НАЧАЛО
БХТВ
КАКВО ВЯРВАМ
ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА
БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ДПО
ВИДЕО КАНАЛ
КАК ДА ПРИЕМА ИСУС
КРЪЩЕНИЯ ВЪВ ВОДА
КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
СЛУЖЕНИЕ НА БОЛНИ
СЛУЖЕНИЕ В НАЦИИТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ГАЛЕРИЯ
ДАРЕНИЯ
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
СЛУЖБИ

Kак да приема Исус Христос

Направете тези важни стъпки към спасение и открийте за вас тези жизнено важни отговори.

1. Библията декларира: " Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно." (Иоана 10:10).

Даване на изобилен живот изисква върховно жертвоприношение :"Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:" (Иоана 3 : 16).

Бог желае да възстанови приятелство и взаимоотношение с вас. Какъв чудесен дар ни даде Бог Отец - собственият си Син, за да ни предостави изобил ен и вечен живот. Защо повечето хора нямат това, което Той е промислил да приемат за техният живот? Това е въпроса на който искаме да си отговорим трезво.

2. Осъзнайте, че вие сте отделени от Бог

Има пропаст между Бог и човечеството. Той предостави на нас начина, как да получим изобилен и вечен живот, но хората през поколенията направиха своят себ ичен избор да пренебрегнат Всемогъщият Бог. Този избор продължава да причинява разделяне на хората от техния Баща.

Словото на Бог ни показва, че резултатът от грехът е смърт. Той казва в Неговото слово: " Който ходи в правотата си, бои се от Господа; Но опакият в пътищата си Го презира." (Притчи 14:12) .

И Бог каза също: " Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога ви, И вашите грехове са скрили лицето Му от вас, та не ще да чува." (Исая 59:2).

Апостол Павел говори в Римляни 3:23 Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога."

И в Римляни 6:23 ние четем: " Защото заплатата на греха е смърт; а Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.

Всеки човек е създаден със способността и нуждата да познава Бог, и да има приятелство с Него.

Всеки ден ние чуваме и виждаме хора, които са богати, прочути, победители, звездни атлети, които изглежда имат най-добрият живот, който може да ти се предложи – и до сега обаче те се опитват да запълнят празнотата в техният живот с "разни неща." Но и до сега те остават празни, защото само Бог, чрез Неговият Син Исус м оже да запълни тази празнота.

3. Приемете фактът, че Бог предостави само едно решение за греха и отделянето от самия Него

Исус Христос, Неговият Син е единственият път към Бога. Само Той може да ни примири с Бог Отец. Човечеството може да търси други решения и да боготвори други богове, но Исус Хрис тос, единствено умря на кръста за нашите грехове и се издигна в триумф над гробът и вечната смърт. Той понесе наказанието за нашите грехове и създаде мост между Бог и човечеството.

Библията пояснява: Но ако сме умрели с Христа, вярваме, че ще и да живеем с Него”. Римляни 6:8

Ние също казваме: "Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, а оживотворен по дух;" (1 Петрово 3:18).

Има само един промислен начин: " Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус," (1Тимотея 2:5).

В Иоана 14:6 ние четем, "Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене."

Всемогъщият Бог ни предостави единствения път. Исус Христос понесе наказанието за нашият грях и бунт срещу Бога чрез смърт на кръст, проливайки собствената Си кръв и възкръсвайки от смъртта, за да ни оправдае и примири отново с Бог Отец.

4. Приемете Исус Христос като Господ и Спасител

Вие можете да се върнете при Бог и вашата връзка с Него може да бъде възстановена чрез вяра във Христос, единственият който може да спаси вашият живот от р азрушение. Каква невероятна размяна: вашето най-лошо за Божието най-добро!

Тази стъпка става след като помолиш Исус Христос да вземе греховете ти и да дойде в твоето сърце, за да бъде твой Господ и Спасител.

Словото на Бог е много ясно: " Ето стоя на вратата и хлопам; ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене." (Откровение 3:20).

Библията ни казва, " Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш." (Римляни 10:9).

Желаете ли да оставите вашите товари и грехове?

Желаете ли да се обърнете и да се покаете за вашите грехове?

Желаете ли да приемете Исус Христос като ваш Господ и Спасител сега?

5. Молитва да приемеш Исус Христос в твоят живот.

В този момент вие можете да се помолите с най- важната молитва на вашият живот, като кажете просто:

Скъпи Господи Исусе,

Аз вярвам, че Ти си Божият Син. Аз вярвам, че Ти дойде на тази земя преди 2 000 години. Аз вярвам, че Ти умря за мен на кръста и проля кръвта Си за спасението ми. Аз вярвам, че Ти възкръсна и се възкачи високо. Аз вярвам, че Ти ще се върнеш обратно на тази земя. Скъпи Исусе, аз съм грешник . Прости ми греховете. Измий ме сега с Твоята скъпоценна кръв. Ела в моето сърце. Спаси душата ми точно сега. Аз давам живота си на теб. Аз Те приемам сега като мой Спасител, мой Господ, и мой Бог. Аз съм Твой завинаги и аз ще Ти служа, и следвам през останалата част на моят живот. От този момент нататък аз принадлежа само на Теб. Аз вече не принадлежа на този свят, нито на врагът на моята душа. Аз принадлежа на Теб, и аз съм новороден.

Амин!

Молейки се с тази молитва признавайки вашите грехове, и приемайки Исус Христос във вашето сърце, Бог ви даде правото да станете Негово простено дете. Библията ви дава тази гаранция: "А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име;” Иоана 1:12

Ако, вие наистина приехте Исус Христос във вашият живот, ние искаме да споделим тази радост с вас.


Какво е спасението - Пол Уошър