НАЧАЛО
БХТВ
КАКВО ВЯРВАМ
ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
КОНФЕРЕНЦИИ - ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
ГОСПОДНА ВЕЧЕРЯ
ПОСЛАНИЯ ОТ ПАСТОРА
ПОСЛАНИЯ НА ДЖОИС МАЙЕР
ПОСЛАНИЯ НА КЕНЕТ КОПЛАНД
УЕБ РАДИО
В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА
БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ДПО
ВИДЕО КАНАЛ
КАК ДА ПРИЕМА ИСУС
КРЪЩЕНИЯ ВЪВ ВОДА
КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
СЛУЖЕНИЕ НА БОЛНИ
СЛУЖЕНИЕ В НАЦИИТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ГАЛЕРИЯ
ДАРЕНИЯ
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
СЛУЖБИ





От Джойс Майер – 9 Декември, 2016

ИЗКАЗВАЙТЕ БОЖИЕТО МНЕНИЕ





„Послушайте, защото ще говоря хубави неща и ще отворя устните си да произнеса правото.”
- Притчи 8:6



Една от най-големите грешки, които правим е, че понякога отговаряме на хората прекалено бързо, просто давайки им първото, което ни дойде на ум. Само безумният изрича мнението си изцяло (вижте Притчи 29:11 KJV). Тези, които говорят непрекъснато и прибързано са винаги в беда, както казва Библията: „Намират се такива, чието несмислено говорене пронизва като меч, а езикът на мъдрите докарва здраве.” (Притчи 12:18).

Исус работеше в мъдрост. Той винаги знаеше да каже точно правилното нещо, в точно правилния момент, да учуди всички. Ако не прекарваме достатъчно време с Бог, ние ще казваме погрешното нещо в грешното време. Вземете решение да чакате Бог, преди да изкажете мнението си днес.



Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер - 8 Декември, 2016

КАК ДА СПЕЧЕЛИМ БИТКАТА


Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник,

и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира.

Ефесяни 6:14-15



Библията казва, че ако посрещнем нашите битки със спокойствие и отговорим на сътресенията в живота спокойно, ще преживеем победа. Това е парадокс; няма никакъв смисъл. Как можем да спечелим, ако спрем да се бием?

Съпругът ми щеше да ме ядоса, понеже не биваше да се кара с мен. Бях разстроена, ядосана и исках той да каже само едно нещо, за да мога да вляза в релси. Тогава Дейв разбра, че аз просто търсех спор, трябваше да бъде спокоен и да ми каже: „Няма да се бия с теб”. Понякога, дори би се качил в колата и би изчезнал за известно време, вбесявайки ме още повече, но не можех да се бия с някой, който не би отвърнал на удара.

Моисей каза на израилтяните да не се бият, когато откриха Червеното море, изправено пред тях от едната страна и Египетската армия, преследваща ги от другата. Те се изплашиха и той им каза: „А Моисей отвърна на народа: Не се бойте; стойте (твърди, уверени, безстрашни) и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас днес; защото египтяните, които видяхте днес, ще изчезнат от погледа ви до века. Господ ще воюва за вас, а вие бъдете спокойни.” (Изход 14:13-14).

Забележете, че Моисей каза на израилтяните да „бъдат спокойни” (да запазят спокойствие). Защо? Те бяха във война и беше необходимо за тях да отвърнат със спокойствие, с цел да спечелят битката. Бог щеше да се бие за тях, ако те покажеха увереността си в Него, бидейки спокойни. Ако запазите спокойствието си, Той ще направи същото за вас.

Доверете се на Него: Водите ли битка, когато би трябвало да запазите спокойствие? Изберете да спрете да се биете и се доверете на Бог да се бие за вас. Това е начинът да спечелите битката.


Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер - 6 Декември, 2016

НИЕ  СМЕ СЕДНАЛИ


 Бог обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби,

даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, ни съживи заедно с Христос (по благодат сте спасени)

и като ни възкреси заедно с Него, ни сложи да седим с Него в небесни места, в Христос Исус;

Ефесяни 2:4-6

 

Днешните стихове ни казват, че ние  седим в небесни места с Христос Исус. Четох, че предния пасаж един ден и  Светият Дух ме спря. Просто почувствах, че съм пропуснала нещо, така че се върнах и го прочетох отново: "Бог. . . ни сложи да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса. "Аз все още не разбирах. Така, че се върнах и го прочетох още веднъж и най-накрая, го разбрах! Ние сме седнали. Ние сме седнали.

 

Тогава започнах да мисля за това, как Исус е изобразен в Библията след Неговото възкресение и възнесение. Както и в този пасаж, Той често се изобразява, като седнал  отдясно на Отца.

Знаете ли какво правят хората, когато  седнат? Те почиват. За да бъдат настанени в небесни места с Исус,който да ги  въведе във "вътрешен покой."

Понякога, когато започнете да се изнервяте и сте разстроени, разтревожени или се притеснявате, просто трябва да си кажете, „Седни.” Това не означава само физически тялото ви да  "Седне.", а и вашата душа и ум, воля и емоции. Важно е да си позволите почивка на цялото си същество и просто да чакате Бог.Чакайте в очакване Бог да направи това, което не можем да направим.

 

Не се притеснявайте, не се разочаровайте или страхувайте, докато чакате на Бога. Бъдете в мир и покой! Понякога да  позволим на себе си почивка е предизвикателство, защото като че ли имаме чувството, че винаги трябва да "правим" нещо. Обещанието на Божия мир не е отправено към тези, които работят, борят се и разчитат само на собствените си сили, но за тези,които влизат в Божията почивка.

 Обичайте себе си днес: Господи, научи ме как да влязя в Святата Ти почивка, докато чакам  Ти да работиш в моя живот.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер - 5 Декември, 2016

БОЖИЯТА ГАРАНЦИЯ


„Заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ, твоят Бог, е с тебе, където и да идеш.”
- Исус Навиев 1:9
 

Забележете акцента, който Бог поставя върху Себе Си. Исус Навиев трябваше да държи очите си върху Бог и Неговата заповед. Той не биваше да се заплита в други неща, които биха могли да го уплашат; трябваше да остане фокусиран върху целта си. Ако се бе подчинил на Бога, Той не само би му помогнал, но Исус би имал също привилегията да ръководи множества от хора в по-добър живот.

За всеки случай, той се нуждаеше от едно последно насърчение, което Бог Самия повтаря съществено като казва, че Той ще бъде с Исус Навиев. Вярвам, че Неговия разговор с Исус е доказателство, че за него би имало причини в естественото да се страхува, да се уплаши и да иска да се върне. Когато ние предприемаме стъпки на вяра, за да постигнем напредък в живота, няма гаранция, че няма да изпитаме опозиция. Имаме обаче Божията гаранция, че Той винаги ще бъде с нас и че наистина е всичко, от което се нуждаем. Ние не трябва да знаем, какво Бог ще направи, как ще го направи или кога ще го направи. Трябва единствено да знаем, че Той е с нас.

Молитва: Господи, от всичките благословения на живота, най-великото, за което Те моля, е това да бъдеш с мен, както беше с Исус Навиев. Мога да се справя без много неща, но не и без Теб. Амин.

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер - 3 Декември, 2016

ВАШАТА ИСТИНСКА СТОЙНОСТ



И така, сега, ако наистина слушате гласа Ми и пазите завета Ми, то повече от всички племена вие ще бъдете Мое собствено притежание, защото Мой е целият свят;
Изход 19:5

В Изход 19:05, Господ казва на Своите хора, че те са Негова собственост, ”притежание и съкровище.” Това слово се отнася за нас днес толкова, колкото в миналото за децата на Израел. В Йоан 3:18 Исус каза на Никодим, че който вярва в Него, не е осъден; който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син. Вие може да не се чувствате ценни, или дори приемливи, но всъщност сте. В Ефесяни 1:6 , Павел казва, че всички от нас, които вярват в Христос, са били "приети във Възлюбения." Това трябва да ни даде чувството за лична стойност и ценност.

Сомням си как стоях в молитва, когато чух една жена до мен да казва на 
пасторът, който служеше на нея колко много тя се мразеше и презираше. Пасторът стана много твърд с нея и по силен начин я смъмри, като каза: "Коя мислиш, че си ти? Нямаш право да се мразиш. Бог плати висока цена за нас и нашата свобода. Той ни обича толкова много, че изпрати Своя Син да умре за нас, да страда на наше място. Нямаш право да мразиш или да отхвърляш себе си. Това което трябва да правите само е да получите това, заради което Исус умря, за да ни даде!”

Жената беше шокирана. Аз бях шокирана също, само от слушането. Но понякога това ни трябва една силна дума, за да ни накара да осъзнаем капанът на сатана, който е поставил за нас. Липсва ли ви благодарност за вашата собствена стойност и ценност? 
Вие сте ценни, в противен случай нашият Небесен Отец не би трябвало да плати такава висока цена за изкуплението ви.

 

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер - 2 Декември, 2016

ОБЪРКАНО СЪЗНАНИЕ



Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му бъде дадена.
Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко; защото който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете.
Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа,
понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища.
Яков 1:5-8

Моятa приятелка Eвa беше призована за съдебен заседател в процес за грабеж.
В продължение на два дни, дванайсет граждани слушаха прокурора, как представяше доказателства, които сочат, че обвиняемият е разбил дом и е откраднал много вещи.
Ева беше готова да го осъди.
На третия ден, защитата представи другата страна на картината. Колкото повече Ева слушаше, толкова по объркана ставаше. Това което изглеждаше много очевидно в началото на процеса, сега изглежда много неясно и противоречиво.
Въпреки, че журито осъди човека, Eвa ми каза,че с мъка е взела правилното решение. Всички адвокати, които говореха, изглеждаха много убедително сами по себе си.

Много християни живеят по същия начин, ден за ден. Те са се превърнали в това, което Джеймс нарича ”двулични християни” . Те са сигурни в едно нещо, докато нещо друго не се случи, и след това преминават на противоположното мнение.

В раздвоеното им мислене, имат първо едно мнение, но после го променят на друго.
Те са сигурни, че знаят какво да правят, и след това си променят решението отново. В момента се чувстват сигурни, че са взели правилното решение и планират да се придържат към него , но след известно време започват да се чудят дали то е правилно. Непрекъснато се съмняват и поставят под въпроси своите мотиви.

Този вид поведение не е същото кагато си с отворено и чисто съзнание. Да бъдем с отворено съзнание означава, че ние сме готови да чуем всички страни на един въпрос-както съдебните заседатели, които трябва да преминат своя пробен период. Но в крайна сметка ние трябва да сортирате и преценим чрез доказателствата и обстоятелствата в живота ни и да кажем: "Това е, което ще направя."

Това звучи добре, но твърде много хора имат проблеми с това да бъдат решителни.
"Какво става, ако направя грешка?" Питат те. "Ами, ако избера погрешно нещо?" Това са легитимните въпроси които разискваха, но те са предназначени да парализират Божиите хора и да им попречат да действат. Твърде често това са инструменти, които сатана използва, за да отвлече вниманието и да предотврати от християните да предприемат действия. 
Аз съм експерт по този въпрос в продължение на много години бях с раздвоено мислене човек, както Джеймс пише. Не исках да съм в такова състояние. Отне ми толкова много енергия, за да преосмисля едни и същи проблеми,но бях толкова уплашен да не направя грешка, че не знаех как да взема правилните решения. Отне ми много време преди да осъзная, че дяволът е обявил война срещу мен, и че съзнанието ми беше личното му бойно поле. В този момент на осъзнаване, аз се почувствах напълно объркан за всичко, и аз не разбирах защо.

Толкова много от Божиите хора живеят точно там, където бях тогава. Те са разумни хора. Това означава, че те имат способността да разберат и осъзнаят взаимоотношенията и причините. Те искрено се опитват да разберат всички последици от дадена ситуация и след това намират най-разумното и логично решение, чрез способността им да разсъждават. Твърде често това е мястото, където сатана се промъква в краде от волята на Бога за тях. Бог може да говори с тях да направят определено нешо въпреки, че то не винаги може да изглежда най-разумният начин за действие. Това предоставя възможност на дявола да ги накара да поставят го под въпрос и да станат колебливи.

Например: понякога усещам, че Бог иска от мен да благославя хора, като им дарявам бижута или дрехи. 
От време на време, Бог иска от мен да подаря една нова и доста скъпа рокля, която никога не съм носила. Това няма смисъл, когато разсъждавам чрез човешката си природа, но след като отворя себе си за Святия Дух, имам уверението, че това е правилното нещо което трябва да направя.

Святия Дух е винаги на разположение, за да ви освободи от естествената логика, която ви оставя объркани. Поискайте от Онзи, Който дава мъдрост щедро, и Той ще ви освободи от вашата нерешителност и колебливост.

Молитва:
Скъпи Татко в миналото съм бил колеблив и объркан, давайки на сатана контрол над мен. Моля те, прости ми. Сега те моля изпълнен с вяра да ми дадеш необходимата мъдрост, за да преодолее всички обърквания които сатана предизвиква в мен . В името на Исус, те се моля. Амин.

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер - 30 Ноември, 2016

ОСВЕЩАВАНЕТО НА ДУШАТА



Затова, като отхвърлите всяка нечистота и преливаща се злоба, приемайте с кротост всаденото слово, което може да спаси душите ви.
Яков 1:21

След като се роди отново, вашият дух е прероден и ще отиде в рая, когато умрете. Но Бог не е края, а просто началото.Вие трябва да работите върху своето спасение.
”Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни - не само в моето присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет.” Филипяни 2:12 . С други думи душата ви трябва да бъде спасена.Много често душата е дефинирана като съзнанието, волята и емоциите на човек.Всяка от тези области има нужда от спасение.

Святият Дух работи неуморно, за да преобрази целия човек в Божията съвършенна воля.Този процес се нарича освещение.Когато твоята душа се подновява от Неговото слово,вие мислите Неговите мисли, а не вашите собствени.Предавате се на Святия Дух и му позволявате да промени всяка мисъл и мотив във вас.

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер - 29 Ноември, 2016

ЧЕТИРИ ПРИНЦИПА ЗА УСПЕШЕН ЕЖЕДНЕВЕН ЖИВОТ

„Защото: "Който желае да обича живота и да види добри дни (добри - независимо дали е очевидно или не), нека пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене (предателство, измама); нека се отклонява от зло и да върши добро;
нека търси мир и да се стреми към него.” ...
- 1 Петрово 3:10-11




Тъкмо се наслаждавам, прочитайки този пасаж и попивайки силата на неговите принципи за успешен ежедневен живот. Той дава четири специфични принципа за тези, които искат да се наслаждават на живота:

1.Пази езика си от зло. Божието Слово заявява ясно, че силата на живота и смъртта е в устата. Ние можем да донесем благословние или страдание в живота си, чрез нашите думи. Когато говорим прибързано, ние често влизаме в спорове, затова избирайте думите си внимателно.

2.Отклонявай се от зло. Ние трябва да предприемем действие да отстраним себе си от зло или от лошо обкръжение. Действието, което трябва да предприемем може да означава промяна на нашите приятелства; може да означава дори самота за период от време, но винаги можете да се доверите на Бог да бъде с вас.

3.Върши добро. Решението да вършим добро трябва да следва решението да спрем да вършим зло. Двете са определени (категорични) избори. Покаянието е двойно; то изисква отклоняване от грях и обръщане към правда.

4.Търси мир. Забележете, че ние трябва да го потърсим, да го преследваме и да тръгнем след него. Не можем просто да желаем мир без никакво придружаващо действие, но трябва да желаем мир с действие. Трябва да търсим мир в нашето взаимоотношение с Бог и с другите.

Когато започнах да живея чрез тези принципи, не само взаимоотношенията ми се усъвършенстваха, но също и моето здраве, отношение и всички области на живота ми. Същото ще се отнася и за вас.

Довери се на Него: Над кои от тези четири принципа трябва да работите най-много? Съсредоточете се върху една област за момент и се доверете на Бог да ви даде силата за пробив, за да можете да се насладите на всекидневния си живот.

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер - 28 Ноември, 2016

ЗАПОЧНИ ОТНОВО


В първия месец, на петнадесетия ден от първия месец, отпътуваха от Рамесий; на сутринта на Пасхата израелтяните излязоха с издигната ръка пред очите на всички египтяни, когато египтяните погребваха всичките си първородни, които Господ беше поразил помежду им. (И над боговете им Господ извърши съд.)
Числа 33:3-4

Правиш ли това, което наистина вярваш, че трябва да правиш на този етап в живота си или ти е позволяваш страх и липса на доверие, за да се предпазиш от встъпването в нови неща-или по-високи от старите неща? Ако не ти харесва отговора на въпроса ми, тогава нека да дам някои добри новини: никога не е твърде късно да се започнеш отново! Не губете повече нито един ден живеейки затворен живот, където има място само за теб и твоите страхове. Вземи решение точно сега да се се научиш да живееш смело, агресивно и уверено. Не позволявай на страха да те управлява повече.

Важно е да се отбележи, че не може просто да седнеш и чакаш страх да си отиде.Ще трябва да чувстваш страх и да предприемеш действия така или иначе. Както John Wayne казва: " Смелостта е да си уплашен до смърт, но така или иначе я овладей." С други думи, смелостта не е липса на страх, то е действие в присъствието на страха. Смели хора правят това, което те знаят, че трябва да направят-не това, което те чувстват, че трябва да направят.

Молитва: 
Господи, покажи ми всяка една ограниченост в живота ми и ми помогни да предприема стъпките на вярата, които разрушават управлението на страха в живота ми. Амин.
Превод : Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер - 26 Ноември, 2016

БОГ НИ ГОВОРИ , ЗА ДА МОЖЕ ДА НИ ПОМОГНЕ


И хомотът ще се строши поради помазанието ти.

Исая 10:27



Когато Бог ви говори за нещо с , което трябва да се справите в живота си, вие не трябва да го отлагате. Можете да се доверите, че помазанието, което е силата и умението на Светия Дух, са налице, за да разруши оковите които са върху вас. Ако сте отложили сблъсъка с проблема, защото не искате да се занимавате с него, може да се наложи да се изправите и да се опитате да се справите без Божията сила или помазване.

Често искате да правите нещата по свой собствен график, когато искате и вие се борите и борите, защото нямате Божието помазание в момента ,в който се опитвате да правите дадено нещо.

Например има моменти, когато чувствам,че искам да се изправя пред проблем с един служител, но знам, че би било по-мъдро за мен да се моля за него за известно време и нека Бог да приготви сърцето на този човек. Когато следвам Божията график, винаги имам Неговото помазание за да се справя с всичко. Научих се да се справям с проблемите, когато Бог иска да се справи с тях и да ги оставям на мира, когато Той иска от мен да чакам. Аз имам също разочароващ опит опитвайки се отново и отново да променя себе си без да чакам на Божията помощ и времето. Божието помазание трябва да е налице за всичко, за да работи всичко точно в нашия живот.

Когато Бог ни изобличава за нещо, което трябва да се промени в живота ни, това означава, че Той ни е подготвил за да се изправим и справим с него. Ние може да не се чувстваме готови, но можем да се доверим, че Неговото време е съвършено и Неговото помазание присъства, за да строши хомота, който спъва цялата наша свобода. Научих се да казвам: "Господи, аз може да не се почувствам готова, но ако Ти казваш че сега е моментът , тогава аз вярвам, че Твоята сила е с мен и съм готова да се подчинявам на Теб." Когато излезете с вяра да се справяш с проблемите ще откриеш, че мъдростта, благодатта, властта, способностите от които имате нужда са налице.

Божието слово за вас днес: Не отлагайте за друг ден това, което Той иска от вас да се справите с него днес.



Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер - 25 Ноември, 2016

НАУЧЕТЕ СЕ ДА ЧАКАТЕ НА БОГ

Затова се обърни към твоя Бог,
пази милост и правосъдие
и винаги се надявай на твоя Бог.
Осия 12:6

 

Когато Юда предаде Исус ( вътрешно знаеше какво прави Юда), но Той просто стоеше там и му позволи да продължи с поздрава му, неговата прегръдка и целувка.Тогава в Матей 26:50, Исус му каза: ”Приятелю, за каквото си дошъл, направи го. Тогава пристъпиха, сложиха ръце на Исус и Го хванаха.”
Знаейки, че Юда ще го предаде Исус все още го наричаше „Приятелю,за каквото си тук?”. Те дойдоха и Го арестуваха.Тогава Петър готов да защити Исус, изважда меча си напада слугата на първосвещеника и му отсича ухото. Удари! Стария лъв Петър беше пълен с плътска ревност. Той извади меча и отсече ухото му. Знаеш ли какво е мислел Петър? "Благослови Бог, ние не трябва да се примиряваме с това! Удари! Имате си работа с Божия помазаник!"

А Исус проговори: Спрете, престанете! И се допря до ухото му и го изцели.(Лука 22:51).Петър винаги говори, когато не трябва да говори, правеше неща, които той не трябваше да прави. Петър се нуждаеше да се научи как да чака на Бог и трябваше да се научи на смирение и кротост. Бог искаше да използва Петър по могъщ начин, но ако Петър искаше да проповядва благовестието на Евангелието, той не можеше да го направи изваждайки меча си навън и отсичайки ушите на хората, когато се чувства ядосан.

Нашите остри думи могат да отсекат слуха на хората, точно както мечът на Петър отсече ухото на слугата. Ние не можем просто да дойдем при хората, когато почувстваме необходимостта от справедливост. Ние трябва да бъдем покорни на Бога и ако Той казва: "Не казвай нищо," ние трябва да стоим там и просто да ги оставим да мислят, че те са прави, въпреки че знаем, че те не са.Трябва да кажем: "Да, Господи," и да приемем, че Той дори не ни дължи обяснение. Колко пъти можем да предотвратим някой духовен растеж или колко пъти ще пречим на Божиите благословения да дойдат вурху нашия собствен живот, просто защото нямаме контрол над думите, които излизат от устата ни?

Никой от нас нямаше да има записани имената си в книгата на живота на Агнето, ако Исус не е бил покорен или, ако беше отворил устата Си, когато не трябва . Той е нашият пример. Исус иска от нас да Му се доверим и да чакаме на Него, защото ни обича.
Превод : Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер 24 Ноември, 2016

РАЗМИСЛЕТЕ ЗА ТОВА КАКВИ СА ВАШИТЕ МИСЛИ


..... което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално - това зачитайте.
Филипяни 4:8

Някои хора са много нещастни и са се чувствали толкова време по този начин, че не осъзнават вече, че има и друга възможност.Спомням си добре, когато бях така.Обвинявах отношението на другите към мен за моето нещастие.
Мислех, че съпругът и децата ми ме правят най-нещастна от всичко друго.Ако те се променят и бъдат малко по чувствителни към моите нужди зная, че ще се почувствам по-добре.Ако помагаха за работата вкъщи и имаха желание да изпълняват поръчките ми или просто да ме попитат ”как съм?”,зная че ще бъда щастлива.Разбира се, никога нищо не им казах затова. Ако те бяха чувствителни и грижовни мисля, че сами биха видели как могат да ми помогнат и да улеснят живота ми.Молих се затова и често казвах на Бог колко ще бъда щастлива, ако те ми съдействаха повече, но те не се промениха.

Един ден Бог ми говори, но не със словото което аз очаквах да чуя.Той каза: ”Разсъди за това, какво мислиш.” Нямах си и на идея какво Бог имаше впредвид.Всъщност самите думи нямаха смисъл помежду си.Как мога да мисля за това което аз мисля?

Тогаха осъзнах истината.В моето съзнание мислите се надпреварваха една с друга.Това беше достатъчно лошо,но най-лошото беше, че мислите ми бяха фокусирани върху мен самата и моите нужди.Имах мисли,че ако другите хора в живота ми се променят, тогава ще бъда щастлива.Най-накрая неохотно признах, че дори и те да се променят, аз ще намеря нещо друго заради, което ще съм нещастна.Просто бях нещастна и не ми трябваше някаква причина за това.Това беше първото нещо, което осъзнах.

Когато размишлявах върху състоянието си мислите ми се спряха във Филипяни 4:8 , където Павел представя списък на нещата върху, които трябва да бъдем фокусирани.Ако Бог не иска от мен да мисля за нещата, които мисля първо трябва да знам за какви неща трябва да мисля.Скоро разбрах, че има доста неща които имам нужда да науча.Също така посещавах църква от години, но не си спомням, някой някога да ми казвал колко са важни моите мисли за Бог и моето качество на живота.

Ако концентрираме нашите мисли върху добрите неща, които Павел ни пише в този стих, ние ще започнем да се съграждаме.Ще растем духовно и ще станем силни в Господа.

Както продължавах да размишлявам върху Божието послание осъзнах как мислите ми влияят на моето държание.Това важи и за всички вас.Бог ни говори да правим неща, които са за наше добро.Той иска от нас да бъдем щастливи и изпълнени.Ако ние искаме щастие и да сме изпълнени трябва да ги намерим по начина на Бог.Ако сме пълни с грешни мисли, ние сме нещастни.Това не е теория, а говоря от собствен опит, който се намира и в Божието слово. Също така научих,че когато сме нещастни, ние обикновено правим и другите около нас нещастни.

От тези дни нататък започна да ми става навик да проверявам мислите си. Промених си и начина по който мисля.За какво съм мислила изобщо? -се питах.

Наблягам на това, защото съм го научила от собствен опит, сатана ни заблуждава да мислим, че изпочника на нашето нещастие и болка са другите хора и понякога ситуациите в които се намираме. Той се опитва да не ни позволи да осъзнаем, че собствените ни мисли са извора на нашето нещастие.

Трябва да се преборим с дявола в тази област в битката за нашите мисли и Бог ще ни помогне, ако ние Го помолим.

Молитва:
Скъпи Господи Исусе, аз съм решен да размишлявам за нещата, които мисля. Признавам, че моите мисли са източник на всяко нещастие, което изпитвам, а не други хора. Аз също знам, че източникът на победата ми е в Теб и в Твоето име.
Моля да ми дадеш по-голяма победа, като проверявам мислите си чрез помощта на Святия Дух. Амин.
Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер - 22 февруари, 2016

ИСТИНСКИТЕ НЕЩА




Вие сте солта на земята. Но ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Тя вече за нищо не става, освен да се изхвърли навън и да се тъпче от хората.

Вие сте светлината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие.

Матей 5:13-14



Когато хората разберат , че си християнин искат да знаят дали ти си ”наистина такъв.”Много хора са вярвали ”религиозно” и имат лош опит от това.Бог използва нас, за да достигне света.Ако ти си действащата сол трябва да позволиш на Исус да сияе в твоя живот.



Вероятно познаваш някого, който осветява стаята щом влезе с настроение.По същия начин християните, които позволят на Исус да засияе в тях могат да променят цялата атмосфера аколо тях. Невярващите би трябвало да се чувстват така сякаш силата внезапно се е появила, дори да не разбират защо и как. Когато пристигнете в работата си сутринта, бъдете сол и светлина, така че хората около вас знаят, че връзката ви с Исус е нещо истинско.

Превод : Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер - 21 Ноември, 2016

ПРЕДЛОЖЕТЕ ЩЕДРО СЕБЕ СИ


Защото пред Бога ние сме Христово благоухание за тези, които се спасяват, и за онези, които погиват.

2 Коринтяни 2:15

 

Библията казва, че всяка сутрин Бог е доволен от нашата жертва на хвала.

(Евреи 13:15 - И така, чрез Него нека принасяме на Бога непрестанно хвалебна жертва, т. е. плод от устни, които изповядват Неговото име).Нашите молитви излизат пред Бога, като благоуханна жертва. Той иска от нас да доведем себе си до него всяка сутрин и да кажем: "Господи, аз съм тук и искам да бъда жертва жива."

Превод : Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


Oт Джойс Майер - 19 Ноември, 2016

                ПОЗВОЛЕТЕ НА БОГ ДА СЕ ПОГРИЖИ


Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение.

Римляни 8:28

 

Моят съпруг е много щастлив човек ; постоянно е радостен и спокоен.През годините на нашия брак той се наслаждаваше на живота си, повече отколкото аз на моя.Съпруга ми не си губеше времето с това да е ядосан , депресиран и фрустриран, както правех аз.

Когато се появяваше определен проблем Дейв казваше, ”Ако можеш да направиш нещо за да решиш проблема направи го, ако не можеш продължавай живота си, вярвай на Бог и Му позволи Той да се погрижи.”Това винаги звучеше много добре за мен, но ми отне доста време ,за да ”позволя на Бог да се погрижи”.

Пътувахме с Дейв заедно в колата, когато внезапно той получи обаждане по телефона за промяна на ефирното време на една от телевизионните ни програми.Така се случи че тази програма беше една от програмите които най-много харесвахме и Дейв не хареса промяната.

Започна да се натъжава и тогава се обърнах към него с думите : ”Не позволявай на това да ти досажда, Бог ще се погрижи по най-добрия начин , ако се молим.”Дори нямаше нужда да съм позитивно настроена.Това беше първия ми отклик.Аз съм непрекъснато изумена, как Бог може да ни променя,ако ние продължаваме да се молим и Му позволим да работи в нашите животи.Бог е в контрола си и Той ще вземе всичко което се случва и ще се погрижи да е за наше добро.В някои обстоятелства може да не се чувстваш добре или да не изглеждат нещата добре, но Бог ще ги накара да работят заедно с други неща в живота ви, за да доведат до добър резултат. Бог е добър Бог, и Той може да вземе дори най-лошите ситуации и да донесе нещо положително от тях.

 

Вярвайте в Него: Помислете за ситуация в живота си в която не можете да направите нищо.Кажете от сърце,”Аз вярвам в Бог,че това ще работи за мое добро.”После не мислете повече за ситуацията и оставете Бог да се погрижи.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер - 18 Ноември, 2016

НИКОГА НЕ КАЗВАЙТЕ ”НЯМА НАЧИН”


Исус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца освен чрез Мен.

Йоан 14:6


Някога изправяли ли сте се пред ситуация в която сте казвали,”Няма начин това да стане”?Може би някои от тези мисли тежат в съзнанието ви:

Няма начин по който аз мога да се справя с напрежението в работата.

Няма начин до края на месеца да си платя смеките.Няма начин по който аз мога да спася брака си.

Няма начин по който мога да поддържам домът си чист и подреден.Няма начин да сваля теглото което трябва да сваля.

Винаги има начин.Може да не е лесно, може да не е толкова очевидно, може да не дойде бързо, но ако продължавате и откажете да се предадете , вие ще намерите начинът. Исус е пътят и Той ще ви помогне да намерите начина , дори и да не изглежда да има такъв.

Насърчителна мисъл: Отказвам да казвам ”няма начин” ; Исус е пътят.

Превод : Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер - 17 Ноември, 2016

КАКВО ИМА В ИМЕТО ИСУС ХРИСТОС ? ВСИЧКО!

...... за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. 
Йоан 20:31

 

Името на Исус представлява всичко, което Той е- всичката Негова правда , цялото му съвършенство , всичката благодат и любов - това име е мощно. Няма сила в твоето име или моето , но името на Исус има огромна власт . Името му описва всичко за това кой е Той.

Нека да помислим за това в практически условия. Името ми не винаги е било Джойс Майер. Аз не взех фамилното име на Дейв , докато не се омъжих за него . Нищо от него не ми принадлежеше , докато не втъпихме в брачен съюз . Когато се оженихме , аз нямах кола, но той имаше . Когато получих неговото името, изведнъж също и имах кола. Не разполагах с много пари , а в действителност бях в дългове. Дейв имаше пари
така че когато се омъжих за него , аз имах пари също и бях в състояние да си платя сметките.
Аз не съм имала достъп до парите на Дейв , докато не се омъжих за него и не приех неговото име . Когато станах г-жа Дейв Mайер всичко, което той имаше стана и мое. Докато излизахме на срещи , аз все още имах моминското си име, все още имах дълговете си и все още нямах кола .

Ние не можем да се " срещаме " с Исус и да очакваме да се възлползваме от привилегиите , които идват с истинската посветеност . С това искам да кажа , че не можем просто да прекарваме времето си с Него от време на време и да се опитваме да поддържаме връзката само заради благословенията , които Той ни предлага . Ние можем само да се наслаждаваме на пълните привилегии на връзката ни с Него , когато сърцата ни са наистина посветени . Бог знае какъв вид връзка имаме с Него, дали ние 
" излизаме на среща " или дали сме му се отдали в пълно посвещение . Когато сме се присъедини към Него в сериозна връзка можем да бъдем уверени, че той ще ще ни даде всичко, което Името му дава.

