НАЧАЛО
БХТВ
КАКВО ВЯРВАМ
ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
КОНФЕРЕНЦИИ - ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
ГОСПОДНА ВЕЧЕРЯ
ПОСЛАНИЯ ОТ ПАСТОРА
ПОСЛАНИЯ НА ДЖОИС МАЙЕР
ПОСЛАНИЯ НА КЕНЕТ КОПЛАНД
УЕБ РАДИО
В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА
БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ДПО
ВИДЕО КАНАЛ
КАК ДА ПРИЕМА ИСУС
КРЪЩЕНИЯ ВЪВ ВОДА
КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
СЛУЖЕНИЕ НА БОЛНИ
СЛУЖЕНИЕ В НАЦИИТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ГАЛЕРИЯ
ДАРЕНИЯ
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
СЛУЖБИ

ПОСЛАНИЯ НА КЕНЕТ КОПЛАНД


ПО-КЪСНО Е ВЕЧЕ ТУК!

 

Кой е, прочее, верният и разумен слуга, когото господарят му е поставил над домочадието си; за да им дава храна на време?

Матей 24:45

 

Словото ни казва, че Бог се показва мощен в помощ на ония, чиито сърца са съвършено разположени към Него (2 Летописи 16:9). Тази дума „ съвършен“ не означава, че ние трябва да правим всичко правилно и да живеем, без да правим грешки. Благодаря на Бог не трябва да правим това. Означава „отдадени“ - сърца осветени, посветени, лоялни и верни на Бога.

 

Грешките, които правим няма да спрат Бог да работи в живота ни. Само нашата липса на вярност може да направи това.

 

Кой е верен? Този, който прекарва времето си вършейки това, което Бог го е призовал да извърши. Или както Исус го постави - този, който взима кръста си и Го следва. Този, който отрича плътските си желания и прекарва живота си върху нещата, които  Бог желае от него да направи.

 

Може би Бог ви подтиква да прекарвате повече време в Словото и в молитва или се занимава  с вас, за да служите на повече хора около вас. Той може да ви призове да се молите за болните или да проповядвате Словото. Но вие сте зает, затова се плъзвате  с добри намерения и казвате на Бог, че ще го направите по-късно. Е, по-късно е вече тук!

 

Решете днес , че ще да бъдете верен и разумен слуга. Разберете какво ви краде времето от Бог. Служете на Неговите интереси вместо на вашите.

 

Искате ли да бъдете управник в дома на Бог? Искате ли Той да покаже Себе си силен за вас? Тогава приемете мислите на Исус днес. Вземете Неговите обещания и планове. Сега е времето да бъдете верни!

 

Прочетено Слово : Матей 24:42-51

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


БОЖИЕТО ЛЕКАРСТВО

 

Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползува; думите, които съм ви говорил, дух са и живот са.

Йоан 6:63

 

Виждали сме някои огромни медицински пробиви в нашето поколение, както и "чудотворни лекарства" разработени, за да овладеят много видове болести и заболявания.

 

Но знаете ли от моя над двадесет и няколко годишен християнки живот открих друг много по-ефективен вид лекарство: Словото на Бог. Никога няма да има такова чудодейно лекарство, което може да се сравни с Него. Божието лекарство е отговора на всяка нужда. То е живота и силата на Бог. Ако го сложите в сърцето си и живеете според него вие ще бъдете изцелени.

 

Понякога хората питат, „ Ако Божието лекарство работи всеки път, защо има толкова много вярващи, които все още са болни?“ Има две причини. Първата е, защото те не отделят време, за да засадят Словото по отношение изцеление дълбоко в сърцето си. Втората е, защото те не вършат това, което Словото им казва да направят.

 

Помислете за това по този начин: Ако лекарят ви предпише лекарство, което трябва да пиете всеки ден и вие решите да го втривате върху гърдите си, вместо да го пиете, лекарството няма да има никакъв ефект върху вас. Трябва да следвате инструкциите и да го използвате правилно, ако искате да се подобрите нали? По същия начин, ако четете Божието предписание за здраве и ако не действате според него няма да извлечете никаква полза от него.

 

В Притчи 4:22 се казва, че Божиите думи са живота и здравето за нас. Затова не чакайте докато се разболеете, за да започнете да ги използвате. Започнете сега. Започнете да поставяте Божието Слово в сърцето си изобилно и ще бъде трудно за вас да се разболеете. Това Слово постоянно ще пази Божията изцелителна сила в действие вътре във вас.

 

Не се тревожете. Няма ограничение на това колко може да вземате от Божието лекарство. Не може да го предозирате. Колкото повече вземате, толкова по-силни ставате.

Започнете да израствате силни днес.

 

Прочетено Слово: Притчи 4:20-27

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


НЕ БЪРЗАЙТЕ

 

Тия думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти;

и на тях да учиш прилежно чадата си, и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш.

Да ги връзваш за знак на ръката си, и да бъдат като надчелия между очите ти.

Второзаконие 6:6-8

 

Една от причините, които Глория и аз виждаме като резултат, който имаме в нашия живот и в нашето служение е, защото, когато ние осъзнахме какво ще направи Божието Слово, ние буквално се потопихме в Него. Спираме радиото и телевизията, оставяме вестника и прекарваме почти всеки момент, в който сме будни от наличното ни  време или в четене на Словото, слушане на касети върху Словото, или размишлявайки върху Словото.

 

Всичкото това прекарано време със  Словото в крайна сметка имаше силно въздействие върху нас. Божието Слово започна да революционизира всичко в нас. То започна да превръща провала в успех.

 

Всичко това обаче не се случи за една нощ. Отне време. Много вярващи не осъзнават това.

Те започват да се посвещават на Словото, но правят грешката да очакват незабавни, чудотворни резултати, а когато не ги виждат остават разочаровани и отпадат.

 

Не правете така. Бъдете търпеливи. Дайте време на Словото да свърши своята работа.

 

Исус казва: „Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста (Матей 4:4). Божието Слово храни духовния човек, точно както хлябът храни тялото. Плътската храна  е предназначена за тялото ви. Витамините и минералите, които съдържа тя имат кумулативен ефект върху него, нали? Всъщност, почти всичко, което засяга тялото ви мигновено се счита за опасно.

 

Почти същото е истина и с Божието Слово. Има кумулативен ефект. Да, от време на време Бог ще действа незабавно и ще извършва чудо, но само за да възстановите позициите си. Това, което Той наистина иска от вас е да се храните с Неговото Слово, за да растете по сила и с вяра и да давате плодове своевременно.

Така, че не избързвайте толкова много. Останете в Словото. Бъдете търпеливи. Резултатите ще дойдат!

 

Прочетено Слово: Второзаконие 7:11-23

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


ВИЖТЕ СЕБЕ СИ КАТО СИЛНИ

 

Там видяхме исполините, Енаковите синове, от исполинския род; и пред тях нам се виждаше, че сме като скакалци; такива се виждахме и на тях.

Числа 13:33

 

Как ви вижда дявола? Дали като ужасяващ и могъщ войн на Бог … или ви вижда като слаб и мекушав, който може да бъде съборен за една минута?

 

Отговора на този въпрос зависи изцяло от вас. Осъзнах това един ден, когато изучавах народа на Израел и техния неуспех да влязат в Обетованата земя. Ключът към техния неуспех се намираше в тези думи: „Там видяхме исполините, Енаковите синове, от исполинския род; и пред тях нам се виждаше, че сме като скакалци; такива се виждахме и на тях.“

 

Причината поради, която Израилтяните бяха изплашени да се воюват с исполините в Ханаан не беше, защото бяха толкова големи, а защото Израилтяните виждаха себе си толкова малки!  Това беше, което мислеха от тяхна страна, което ги победи.

 

Същото нещо е истина и за вас като вярващи. Това, което виждате със собствения си поглед има значение. Ако си мислите, че сте слаби, безсилни християни дявола ще минава през вас по няколко пъти на ден без съпротива. Но, ако започнете да виждате себе си, както ви вижда Бог като завоевател - син или дъщеря на Всемогъщия Бог снабден с много мощ от самия Бог, дяволът ще иска  да страни от вас.

 

Нечестивия би предпочел всичко друго пред това да се изправи срещу някой, който е самоуверен и смел, защото дявола сам по себе си е страхливец. В действителност, откакто Исус излезе от този гроб, сърцето на сатана се разтопи вътре в него при звука на това име в устата на човек, който има вяра в Него.

 

Ако не сте силни в Господа в собствения си поглед, трябва да промените това. Трябва да се изпълните до такава степен с Божието Слово и Святия Дух, че да вървите наоколо като духовен великан. Променете и преобърнете ситуацията си спрямо дявола и нека той да открие какво е чувството да бъде скакалец.

 

Прочетено Слово: Числа 13:17-33

 

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


ЗДРАВОСЛОВНА ДОЗА ЛЮБОВ

 

Любовта дълго търпи и е милостива; любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло.

1 Коринтяни 13:4-5

 

Ходенето в любов е добре за вашето здраве. Знаете ли това?

 

Това е истина! Медицинската наука го е доказала. Изследователите са открили, че враждебността произвежда стрес, който причинява язви, напрежение главоболие, както и множество други болести.

