Пасха.

Някои църкви се отнасят към Господната вечеря като към “тайнство”-“SACRAMENT” (на латински - sacramentum, означава СВЯТО ПРЕДАНИЕ, заповед) (I Коринтяни 11:2). Теолозите я наричат “Евхаристия”-“EUCHARIST” (на гръцки означава - БЛАГОДАРЕНИЕ), докато други я наричат “Господната маса” или “Свято общение” (I Коринтяни 10:16). Хората, които ядат от Господната вечеря се казва, че взимат причастие. Общоприетото наименование обаче е "Господна вечеря", което беше и използвано и от нашия Господ Исус Христос.

Исус Христос установи Господната вечеря като последната Пасха за новозаветните вярващи, като по този начин показа края на последното (Лука 22:1-20). Нашият Господ Исус Христос е нашето Пасхално агне (I Коринтяни 5:7). Той ни освободи от всяко робство, от греха, от болестта и от Сатана.

Кой може да участва в Годподната вечеря:

В I Коринтяни 11:27-32 се казва, че никой невярващ, блудник, многоженец или пияница не могат да участват в разчупването на хляба. Хората, които се опитват да съвместят Христос със светските принципи, или тези, които се занимават с окултни дейности, също не могат да участват в Господната вечеря. Някои стават недостойни поради воюване по плът, задържане на злоба, разделения и непростителен дух. Всяко възвръщане трябва да бъде направено преди да се вземе участие в Господната вечеря (Матей 5:23ß24).

Библияата казава: 1 Коринтяни 1 :27. „Затова, който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но да изпитва човек себе си, и така да яде от хляба и да пие от чашата; защото, който яде и пие без да разпознае Господното тяло, той яде и пие осъждане на себе си.”

Ще обесня със няколко думи. Това което вярвам е, че всеки, който има „водно кръщение” -  Йоаново,  Марк 1:10. „И като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата, и че Духът като гълъб слизаше на Него.” и Святия Дух на Бог, може и има право да взима „Господна вечеря” защото може, чрез Духа да разпознава Господното тяло и се стреми да ходи в святост след като греховете са му били простени. Всеки който няма кръщение във вода и Святия Дух, не бива да взима от Господната вечеря за да не взима за свое осъждение! По добре такъв да изчака времето когато това ще се случи!

Как ще взимаме заено „Господна вечеря” в Интернет Църква ?

След като службата е в своя край, ние ще пристъпим заедно към взимането на „Господна вечеря”.

Как ще стане това практически?

1. Ако вие сте група от двама, трима и повече хора! Изберете жена, която ще участва в Господната вечеря и тя да омеси безквасен хляб.

    - Взима се малко вода и се прибавя брашно. След това се пече на предварително загрята фурна.

     - Трябва ви и малко вино, за да има по глътка за всеки, който ще участва.

Трябва всичко да е готово преди службата за да можете да участвате в преломването на хляба.

Пасотр Васил Петров, ще чете Слово за Господната вечеря, и след това ще разчупи хляба и налее виното. Вие ще направите същото в къщи, независимо дали сте сам или с още няколко души. Ще следвате инструкциите на пастора през цялото време, и след като на всички се раздаде от хляба и виното, тогава заедно ще вземем Господна вечеря.

 Тези които са в друг часови пояс и не са на службата ни на живо, ще могат да вземат Господна вечеря на запис, който ще бъде специално приготвен за тях! Ще получат по – пощата линк от където ще могат да участват.

За тези които са на легло и немогат да се обслужат сами, моля ви изпратете някой, който да им помогне да участвуват. Незабравяйте да се помолите и за тяхното изцеление!