Обичай Бога Днес: Ти в сериозна връзка ли си с Исус ? Тогава всичко това, което Неговото име представлява принадлежи на теб.
Превод : Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 16 Ноември, 2016

ИЗУЧАВАЙ БОЖИЕТО СЛОВО; ЧУВАЙ БОЖИЯ ГЛАС


„Старай се да се представиш одобрен пред Бога (тестван в изпитание) работник, който няма от какво да се срамува, като излагаш право (правилно боравейки и умело преподавайки) Словото на истината.” – 2 Тимотей 2:15

 

Всеки, който иска да чува Божия глас трябва да бъде ученик на Словото. От всички други начини, по които Бог може да избере да ни говори, Той никога няма да противоречи на писаното Слово, което първоначално e било обяснено от гръцката дума „logos”. Неговата изговорено Слово в гръцкият език е засегната като „rhema”. Бог конкретно донася в нашето съзнание Неговото писано Слово (“logos”) за всяка ситуация. Неговата „rhema” (изговорено слово към нас) може да не се намери дума по дума в Библията, но принципите му винаги ще бъдат подкрепени чрез писаното Слово. По този начин, Библията потвърждава дали това, което чуваме е от Бог. – (2 Тимотей 2:15)

Например, писаното Слово („logos”) не ни казва, кога или какъв вид кола да си купим. Ние се нуждаем от изговореното Слово за това (“rhema”). Макар и Словото да не дава конкретни инструкции за купуването на кола, То говори много за мъдростта. Ако мислим, че „сме чули”, че би трябвало да купим някакъв вид кола и тогава осъзнаем, че такава голяма покупка би ни поставила в дълбок дълг за няколко години, ние можем лесно да видим, че купуването на тази кола не би било благоразумно и гласът, който сме мислили, че сме чули, не е бил Божият. – (2 Тимотей 2:15)

Божието Слово за теб днес : Logos (писано Слово) + rhema (изговорено Слово) = мъдрост.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 15 Ноевмри, 2016

ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОШКА

 

Ако ние [свободно] признаем, че сме съгрешили и изповядваме греховете си, Той е верен и праведен (верен на своята собствена природа и обещания) и ще ни прости греховете [отхвърли нашето беззаконие] и [непрекъснато] ще ни очиства от всяка неправда [всичко което не е в съответствие с волята Му в цел, мисъл и действие].
Истинската Светлина, която осветява всеки човек, идваше на света.
1 Йоан 1:9

Преди много години, когато тепърва развивах връзката ми с Господ, всяка вечер просех Неговата прошка за миналите ми грехове. Една вечер , както аз коленичих до леглото ми , чух Господ да ми казва , ”Джойс, аз ти простих още първия път, когато помоли , но не получили Моят подарък прошката , защото не си простила сама на себе си .”

Получавал ли си Божия дар на прошка? Ако не си и си готов да го направиш , помоли се Господ да ти прости за всичките си грехове, точно сега. Моли се на глас:
Господи получавам прошката ти в името на Исус Христос , прощавам си сама на себе си и приемам твоя подарък прошката като моя собствена.
Аз вярвам, че Ти премахна греха от мен напълно, поставяйки го на разстояние, където той никога не може да се намери отново . И аз вярвам. Господи, че не си го спомняш вече.

Ще откриете, че говоренето на глас е полезно за вас, защото по този начин вие обявявате вашата позиция за Божието Слово. Вашият ум не може да бъде прочетен от дявола , но той разбира думите ви. Изповядва пред всички княжества и управници на тъмнината (Ефесяни 6:12), че Христос ви освободи и , че възнамерявате да ходите в тази свобода.

Когато вие изповядвате с устата си , означава че смятата мислите си за истина ! Ако дяволът се опитва да внедри грехът в ума ви , отново под формата на вината и осъждането, повторете си изповедта , каято му казахте : ” Беше ми простено за този грях! Той е взет от мене и аз няма да предприемам грижи за него повече .”

Помнете: "Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, нито женски; защото вие всички сте едно в Христос Исус.” 
Галатяни 3:28

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 14 Ноември, 2016

        БОГ Е В ОЧАКВАНЕ 

 

Затова Господ ще чака, за да се смили над вас,
и по тази причина ще се превъзнесе, за да ви пожали;
защото Господ е Бог правосъдещ;
блажени всички, които Го чакат. 
Исая 30:18

Този стих се е превърнал в един от любимите ми и често е бил източник на насърчение за мен , когато съм имала трудно време . Английският превод (The Living Bible (TLB) created by Kenneth N. Taylor ) перифразира стиха по следния начин : ”Все още Господ те чака да дойдеш при Него , за да може да ти покаже любовта си ; Той ще те завладее , за да те благослови , както е казал . Понеже Господ е верен на обещанията си . Благословени да бъдат тези , които го чакат , за да им помогне . ” Нека да помислим върху влиянието на обещанието . Бог ни очаква , както аз разбирам това обещание , което се е запечатало в съзнанието ми . Създателят на вселената иска от нас да отговорим на любовта Му , очаква ни да се обърнем към Него за помощ . 

Това е запечатваща мисъл в съзнанието ми . Бог иска да ни покаже Своята любов .

Може би толкова , колкото и навсякъде другаде , Сатана се опитва да изгради умствена крепост точно там. Когато съзерцаваме Божията любов към нас, много от нас не могат да я приемат . Ние можем само да мислим за нашите неуспехи , нашите недостатъци , както и десетки други причини , поради които Бог не би трябвало да ни обича.

Това ми напомня за един човек, когото познавам от много години. Един ден той се погрижи в ситуация за мен , в която не беше длъжен . Бях изненадана и дълбоко развълнувана . Аз му казах , че е най-милия човек , когото познавах .

Той ме погледна шокирано . ”Аз ? Мил ? О, аз мога да бъда подъл и жесток "- заяви той. В продължение на няколко минути, той ми обясни, че не би могъл да бъде добър човек. ”Аз живея за себе си през цялото време, и виждам всичките ми недостатъци .”
Аз му отговорих : ”Може би това е проблемът . Виждате си дефектите толкова ясно , но не виждате вашата грижовност и състрадателност . Вие обезценявате всички тези неща.”
Той никога не би могъл да приеме, че е мил . Използвах и думата нежен , и това го изненада също . 

Може би е така и с много от Божиите хора. Ние сме толкова погълнати от нашите провали и всички грешни неща, които виждаме в себе си , че е трудно да се повярва , че Бог иска да ни благослови. Ако четем: ”Бог иска да ни накаже ”, ние няма да имаме проблеми да кажем : ”Да, това е , което аз заслужавам.” 
Но как бихме могли да отговорим , ако някой каже : ”Бог иска да ви благослови”? 
Вие вероятно бихте отговорили : ”Аз не заслужавам това.”

Колко от вас вярвате , че имате право на Божиите благословения? Ние искаме най-добрите неща . Искаме Бог да ни обича , да ни насърчава , да ни благословя и да ни даде победа , но да кажем , че заслужаваме благословенията е може би повече , отколкото сме склонни да приемем.

Защо се борим над концепцията ”дали сме заслужили?” Нашата вяра и мислене е , че трябва да направим нещо, за да спечелим благословението. . . че трябва да бъдем достатъчно добри или достатъчно верни . Ние пропускаме точката на Божията велика и милостива любов. Нашите благословения от Бога , не са резултат от доброта ни . Те са резултат на Божията доброта.

Имаме право на Божиите благословения само по една причина: защото сме Негови деца. Това е просто толкова елементарно . Онези от нас , които са родители се възползваме от тази концепция по отношение на нашите деца . Ние ги доведохме на този свят , и те заслужават нашата любов. Ние свободно ги даряваме с нашата любов , преди да са направили нещо добро или лошо . Те заслужават нашата защита и всички добри неща , които избираме да им дадем . Те не заслужават тези неща, защото са направили нещо , за да ги спечелят , а просто защото те са нашите деца .

Една от основните примки на сатана е тази : веднага след като смятаме, че е правилно за нас да бъдем благословени , той сочи към нашите слабости и неуспехи .
Бог набляга на нашето взаимоотношение и това е разликата.

 

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер - 12 Ноември, 2016

ИЗБЕРЕТЕ ДА СТЕ УГОДНИ НА БОГА

Защото на човеци ли искам да угоднича сега или на Бога? Или искам да угаждам на човеци? Ако още бях угаждал на човеци, нямаше да съм Христов слуга.
-Галатяни 1:10

 

Апостол Павел казва, че в неговото служение е трябвало да изберe между това да е удоден на хора или на Бога. Това е избор, който също вие трябва да направите. 
Ако целта ви е да изградите име за себе си и да спечели благоразположението на хората, тя ще ви накара да живеете в страх от човек, а не в страх от Бога. 
В продължение на години , аз се опитах да си изградя собствена репутация сред вярващите , като се стремях да спечели благоволението на хората. Но , чрез горчив опит научих , че бях в един вид робство на хората. Бог ми помогна да осъзная, че мога да бъда истински свободна само в Него. 
Ако се опитвате да изградите репутацията си с хора , време е да се откаже от всичките си собствени човешки усилия и просто да се доверите на Бога. Той ще ви даде свръхестествена връзка с хората, от които имате нужда.
Превод : Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 11 Ноември, 2016

ПРИГОТВИ СЕ ДА ОБИЧАШ ДРУГИТЕ

„Нощта премина, а денят наближи: и така, нека отхвърлим (да се отречем от) делата на тъмнината и да се облечем в (пълното) оръжие[то] на светлината.”

 Римляни 13:12

Преди ходилото ти да докосне пода сутрин, облечи пълното оръжие на Бога, с което можеш да угасиш всичките огнени стрели на неприятеля (вижте Ефесяни 6:13-17). Препаши се с колана на истината, нагръдника на правдата и готовността на благовестието на мира.

Не оставяй дявола да открадне твоя мир сутрин. Започни да говориш на Бог, преди дори да си станал от леглото. Кажи Му : „Обичам те, Господи, и се нуждая от помощта Ти днес.” Моля Те укрепи ме, за да ходя в плода на Духа. Помогни ми да ходя в любов през целия ден. Помогни ми да запазя мислите си върху Теб, Господи.”

Превод Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер - 10 Ноември, 2016

И БОГ КАЗА . . . И ТАКА СТАНА 

Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.
И Бог създаде човека по Своя образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.
Битие 1:26-27

Според Битие , Бог създаде всичко което виждаме със слово!Извикал го е на съществувание.
”И Бог каза:Да бъде светлина и стана светлина . . . ”
”И Бог каза: Да бъде свод сред водите, който да раздели вода от вода.
”И Бог каза: Да се събере на едно място водата, която е под небето, за да се яви сушата; и стана така. ” Битие 1:3,6,9

Всичко, което Бог казва стана така, и вие сте създадени по Божия образ, и вашите думи също имат власт. Вашите думи могат да извикват неща на съществувание , така че ги използвайте разумно! Говорете със съгласие и вярвайте в Божия план за живота си, и вие ще видите, че се сбъдне.

Насърчителна мисъл: Моите думи имат силата да създават моята реалност.

 

Превод Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер, 9 Ноември, 2016

ВСИЧКИ, НЯКОЙ, НЯКОИ, НИКОЙ 

И така, ако някой знае да прави добро и не го прави, той си навлича грях.
Яков 4:17

 

Преди години бях чувала история за четирима човеци с имена ВСИЧКИ, НЯКОЙ, НЯКОИ и НИКОЙ. Имаше важна работа, която трябва да се свърши и ВСИЧКИ беше сигурнен, че НЯКОЙ ще я свърши. НЯКОЙ можеше да я свърши, но НИКОЙ свърши работата. НЯКОЙ се ядоса затова , защото тази работа трябваше да я свърши ВСИЧКИ. ВСИЧКИ мислеше че НЯКОИ можеше да я направи, но НИКОЙ осъзна че ВСИЧКИ няма да я извърши. В края на краищата ВСИЧКИ обвинява НЯКОИ когато НИКОЙ свърши работата, която можеше да свърши НЯКОЙ.

Веднъж четох за един шокиращ инцидент, който показва принципа на тази история в действие в истинския живот. През 1964 година Катрин Дженовезе беше намушкана до смърт в продължение на период от 35 минути, докато 38 свидетели гледаха. Тяхната реакция е описана като студена и незаинтересована, в резултат на градската апатия и отчуждение. По-късно, научните изследвания чрез Латане и Дарли разкри, че никой не е помогнал, просто защото имало толкова много наблюдатели. Наблюдателите са гледали един към друг за насоки , за това какво да направят. Тъй като никой не е правил нищо, те са установили, че никой не би трябвало да прави нищо.

По-малко вероятно е хората да получат помощ във време на нужда, тъй като броят на наблюдателите се увеличава. Един студент е в нужда и има симптоми на епилептичен припадък и е подкрепен в 85 процента от случаите, когато само един свидетел е присъствал, но когато няколко души стояха и гледаха той получи помощ едва 31 процента от времето.
Това проучване доказва, че колкото повече са свидетелите, толкова повече е бездействието, но ако дори и малка група от заинтересовани и грижовни хора започнат да помагат на другите с грижа и любов, усмивки и комплименти, признателност и уважение, движението ще се разрарастне.

Ние сме засегнати от действията на хората около нас. Гледаме един към друг за посока, често без дори да го осъзнаваме. Повечето хора ще се съгласят с по-голямата част, дори и ако те всъщност наистина не са съгласни.

Ако като християни, ние искаме да покажем любовта си към света около нас, ние трябва да станем пример за другите вместо само да следваме тълпата.

Обичайте хората около вас днес: Когато имате възможност да помогнете на някого, не си мислете,че някой друг ще го направи. Направете го вие.

 

Превод Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер - 8 Ноември, 2016

ПЕЧЕЛИВША КОМБИНАЦИЯ

Блажен онзи човек, който е намерил мъдрост,
и човек, който е придобил разум
Притчи 3:13

 

Един от любимите ми начини да чувам от Бога е чрез конвенционална мъдрост и здрав разум. Мъдростта разпознава истината в различните ситуации, докато здравият разум дава добра преценка за това какво да правя с истината. Считам,че мъдростта е свръхестествена, защото не се научава от човеци,а е дар от Бога.

На много изтънчени, интелигентни хора им липсва мъдрост и здрав разум.Божието слово казва,” Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро, без да укорява, и ще му бъде дадена.”
Яков 1:5

Изумена съм как много хора мислят,че трябва да престанат да използват здравия си разум за да бъдат ”духовни”.Духовните хора не се реят из висините на облаци от слава по цял ден;те живеят в реалния свят и се справят със същите въпроси и проблеми по реален начин.Те имат нужда от истински отговори,също като всички останали и тези отговори може да намерят единствено чрез словото на Бог които ни се откриват чрез Святия Дух.

Ние извършваме търсенето,а Бог прави говоренето, но Той е Духът на Мъдростта и няма да ни каже да направим нещо, което е неразумно.Много хора искаме от Бог да ни говори и да ни води,но ако Той не ни даде специално слово от Библията или да говори в сърцата ни,ние трябва да продължаваме да живеем нашия ежедневен живот и вземаме решения.Бог няма да започне да диктува всеки малък избор който правим,но Той ни дава мъдрост и здрав разум и тези двете са печелившата комбинация.

Божиите думи за теб днес: Ако ти търсиш ,Бог ще говори.

 

Превод Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 7 Ноември, 2016

МОИТЕ ЧУВСТВА
 

Защото ако изповядаш с устата си,че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш.
Защото със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява.
Римляни 10:9-10

“Начина по който се чувствам ,аз не мога да помогна " Анджи стенеше.
Повечето от нас чуваме това твърдение често. Това означава, че начина, по който човек се чувства е правилен за момента, и смятат, че трябва да отида с тези чувства. Това е като един безспорен факт от живота.
Ние имаме чувства, а понякога те са силни и ние се объркваме. Позволяваме на тези чувства да определят решенията ни и в крайна сметка нашата съдба. С този тип на мислене, това означава, че ако ние се чувстваме обезкуражени, ние се обезкуражаваме, ако ние се чувстваме победители, ние сме победители,ако ние се чувстваме депресирани, ние трябва да бъдем депресирани.

Някой беше казал: "Чувствата ми са емоции, те не са реалност." С други думи, само защото ние се чувстваме по определен начин това не прави чувството да бъде факт. Това означава само, че ние се чувстваме по този начин. Ние трябва да се научим да подтискаме преминаващите чувства около нас.

Може би един пример ще ви помогне. Джанет продава недвижими имоти, когато тя прави продажба се чувства прекрасно и успешно. Миналия месец продала пет луксозни домове и направи отлична комисионна. Този месец е продала само една и се чувства така, сякаш се е провалила . Джанет да се е провала? Не, това е просто един от тъмните дни, в който се чувства по този начин, но това не означава, че е вярно.

Днес може да не чувствам Бог да работи в живота ми,но дали това е вярно, или е начина по който се чувствам? Знам, че много хора, които не се чувстват обичани от Бог се чувстват така , но това не е истина.

Дяволът изгражда крепост в тази област на ума ни.Ако той може да ни убеди, че нашите чувства са реалност, той е направил голям напредък и ние лесно можем да бъдем победени.

Преди години говорих в църква.Много хора дойдоха при мен да ми кажат как моето послание ги насърчило. Аз сияех, защото все още бях нова в служението , и наистина се нуждаех от много комплименти, за да се чувствам успешна. Един човек каза: "Аз не съм съгласен с всичко, което казахте.Трябва да прегледате посланието си отново."И той се отдалечи.

Веднага обезсърчението дойде в мен. Аз толкова много се старая да бъда добър Божи инструмент за хората,а се провалих. Като излязох от църквата си мислех за това, което се бе случило. Най-малко петдесет души ми бяха казали как думите ми ги благослови. Един човек дойде при мен с отрицателно послание. Как да реагирам? 
Започнах да вярвам на него. Позволих думите му да пренасочат мисленето ми, и аз се убедих, и се чувствах не успяла.
Аз не се бях провалила.Просто бях слушала грешния глас и му бях позволила да контролира чувствата ми.Бях непоколебима в това,че никога повече няма да допусна негативните мисли да ме обезкуражат и да ме накарат да се чувствам сякаш съм се провалила.Може би се бях провалила защото не успях да помогна на този човек, но не можех да направя нищо по въпроса,защото с моето поучение бях докоснала много други,а него не.Една жена беше със сълзи на очи,когато дойде да ми каже,че съм и дала точните думи които е искала да чуе.
Направих нещо друго тази нощ.Напомних си,че бях преживявала негативни мисли,но те не бяха реалност. Аз започнах да цитирам библейски стихове, да си напомням, че Сатана ни атакува там,където ние сме най-слаби и уязвими.Бях нова в публично говорене и пространство и мъжът с отрицателното мнение знаеше това.

Мислех за Римляни 10:9-10. Ние често цитирам тези два стиха, когато говорим с хората за тяхното спасение, но принципът е там без значение каква е темата. Павел казва, че ние трябва да вярваме в нашето сърце и изповядваме с устните си.Тогава спрях и казах на висок глас: "Господи, аз вярвам,че служа на теб. Вярвам, че направила всичко по силите си за Теб. Аз вярвам, че Ти използва моите думи, за да благословиш много хора. Не трябва да слушам един отрицателен глас. "
След няколко минути се почувствах по-добре.(Видяхте ли колко бързо чувствата се бяха променили?)Реалността не беше се променила,но аз да.Отказах да позволявам на негативните и грешни мисли да ме обърнат към реалността.

Молитва: Боже,Ти който ни обичаш и се грижиш за нас,прости ми,че мисля грешни мисли и че позволявам на грешните чувства да влияят на поведението ми.Аз те моля в името на Исус да ми помогнеш да вярвам в Твоите думи и във вечните Ти позитивни мисли.Амин .

Превод Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер - 6 Ноември, 2016

В ТВОЕТО БЪДЕЩЕ

Затова аз винаги се упражнявам и дисциплинирам [умъртвявам тялото ми,загубвам моите плътски страсти, телесните и светски желания, като полагам усилие във всяко едно отношение], за да съм с чиста(непоклатима, непорочена) съвест, нищожна пред Бога и към хората.
Затова и аз се старая да имам винаги непорочна съвест и спрямо Бога, и спрямо човеците. Деяния 24:16

 

Римският поет Хораций пише:”Управлявай своя ум иначе аз ще го управлявам”.Врагът иска твоя ум,иска да контролира и да има влияние, колкото се може повече от мисленето ти,но не е нужно да го пускаш.Ключът към превъзмогването му е да научиш на дисциплина ума си и да вярваш че си дисциплиниран като за начало.Както каза синът ми един път”Дисциплината си е дисциплина!”

Повечето хора не се вълнуват когато обектите на дисциплина дойдат. Въпреки това, ако се научиш да разбираш силата, свободата, радостта и победата в дисциплината,която внасяте в живота си, тогава ще прегърнете дисциплината с нетърпение. 
Превод Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер - 5 Ноември, 2016

ИЗПРАВЕНИ ПРЕД СТРАХА

Няма да се боиш от внезапен страх,нито от бурята, когато нападне нечестивите,
 защото Господ ще бъде твое упование и ще опази крака ти от клопка. 
Притчи 3:25-26

Веднъж чух история за едно село, където бяха казали на децата, "Каквото и да правиш, не се приближавай до върха на планината. Това е мястото, където чудовището живее. " 
"Един ден, някои смели млади мъже решили, че искат да видят чудовището и да го победят. Някъде по средата на планината са се натъкнали на огромен рев и ужасна смрад. Половината от мъжете се завтекли надолу по планината крещейки. Другата половина от групата продължили по-нагоре в планината и забелязали, че чудовището е по-малко, отколкото са очаквали, но то продължило да реве и излъчвало такава смрад, че всички избягали с изключение на един човек.

Кагато той направи още една крачка напред, чудовището се смалило до размерите на един човек. След това друга стъпка, и то се смали отново. То все още беше ужасно грозно и смърдеше, но човекът в действителност можеше да го вземе и да го държи в дланта на ръката си. Той каза на чудовището."Кой си ти?" С един малък, писклив глас, чудовището скръцна - "Моето име е страх."

Ако следвате Божия план скоро Бог ще премахне страха от вас. Ще откриете един ден ,че нещата от които сте се страхували най-много не са били нищо особено.

Молитва:
Господи, помогни ми да започна да се изправям срещу страховете от които съм бягала .
Искам да заглуша рева, който ми пречи да се движа напред в живота си. Амин. 

Превод Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org

 


От Джойс Майер - 4 Ноември, 2016

ПРОСТИЧКАТА ПРИВИЛЕГИЯ


 Законът Господен е съвършен, възвръща душата;
изявлението Господне е вярно, дава мъдрост на простия;

Псалм 19:7

 

Не мога да си представя по-голяма чест от тази да бъдеш способен да говориш и да слушаш от Бог.Вярвам ,че молитвата е най-голямата ни привилегия в нашия живот.Те не е нещо което правим по задължение , а е нещо без което не можем.Молитвата е начина чрез който ние имаме общение с Бог за да видим ,Неговите планове и цели които преминават през нашия живот и живота на тези които обичаме. Тя е средството, чрез което ние човешките същества на Земята може действително да влезем в страхотното присъствие на Бог.Молитвата ни позволява да споделим нашите сърца с Него, да слушаме Неговия глас и да знаем как да открием и да се радваме на прекрасните неща които Бог има за нас.

Общуването с Бог наистина е най-голямата привилегия , която мога да се сетя, но това превъзвишено и свято дело е и най-простичката привилегия която знам.

Не вярвам ,че говоренето с Бог или слущането на гласа Му е трябвало да бъде сложно и че от самото начало Той възнамеряваше да бъде лесно, природосъобразен начин на живот ,чрез който ние сме свързани с Него през целия ден, всеки ден.

 

Превод Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер - 3 Ноември, 2016

СЛУЧАЕН ГРЯХ


„Никой, който е роден (създаден) от Бога (умишлено, съзнателно, обичайно), не върши грях, защото Неговият зародиш пребъдва в него (Неговия принцип на живот, божествения зародиш, остава постоянно вътре в него); и не може да съгрешава, защото е роден (създаден) от Бога.” - 1 Йоан 3:9

 

Харесва ми да го казвам по този начин: Трябваше да съм грешна през цялото време и веднъж, напоследък това ми се изплъзна и направих нещо правилно. Но сега, когато прекарах много години, развивайки дълбоко лично взаимоотношение с Бог и Неговото Слово, аз се концентрирам да бъда постоянно послушно дете на Бога. Все още правя грешки, но не толкова много, колкото правех преди. Не съм там, където трябва да бъда, но благодаря на Бога, не съм и там, където бях.

Има пъти, когато случайно правя грешки, но желанието на сърцето ми не е да греша.
Не съгрешавам умишлено или съзнателно. Обичайно не съгрешавам, затова не позволявам на такива поводи да ме карат да се чувствам несигурна. Не правя всичко правилно, но знам че отношението на сърцето ми е правилно.

Мога да прекарам абсолютно прекрасен и съвършено духовен ден, чувствайки се много близо до Бога. Тогава моя супруг, Дейв, се прибира и казва, че не го е грижа за облеклото ми и внезапно се ядосвам и отбранявам, казвайки му всичко, което не харесвам в него. Не възнамерявам това да се случи; всъщност планирам да бъда мила и послушна, когато той се прибере.

Както казва Павел в Римляни 7, нещата които искам да правя, не ги върша, а тези, които не искам – в крайна сметка ги върша. Планираме добро поведение, защото сърцата ни са прави, но като Павел, нашите планове не винаги работят. 
Благодаря на Бога, за Неговата милост, която е нова всеки ден (Плачът на Еремия 3:22-23).
Превод; Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org

 


От Джойс Майер – 2 Ноември, 2016

БЛАГОСЛОВЕНИЯТА НА РАЗМИШЛЕНИЕТО

Сине мой, внимавай на думите ми,

Приклони ухото си към беседите ми. 
Да се не отдалечат от очите ти.
Пази ги дълбоко в сърцето си;
Защото те са живот за тия, които ги намират,
И здраве за цялата им снага.
Притчи 4:20-22

 

В тези стихове са използвани думи, които препокриват моите, които по друг начин ни увещават да размишляваме. Обичам факта, че Бог не само многократно ни казва да размишляваме и да обмисляме сериозно Неговото Слово, но Той многократно обещава резултати. Това е сякаш Бог казва: „ Добре, Джойс, ако размишляваш, ето какво ще направя за теб.“ В този пасаж обещанието е живот и здраве. Не е ли това невероятно? Това е още едно обещание, че когато размишлявате над Библията това ще се отрази и на физическото ви тяло.

Ние знаем от дълго време, че когато изпълваме съзнанието си със здравословни, позитивни мисли, те рефлектират върху нашето физическо тяло и подобряват здравето ни. Това е още един начин, по който повтарям тази истина. Или вземете обратната гледна точка: Представете си, че изпълваме съзнанието си с негативни мисли и си припомняме, колко немощни или колко болни сме били преди. Скоро ще станем толкова изпълнени със самосъжаление и саморазрушителни мисли, че ще станем още по-зле.

Говоря много за просперитета и наистина имаме нужда да разберем, какво всъщност означава той (Вижте Псалом 1 и Исус Навиев 1:8). Вярвам, че под „просперитет“ Бог има предвид, че всички ние ще бъдем обогатени и благоуспяващи във всяка една област на нашия живот. Това не е обещание за повече материално богатство, но уверение, за да бъдем в състояние да се насладим на всички прекрасни благословения, които имаме.

Наскоро, когато размишлявах върху няколко пасажа в Библията, осъзнах, че Бог ми показва, че в Словото има скрити съкровища - мощни, даващи живот тайни, които Бог иска да ни открие. Те са там за тези, които размишляват и обмислят Словото на Бога.

Често забравяме това, че Бог иска нашето общение, компания и нашето време с Него. Ако искаме по-дълбока връзка с Небесния ни Баща, трябва да намерим пълноценно време за Бог. Скоро чух някой да казва: „Пълноценно време идва от количеството време.“ С други думи, ако прекарваме време с Бог редовно и ежедневно ние ще имаме тези специални, животопроменящи моменти. Не можем да направим така, че те да се случат, но ако сме там ежедневно, Бог ще направи някое от това време да бъде пълноценно време на специални благословения.

Д. Л. Моуди веднъж каза, че Библията ще ни държи далеч от греха или греха ще ни държи далеч от Библията. Това е принципа. Докато се концентрираме върху Божието Слово и Му позволяваме да изпълва нашите мисли, ние ще отблъскваме всички желания за грях или да разочароваме Бог по някакъв начин. Ще станем по-дълбоко установени в Него. Отново помислете по негативния начин. Когато нашето съзнание остане фокусирано върху проблемите през цялото време, ние ще бъдем погълнати (превзети) от тях. Ако размишляваме върху това, какво не е наред с другите хора, ще виждаме дори повече недостатъци и грешки. Но когато се концентрираме върху Божието Слово, светлина идва върху нашите души.

Искам да се върна отново на това мощно изявление във Филипяни 4:8. Няма значение в кой превод или перифразиране ще го прочетем, посланието е мощно и е точно това, което трябва да направим, за да подготвим нашите умове за победа.

Ето как перифразира Юджийн Питърсън посланието: „За да обобщя всичко приятели, бих казал, че ще направите най-доброто, като изпълните вашите умове и размишлявате върху нещата истински, благородно, с уважение, достоверно, основателно, благодатно, най-доброто, а не най-лошото; красивото, а не грозното; неща за похвала, а не за проклятие.“

Молитва: Скъпи Небесни Татко, научи ме на благословенията от размишляването върху Твоето Слово и изпълни моето сърце с Твоята духовна манна. Искам да израствам в зрялост и да приличам все повече и повече на Твоя Син Исус. В Неговото Име Те моля. Амин.

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 1 Ноември, 2016

  СИЛА СВИШЕ



Но ще приемете сила (умения, ефективност и сила), когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края (самите предели) на земята.

Деяния на апостолите 1:8


Когато 120 души се бяха събрали в горницата в деня на Петдесятница, в това число бяха включени и жените (Деяния 1:14-15). Ако жените не са имали нужда от сила, за да разпространяват Евангелието, защо са били включени в изливането на Святият Дух?

Когато Йоил пророкува за бъдещото изливане на Святия Дух, той каза, че Бог ще излее Духа Си на всяка твар.
И след това
Ще излея Духа Си на всяка твар;
И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват,
Старците ви ще виждат сънища,
Юношите ви ще виждат видения;
Още и на слугите и на слугините
Ще изливам Духа Си в ония дни.
(Йоил 2:28-29)

Каза, че "те" ще пророкуват. Той не каза, че само мъжете ще пророкуват. Да пророкуват може да означава едно и също нещо като учение и проповядване. Това означава да се говори показно вдъхновеното Слово на Бога.

От тридесет и девет съработници, които Павел споменава във всичките си писания, най-малко една четвърт са жени. Във Филипяни 4 глава, Павел насърчава Еводия и Синтихия да бъдат единомислени и се посочва, че те са се трудили заедно с него в разпространяването на добрите новини на благовестието. Освен това, бих могла да направя един много дълъг списък на жените, които са били успешно употребявани в историята на църквата, за да направят големи неща за Божието царство.

Молитва: Господи, моля Те да изпратиш Святия Си Дух със сила, за да ме направи свидетел за Твоето име. Помогни ми да разпространя Твоето име по целия свят. Амин.

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org

 


От Джойс Майер – 31 Октомври, 2016

ПОЧИВАЙТЕ В ДАРЪТ

И тъй, понеже ни остава обещание да влезем в Неговата почивка, нека се боим да не би да се открие, че някой от вас не е достигнал до нея.
Евреи 4:1


 

Когато поучавам за правдата обичам да използвам тази илюстрация и ви моля да опитате. Седнете на стола, а след това се опитайте да седнете на стола отново. Знам, че това звучи глупаво, защото вие вече седите на стола. Веднъж щом вече сте на стола, не можете да седнете в него отново, защото вече сте го направили.

Същата идея се отнася и за правдата. Исус ни е направил праведни пред Бога, чрез Неговата жертва и не можем да направим нищо, за да направим себе си по-праведни, отколкото Той ни е направил. Отношението ни може да го докаже, но не и преди напълно да приемем нашата праведност чрез Исус. Исус ни постави да седим на правдата и трябва да се научим да се отпускаме и да спрем да се опитваме да бъдем това, което вече сме. Никакво количество на правилни действия не ще може да ни направи праведни пред Бог, без Христос.

И да се намеря в Него, без да имам за своя правда оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христа, то ест, правдата, която е от Бога въз основа на вяра.
(Филипяни 3:9)

Когато наистина разберем, че не можем да сторим нищо, за да направим себе си праведни и че не трябва да доказваме нищо на Бог, тогава ще можем да почиваме в дара на правдата, който Исус ни е дал - и това ще ни направи смели в нашите молби и уверени в това да отговаряме на Божиите желания. Знам, че Бог не чува и отговаря на моите молитви, защото съм добра, а го прави, защото Той е добър!

Божието Слово за вас днес: Обичайте себе си такива каквито сте, защото Бог ви е създал с Неговата собствена ръка.

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 29 Октомври, 2016

ПРЕДПРИЕМЕТЕ ДЕЙСТВИЕ


 Бъдете силни и храбри, не бойте се, нито треперете от тях; защото Господ, твоят Бог, Той е, Който върви пред тебе; няма да отстъпи от тебе, нито ще те изостави.

Второзаконие 31:6

 

Чувала съм, че има два типа хора в света: едните, които чакат нещо да се случи и другите които правят така, че да се случи нещо. Една от малкото грешки, от които не може да се възстановим на първо място е  грешката ни, никога да не искаме да направим такава! Бог работи, чрез нашата вяра, не чрез нашия страх. Не стойте на страничната линия на живота желаейки да направите неща, които виждате другите да правят. Предприемете действие и се наслаждавайте на живота!

 

Ако човек е естествено интровертен или екстровертен винаги ще има по-голяма склонност към тази физическа черта-и това не е грешно.

Всъщност ние можем да имаме живота, който искаме и също така да не отхвърляме това което сме. Затова търсете в сърцето си и се запитайте, какво Бог иска от вас да направите и след това го направете. Когато Той ни води, Той винаги снабдява.

 

Ако Бог иска да излезете от нещо, което е неудобно за вас, мога да ви уверя, че когато направите стъпка на вяра, ще Го откриете да върви пред вас.

 

Когато вие искате да направите нещо, не позволявайте на себе си да мислите за всичките неща, които могат да се объркат. Бъдете позитивни и мислете за вълнуващите неща, които могат да случат. Поведението ви прави  всичко различно във вашия живот.

Имайте позитивно, агресивно, предприемащо действия поведение и ще се радвате на живота си повече. Може да ви е трудно в началото, но ще си заслужава накрая.

 

Довери се на Него: От коя страна на линията стоиш, просто искайки и чакайки?