Сега, когато си мислите за враждебност, може да помислите за вида на гняв, който чувствате, когато се случи нещо сериозно. Според експерти този вид враждебност не е, което предизвиква най-лошите проблеми. А това са малките неща: когато в химическото съсипят вашия любим костюм, например. Или когато в кафенето сервитьорката слага сос във вашето картофено пюре, след като конкретно сте и казали да не го прави. Звучи ли ви познато?

 

Просто помислете колко много стрес бихте могли да избегнете, ако бъдете бързи в прощаването, ако живеете живота си според 1 Коринтяни 13 и ако не броите злините, които са ви сторили. Представете си, физическите и емоционалните ползи, ако живеете по този начин!

 

Ако сте позволили на себе си да бъдете обвързани с постоянна враждебност това може да звучи като невъзможна мечта, но не е! Тъй като сте новородени вярващи имате любовта на Бог вътре във вас.

 

Ако се подчините на тази любов, тя ще ви направи свободни. Помните ли, когато Исус извика към Лазар да излезе от гроба? Той беше жив, но все още овързан в гробищните дрехи. Исус заповяда на го разповият и да го пуснат, така че Лазар да бъде свободен да си ходи.

 

Исус иска същата тази свобода за вас. Затова застанете в съгласие с Него. Кажете на тези смъртоносни навици, с които сте обвързани, „В името на Исус, напуснете! Слагам враждебност, непростителност и егоизъм зад себе си. Отивам с Бога. Отивам да живея живота, на любовта! "

 

Запомнете: Не е нужно медицинско чудо, за да преобразите живота си. Всичко, което е нужно е решение да отстъпите пред силата на любовта. Направете го днес!

 

Прочетено Слово: Притчи 4:10-27

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


ОТКРИЙТЕ НА КАКВО Е СПОСОБНА БЛАГОДАТТА

 

И апостолите с голяма сила свидетелствуваха за възкресението на Господа Исуса; и голяма благодат почиваше над всички тях.

Деяния 4:33

 

Повечето от нас си нямат на идея какво е всъщност благодат. О, ние знаем някои основни факти за нея. Знаем, че сме спасени, чрез благодат. Но не сме дори и започнали да разбираме истинската и сила, която може да бъде освободена в живота ни днес!

 

Ако искате да видите чрез пример  какво може да направи благодатта, погледнете какво стана с ранните християни в Деяния 4. Те бяха заплашвани от религиозните водачи на Ерусалим и им беше заповядано да не говорят нито да поучават повече в името на Исус. Така че, те се молеха за ситуацията.

 

Грубо казано това e, което казаха те: "Сега Господи, ние сме застрашени, но не сме на път да се откажем и да проповядваме скрити под някакъв религиозен килим. Просто ни дай сили и смелост и ще продължим. "

 

Знаете ли какво стана като резултат от тази молитва? Стих 33 ни казва, „Голяма благодат почиваше над всички тях.

 

 

Голяма благодат. Благодат, която беше толкова могъща, че когато тези вярващи я получиха цялата сграда се разклати. Толкова голяма благодат, че  чрез ръцете на апостолите ставаха много знамения и чудеса между людете ( Деяния 5:12).

 

 

Сама по себе си тази история трябва да е достатъчна, за да ви убеди, че благодатта не е просто някакво абстрактно духовно състояние на ума. Благодатта е истинска. Мощна. Тя ни дава свръхестествена сила, за да направим нещата да се случат!

 

Сега искате ли да разберете нещо наистина вълнуващо? Библията казва, че същата  благодат, която е била достъпна в ранната църква в Ерусалим е достъпна за всеки, който някога е съгрешил и паднал, а след това е прославил Бога.

 

Слава Богу, това означава, че вие и аз се класираме!

 

Ако дявола ви е заплашвал напоследък последвайте примера на тези ранни християни. Застанете в молитва и кажете, „Господи, не ме е грижа какво казва дявола и неговото стадо, няма да се откажа. Аз ще продължа да говоря и живея чрез вяра и ще го направя смело. Затова просто задействай силата!“

 

Гарантирам ви, ако сте убедени в това, Той ще го направи; и ще започнете да откривате благодатта и за какво точно става въпрос.

 

Прочетено Слово: Деяния 4:8-33

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


УПОВАВАЙТЕ

Така ще бъде словото Ми, което излиза из устата Ми;
Не ще се върне при Мене празно,
Но ще извърши волята Ми,
И ще благоуспее в онова, за което го изпращам.

Исая 55:11

 

Знаете ли, че бойното поле на проблемите пред, които сте изправени в момента е във вашето съзнание и устни? Ако ударите дявола със Словото и предадете грижата за ситуацията на Бог, вие ще победите.

 

Позволете ми да ви предупредя все пак,че упованието върху Словото невинаги е лесно. Нечестивият знае, че ако не Го открадне от вас, вие ще Го използвате, за да го победите.

 

Затова не бъдете изненадани, ако изпрати зли духове, за да се изправят срещу Словото на Бог. Ако сте болни, дявола може да започне да ви казва, „Вие не сте изцелени. Знаете, че това изцеление не е за днес. Дори и да беше, то няма да проработи за вас. Може да се изцели някой друг, но не и вие.“

 

Ако започне да ви казва неща от този род, не му се връзвайте! Не започвайте да се тревожите за това и да мислите, „ О, Боже страхувам се, че няма да бъда изцелен. Със сигурност не се чувствам изцелен. Защо, вероятно започвам да се влошавам все повече… “

 

Запомнете това: Ако Словото не свърши работа, значи вие не уповавате на Него. То ще работи за всеки, който Го приложи в действие. Ще проработи при вас точно както е работило при Исус, когато Той е бил на Земята.

 

Исус казва на Сатана, „Писано е!“ Без значение какво се опитва да Му каже дявола, Той уповава само на  Словото. Кажете на нечестивия това, какво е писано за вашата ситуация. Оставете Словото да води своята собствена битка и ще побеждава дявола всеки път.

 

Прочетено Слово: Псалом 19:7-14

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


ИГРАЙТЕ ЗА ПОБЕДА


И кой побеждава света, ако не е тоя, който вярва, че Исус е Божият Син?

1 Йоаново 5:5

 

Често чувам хората да казват, „ Не е важно дали печелиш или губиш, а начина, по който играеш играта.“ В това няма смисъл. Ако играете играта правилно ще победите!

 

Всеки треньор ще ви каже, че част от това да играеш играта правилно е да имаш печелившата нагласа. Точно това иска Бог от нас като вярващи да имаме. Той иска от нас да имаме толкова много вяра в Него, че да очакваме да разбиваме всяко препятствие, което дяволът поставя пред нас. Той иска от нас да очакваме да победим в играта на живота.

 

Ние не достигаме до тази нагласа лесно. Толкова сме свикнали да губим, че трябва да променим напълно начина си на мислене, ако искаме да имаме печеливша нагласа. В Ефесяни апостол Павел казва на църквата да поднови своите умове. Те имаха нужда да променят своята нагласа, да подновят техните умове към факта, че Исус е победил света.

 

Ако не сте го направили все още и трябва да го направи! Трябва да развиете славно чувство на увереност, което да казва: "Хей, дяволе, аз ще бъде победител и няма нещо, което можеш да направиш, за да ме спреш!"

 

„Но брат Копланд, не знаеш пред какъв вид проблеми съм се изправил.“

 

Това е така, но Исус знае и  казва, че трябва да се "развеселите", защото Той може да ви даде мир по средата на изпитанието. Исус казва, че когато сатана се изправя срещу вас с всичко, което има, вие трябва да сте спокойни и уверени, защото Той вече го е победил- Исус вече го преодоля и вие също можете!

 

Първо Йоаново 5:5 поставя нещата по този начин, „И кой побеждава света, ако не е тоя, който вярва, че Исус е Божият Син?“

 

Знаете ли какво означава този стих? Означава, че ако сте новородени вие имате абсолютното право да бъдете победители, да преодолявате във всеки аспект този пагубен свят. Помислете за това. Размишлявайте върху него. Започнете да развивате печелившата нагласа днес!

 

Прочетено Слово: Римляни 8:29-39

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


ОТ ОТЧАЯНИЕ КЪМ ПОСВЕЩЕНИЕ

 

Мислете за горното, а не за земното;

Колосяни 3:2

 

Неща, неща, неща! По-добра работа. По-голяма къща. Нови дрехи за децата. Утрешния официален обяд. По-добър телевизор. Схващате ли идеята?

 

Много от нас са се научили да вярват, че Бог ни просперира до такава степен, че имаме твърде много да наваксаме. В крайна сметка ние прекарваме толкова много време толкова  и енергия, за да се грижиm за законни "неща" от живота, които  несъзнателно придават вниманието и привързаността на сърцето ни към този природен свят, вместо към Бога.

 

Когато за първи път чухме за живот чрез вяра, ние бяхме в отчайващи обстоятелства. Бяхме болни и разорени, затова беше лесно за нас да се посветим на молитва и Божието Слово. Tъй като ние почитахме Божието Слово , Бог ни почете и ни просперира. Намирахме се вече на място, където нямаше отчаяние. Тогава дойде истинския тест за нашата вяра. Дали ще служим ли на Бога от нашата любов към Него, а не на нашето отчаяние?

 

Слава на Бога успяхме. Но в този процес открихме едно нещо: Изисква се много повече посвещение, за да служиш на Бог, когато си просперирал, отколкото когато си отчаян!  Има едно постоянно изкушение да се наваксва в земните неща, което избледнява вашето  желание за Божиите неща и те остават на заден план.

