НАЧАЛО
БХТВ
КАКВО ВЯРВАМ
ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА
БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ДПО
ВИДЕО КАНАЛ
КАК ДА ПРИЕМА ИСУС
КРЪЩЕНИЯ ВЪВ ВОДА
КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
СЛУЖЕНИЕ НА БОЛНИ
СЛУЖЕНИЕ В НАЦИИТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ГАЛЕРИЯ
ДАРЕНИЯ
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
СЛУЖБИ

Събития 2023


1 - 2 Октомври 2022 - Дупница

Тази събота и неделя, съм канен да проповядвам в град Дупница . Пастор Методи събира на регионално ниво всички църкви за да имаме три служби на поклонение пред Бог, а очакването ми е да има много изцерени и освободени. Вярвам на Бог, за велики дела, и знам, че всички ще бъдат благословени, но от всички нас зависи да се молим усърдно пред Бог. Молете се за цялото събитие и за пътуването ми до там.


Conference 2021 - Конференция 2021

Това е 11 годишна конференция на "Интернет Църква", на тема; "Докосване".
This is an 11 "Internet Church" conference on the topic; "Touch".
Дълго време ред причини ни държат далеч един от друг, а имаме нужда от докосване с близки за нас хора, а също така и с нови запознанства.
For a long time, a number of reasons kept us away from each other, and we need contact with people close to us, as well as new acquaintances.
Също така, аз вярвам, че всеки един от нас, има голяма нужда най - вече от докосването от Светия Дх! Заповядайте!
Also, I believe that each of us has a great need, especially for the touch of the Holy Spirit! Welcome!


15 Март 2020 Служение Васил Петров в Севлиево

Заповядайте тази неделя, 15 Март 2020 г. от 10:00 часа - „СЪЖИВИТЕЛНА СЛУЖБА”, със Служение Васил Петров,

Адрес ма църквата; г. Севлиево, ул. Ангел Кънчев 1

Темата на проповедта е: „Кръвта на горния праг" – Служение на изцеление и освобождение в името на Исус!

Говорител пастор Васил Петров

Вход свободен


14 Октомври 2018 в Буковлък

Важно съобщение от Vasil Petrov Ministries

Служение Васил Петров, ще бъде на 14 Октомври 2018 г. в село Буковлък, Област Плевен, зала „Аризона“ от 17:30 часа.

Очакват се около 200 души да се съберат в името на Исус Христос и да прославят Царя на царете и Господаря на господарите!

Ще имаме евангелизационна служба на тема; „Где е вярата ви?“

Ще се молим за спасение на хора, които никога не са приемали Исус Христос в живота си.

Ще се молим за болни и вързани от дявола, хора.

Ще се молим за нуждите на църквата.

Ще се молим!

Заповядайте всички, които сте в района на Плевен и сте от различни църкви и общества, бъдете с нас!

Пастор Васил Петров


Vasil Petrov Ministries в град Елхово 29/04/2018

Тази вечер, 29 Април 2018 г. служба на чудеса в град Елхово от 18:30 часа. Ще предаваме на живо на страницата на църква JU Church.


Служение в Македония