Какво ви спира да се доверите на Бог? Предприемайте действия! Можете да направите нещо днес със смелостта, която ви е дал Бог.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 28 Октомври, 2016

ИСКРЕНОСТ ВЪТРЕ В ЧОВЕКА

Смили се за мене, Боже, според милосърдието Си; Според множеството на благите
Си милости изличи беззаконията ми.
Измий ме съвършено от беззаконието ми,
И очисти ме от греха ми.
Защото престъплението си аз признавам,
И грехът ми е винаги пред мене.
На Тебе, само на Тебе, съгреших,
И пред Тебе сторих това зло;
Признавам това, за да бъдеш оправдан, когато говориш,
И да излезеш непорочен, когато съдиш.
Ето родих се в нечестие,
И в грях ме зачна майка ми.
Ето, понеже желаеш искреност вътре в човека,
Научи ме мъдрост в скришното на сърцето ми.
Псалми 51:1-6

Заглавието под този прочетен псалом „За първия певец, псалом на Давида, когато пророк Натан дойде при него, след като беше влязъл той при Витсавия.“ Давид извика към Бог за милост, защото бе съгрешил с Витсавее, и когато научи, че е бременна, той изпрати съпруга и в битка, където беше убит.

След като Давид изповяда своя грях, Натан му каза: „И Господ отстрани греха ти; няма да умреш. Но понеже чрез това дело ти си дал голяма причина на Господните врагове да хулят, затова детето което ти се е родило, непременно ще умре.“ (2 Царе 12:13-14)

Това е първият урок, който искам да научите от този инцидент. Когато провалите Бог вие наранявате себе си, но също така и позорите Неговото име. Всеки път, когато направите погрешна стъпка, има такива, които гледат и радостно сочат с пръстите си. Двете неща винаги вървят заедно. Не само, че носите позор върху името на Бог, но и вие се проваляте. Знаете, кое е правилно, но избирате погрешното.

Като че ли това не е достатъчно, а и нечестивия също ви шепне: „Вижте колко сте лоши. Бог няма да ви прости. Това, което направихте е твърде ужасно.“ Разбира се той лъже, защото това е, което прави най-добре. Не слушайте тези думи, защото няма грях, който сте признали и Бог не може да ви прости. Може да трябва да носите белезите или да платите цената, но Бог ще измие греха.

Има и нещо друго, което може да научим от това: Трябва да се изправяте пред реалността. Вие съгрешавате. Не се подчинявате на Бог. Какво ще направите за вашия грях? Може да намирате оправдания (и повечето от нас са добри в това), или може да последвате примера на Давид. Когато пророкът казва, „Ти си тоя човек. Така казва Господ Израилевият Бог: Аз те помазах за цар над Израиля, и те избавих от Сауловата ръка; (2 Царе 12-7). Царят не отрича обвиненията си или да се опитва да оправдава действията си. 
Давид призна, че е съгрешил и изповяда греха си.

Той пише в Псалма малко по нагоре: „Защото престъплението си аз признавам,
И грехът ми е винаги пред мене. На Тебе, само на Тебе, съгреших,
И пред Тебе сторих това зло;
Признавам това, за да бъдеш оправдан, когато говориш,
И да излезеш непорочен, когато съдиш“ (Псалми 51:3-4).

Ако следвате Исус Христос, вие не само заявявате пред себе си, семейството и на света своята вяра в Спасителя, но също така заявявате своята позиция за истинна. За нас е лесно да лъжем себе си, но Бог ни е призовал да бъдем абсолютно, напълно и педантично честни в искреността вътре в нас. Не гледайте начина, по който другите се измъкват или как оправдават поведението си. Не може да обвиняваме другите, дявола или обстоятелствата.

Когато се провалите, напомнете на себе си, че Великият цар на Израел извика към Бог казвайки: „Грехът ми е винаги пред мене“ (стих 3). Тези грехове, провали или недостатъци (пропуски, слабости - или както решите да им казвате) винаги ще бъдат там, докато не ги приемете и признаете пред Бог; само тогава ще познаете радостта да живеете с почтеност и в истината.

Стремете се да живеете с истината във вътрешното ви същество. Вие и Бог сте единствените, които знаят, какво има във вашето сърце. Живейте в почтеност и истина.

Молитва: Святи Боже, Давид се молеше: "Ето, понеже желаеш искреност вътре в човека,
Научи ме мъдрост в скришното на сърцето ми.“
Чрез Исус Христос, умолявам Те да ми помогнеш да желая истината в себе си, да живея по начин, по който ще съм почтен и открит към Теб. Знам, че животът, който Ти почиташ, е животът, който Ти благославяш. Амин.

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org

 


От Джойс Майер – 27 Октомври, 2016

ГОВОРЕТЕ НА СЕБЕ СИ С ДОБРО НАСТРОЕНИЕ 


 

От плодовете на устата си човек ще се храни с добрини,

А душата на коварните ще яде насилство.
Притчи 13:2

 

Ние говорим много и много често не обръщаме внимание на това, което казваме, камо ли да мислим сериозно за въздействието на нашите думи. Но, ако бъдем честни към себе си можем да открием някои от нашите настроения – добри или лоши, които са пряко свързани с разговорите ни.

Всеки път, когато осъзнаете настроението си, независимо дали се чувствате малко по-мрачни или весели и благословени, трябва да се запитате: "За какво говорех?" Скоро ще започнете да виждате, как вашите думи са свързани с настроението и отношението ви.

Защо не решите всеки ден, преди дори да сте станали от леглото, да помолите Бог да ви помогне да говорите само за нещата, които ще са от полза, както на вас, така и на всички, които ще ви слушат? Тъй като ние имаме силата да направим нашите дни по-добри, би било наистина глупаво, ако не го направим.

 

Насърчителна мисъл: Чрез Божията благодат, аз мисля и говоря положителни думи и ще извличам ползи в моите настроения и нагласи.

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 26 Октомври, 2016

ИЗРАСТВАЙКИ КЪМ ЗРЯЛОСТ

Които не гледаме на видимите, но на невидимите; защото видимите са временни, а невидимите вечни.
2 Коринтяни 4:18

 

Въпреки че Павел е преминавал през огромни изпитания и премеждия, той не се е обезсърчил, защото е гледал не на видимите, но на тези, които бяха невидими. Ние трябва да следваме неговия пример. Вместо да гледаме на всичко, което ни заобикаля, трябва да гледаме, какво Святият Дух извършва. Той ще ни води към фокусиране върху Божиите отговори вместо към нашите проблеми.

Двама души могат да четат Божието Слово и плътския човек ще чуе различно с плътските си уши, отколкото човекът с духовни уши. Например, в 3 Йоан 1:2 се казва: „Възлюбений, молитствувам да благоуспяваш и да си здрав във всичко, както благоуспява душата ти.“

По-малко зрели, плътски християни (все още привлечени от физическите удоволствия и стремежи) може да се развълнуват от обещанието за просперитет и изцеление, защото това е всичко, което чуват в този стих. Те си мислят: "Уау! Слава на Бог! Той иска ние да сме проспериращи и здрави!" Но зрелите вярващи, които са чувствителни към святото Божие намерение за живота си ще чуят също и частта на стиха, която казва, „както благоуспява душата ти.“ Те чуват с разбирането, че Бог ще им даде просперитет и изцеление в зависимост от това, колко техните души просперират.

Молете се да имате уши, за да може да чувате истински това, което Бог казва и да израствате постепенно в зрялост като продължавате да ходите с Бога.

Божието Слово за вас днес: Молете се Бог да отвори вашите духовни уши, за да може да чувате пълното значение на това, което Той иска да ви каже в Словото Си.

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org

 


От Джойс Майер – 25 Октомври, 2016

ВСТЪПВАЙКИ В НЕИЗВЕСТНОТО

И рекох ви: Дойдохте до планинските страни на аморейците, които ни дава Господ нашият Бог.
Ето, Господ твоят Бог туря пред тебе тая земя; върви напред, завладей я както ти е говорил Господ Бог на бащите ти; не бой се и да не те е страх.
Второзаконие 1:20-21

 

Родители, учители и други примери за подражание могат да научат децата, как да се страхуват или могат да ги научат, как да бъдат смели. Една майка, която се страхува ще предаде този страх на децата си. Тя ще бъде прекалено предпазлива за много неща и безмълвен страх ще потъва в сърцето на нейните деца. Ние не трябва да учим нашите деца да живеят безразсъдно, но трябва да ги научим да бъдат смели, да предприемат действия, и никога да не бъдат толкова уплашени, за да не направят грешка, да не опитват неща. Вярвам, че трябва да учим нашите деца и тези, които са под силата на властта ни да се възползват от шансовете в живота. Ако никога не се възползваме от шанса, ние никога няма да постигнем напредък. Напредъкът винаги изисква встъпване в неизвестното. Опитът ни дава увереност, но никога няма да го преживеете, ако не излезете и не опитате неща, които не сте опитвали преди.

Насърчавам ви да учите другите чрез Словото и пример, как да бъдат предприемчиви и смели.

Кажете на хората да опитват неща, напомняйки им, че ако направят грешка, това няма да е най-лошото нещо, което може да се случи.

Молитва: Господи, помогни ми, както в думите, така и в делата ми, за да покажа на другите предприемчивост и смелост.

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 24 Октомври, 2016

НАПОМНЯЙТЕ СИ, ЧЕ ”БОГ МЕ ОБИЧА”


И ние познаваме и сме повярвали любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога, и Бог пребъдва в него.

1 Йоаново 4:16

 

Спомням си, когато започнах да служа. Когато се приготвях за първата си служба, попитах Бог за какво иска да проповядвам и това, което дойде в сърцето ми беше, Кажи на Моите хора, че ги обичам.

 

Аз казах:“Те знаят това.” “Искам да ги науча на нещо наистина силно не просто някакъв училищен урок в неделя сутрин върху Йоан 3:16.”

 

Бог ми припомни това, че ако хората наистина знаеха колко много Бог ги обича, щяха да се държат по различен начин от това в момента.

 

Когато започнах да изучавам въпроса за приемането на Божията любов, осъзнах че съм в отчайваща нужда от това послание за себе си. Имах подсъзнателно, смътна представа като разбиране за любовта на Бог, но имах нужда от по-дълбокооткровение.

 

Любовта на Бога е мощна сила в живота ни.Божията любов без съмнение е тази, която ще ни преведе през дори и най-трудните изпитания.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 22 Ноември, 2016

ПОЗИТИВНИ МИСЛИ

 

„Тогава Исус рече на стотника: Иди си; както си повярвал, така нека ти бъде.“

– Матей 8:13

 

Понякога, когато заставам зад амвона и преди да говоря, аз спирам и погледът ми изпитва цялата аудитория. Вглеждам се в лицата на хората. Обичам да виждам ведрите усмивки и изражения на очакване, но винаги има няколко, които изглеждат потиснати и обезсърчени. Аз не знам нищо за тях и не искам да ги съдя, но техните лица изглеждат тъжни. Изглеждат така, сякаш са изгубили надежда и не очакват нищо позитивно да се случи и твърде често, те получават именно това, което очакват. Разбирам тези обезсърчени хора; Някога бях една от тях.

 

Ето един прост факт, който съм научила: Позитивните мисли произвеждат позитивен живот, но негативните мисли водят до негативен живот. Новият Завет разказва историята за един римски стотник, чиито слуга беше болен и стотникът искаше Исус да го изцели. Това не беше нещо необикновено; много искаха Исус да изцели тях или техните любими хора в онези дни. Но този стотник, вместо да помоли Исус да дойде при слугата му, изрази своята увереност, че ако Исус каже само една дума, слугата му би оздравял (вижте Матей 8:8). Исус се почуди на вярата му и изпрати Словото Си да изцели слугата. Позитивното мислене и вяра на слугата доведоха до положителни резултати. Той очакваше изцеление и точно това се случи.

 

Твърде често, ние викаме към Исус да ни изцели, да се погрижи за нашите финанси или да ни освободи от проблеми, но не очакваме напълно да се случат добри неща. Ние позволяваме на мислите си да се фокусират върху негативните аспекти. Съмнение и неверие воюват срещу нашите умове и ограбват вярата ни, ако позволим това.

 

Както писах в моята книга „Бойното поле на ума“, преди много години аз бях извънредно негативна личност. Отнасях се така като казвах, че ако имам две поредни позитивни мисли, умът ми би получил спазъм. Това е преувеличение, разбира се, но виждах себе си по този начин. Живеех със същата философия, която имат другите хора: Ако не очакваме нищо добро да се случи, ние няма да бъдем разочаровани, когато не се случи.

 

Можех да оправдая моето негативно отношение, разказвайки на всички за моите разочарования в живота и имах много такива. Това не бе просто липсата ми на очакване. Беше повече от това. Понеже мислех негативно, аз говорех негативно. Когато хората ми казваха за техните духовни победи, мислех че няма да издържа. Когато хората говореха за тяхната вяра, можех да се усмихна, но вътрешно мислех, че са наивни. Винаги можех да измисля начините, по които плановете щяха да се объркат или хората щяха да ме разочароват.

 

Бях ли щастлива? Разбира се, че не. Негативно мислещите хора никога не са щастливи. Твърде дълга история е да обяснявам, как се изправих пред тази реалност, но след като осъзнах каква негативна личност бях, извиках към Господ да ми помогне.

 

Научих, че ако продължавам да изучавам Словото на Бог, можех да отблъсна негативните мисли. Божието Слово е позитивно и привдигащо. Моята отговорност бе да стана този тип вярваща, която почита Бога с нейните мисли, както и с нейните действия и дела.

 

Аз разбрах угризението, което Давид би трябвало да е чувствал, когато е написал Псалм 51: „Смили се за мене, Боже, според милосърдието Си;..“ . . . това е начинът, по който започва. Особено размишлявах върху стих 9: „Отвърни лицето Си от греховете ми. И всичките ми беззакония изличи.“ Аз не съм съгрешила по същият начин като Давид, разбира се, но моето негативно мислене и лошо отношение бяха грях. Това не беше просто слабост или лош навик. Когато се концентрирах върху негативното мислене, аз се бунтувах срещу Бог.

 

Господ имаше милост към мен. Като продължих в Неговото Слово и в молитва, Той ме освободи от крепостта на сатана. Свободата е достъпна за всички нас.

 

Молитва: Милостиви Боже, благодаря Ти за всяко освобождение в живота ми. Благодаря Ти, че ме освободи от негативното и погрешно мислене. Благодаря Ти, че побеждаваш сатана в тази област на живота ми. Амин.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 21 Октомври, 2016

КОГАТО СТРАХЪТ ДОЙДЕ

Когато съм в страх, На Тебе ще уповавам.
Псалми 56:3

 

Чувала съм, че има 365 препоръки в Божието слово за това „да не се страхуваме“ – една за всеки ден от годината. Страхът не означава да се противопоставите на страха и да не му позволявате да контролира вашите действия.

Единственото приемливо отношение, което трябва да имат Божиите деца спрямо страха е: „Няма да се страхувам.“ Ако позволите на страха да управлява живота ви, той ще открадне мира и радостта ви и ще ви попречи да изпълните съдбата си.

Уверени ли сте в Бог? Вярвате ли сега, че няма значение, какво ще дойде срещу вас, победата е във вас чрез Христос? Създайте си навик да казвате силно на глас няколко пъти на ден: „Аз няма да се страхувам“. Ако го направите, тогава това ще е едно от първите неща, което излиза от устата ви, когато страхът дойде.

Насърчителна мисъл: Няма да се страхувам. Ще уповавам на Тебе, Господи.

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер - 20 Октомври, 2016

ОПОЗНАЙ СЛАБОСТИТЕ СИ


А Симон, като видя, че с полагането на апостолските ръце се даваше Светия Дух, предложи им пари, казвайки:
Дайте и на мене тая сила щото, на когото положа ръце, да приема Светия Дух.
Деяния 8:18-19


Бъдете сигурни, че каквото и да се опитвате да направите наистина искате да го направите, а не да го правите само за да впечатлите хора. Как може да знаете какво можете да направите и какво не? Важно е да разберете това, ако искате да бъдете добре подготвени. Това ще ви предпази от загуба на време за нещо, в което няма да успеете така или иначе. Аз съм добър оратор, но бързо разбрах, че нямам никакви умения като музикален изпълнител. Ако бях продължила да настоявам да се уча да бъда музикален изпълнител щях да се почувствам сякаш съм се провалила. Колкото и да опитвате не можете да бъдете напълно подготвени и да се чувствате уверени да направите нещо, което не искате наистина.

Не се страхувайте да признаете това, което не можете да направите. Знайте вашите слабости и се молете Бог да ви прати хора в живота ви, за да направят това, което вие не можете. Не мога да свиря на музикални инструменти, но Бог винаги ме снабдява с музиканти за служението ми. Не се страхувам да кажа, че не съм добра в нещо и няма да си губя времето, опитвайки се да развивам моите слаби страни.

Господи, лесно е да ревнуваш за даровете на другите хора. Помогни ми моля Те да се фокусирам върху това, което аз трябва да направя и ме предпази от това да губя времето си с моите слаби страни. Амин.

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 19 Октомври, 2016

ДА ИЗБЕРЕШ ПРАВИЛНАТА ЦЪРКВА

„Но ти (както и за теб) говори това, което приляга на здравото (благоразумно) учение (характера и правилното живеене, които определят истинските християни) , именно…“
-Тит 2:1

Ходех на църква в продължение на дълги години и никога не чух послание относно силата, която моите думи имаха върху живота ми. Може би съм чувала нещичко за мислите ми; но ако и да беше така, това не бе достатъчно, за да има, каквото и да е въздействие върху живота ми, защото не променяше мисленето ми. Слушах за благодат и спасение и други добри неща. Но това не бе всичко, което трябваше да знам, за да живея в правда, мир и радост, които Бог предлага на всички, които вярват (вижте Римляни 14:17).

Има много прекрасни църкви, които поучават Божието Слово, в Своята цялост; и аз ви насърчавам да се уверите, че където и да изберете да ходите на църква, това е място, където се учите и израствате духовно. Не трябва да ходим на църква само, за да изпълним задължение, което мислим, че имаме спрямо Бога. Трябва да ходим на църква, за да имаме общение с други вярващи в Исус Христос, да се покланяме пред Бога и да се научим, как да живеем живота, за който Исус умря, за да го имаме и да му се наслаждаваме.

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 18 Октомври, 2016

НАСЛАЖДАВАЙТЕ СЕ КАКВОТО И ДА ПРАВИТЕ

И там, пред Господа вашия Бог, да ядете; и да се веселите, вие и челядите ви, във всичките си предприятия, и в каквото те е благословил Господ твоят Бог.
Второзаконие 12:7

 

Не обичам да чакам на летището, но Дейв винаги искаше да идваме по-рано. Най-накрая промених мисленето си. Невероятно е какво става, когато решите да се радвате на всеки Божи ден. Толкова е лесно всичките отговорности на деня да ви хванат и да сте заети до такава степен, че сте пропуснали да се насладите на това, което правите.

Толкова сте заети с отглеждането на децата ви, че забравяте да им се радвате. Може до такава степен да сте се захласнали да чистите дома си, опитвайки се да платите за него и да го ремонтирате, че забравяте да му се насладите. Но може да се научите да се наслаждавате на Бог до такава степен, че без значение, какво правите днес, вие наистина може да кажете: „Насладих му се“.

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 17 Октомври, 2016

ЗАСТАНЕТЕ С БОГ

А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо, така щото, като имате всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело;
2 Коринтяни 9:8

 

Когато майка Тереза (1910-1997) заминавала за Индия, за да започне мисията си и било казано, че няма да се справи, защото нямала пари, нито кой да и помага, тя отвърнала, че има тези три стотинки и Бог и това е всичко, от което се нуждаела.

Всеки от нас знае, каква невероятна работа е свършила като е помагала на бедните в Индия. Нейното желание да стои само с Бог, с цялото си доверие в Него, позволило на Бог да работи чрез нея по забележителен начин. Тя била уникална личност, която знаела, как да работи с хора, но която е вярвала, че с хора или без хора тя ще извърши всичко, което Бог поиска от нея.

Това е вид нагласа, която искам да поддържаме. Имаме нужда от хора, но знаем, че Бог е Този, Който работи чрез хората, за да ни помага. Търсим Бог да снабди нуждите ни, а не хората. Ако Той реши да смени този, чрез когото работи, това няма да ни притесни. Нашата увереност трябва да бъде в Него повече, отколкото е във всичко или всеки друг човек.

Молитва: Господи, не съм майка Тереза, но искам да се науча да стоя с Теб. Разчитам на Теб да посрещнеш всяка моя нужда. Амин.

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 15 Октомври, 2016

РАДВАЙТЕ СЕ ВСЯКОГА


 Радвайте се всякога в Господа; пак ще кажа: Радвайте се.

Филипяни 4:4

 

Много пъти, когато хората имат проблеми или предизвикателства те фокусират толкова много върху това да намерят решение или “oцеляване”, че  не намират мира или радост докато проблема не бъде решен. Искам да ви насърча да не отблъсквате настрани повече ”радостта”, защото тя ще ви даде сили и ще ви помогне да преодолеете кризата през която минавате. Ние можем да се възрадваме независимо, че сме точно в средата на проблемите си! Бог ни е дал ефективно оръжие наречено радост и в повечето време, ако ние просто го използваме ще разберем, че чрез него преодоляването на препятствията пред нас е по-лесно и сме способни по-добре да се справяме с трудностите. Божията сила е на разположение, за да ви даде възможност да се зарадвате в средата на ситуация в която няма никаква радост. Вие можете да се издигнете над обстоятелствата и да не бъдете контролирани от тях.

 

Апостол Павел знаеше, че радостта дава сила. Той се е изправял пред много изпитания и трудности през живота си. Имал е много причини да се страхува, да бъде обезсърчен и депресиран! Павел можеше да реши да живее живота си по ”оцеляващ модел (ден за ден),” но той избра да се радва. Ние трябва да направим същия избор като на Павел- да се радваме винаги, дори и в трудни ситуации. Това е начина да демонстрираме нашето доверие към Бог и да докажем любовта си към Него.

 

Исус казва в Йоан 17:13 ”. . . казвам това, за да имат Моята радост пълна в себе си[ те могат да изпитат Моята наслада, която да ги изпълва, Моята радост може да бъде пълна в техните души и може да имат Моето веселие в тях, което да изпълва сърцата им] .”

 

Какъв стих! Исус иска Неговата радост да ни изпълва; Той иска да преживеем Неговата наслада. Ето защо ще се моля за вас днес радостта на Бог да изпълни сърцата ви и да бъда ваша сила. Не позволявайте обстоятелствата или ситуациите в живота ви да откраднат радостта, но обичайте Бог (и направете на себе си услуга) като бъдете жизнерадостни.

 

Обичайте Бог днес:  Господи, моля се, независимо пред какви трудности или проблеми съм изправена днес да избера да се радвам независимо от тях!

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 14 Октомври , 2016

ПРАКТИКУВАЙТЕ ПРИСЪСТВИЕТО НА БОГ

И Господ каза: Самият Аз ще вървя с тебе, и Аз ще те успокоя.
Изход 33:14

 

Това беше Божият отговор към Мойсей, когато попита за подробностите на мисията си и му бе дадено, как би могъл да опознае по-добре Бога. Бог просто увери Мойсей, че присъствието Му ще бъде с него и ще му даде почивка. Това се счита за голяма привилегия от Бога. За Него това беше всичко, от което Мойсей се нуждаеше.

Това, което е истина за Мойсей е истина и за вас. Колкото и да искате да узнаете Божиите планове и пътища за себе си, единственото, от което наистина имате нужда е Неговото присъствие да бъде с вас, където и да ви изпрати и каквото и да ви възложи да направите.

Затова, когато започнете да се притеснявате, че нещата не вървят по начина, по който мислите, че трябва, просто помнете, че Божието присъствие е с вас и се насладете на почивката, която е обещал да ви даде.

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 13 Октомври, 2016

ЩО Е ТОВА В РЪКАТА ТИ?

Тогава Господ му каза: Що е това в ръката ти? А той рече: Жезъл.
Изход 4:2

                                        

В Изход, Бог се яви на Моисей, за да му каже да изведе израилтяните от Египет, но Моисей не вярваше, че може да направи всичко, което Бог искаше от него. Бог отговори на оправданията на Моисей с въпроса: "Какво е това в ръката ти?"

Бог всъщност му каза по същество: „Спри да ми казваш, какво не притежаваш и какво не можеш да направиш, а ми кажи какво имаш – какво е това в твоята ръка?“ Тогава Бог взе това, което Моисей имаше - жезъл (тояга) и я изпълни с Неговата сила.

Бог може да използва всичко, което искаме да Му предложим. Ако Той може да използва жезъл, то със сигурност може да използва вас и мен! Не чакайте докато откриете, как да го направите със собствени сили, а позволете на Бог да ви изпълни с Неговата сила сега и направете това, което Той иска от вас чрез Неговата сила.

Насърчителна мисъл: Когато дам на Бог това, което имам, Той ще извърши велики неща чрез мен.

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 12 Октомври, 2016

СТРАТЕГИЧЕСКИ РАЗПОЛОЖЕН

„ Защото, ето, тъмнина ще покрие земята, и мрак племената [всички]; А над тебе ще осияе Господ [о, Ерусалим] , и славата Му ще ти се яви.“ 
– Исая 60:2

 

Аз вярвам, че животът на Божиите хора ще става все по-добър и по-добър, но живота на тези, които все още са в робство на света ще сe влошава повече и повече, тъй като те потъват все по-дълбоко и по-дълбоко в отчаяние и депресия. Божията светлина ще се усилва в нас след като Му позволим да работи в нас и да ни направи типа съдове, чрез които Неговата слава може да свети.

Бог желае да ни изчисти и очисти от нещата в нашия живот, които не са като Христос, ако ние посрещнем Неговият огън в живота ни. Помолете Го да работи във вас и да ви очисти от всичко, което Му пречи да тече през вас. Подобно на градинар, Бог иска да подкастри всички мъртви неща в живота ни, за да можем да принасяме добър плод за Него.

Вярвам, че Бог е разположил стратегически Своите хора по целия свят, във всяка фирма, всеки пазар, всяка болница, училище и т.н. Докато тъмнината в света става по-тъмна в тези последни дни, Неговата слава ще блесне по-ярко върху тези, които Му принадлежат. Тогава ние ще бъдем в състояние да помогнем на изгубените да открият своя път.

Това е денят за вярващите да блестят и да бъдат използвани от Бог, както никога преди. Светът няма да бъде спечелен чрез шепа проповедници. Ние отчаяно се нуждаем от армия от хора, на разположение за личностно служение към отделните хора в техните квартали, на работата им и на пазара.. Ето защо ви умолявам днес да поемете по-задълбочен ангажимент към Бог, от всякога преди. Не само вие се нуждаете от Бог; Той също се нуждае от вас!

Не се омаловажавайте като вярвате, че не би било възможно Бог да ви използва. Той може; Той иска; и ще го направи!

Обичайте другите днес: Бог ви е разположил стратегически там, където сте точно сега. Бъдете светлина, която свети в тъмнината.

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 11 Октомври, 2016

ДУХОВНАТА ВЛАСТ

Бъдете послушни на вашите наставници и покорявайте им се, (защото те бдят за душите ви, като отговорни за тях), за да изпълнят това бдение с радост, а не с въздишане; защото да бдят с въздишане не би било полезно за вас.

Евреи 13:17

 

Нашето модерно общество е абсолютно изпълнено с бунт, а той ни пречи да чуем Бог. Забелязала съм, че много хора имат проблеми, свързани с властта. Това е вярно в бракове, семейства, училища, фирми, граждански дейности, както и цялата ни култура. Признаването на духовната власт, на практика не съществува.

Много често, когато пастор се опита да внесе някакъв вид корекции, хората се разстройват и искат да напуснат църквата – и това не е правилно. Павел коригираше хора често; това беше част от неговата работа, като духовен водач, което носи и отговорност спрямо духовните водачи и днес. Павел казва: „Защото не господаруваме над вярата ви, но сме помощници на радостта ви; понеже, колкото за вярата, вие стоите твърди“ (2 Коринтяни 1:24). Ако разберем и вярваме, че духовната власт съществува, за да насърчава нашата радост, ние ще я приемем и когато го направим, радостта ни ще се увеличи, както и способността да чуваме Божия глас.

Духът на бунт, който действа в света днес е духът на антихриста според 2 Солунци 2:7-8.
Защото оная тайна, сиреч, беззаконието, вече действува, но само догдето се отмахне отсред оня, който сега я възпира; и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си (2 Солунци 2:7-8). Хората днес казват, че изискват техните права, но в действителност те често се противопоставят единствено на тяхната собствена власт.

Божието Слово за вас днес: Бъдете покорни на властта като служба към Господа, и Той ще ви благослови да преуспявате.

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 10 Октомври, 2016

СЛЕДВАЙТЕ БОЖИИТЕ ПРИОРИТЕТИ

Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват.

Йоан 10:27

 

Много хора се опитват да се чувстват духовни чрез подчинение на религиозни закони. Но те никога не се чувстват добре, защото винаги има още един закон, който да се следва. Ето защо Бог не определя нашата праведност от работата ни, но чрез нашата вяра в Исус. Ние чувстваме вътрешен мир, когато слушаме гласа на Святия Дух.

Бог може да ви каже, че е по-важно да раздадете любимите си лични вещи, отколкото да се опитвате да Му угодите като четете Библията цяла година. Той може да каже, че е по-важно просто да замълчите, отколкото да сте доброволец за всяка дейност на църквата. 
„Защото Моите помисли не са като вашите помисли. Нито вашите пътища като Моите пътища, казва Господ.
Понеже, както небето е по-високо от земята,
Така и Моите пътища са по-високи от вашите пътища, И Моите помисли от вашите помисли“ .(Исая 55:8-9)

Следователно, научете се да слушате Неговите напътствия всеки ден.

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 8 Октомври, 2016

РЕШЕТЕ ДА БЪДЕТЕ ПОЗИТИВНА ЛИЧНОСТ


 

Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, - ако има нещодобродетелно, и ако има нещо похвално, - това зачитайте.

Филипяни 4:8

 Негативните хора не се наслаждават на живота. Посрещайки всеки ден с позитивни очаквания е един от основните принципи за божествено щастие.

 Ние действаме върху това, което  вярваметака че положителни мислипредизвикват положителни действия. Ако искате позитивен живот, започнете да мислите положителни мисли. Лесно ще го направите, ако четете Словото и размишлявате върху всичко това, което Бог иска да извърши за вас и чрез вас. Останете насаме със себе си днес и мислете за всички добри и положителни неща, които Бог е извършил за вас в миналото и всички, които Той е планирал за вас в бъдещето.,

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 7 Октомври, 2016

ЗАМЕНЕТЕ ВАШЕТО „ НЕ МОГА“ ЗА „АЗ МОГА“

Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек; обаче, Бог е верен, Който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите.
1 Коринтяни 10:13

 

Ходили ли сте някога преди в магазин с нещо, което искате да замените? Може би дреха, която сте решили, че не харесвате, чифт обувки, които са били неудобни или кухненски уред, който не е оправдал очакванията ви. Влизате в магазина с нещо, което не ви върши работа, заменяте го и си тръгвате с нещо, което ще ви свърши работа. Трябва да замените това, което е неефективно за нещо, което е.

Принципът на вашето мислене е същия. Ако замените вашите мисли „Не мога“ за „Аз мога“ , ще видите да започнат да се случват забележителни промени. Ако изградите в характера си мисълта, че с Божията помощ можете да направите, каквото трябва да се направи в живота ви, ще имате повече усърдие и ентусиазъм, за да посрещнете всеки ден. Открих, че дори имам повече физическа енергия, когато мисля позитивните мисли „Аз мога.“ Това ми помага да не се страхувам от нищо, защото страхът е енергиен отцедник.

Никога не е прекалено късно да започнете да казвате: „Аз мога.“ Да казвате неща като: „В моят брак имаме проблеми, но можем да ги разрешим“ ; „Моята къща е мръсна и разхвърляна, но аз мога да я почистя и тя ще ми носи радост и спокойствие, когато се прибера от работа“ ; „ Мога да изплатя дълговете си“ ; "Ще имам нов дом или нова кола“ ; или „ В момента имам някои проблеми, но въпреки това мога да се наслаждавам на живота си.“

Някои от предизвикателствата, пред които се изправяте може да бъдат много трудни, обаче, Бог никога не дава повече да дойде върху нас, отколкото можем да понесем. С всяко изкушение, Той винаги дава изходен път. Насърчавам ви и ви предизвиквам точно сега постоянно да вярвате, че сте способни да се справите с всичко, което се изправя на пътя ви, с Божията помощ.

Вярвайте в Него: Кое "Не мога" в живота ви имате нужда да замените за "Аз мога"? Доверете се на Бог да не допусне да бъдете изкушени повече, отколкото са способностите ви и винаги да ви дава изходен път.

 

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер - 6 Октомври, 2016

УТОЛИ ЖАЖДАТА СИ

Исус им отговори: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене, никога няма да огладнее, и който вярва в Мене, никога няма да ожаднее (по никое време). 

- Йоан 6:35

 

Всички ние сме жадни за повече от Бог, но ако не знаете, че Той е това, за което сте жадни, вие може лесно да бъдете подведени. Вместо това, ако настроите ума си върху търсенето на Бога - ако Му дадете първо място във вашите желания, мисли и избори - жаждата ви наистина ще бъде утолена и няма да бъдете заблудени.

Давид говореше за този копнеж за Господа в Псалм 42:2, казвайки: "Жадна е душата ми за Бога, за живия Бог...". Вие трябва да търсите Бога като жаден човек в пустинята. За какво мисли един жаден човек? За нищо друго, освен вода! Той не е загрижен за нищо друго, освен за намирането на това, което е необходимо, за да утоли жаждата си. Тази сутрин, Бог ви казва: "Ето Ме, потърси Ме, имам всичко, от което се нуждаеш."

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 5 Октомври, 2016

УСПОКОЙТЕ СЕ И СЕ ОТПУСНЕТЕ!