 

Когато материалните Божии благословения идват към вас, не забравяйте,че  Бог не ви е обучил в Своето Слово, така че да можете да го консумирате със собствените си страсти. Той ще ви открие Неговото Слово затова може да ходите в Святия Дух и да вършите работата, която Той ви е призовал да извършите.

 

Не позволявайте на нещата на този свят да ви накарат да пропуснете славните неща на Духа. Подредете своите приоритети според Божието Слово. Извисете ума си над земните неща и ще откриете наистина колко небесен може да бъде живота!

 

Прочетено Слово: Колосяни 3:1-16

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


ПРИСТРАСТЕНИ КЪМ СЛОВОТО

 

Още ви моля, братя: вие знаете, че Стефаниновото семейство …и че те са посветили себе си да служат на светиите;

1 Коринтяни 16:15

 

Искам днес да обясня по-подробно за пристрастяването към Словото на Бог. Това може да звучи странно за вас, особено ако нямате много интерес към Словото точно в момента. Но, повярвайте ми, това е възможно. Правил съм го и съм виждал други да го правят отново и отново.

 

Единственото, което трябва да направите е да вземете решение да Му се отдадете. Да фокусирате вашето време и внимание върху Него. Колкото повече му се отдавате толкова повече вашето желание за Него ще нараства. Евентуално Словото ще погълне вашето мислене.

 

Изненадани ли сте? А не би трябвало. Това става с всичко на, което се отдавате изцяло. Това става например с хора, които отдават себе си на порнографията. Когато  фокусират вниманието си на нея скритият дух се движи в тяхното съзнание и в крайна сметка ги привлича от умствената дейност във физическата активност. Накрая те се озовават на място, където не могат да бъдат удовлетворени. Те не могат да получат достатъчно.

 

Същият принцип работи и в позитивната страна, когато вие започнете да се отдавате на Божието Слово. Можете да го направите до точката, където Словото напълно ще превземе психическата и физическата ви активност.

 

Все още не съм срещал някой, който ходи във вяра и сила, които по някое време не е развил този вид пристрастяване като се е отдавал напълно на Словото за продължителен период от време. Нямам предвид само за няколко минути оттук и оттам. Говоря за едно наистина сериозно време.

 

Така, че решете да направите това. Решете  да станете пристрастен към Словото. След като го направите, никога няма да искате да живеете без Словото отново.

 

Прочетено Слово: Евреи 4:1-12

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


ВЯРВАЙТЕ В НЕГО ЗА ДА ВИ ИЗБАВИ


Хиляда души ще падат от страната ти,
И десет хиляди до десницата ти,
Но до тебе няма да се приближи.

Затова няма да те сполети никакво зло,
Нито ще се приближи язва до шатъра ти.

Псалми 91:7,10

 

Човешкото говорене, това е ужасяващ свят, в който живеем днес. Свят, който залита от едно бедствие в друго. Почти всеки ден чуваме за войни, заплахи с ядрени и химически оръжия, за нефтени разливи, земетресения, наводнения, че заболяванията и заливащата престъпност в нашите градове се увеличават.

 

Но по средата на това, Бог ни обещава да бъде прибежище и крепост на тези, които му се доверят и Той ще обитава в тях.

 

„Но, Глория,“ може да кажете, „ Той е направил това обещание преди стотици години, когато нещата не са били в такова отчайващо положение, както са днес!“

 

Това може да е така, но знаете ли какво?  Това обещание е валидно и днес. То е направено за нашето поколение. Просто помислете върху това. В Псалм 91 е написано, че хората дори не бяха измислили оръжия, които могат да унищожат десет хиляди души наведнъж. Ние сме поколението, което е направило това. Затова, когато Той казва, „ Затова няма да те сполети никакво зло,“ Той включва в това число и нас.

 

Никакво зло няма да ви сполети. Боже, какво изявление. Вие трябва да се хванете за него и да го повярвате днес. Повярвайте, че Бог иска да бъде Бог във вашия живот. Той иска да бъде вашата протекция. Той иска да бъде вашата сигурност. Той иска да бъде вашето първо Име към, което се обръщате, когато проблемите ви сполетят. Той иска да бъде Единственият, на когото се доверявате напълно и който ви пази в безопасност. И ако направите това, Той никога, никога няма да ви разочарова.

 

Той може да се справи с всички опасности, които ви заобикалят. Независимо, колко зле изглеждат, Той може да се справи с тях. Той ни доказва това със Седрах, Мисах и Авденаго. Те бяха хвърлени в огнената пещ, която беше толкова гореща, че хората, които ги хвърлиха бяха убити от горещината. Как може да си навлечете повече проблеми от това? Но Бог ги преведе през това и когато те излязоха,  дори не мирише на дим. Алелуя!

 

Затова няма значение колко ужасяващи са нещата около вас, вярвайте в Бог. Той винаги ще бъде верен. Той никога няма да бъде зает с нещо друго, когато имате нужда от помощ. Той ще бъде до вас, за да ви избави от всеки проблем, всяка катастрофа, всякакъв вид на опустошение.

 

Позволете Му да докаже в живота ви това, което е доказал в живота на Седрах, Мисах и Авденаго: Никой друг не може да ви избави, както Той може!

 

Прочетено Слово: Даниил 3

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


ОСВОБОДЕТЕ СЕ ОТ СТРАХА

 

 Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.

2 Тимотей 1:7

 

Какво бихте си помислили, ако ви кажа, че може да живеете без страх?  Бихте ли ми повярвали въпреки това, което виждате по вечерните новини? Ще бъдете в пълен мир нали? Невъзможно? Нереално? Не!

 

Виждате ли страхът не е просто реакция към външни обстоятелства. Той е духовна сила. Всичко започва вътре в личността и накрая следва тотално разрушение. Нещо повече, страхът е основното оръжие на сатана. Той се движи в отговор на страх, по начина, по който Бог се движи в отговор на вярата. Чрез страха нечестивия поставя под съмнение обещанията на Бог.

 

Отличен пример може да видим в Матей 14, когато Исус кани Петър да отиде при Него по водата. Но като виждаше вятъра [силен], уплаши се и, като потъваше, извика, казвайки: Господи избави ме! “(30 стих).

 

Какво накара Петър да ходи по водата? Неговата вяра в Словото на Исус. Каква беше причината Петър да започне да потъва? Той видя силния вятър и се уплаши. Не беше вятъра този, който го победи, а страха на Петър от него! Той погледна в обстоятелствата, поддаде се на страха и в резултат на това беше победен. Ако Петър беше запазил фокуса си върху Исус, вярата му нямаше да се поклати.  Всички бушуващи бури на света нямаше да успеят да го удавят.

 

Вярата се изгражда от размишляване върху Божието Слово. Страхът се изгражда, когато размишлявате върху лъжите на сатана. Такова страшно размишление ще ви донесе само тревоги. Не го правете!

 

Божието Слово е мечът на Духа. Използвайте го, за да се биете със сатана всеки път, когато се изправи срещу вас. Дръжте здраво своя щит на вяра, за да се предпазите от огнените стрели. Изговаряйте думи на вяра и страхът ще си отиде.

 

Прочетено Слово: Псалом 27

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


ЗАПОЧНЕТЕ ХВАЛЕНИЕ


Радвайте се праведници, в Господа;
Прилично е за праведните да въздават хваление.

Псалми 33:1

 

Хваление. Според Божието Слово, това е най-подходящото нещо, което, когато станем вярващи може да направим.

 

Позволете ми да ви предупредя обаче, Божията идея за подходящо хваление и вашата може да са две много различни неща. Хвалението към, което Той ни призовава е за радост или възрадване  без задръжки. И понякога това е просто обикновен глас!

 

Ако не вярвате това, вижте в Библията и обърнете внимание на начина на хваление , което става на небето. Прочетете Исая 6 глава и открийте как те се държат в тронната зала. Серафимите викаха един към друг, докато основите на праговете се поклатиха! Когато го хвалиха, Славата на Бог изпълваше сградата.

 

Когато отидете на небето  ще го хвалите по същия този начин. Ще започнете да скачате и хвалите Бога с всяка част на вашето същество. Но не чакайте до тогава, за да започнете. Започнете да го хвалите сега.

 

Решете днес, вместо да възхвалявате Бог по начина, по който сте го възхвалявали досега, да започнете да го хвалите по начина, по който Той иска. Започнете да освобождавате това хваление с радост и без задръжки. Не чакайте докато отидете на небето, за да хвалите Бог с цялото си същество. Направете го сега. Той Го заслужава!

 

Прочетено Слово: Исая 6:1-8

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


КАЖИ ДОБРАТА НОВИНА


 

Сиреч, че Бог в Христа примиряваше света със Себе Си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им, и че повери на нас посланието на примирението.

2 Коринтяни 5:19

 

Много малко от не спасените хора днес, наистина чуват добрата новина. Защо? Защото прекалено много християни са заети с това да казват на света колко Бог е ядосан на тях. И да казват на не спасените колко са ужасни и грешни. Някои казват, че добрата новина, но не е това, което Бог ни е възложил да споделим.

 

Той ни е дал "слово на примирение"!

 

Той ни изпрати да кажем новината, че Бог е възстановил хармонията и приятелството  между Себе Си и хората. Всички хора. Не само на вярващите. Не само на хората във вашата църква, но всички!