Затова, не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери.
Матей 6:34

Моето лично определение за безпокойство e психически да останете там, където се намирате и да попаднете в област от миналото или бъдещето. Едно от нещата, които трябва да разберем е, че Бог иска от нас да се научим да бъдем „хора на настоящето.“ Много често прекарваме времето си в миналото или в бъдещето. Трябва да се научим да живеем в настоящето - умствено, също така физически и духовно. Има помазание днес.

В Йоан 8:58, Исус говореше за Себе Си: АЗ СЪМ. Ако вие и аз, като негови последователи се опитваме да живеем в миналото или бъдещето, ще отрием, че живота ни ще бъде по-труден, защото Исус е винаги в настоящето. Това е, което имаше предвид, когато ни казва в Матей 6:34, "Затова, не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери."

 

Исус ясно ни казва, че не трябва да се безпокоим за нищо. Единственото, което трябва да направим е да търсим Царството на Бог и Той ще ни прибави всичко, от което имаме нужда било то храна, дрехи, подслон или духовно израстване (вижте Матей 6:25-33). Не трябва да се тревожим за утре, защото тогава ще имаме проблемите на утрешния ден. Трябва да концентрираме цялото наше внимание върху днешния ден и да спрем да бъдем толкова притеснителни, емоционални и напрегнати.

 

Успокойте се и се отпуснете! Смейте се повече и се тревожете по-малко. Спрете да се притеснявате за вчера или утре и без това не може да направите нищо по въпроса, за да промените нещо. Трябва да спрем да пропиляваме скъпоценното „настояще,“ защото то няма да се върне отново. Следващият път, когато сте изкушени да започнете да се безпокоите или да се разстроите за нещо (особено нещо в миналото или бъдещето) помислете върху това, което правите и обърнете вашия ум върху това, което става днес.

 

Учете се от миналото и се подгответе за бъдещето, но живейте в настоящето.

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 4 Октомври, 2016

НЕДОРАЗВИТ ПЛОД


 

„Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много (изобилен) плод;“

– Йоан 15:5

 

Реагирали ли сте някога неподобаващо на дадена ситуация (с гняв или нетърпение например) и мислили ли сте си: „Кой е този човек? Мислех, че съм приятен и сладък!"

Понякога ние мислим, че вече имаме плода на Святия Дух напълно развит в нас просто, защото сме християни (вижте Галатяни 5 :22-23). Но когато сме сварени неподготвени или нашият плод е „изцеден“, ние ще открием всъщност, колко точно е недоразвит плода в нас. Тези случки са изпити, които всъщност са много добри за нас, защото те ни помагат да опознаем областите, където сме слаби и все още трябва да растем.

Колкото повече практикувате показване на плода на себеконтрол в мислите, думите и действията си, толкова по-узрял ще стане плода. Насърчавам ви да зависите от Божията благодат (незаслуженото благоволение и благословия, които ни дава) да работи чрез вас, за да произведе необходимия плод. Ако „се опитваме“ извън Него, ще се провалим, но когато партнираме с Него, ние виждаме волята Му да се сбъдва. Останете прикрепени към Лозата (вижте Йоан 15) и вашия плод ще се появи на правилното време.

 

Насърчителна мисъл: Аз имам себеконтрол върху моите мисли, думи и действия.

 

Превод: Семейство Ганчеви 
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 3 Октомври, 2016

НЯКОЙ СЕ МОЛИ ЗА ТЕБ

„Аз за тях се моля.“ 
Йоан 17:9

 

Знаем, че Исус се моли за нас. В Лука 22:32, Той казва на Петър: „Но Аз се молих за тебе, да не отслабне твоята вяра“. В стиха за днес, Той казва, относно учениците Си: „Аз за тях се моля.“ Също така в Йоан 17 глава, Той продължава и казва: „И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение“ (стих 20).

Какво прави един ходатай? Един ходатай се моли за другите, стоящ в пролома, който съществува между Бог и даден индивид. Ние всички имаме пропаст между Бог и самите нас. С други думи, не сме така святи, както е Той, но Исус е точно там, стоящ в тази пропаст, привеждайки Бог и мен – или Бог и вас – заедно, за да можем да имаме общение с Него и Той да може да отговори на молитвите ни.

Не е ли страхотно да знаем, че докато нашите сърца са праведни и докато вярваме в Исус, Той ще се намесва, ще прави правилното и ще се грижи за всяко несъвършено нещо, което правим? Искам да си представите Исус, стоящ пред трона на Бог от ваше име, молейки се за вас. Като го направите, вие ще бъдете в състояние да повярвате, че са се погрижили за вашите несъвършенства чрез Неговото ходатайство за вас.

 

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер - 1 Октомври, 2016

ПОЗВОЛИ НА РАДОСТТА ДА ДОЙДЕ В ЖИВОТА ТИ

 Защото гневът Му е само за една минута,

а благоволението Му е за цял живот.
Вечер може да влезе плач да пренощува,
а на сутринта иде радост. 
Псалм 30:5


 

Една част от това да дисциплинираш себе си,за да празнуваш живота е че трябва да откажеш да живееш в скръб.Има време когато скърбиш и си депресиран,но не трябва да позволяваш това да се превърне в начин на живот.В Библията се казва, че плача (скръбта) трае за през нощта,но радост идва на сутринта. Има неща, които се случват в живота, които трябва да бъдат плакани,но радостта винаги се връща, за да се балансират нещата. Ние трябва да върнем радостта в живота ни след времена на тъга и да не се чувстваме виновни,че се радваме на живота след разочарование или дори трагедията която ни е ударила преди това. Има време да скърбим и време да се радваме, но ние не трябва да живеем в състояние на траур или депресия.

Част от живота ни е директно да се справяме със скръбта и разочарованието.Ние не можем да ги игнорираме и ние не трябва да пренебрегваме емоциите на загуба от всякакъв вид,но трябва да се възстановим! Бях натъжена, когато научих, че доверен служител е бил откраднал от нашето служение, но се зарадвах, че Бог донесе нечестивите му действия на яве. Имам време на скръб, когато хората, които обичам умират, но също така се радвам, че те са познавали Исус и ще прекарат вечността с Него. 
Аз съм тъжна,когато осъзная, че съм позволила част от живота ми да излезе от равновесие поради липса на дисциплина,но мога да се радвам, че сега виждам истината и съм обратно в правия път.За всички скръб има и основателна причина да празнуваме.И въпреки понякога скърбта да е част от нашето изцеление,тя не може да трае вечно.
Ние не можем да живеем в състояние на депресия над нещата, които се случват,но не можем да променим. В Христос, винаги има място за ново начало, и това е добра новина,която си струва да се празнува.

Вярвайте в него: Ако сте във време на скръб,позволете на себе си да изпитате това чувсто,но не се задържайте там прекалено много.Вярвайте че Бог има план за вас и иска да имате радост на сутринта.

Превод Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер - 30 Септември, 2016

НИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ПЛАЩАМЕ ЗА НАШИТЕ ГРЕШКИ

 

"Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако съгреши някой, имаме ходатай {Или, Утешител. Вж. Йоан 14:16}* (Един, Който ще ходатайства за нас) при Отца, [това е] Исуса Христа [за всички] праведния [Добросъвестния, Правдолюбивия, Който отговаря на волята на Отца във всяка цел, мисъл и действие]." 
 1 Йоаново 2:1

 

Очевидно, нашата цел трябва да бъде да не съгрешаваме. Но ако извършим грях, Бог вече е предвидил Исус - Който е Съвършен - да заеме нашето място и да изкупи греховете ни. Може да чувстваме, че заслужаваме Божията прошка като се чувстваме виновни. Но това е нашия плътски начин да се опитваме да "платим" за грешките ни. Исус не умря за нас, за да се чувстваме виновни; Той умря за нас, за да можем да имаме лично взаимоотношение с Бог чрез Него. Той умря, за да ни бъдат простени греховете и да можем да стоим праведно пред Бога. Той иска от нас да пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта в молитва и да са изпълнени нуждите ни.

 

Насърчителна мисъл: Исус умря за греховете ми, така че аз не трябва да плащам за тях.

 

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 29 Септември, 2016

КОГОТО БОГ ЛЮБИ, ТОЙ НАКАЗВА

 

„Защото Господ наказва този, когото люби, и бие всеки син, когото приема". 
– Евреи 12:6

 

Когато имаме нужда от корекция – и има моменти, когато всички ние се нуждаем от това – считам, че първоначалното желание на Господ е да ни поправи Самия Той. Когото Господ обича, Той наказва. Божията поправка или наказание не е нещо лошо; тя е винаги и в крайна сметка само за наше добро.

Фактът, че работи за наше добро не означава, че винаги се чувстваме добре или че е нещо, на което ние се радваме незабавно: „Никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко; но после принася правда като мирен плод за тия, които са се обучавали чрез него“ [жътва на плод, който се състои в правда – в съответствие с Божията воля в цел, мисъл и действие, в резултат на правилно живеене и правилно стоене с Бог]. (Евреи 12:11)

Поправката вероятно е едно от най-трудните неща за приемане за повечето от нас, особено когато идва чрез друго лице. Дори ако имаме проблеми, ние не искаме другите да знаят, че ги имаме. Вярвам, че Бог предпочита да ни поправя насаме; но ако ние не приемем Неговото изобличение или ако не знаем, как да Му позволим да ни поправи насаме,Той ще ни поправи публично, използвайки какъвто и източник да трябва да използва. Може не винаги да харесваме източника, който Бог избира да използва, но е мъдрост да приемаме изобличение, с цел да се избегне „обикаляне на поляната“ (вижте Ворозаконие 2:3).

 

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 28 Септември, 2016

СЛЕДВАЙТЕ МЪДРОСТТА 

 

„Аз, мъдростта [от Бога], обитавам с благоразумието, и издирвам знание на умни мисли.“ 
– Притчи 8:12

 

Има една много силна информация в това малко писание – информация, която ще е добре да изследвате. В Писанията, да бъдете благоразумни означава да сте добри настойници или ръководители на даровете, които Бог ви е дал да използвате. Тези дарове включват време, енергия, сила и здраве, както и материални блага.

Всеки от нас е получил различен набор от дарове и всеки от нас притежава различни способности, за да управлява тези дарове. Ваша индивидуална отговорност е да развивате знание и лична преценка относно това, как можете най-добре да използвате даровете си. Вие правите това, слушайки Господа и подчинявайки се на това, което Той ви казва да направите.

Да следвате мъдростта е един отличен избор – един, който ще ви донесе много благословения!

 

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 27 Септември, 2016

НОСЕТЕ СЕ ПО ТЕЧЕНИЕТО

 

„ ..тогава, братя, при [въпреки] всичката наша нужда и скръб, утешихме се за вас поради вярата ви [опирайки цялата ваша личност на Бога в пълно доверие и увереност]; 
- 1 Солунци 3:7

 

Носете се по течението и спрете да се безпокоите за неща, които може никога да не се случат. Ако наистина уповавате на Бог, не ви е нужен резервен план. Вярата означава, че имате мир, дори когато нямате всички отговори.

Животът винаги ще бъде стресиращ ако постоянно се опитвате да го пренаредите. Например, да се разстройвате в задръстване няма да ви измъкне от него по-скоро. Но планирането на пречките ще ви вдъхнови да тръгнете малко по-рано за вашите срещи и ще ви предпази от бързане. Порастнете в мъдрост и поставете важен приоритет върху запазването на мира ви, независимо от задръстванията, в които може да попаднете днес.

 

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер - 26 Септември, 2016

БОГ ЧУВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ПРАВЕДНИТЕ

 

Господ ... слуша молитвата на [последователно] праведните (добросъвестните, които стоят правилно с Него).
- Притчи 15:29

 

Бог обещава в днешният стих, че Той ще чуе молитвите ни, ако ние се стремим към това да бъдем верни в нашето ходене с Него. Какво означава това да бъдем "последователно праведни"? Просто казано, аз мисля, че най-добрият начин да бъдем последователно праведни, е да откажем да правим компромиси.

Човек, който компрометира е някой, който е склонен да се съгласи с това, което всички останали искат да правят, въпреки че това може да не е съвсем правилно. Един примиренец разпознава, кога нещо не е правилно, но така или иначе го прави и се надява да се измъкне с това. Ние правим компромис, когато знаем в сърцата си - и дори имаме убеждението на Святия Дух - че не трябва да казваме или правим определено нещо и след това го правим така или иначе. Ние казваме: "Бог ми показва, какво да правя, но аз ще правя каквото си искам." В този случай, можем да обвиняваме единствено себе си, ако не виждаме резултатите, които бихме искали. Когато ние откажем да правим компромиси и се посветим на това да бъдем последователно праведни с най-доброто от възможностите ни, Бог вижда сърцата ни, чува молитвите ни и ни дава отговор.

Божието Слово за вас днес: Ако откажете да правите компромиси, ще сложите усмивка на Божието лице.

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер - 24 Септември, 2016

БОГ ЗАБРАВЯ

 

"Аз, Аз съм, Който изтривам твоите престъпления заради Себе Си
и няма да си спомня за греховете ти.
Подсети Ме, за да се съдим заедно;
представи делото си, за да се оправдаеш."  

Исая 43:25-26

 

Бог не държи нищо против теб, ако ти искрено съжаляваш за това, което си направил в миналото и ако вярваш кръвта на Исус да те изчиства от някогашните ти пороци.
Минутата, в която се покаеш, Бог прощава и забравя, тогава защо не последваш Неговия пример, да приемеш прошката Му и ти самия да забравиш?

Една уверена жена не живее в миналото; тя го пуска и гледа към бъдещето. Може би имаш да вземаш решение точно сега. Може би си провалила някой, 
направила си аборт или си прелюбодействала, откраднала си нещо, излъгала, или си извършила куп ужасни неща. Божият въпрос към теб е, какво ще направиш днес? 
Ще живееш ли до края на живота си, служейки на Бога и следвайки Неговия план за теб? Ако си готова да се предадеш на Него, нищо в миналото ти няма достатъчно 
мощ да те задържи обратно.

Молитва: Боже, помогни ми да забравя, това което Ти си забравил относно моето минало. Благодаря Ти, че чрез Твоето благоволение мога да пусна миналото
и да се концентрирам върху бъдещето. Разкрий ми плановете Си за предстоящите дни. Амин.

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 23 Септември, 2016

ИЗПЪЛНЯВАЙКИ СЛОВОТО


 

„Бивайте и изпълнители на словото [покорете се на посланието], а не само слушатели, да лъжете себе си [в заблуда от разсъждения, която противоречи на Истината].“

– Яков 1:22

 

Като християнка, в продължение на дълго време не разбирах, че вярващите можеха да знаят, какво Бог иска от тях да направят и след това съзнателно да кажат „не“. Не говоря за тези, които обръщат гръб на Исус и не искат да имат нищо общо с Неговото спасение. Говоря за тези, които привидно не се подчиняват на малки неща и не изглеждат притеснени, вършейки това.

 

В стихове 23 и 24, Яков продължава казвайки, че ако само слушаме Словото, но не Му се покоряваме, това е като да гледаме нашето отражение в огледало и след това да си отидем и да забравим, какво видяхме. Но изпълнител на Словото – той казва, че е като един „ който вникне в съвършения закон на свободата и постоянствува, той, като не е забравлив слушател, но деятелен изпълнител, ще бъде блажен в дейността си.“ (Яков 1:25)

 

Всеки път, когато християните се изправят пред Божието Слово и То ги призовава към действие, но те отказват да се покорят, често причината е тяхната собствена човешка логика. Те заблуждават себе си вярвайки в нещо друго, но не и в истината. Сякаш си мислят, че са по-умни от Бог.

 

Срещала съм хора, които изглежда си мислят, че Бог винаги иска  да се чувстват добре и ако нещо се случи и то ги накара да се чувстват зле те не вярват, че то е Божията воля за тях. Или отхвърлят това, което са прочели в Библията казвайки, „ В това няма смисъл.“ Една жена се позоваваше на инструкцията на Павел „ Непрестанно се молете“ ( 1 Солунци 5:17) и каза, че този стих идвал всеки път, когато се молела.

 

Попитах я, „Какво мислиш, че означава това?

 

„О-о мисля, че означава, че ден след ден ние трябва да се молим, когато изпитваме нужда от нещо или когато искаме нещо“, Отговори тя.

 

Нейните думи ме шокираха. „А какво ще кажеш за общението ни с Бог? Не е ли това добра причина? Или може би Бог иска от теб да прекараш време четейки Неговото Слово, молейки се за това, което четеш.“ Попитах я аз.

 

„Имам прекалено много неща за вършене. Това звучи добре за хора, които обичат да седнат, четат и да се молят с часове всеки ден, но това на мен не ми допада.“ Отговори тя.

 

В нашия кратък разговор научих, че нейните решения относно това да се покорява на Божието слово зависят от това дали те съвпадат или не с нейния начин на живот. Когато чете неща в Библията, които не съвпадат с начина, по който живее, тя си ги обяснява по такъв начин, че убеждава себе си, че Бог не очаква от нея да направи това.

 

За контраст си спомням за една много достойна жена, която беше част от традиционна църква през по-голямата част от нейния живот. Тя често говори за шума и объркването в харизматичните църкви (въпреки, че не е била част от тях). Тогава тя посети една от техните служби, където бях говорител аз и беше преобразена. „ Не можех да повярвам, че Бог би поискал от мен нещо като това да пляскам с ръце или да пея шумно или дори да викам. Но когато видях радостта върху лицата на хората от събранието и чух да цитирате Библейските стихове, които ни призоваваха да пляскаме с ръце и да извикаме към Бог, какво друго можеше да направя? Това беше Бог, който ми говореше.“

 

Тя имаше правилното отношение. Не се опита да определи причината или да се пита защо Бог й е заповядал да предприеме такъв вид действие. Тя повярва на Неговото Слово и просто се покори.

 

Когато Библията ни казва да се покорим на Бог това означава, че не е просто предложение. Неговото Слово не ни пита, „Искате ли да се покорите?“ Бог ни заповядва да предприемем действие като бъдем изпълнители на Словото Му и когато ние сме покорни, Той обещава, че ще сме благословени.

 

Молитва: Небесен Татко, благодаря Ти за инструкциите, които се намират в Твоето Слово. Може невинаги да ми харесва това, което чета и понякога да е трудно да Те следвам, без да се колебая, но знам, че е за мое добро. Моля Те, помогни ми винаги да бъда покорен и да довеждам слава и чест за Теб. Амин

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 22 Септември, 2016

ИЗБЕРЕТЕ ПРЕВЪЗХОДСТВОТО

 

 

„Твой слуга съм аз; вразуми ме (дай ми проницателност и разбиране), за да познавам (да разпознавам и да бъда запознат с характера на) Твоите свидетелства.“

-Псалми 119:125

 

Словото казва:



„…за да изпитвате нещата, които се различават [признавайки  най-възвишеното и най-доброто и разграничавайки моралните различия],. . . та да бъдете искрени и незлобни [така чесъс сърца искрени и уверени, и неопетнени, да  можете да се приближите] до деня на Христа[да не се препъвате, нито да карате другите да се препъват]. „ (Филипяни 1:10)

 

Хората правят избори през целия ден. Истински дисциплиниран човек има способността да подчини по-нищожния избор на по-великия, по-превъзходен избор. Помислете върху това, докато изберете начина, по който да вървите днес. Изберете по-голямата причина и подчинете по-нищожните опции на нея.

 

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 21 Септември, 2016

ВЯРВАЙТЕ В МОЛИТВАТА

 

Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. 
– Филипяни 4:6

 

Колко проблеми сте разрешили чрез безпокоене? Колко време сте прекарали, тревожейки се за неща, които в крайна сметка не са се случили. Нещо някога подобрило ли се е като резултат от вашето безпокоене за това? Разбира се, че не!

В момента, в който започнете да се тревожите или да се чувствате неспокойни, дайте вашата грижа на Бога в молитва. Освободете се от тежестта на това и Му се доверете напълно, за да ви покаже, какво да правите или да се погрижи за това лично.

Молитвата е проектът за успешен живот. По време на престоя си на земята, Исус се молеше. Той повери всичко на Бога – дори Своята репутация и живот. Ние можем да направим същото. Не усложнявайте общуването си с Бог. Вярвайте в Него и Го помолете за това, от което се нуждаете чрез прости, уверени молитви.

 

Насърчителна мисъл: Безпокойството не постига нищо. Аз вярвам в Господа.

 

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 20 Септември, 2016

НЕИЗКАЗАНА РАДОСТ

 „А на Онзи, Който може да ви пази от препъване, и да ви постави непорочни (безукорни и безупречни) в радост пред Своята слава (с неизказана възторжена радост).“ 

– Юда 1:24

 

Бях толкова нещастна, когато отивах да си легна, че ми се искаше да беше време за ставане. И когато ставах, аз все още бях толкова нещастна, че исках да се върна в леглото. Бях под проклятието на непослушание на гласа на Господа или на това да Му служа с веселие (вижте Второзаконие 28:15-48).

 

Послушанието към Бог изпълва живота ни с толкова много радост, че ние дори не знаем как да говорим за нея. Библията я нарича „неизказана и преславна радост“ (1 Петрово 1:8).Насладете се на радостта от това да бъдете в Божието чудесно присъствие. Започнете деня, хвалейки Бога за благословенията ви и Му се покланяйте със сърце, готово да Му служи.

 

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 19 Септември 2016


                         НЕВИДИМИ НЕЩА 

 

„ ..които не гледаме на видимите, но на невидимите; защото видимите са временни (кратки и мимолетни), а невидимите вечни.“ 
 2 Коринтяни 4:18

 

Като вярващи ние знаем, че духовният свят съществува и че това, което се случва там засяга това, което се случва на земята. Ние знаем, че има нещо повече в живота, отколкото изглежда на пръв поглед и докато растем духовно, ние идваме да оценим нещата, които са невидими повече от нещата, които можем да видим. Когато разберем, че има невидими, вечни реалности, които засягат нашия земен живот, ние започваме да виждаме, че Бог ни кани да взаимодействаме с Него, да възприемаме нещата духовно и да партнираме с Него, за да ги изпълни на земята – и това се случва само чрез молитва.

Като си сътрудничим с Бог чрез молитва, ние изваждаме неща от духовната област в живота ни. Тези Божии дарове, които идват от небето са вече съхранени за нас, но ние никога няма да ги притежаваме докато не се молим и не помолим Бог за тях. Той върши такива прекрасни неща за нас и ние получаваме и се наслаждаваме на тези неща чрез силата и привилегията на молитвата.

Господната молитва казва: „Да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята.“ Когато се молим по този начин, ние партнираме с Бог чрез молитва, така че целите и плановете, които Той има в духовната област да се сбъднат на земята – в нашия живот и в живота на тези около нас. Чрез молитва ние имаме привилегията да донасяме небето на земята!
Обичайки Бог днес: Не забравяйте, че духовната област е реална и че това, което се случва там засяга вашия живот на земята.

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер - 17 Септември, 2016

РАДОСТНИ ВЪВ ВСЯКО ОБСТОЯТЕЛСТВО


 

[В края на краищата] ..Божието царство не е [получаване на]ядене и пиене [подобни неща], но правда (това състояние, което прави човек приемлив за Бога), [сърце на] мир и радост в Светия Дух.“

– Римляни 14:17

 

Мъдрият човек не позволява на настроенията на другите хора да променят неговото.

 

Има една история за вярващ мъж (член на „вярващото общество от приятели“), който се разхождаше по улицата с приятел, когато спря на една будка да си купи вестник. Управителят на будката беше много груб и недружелюбен. Вярващият мъж отговаряше с уважение и беше много любезен, занимавайки се с него. След като плати за вестника и продължи да върви по улицата, неговият приятел попита: „Как можа да бъдеш толкова сърдечен към този човек, имайки предвид ужасният начин, по който той се отнесе с теб?“ Мъжът отговори: „О, той винаги е така; защо трябва да го оставя да определя как да действам?“

Това е едно от невероятните качества, които виждаме в Исус – Той промени хората, а не те Него. Насърчавам ви да последвате примера на Исус. Правете това, което Бог очаква от вас и не живейте под натиска на настроенията и отношенията на другите хора.

 

Благодарствена молитва: Отче, благодаря Ти, че мога да бъда радостен във всяко обстоятелство. Днес избирам да не оставям други хора да определят, как да живея. С Твоя помощ, аз ще живея в радост, независимо от обстоятелствата около мен.

 

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер - 16 Септември, 2016


 

ВИЕ СТЕ ДОБРЕ И СТЕ НА ПЪТ

 



"Окаян аз човек! Кой ще ме избави от [оковите на] тялото на тая смърт? Благодарение Богу! Има избавление [Той ще го направи!] чрез Исуса Христа [Помазаникът], нашия Господ." 


- Римляни 7:24-25 

 

 

Имаше време, когато се чувствах като апостол Павел, когато е писал думите на днешния стих. Чудех се дали някога ще мога да се освободя от постоянното чувство за провал и чувството, че аз просто не можех да се "меря" с това, което Бог иска от мен. Дори се чудех понякога, дaли Бог беше разочарован от мен като не постигах по-голям напредък. След като се борих с тези мисли известно време, най-накрая развих ново отношение. Осъзнавайки, че Бог беше щастлив само като ме вижда да постигам някакъв напредък изобщо, аз започнах да казвам: "Не съм, където искам да бъда, но слава Богу, че не съм, където бях преди. Добре съм и съм на път!"

Сега знам с цялото си сърце, че Бог не ми е ядосан, защото не съм пристигнала. Той е доволен, че аз напредвам, че оставам на пътя. Ако вие и аз просто "продължим да поддържаме", Бог ще бъде доволен от нашия напредък.

Бог знае, че нашия духовен растеж и зрялост ще отнемат време. Той не очаква от нас да стигнем до нашата дестинация бързо. Ние не мислим, че нещо не е наред, когато едно-годишно дете не може да ходи перфектно. Очакваме от него да пада често; когато се случи, ние с любов го вдигаме, изтупваме го, и го изправяме на краката му, за да опита отново. Без съмнение, Бог се отнася към нас точно с толкова обич и благодат - винаги готов да ни изправи на крака отново и да ни насърчи да продължим да слагаме единия крак пред другия.

 

Обичайте себе си днес: "Господи, аз изповядвам днес, че съм добре и съм на път!"

 

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


от Джойс Майер - 26 Юни, 2016

МОЖЕТЕ ДА СЕ СПРАВИТЕ С КРИТИКИТЕ

от Джойс Майер - 26 Юни, 2016

 

Защото, при все че съвестта ми в нищо не ме изобличава, пак с това не съм оправдан; защото Господ е, Който ще ме съди.
-1 Коринтяни 4:4

Без значение какво ще направите в живота си, от време на време ще бъдете критикувани от някой, така че трябва да се научите да се справяте с него и да не го оставяте да ви притеснява. Критикуването е много трудно за повечето от нас, и Аз-образът на човек може да бъде повреден от една критична забележка. Но е възможно да се научите как да не се засягате изобщо от критиките.

Подобно на много други велики хора, апостол Павел преживя критики за много неща. Той изпита същото нещо, а то е,че хората са непостоянни. Хората ви обичат, когато правите всичко, което искат да направите и бързат да критикуват, когато само едно малко нещо се обърка. Павел каза, че не е бил притеснен за отсъжданията на другите ни най-малко. Той каза, че дори не осъжда себе си. Знаеше, че е в Божиите ръце и че в края на краищата, той ще застане пред Бога и ще даде отчет за себе си и живота си. Той няма да застане пред някой човек, за да бъде съден (виж 1 Кор. 4:3-4).

Понякога хората, които са критикувани най-много са тези, които се опитват да направят нещо конструктивно с живота си. Това ме изумява как хора, които не правят нищо, искат да критикуват тези, които се опитват да направят нещо. Не винаги можете да направите всичко по силите си, но поне може да се опитате да направите нещо, за да направите света по-добро място и да помогнете на наранените хора. Смятам, че това е много благоугодно на Бога! След много години в страдание от критиките на хора на които се опитвах да спечеля одобрението, най-накрая реших, че ако Бог е щастлив с мен това е достатъчно.

Всеки път, когато някой ви критикува, се опитайте да осъществите позитивно твърдение относно себе си. Недейте просто да стоите и да приемате всичко, което някой иска да ви втълпи. Създайте си независимост! Бъдете уверени в Божията любов и одобрение, а не бъдете победени от критиката.

Доверете Му се: Първата стъпка е да не реагирате на критиките, но това няма да ги спре дотук. Исус благослови онези, които Го преследваха заради дълбокото му доверие в плана на Отца. Как може да благословите хората, които са били критични към вас?

 

 

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


от Джойс Майер - 25 Юни, 2016

ПЕЙТЕ НОВА ПЕСЕН
от Джойс Майер - 25 Юни, 2016

Пейте на Господа нова песен, защото Той извърши чудесни дела:
Неговата десница и Неговата свята мишца Му спечелиха победа.
Псалми 98:1

Мисълта в живота ви е пряко свързана с вашето отношение. С други думи това, което мислите тайно в сърцето си се изразява в думите и израженията на лицето ви, както и вашето отношение. С какви хора бихте искали да сте заобиколени, които имат лошо отношение или хора със смирено, благодарно, позитивно и отговорно отношение?

Направете описание на отношението ви. Ако то беше песен каква щеше да е "Направете така, че света да изчезне", " Капки дъжд продължават да падат върху главата ми", "Аз го направих по моя начин", или "Ооо, каква красива сутрин"?

Свежи, нови начини на мислене ще произвеждат свежо, ново отношение, и това ще ви даде възможност да пеете на Господа нова песен.

Насърчителна мисъл: Ще пея на Господа нова песен, защото Той прави невероятни неща в живота ми!

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


от Джойс Майер - 12 Юни, 2016

ДАВАЙТЕ СИ ПОВЕЧЕ ПОЧИВКА

от Джойс Майер -  12 Юни, 2016

 

"Светът е наистина изморително място."
-Watchman Nee ( http://en.wikipedia.org/wiki/Watchman_Nee )

 

Ако ви кажа: "Вземайте си повече ваканции", може би ще си помислите, че бихте го направили, ако имахте повече пари или повече свободно време от работа. Но истината е, че можете да си вземете почивка, без пари да отделите времето, което имате и да го използваме по-разумно.

Например, опитайте се да си вземете половин почивен ден, но не го използвайте, за да изпълнявате поръчки, освен ако, разбира се не ви доставят удоволствие. Ако можете да вземете вашето ваканционно време в едночасови почивки, опитайте се да вземете два часа, за да отидете на обяд с добър приятел или роднина и да прекарате добро време на радост. Когато си вземате отпуск, се отнасяйте се към него като "почивка", а не като "свободно време", защото думата ваканция внася много приятно чувство и има добро емоционално въздействие.

Мисля, че всъщност се колебаете да кажете, че сте на почивка твърде често, защото не искате хората да мислят, че не работите достатъчно усърдно. Когато някои от хората разберат, че си съм си взела малко почивка те обикновено казват: "О, ще ходиш на почивка?" И аз често чувствам, че трябва да оправдая плановете си с думите: "Да, но  ще свърша  и малко работа също. "

 Трябва да бъдете в състояние да си вземате отпуск, без да работите и не се чувствайте виновни за това.

 Не винаги е нужно да работите по някакъв начин, за да оправдаете своето съществуване на Земята. Работата е нещо добро и жизнено необходимо, но ако тя не се балансира с почивка и забавление, тогава ще се превърнете в неин роб.

Когато е възможно е добра идея да си вземете една или две почивки, състоящи се от една седмица или повече, всяка година. Имате нужда от няколко дни, тъй като тя често ни отнема няколко дни, за да си нагласим багажа и достатъчно, за да стигнете до мястото, където наистина можете да си починете и да се отпуснете. В същото време вземете един ден, половин ден, два часа или десет минути почивка, които са важни, за да запазите живота си балансиран. Използвайте празниците, за да си починете и да правите неща, които ще ви освежат или  прекарайте  времето си с хора, които ще ви накарат да се смеете.

 

Обичайте себе си днес: Направете достатъчно промени в живота си, така че, когато хората ви питат какво сте правили да може да кажете нещо друго, освен "работих."

 

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 11Юни, 2016

БЪДЕТЕ СВОБОДНИ

От Джойс Майер – 11Юни, 2016

 

А Моисей каза на Господа: Моля ти се, Господи, аз не съм бил красноречив нито в миналото, нито, откакто си почнал да говориш на слугата Си, а съм бавен в своя език и реч.

Но Господ му отговори: Кой е направил човешките уста? Или кой прави човек да бъде ням или глух, да има зрение или да е сляп? Нали Аз, Господ?

 И така, иди; и Аз ще бъда с устата ти и ще те науча какво да говориш.

Изход 4:10-12

 

Сложете си палто или сако и някой да завърже китките ви заедно. Тогава опитайте да свалите сакото си. Не можете, нали ? Това става, когато се борите със собствени сили, когато вярвате в собствените си възможности, когато позволите на страха и неувереността да ви завържат на възел. Тогава успеха ви е невъзможен. Неувереността и увереността не работят заедно, те работят против себе си. Увереността ще унищожи неувереността, но и неувереността може да унищожи увереността.

Неувереността измъчва. Жена, която се съмнява в себе си във всичко, което прави, чувства и взема решение. Тя живее в объркване в повечето време и се бори с вземането на решения и придържайки се към тях, защото тя винаги си сменя решението за всеки случай, понеже може да е сгрешила. Уверената жена не се страхува да сгреши! Тя осъзнава, че може да се възстанови от грешката си и не позволява на страха да я направи роб или да я върже в неувереност.

Молитва:

Господи, мога да съм съпричастна със съмненията в себе си като Моисей. Помогни ми да се изправя с чест в тези области на живота ми, където не съм поставили доверието си в Теб. Амин.

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 6 Юни, 2016

ОТИДЕТЕ ПЪРВО ПРИ БОГ

От Джойс Майер – 6 Юни, 2016

 

 

Той ще Ме призове и Аз ще го послушам;
с него ще съм, когато е в бедствие;
ще го избавя и ще го прославя.

Псалми 91:15

 

Веднъж, член на моето разширено семейство направи нещо, което наистина ме нарани и се почувствах отхвърлена като резултат. След като това стана, стоях в колата с много емоционална болка в себе си и се обърнах към Бог, ” Господи, имам нужда от Теб да ме утешиш. Не искам да се чувствам по този начин. Не искам да съм огорчена или да развивам неприязън. Изпитала съм същата болка от този човек преди и не искам денят ми да бъде развален от него. Но имам проблеми с овладяването му и имам нужда от Твоята помощ.”

 

Знаете ли какво стана? Бог взе цялата ми болка и всичките лоши чувства изчезнаха!

Но колко пъти вместо да се обърнем към Бог в молитва, ние се обръщаме към други хора погрешно мислейки, че казвайки им за всичко, което е станало ще ни утешат, но не става така нали ?

 

Истината е, че когато говорим за нещо, което ни е наранило само засилва болката в нашите емоции и прави по-трудно превъзмогването ѝ. Склонни сме да направим всичко, за което се сетим преди да се обърнем към Бог и нищо няма да промени ситуацията ни. Ще бъдем много по-добре, ако нашата първа реакция при всеки спешен случай и всеки вид емоционална болка е да отиваме в молитва. Ако разчитаме изцяло на Бог и Му казваме, че имаме нужда от Него повече от всеки или всичко, ние ще преодолеем  огромна мислена бариера в нашия живот.

 

Божието Слово за вас днес: Направете Бог ”Първият към, когото се обръщате.”

 

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 5 Юни, 2016

ПОКАНЕТЕ ХРИСТОС ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА СИ

От Джойс Майер – 5 Юни, 2016

 

 

И така, аз, затворник в Господа, ви моля да водите живот, достоен за званието, към което бяхте призовани, със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, с поносимост един към друг в любов

Ефесяни 4:1-2

 

Бог ни обича на първо място и ние Го обичаме. Той ни потвърждава своята любов; и ние започваме да обичаме другите и в крайна сметка, любовта става толкова преплетенa в нас, че вече няма значение кой пръв ще обикне другия. В Ефесяни 5:1 се казва, ” И така, бъдете подражатели [следвайте примера] на Бога като възлюбени чеда.”

 

Книгата Ефесяни обяснява този урок за любовта, като казва, че ние сме добри, полезни и мили един към друг, състрадателни, съчувствени и се разбираме с другите.Ставайки като Христос,ние естествено ще насочим вниманието си към нуждите на другите.Христос е  ролевия модел към които ние трябва да се адаптираме.


Понякога е болезнено да работиш във взаимоотношения, но е по болезнено да жънете неуспехи, раздори и разцепления към тези, които обичате, защото просто сте ги пренебрегвали и сте засяли лошо семе. Затова, за да изградите добри взаимоотношения трябва първо да влезете в съгласие с Бог, приближавайки се близо при Христос и ставайки като Него. Веднъж щом поканим Исус във взаимоотношенията ни и правим това, което ни казва да правим, ще станем като Него в нашите мисли и дела; следователно, ние ставаме  любящи, като Него и ще развиваме и поддържаме добри отношения.


Помнете, ”  Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, нито женски; защото вие всички сте едно в Христос Исус.” (Галатяни 3:28)

 

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 3 Юни, 2016

ТВЪРДЕ ТРУДНО ?

От Джойс Майер – 3 Юни, 2016


И Господ, твоят Бог, в благостта Си ще направи така, че да изобилстваш във всичките дела на ръцете си, да изобилства плодът на утробата ти, плодът на добитъка ти и произведенията на земята ти; защото Господ пак ще се възрадва за тебе да ти прави добро, както се е възрадвал на бащите ти;

 ако слушаш гласа на Господа, твоя Бог, и пазиш заповедите Му и наредбите Му, които са написани в тази книга на закона - ако се обърнеш към Господа, твоя Бог, с цялото си сърце [ и ум ] и с цялата си душа.

Понеже тази заповед, която днес ти давам, не е много трудна за тебе, нито е далеч.

Но словото е много близо до тебе, в устата ти и в сърцето ти, за да го изпълняваш.

Второзаконие 30:9-11, 14

Скъпи Боже, моля направи всичко лесно и просто за мен. Не искам да се боря и искам постоянна победа без да полагам никакви усилия. Остави ме да вървя по моя път, както аз Ти позволих да правиш всичко и да ме държиш в безопасност.

Не съм чувала някой да се моли с такива думи, но съм чувала хора да се молят по такъв начин, че те искаха от Бог лесен живот за тях. Прекалено много хора искат победата без битка, триумф без да полагат усилия и лекота без труд. Божия свят просто не функционира по този начин.

 

” Просто е прекалено трудно.” Чудя се, колко пъти съм чувала хора да говорят по този начин и колко пъти е говорила Джойс Майер по този начин. И наистина съм говорила. Имаше време, когато щях да поеме твърда позиция, за да следвам Господа, но в сърцето ми (и много често в моите уста) бяха думите, че ” това просто е прекалено трудно.”

 

Бог ме осъди за негативното ми мислене.Той ми говори, че ако спра да гледам трудностите и Му се покорявам, Той ще направи път за мен.

Горните стихове ни казват, че Бог иска да ни благослови и да изобилстваме във всичките дела на ръцете си, но ние трябва да се покоряваме на Неговите заповеди. В стих 11, Той ни уверява, че ние можем да се справим: ” Понеже тази заповед, която днес ти давам, не е много трудна за тебе, нито е далеч.”

 

Защото прекарваме толкова много време слушайки негативи и мислейки с какво може да сгрешим,но много често забравяме, че обещанията на Неговата воля не са толкова трудни. Всъщност ще ви помогне това, ако мислите за очевидните трудности, като благословения от Бог.

Например, вземете насърчение от Йосиф. След като той прекара години в Египет и спаси живота на семейството си в Ханаан,  братята му се страхуваха от него. Те го мразеха, планираха да го убият и го продадоха в робство. След като техния баща Яков почина, те очакваха Йосиф да ги накаже. Той можеше да  направи това, заради трудния си живот. Не само беше продаден като роб от неговите братя, но беше погрешно хвърлен в затвора и можеше да бъде умъртвен, ако Бог не беше с него.

 

Вместо да каже, “Животът е много труден,” Йосиф каза, ”Вие наистина намислихте зло против мене; но Бог го намисли за добро, за да действа така, че да спаси живота на много хора, както и стана днес”(Битие 50:20). Той разбираше, как Бог работи в човешкия живот.

 

Йосиф не гледаше на трудностите, а на възможностите. Йосиф не слушаше шепненето на заговорите на враговете му; той слушаше насърчителни думи от неговия Бог.

 

Никъде не можем да прочетем, че той се е оплаквал. Той видя всичко, което му се случи, като Божията любяща ръка беше върху него.

 

Написах думите любяща ръка, въпреки че не винаги изглежда така за нас. И точно там дявола понякога се промъква и казва, ”Ако Бог те обича толкова много, защо си в тази бъркотия ?”

 

Най-добрият отговор, който може да ви дам е като повторя думите на апостол Павел:

”И не само това, но нека се хвалим и в скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост,

 а твърдостта - изпитана правда, а изпитаната правда - надежда.

А надеждата не посрамва, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения ни Свят Дух.”

(Римляни 5:3-5)

 

Бог никога не е обещавал лесен живот, но Той обещава благословен живот.

 

Молитва:

Бог на любовта и милостта, моля Tе прости ми за оплакванията, че живота е прекалено труден. Прости ми, че искам нещата да бъдат лесни. Води ме там, където искаш да отида. В името на Исус, Те умолявам да ми помогнеш да се радвам през целия си път, дори и в центъра на проблемите, защото Ти ще си там, за да ми помогнеш да ги разреша. Амин.

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 1 Юни, 2016

ДОСТАТЪЧНА БЛАГОДАТ

От Джойс Майер – 1 Юни, 2016

 

 

И Той ми каза: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена. И така, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила.

2 Коринтяни 12:09

 

 

Чудили ли сте се някога, защо Бог не винаги ви избавя от робството и проблемите   веднага? Причината е, защото само Бог знае всичко, което трябва да се направи в живота на Неговите деца и идеалното време, за да бъде направено.

 

Вие не винаги сте избавени от вашата беда в точния момент, когато извикате от Бог. Понякога трябва да издържите известно време да бъдете търпеливи и постоянни във вярата. Слава Богу, по време на тези времена, в които Господ реши по някаква причина не ви избави веднага, Той винаги дава благодат и сила, от която имате нужда за да продължите до евентуалната победа.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 30 Май. 2016

БЪДЕТЕ НАПЪЛНО УДОВЛЕТВОРЕНИ

 От Джойс Майер – 30 Май. 2016

 

Насадените в дома Господен
ще цъфтят в дворовете на нашия Бог.

Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост,
ще бъдат сочни и зелени;

Псалми 92:13-14


 

Много хора се стремят към вещи и награди, за да задоволят вътрешната им потребност от доволството. Но ние можем да бъдем напълно удовлетворени в оскъдни времена и във времена на изобилие, дали ние се смиряваме или изобилстваме (Вижте Филипяни 4:12), когато се научим да се наслаждаваме на общението с Бог още от сутринта, когато се събудим.

 

Преди да сте се напълно събудили, можете да започнете да говорите на Бог. Просто Му благодарете за това, че е бил с вас вчера и че е с вас и днес. Издигайте Го, затова че снабдява нуждите ви и, че разрешава всичките ситуации в живота за ваше добро.

 

Помолете Го, да сте наясно с Неговото присъствие през целия ден. Мир изпълва сърцето ви, когато умът ви е в Господа. Нищо не е по-удовлетворяващо от ходенето с Бог.

 

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 29 Май, 2016

ПРЕДПРИЕМЕТЕ ДЕЙСТВИЕ

От Джойс Майер – 29 Май, 2016

 

 Бъдете силни и храбри, не бойте се, нито треперете от тях; защото Господ, твоят Бог, Той е, Който върви пред тебе; няма да отстъпи от тебе, нито ще те изостави.

Второзаконие 31:6

 

Чувала съм, че има два типа хора в света: едните, които чакат нещо да се случи и другите които правят така, че да се случи нещо. Една от малкото грешки, от които не може да се възстановим на първо място е  грешката ни, никога да не искаме да направим такава! Бог работи, чрез нашата вяра, не чрез нашия страх. Не стойте на страничната линия на живота желаейки да направите неща, които виждате другите да правят. Предприемете действие и се наслаждавайте на живота!

 

Ако човек е естествено интровертен или екстровертен винаги ще има по-голяма склонност към тази физическа черта-и това не е грешно.

Всъщност ние можем да имаме живота, който искаме и също така да не отхвърляме това което сме. Затова търсете в сърцето си и се запитайте, какво Бог иска от вас да направите и след това го направете. Когато Той ни води, Той винаги снабдява.

 

Ако Бог иска да излезете от нещо, което е неудобно за вас, мога да ви уверя, че когато направите стъпка на вяра, ще Го откриете да върви пред вас.

 

Когато вие искате да направите нещо, не позволявайте на себе си да мислите за всичките неща, които могат да се объркат. Бъдете позитивни и мислете за вълнуващите неща, които могат да случат. Поведението ви прави  всичко различно във вашия живот.

Имайте позитивно, агресивно, предприемащо действия поведение и ще се радвате на живота си повече. Може да ви е трудно в началото, но ще си заслужава накрая.

 

Довери се на Него: От коя страна на линията стоиш, просто искайки и чакайки?

Какво ви спира да се доверите на Бог? Предприемайте действия! Можете да направите нещо днес със смелостта, която ви е дал Бог.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 28 Май, 2016

НАИСТИНА, НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙТЕ!

От Джойс Майер – 28 Май, 2016

 

И кой от вас може с грижа за себе си да прибави един лакът към ръста си?

Лука 12:25

 

Не се притеснявайте. Бъдете щастливи.Сигурна съм, че сте чували този израз много пъти. Забелязали ли сте, че е по-лесно да бъде казан отколкото извършен? Вярвам, че за да спрем наистина да се притесняваме изисква да имаме преживяване с Бог. Не мисля, че има някакъв начин личност да може напълно да преодолее навиците на притеснение, безпокойство и страх и да развие навици на мир, покой и надежда без години от преживяване вярване и получаване на Божията любов.

 

Това е една от  причините поради, които трябва да имаме вяра и да продължаваме да имаме вяра в разгара на изпитания и предизвикателства и е толкова важно.

Ние трябва непоколебимо да устоим и откажем от изкушенията или да спрем да се тревожим и притесняваме, когато животът стане труден и продължава да става все по-труден. През тези трудни времена и решения, които вземаме Бог ни изгражда търпението, издръжливостта и богоугодния характер от който имаме нужда, за да се развият в крайна сметка радостна надежда, силна любов и уверено очакване в Него.

 

Когато намерите себе си в разгара на войната срещу нашия враг дявола, помнете, че всеки битка в която се сръжавате ви носи ценен опит и сила. Всеки път щом издържите атаката му ставате по-силен. Ставате по-добър в това да задържите мира в себе си, да устоите на страха, безпокойството и тревогата. Да издържите на атаките на дявола вие трябва да имате каквото е необходимо, за да го направите.

 

Да обичате Бог означава да Му имате доверие и да вярвате в Него във всяка ситуация и да отказвайки да приемете врагът да ви контролира, да ви измъчва и да ограбва мира ви чрез притеснение. Ще е нужно упражнения и преживявания с Бог за да разрушите този навик, но можете да го направите, чрез Неговата благодат. Посветете се на процеса за да се освободите от притесненията,да бъдете изпълнени с вяра и живеещи в мира и радостта с която Бог иска да живеете.

 

 

Обичайте Бог днес: Откажете днес да се притеснявате и безпокойте. Не допускайте страха да работи в живота ви. Изповядвайте доверието си в Бога във всяка ситуация.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 25 Май, 2016

ВИЕ ИМАТЕ ВСЕ ПАК НЕЩО

От Джойс Майер – 25 Май, 2016

 

А Този [БОГ], Който дава семе на сеяча и хляб за храна, ще даде и ще умножи [ресурси за] вашето семе за сеене и ще прави да изобилват плодовете на вашата правда[ коeто се проявява в действаща доброта, благост и милосърдие], за да бъдете във всяко отношение богати във всякаква щедрост[вашата щедрост, тъй както е], която чрез вашето служение произвежда благодарение на Бога.

2 Коринтяни 9:10-11

 

Забележете как тази жена в Притчи 31:20 простира ръцете си към нуждаещите се. Когато една личност наистина иска да дарява, Бог ще даде семе за сеене. Дори и да нямате излишни пари, които да дадете, вие имате все пак нещо. Вижте наоколо в дома си и започнете да дарявате всичко, което не използвате или обличате вече. Ако предмет, който не носите е бил една година в килера ви без да бъде използван има голяма вероятност да не го използвате повече. Дарете го на някой в нужда и Бог ще ви благослови с нови неща, от които ще имате нужда. Вярвам знаем ,че даването е правилното нещо което да направим. В нашите сърца ние можем да почувстваме радост и увереност, когато станем даващи а не сме просто тези, които само вземат.

 

Не е учудващо, че не харесах тази жена в Притчи 31 , когато за първи път прочетох за нея. Тя беше всичко, което аз не бях, но трябваше да стана.

Молитва:

Господи, аз наистина искам да стана даваща личност. Моля, Те да ме благословиш, за да посрещам нуждите на другите, каквито и да са. Амин.  

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 24 Май, 2016

ПОВЕЧЕ ОТ ПОБЕДИТЕЛИ

От Джойс Майер – 24 Май, 2016

 

 

Във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил.

Римляни 8:37

 

Ние трябва да имаме чувство на триумф. В Римляни 8:37 апостол Павел ни уверява, че чрез Исус Христос, ние сме повече от победители. Вярвайки, че истината ни дава увереност. Веднъж чух, че една жена е повече от победител, ако нейния съпруг излиза и работи цяла седмица и накрая носи заплатата вкъщи на нея.Но Бог ми говори тогава казвайки, ” Ти си повече от победител, когато знаеш, че вече имаш победа преди да си се сблъскал с проблем."

Понякога нашата увереност се разклаща, когато изпитанията дойдат особено когато те са по-продължителни. Ние трябва да имаме много увереност в Божията любов, че да няма значение какво ще се изправи срещу нас, ние да знаем дълбоко в себе си, че няма нужда да се страхуваме от беди, предизвикателства, или тежки времена, защото знаем, че ще отминат.

 

Всеки път, когато дойде каквото и да било изпитание срещу вас, винаги помнете: То също ще отмине! Бъдете сигурни, че по време на изпитанието ще научите нещо, което ще ви помогне за в бъдеще.

 

Без увереност, ние се задушаваме на всяка крачка. Бомбите, които пуска сатана разрушават нашите мечти. Евентуално ние започваме отново, но никога не постигаме голям напредък. Започваме и ни побеждават, започваме и ни побеждават, и така отново и отново. Но тези, които са постоянно уверени, тези които са повече от победители, чрез Исус Христос, постигат бърз напредък.

 

Ние трябва да направим стъпка на вяра и да решим да бъдем уверени във всички неща. Бог ще се наложи да ни коригира понякога, но това е по-добре отколкото да играем на сигурно и никога да не направим нищо.

 

Уверените хора свършват работата докрай; те имат служение, което е значимо в света днес. Те са изпълнени, защото са успели в това да бъдат себе си.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 23 Май, 2016

РАЗМИШЛЯВАЙТЕ ВЪРХУ ТЕЗИ НЕЩА

От Джойс Майер – 23 Май, 2016

 

 

...и с радостни устни ще Те славословят устата ми.

Когато си спомням за Тебе на леглото си,
размишлявам за Тебе в нощните стражи;

Псалми 63:5б -6

 

Колко обичам аз Твоя закон!
Цял ден се поучавам в него.

Псалми 119:97

 

Трансценденталната медитация. Йога. New AgeНие чуваме тези термини постоянно и те са причината много християни да отхвърлят всякакво позоваване на медитацията. Те се страхуват от окултно или езическо поклонение. Това, което те не осъзнават е колко често Библията ни увещава да медитираме.

Ние можем да обясним библейската медитация по няколко начина, но този който намирам за най-полезен е: да мислиш за медитацията, като начин на изразяване в Библията. Ако прочетем стиховете по-горе (има и толкова много други стихове), виждаме три значителни неща за медитацията в Словото.

 

Първо - писанията са за повече от един бърз прочит или пауза за отразяване на няколко кратки мисли. Библията пресъздава медитацията, като сериозно размишление. Когато Библията говори за медитацията, тя говори на сериозните, отдадени последователи. Това не е дума за бързо привдигане и насърчение в библейските стихове или скъпоценни обещания. Аз не съм против тях, но това е призив за по-дълбоко размишление и по-сериозна концентрация

Второ - библейските контексти показват медитацията, като продължаваща и обичайна. ” Цял ден се поучавам в него,” както се казва в стихът по-горе. В Исус Навиев 1:8, Бог казва на Исус да размишлява(медитира) над закона ден и нощ. Ние имаме впечатлението, че хората които говорят за медитацията са толкова сериозни и хвърлят умовете си напълно в действие. Псалм 1:2 казва, че благочестивия човек размишлява върху Божия закон ден и нощ.

 

Трето - медитацията има награда. Това не е просто да разсъждаваш или да правиш религиозен ритуал. В повечето от библейските пасажи, където се употребява термина се изваждат на показ резултатите. Отново в Исус Навиев 1:8 ”... за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще сполучиш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. Псалми 1 разкрива благочестив човек, който се поучава ден и нощ на Божия закон и казва, ”във всичко, което върши, ще благоуспява.”

 

Въпреки това, което аз посочих днес, ние не говорим или поучаваме много за медитацията днес. Това е трудна работа! Изисква време. Медитацията също така изисква индивидуално внимание към всеки. Ако искате да спечелите битката за вашето съзнание, медитацията е могъщо оръжие, което може да използвате. Вие трябва да се фокусирате върху Божието слово на  части. Трябва да ги четете, може би да ги повтаряте на глас, и да ги спазвате за себе си. Някои хора повтарят стих отново и отново докато значението му изпълни техния ум и стане част от тяхното мислене. Идеята е, че вие не можете да приложите Божието слово на практика физически, докато първо не го практикувате мислено. Медитацията е принцип принцип на живота, защото ви служи в живота и във вашето поведение в живота на другите, чрез вас.

 

 

 

Бих могла да продължа с темата за размишляването върху Божието слово, защото изглежда няма край за това което Бог може да ми открие от един стих от писанията. Божието слово е съкровищница на мощни, животворни тайни, които Бог иска да ни разкрие. Вярвам, че тези истини се откриват на тези, които медитират, размишлявам, проучват, мислят и практикуват психически, и изповядват Словото на Бога.

 

 

Ще бъдете изумени колко много власт ще дойде в живота ви от тази практика.

Колкото повече медитирате върху Божието слово, толкова повече ще се изграждате своята сила във времена на неприятности.

 

Ето как можем да останем изпълнени със Святия Дух- да стоим  с Господа, чрез медитация и чрез хваление и преклонение.

 

Прекарвайки времето си в Неговото присъствие и размишляваме върху Неговото слово, ние ще растем, насърчаваме другите и ще печелим битките срещу врага на нашите умове.

 

Божий Святи Дух, помогни ми да прекарвам време всеки ден, размишлявайки върху съкровищата на Твоето слово. Благодаря ти, че ми показа, това че като изпълня съзнанието си с чисти и святи мисли, ще стана по-силен и дисциплиниран. Амин.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org

 


От Джойс Майер – 22 Май, 2016

ИМА ГОЛЯМА ПОЛЗА В РАЗНООБРАЗИЕТО

От Джойс Майер – 22 Май, 2016

 

„Ето какво видях аз за добро и прилично: Да яде някой и да пие, и да се наслаждава от благото на всичкия си труд, в който се труди под слънцето, през всичките дни на живота си, които му е дал Бог; Защото това е делът му [отредения му дял].“ 

- Еклесиаст 5:18

 

Ако правим едно и също нещо отново и отново, рано или късно ние ще се отегчим. Не трябва да чакаме нещо хубаво да ни се случи, ние можем да бъдем настойчиви и да направим нещо добро за себе си. Знам, че за много от вас това е ново мислене, което може би изглежда чуждо и дори светско. Но мога да ви уверя, че това е част от Божия план. Вие може да създадете разнообразие и това ще поддържа живота ви по-вълнуващ.

 

Седях с компютъра си в скута в продължение на четири часа тази сутрин и след това спрях за момент, за да свърша някои други неща, които трябваше да направя. Когато се върнах към писането си, реших да седна в друга част на къщата, просто за разнообразие. Избрах място, което имаше много светлина, където можех да гледам през прозореца. Прости малки неща като това не струват нищо, но са много полезни.

 

Никой ден не трябва да бъде обикновен ако ние осъзнаваме дара, който Бог ни дава, когато ни подарява още един ден, за да живеем и да се наслаждаваме. Извънредно положение може бързо да обърне обикновен ден в удивително приключение. Исус каза, че дойде, за да имаме живот и да му се наслаждаваме (вижте Йоан 10:10) Ако отказваме да го правим, тогава грешката не е на никой друг, но е наша собствена.

 

Бих искала да ви предложа да поемете отговорност за вашата радост и никога повече да не давате на никой друг работата да се грижи за вашето щастие. Добавете малко разнообразие в живота си – скъсайте с рутината, направете нещо различно и т.н. Когато го вършите, очаквайте Бог да ви срещне и да ви помогне да направите вашето обикновено . . . необикновено!

 

Доверете Му се: Кои са две конкретни неща, които ще направите по различен начин днес? Добавете малко разнообразие във вашия обикновен, ежедневен установен ред и вярвайте, че Бог ще благослови това.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 20 Май, 2016

КЛЮЧЪТ КЪМ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ Е НАДЕЖДАТА

От Джойс Майер – 20 Май, 2016

 

Благ е Господ към ония, които Го чакат, към душата, която Го търси.

Плачът на Еремия 3:25

 

Осъзнавате ли колко е важна надеждата за умственото, емоционалното, духовното и физическото ви здраве? Хора без надежда в живота си са предопределени да бъдат нещастни, депресирани, чувствайки се сякаш са заключени в затвора на собственото си минало. За да излязат от този затвор и да бъдат свободни да продължат напред към по-обещаващо бъдеще им трябва ключ. Този ключ е надеждата.

 

Преди много години имах извънредно крайно отрицателно отношение в живота ми, поради разрушителната злоупотреба, която беше в миналото ми. Резултатът беше, че очаквах хората да ме наранят … и затова го правеха. Очаквах те да бъдат нечестни с мен … затова и бяха такива.

 

Страхувах се да повярвам, че нещо хубаво може да се случи в живота ми. Бях загубила надежда. Мислех си, че защитавах себе си от това да бъда наранена като не очаквам нищо хубаво да ми се случи.

 

Когато наистина започнах да изучавам Библията и се доверих на Бог да ме възстанови осъзнах, че негативното ми отношение трябва да си отиде от живота ми. Трябваше да оставя миналото зад гърба си и да продължа напред с надежда, вяра и упование в Бог. Необходимо беше да се отърва от тежестта на отчаянието и обезсърчението.

 

Така и направих. Веднъж, след като разбрах и приех истината, която Библията казва за мен и за отношението ми в живота започнах да обръщам моите негативни мисли и думи в позитивни такива!

 

Можем да се упражняваме върху това да бъдем позитивни във всяка ситуация, която възникне. Дори й в момента тя да изглежда, че е отрицателна очаквайте Бог да ни даде доброто от нея, точно както е обещал в Неговото Слово. Разберете, че преди живота ви да може да се промени трябва първо да се промени вашето отношение.

 

Без значение колко безнадеждна изглежда ситуацията или от колко време е в това положение знам, че можете да я промените, защото аз го направих. Изисква се време и много голямо постоянство за здраво и позитивно отношение, но си заслужава труда. Ще видите, че и вие ще го оцените.  

 

Доверете Му се: Стоите ли в надежда и очакване за всичко това, което Бог има за вашия живот? Каквото и да става вярвайте в Бог. Той иска само най-доброто за вас!

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


от Джойс Майер - 16 Май, 2016

НЕКА БОГ ДА БЪДЕ БОГ
от Джойс Майер - 16 Май, 2016

Защо, когато дойдох, нямаше никой, -
Когато повиках, нямаше кой да отговори?
Скъсила ли се е някак ръката Ми та да не може да изкупва?
Или нямам ли сила да избавям?
Ето, Аз със смъмрянето Си изсушавам морето,
Обръщам реките в пустиня;
Рибите им се вмирисват,
Умирайки от жажда от нямане вода.

Исая 50:2

Ние можем да се притесняваме за стотици различни неща - от това, което мислят за нас хората до това, което ще се случи с нас с напредване нашата на възраст. Докога ще бъдем в състояние да работят? Кой ще се грижи за нас, когато остареем, ако не сме в състояние да се грижим за себе си? Какво ще стане, ако фондовият пазар се срива? Какво ще стане, ако цените на природния газ се вдигнат? Какво ще стане, ако загубя работата си? Доста често в  притеснението  дори няма основа или късче истина за него. Няма известна причина дори да мислим за нещата, които ни тревожат, а после ни плашат. Тревогата дори
може да се превърне в лош навик. Това е просто това, което правим! Някои хора се опасяват за нещо през цялото време. Ако те нямат свои проблеми се притесняват за други хора и техните проблеми.


Единственият отговор е да "спрете да се тревожите, а уповавайте и възложете своята надеждата на Бог." Той е планирал на всички нас бъдещето и знае отговора на всичко. Неговото Слово ни обещава, че ще се грижи за нас, ако ние вярваме в Него.


Молитва: Господи, моето бъдеще е в Твоите ръце. В действителност не мога наистина да контролирам нищо. Смирявам се пред Теб и Те моля да отнемеш грижите ми в Твоите ръце. Благодаря Ти, че се грижиш за мен. Амин.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 15 Май, 2016

ТОЙ ИСКА ДА УЧАСТВА ВЪВ ВСИЧКО

От Джойс Майер – 15 Май, 2016

 

Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове.

Римляни 8:14

 

Да бъдем водени от Святият Дух означава да Му позволим да участва във всяко решение, което правим било то голямо или малко. Той ни води с мир и мъдрост, както и чрез Словото на Бог. Говори с тих, нежен глас в сърцата ни, което ние често наричаме „вътрешния свидетел.“ Тези от нас, които желаят да бъдат водени от Святият Дух трябва да се научат да следват този свидетел и да отговарят бързо.

 

Например, ако ние сме въвлечени в разговор и започнем да се чувстваме некомфортно отвътре това може да е Святият Дух, който ни сигнализира, че трябва да обърнем разговора в друга посока или да замълчим. Ако трябва да закупим нещо, а вътрешно се чувстваме некомфортно значи трябва да изчакаме и да разберем защо се чувстваме некомфортно. Може би не се нуждаем от този предмет или може да го намерим на разпродажба някъде другаде, или може би това да е погрешното време да го купим. Невинаги трябва да знаем защо, а просто трябва да се покорим.

 

Спомням си, че бях веднъж в магазин за обувки. Бях си избрала няколко чифта обувки, които да пробвам, когато изведнъж се почувствах много некомфортно. Това неудобство се увеличаваше докато накрая чух Святият Дух да казва:“ Излез от този магазин.“ Затова казах на Дейв, че трябва да тръгваме и излязохме. Никога и не узнах защо и не искам и да знам. Може би Бог ме е спасил от някакво нараняване, което е било на път или може би хората в магазина са били замесени в нещо незаконно. Може и да е било тест за покорство. Какво казах ние невинаги трябва да знаем, защо Бог ни води по определени начини. Нашата част е лесна просто да се покоряваме на Неговия глас.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 13 Май, 2016

В НАСЛЕДСТВОТО НА МИРА

От Джойс Майер – 13 Май, 2016

 

 Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.

Йоан 14:27

 

 

Думата наследство (завещание) в този стих е използвана като термин, който се използва в изпълнение на завещание (последната воля). Когато хората се подготвят за смъртта те обикновено завещават своите вещи, особено тези ценни неща като благословия за онези, които обичат и ще оставят.

 

Исус знаеше, че ще напусне земния си живот и Той искаше да ни остави нещо. Можеше да ни остави произволен брой добри неща като Неговата сила, Неговото Име и Той Го направи, но също така Той ни остави Своя мир.

 

Вие не оставяте отпадъци на хората, които обичате, а най-доброто, което имате. Исус има специален вид мир, който надминава представата на всичко човешко, което някога сме познавали. Той знаеше, че мирът беше едно от най-ценните неща, които можеше да ни даде. Помолете Го за него и го получете в наследство тази вечер!


Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org

 


От Джойс Майер – 9 Май, 2016

ЧАКАЙТЕ БОЖИЯТА СПРАВЕДЛИВОСТ

От Джойс Майер – 9 Май, 2016

 

Понеже знаете [със сигурност], че за награда от Господа [а не от човеци] ще получите наследството. Слугувайте на Господа Христа.

Колосяни 3:24

 

Бог е донесъл голяма награда в живота ми в отплата за злоупотребата, която трябваше да преживея в по-ранните ми години. Сега имам прекрасен живот. Бог ме благослови. Той направи много неща за мен, толкова врати изпълнени с възможности отвори за мен. Направи ме щастлива и ми даде радост.

 

Когато наистина се доверявате на Бог, Той ще донесе справедливост в живота ви. В Исая 61:7 Бог казва, „Вместо срама си ще получите двойно,
И вместо посрамянето си те ще се радват в наследството си;
Затова в земята си ще притежават двойно,
Радостта им ще бъде вечна.“

Ако някой ви е малтретирал, отхвърлял, злоупотребявал с вас се придържайте към това обещание. Очакват ви много благословения.  Доверете се на Бог с вашето бъдеще и се наслаждавайте на деня в очакване на Божията справедливост.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 8 Май, 2016

КАКВО НИ НОСИ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ?

От Джойс Майер – 8 Май, 2016

 

 А Бог на надеждата да ви изпълни с пълна радост и мир във вярването, тъй щото чрез силата на Светия Дух да се преумножава надеждата ви.

Римляни 15:13

 

В търсене на удовлетворението открих четири неща, което трябва да отстраним от живота си, за да бъдем удовлетворени.

 

Номер едно е проблемът, който води до чувство на недоволство - алчност. Познавате ли някой, който независимо, колко много има никога не може да бъде удовлетворен? Преди и аз бях така. Разбира се не мислех в това време, че съм алчна, но просто винаги исках повече от това, което вече имах. Трябва да се научим да се наслаждаваме на това, което имаме във всяка област на живота, докато сме по пътя към това, към което се стремим. Това означава, че може да открием нашето удовлетворение в Бог докато сме на път към изпълнението на нашите надежди и мечти.

 

Също така вярвам, че страхът е причината много от нас да бъдем нещастни и неудовлетворени. Страхуваме се, че няма да получим това, което желаем и това ни кара да бъдем нетърпеливи. Пред годините научих, че не мога да върша нещата, които Бог иска от мен да извърша и че трябва да Му се доверя и да чакам Неговото перфектно време, за да ми даде нещата, които Той знае, че са най-добрите за мен.

 

Веднъж, след като се научим да се доверяваме на Бог и да правим стъпки въпреки, че се страхуваме Бог ще ни снабди със смелостта и увереността, от която имаме нужда, за да преодолеем нашия страх. Липсата на доверие в Бог е другата причина за неудовлетвореността, но ако просто вярваме и се доверяваме Той ще ни отведе на място изпълнено с радост, мир и почивка.