 

Точно така. Най-лошият стар окаян грешник в света е също толкова примирен с Бога като вас.

Погледнете в Римляни 5:10 и ще видите какво имам предвид. Там се казва Защото, ако бидохме примирени с Бога чрез смъртта на Сина Му, когато бяхме неприятели, колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот!“

 

Примирени. Бог вече беше възстановил общението между себе си и света. Той го направи, когато не е имало един човек на земята, с изключение на Исус, които вярваше в новото раждане. Той го направи, когато целият свят лежи в грях.

 

Чрез смъртта и възкресението на Исус, Бог е очистил, простил и възстановил при Себе Си всеки мъж, жена и дете по лицето на тази Земя. Всеки един от нас трябва да получи сега добрата новина.

 

Това е добрата новина, която ни е дал Бог. Това е новината, която трябва да споделяме с тези, които са изгубени. Ако ние го направим, мога да ви гарантирам, че те няма да останат изгубени още дълго време.

 

Прочетено Слово: 2 Коринтяни 5:10-21

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ

 

Но да проси с вяра без да се съмнява ни най-малко; защото, който се съмнява прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете.

Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа,

понеже е колеблив, непостоянен във всичките си пътища.

Яков 1:6-8

 

Какво ще стане, когато се колебаете да направите нещо, което Бог  ви е казал да направите?  Противникът ви вече прави първата крачка. Нечестивият се нахвърля върху вас.

 

Ако искате да живеете чрез вяра, колебанието е един от най-опасните навици, който може да имате. То идва от това, че сте нерешителни. Библията казва, че такъв човек е колеблив, непостоянен във всичките си пътища.“

 

Ако сте раздвоени решенията, които ще вземате се разделят в две посоки. Опитвате се да живеете чрез вяра и да предпазите  страхът си в същото време. Правите изповеди на вяра „ Вярвам, че Бог ще ме изцели.“  След това страхът ви шепне, „ Но не искам да казвам, че съм вече добре все още.“ Толкова сте заети докато се движите напред и назад между вярата и страха, че изобщо не можете да постигнете никакъв напредък.

 

Изритайте този навик на колебание още днес. Направете окончателно решение да вярвате и да разчитате на Божието Слово. Разрешете това веднъж завинаги. Решете никога вече да не изпадате в съмнение. Когато съмненията дойдат  в ума ви, премахнете ги от там бързо.

 

Когато Бог говори не губете нито миг.  Стъпете обратно с вяра. По този начин вие винаги ще държите дявола една стъпка зад вас!

 

Прочетено Слово:  Яков 1:1-8

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


ОТКРИЙТЕ КАКВО МОЖЕ ДА ИЗВЪРШИ ИМЕТО

 

Затова и Бог го превъзвиши, и Му подари името, което е над всяко друго име;

така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества,

Филипяни 2:9-10

 

Веднъж щом решите в ума си да спазвате заповедите на Исус и започнете да позволявате на Словото да се вселява във вас богато, Името на Исус ще стане много по-могъщo за вас. Ще бъде повече от дума. Ще бъде силата, която ще разрешава всички обстоятелства и всеки демон, който се опитва да застане на пътя ви и ще преклони коляно пред вашата команда.

 

Казвам ви, Името на Исус работи. Има много по-голяма сила в него отколкото някой може да си представи.

Моята  вяра е така предразположена към авторитета на Името на Исус, че има моменти, в които просто казвам: "В Името" и силата на Бог идва в събранието ни.

 

Всъщност открих, че Името на Исус – или просто Името само по себе си е ефективно, когато се изговаря от спазващ Словото вярващ. В Откровение 19:13 се казва, Името на Исус  беше Божието Слово! Затова, когато зъл дух се опитва да носи болест, бедност, депресия или някакъв друг боклук в моя дом няма нужда да цитирам всяко писание, когато знам как да го спра. Просто го посочвам с пръст и казвам, „Исус!“ Това е все едно да хвърлиш цялото Слово на Бог в лицето не нечестивия дух наведнъж!

 

Открийте за себе си какво това възвишено име може да извърши. Започнете да го изповядвате с увереност и авторитет. Има голяма сила в Името на Исус.

 

Прочетено Слово: Деяния 3:1-16

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


НАКАРАЙТЕ КРИТИКУВАЩИТЕ ДА ЗАМЪЛЧАТ


 

Защото това е Божията воля, като правите добро, да затуляте устата на невежите и глупави човеци;

1 Петрово 2:15

 

Знам от лични преживявания, че когато хората започнат да ви критикуват  и досаждат поради това, че живеете чрез вяра, вашата естествена човешка реакция ще бъде да им отвърнете обратно. Лесно е да искате да започнете да поднасяте и вие малко критика към тях. „ Може би, ако те вкусят от собственото си лекарство ще си затворят устата,“ си мислите вие.

Но знаете ли какво? Те няма да го направят. Вашите думи само ще добавят гориво в техния огън и те ще ви критикуват още повече и по-шумно от преди.

Според Божието Слово, обаче има начин да ги накарате да замълчат. Не като спорите с тях. Не като се защитавате. Но чрез продължаване тихо и последователно да правите добрите дела  за, които Бог ви е призовал.

 

Исус беше силно критикуван от страна на религиозните структури на Неговите дни. Но Той никога не им отвърна. Продължи да се моли за тези, които са угнетявани от дявола, за да ги избави. Продължи да полага ръце на болни и да ги изцелява. Продължавайте да вършите това за, което Бог ви е призовал.

Това ще вбеси дявола, защото неговата основна цел е да ви направи неефективни за Божието царство. Той иска да сте погълнати от критиките. Иска да ви разсее, да премахне от съзнанието ви работата, която Бог ви е дал. Той наистина иска да се откажете.

 

Не го правете! Вместо това последвайте инструкциите в 2 Тимотей 3:14 и постоянствувай в това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил.“ Замълчете пред невежите критики на хората като продължавате да вършите добро и като продължавате да живеете чрез вяра. И тогава всичките техни глупави думи ще изчезнат, а вие все още ще стоите силни.

Прочетено Слово: Лука 23:1-9

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


ЗАВЛАДЕЙТЕ ВАШАТА ОБЕЩАНА ЗЕМЯГовори на израилтяните, като им кажеш: Когато минете през Иордан в Ханаанската земя,
изгонете от пред себе си всичките жители на земята, изтребете всичките им изображения, унищожете всичките им леяни идоли, и съборете всичките им оброчища.
И завладейте земята и заселете се в нея; защото на вас съм дал тая земя за наследство.
Числа 33:51-53

Бог ви е дал Обещаната Земя. Това е място, където тече мляко и мед, където всяка ваша нужда ще бъде снабдена. Място, където можете да държите греха под краката ви, да управлявате и царувате с Христос. Място, където никое оръжие против вас не ще успее. Място където ще седите с Христос в Небесни места, далече над началства и власти – далече от потисничество.

Когато изучавате Божието Слово, ще откриете, че това е точното описание  на победата, която трябва да изпитвате в Христос  точно тук и  точно сега.

Може да кажете, „Да това звучи добре на теория, но съм изправен пред реалността. Дължа наем и всичко, което виждам е болест, потисничество и страх. Това не ми прилича много на Обещаната Земя. "

Още ли позволявате дявола да живее там (в съзнанието ти)?  Нали знаете, че той няма просто да си събере багажа и да си тръгне, просто защото Бог ви е обещал победа. Трябва да го изритате от там.

Не позволявайте това да ви плаши. Бог ви е дал власт, за да го направите. Помнете какво казва Исус. Той казва, „Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди“ (Лука 10:19).

Какво повече, дяволът е тотално обезоръжен! Колосяни 2:15 ни казва,„ [ Бог ] и като ограби началствата и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях чрез Него.” Нямате абсолютно никаква причина да треперите пред дявола. Исус го победи и обезоръжи чрез Неговата смърт, погребение и възкресение. Дяволът не може да ви победи освен, ако не му позволите. Всичко, което може да направи е да ви отправя празни заплахи.

Но се пазете! Празните заплахи могат да ви вцепенят на място, ако им повярвате. Затова недейте. Вместо това вярвайте в Божието Слово.  Използвайте Словото и Името на Исус, за да прогоните дявола до последния детайл от живота ви.

Не му позволявайте да обитава във вашата територия. Принудете го да си събера багажа и да се отиде вкъщи. Започнете да завладявате вашата Обещана Земя!

Прочетено Слово: Марк 16:17-18 ; Яков 5:7-9Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


НЕ ГУБЕТЕ ВРЕМЕТО СИ ЧУДЕЙКИ СЕ Затова не бивайте несмислени, но проумявайте, що е Господната воля.
Ефесяни 5:17


Понякога вярващите извиват своите ръце и се притесняват за това дали се молят според Божията воля или не. "О, скъпият аз," казват те, " аз определено не мога да очаквам Бог да направи нещо за мен това е против Неговата воля." И те са абсолютно прави.

Но те нямат нужда от това да си губят времето, опитвайки се да подредят парчетата от пъзела. Трябва да вземат Библиите си и да открият каква е Божията воля.

Бог е направил някои много конкретни обещания в Слово си и  Неговата воля е те да се изпълнят във вашия живот. Всъщност, тези обещания са божествено, гарантирани от договора, който е бил подписан в кръвта на Исус.