 

Търсейки удовлетворение във всички погрешни места е моята четвърта причина за неудовлетворението. Не правете тази грешка като търсите удовлетворение в материалното. Ако го направите резултата ще бъде такъв, че вие няма да го намерите. Няма да бъдете никога истински удовлетворени.

 

Отговора на нашето чувство на безсилие (неудовлетвореност) идва, когато получим откровението, че нашето удовлетворение трябва да бъде в Исус и приемем Неговата воля и време за нашия живот. Когато сме прибързани в това да намерим нашето удовлетворение това няма да накара Бог да ни го даде по-бързо. Той има план и единствено и само ако му се доверим ще ни позволи да му се насладим.

 

Доверете Му се: Удовлетворени ли сте? Доверете се на Бог и ще откриете удовлетворението си в Него както и своя мир.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 7 Май, 2016

ВАШЕТО ПОВЕДЕНИЕТО ГОВОРИ ВМЕСТО ВАС

От Джойс Майер – 7 Май, 2016

 

 Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща; а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща.

Матей 12:35

 

Невинаги е нужно да се вербализират мислите, за да ги видят хората. Помислете си как се държите на първа среща с някой, когото харесвате. Показвате знаци на приемане и одобрение. Усмихвате се много и го/я насърчавате със своите очи и кимвания на главата, с които показвате своя интерес. Не сте казали и дума, но езика на тялото ви казва: „Харесвам те!“

 

Сега си помислете как се държите, когато сте в магазина на опашката, а касиерът се бави много. Вие премествате тежестта си от единия на другия крак, кръстосвате ръце, правите мимики с лицето си или дори си въртите очите. Отново вашия език на тялото говори вместо вас. Можете да си мислите, че мислите ви са скрити, но те се показват чрез вашето поведение, езика на тялото, думите и действията. Уверете се, че показвате добро поведение.

 

Насърчителна мисъл: Ще мисля само благочестиви и позитивни мисли, за да имаме добро сърце и отношение.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


ЕТО Я ПРИСЪДАТА

От Джойс Майер – 6 Май, 2016

 

Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, [които ходят, не по плът но по Дух].

Римляни 8:1

 

Повечето вярващи знаят, че трябва да искаме прошка  веднага след като съгрешим. Също така знаем, че Бог ни прощава, но въпреки това често продължаваме да се чувстваме виновни.

 

Нека се изразя ясно: Исус вече плати за всичко погрешно нещо, което някога ще извършите. Не се налага да добавяте вашата нечистота към Неговата жертва. Когато направите нещо погрешно, ако се покаете искрено Бог ще ви прости и ще го забрави напълно. Приемете прошката за греховете си и продължете да се наслаждавате на живота си.

 

Чувството за вина ме измъчваше дълги години. Ако не се чувствах виновна не се чувствах правилно! Но добрите новини на благовестието са, че грехът няма вече власт над нас. Ние не трябва да носим вината за нашите грехове.

 

Днешния стих ни казва ясно, че не трябва да живеем под осъждение. Бог иска да прости вашия грях да ви изчисти от всичко погрешно, което някога сте направи. Той иска да отнеме товара, който носите. Поради тази причина Исус умря.

 

Всеки път, когато направите нещо погрешно покайте се бързо и помолете Бог да ви прости. Когато дявола се опита да ви накара да се почувствате виновни, отворете устата си и извикайте: „Аз съм опростен! Бог ме обича и няма да живея с този товар на вина!“ Не позволявайте на нещо, което Бог е простил да губи времето, ограбва мира и да открадне радостта ви.

 

Обичайте себе си днес: Съгласете се с Бог, че сте опростен и приемете прошката.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 2 Май, 2016

ГОВОРЕТЕ ИСТИНАТА

От Джойс Майер – 2 Май, 2016

 

 Но, действуващи истинно в любов [във всичко, говорейки истинно, справяйки се с всичко с истина и живеейки в истината], да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос,

Ефесяни 4:15

 

Човекоугодниците  често говорят лъжи, защото се страхуват, че другите хора няма да приемат истината.  Те казват „да“ с устата си докато тяхното сърце крещи „не.“ Може да не искат да извършат нещо, но го правят поради страха, че ще обидят някой. Ако някога кажат не обикновено те се оправдават, отколкото да ни кажат истината, че не искат да направят това, за което са били помолени. Те не могат преценят кое е правилното нещо, което да направят.

 

Не искаме да сме груби, но нито искаме да сме лъжци. Повечето човекоугодници не са искрени относно техните страсти, чувства и мисли. Те казват на хората това, което искат да чуят. Едно здраво взаимоотношение изисква честност.

 

Ние би трябвало да сме способни да казваме на хората, „Нямам мир относно извършването на този ангажимент точно сега,“ а те би трябвало спокойно да приемат този отговор, но това рядко се случва. Някои хора може да не искат да чуят истината, но това не трябва да ни освобождава от отговорността да говорим истината.

 

Молитва: Господи, помогни ми да изговарям истината във всичко, което върша. Не искам да бъда груб, но отказвам да бъда непочтен или да пренебрегвам истината до полуистина. Амин.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 1 Май, 2016

ПО-ГОРНИ НЕЩА

От Джойс Майер – 1 Май, 2016

 

„И тъй, ако сте били възкресени заедно с Христа [за нов живот, следователно споделяйки Неговото възкресение от мъртвите], търсете [изобилните, вечни съкровища]това, което е горе, гдето седи Христос отдясно на Бога. Мислете за горното (по-горните неща), а не за земното.“

– Колосяни 3:1-2

 

Една уверена жена не живее в “само ако“ и “какво ако“. Светът е пълен с хора, които се чувстват празни и неизпълнени, защото са прекарали живота си, оплаквайки това, което не са имали, вместо да използват това, което имат. Не живейте под натиска на „само ако“. Само ако бях по-образована, ако имах повече пари, повече възможности или някой, който да ми помогне. Само ако имах по-добър старт в живота; само ако не бяха злоупотребили с мен; само ако бях по-висока. Само ако не бях толкова висока. Само ако, само ако, само ако. . .

Накъдето отива умът, човекът върви след него. Обръщайте повече внимание на вашите мисли и изберете да мислите върху нещата, които ще ви помогнат, вместо да ви пречат, и Божията сила ще бъде освободена да ви помогне да бъдете уверената жена, която Бог иска да сте. Мислете уверено и ще бъдете уверени!

 

Молитва: Господи, накарай ме да осъзная, къде съм се закачила за някогашните мисли “само ако“ или „какво ако“. Помогни ми да се фокусирам върху това, което ще ме тласне напред и ще освободи Твоята сила в мен, а не върху това, което ще ме спъне. Амин.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер - 30 Април, 2016

РАДОСТТА Е РЕШЕНИЕ

От Джойс Майер - 30 Април, 2016

 

Тоя е денят, който Господ е направил;
Нека се радваме и се развеселим в Него.

Псалми 118:24

 

В основата на това да се наслаждавате на изобилния живот, заради който Исус умря е решението, което вземате. За щастие можете да вземете решение да сте щастливи точно където сте в момента и да се насладите на живота, който водите по пътя, по който сте тръгнали. Можете да вземете твърдо решение да се насладите на вашето пътуване.

 

Започнете с това като го кажете на глас, „Ще започна да се наслаждавам на живота.“ Докато не получите тази мисъл установена в ума си всяка сутрин, когато се събудите преди дори да сте станали от леглото ви насърчавам да декларирате на глас, „ Ще се насладя на този ден! Ще взема най-доброто от този ден! Ще взема власт над дявола (крадеца на радост) дори и преди да се е опитал да се изправи срещу мен. Реших в съзнанието си, че ще запазя радостта си днес!“ Тази мисловна нагласа винаги помага във всяка ситуация.

 

Благодарствена молитва: Благодаря Ти днес Татко, че мога да избера да живея в изобилния живот, който Исус умря, за да ми даде. Благодаря Ти, че не ми се налага да живея нещастен и мизерен живот. Мога да избера да празнувам Твоята благост и да се насладя на живота, който си ми дарил.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 25 Април, 2016

НЕ МОЖЕТЕ ДА „ХВАНЕТЕ“ СВЯТОСТ
От Джойс Майер – 25 Април, 2016

„Така казва Господ на Силите: Попитай сега свещениците относно закона, като кажеш:
Ако носи някой осветено месо в полата на дрехата си [защото е било принесено в жертва на Бога], и с полата допре хляб, или вариво, или вино, или дървено масло, или какво да било ястие, това ще се освети ли [осветено в служба на Бога по изключение]? И свещениците в отговор рекоха: Няма да се освети.[Святостта не е заразна.]
Тогава рече Агей: Ако някой [церемониално], който е нечист от мъртво тяло, се допре до някое от тия неща, ще стане ли то [официално] нечисто? И свещениците в отговор рекоха: Ще стане нечисто.[Греховността е заразна.]“
– Агей 2 :11-13



Святостта е била определена като „отделяне на Бога“, отделяне, което трябва да доведе до "подобаващо съпровождане на тези, които са разделени така." В Новия завет, същата гръцка дума, преведена като „святост“, се превежда също „освещение“, което гръцкия речник казва "не може да бъде прехвърлено или намерено." Това означава, че святостта е индивидуално притежание, което се изгражда малко по малко. Тя не може да бъде дадена на или взета от друго лице.
С други думи, вие и аз не можем да се осветим ходейки чрез молитвена линия или от полагане на ръце върху нас, или като се свържем с някой друг, който е свят. Както виждаме в този пасаж от старозаветния пророк Агей, греховността е заразна; святостта не е. Това, което означава е, че ти и аз можем да се свържем с някой, който живее грешен живот, и греховността на това лице може да се изличи върху нас. Можем да я хванем като зараза.
Но святостта не е така. Тя не може да се бъде предизвикана от връзка или контакт; тя трябва да бъде избрана нарочно.


Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 24 Април, 2016

„ АЗ НЕ МОГА ДА ПОМОГНА!“

От Джойс Майер – 24 Април, 2016

 

 Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклетията; за това, изберете живота, за да живееш, ти и потомството ти;

Второзаконие 30:19

 

Когато Бог започне да ни осъжда за погрешното ни поведение е достатъчно лесно да кажем, „Аз не мога да помогна,“ но се иска наистина голяма смелост и вяра да кажем, „ Готов съм да поема отговорност и вкарам живота си отново в релси.“

 

Избягването на проблемите  е основен проблем. Погрешните неща няма да си отидат само защото ние сме отказали да ги признаем. Ние често загърбваме неща. Крием се от тях и докато го правим те имат силата над нас. Нерешените проблеми погребани живи никога не умират.

 

В продължение на много години отказвах да се справя със сексуалното малтретиране в моето детство. Моят баща злоупотреби с мен, затова напуснах дома си една седмица след като навърших осемнадесет години. Мислех си, че ще избягам от проблема като напусна, но не осъзнавах, че имам проблем в душата си. Това беше в моите мисли, отношение и думи. Влияеше на действията и на всичките ми взаимоотношения. Бях погребала миналото си. Не трябва да живеем в миналото. Всъщност сме насърчавани от Божието Слово да го забравим и да оставим. Въпреки това обаче това не означава, че сме свободни да игнорираме последиците от миналото преструвайки се, че не сме наранени, когато всъщност сме.

 

Просто се самосъжалявах казвайки, „Нищо не мога да направя. Не беше моя вината, че бях малтретирана.“ И наистина това не беше по моя вина, но беше моя отговорност да позволя на Бог да ми помогне да превъзмогна и преживея всичката болка, която бях изпитала в резултат на това насилие.

 

Бог започна да ме освобождава от всичките погрешни мисли, които бях приела и позволила. Моето съзнание трябваше да се промени, преди да можеше да се промени живота ми. Отначало дори не исках да поемам отговорност за моите мисли. Мислех си, че не мога да контролирам това, което мисля. Мислите просто изникваха в главата ми! В крайна сметка научих, че мога да избирам моите собствени мисли и мога да си мисля за неща, които съм си поставила за цел. Научих, че не трябва да приемаме всяка мисъл, която идва в съзнанието ни. Можем да премахваме погрешните и да ги заменяме с правилните.

 

Научих, че вместо да се чувствам безпомощна над  мислите, които изпълват ума ми мога и трябва да правя нещо положително.

 

По-голямата част от нашето мислене е обичайно. Ако редовно мислим за Бог и добри неща благочестивите мисли ще станат естествени за нас. Хиляди мисли преминават през съзнанието ни всеки ден. Може да чувстваме, че нямаме контрол, но всъщност имаме. Не трябва да използваме никакво усилие, за да мислим погрешни мисли, а трябва да използваме нашите усилия за да мислим добри мисли. Когато започнем да правим промени ще ни се наложи да водим битка.

 

Нашето съзнание е бойното поле и основния начин на сатана да инициира нечестивия си план за нас е чрез нашите мисли. Ако чувстваме, че нямаме силата и контрола  над нашите тях, сатана ще ни хване в капан и победи. Вместо това можем да определим да мислим благочестиви начини. Постоянно правим своя избор. Откъде идват тези избори? Те произхождат от нашия мисловен живот. Нашите мисли се превръщат в думи и действия.

 

Бог ни е дал възможността да избираме как да мислим правилно или погрешно. Но веднъж, след като сме направили този избор трябва да продължаваме да избираме правилните мисли. Това не е еднократно решение, но става по-лесно с времето. Колкото повече изпълваме живота си с Божието Слово, молитва, хваление и поклонение с други вярващи толкова по-лесно ще е да продължаваме да избираме правилните мисли.

 

Това може да прозвучи сякаш християнския живот не е нищо повече от една непрестанна борба. Това от части е така, но това е само едно парче от историята.  Толкова много хора искат да живеят победоносен християнски живот, но не искат да влязат в битките. Победата обаче означава да победиш и преодолееш пречките. Трябва също да запомним, че да живеем живот на неподчинение към Бог е по-трудно, отколкото да изберем да живеем в победата. Да има борби, но си заслужават, след като знаем крайната цел.

 

За да мислим по правилния начин се изисква упражнения и невинаги е лесно, нито пък се чувстваме естествено, за да се съсредоточим върху доброто. Но, ако знаем, че това е пътят към живот както сегашния така и за през вечността си струва усилието и борбата да мислим позитивни мисли.

 

Когато сме бомбардирани със съмнения и страхове, точно тогава трябва да устоим на позицията си и не трябва да казваме никога отново „Не мога да помогна.“ Искам с вяра да кажем, „Бог е с мен и Той е този, който ме укрепява. Бог ми дава сили да победя.“ Апостол Павел го казва по този начин:

„Но благодарение Богу, Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос.

Затова възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилвайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е празен.“

1 Коринтяни 15:57-58

 

Можем да избираме. Не само може да избираме, но ние избираме. Като не прогонваме лошите мисли от съзнанието си позволяваме те да ни нападнат и вземат в плен. Нужно е време, за да се научим да избираме добрите и да прогонваме лошите. Няма да е лесно, но се движим в правилната посока всеки път, когато поемем отговорност и вземем правилно решение.

 

Молитва: Всемогъщи Боже, припомняй ми, че мога да вземам и да вземам правилните решения всеки ден. Моля Те, помогни ми да следя моите мисли и да избирам само тези, които ще ми помогна да преодолея дявола и да победя във войната за моето съзнание. В Името на Исус се моля. Амин.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 22 Април, 2016

НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕТОВАРВАТЕ

От Джойс Майер – 22 Април, 2016

 

И Исус им каза : Съботата е направена за човека, а не човек за съботата;

Марк 2:27

 

Чувствате ли се прекалено изморени постоянно дори и след като сте спали се събуждате изморени отново и отново? Може да преживявате някои от симптомите на преумората или  както обикновено се нарича „прегряване (изтощение).“ Дълги периоди на пренатоварване и стрес може да причини постоянна умора, главоболие, безсъние, стомашно-чревни проблеми, напрегнатост и неспособност да се отпуснете. Някои други сигнали на „изтощението“ са плаченето, бързото гневене, негативизъм, раздразнителност, депресия, цинизъм (презрително, подиграване към  добродетелите на другите) и горчивина към благословенията на другите и дори тяхното добро здраве.

 

„Прегряването“ може да ни причини проблеми с упражняването на самоконтрола и когато това стане вече няма да даваме добър плод в ежедневния си живот. Изтощението открадва нашата радост и прави невъзможно намирането на мира. Когато нашите тела не са спокойни всичко останало изглежда дестабилизирано.

 

Бог установил закона за почивка в събота, за да се предотврати "прегаряне" в живота ни. Законът на съботата просто казва, че ние може да работи шест дни и един ден да почиваме. Имаме нужда от почивка, поклонение и разтоварване. Дори Бог почина след шест дни работа. Той разбира се никога не се уморява, но ни е дал този пример, затова трябва да следваме модела. В Битие 23:10-12 се казва ясно: „Шест години да сееш земята си и да събираш плодовете й; а в седмата да я оставиш да си почива и да не я работиш, за да се хранят сиромасите между людете ти от самораслото, и полските животни нека ядат оставеното от тях. Така да правиш и с лозето си и с маслините си. Шест дена да вършиш работите си; а в седмия ден да си почиваш, за да се отмори волът ти и оселът ти, и да си отдъхне синът на слугинята ти и чужденецът.“

 

Днес в Америка почти всеки бизнес работи седем дни в седмицата. Някои от тях дори са отворени денонощно, седем дни в седмицата. Когато направим себе си достъпни по всяко време сме в опасност от „прегряване.“ Хората днес са бързи в това да спорят, че не могат да си вземат почивен ден, но аз казвам, че те не могат да си позволят да не си вземат.

 

Вярвайте в Него: Някои хора се чувстват виновни всеки път, когато си вземат почивка, но това чувство на вина не е от Бог. Той иска от нас да живеем балансиран живот и ако ние не го направим отваряме врата на дявола, за да внесе някакъв вид разрушение (вижте 1 Петрово 5:8). Доверете се на Бог, че вашето време за почивка е толкова ценно колкото и времето, в което работите.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 20 Април, 2016

ИЗТОЧНИК НА СИЛА

От Джойс Майер – 20 Април, 2016

 

И колко превъзходно велика е силата Му към нас вярващите - сила, която е според действуването на могъщата Негова мощ.

Ефесяни 1:19

 

В днешния стих Павел се молеше за това, че ние трябва да знаем превъзходното величие на Божията сила към нас. Бог е могъщ и всеки, който вярва в Бог непременно вярва, но въпросът е: Вярваме ли, че Неговата сила е достъпна и че съществува за нас? За да сме в състояние да живеем живот изпълнен със сила ние трябва да започнем да вярваме, че силата е достъпна за нас.

 

Божията сила е по-велика от всяка друга сила на вселената и е безгранична. Силата, която е „към нас“ вече е била предоставена. В Лука, Исус казва: „Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди.“ Няма нужда да се стремим към силата или да се надяваме да имаме сила някой ден; имаме силата сега! Същата сила, която възкреси Христос от мъртвите живее в нас (вижте Римляни 8:11) и можем да бъдем съживени (изпълнени с живот) от тази сила.

Това не е еднократна сила, която бавно се източва от нас с течение на времето, но можем да се изпълваме ден след ден и дори момент след момент. Можем постоянно и постоянно да преживяваме Божието присъствие и сила в нашия живот. Когато принадлежим на Него няма да има време, когато Неговата сила няма да бъде достъпна за нас.

 

Просто си представете: Ако местната електрическа компания се обади и каже, че сте били избрани да получавате безплатно енергия за останалата част от живота ви, вероятно ще бъдете развълнувани! Това е животът ни, когато сме свързани чрез вярата към Божията сила. Вие трябва да плащате за енергията, която достига до дома ви, но за силата ви за живот е било заплатено, чрез Исус Христос.

 

Обичайте Бог днес: Помислете над това: Вие никога не сте и няма да бъдете в безпомощна позиция, защото Бог направи Неговата сила достъпна за вас през цялото време.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 18 Април, 2016

КАК ДА ПРЕОДОЛЕЕМ ПАСИВНОСТТА?

От Джойс Майер – 18 Април, 2016

 

 

Исус казва: Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през безводни места и търси спокойствие; и като не намери, казва, ще се върна в къщата си отдето съм излязъл..  И като дойде, намира я пометена и наредена.. Тогава отива и, взема със себе си седем други духове по-зли от него, и като влязат, живеят там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от първото.

Лука 11:24-26

 

Това слово на Исус може да бъде плашещо. Неговата цел за това предупреждение не е, за да ни накара да се тревожим за нечистите духове, които се връщат. Това  предупреждение е, за да ни каже, че не е достатъчно да се отървем от погрешните мисли, а ние трябва да пазим вратата си заключена, за да не може нашите врагове да се върнат.

 Не само, че злото ще се върне, но състоянието на човека ще стане по-лошо от преди.

 

Веднъж четох статия за диетите, в която авторът казваше, че повечето хора, които са били на диета са свалили своето тегло, докато не са спрели да я спазват. Тогава са върнали старото си тегло и още пет процента отгоре. Когато са спрели да работят върху решаването на проблема те не само са спрели да свалят тегло, но са станали по зле, отколкото са били, когато са започнали диетата. Авторът продължава казвайки, че единственият начин да спечелите битката с наднорменото тегло е като направите промени в начина си на живот като бъдете внимателни в опасните области и предпазвате себе си от това да правите погрешни избори.

 

По същия начин това работи и в духовния свят. Един е начинът, по който да държите погрешните мисли извън съзнанието си и той е като държите умът си активен, винаги в готовност и изпълнен с правилни неща. Може да отблъснете дявола, но след това трябва да останете трезви и будни, винаги да се пазите от неговите номера.

 

Както съм описала в книгата си „Бойното поле на ума“, има агресивни грехове (грехове, които се извършват)  и пасивни грехове, т.е. грехове, при които пропускаш да направиш нещо. С други думи, има неправилни неща, които правим, и правилни неща, които пропускаме да направим. Например едно взаимоотношение може да се разруши чрез говоренето на безсмислени думи, но то може да се развали и чрез пропускането да се говорят благи и мили думи, които е трябвало да бъдат изговорени, но никога не са били изговорени.

 

Един пасивен човек си мисли, че не прави нищо погрешно, защото изобщо нищо не прави. Когато го изобличиш за някаква грешка, той ще ти отговори, че нищо не е направил. Неговият отговор е правилен, но поведението му не е. Проблемът е настъпил точно поради това, че не е направил нищо.

 

 

Това е силно изказване, затова ще го кажа по друг начин. Вие може да спечелите всеки път, когато предприемете действие и отблъснете мислите и страстите, които не идват от Бог. Можете да направите това чрез молитва, четейки Библията или дори като се съпротивите на пасивността, която може да бъде естествена за вас. Но след като бъдете освободени това е само началото. Това не е само една победа, която трае вечно. Това е непрестанна борба и противопоставяне срещу дявола.

 

Най-добрият, лесен и най-ефективния начин да се противопоставите на дявола е като изпълните ума и сърцето си с хваление към Бог. Покланяйки и хвалейки Бог вие затръшвате вратата пред лицето на враговете си и поставяте знака „Преминаването забранено.“

 

 Не искам това послание да ви предаде представа сякаш трябва да се борите с демони всяка секунда от живота ви. Това е един от капаните на дявола, чрез който ви кара да си мислите по този начин. Но когато изпълните живота си с хвалебствени, позитивни и здравословни мисли ще може да живеете в победа.

 

Моля прочетете този стих отново на глас и чуйте посланието на Святият Дух: „Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, - ако има нещо добродетелно, и ако има нещо похвално, - това зачитайте“ (Филипяни 4:8).

 

Победата над пасивността е толкова проста. Фокусирайте ума си върху доброто и няма да имате оставащо място за пасивното или лошото.

 

Молитва: Господи, благодаря Ти за това, че ми показа пътя към победата над пасивността и да ходя в тази победа всеки ден. В името на Исус, Те моля да ми припомняш всеки ден, за да мога да изпълвам моя ум и сърце само с достойни мисли. Амин.

 

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 17 Април, 2016

ЕДИН ВИД НАГРАДА

От Джойс Майер – 17 Април, 2016

 

 Но вие обичайте неприятелите си, правете добро, и заемайте, без да очаквате да приемете назад; и наградата ви ще бъде голяма, и ще бъдете чада на Всевишния; защото Той е благ към неблагодарните и злите.

Лука 6:35

 

Бог призовавал ли ви е някога да направите нещо за някого, който ви е наранил? Когато Той направи това вие си мислите, че това ще ви изкара от равновесие. Може би ще ви се наложи да прекарате известно време в живота си благославяйки някого, който не ви благославя в замяна, но въпреки това Бог ще намери начини, за да ви възнагради.

 

Някои от нас са малко повече естествено благоразположени към добрините, отколкото другите. Много от нас откриват, че ние можем да бъдем мили към тези, които са мили към нас, но имаме проблем с тези, които не мислим, че заслужават добротата ни. Истината е, че вие трябва да разширите добротата си към хората, защото те не я заслужават в противен случай това няма да е доброта.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 16 Април, 2016

ВЕСЕЛО СЪРЦЕ

От Джойс Майер – 16 Април, 2016

 

Весело сърце прави засмяно лице,
А от скръбта на сърцето духът се съкрушава.

Веселото сърце е благотворно лекарство,
А унилият дух изсушава костите.

Притчи 15:13; 17:22

 

Повечето жени се притесняват за това как изглеждат ,а усмивката е важен начин, по който можете да подобрите вашия външен вид мигновено. Зиги каза, „ Усмивката е лицето, което всички могат да видят.“

 

Когато сте се родили вие сте плачели, а всички около вас са се усмихвали; живейте живота си по такъв начин, че когато умрете, вие да се усмихвате, а всички останали да плачат.

 

Може да сте чували за Джойл Остин пастор от Хюстън, Тексас. Той е не само пастор на най-голямата църква в Америка, но и също така е по телевизията в много части на света. Джойл е познат като „усмихващия се проповедник.“ Той буквално се усмихва постоянно през цялото време. Хранила съм се с него няколко пъти и все още се опитвам да разбера как той може да се храни и да се усмихва едновременно. Той е чудесен пастор и учител на Божието Слово, но аз вярвам, че едно от основните неща, което му помагат за неговата известност е усмивката му. Хората искат да се почувстват по-добре и всеки път, когато ние се усмихнем на тях им помагаме да го направят. Усмивката успокоява, вдъхва увереност на хората и ги облекчава.

 

Молитва:  Господи, Твоята любов и слава ми носят най-голямото щастие в сърцето ми. Аз я получавам от Теб и Те моля да я изразя към другите, чрез усмивки и грижа за тях. Амин!

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 15 Април, 2016

ВЯРА И БЛАГОВОЛЕНИЕ

От Джойс Майер – 15 Април, 2016

 

Стъпките на човека се оправят от Господа;
Как, прочее, би познал човек пътя си?

Притчи 20:24

 

 

Когато Дейв и аз усетихме, че Бог ни призовава да започнем телевизионно служение, ние започнахме да правим стъпки на вяра в тази посока. Не можехме да го направим без пари, затова първото нещо, което направихме беше да пишем на хората от нашия пощенски списък, питахме приятели и партньорски служения да ни помогнат финансово, за да започнем телевизионното служение. Усетихме как Бог ни говореше в сърцата относно определената сума пари, които ни бяха необходими да започнем и сумата беше точно толкова, колкото и получихме.

 

След това ние направихме друга стъпка. Имахме нужда от продуцент и Бог ни осигури. Когато програмата започна да се отплаща ние видяхме добрия плод от нея и взехме повече време. В крайна сметка отидохме към ежедневни предавания и сега имаме ежедневна програма, която се излъчва по целия свят и с молитва помага на милиони хора.

 

Бог водеше Дейв и мен стъпка по стъпка и точно по този начин Той ще води и вас. Всеки път, когато ние правим стъпка на вяра, Бог ни дава благоволение и аз ви насърчавам да очаквате благоволение също. Бог вече знае вашите нужди и Той е вашия отговор, затова когато страха чука на вратата ви му отговорете с вяра и вие ще извършите големи неща.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер - 13 Април, 2016

ЗНАЦИТЕ НА УСПЕХА

От Джойс Майер - 13 Април, 2016

 

И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;

 змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.

Марко 16:17-18

 

Спасението е в Името на Исус. Вие сте кръстени  в това Име във вода и Дух. Молите се и очаквате вашите молитви да бъдат чути и да им бъде отговорено в това Име. Болните са изцелени и демоните прогонени в това прекрасно Име.

 

Първите ученици са използвали Името на Исус и сатана се е изправял срещу тях яростно. Дявола не иска от вас да започвате нищо стойностно, а ако започнете той не иска от вас да го завършите и ще се опитва по всички начини да ви спре до достигането на крайната цел. Той знае добре, че неговото време на тази земя е към края си. Постигнете велики неща в Името на Исус и завършете силни!

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 12 Април, 2016

ВИЕ ИМАТЕ УМ ХРИСТОВ

От Джойс Майер – 12 Април, 2016

 

Защото,
"Кой е познал ума на Господа,
За да може да го научи?
А ние имаме ум Христов.

1 Коринтяни 2:16

 

В 1 Коринтяни 2:16 ни е казано, че имаме умът на Христос. Това изявление изумява много хора. Ако това не беше Слово от Библията те дори не биха го повярвали. Но Павел не казва, че ние сме съвършени или че няма да се проваляме никога. Той ни казва, че може да мислим духовни мисли, защото Христос живее вътре в нас. За щастие не ни се налага повече да мислим по начина, по който сме мислили преди; ние трябва да започнем да мислим както Той го прави.

 

Погледнато по друг начин можем да го разгледаме като обещание, което Бог ни дава чрез Езекил: „Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и, като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце. И ще вложа Духа Си вътре във вас, и ще ви направя да ходите в повеленията Ми, да пазите съдбите Ми, и да ги извършвате“ (Езекил 36:26-27).

 

Вашия ум, сърце и дух са нови в Христос. Вие израствате духовно и ставате подобни на Него с всеки изминал ден, и това е нещо, за което трябва да сте благодарни!

 

Благодарствена молитва: Благодаря Ти, Татко, че си ми дал ум Христов и вече не се налага да мисля тревожни, страхливи и несигурни мисли. Заради Исус моят ум е обновен и мога да мисля позитивни, радостни и изпълнени с вяра мисли за моя живот.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 11 Април, 2016

БОЖИЯТ НАЧИН Е ВИНАГИ ПО-ДОБЪР

От Джойс Майер – 11 Април, 2016

 

Ще опазиш в съвършен мир
Непоколебимия ум,
Защото на Тебе уповава.

Исая 26:3

 

Ние невинаги получаваме нещата по начина, по който искаме в живота, но можем да вярваме, че Божия начин е по-добър. Бог е добър Бог и Той казва, че е планирал добри неща за Своите деца: Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.“ (Еремия 29:11)

 

Ние не трябва да се страхуваме от нараняване, защото Бог не е чудовище. Той не е лош. Той е добър. Ние може да се възрадваме и да изразим своята благодарност знаейки, че всичко добро в живота ни идва от Бог. Той иска от нас да Му вярваме и когато направим стъпка на вяра, за да направим нещо ние ще видим благостта на Бог, която се проявява в живота ни. Колкото повече се предаваме в ръката на Бог, толкова по-добър ще става живота ни.

 

Благодарствена молитва: Татко, когато намирам себе си разочарован от обстоятелствата, помогни ми да си спомня, че Ти си в контрол на нещата. Благодарен съм, че Твоя план за живота ми е толкова по-добър от моя собствен. Вярвам в Твоята посока за живота ми.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 10 Април, 2016

ПРЕБИВАВАЩИ В МИР

От Джойс Майер – 10 Април, 2016

 

„Затова покайте се (променете вашето мислене и цел) и обърнете се [към Бога], за да се заличат (изтрият и изчистят) греховете ви, та да дойдат освежителни времена (на възстановяване от действието на гнева, на съживяване с чист въздух) от лицето на Господа.“

 – Деяния на апостолите 3:19

 

Мирът с Бога се запазва като никога не се опитвате да скриете греха. Скриването на греха просто предизвиква осъждане и вина и нито едно от тези неща не са продуктивни по никакъв начин. Бог така или иначе знае всичко, така че е безполезно да мислим, че можем да скрием нещо от Него. Когато правим грешки, ние не трябва да се отдръпваме от Бога, но трябва да се приближим при Него, благодарни, че Той обещава да ни възстанови.

 

Целта на покаянието е отвръщане от греха и връщане към най-високото място. Бог не е изненадан от нашите слабости и неуспехи. Всъщност, Той е знаел за грешките, които бихме направили, преди да сме ги направили. Всичко, което трябва да направим, е да ги признаем, защото Той е верен да ни прощава постоянно за всеки грях (вижте 1 Йоан 1:9) .Бог ви чака с отворени и протегнати ръце – винаги тичайте към Него!

 

Благодарствена молитва: Благодарен съм, Отче, че Ти прощаваш греховете ми и донасяш изцеление и възстановяване в живота ми. Аз избирам да отхвърля осъждението на всеки враг и да идвам при Теб, когато съгрешавам и падам за кратко. Благодаря Ти, че ми прощаваш и ме обичаш, през всичко това.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер - 9 Април, 2016

ОПРОСТЕНОСТТА НОСИ РАДОСТ

От Джойс Майер - 9 Април, 2016

 

Истина ви казвам; ако се не обърнете (промените, станете) като дечицата [доверчиви, смирени, любящи, прощаващи], никак [изобщо] няма да влезете в небесното царство.

Матей 18:3

 

Християните имат достъп до изобилен живот, който идва от Бог, който не е изпълнен със страх, стрес, тревожност, безпокойство или депресия. Той не бърза и не е нетърпелив; Той отделя време, за да се наслаждава на Неговото творение и иска от нас да направим същото.