Помислете върху това по този начин. Вашата Библия е последната воля и свидетелство за Исус Христос. Тя е запис на наследството ви. Всичко, което ви принадлежи е записано в тази Книга и най-умното нещо, което може да направите е да откриете какво има вътре. Не я оставяйте да лежи на масичката за кафе и да падате на колене на пода плачейки, "О-о, Господи! О, Господи! Търся истината."

Вземете вашата Библия от масичката за кафе и открийте това, което ви принадлежи! Открийте как трябва да се промените, за да сте в съответствие с Божията воля.

Някои хора не правят това. Вместо това се опитват да променят Бог. Те продължават да се опитват да убедят Бог колко тежко са наранени или колко са бедни. Те ще се молят и умоляват, през цялото време ще действат така, сякаш искат по някакъв начин да променят Божието мислене за ситуацията. Тези хора в по-дълго очакване.

Бог никога няма да се промени. Библията ни казва, че Той е същият вчера, днес и завинаги. Неговата воля също. Затова не си губете времето чудейки се, дали молитвите ви съвпадат с Неговата воля. Вземете Книгата на живота и основете молитвите си на това. Тогава можете да си починете убедени в това, че отговора е на път!

Прочетено Слово: Притчи 2:1-12


Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


ИЗЛЕЗТЕ ОТ ЛОДКАТАИ Петър в отговор Му рече: Господи, ако си Ти, кажи ми да дойда при Тебе по водата.
 А Той рече: Дойди. И Петър слезе от ладията и ходеше по водата да иде при Исуса.
Матей 14:28-29


Лесно е да се страхувате толкова от това да направите грешка, когато не можете да се опрете на вярата. Можете да прекарате цялото си време чудейки се, "Това вяра ли е ? Или това е презумпция? Ами ако аз упражнявам вярата си за нещо и открия накрая, че съм пропуснал Божията вола?"

Не се тревожете. Бог може да ви прости всяка грешка, която може да направите. Знам това, защото съм правил много. Когато направя грешка просто отивам при Бог и Той ми казва, "Уповавай на Словото, синко. Заедно ще преодолеем това нещо." И винаги го правим.

Ако действате според Словото с искреността на сърцето ви и  твърдо останете със Словото, Исус никога няма да ви разочарова... без значение колко глупави грешки сте направили. Това е доказано чрез нощта, когато Петър скочи от лодката по средата на езерото.

Спирали ли сте се за момент, за да помислите дали това е било инцидент? Петър не се беше молил или търсил Божията воля, преди да направи това. Импулсивно той просто каза, "Господи, ако си Ти, кажи ми да дойда при Тебе по водата."

Какво трябваше да каже Исус? Не можеше просто да каже, " Не съм аз." Предполагам, че можеше да каже, " Чакай за момент. Ти нямаш вярата, за да дойдеш при мен. По добре стой на лодката или ще се удавиш със сигурност."

Но Той не каза това на Петър и няма да го каже и на вас. Ако искате да излезете и да вървите напред чрез вяра, Той ще бъде там с вас и ще ви хване, когато започнете да потъвате. И Той ще ви приведе отново на лодката, ако се наложи.

Не позволявайте на страха да ви спира от това да направите стъпка на вяра. Хайде, излезте от лодката днес!

Прочетено Слово: Матей 14:22-33


Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


ПРИОРИТЕТИ ЗА БЛАГОДЕНСТВИЕНикой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона.
Матей 6:24


Бог не е против това да имате пари. Той е против парите да имат вас. Той е против това да ги правите свой приоритет и да възлагате вярата си в тях, вместо в Него.

Защо? Защото Той знае, че парите са лош бог. Тяхната сила е ограничена. Ще ви купи само толкова много и ще стигне само до толкова далеч.

Ако имате нужда от изцеление от нелечима болест парите няма да ви помогнат изобщо. Ако вашето семейство се разпада парите няма да променят това. Но, ако търсите Бог на първо място, Неговото благоденствие ще достигне до вас във всяка област на живота ви.

Бог е толкова щедър, че желае да имате най-доброто на тази Земя, точно както вие желаете най-доброто за децата си. Неговият план е да бъдат снабдени всичките ви нужди според Неговото богатство в слава в Исус Христос. Придържайте се към този план като спазвате приоритетите си. Търсете Него на първо място и Неговата правда.

Направете Бог вашият приоритет номер едно. Но първо търсете Неговото царство над всичко друго и Неговата правда; и всичко останало ще ви се прибави.

Прочетено Слово: Марк 10:17-27


Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


РЕКА НА ОТКРОВЕНИЕ


 Бивайте и изпълнители на словото, а не само слушатели, да лъжете себе си.
Яков 1:22


Били ли сте в позиция някога в миналото, където всеки път когато отворите Библията сте получавали река от откровение? Не ви ли се струва, че след време тази река пресъхва? Ако е така силно ви препоръчвам да се върнете обратно към последното откровение, което ви е дал Бог. Върнете се и вижте дали сте действали върху него и дали сте направили това, което Бог ви е показал. Ако не сте, започнете отново, дълбайте в това откровение и тогава го приложете на практика в живота си. Скоро ще видите нови откровения да започват да текат.

Ще видите, че откровението е най-плодовито, когато действате от Словото. Това го откривах за себе си отново и отново. Колкото повече действах върху Словото, толкова повече виждах в Него. Ето защо Яков 1:22 ни казва не само да слушаме Божието Слово, но и да го изпълняваме!

Може да ви се струва, че нещата които Бог ви е разкрил са много незначителни. Може дори да нямат добър смисъл за нашия човешки ум. Но ги направете въпреки това! Ако сте имали прозрение в духовния свят, ще видите, че те са много по-важни отколкото си мислите.

Отворете Божието Слово отново днес. Елате пред Бог, очаквайки ново свежо откровение от Словото и сключете завет с Него да го следвате с послушание. Бъдете изпълнител на Божиите откровения, а не само слушател и вашата река никога няма да пресъхне.

Прочетено Слово: Яков 1:22-27


Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


ПРИЛОЖЕТЕ СЛОВОТО В ДЕЙСТВИЕ


 И тъй, всеки, който чуе тия Мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара;

Матей 7:24

 

Ако искате делата ви да са благословени, ако искате да виждате свръхестествени резултати в живота си, вие ще трябва да направите повече от това да четете Словото на Бог. Ще трябва да го приложите в действие.

 

Преди години, когато осъзнах, че Бог е този който има отговори на всичките ми проблеми, че Той е този който може да снабди всичките ми нужди. Взех решение да правя всичко, което Неговото Слово ми казваше да правя. Направих добро решение да направя крачка на вяра на всяка заповед, която виждах там.

 

Когато открих например, че Божието слово ми нарежда да давам десетък. По това време Глория и аз се опитвахме да свържем двата края и стискахме малка сума пари. Бяхме в дългове до шията! Не можехме да си позволим да даваме десет процента от тези пари. Но го направихме въпреки това. Направихме крачка на вяра и спазихме нашето решение да вършим всяка заповед, която видим.

Не след дълго започнахме да виждаме финансови чудеса.

 

Продължавайте да четете и изучавате Библията. Слушайте на касети поучителни проповеди. Ходете на църква и слушайте проповядваното Слово. Но не спирайте дотам. Направете още една критична крачка напред като вземете Словото което сте чули и го приложите в ДЕЙСТВИЕ!

 

Прочетено слово: Матей 7:17-27

 

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ ДА СЛУШАТЕ

 

Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро без да укорява, и ще му се даде.

Яков 1:5

 

Когато се сблъскате с проблем първото нещо, което трябва да поискате от Бог е мъдрост. Не пари. Не сила. Нито дори изцеление, а мъдрост.

 

Божията мъдрост е ключът, който ще отключи всяка врата в живота ви. Ще превърне всеки провал в успех. Затова спрете да губите силите си напразно в неправилни молитви  към Бог за нещата за които мислите и от които имате нужда и вместо това прекарайте известно време слушайки това, което Той има да каже за вашата ситуация.

 

Ако не сте опитвали това преди, практически казано ето какво трябва да направите.

 

ПЪРВО: Възложете проблема си изцяло пред Бог, не защото Той не знае през какво минавате в момента, но защото това ще ви помогне. Ще ви помогне да видите нещата от различен ъгъл ( от различна гледна точка).

 

Спомням си, когато отнасях проблемите си към моя баща, А. В. Копланд. Някак си, когато ги обяснявах те започваха да изглеждат по друг начин за мен. Придобивах нова преспектива и в същото време, когато говорех, той ме насочваше към някоя област, която все още не бях разгледал. Обяснявайки проблема си пред Бог точка по точка ще ви помогне да постигнете същото нещо.

 

ВТОРО: Вслушайте се за съветите на Святия Дух на Бог. Обърнете особено внимание на това, което Той казва в писаното Слово. В повечето случаи решението на проблема ви е в Божието Слово, което в този момент е излязло от сърцето ви. (Марк 4:18-19 - Посяното между тръните са други; те са ония, които са слушали словото; а светските грижи, примамката на богатството, и пожеланията за други работи, като влязат, заглушават словото, и то става безплодно.) Ако е станало така вие трябва да вземете Библията и да сложите Словото обратно в сърцето си. Тогава Святият Дух ще започне да ви говори, чрез него.

 

Като слушате, не забравяйте да усвоявате. Бъдете готови да приемате изобличение, ако е необходимо. Бъдете много честни с Бог. Търсете случаи в които сте сгрешили и ги признайте пред Него. Всичко е наред. Тези грехове не са нещо ново за Него. Той знае за тях. Признанието и покаянието просто ви дава възможност да се отървете от тях.