 

За съжаление аз наистина не мисля, че основната цел на хората е да се наслаждават на живота, който водят. Когато ги попиташ „Как са?“, техният отговор почти винаги е „Зает! Толкова съм зает с работата, децата, църквата и училищните дейности.“

 

Ние живеем в стресиращ свят, който изглежда става все по-стресиращ с всяка изминала година. Хората бързат за всякъде. Те са груби, сприхави(избухливи) и е много лесно да видим, че много от тях са разочаровани и под натиск от някого или нещо. Те преживяват финансов, материален стрес и стрес от това да отглеждат децата си в днешния свят.

 

Имам една мисъл за вас, която искам да обмислите: Опростеността носи радост, но сложността я блокира. В Матей 18:3 се казва, че Бог иска от нас да достигнем до опростен живот и вяра като на децата. Той иска от нас да израснем в нашето поведение, но да останем като децата в отношението си към Него по отношение на доверието и зависимостта ни от Него. Той иска да знаем, че ние сме неговите скъпоценни малки – Неговите деца. Показваме нашата вяра, когато идваме при Него по този начин, което Му позволява да се погрижи за нас.

 

Не може да имаме мир и да се наслаждаваме на живота, без да имаме вяра като на дете. Когато започнете да живеете живота си с цялата простота на дете, тогава това ще преобърне целия ваш поглед върху нещата по най-невероятния начин.

 

Помолете Святият Дух да ви научи как да опростите нещата във вашите усложнени области на живота. Той живее във вас и въпреки, че е изключително мощен, Той е и изключително опростен. Той ще ви научи как да опростите живота си, ако вие истински искате да се научите.

 

Вярвайте в Него:  Отделете време, за да наблюдавате децата и забележете как те доближават нещата с такава простота. Приближете Бог със същата тази невинност и пълна зависимост. Доверете Му се да се погрижи за всички ваши нужди, за да може да се наслаждавате на живота си.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 8 Април, 2016

КОНТРОЛИРАЙТЕ СВОЯ НРАВ

От Джойс Майер – 8 Април, 2016

 

Който не се гневи скоро, показва голямо благоразумие,
А който лесно се гневи проявява безумие.

Притчи 14:29

 

Некомфортно е за другите около нас, ако ние лесно се гневим. Трябва да се научим как да отговаряме на живота, вместо да реагираме на него, за да може да се радваме на Божията сила в живота ни. Бог казва, че който може да контролира гнева си е по-добър отколкото храбрия човек, който е завоевател на град (вижте Притчи 16:32).

 

Божието Слово казва, „Вие знаете това, любезни мои братя. Обаче нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи;  защото човешкият гняв не върши Божията правда“ (Яков 1:19-20). Бъдете готови да слушате и се наслаждавайте на свободата от гнева, която Бог ви дава.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 7 Април, 2016

ВРЕМЕТО Е ДАР

От Джойс Майер – 7 Април, 2016

 

 Има време за всяко нещо,
И срок за всяка работа под небето:

Еклесиаст 3:1

 

Времето е ресурс, който Бог ни е дал и ние трябва да го използваме така, че да бъдем плодоносни. Една от фразите, които трябва да премахнем, както в говоренето си така й в отношението ни е: „Имам малко време за губене.“ Времето не е предмет, който можеш да изгубим или да „подминем“ То е дар, който трябва да управляваме. Ако сте като мен да искате да сте продуктивни всяка минута. В ежедневни си живот полагам големи усилия, за да държа всичко по разписание и график. Понякога това е проблем, защото обстоятелствата ме карат да изоставам и тогава трябва да бързам. Не обичам да бързам, затова се научих да поставям малко по-голям резерв от време в графика и живота си – да оставям повече време между срещите и планираните дейности, а именно това ме освобождава доста добре от чувството на неудовлетвореност.

 

Има случаи, когато нямате достатъчно минути или часове, за да изпълните задачата или да направите нещото, което искате, но е прекалено рано да направите следващото нещо в графика си. Когато имате пет, десет или петнадесет минути просто не си „губете“ времето. Използвайте го, за да давате плод. Вземайте със себе си Библията или книга и използвайте тези няколко минути, за да почетете. Слушайте хваление или част от някоя служба. Молете се. Осъществете няколко телефонни разговора. Напишете на някого бележка или смс за насърчение. Когато имате няколко минути  ги направете значими.

 

За мен едно от най-лошите неща, които може да се случат на хората е да остареят и когато погледнат назат в живота си да осъзнаят, че не са отделили време, за да направят това, което е трябвало да направят или това, което са искали. Не искам от вас да поглеждате назад след години и да мислите, че сте си пропилели живота или да се чувствате така сякаш не сте направили нищо значимо в него. Без значение каква е вашата възраст днес, не е твърде късно да започнете точно сега да използвате времето си, за да давате плод.

 

Обичайте себе си днес:  Господи, помогни ми днес да използвам мъдро дарът на време, което Ти си ми дал.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

 www.vasilpetrov.org  


От Джойс Майер – 6 Април, 2016

ДА И НЕ

От Джойс Майер – 6 Април, 2016

 

„ Има ли между вас човек, който, ако му поиска син му хляб, ще му даде камък? или, ако поиска риба, да му даде змия?“ – Матей 7:9-10

 

Ние не винаги сме достатъчно находчиви, за да знаем правилните неща, които да поискаме, но днешният стих обещава, че ако искаме хляб, Бог няма да ни даде камък и ако поискаме риба, Той не ще ни даде змия. Има моменти, когато си мислим, че се молим за хляб, когато в действителност, искаме камък. С други думи, може би искаме нещо, което наистина вярваме, че е правилно, но Бог знае, че предоставянето на подобна молба, би било най-лошото нещо, което някога може да ни даде.

Ние имаме способността, съвсем невинно, да се молим за нещо, което е потенциално опасно или лошо за нас, без дори да го осъзнаваме. В такъв случай, трябва да се радваме, че Бог не ни го дава! В подобни случаи знаем много малко, че Бог казва "да" на това искане, което ще бъде все едно като да пуснем змия в къщата. Ние трябва да Му се доверяваме достатъчно, за да кажем: "Боже, аз имам увереността да те помоля за всичко. Но не искам нищо, което не е Твоята воля за мен. И ти се доверявам Господи. Ако не го получа ще знам, че сега не е правилното време или, че имаш нещо по-добро за мен и просто не съм се сетил да поискам от Теб това нещо все още." Никога не позволявайте на себе си да имате лошо отношение, защото Бог не ви е дал всичко, което сте поискали.

 

Бог иска ние да бъдем благословени. Той иска да имаме не само това, което искаме, но това, което е най-добро за нас. Ако ние наистина се доверяваме на Бог, трябва да му вярваме, когато Той казва „не“ на нашите молби и молитви толкова колкото когато Той казва „да“ на тях.

 

Божието Слово за вас днес: Вярвайте на Бог, когато Той казва „не“ и когато Той казва „да“.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 5 Април, 2016

ПРЕСЛЕДВАЙТЕ ЦЕЛТА СИ

От Джойс Майер – 5 Април, 2016

 

„Но първо търсете (насочете се и се стремете към) Неговото царство и Неговата правда (Неговия начин да вършите нещата правилно и да бъдете праведни); и всичко това ще ви се прибави.“ – Матей 6:33

 

Мислили ли сте някога: „Каква е моята цел в живота“?“ Всеки от нас иска да почувства, че имаме цел. . .че се отличаваме изразително в света.

 

Бог има цел за всеки от нас, и тя е да вършим правда и да прославяме Бога.

 

Как преследвате вашата цел? Ставайки всеки ден и поставяйки Бог на първо място. Има много други неща, които можем да се изкушим да преследваме – длъжност, образование, връзки, пари, материални притежания и т.н. Но твърде често, когато постигате тези неща, животът ви е също толкова празен и неизпълнен, както в самото начало.

 

Бог знае, от какво имате нужда и е наясно с желанията на сърцето ви, и Той ще ви ги подари, ако просто продължите да преследвате целта си, търсейки Него на първо място.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 4 Април, 2016

КЛЮЧЪТ ДА БЪДЕШ УДОВЛЕТВОРЕН

 

От Джойс Майер – 4 Април, 2016

 

„Тогава твоята светлина ще изгрее като зората. . .“

– Исая 58:8

 

Всички ние вероятно искаме повече светлина в живота си. Това би означавало повече яснота, по-добро разбиране и по-малко объркване. Пророк Исая заявява, че ако разделим хляба си с гладния и възведем в дома си сиромаси без покрив, ако облечем голия и спрем да се крием от своите еднокръвни (от нуждите около нас), нашата светлина ще изгрее (вижте Исая 58:7-8). Той също казва, че нашето здраве, възстановяване и силата на нов живот ще разцъфнат бързо. Това ми звучи добре и съм сигурна, че на вас също.

 

Исая пише също за правда и казва, че тя ще върви пред нас и ще ни води към мир и благоденствие и че Господната слава ще ни бъде задна стража. Ако помагаме активно на угнетените, Бог върви пред нас и Той също пази гърбовете ни! Обичам това чувство на безопасност и сигурност.

 

Исая казва още, ако искаме даряваме това, което желаем в нашите собствени животи за гладните, и удовлетворяваме нуждата на оскърбения, нашата светлина ще изгрява в тъмнината и всеки мрак, който преживяваме ще бъде като пладне (вижте Исая 58:10). Слънцето е много ярко по обяд, така че това ми звучи, като че помагането на хора е начин да живеем в светлината.

 

Господ ще ни води всякога, дори и в бездъждие Той ще ни задоволи. Ще даде сила на костите ни и ще бъдем като напоявана градина (вижте Исая 58:11). Всичко това се случва в резултат на живот, носещ справедливост на угнетените.

 

Надявам се, че виждате това, което аз виждам през тези обещания. Мисля, че повечето от нас губим много от живота си, опитвайки се да получим това, което Бог с радост ще даде, ако просто правим това, което Той иска от нас: грижа за бедните, гладните, лишените, сираците, вдовиците, угнетените, нуждаещите се. Живейте живота си помагайки на другите и Бог ще ви задоволи по всеки възможен начин.

 

Вярвайте в Него:  Когато ви е грижа за Божиите деца, можете да Му се доверите, за да освободи повече светлина в живота ви. Ако следвате Неговите инструкции, както са  написани в Словото Му, за това как да живеете благочестиво - живеейки живота си, за да помагате на другите - Той с удоволствие ще ви даде всичко, което е обещал.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 3 Април ,2016

ПРОЩАВАЙТЕ И МОЛИТВИТЕ ВИ ЩЕ БЪДАТ ЧУТИ

От Джойс Майер – 3 Април ,2016

 

„И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и Отец ви, Който е на небесата, вашите прегрешения.“ – Марк 11:25

 

Ако се молите за чудо или Бог да донесе нещо в живота ви и не го получавате, попитайте себе си дали има някой, на който трябва да простите. Не се опитвайте да оправдаете вашия гняв и непростителност.  Не се оплаквайте от обстоятелствата или от това, какво са ви сторили хората; вместо това се доверете на Бог да бъде ваш Защитник и имайте любящо отношение към всички.

 

 

Когато се молите, кажете на Бог: Боже, не искам да имам никаква непростителност или гняв в сърцето си към никого, така че ако имам, моля открий ми го , за да мога да се моля за тях, вместо да бъда сърдит. Не съм ядосан на никого. Не съм сърдит; Не съм озлобен; Не съм наскърбен; ще вярвам най-доброто. Не пропилявайте живота си да бъдете ядосани; вместо това бъдете трудни да се обиждате и бързи да прощавате.

 

 

Насърчителна мисъл: Когато се моля, го правя без никакъв гняв или злоба в сърцето си.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер - 2 Април, 2016

ИСТИНАТА ПРЕДХОЖДА ПРОМЯНА

От Джойс Майер - 2 Април, 2016

 

И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.

Йоан 8:32

 

Има ли нещо, което искате да промените в себе си или начина, по който живеете? Промяната започва с истина. Почти невъзможно е да видите нуждата от промяна или да знаете как да се промените, ако не се изправите пред истината за това къде се намирате в момента. В процес на промяна признаването на истината за себе си често е най-трудната част. Няма нужда да се чувстваме виновни за това, че сме такива каквито сме, а просто имаме нужда да се помолим за Божията прошка и да се вълнуваме за промяната.

 

Нека ви споделя един практически пример, за начина, по който се изправих пред истината и настъпилата промяна, която е работеше в живота ми. Ако се храня прекалено много и не искам да се изправя пред истината затова ще си намеря оправдания. „Не се храня толкова много като някой други хора.“ „ Моят метаболизъм може би е забавил темпото.“ „От химическото са ми свили панталоните.“ Оправданията може да са безкрайни! Извиненията обаче са всъщност причини с пълнеж от лъжи.

 

Веднъж, след като реших да спра да си намирам оправдания успях да призная и приема истината. Що се отнася до яденето мога да кажа на приятелка, „Хранех се толкова много и затова наддадох килограми.“  Когато направя това значи поемам отговорност за проблема. Това е истината и тя ще ме направи свободна.

 

Трябваше да приема много истини в миналото и все още го правя. Когато имам лошо отношение или съм ядосана на някого, а се преструвам, че не съм единствено и само истината може да ме освободи. Същите принципи и процеси важат за всички предизвикателства, пред които се изправяме в живота. Ако искаме да се променим трябва да започнем с истината. Молете се на Бог да ви открие истината за вас самите. Когато Го направите, ако започне да боли осъзнайте, че болката, която чувствате всъщност е изцелителна болка, която работи за вашата свобода и увеличава мира и радостта.

 

Обичайте себе си днес:  Господи, помогни ми да видя и приема истината за всяка област в живота ми и с твоя помощ да направя промените, които трябва да направя.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 1 Април, 2016

МОЖЕТЕ ДА СЕ СПРАВИТЕ, КАКВОТО И ДА ВИ ПОДНЕСЕ ЖИВОТА

 От Джойс Майер – 1 Април, 2016

 

 

Не; във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил. Римляни 8:37

 

Години наред размишлявах, какво означава да бъдеш “ повече от победител“. Сигурна съм, че другите хора имат други перспективи, но стигнах до заключението, че да си повече от победител значи да имаш такава увереност, че без значение какво идва в живота ви, вие знаете, че чрез Христос можете да се справите. Знаете, преди да сте се сблъскали с проблем, че ще имате победа над него. Следователно, не се ужасявате от нещата, не се страхувате от неизвестното, не живейте в безпокойство затова, какво ще се случи в несигурни ситуации.

 

Наистина няма значение, какви са особеностите в ситуацията, вие знаете, че можете да се справите чрез Христос. За вас поражението не е опция!

 

Започнете да мислите всеки ден мога да се справя, каквото и да ми поднесе живота. Мога да направя, каквото и да трябва да извърша в живота. Аз съм повече от победител. Спокоен съм във всичко чрез Този, Който ме изпълва с вътрешна сила. Преди дори да сте станали от леглото в утрините, оставете тези мисли да се въртят отново и отново в ума ви и вашата увереност ще скочи и ще откриете , че наистина можете да направите, каквото трябва в живота.

 

Правилното мислене е първата стъпка към по-добър живот. Пожеланието няма да проработи. Да завиждате на някой, който има това, което вие желаете няма никакъв смисъл. Самосъжалението е губене на време и енергия. Откривайки Божията воля, чрез точни познания на Неговото Слово и започвайки да мислите, както Той мисли е началото на нов живот за всеки, който желае такъв.

 

Вярвайте в Него: В каква специфична ситуация трябва да вярвате, че сте повече от победител? Вярвайте, че чрез Христос сте спокойни във всичко.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер - 31 Март, 2016

ПРЕКАЛЕНО МНОГОТО ГОВОРЕНЕ ВОДИ ДО ГРЯХ

От Джойс Майер - 31 Март, 2016

 

 В многото говорене грехът е неизбежен;
Но който въздържа устните си е разумен.

Притчи 10:19

 

Ние всички имаме нужда да се научим да установяваме и поддържаме граници с нашите думи. Казано по друг начин хората, които говорят много често намират себе си в неприятности.

 

Понеже нашите думи носят толкова голяма сила ние трябва да се научим да казваме само това, което трябва да бъде казано. Почти всеки път имаме проблем с някой от това, което сме казали или което ни е казал този човек. Може да има други елементи – нещо или някой, който е направил нещо например, но главната причина на спора в повечето случаи е нещо, което се казва. Ако се научим да говорим само това, което е мъдро и необходимо, тогава ние ще имаме много повече мир.

 

Насърчителна мисъл: Аз изговарям думи на мъдрост, които са изпълнение с Божията сила.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 30 Март, 2016

ОБИЧАЙТЕ СЕ, СМЕЙТЕ СЕ НА СЕБЕ СИ

От Джойс Майер – 30 Март, 2016

 

„Пораснали сте в деня, когато за първи път истински се засмеете на себе си“

Етел Баримор (американска актриса)

 

Много от нас приемат личните си недостатъци и грешки прекалено сериозно. Прекарваме много време в противопоставяне на себе си и да бъдем най-големия си враг. Ние често съдим себе си по-стриктно, отколкото съдим другите и се фокусираме върху нашите недостатъци изключително много. Разбира се има пъти, когато ситуациите са тежки и има обстоятелства, които изискват от нас да бъдем сериозни. Би трябвало винаги да бъдем внимателни относно нашите грехове и да искаме да се поправяме. Но много от малките ежедневни неща, към които ние мислим, че са значителни всъщност, не са толкова важни. Затова си дайте почивка!

 

Бог знаеше всеки недостатък и слабост, които бихте имали и всяка грешка, която бихте направили, когато ви извика във взаимоотношение със Себе Си. Нищо за вас не Го изненадва. Понякога хората мислят, че Бог простира спасението Си към нас и след това стои на небето, казвайки: „ О не. Сега какво ще правя? Не знаех, че той ще направи това!“

 

Бог знае – и винаги е знаел - всичко за вас. Той знае, какво ще си помислите, направите и кажете всеки ден до края на живота ви на земята. Той знае също, как ще ви помогне, научи, поправи, насърчи и как ще ви дари с милост за всички ваши грешки и провали. Той е винаги за вас, никога против вас без значение, какво правите. Тази истина трябва да ви освободи да се отпуснете, да се насладите в това да сте такива, каквито Бог ви е направил и да се посмеете на самите себе си.

 

Вие сте, каквито сте. Правите, каквото правите и това не е винаги перфектно. В действителност понякога наистина обърквате нещата! Този факт е част от това да си човек. Но ако вие също така обичате Бога, имате сърце за промяна и Го помолите да ви помогне, тогава можете да се отпуснете. Бог работи върху вас, променяйки ви всеки ден и помагайки ви да пораснете. Бог не ви е ядосан! Наслаждавайте се в Него, наслаждавайте се, въпреки че все още не сте съвършени.

 

Обичайте себе си днес:  Не бъдете толкова сериозни през цялото време. Смейте се, колкото може по-често!

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 29 Март, 2016

УТЕХА ЗА ПЛАЧА

От Джойс Майер – 29 Март, 2016

 

Обърнал си плача ми на играние за мене;
Съблякъл си ми вретището и препасал си ме с веселие.

Псалми 30:11

 

В Исая 61:2 се пророкува, чe идващият Месия щеутеши всички наскърбени.“ В проповедта на хълма, Исус каза на тези, които скърбят, че ще се утешат (вижте Матей 5:4). Утехата на Бог, която се управлява от Святият Дух е толкова страхотна, че  почти си струва да имаме проблем, само за да бъдем в състояние да го преживеем. Тя отива далеч отвъд всякакъв вид на обикновена човешка утеха.

 

Позволете на Бог да бъде вашият източник на утеха. В тези времена, когато сте наранени просто Го помолете да ви утеши. След това се оставете в Неговото присъствие докато Той работи във вашето сърце и емоции. Той няма да ви разочарова. Ако просто му дадете възможност да ви дойде на помощ.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 28 Март, 2016

ОЦЕНЯВАЙТЕ ИЗОБЛИЧЕНИЕТО

От Джойс Майер – 28 Март, 2016

 

 Блажен оня човек, който е намерил мъдрост,
И човек, който е придобил разум,

Защото търговията с нея е по-износна от търговията със сребро,
И печалбата от нея по-скъпа от чисто злато.

Притчи 3:13-14

 

Помолете Бог да ви разкрие областите, в които трябва да прилагате самоконтрол. Можете дори да се наслаждавате на пътуването към превръщането във всичко, което Той има в предвид за вас да бъдете, ако се научите да цените божественото изобличение. Запомнете Бог ви обича такива каквито сте, но Той изобличава тези, които обича (вижте Притчи 3:12).

 

Само зрелите християни се наслаждават на срещата им с Божието Слово и Бог има много неща, които иска да сподели с вече порасналите Си синове и дъщери. Винаги ще има още много, което да научим, затова не си намирайте оправдания за своите слаби страни. Приемете истината и тя ще ви направи свободни (вижте Йоан 8:32) и Бог ще ви даде сила да се справите с областите, в които сте слаби.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 27 Март, 2016

БОГ ЩЕ ВОЮВА ЗА ВАС

От Джойс Майер – 27 Март, 2016

 

Но аз ви рекох: Да се не ужасявате и да се не боите от тях.

Господ вашият Бог, Който върви пред вас, Той ще се бие за вас, също както стори за вас пред очите ви в Египет

 и в пустинята, гдето ти видя как Господ твоят Бог те е носил, както човек носи сина си, през целия път, по който ходихте, догде стигнахте на това място.

Второзаконие 1: 29-31

 

Страха очаква нещо неприятно да се случи, и то няма нищо общо с вярата. Вярата очаква нещо добро. Вярвам, че страха е много измамлив.

 

Защото понякога е толкова коварен, че е незабележим, той се превръща в сериозен проблем, че хората наистина трябва да обмислят в живота си и да видят просто как ги измъчва. В момента, в който започнете да се страхувате за нещо радостта ви започва да си отива и "лошото чувство" се установява на нейно място. Всичко, свързано с дявола ни тласка само надолу. Всичко е гибел и мрак, депресиращо, обезкуражаващо, отрицателно и гадно. Не се страхувайте от нищо, но вместо това се изправяйте пред всичко с увереност и вярата, че можете да направите всичко, което трябва и ще го направите с позитивно отношение.

 

Знаем, че липсата на доверие, тревога, ужас и други тормозят емоциите ви се коренят в страха. Той е източника на тези проблеми, но можете да го спрете. Слушайте и покорявайте на Божието Слово, и Той ще се бие за вас.

 

Молитва:  Господи, всички страхове, които идват към мен днес не са проблем за Теб. Благодаря Ти, че мога да се изправям пред тях със смелост и да ги преодолявам с радост. Амин.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 26 Март, 2016

ЖИВЕЙТЕ С ЦЕЛ

От Джойс Майер – 26 Март, 2016

 

Затова възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилвайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е празен.

1 Коринтяни 15:58

 

Живот без цел е суета. Определение за цел на Уебстър е "нещо конфигурирано като обект, който в края трябва да се постигне.“ Християните трябва да бъдат хора с цел. Ние всички търсим и е наша цел Божието царство, което не е ядене и пиене, но правда, мир и радост в Светия Дух  (вижте Римляни 14:17).

 

Днес е възможност за умишлено и съзнателно търсене на Бог с намерението да Го познаваме по-добре, отколкото сме го познавали вчера.

Днес умишлено можем да се движим напред с намерението да постигнем добри неща за царството.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 25 Март, 2016

БЪДЕТЕ ПРИМЕР

От Джойс Майер – 25 Март, 2016

 

Но в действителност ви писах да се не сношавате с някого, който се нарича брат [християнин], ако е блудник, или сребролюбец, или идолопоклонник  [чиято душа е посветена на всеки обект, който си присвоява мястото на Бога] или грабител [злоупотребява, хули, клевети]; с такъв, нито да ядете заедно.

1 Коринтяни 5:11

 

Апостол Павел казва на християните да не се сношават с вярващи, които имат лъжлив език, което включва клюкарство и критикуване. За да бъдете добър пример за хората, които съгрешават, вие трябва да бъдете внимателни да не правите негативните неща, които те правят или казвате обидните неща, които те казват. Вие не искате да създавате впечатлението, че мислите, че сте по-добри отколкото тях, но трябва с любов, смирено и внимателно да откажете да се включите в разговор и в други поведения, които знаете, че не са угодни на Бог.

 

Не бъдете пасивни и не позволявайте на другите хора да ви заразяват с тяхното лошо поведение и зли разговори, но вместо това вземете решение  да бъдете доброто влияние върху тях.

 

Насърчителна мисъл: Аз няма да клюкарствам, критикувам или разпространявам слухове за другите.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 24 Март, 2016

ИСКРЕНОСТ ВЪТРЕ В ЧОВЕКА

От Джойс Майер – 24 Март, 2016

 

Смили се за мене, Боже, според милосърдието Си; Според множеството на благите
Си милости изличи беззаконията ми.

Измий ме съвършено от беззаконието ми,
И очисти ме от греха ми.

Защото престъплението си аз признавам,
И грехът ми е винаги пред мене.

На Тебе, само на Тебе, съгреших,
И пред Тебе сторих това зло;
Признавам това, за да бъдеш оправдан, когато говориш,
И да излезеш непорочен, когато съдиш.

Ето родих се в нечестие,
И в грях ме зачна майка ми.

 Ето, понеже желаеш искреност вътре в човека,
Научи ме мъдрост в скришното на сърцето ми.

Псалми 51:1-6

 

Заглавието под този прочетен псалом „За първия певец, псалом на Давида, когато пророк Натан дойде при него, след като беше влязъл той при Витсавия.“ Давид извика към Бог за милост, защото бе съгрешил с Витсавее, и когато научи, че е бременна, той изпрати съпруга и в битка, където беше убит.

 

След като Давид изповяда своя грях, Натан му каза, „И Господ отстрани греха ти; няма да умреш. Но понеже чрез това дело ти си дал голяма причина на Господните врагове да хулят, затова детето което ти се е родило, непременно ще умре.“ (2 Царе 12:13-14)

 

Това е първият урок, който искам да научите от този инцидент. Когато провалите Бог вие наранявате себе си, но също така и позорите Неговото име. Всеки път, когато направите погрешна стъпка има такива, които гледат и радостно сочат с пръстите си. Двете неща винаги вървят заедно. Не само, че носите позор върху името на Бог, но и вие се проваляте. Знаете кое е правилно, но избирате погрешното.

 

Като че ли това не е достатъчно, а и нечестивия също ви шепне, „Вижте колко сте лоши. Бог няма да ви прости. Това, което направихте е твърде ужасно.“ Разбира се той лъже, защото това е, което прави най-добре. Не слушайте тези думи, защото няма грях, който сте признали и Бог не може да ви прости. Може да трябва да носите белезите или да платите цената, но Бог ще измие греха.

 

Има и нещо друг, което може да научим от това: Трябва да се изправяте срещу реалността. Вие съгрешавате. Не се подчинявате на Бог. Какво ще направите за вашия грях? Може да намирате оправдания (и повечето от нас са добри в това), или може да последвате примера на Давид. Когато пророкът казва, „Ти си тоя човек. Така казва Господ Израилевият Бог: Аз те помазах за цар над Израиля, и те избавих от Сауловата ръка; (2 Царе 12-7). Царят не отрича обвиненията си или да се опитва да оправдава действията си.

Давид призна, че е съгрешил и изповяда греха си.

 

Той пише в Псалма малко по нагоре: Защото престъплението си аз признавам,
И грехът ми е винаги пред мене. На Тебе, само на Тебе, съгреших,
И пред Тебе сторих това зло;
Признавам това, за да бъдеш оправдан, когато говориш,
И да излезеш непорочен, когато съдиш“ (Псалми 51:3-4).

 

Ако следвате Исус Христос не само, че заявявате пред себе си, семейството и на света своята вяра в Спасителя, но също така заявявате своята позиция за истинна. За нас е лесно да лъжем себе си, но Бог ни е призовал да бъдем абсолютно, напълно и педантично честни в искреността вътре в нас. Не гледайте начина, по който другите се измъкват или как оправдават поведението си. Не може да обвиняваме другите, дявола или обстоятелствата.

 

Когато се провалите, напомнете на себе си, че Великият цар на Израел извика към Бог казвайки, „Грехът ми е винаги пред мене“(3 стих). Тези грехове, провали или недостатъци (пропуски, слабости - или както решите да им казвате) винаги ще бъдат там докато не ги приемете и признаете пред Бог; само тогава ще познаете радостта да живеете с почтеност и в истината.

 

Стремете се да живеете с истината във вътрешното ви същество. Вие и Бог сте единствените, които знаят какво има във вашето сърце. Живейте в почтеност и истина.

 

Молитва:  Святи Боже, Давид се молеше, „ Ето, понеже желаеш искреност вътре в човека,
Научи ме мъдрост в скришното на сърцето ми.“

Чрез Исус Христос, умолявам Те да ми помогнеш да желая истината в себе си, да живея по начин, по който ще съм почтен и открит към Теб. Знам, че живота, който Ти почете е живота, който Ти благослови. Амин.

 

 Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 23 Март, 2016

ЩО Е ТОВА В РЪКАТА ТИ?

От Джойс Майер – 23 Март, 2016

 

Тогава Господ му каза: Що е това в ръката ти? А той рече: Жезъл.

Изход  4:2

 

В Изход Бог се яви на Моисей, за да му каже да поведе израилтяните от Египет, но Моисей не вярваше, че може да направи всичко, което Бог искаше от него да извърши. Бог отговори на оправданията на Моисей  с въпроса, "Какво е това в ръката ти?"

 

Бог всъщност му каза по същество, „Спри да ми казваш какво не притежаваш и какво не можеш да направиш, а ми кажи какво имаш – какво е това в твоята ръка?“ Тогава Бог взе каквото имаше Моисей - жезъл (тояга) и я изпълни с Неговата сила.

 

Бог може да използва всичко, което искаме да Му предложим? Ако Той може да използва жезъл, то със сигурност може да използва вас и мен!  Не чакайте докато откриете как да го направите със собствени сили, а позволете на Бог да ви изпълни с Неговата сила сега и извършете това, което Той иска от вас чрез Неговата сила.

 

Насърчителна мисъл: Когато дам на Бог това, което имам, Той ще извърши велики неща чрез мен.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 22 Март, 2016

ПРЕДАЙТЕ МУ СЕ!

От Джойс Майер – 22 Март, 2016


Към Тебе, Господи, издигам душата си.

Псалми 25:1

 

Това е много кратък, но мощен стих. Всъщност  дава отговор за целия ви живот: да го предадете на Господа.

 

Това не означава, че трябва да предадете на Бог само вашите тревоги и проблеми, а означава да Му предадете цялото си съществуване и всичко в него. Приемете истината, която ще ви направи свободни от умора и чувството да искате да се откажете.

 

Преди се изморявах при подготовката на събранията. Влагах толкова много труд и се стараех, за да бъде всичко наред, че работих до изтощение. Тогава научих, че всичко, което трябва да направя е да предам на Бог живота си и всичко вътре в него. Когато издигаме глас към Него, Неговият мир ни изпълва.

 

Когато се молите тази вечер предайте целия си живот на Бог и преживейте свободата на това да знаете, че пред каквото и да се изправите (добро или лошо) Той държи всичко под контрол.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 21 Март, 2016

НАПРАВЕТЕ НАЙ-ДОБРОТО, НА КОЕТО СТЕ СПОСОБНИ

От Джойс Майер – 21 Март, 2016

 

Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако съгреши някой, имаме ходатай {Или, Утешител. Вж. Иоан 14:16}* при Отца, Исуса Христа праведния.

 Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят.

1 Йоаново 2:1-2

 

Вие имате отговорност към хората, но Бог не ви прави отговорни за тяхната радост. Може да имате деца, братя и сестри или съпруг/съпруга, които Бог ви е дал да обичате, възпитавате и грижите, които изглежда не се интересуват от вашето свидетелство. Някои хора просто отказват да бъдат щастливи, затова не им позволявайте да откраднат вашата радост.

 

Не може да поправите всички и не би трябвало да поемате вината за всичко погрешно, което се случва в на някой друг живота. Очевидно е, че не може да накарате всички, които познавате да повярват в Исус, но може да ставате всяка сутрин и да правите всичко възможно и тогава да вярвате на Бог за най-доброто.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 20 Март, 2016

СЛЕДВАЙТЕ БОГА С ДРЪЗНОВЕНИЕ

От Джойс Майер – 20 Март, 2016

 

… А праведните са смели като млад лъв.

Притчи 28:1

 

Бог ви е създал уникални и ви е надарил, за да изпълни Своята цел за живота ви. Може да е нещо, което другите смятат за „важно“ или „страхотно“, или може да е нещо, което другите хора не намират за впечатляващо. Например ние живеем в общество, което оценява по-високо лекар, отколкото да бъдете чистач; някои смятат, че да  водиш изучаване на Библията е някак си по-добре, отколкото да си майка, която си стои у дома, но наистина, това, което има значение е, че вие ​​правите това, което Бог ви призовава да направите. Независимо от избраната от вас професия или как сте избрали да прекарате времето, което Бог ни дава на тази земя, единственият начин да намерите радост и удовлетворение е да живеете живота си според Неговата воля.

 

Святият Дух ни води към Божията воля. Открих, че тази смелост е необходима, за да бъдем водени от Святия Дух, защото Той невинаги може да ни накара да направим това, което всички останали правят. Някои несигурни хора са склонни да се чувстват „по-безопасно“ правейки това, което правят другите. Те се страхуват да стоят самостоятелно или да се изправят срещу тълпата. Но понякога Бог ни призовава да направим нещо ново или различно и ние трябва да искаме да имаме волята да „разбием границите“ и да извършим това, което ни е възложил. Това е един от начините да почетем Бог и да покажем любовта си към Него.

 

Всеки път, когато излезете извън границите на това, което другите хора казват е допустимо или „вярно“ ние рискуваме да бъдем съдени или критикувани. Несигурни хора обикновено ще оправдаят очакванията и нуждите на другите, отколкото да посрещнат към себе си неодобрение и възможно отхвърляне. Трябва да бъдем сигурни в Бог и да не позволяваме на такива неща да ни пречат на това да следваме Святият Дух и да изпълняваме дадената ни от Бог цел.