 

 

ТРЕТО: Мъдростта, която Бог ви дава. Оставете своя си начин и според Неговия начин я приложете в действие. Бъдете покорни. Ако не сте тази прекрасна мъдрост изобщо няма да доведе до нищо добро.

 

Като се молите днес оставете настрани своите собствени идеи и започнете да търсите мъдростта на Бог. Тя е единственото нещо, което може да разреши завинаги проблемите, които са пред вас. Това е наистина най-ценният дар, който Бог може да ви даде.

 

ТЪРСЕТЕ МЪДРОСТТА.

 

Прочетено слово: Притчи 8:10-36

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


ТРЕНИРАЙТЕ ДУХЪТ СИ


 

И ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят {Или: Век.}*,

- Тит 2:12

 

Когато един спортист отива на тренировка, той тренира, за да подобрите уменията си. Работи усилено, повтаря  едни и същи движения отново и отново, докато не стане това, което ние ще наречем "втора природа" за него.

Повечето от нас разбират колко е важен този вид тренировка във физическата реалност. Знаем, че просто не може да бъдем победители без него. Но знаете ли, че можем да тренираме себе си по един и същ начин, когато става дума за духовните неща?

Точно така! Евреи 5:14 казва, че ние можем да обучаваме нашите сетива, за да различаваме  доброто и злото. Когато тренираме, или се упражняваме, за нещо, което ще използвате ежедневно и  което искате да станете. Можете да го практикувате отново и отново, докато стане втора природа за вас. Хората, които са мързеливи са се упражнявали мързеливо. Хората, които са дисциплинирани са се упражнявали дисциплинирано и сериозно.

Общението ни с Бога е "духовно" упражнение. Ако го направим усърдно,  Духът ни ще укрепне и ще започне да преодолява навиците на плътта.

Ако, например, имате проблеми със ставането рано сутрин, за да прекарвате времето си с Бога преди да започнете със задачите си на деня, ако се  поддавате на плътта си и останете в леглото, след това ще трябва да започнете да практикувате ставането рано сутрин. Колкото повече го практикувате, толкова по-лесно ще бъде.

Не очаквайте от себе си да го направите перфектно още от самото начало. Не се обезсърчавайте, когато се препънете и не успеете. Просто сте извън форма. Връщайте се на краката си и опитайте отново!

Станете духовен спортист. Поставете се в обучение, като се упражнявате върху Божиите неща. Изградете духовните си мускули чрез общението си с Бог. Вие ще бъдете изненадани да откриете какви  победители може да бъдете.

 

Прочетено слово: 2 Петрово 1:2-11

 

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


ДАВАЙТЕ НА ДРАГО СЪРЦЕ

 

 

Всеки да дава, според както е решил в сърцето си, без да се скъпи и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.

А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо така, че като имате винаги и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело;

2 Коринтяни 9:7-8

 

Някои хора казват, че трябва да даваш ”докато те заболи.” Не го вярвам. Бог не иска дарове дадени с болка, а дадени с радост! Всъщност, това са единствените дарове, които са Му угодни.

 

Ето защо Той закрепва обещанието за изобилие върху Неговата заповед за даването на драго сърце.

Двете са взаимно свързани.

 

Весел, пълен с вяра, жизнерадостен, когато даваш - това е ключът, който отключва съкровищницата на Бога.

Виждали ли сте някога такъв вид хора, които дават по този начин? Аз съм виждал. И никога няма да ги забравя. Беше преди години на лагерно събрание, когато времето ни заедно спонтанно се превърна в свръхестествен празник. Хвалехме Бога и хората  с които бяхме просто танцуваха по свой начин надолу по пътеката, за да дават парите си. Радостта на това място беше прекрасна.

 

Велики изцеления и чудеса се случиха същата вечер. Но това, което изпъкваше за мен преди всичко беше колко радостно и весело хората, донасяха своето даване към Бога. Дарението не беше извлечено от тях все едно зъболекар вади зъб, а беше дарено с радост.

 

Концепцията на ”давай докато не те заболи” не идва от Бог. Той би искал по скоро да дадеш 10лв. с такава радост, отколкото 20лв. без желание. В 2 Коринтяни 8:11-12, апостол Павел  насърчава църквата в Коринт да дава с усърдие и желание. Това е което гледа Бог!

 

Ако не сте давали така в миналото, вземете твърдо решение като за начало. Покайте се за пътите, които сте давали без желание. Тогава прекарайте известно време с Бог и Неговото Слово в скришната си стаичка и когато давате отново вие ще можете да дадете с волята на сърцето си.

Оставете ”болката” от даването зад себе си. Станете весел, жизнерадостен, даващ с желание и повярвайте ми вашето благословение ще се умножи.

 

Прочетено слово: 2 Коринтяни 9:6-15

 

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


СЛЕДВАЙТЕ МЕЧТАТА СИ


А Моисей каза на Бога: Кой съм аз, че да ида при фараона и да изведа израелтяните от Египет?

Бог му отговори: Аз ще бъда с теб и ето ти знака, че Аз съм те изпратил: когато изведеш народа от Египет, ще послужите на Бога на тази планина.

Изход 3:11-12

 

Имали ли сте мечта, която е била вдъхновена от Святият Дух, мечта да направите нещо наистина голямо за Исус? Мечта, която е толкова просперираща например, че можете да финансирате национална кампания за съживление.Мечта да доведете хиляди хора до познаването на Бог.

 

В един или друг момент вие сигурно сте имали, но може би сте се отдръпнали от нея. Може би сте си помислили, ” Оо не мога да направя това. Имам толкова лош имидж пред другите, защото сатана ме държа толкова дълго време в поражение.”

 

Ако е така имам някои наистина добри новини за вас. Ако вие вярвате в Бог, дори и лошата ви себеоценка няма да ви спре от това да постигнете успех. В книгата Битие ще видите мъж, който доказва това. Неговото име беше Моисей.

 

Моисей нямаше толкова добра себеоценка за себе си. Той направи ужасна грешка още в началото. Беше грешка, която го докара в пустинята и го държа там 40 години, пастирувайки овцете на някой друг.

 

Той някога мечтаеше да бъде избавител на Божия народ, но вече не. Той смяташе, че е приключил с това, че се е провалил!

 

Но Бог не мислеше така. Всъщност, когато Бог се яви на Моисей в пустинята, Той не поиска от него идентификационни данни. Той не е споменал историята на живота му. Бог просто му каза да отиде при фараона и да му каже да освободи Божия народ.

 

Моисей обаче, все още се бореше със своята преценка за себе си, заеквайки казва” Кой съм аз, че да ида при фараона и да изведа израелтяните от Египет?”

 

Знаете ли какво му каза Бог в отговор? Той просто каза,” Аз ще бъда с теб.”

 

Виждате ли, нямаше значение кой беше Моисей. Това което имаше значение е, че живият Бог беше с него. Това се отнася и за вас днес. Няма нужда да имате история пълна със успехи зад вас, за да отговорите на Божия повик. Нямате нужда от низ от духовни пълномощия. Всичко от което имате нужда е присъствието на Бог.

 

Помислете върху това, когато дявола ви казва, че сте се провалили, когато казва, че никога няма да сте способни да направите това, което Бог ви е вложил в сърцето да направите. Сложете го на мястото му. Кажете му, че няма значение кои сте вие, защото живият Бог е с вас.

 

Тогава се осмелете да следвате вашата мечта!

 

Прочетено слово: Изход 3:1-14

 

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


ЗАПОЧВА ДА ВАЛИ ДЪЖД


И така, радвайте се и вие, сионови деца,
и се веселете в Господа, вашия Бог;
защото ви дава есенен дъжд със справедлива мярка
и ви излива дъжд - есенен и пролетен -
в първия месец.

Йоил 2:23

 

Задава се духовен потоп. Бог го обеща. Той ни обеща изливането на силата на Святия Дух, която ще донесе най-голямата жътва на души, която сме виждали някога.

 

Като вярващи сме чели в Словото и слушали проповеди за това с години. Били сме вторачени към небето толкова дълго време, чакайки го да дойде, че сме получили разтягания в нашите духовни вратове. Ние сме имали този мисловен образ на Бог, който изливаше Духа Си от някаква голяма небесна стомна над нас.

 

Но знаете ли какво? Гледали сме в погрешната посока!

 

Стомните които Бог използва за да излее Своята сила са точно тук на Земята.

Исус обяснява това по следния начин. ” Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както казва Писанието.” Йоан 7:38

 

В последното време потопът, който всички ние очакваме ще бъде съставен от живите води, които ще се изливат от вярващите. Святият Дух, който е вътре в нас ще бъде източник на всички знаци, знамения и чудеса, които пророците са предсказали. И когато започнем усърдно да се молим в молитва на застъпничество, реката на тази сила ще започне да тече.

 

В Захария 10:1 се казва, ” Искайте от Господа дъжд по време на пролетния дъжд;
и Господ, който прави светкавици,
ще им даде изобилен дъжд
и трева на всеки на полето.”

 

Нашите молитви и застъпничество е това което ще освободи великото изливане на Божия Дух. Тъй като ние започваме да се обединяваме и ще се превърнем в потоп от духовната сила на Земята.

 

Така че искайте, молете се за Святият Дух. Застъпвайте се за изливането. Направете това могъщо изливане на духовна сила приоритет във вашия молитвен живот.

 

 

Слава на Бога, вече започва да вали!

 

Прочетено слово: Йоил 2:23-32

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


ЖИВЕЙТЕ ЖИВОТ В ЛЮБОВ


Но ако някой пази словото Му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него.

Който казва, че пребъдва в Него, е длъжен да постъпва, както е постъпвал Христос.

- 1 Йоан 2:5-6

 

Няма нищо - абсолютно нищо по-важно от това да се научим да обичаме. В действителност, как точно ви усъвършенства любовта ще се определи от това, каква част от съвършената воля на Бог ще изпълните. Това е така, защото всяка друга духовна сила черпи своята дейност от любовта. Например, Библията ни учи, че вярата действа чрез любов. Да получиш отговор на молитва е почти невъзможно, когато един вярващ стъпва извън любовта и отказва да прости или е в кавги с брат си.

Без любов, даването няма да работи. Езици и пророчества, няма да работят. Когато вярата не успее и знанието е безплодно. Всички истини, които сте научили от Божието Слово работят чрез любов. То няма да ви е от полза, освен ако не живеете в Божията любов.

Първо Коринтяни 13:4-8 рисува съвършена картина на това как любовта се държи.

Любовта дълго търпи и е милостива, любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее,

не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло,

 не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината,

всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи.

Любовта никога не отпада; другите дарби, обаче, пророчества ли са, ще се прекратят; езици ли са, ще престанат; знание ли е, ще се прекрати.


Звучи като трудна задача, нали? Но не се отчайвайте. Ние сме създания на любовта. Бог пресъздаде нашия дух в образа на любовта. И Той е изпратил Своя любящ Дух да живее в нас и ще ни научи как да обичаме, както Той обича. Можем да живеем в живот изпълнен с любов. Защо да не започнем днес?

Прочетено Слово: 1 Коринтяни 13:1-13

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


НЕ СЕ ОБИЖДАЙТЕ


 

Който обича брат си, той пребъдва в светлината; и в него няма повод за съблазън.

 1 Йоан 2:10

 

Всеки път, когато се  препъвате в неуспех или грях, проверете живота си и любовта в него . Седнете и помолете Господ да ви покаже дали сте в кавги с някого или ако сте обидили някого. Ако имате дяволът може да дойде и да ви препъне.

Като проповедник, аз съм виждал това да се случва безброй пъти. Ще проповядвам за нещо и някой вярващ ще ми се обиди. Той ще реши, че греша и веднага ще се засегне и ​​ първото нещо, което разбирам е, че е в беда.

Марк 4:17 ни казва,че дяволът използва този вид обиди, за да открадне Словото от сърцата ни. Той ни кара да се караме помежду си. След това е в състояние да дръпне щепсела направо от нас и да източва Словото като вода от една кофа.

Никога не позволявайте това да ви се случи. Ако чуете проповедник или друг вярващ да казва нещо, което ви дразни по неправилен начин и виждате, че ще се засегнете кажете: "О, не, не. Няма да крадеш Словото от мен, лъжлив дявол." Тогава можете да коленичите и да се покаете пред Бога.

Търсете Словото и се вслушвайте в Духа, който е вътре във вас и ще разберете какво трябва да направите. Ако все още чувствате, че това което ви е казал този човек е било погрешно, молете се за него.

Не забравяйте, че когато се обиждате от някой това не идва от Бога. Той казва, че ние трябва да бъдем вкоренени в основата на любовта. Така, че отхвърлете тези чувства на обида. Помирете се с този човек в любовта и молитва. Вие ще бъдете в състояние да ходите в тази ситуация, без изобщо да се препъвате.

 

Прочетено слово: 1 Йоан 2:1-11

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


ОРЪЖИЕ НА СЛАВАТА


 Ще Те славословя, Господи, с цялото си сърце,
ще разкажа всичките Твои чудесни дела.

 Ще се веселя и ще се радвам в Тебе,
ще възпявам името Ти, Всевишни;

понеже неприятелите ми се връщат назад,
падат и гинат пред Твоето присъствие.

Псалми 9:1-3

 

Хвалението е повече от приятна песен или няколко насърчителни думи за Бог. То  освобождава присъствието на самия Бог и когато Божието присъствие дойде на сцената вашите неприятели се връщат назад. Болести и зарази не могат да останат в тялото ви. Бедността не може да остане в дома ви.

 

Дори и психическата умора напуска внезапно, когато се изправи пред истинската радост и изпълващата слава във вас. Знам това от собствени преживявания. Преди години, когато започвах да ръководя училище за изцеление имах наистина голяма битка с умората. В служението си полагах ръце на болни за толкова много часове след като службите бяха свършили. Понякога бях дори прекалено изморен психически ,когато завършвах тези служби.

 

Тогава в едно специално за мен събрание открих силата на славата. Тъкмо бях свършил с молитвата за тези, които бяха на молитвената линия и както обикновено бях изтощен, но вместо да почивам Духът на Бог изрази в мен, че това от което имах нужда е да се възрадвам в Господа. Така и направих. Започнах да възхвалявам Господа с цялото си сърце, ум и тяло. Знаете ли какво стана? Умората ме напусна и бях изпълнен с енергия от присъствието на Бог!

 

Следващият път, когато дявола се опита да задушава вашата ефективност, да източва вашата сила, благосъстояние и победата, която е ваша чрез Исус, отвърнете му с това могъщо оръжие. Издигнете ръцете си, вашият глас и цялото си сърце към Бог. Хвалете го!

 

Прочетено слово: 2 Летописи 20:1-22

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org

 


ХРАНЕТЕ СЕ ОТ СЛОВОТО!


Мъдростта води към живот
Сине мой, внимавай в думите ми,
приклони ухото си към беседите ми.

 Да не се отдалечат от очите ти.
Пази ги дълбоко в сърцето си,

 Притчи 4:20-21

 

След като сте направили Божието слово окончателен авторитет в живота си, първата стъпка към победата над атаките на врага е да отидете в Словото и да сграбчите Божиите обещания относно вашата ситуация.

 

Забележете казах,”отидете в Словото.” Хубаво е да имате словото запаметено в съзнанието ви, но нека това не бъде заместител на храненето със Слово, което трябва да е пред очите ви ежедневно.

 

Помислете за това по този начин. Един гладен човек не го ползва да мисли какъв е вкуса на картоф, дори и той да може да си го спомни идеално. Същото нещо е истина и с Божието Слово. Важно е да го пазите в съзнанието си, но също е необходимо да храните духа си директно от Словото. Има сила в това да държиш Словото пред очите си и да го чуваш през ушите си. Така то стига до сърцето ви, така че да можете да живеете с него.     

 

Така, че не само мислете за Словото днес, четете го. Отидете в обещанията, които покриват вашата ситуация. Хранете се от тези обещания и растете силни!

 

Прочетено Слово: Второзаконие 6:1-9

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org                                                                                                                                                                                                           


ОСТАВЕТЕ МИНАЛОТО СИ, ЗАД ВАС


Братя, аз не смятам, че съм уловил, но едно правя - като забравям това, което е назад, и се простирам към това, което е напред.

Филипяни 3:13

 

Неуспехи и разочарования. Болки и страдания от миналото, които просто изглежда няма да си отидат. Повечето от нас знаят какво е да страдат от тях, но твърде малко от нас знаят точно какво да направят с тях. Така, че ние куцаме заедно, надявайки се по някакъв начин  магически да спре да боли .

 

Но никога не става по този начин. Всъщност минаването на време често ни поставя в лоша ситуация, а не в по-добра. Защото вместо да оставим тези болезнени неуспехи зад нас, ние често ги изживяваме докато те не станат по-реални отколкото обещанията на Бог. Фокусираме цялото си внимание над тях, докато не изпаднем в депресия, замръзвайки пътищата си от страх, че ако продължим напред ние отново ще се провалим.

 

Преди се хващах в този капан често. И един ден, когато бях точно по време в пристъп на депресия, Бог проговори вътре в мен и каза:

Кенет, твоят проблем е, че формираш твоите мисли в миналото вместо в бъдещето. Не прави това! Неверието поглежда към миналото и казва, ”Виждаш ли това не може да се  направи.” Но вярата поглежда към бъдещето и казва, ”Може да се направи и според Божиите обещания, то е направено!” Тогава оставих миналите си поражения зад себе си завинаги, стъпвах чрез вяра и се държах сякаш победата беше спечелена вече.

 

Ако депресията ви докарва до духовен срив, измъкнете се от нея като насочите вашите очи да гледат не в  миналото, а  към вашето бъдеще, което е гарантирано, чрез Исус Христос, чрез великите и скъпоценни обещания в Неговото Слово.

 

Забравете за вашите поражения в миналото! Това е и което е направил Бог (Евреи 8:12- Защото ще покажа милост към неправдите им
и греховете им (и беззаконията им) няма да помня вече.") И, ако Той не ги помни вече, защо вие трябва да ги помните?

 

Библията казва, че Божиите милости са нови всяка сутрин. Така че, ако приемете това Божие Слово, можете да се събуждате всяка сутрин в чисто нов свят. Може да живеете живот напълно безпрепятствен от миналото.

 

Затова го направете! Заменете мислите си от вчерашните грешки с Духовни обещания за вашето бъдеще. След като го направите, надеждата ще започне да идва на място на депресията.