 

Наистина ли вярвате, че вършите това, за което ви е създал Бог да извършите или сте позволили на мненията на другите хора да ви попречат и забавят? Велика радост и много добри неща ви очакват, когато вие продължите напред със смелост във всичко, което Бог ви е създал и призовал, за да извършите!

 

Обичайте Бог днес:  Какво усещате, че Бог ви призовава да извършите, но сте загубили увереност, за да го извършите в миналото? Разчупете границите и бъдете смели!

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 19 Март, 2016

ЧИЯ ГЛЕДНА ТОЧКА Е ?

От Джойс Майер – 19 Март, 2016

 

Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христа.

2 Коринтяни 11:3

 

Когато насърчавате хората да мислят позитивно, те често отвръщат „ Това не е реалността.“ Но истината е, че позитивното мислене може да промени вашата сегашна реалност. Бог е позитивен и това е Неговата реалност. Той е това, което е – начина, по който мисли и начина, по който Той ни насърчава да бъдем. Той казва, че всички неща може да работят за наше добро, ако ние Го обичаме и искаме Неговата воля в живота си (Римляни 8:28 - Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение). Той казва, че трябва винаги да вярваме за най-доброто на всеки човек (1 Коринтяни 13:7- Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи).

 

Казано е, че деветдесет процента от това, за което се притесняваме никога не се случва. Защо хората приемат това, че да си негативен е по-реалистично, отколкото да си е позитивен? Това е просто въпрос на това как искаме да погледнем на нещата от гледната точка на Бог или Сатана. Извършвате ли собствено мислене като избирате мислите си внимателно или мислите пасивно, за каквото става и мислите просто идват във вашия ум? Какъв е произходът на вашите мисли? В съгласие ли са с Божието Слово? Ако те не са значи не идват от Бог.

 

Негативното мислене ви прави нещастни. Защо да бъдете нещастни, когато можете да сте щастливи?

 

Молитва:  Господи, моля Те да направиш Твоето Слово живо за мен, за да мога да виждам проблемите в живота от Твоята гледна точка. Искам моите мисли да бъдат в съответствие с Твоите. Амин.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 18 Март, 2016

ДУХОВНАТА ВЛАСТ

От Джойс Майер – 18 Март, 2016

 

 Бъдете послушни на вашите наставници и покорявайте им се, (защото те бдят за душите ви, като отговорни за тях), за да изпълнят това бдение с радост, а не с въздишане; защото да бдят с въздишане не би било полезно за вас.

Евреи 13:17

 

Нашето модерно общество е абсолютно изпълнено с бунт, а той ни пречи да чуем Бог. Забелязал съм, че много, много хора имат проблеми, свързани с властта. Това е вярно в бракове, семейства, училища, фирми, граждански дейности, както и цялата ни култура. Признаването на духовната власт на практика несъществува.

 

Много често, когато пастор се опита да внесе някакъв вид корекции, хората се разстройват и искат да напуснат църквата – и това не е правилно. Павел коригираше хора често; това беше част от неговата работа, като духовен водач, което носи и отговорност спрямо духовните водачи и днес. Павел казва: Защото не господаруваме над вярата ви, но сме помощници на радостта ви; понеже, колкото за вярата, вие стоите твърди“ (2 Коринтяни 1:24).  Ако разберем и вярваме, че духовната власт съществува, за да насърчава нашата радост, ние ще я приемем и когато го направим нашата радост ще се увеличи, както и способността да чуваме Божия глас.

 

Духът на бунт,  който действа в света днес е духът на антихриста според 2 Солунци 2:7-8.

Защото оная тайна, сиреч, беззаконието, вече действува, но само догдето се отмахне отсред оня, който сега я възпира; и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си (2 Солунци 2:7-8). Хората днес казват, че изискват техните права, но в действителност те често просто се противопоставят на всяка власт.

 

Божието Слово за вас днес: Бъдете покорни на властта като служба към Господа, и Той ще благослови да просперирате.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 17 Март, 2016

ЗАЩО ЛИ БОГ ЧАКА ТОЛКОВА ДЪЛГО?

От Джойс Майер – 17 Март, 2016

 

А Исус ги погледна и рече им: За човеците това е невъзможно; но за Бога всичко е възможно.

Матей 19:26

 

Когато Бог каза на Авраам, че ще го благослови, Авраам каза на Бога: "Това е добре, но това, което наистина искам, е син." Бог каза: "Аз ще ти дам това, което искаш", но Той не го даде на Авраам веднага. Словото пише, а Авраам беше на сто години, когато се роди син му Исаак (Битие 21:5). Всъщност изминаха двадесет години от времето, когато Бог беше обещал на Авраам, че ще му се роди син. На практика Авраам беше прекалено стар, когато Бог му даде обещания син.

 

По времето, когато Авраам стана баща на това дете, жена му вече беше преминала през промяната на живота. Тя имаше безплодна утроба. Така, че не само Авраам, но и Сара издигаха молитва пред Бог и имаха нужда от чудо.

 

Не е ли интересно, когато понякога молите Бог за нещо, Той позволява да мине толкова дълго време, след което единственото нещо, което може евентуално може да ви помогне е чудо? Защо Бог прави това? Защото очите на Господа се обръщат {Еврейски: Тичат.}* насам-натам през целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на ония, чиито сърца са съвършено разположени към Него (2 Летописи 16:9).

 

Когато Марта и Мария изпратиха да повикат Исус да дойде и да послужи на техния брат Лазар, който беше тежко болен, защо Исус престоя два дни там, където беше докато Лазар всъщност умря и беше погребан, преди Той да отиде и да го възкреси от мъртвите? Това е така, защото Исус вече знаеше какво ще извърши с него.

Ако някой е умрял (има мечта, желание, искане, нужда) за Бог няма значение, че е умрял. Той може отново да го върне към живот в Неговото време, защото е Бог на чудеса. Нищо не е прекалено трудно за Него. Ето защо  никога не му се налага да бърза. Защо това изглежда така, сякаш Той често изчаква, докато нищо друго няма да може да помогне освен, чудо.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 16 Март, 2016

ПАСИВНО СЪЗНАНИЕ

От Джойс Майер – 16 Март, 2016

 

 

 Нито давайте [някакво] място [не давайте никаква възможност] на дявола.

Ефесяни 4:27

 

Може би най-добрия начин да интерпретираме тези думи на апостол Павел е да ги кажем по този начин: Не давайте на дявола възможност. Има много начини, по които всъщност даваме на дявола пролука да се нахвърли върху нас. Един от тези начини включва това да бъдем пасивни.

 

Да бъдете пасивни е противоположното на това да бъдете активни. Това може да бъде опасен проблем, защото означава, че не сте пазители, не стоите активно изправени и не сте нащрек. Един от най-измамните трикове на дявола е да ви накара да не правите нищо и да се чувствате удовлетворени от това.

 

Открих голямо разнообразие от определения за думата пасивен, но бих го описала като липса на усещане, липса на желание, апатия, мързел, и равнодушието. Тя е това, което Йоан посочва, когато пише на църквата в Лаодикия: Зная делата ти, че не си студен нито топъл. Дано да беше ти студен, или топъл“ (Откровение 3:15)

 

Това ми напомня на нещо, което ми каза някой преди години. „ Бях добър християнин днес,“ каза той. „Не съм наранил  или обидил никой.“ В момент на прозрение аз казах, " Но не си и направил нищо добро за никой?

 

Той се втренчи в мен за няколко секунди преди да каже, „ Предполагам, че досега не съм мислил по този начин. Бях толкова загрижен да не направя нещо лошо, че не съм се мислил за това да направя нещо добро.“

 

Това е един от триковете, с който дявола си играе в нашето съзнание. Единственото, което трябва да направим е да четем Библията и да открием, какво казва Бог. Павел пише в Тимотей: По тая причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце. Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение“ (2 Тимотей 1:6-7).  Павел казва на младия си ученик да се разтърси, обмисли и да направи нещо, което е добро за нас. Павел ни призовава да се раздвижим и да започнем да използваме даровете, които Бог ни е дал.

 

Дяволът знае, че тази неактивност, ленивост или невъзможност да упражняваме волята ни за правене на добро може да ни хвърлят в крайното поражение. Докато се движим срещу дявола, можем да спечелим битката.

Когато не правим нищо ставаме негова основна мишена. Когато ние сме в действие, страстни за вярата и ревностни да следваме Бога можем да унищожим цялото влияние на дявола.

 

Петър пише на преследваните вярващи в неговите дни: Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата“ (1 Петрово 5:8-9а).

 

Стресирах се, защото виждам много вярващи, които не изпитват страстно чувство за нищо, затова и не правят  нищо. Те посещават богослужения и  хвалят Господа, когато имат желание. Четат Библията, ако имат енергията и времето за това. Ако не почувстват, че трябва да направят нещо, просто не го правят.

 

Това не е Божия начин. Ние трябва да се раздвижим по начина, по който Павел подтиква Тимотей. Ще разгледам себе си като пример, за да ви покажа какво всъщност имам предвид. Не се наслаждавам на физически упражнения толкова много, но колкото повече ги правя, толкова по-лесно ми става и се чувствам по-добре. Беше много тежко, когато за първи път ги започнах. Нещо повече болеше ме. Мускулите ми бяха възпалени. Болеше ме навсякъде и исках да се откажа. Била съм неактивна (пасивна) за толкова дълго време към физически упражнения, че е болезнено! И моето физическо състояние само се влошаваше докато не правех нищо за него. Но упражненията, които правех постоянно (системно) в крайна сметка дадоха резултат.

 

Нека ви насърча да раздвижите себе си. Да бъдете активни. Вие не искате да оставяте на дявола пространства, които да използва като не правите нищо. Ако направите усилие да хвалите Бог и да четете Библията по този начин давате възможност на Бог да ви благослови. Ако не направите това усилие каните врагът в живота си. Раздвижете се! Започнете от днес.

 

Молитва: Господи, помогни ми да раздвижа себе си, особено в тези дни, когато не се чувствам пламенен. Помогни ми да запомня, че това е действие на волята, което е богоугодно. В името на Исус, Те моля, помогни ми да остана бдителен и активен, което означава и да бъда победител. Амин

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 15 Март, 2016

МОЛЯ ВИ НЕ БЪДЕТЕ РЕЛИГИОЗНИ

От Джойс Майер – 15 Март, 2016

 

Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери! защото чистите външността на чашата и блюдото, а отвътре те са пълни с грабеж и насилие.

Матей 23:25

 

Исус често е наказвал религиозните водачи по онова време, защото въпреки че те извършиха много добри дела, но ги направиха с грешни мотиви. Изобилието от изпълняването на религиозни ритуали невинаги означава, че личността, която ги извършва е близо до Бога. Вярвам, че тази религиозна дейност може да ни държи далече от това ние да имаме по-дълбоки взаимоотношения с Бог и да слушаме какво Той ни говори.

 

Исус умря, за да отвори път за нас, за да имаме близост с Бог и това би трябвало винаги да е преди всякакви добри дела. Наистина е възможно да вършим религиозни неща докато нашето сърца са далече от Бог. Ние трябва да правим често "проверки за мотиви." Бог е по-загрижен, защо правим неща, отколкото Той е с това, което правим, когато става дума за изпълняване на религиозни ритуали.

Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца, ето що е: да пригледва човек сирачетата и вдовиците в неволята им, и да пази себе си неопетнен от света. (Яков 1:27). Бог иска от нас наистина да обичаме и да се грижим за наранените хора много повече, отколкото  иска  да се опитваме да се впечатлим един друг с дълги, красноречиви молитви.

 

Религиозните хора правят много неща, за да се подобри репутацията им, а не за да служат на Бог. Те могат да се занимават с всякакви добри дела, но рядко, ако изобщо се включат някога в това наистина да споделят сърцата си с Бог, или да Му позволят  да сподели Своето сърце с тях.

Тези хора наистина рядко чуват Божия глас или се насладят на дълбоко общение с Него.

 

Божието Слово за вас днес: Фокусирайте се върху общението си с Бог, а не бъдете просто религиозни.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 14 Март, 2016

ФОКУСИРАЙТЕ СЕ ВЪРХУ НАСТОЯЩЕТО

От Джойс Майер – 14 Март, 2016

 

Не че съм сполучил вече, или че съм станал вече съвършен; но гоня изподир, дано уловя, понеже и аз бидох уловен от Христа Исуса.

Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя, - като забравям задното и се простирам към предното,

пускам се към прицелната точка за наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса.

Филипяни 3:12-14

 

Ако сте нещастни поради нещата, които са ви се случили в миналото ви насърчавам да направите както направих аз и да се фокусирате в нова посока. Решете да бъдете каквито Бог иска от вас да бъдете, да имате това, което Бог иска да имате и да получите това заради, което Исус умря, за да ви даде.

 

Когато се чувствате обезсърчени кажете, „ Няма да живея в робство повече. Не мога да променя това, което съм извършил в миналото, но мога да направя нещо за в бъдеще. Ще започна да се наслаждавам на живота и ще имам това, което Исус ми даде.  Ще загърбя миналото и ще следвам Бог от днес нататък!“

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 13 Март, 2016

КРИТИЧНО СЪЗНАНИЕ

От Джойс Майер – 13 Март, 2016

 

[Исус казва] Не може добро (здраво) дърво да дава лоши (безполезни) плодове; или лошо (заразено) дърво да дава добри плодове.

Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огън.

И тъй, от плодовете им ще ги познаете.

Матей 7:18-20

 

Срещали ли сте някога някого, който притежава „дара на съмнението“? Те са навсякъде дори и в църквата. Наскоро чух човек да коментира за една жена от църквата, която посещава. Той казва, че тя винаги изглежда мислела най-лошото за всички. Ако някой направел нещо щедро тя би казала, „Каква полза ще очаква от това? Предполагам той иска всички да му ръкопляскаме и благодарим.“

 

От една страна, някой коментира за това колко приветлив и щастлив човек е и е разпоредител. „Това е неговото лице пред обществото,“ каза жената. „Той винаги се усмихва, но се обзалагам, че щом се прибера вкъщи далеч от всички не се усмихва по същия начин.“

 

Този човек отиде и я смъмри за нейното критично отношение, а жената отговори само с думите: „ Просто казвам нещата както ги виждам. Вие винаги се опитвате да направите нещата да изглеждат по-добре отколкото всъщност са.“

 

Вярвам, че този мъж е направил добро решение. През годините на служение открих, че когато някой с дух на критика дойде в домашна група или събрание не отнема много време преди другите да се заразят с него. Това ми напомня на поговорката за едната лоша ябълка, която разваля цялата крина.

 

През годините срещнах хора, които приличаха много на тази жена.  Те често бяха измъчвани от тяхното критично отношение, духа на критика и съзнание изпълнено със съмнения. Също така те са разрушили много взаимоотношения, чрез техните думи.

 

Матей 7:18 се казва така „лошите плодове“ ни разкриват какво е „дървото,“ но това не ни дава правото да отсъждаме. Трябва да помним, че никой не е съвършен и всеки от нас в момента е в процес на усъвършенстване. През това време не е разумно да бъдем твърде тясно свързани с такива хора. Трябва да внимаваме да не ги съдим според нашите човешки стандарти и вярвания. Най-добре е да се молим за тях и да продължаваме да имаме богоугодно отношение. Част от това да бъдем любящи и грижовни християни е да осъзнаем, че хората може да не виждат нещата в живота си точно както ние ги виждаме. Ние не сме всички на едно ниво в християнската зрялост, но може да бъдем сигурни, че Бог знае всичко за всеки един от нас. Затова да загърбим всяко съдийство и да го оставим на единствения праведен съдия - Исус Христос.

 

Яков пише: Не се одумвайте един друг, [мои]братя; който одумва брата или съди брата си, одумва закона и съди закона; а ако съдиш закона, не си изпълнител на закона, но съдия.

Само Един е законодател и съдия, Който може да спаси и да погуби; а ти кой си та съдиш ближния си? (Яков 4:11-12)

Павел пита, „Кой си ти, що съдиш чужд слуга? Пред своя си господар той стои или пада.
Но ще стои, защото Господ е силен да го направи да стои.“ (Римляни 14:4)

 

Молитва: Скъпи Небесни Татко, прости ми за това, че критикувам другите. Знам, че Ти си единствения, който може да съди децата си. Помогни ми да запомня, че всички ние включително и аз трябва да отговаряме пред Теб и само пред Теб. Помогни ми, Господи, да давам добри плодове в живота си за Твоя слава. Амин.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 12 Март, 2016

ДАВАЙТЕ ПРОСТРАНСТВО И СВОБОДА

От Джойс Майер – 12 Март, 2016

 

По-добре са двама, отколкото един,
Понеже те имат добра награда за труда си;

 Защото, ако паднат, единият ще дигне другаря си;
Но горко на оня, който е сам, когато падне,
И няма друг да го дигне.

Еклисиаст 4:9-10

 

Някои хора винаги се опитват да ни накарат  да отговаряме на предварително настроени схеми, но това са тези редки хора, които всъщност насърчават индивидуалност и неподчинение. Трябва да прекарваме време с хора, които ни приемат такива каквито сме. Едно от многото неща, които съм оценявам в моя съпруг през годините е, че той ми дава пространство и дори ме насърчава да бъда себе си. Ето например аз съм личност, която обича да прекарва време сама. Когато имам нужда от няколко часа или дори няколко дни от пространство мога просто да кажа на Дейв това и няма да се почувства като че ли го отхвърлям. Той разбира, че съм просто такава.

 

Наскоро консултирах една жена, която казва, че нейния съпруг я бил подлудявал, защото не я оставял насаме дори за един час. Той искал да бъде с нея постоянно. Когато тя се е опитала да му обясни, че има нужда от пространство той се засегнал и приел нейната нужда като персонално отхвърляне. За  да имаме здравословни взаимоотношения трябва да даваме на хората пространство и свобода.

 

Молитва: Господи помогни ми да бъда способен да споделям  моите лични нужди към тези, които обичам, без да ги карам да се чувстват отхвърлени. Дай им в сърцата разбирателство, за да ме приемат такъв какъвто съм и да ме насърчават. Амин.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 11 Март, 2016

БЪДЕТЕ СМЕЛИ!

От Джойс Майер – 11 Март, 2016

 

Нечестивите бягат без да ги гони някой,
А праведните са смели като млад лъв.

Притчи 28:1

 

Една от основните причини хората да не се молят  и че те не са склонни да се молят на Бог за това, от което се нуждаят и искат е, че  не се чувстват достойни. Те не се чувстват добре за себе си; не се чувстват достатъчно духовни, затова не вярват, че Бог ще ги чуе и без това. Всички правим грешки и когато направим трябва да получим Божията прошка и милост, която позволява на Неговите благословения да потекат дори и когато сме направили грешки.

 

Когато общуваме с Бог и издигаме молба към Него ние трябва да знаем нашата позиция като синове и дъщери на Бог, който ни направи праведни чрез кръвта на Исус. В противен случай може да не чуваме Неговия глас ясно или да не разбираме Неговите отговори правилно. Виждате ли ние толкова често мислим, че нашата праведност се основава на това да вършим нещата „правилно“ да говорим  „правилно“, да се държим по „правилния“ начин или да имаме „правилното“ отношение. Истината е тази, че не можем да се направим себе си праведни.

 

Истинската библейска правда, не се основава на това, което ние правим добре, а на това, което Исус направи за нас. Неговата правда стана и наша чрез вяра и веднъж щом повярваме в това тогава постепенно ще покажем повече и по-правилно поведение. Но винаги трябва да помним, че Бог отговаря на нашите молитви, защото е добър, а не защото ние сме. Можем да се приближим при Него смело в молитва и да очакваме да чуваме от Него всеки един ден.

 

Божието Слово за вас днес: Бог ще превърне вашите грешки в чудеса, ако Му се доверите и се молите смело.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 10 Март, 2016

ПРОСТЕТЕ НА ТЕЗИ, КОИТО СА ВИ НАРАНИЛИ

От Джойс Майер – 10 Март, 2016

 

И като коленичи, извика със силен глас: Господи, не им считай тоя грях. И като рече това, заспа.

Деяния 7:60

 

В Деяние 6 и 7 четем историята за Стефан, който беше извикан пред  Еврейския съвет и лъжливо обвинен в хула против  Бога и Моисей,  чрез проповядване на благовестието. След като изнесе проповед, която разгневи съвета, той е изваден и убит с камъни. Но дори, когато те хвърляха по него камъни Стефан се молеше за враговете си казвайки:

Господи Исусе, приеми духа ми! И като коленичи, извика със силен глас: Господи, не им считай тоя грях. И като рече това, заспа“ (Деяния 7:59,60).

 

Страхувам се, че ако бях в тази ситуация бих се изкушила да взема един камък и да им отвърна хвърляйки го обратно към тях. Но не това направи Стефан. Той прости на своите мъчители и се моли за тях казвайки по същество, "Прости им, Господи, те не разбират какво правят." По-голямата част от времето тези, които ни нараняват не разбират какво правят. Те просто действат егоистично. Преди години някой ми каза нещо, което ми помогна. Той каза, че 95 процента от времето, когато хората нараняват нашите чувства те не са искали да го направят.

 

Бог не иска да имаме засегнато или наранено сърце. Ако имаме ние няма да можем да служим на другите. Може да мислите, че това не се отнася до вас, защото вие не разполагате със служение или платформа. Но всеки вярващ има служение. Може да не сте на платформа поучавайки, но вие имате служение към своите деца, към своя съпруг/ съпруга, семейството си към Бог. Как можем правилно да славим Бога с погрешно отношение на сърцето? Лесно е за нас да сме обидчиви. Но според Библията любовта не се обижда лесно.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 9 Март, 2016

НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА ЕМОЦИИТЕ СИ ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ

От Джойс Майер – 9 Март, 2016

 

Не се заблуждавайте, любезни мои братя;

Яков 1:16                

 

Ако ние желаем да ходим със Святия Дух всичките ни действия трябва да бъдат ръководени от Божиите принципи. В царството на Духа има точен стандарт за добро и лошо и това как се чувстваме, не променя този стандарт.

 

Ако правим правилното нещо, което изисква "да" от нас, тогава то трябва да бъде "да"независимо дали се чувстваме развълнувани или обезкуражени. Ако е „не“, тогава е „не“. Принципния живот е изключително различен от емоционалния живот. Когато емоционален човек се чувства развълнуван или щастлив може да извърши това, което обикновено не би направил. Но когато се чувства студен и безчувствен или меланхоличен, той няма да изпълни задълженията си, защото чувствата му отказват да сътрудничат.

Всички, които желаят да бъдат наистина духовни трябва да се сверяват ежедневно съгласно божествените принципи. Един добър знак, за да покажете, че израствате и съзрявате в Христос е, когато постоянно се покорявате, дори когато нямате това чувство.

 

Научете се да не питате себе си относно това как се чувствате, но вместо това се запитайте дали да направите нещо е правилно или не. Може да знаете, че трябва да направите нещо, но да не чувствате, че трябва. Може да искате  да го чувствате така, но това няма да доведе до нищо добро. Трябва да живеете според принципи и просто да избирате да правите това, което знаете, че е правилно. Може да има определено нещо, което искате да направите толкова много. То може да е покупка, която искате да направите, която знаете, че е твърде скъпа. Вашите чувства гласуват с "да", но сърцето ти казва "не". Кажете на чувствата си ,че те не получават право на глас. Те са твърде незрели, за да гласуват и никога няма да гласуват за това, което е най-доброто за вас в дългосрочен план.

 

Ние не позволяваме на хора да гласуват на политически избори, докато не навършат осемнадесет, защото предполагаме, че биха били твърде незрели, за да знаят какво правят.  Защо не гледаме на емоциите си по същия начин?

 

Те са винаги част от вас, но са много незрели. Те са лишени от мъдрост и не може да им се има доверие, за да направят правилното нещо, затова просто не ги оставяйте да гласуват. Ние сме зрели, но нашите емоции не са и ако те бъдат оставени непокътнати, животът ни ще бъде поредица от недовършени и разочароващи начинания.

 

Доверете се на Него: Молете се и искайте от Бог да ви помогне да Му се доверите повече отколкото се доверявате на вашите емоции.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 8 Март, 2016

НАПОМНЯНИЯ

От Джойс Майер – 8 Март, 2016

 

По тая причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце.

Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.

2 Тимотей 1:6-7

 

Няма значение какъв вид проблем имаме в живота си ние имаме нужда от себевладение и дисциплина, за да спечелим и запазим победата. Вярвам, че това е особено вярно по отношение на нашия начин на мислене и битката за нашия ум. Това, което е започнало евентуално в ума излиза от устата и преди да се усетим ние казваме на всички, които ни слушат как се чувстваме. Трябва да дисциплинираме ума, устата, чувствата и нашите действия така, че те всички да са в съгласие с това, което Божието Слово казва.

 

Всяко качество на Бог във вас и мен, сам Бог е вложил в нас под формата на семе в деня, когато сме приели Христос (вижте Колосяни 2:10). С течение на времето и чрез преживявания в живота семето на Христовия характер започва да расте и да дава плодовете на Святия Дух: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание (вижте Галатяни 5:22-23).

 

Открих, че на практика е невъзможно да действате в някой от другите осем плодове на Духа, ако не упражнявате себевладение. Как може вие и аз да останем спокойни например по средата на една обезпокоителна ситуация, ако не проявим сдържаност? Или как може да обичаме и да вярваме за най-доброто на някой, след като той постоянно ни е наранявал, освен ако не използваме плода на себевладение?

 

Като християни имаме плодовете на Духа в нас, но трябва да изберем да действаме чрез тях с цел. Ако не го правим това ни превръща в плътски християни. Тези, които са под контрола на човешки импулси и ходят в плътските страсти (вижте 1 Коринтяни 3:3). Колкото повече действаме, чрез плодовете на Духа толкова по-силни ставаме.

 

Нашите мисли и думи са две области, в които Святият Дух постоянно ни подтиква да действаме чрез себевладение. В Библията се казва така „…  Защото, каквито са мислите в душата му - такъв е и той“ и „защото от онова, което препълва сърцето му, говорят неговите уста“ (Притчи 23:7; Лука 6:45б).

 

Сатана постоянно се опитва да ни накара да приемем грешни мисли за всичко от Божията любов към нас (или липсата на такава) за това ужасно нещо, което ще ни се случи после. Защо? Защото той знае, че веднъж щом започнем да приемаме и вярваме на неговите лъжи ще бъде въпрос на време, когато ще започнем да ги изговаряме с устата си. И когато започнем да ги изговаряме ние отваряме врата за грешните неща, които ще дойдат в живота ни (вижте Притчи 18:20-21).

 

Ами ако, вместо това позволим на нашите умове да излязат над всички неща, които са ни наранили  и си напомняме да мислим за всички добри неща, които Бог е донесъл в живота ни? Когато позволяваме на сатана да изпълва нашите умове с безпокойство, тревожност, съмнения ние загубваме нашата способност да вземаме добри решения. Безпокойството също е неблагодарност по природа. Забелязала съм как хората, които се безпокоят, рядко имат добър живот. Те говорят за трагедии, провали, болести и загуби. Изглежда те не могат да се фокусират върху добрите неща, които все още имат в живота си.

 

Опитайте това. Всеки ден се фокусирайте върху нещата, които Бог е направил за вас през миналото. Това ще направи по-лесно за вас да очаквате добри неща в бъдеще. Докато пишех тези думи си мислех за паметниците споменати в Старият Завет.  Често хората са нареждали купища камъни като напомняния, че Бог ги е избавил или им се е явил. Когато те поглеждали назад си спомняли, те били способни да вървят напред и да вярват.

 

Псалмистът пише, „Боже мой, душата ми е отпаднала дълбоко в мене;

Затова си спомням за Тебе от земята на Иордана

И на планините Ермон, от гората Мисар“ (Псалми 42:6). Той напомня на себе си за минали победи. Когато е имал проблеми си е припомнял  великата Божия работа в живота на хората.

 

Когато съмненията се опитват да се промъкнат вие можете да направите това, което псалмистът  е направил. Можете да погледнете назад и да си спомните, че Бог винаги е бил със Своя народ. Всеки от нас е имам време, в което се е питал дали ще успеем. Но го направихме и успяхме.

 

Молитва: Велики Боже прости ми, че позволявам на малките неща в живота да ме разсейват  и да отнемат мислите ми далече от Теб. Чрез Исус Христос ми помогни винаги да помня, че Ти си с мен в добрите и лошите времена. Амин.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 7 Март, 2016

СТРЕМЕЖ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

От Джойс Майер – 7 Март, 2016

 

 Не че съм сполучил вече, или че съм станал вече съвършен; но гоня изподир, дано уловя, понеже и аз бидох уловен от Христа Исуса.

Филипяни 3:12

 

Наша работа е да се стремим към белега на съвършенство и все пак Библията ни учи, че няма да постигнем съвършенство, докато Исус, Съвършеният не дойде да ни вземе да живеем с Него за вечността.(вижте 1 Коринтяни 13:9-10  - Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме; но когато дойде съвършеното, това, което е частично, ще се прекрати). Ние може да растем и да се справяме все по-добре и по-добре, но ако получим съвършенство в поведението ни  вече няма да се нуждаем от Исус. Това никога няма да се случи.

 

Ние, обаче, може да имаме съвършени сърца към Бог като изцяло искаме Неговата воля и правим всичко възможно, за да работим със Святия Дух към тази цел. Бог вижда вашите сърца и ги брои за съвършени дори докато правите пътуването си към съвършенството.

 

Насърчителна мисъл:  Аз се стремя към прицелната точка на съвършенство в Христос.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 6 Март, 2016

ОТВОРИ ПЪТЯТ

От Джойс Майер – 6 Март, 2016

 

 И като се кръсти тя и домът й, помоли ни, казвайки: Ако ме признавате за вярна Господу, влезте в къщата ми и седнете. И принуди ни.

Деяния 16:15

 

Mary Mc Leod Bethune (1875–1955) беше една от най-запомнящите се черни жени на нейното време. Завършила Moody Bible Institute, тя отваря училище за черни момичета в Дейтона Бийч, Флорида. От 1935-1944 е била специален съветник по въпросите на малцинствата на президента Франклин Рузвелт. Тя е първата чернокожа жена, която оглавява федерална агенция и работи, за да излезе наяве, че чернокожите са включени в армията. Тя също така работи като консултант по междурасови отношения в Конференцията за Хартата на Организацията на обединените нации. Bethune основана Националния съвет по негърски Жени и е бил директор на негърските въпроси на вниманието на Националния младежки администрация. Петнадесетото на седемнайсетте деца, родени от родители роби, тя дойде да имат неограничен достъп до Белия дом по време на живота на Рузвелт.

 

Възхищавам се на тези, които са първи в правенето на нещо, защото тези, които тръгват първи устояват на повече опозиция, отколкото онези, които ги следват по-късно. Те са пионери!  Те отворят пътя и плащат цената за бъдещите поколения.

 

Молитва:  Господи, Лидия отвори своята врата, за да помогне на Павел и тези, които пътуваха с него. Аз също мога да отворя пътя за други като тях. Помогни ми да бъда практична и да се възползвам от всяка възможност да покажа на хората разликата. Амин.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 5 Март, 2016

КОЙ ГЛАС СЛУШАТЕ?

От Джойс Майер – 5 Март, 2016

 

 И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си [представите всички ваши способности и умения]  в жертва жива, света (посветена и осветена) , благоугодна на Бога, като ваше духовно служение.

Римляни 12:1

 

С цел да се подчиним на стиха за днес, ние трябва да изберем да дадем на Бог нашите „ способности и умения.“ С други думи, ние предлагаме телата, ума , способностите и емоциите си. Трябва обаче да бъдем внимателни и да не позволяваме на дявола да използва съзнанието ни. Човешкото съзнание е неговото любимо бойно поле и той ще изстрелва мисли към нас през цялото време, мисли, които ще заглушат гласа на Бог, ако ние изберем да ги послушаме. Мислите, които дявола изпраща са обикновено хитри, коварни, и измамни, затова е лесно да им повярваме. Той лъже и обвинява казва ни всичко,за което се сети, за да открадне нашата радост, да ограби нашия мир и да ни накара да се чувстваме засрамени, виновни и недостойни. Нечестивият изпълва нашите умове с нечестиви мисли за другите хора. Ние не можем да го спрем да изпраща тези мисли към нас, но можем да устоим на тях, чрез силата на Христос. Тогава можем целенасочено да обърнем мислите си към Бог и към нещата, които Той ни говори.

 

За да бъда честна има дни, когато трябва да хвърля една дузина мисли ми отнема толкова време колкото  ми е необходимо да си сложа грим! Но, благодаря на Бог знам как да го направя. Вие може да го направите също. Помислете по този начин: два гласа се конкурират за вниманието ви. Вие може да се фокусирате само върху един от тях. Изберете да слушате гласът на Бог и да мислите за нещата, които Той казва, а не които врагът казва. Когато изпълним нашите мисли с правилните неща грешните няма да има място откъдето да влязат.

 

Божието Слово за вас днес: Предайте своя ум на Бог и се фокусирайте върху мислите, които Той говори към вас.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


От Джойс Майер – 4 Март, 2016

ПЕТ НАЧИНА ДА СЕ ДОВЕРИТЕ НА БОГА С ВАШИТЕ ТЕЖЕСТИ

От Джойс Майер – 4 Март, 2016

 

Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро без да укорява, и ще му се даде.

Яков 1:5

 

На практика има много начини, по които може да се доверите на Бог с вашия товар ежедневно. Ето пет от начините, които искам да ви предложа и да ги приложите в живота си, защото съм виждала разликата, която те правят.

 

Поискайте: Вие ще бъдете изумени от това, колко огромна е разлика, когато директно поканите Бог