 

Духовните болки и страдания, които са ви осакатявали за толкова дълго време, бързо ще изчезнат. Вместо да гледате зад вас и да казвате: "Аз не мога", гледайте напред и кажете: "Аз мога да направя всичко чрез Христос, който ме укрепва!"

 

Прочетено слово: Филипяни 3:1-14

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org

 


ПРАВИЛНИЯТ ПЪТ

 Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословенията и проклятията; затова изберете живота, за да живееш, ти и потомството ти;

Второзаконие 30:19

 

Бог ще ви изправи пред това! Хората казват такова шеговито нещо от години. Те някак си вярват, че Бог ни удря надолу с болка и наказание всеки път когато ние съгрешим. Но това просто не е истина. Налице са смъртоносни възнаграждения за греха, но Бог не е този, който ги раздава.

 

Виждате ли, Библията ни казва, че е имало проклятие в сила в продължение на хиляди години и дяволът е виновен за това, а не Господ Бог. Бог дава предупреждение във Второзаконие 30:19. След като описва подробно благословиите, които попадат върху тези, които са следвали Бога и ужасните страдания, които ще сполетят онези, които са се отделили от Него,Той казва, ” положих пред вас живота и смъртта, благословенията и проклятията; затова изберете живота, за да живееш.

 

Същественото нещо, което трябва да осъзнаете е това: Във всеки един момент от пътуването, независимо дали сте на път към прокълнат глад или живеете точно в средата на него - Бог ще ви спаси от него. Той ще ви изведе от там и да ви избави. Той ще ви избави от болести, пристрастявания, или нещо друго, което ви е било държало в плен.

 

Днес ако намирате себе си в погрешния път и виждате разрушения пред вас, просто се покайте и тръгнете по правилният път. Просто предайте вашият път на Исус и той ше ви избави от всичко което ви държи в плен. Можете да започнете с молитва, ” Господи Исусе, бях изпрал погрешния път и сега  Те моля да ми простиш. Днес аз избирам живот, като избирам Твоя път. Моля те избави ме от това робство и ме изпълни със Святия Си Дух. Благодаря ти, Господи!

 

Помнете това: Независимо какво сте направили, Бог не иска да ви накаже, Той иска да ви прости за него. Той не иска да ви зашлеви надолу. Той иска да ви спаси и привдигне. Доверете Му се и Му позволете да ви постави на правилният път на живота днес!

 

Прочетени стихове: Второзаконие 30

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


ВЪЗКРЕСЕНСКИ ЖИВОТ


А в първия ден на седмицата, сутринта рано, жените дойдоха на гроба, като носеха аромати, които бяха приготвили.

И намериха камъка отвален от гроба.

И като влязоха, не намериха тялото на Господ Исус.

Лука 24:1-3

 

Наистина е време да спрем да търсим живия между мъртвите. Време е да спрем да се скитаме наоколо в гробището на грях, болест, недостатъчност и да встъпим във възкресенски живот!

 

Като възкресено същество, вие не сте нещо случайно случило се някъде. Вашият живот не е просто мрежа от събития и обстоятелства. Бог има конкретни планове за вас.

 

Може би Той е определил за вас да имате най-великото изцелително служение на този век или може би иска да ви превърне в изумителен пастор. Той има откровение приготвено за вас, което ще благослови целия свят. Но вие никога няма да узнаете, какво има за вас, докато не обърнете вниманието си към Него.

 

Ето защо дявола работи усилено, за да ви държи фокусирани върху проблемите в живота. Ето защо той се опитва да задържи вашето внимание далече от живото Божие слово. Той не иска да знаете, че сте изпълнени с възкресенския живот на Исус.

В действителност, перспективата за това го ужасява.

 

Защо? Защото веднъж щом наистина разберете, че живота на Бог е вътре във вас, ще  започнете да се държите точно, както Исус. Вие ще полагате ръце на болни и те ще оздравяват. Ще гоните демони. Вие ще проповядвате благовестието на всяко живо същество.

 

Накратко казано, вие ще бъдете точно това, което Бог иска да бъдете. Ще бъдете  Христовото тяло на земята.

 

Не позволявайте на сатана да ви свързва с тежките дрехи на вчерашните грях и поражение. Вие не сте мъртви вече, а сте възкресени чрез Исус. Излезте от гробниците и започнете да живеете възкресенски живот!

 

Прочетено слово: Деяния на апостолите 17:16-34

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


БЪДИ ВЕРЕН


... Защото онези, които славят Мене, тях ще прославя и Аз, а онези, които Ме презират, ще бъдат презрени.

1 Царе 2:30

 

Бог прославя тези които славят Него. Той никога няма да забрави семената на вярност, които си посял. Ще ги умножи и ще ти ги върне обратно, като реколта от благословения. Малахия 3:17 казва, че когато наследиш скъпоценностите, които Той е направил за теб, ще бъдеш завинаги сред тях.

 

Завинаги. Помислете над това за момент. Чрез почитане на Бог с живота и устните си, ти стъпваш в царство на благословения, което буквално ще отнеме цяла вечност да се изследва.

 

Веднъж щом започнеш да гледаш по начина на вечната перспектива на нещата, ще видиш, че е грубо и незряло да се сърдиш на Бога, когато временните неща не работят точно както и когато искаш.

Ще видиш, че вярността ти към Бог трябва да бъде на първо място, че трябва да се търси първо Неговото царство - дори когато нещата изглеждат наред. Библията казва, че ако направиш това всичко друго ще ти се прибави.

Бог никога не забравя. Той никога няма да забрави това, че в разгара на битката, когато другите се отказват казвайки, “ Ей, тeзи неща с вярата не работят”, ти ще си там все още верен на Него, стоейки твърд и говорейки Неговите обещания.

 

Затова реши днес в своето сърце да бъдеш верен на Бог във всяка дума, която изговаряш. Направи избора си веднъж завинаги, че няма нищо по важно за теб от това да Го почиташ с целия си живот. Продължавай да Го почиташ и да изговаряш думи на вяра.

 

Това ще изработи избавление за теб в този живот и във вечността. Ще бъдеш радостен, че си го направил.

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


КАКВО БЪДЕЩЕ!

 

И като ни възкреси заедно с Него, ни сложи да седим с Него в небесни места, в Христос Исус; за да показва през вековете,които ще дойдат, изобилното богатство на Своята благодат чрез добрината Си към нас в Христос Исус.


 

Ефесяни 2:6-7

 

През целия ми живот хората ми казваха, че причината поради Бог ни е спасил е за да може когато влезем в Небесни места, ние да прекараме остатъка от вечността обичайки Го и покланяйки Му се. Но знаете ли, това не е точно така.

 

Звучи много добре, но е нещо което някой е измислил. Бог не е егоист. Той е точно обратното. Господ е безкрайно даващ и безгранично любящ. Той не прави нещо, за да може да получи нещо в замяна.

 

Тогава защо Той ни спаси? Божието слово ни казва, че Той го е направил така, че през идните векове ще ни покаже премногото богатство на Своята благодат.

 

Помислете над това! Бог ще прекара вечността показвайки богатствата на Неговата благодат на теб и мен.

 

Затова, Той изпрати Исус на Земята. Той толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син. Бог даде Исус Христос, за да не бъде повече единствен Негов Син. Той изпрати Исус, за да може да има повече синове, които да обича и на които да дарява- и Той планира да прекара векове от време правейки точно това.

 

Като вярващи, вие имате най-славното бъдеще пред вас,което  някой някога може да поиска. Но не чакайте, докато стигнете до Небесни места, за да се наслаждавате. Може да започнете още сега. Вие сте вече седнали в Небесните места!

 

Прочетено слово: Ефесяни 2:1-8


ОТ СИНОВЕ В СЛУГИ


Още и на слугите Си и на слугините Си ще изливам от Духа Си.
В онези дни ще пророкуват.

И ще покажа чудеса на небето горе
и знамения на земята долу -
кръв, огън и облаци дим.

Деяния на апостолите 2:18-19

 

Ние живеем в най- вълнуващите дни, които земята някога е виждала. Навсякъде около нас, Бог излива Святия Дух, което е подготовка за съживлението на последното време, което ще доведе цялата тази епоха до славен край.

 

Някои от Божиите деца просто стоят като наблюдатели, гледайки как работи Бог. Други от своя страна са станали жизненоважна част от всичко. Те са доброволци в тази велика армия на последното време. Станали са, както Библията ги нарича слуги и слугините на Бог.

 

Кои са тези слуги и слугини? Това са тези, които са предали себе си напълно на Бог. Това са тези, които вместо само да бъда новородени от Бог, са пристъпили по-далеч, встъпвайки в служение от любов към Отца.

 

Слугите и слугините на Бог са тези, които са казали, “ Искам да бъда включен в това, което Бог ще направи в този час. Искам да бъда Негов покорен слуга и да бъда 24 часа на разположение.”

 

Тези, които са направили това мощно решение ще изпитат това велико изливане на Святия Дух за което Петър говори в Деяние на апостолите 2 глава.  Те са тези, чрез които Духът- одухотворява слово на пророчество и молитва, които освобождават силата на Бог върху Земята. Те са тези, които чрез думите си отварят път за чудеса и знамения.

 

Искате ли да бъдете като тях? Можете да бъдете.Бог иска да сте такива. Всъщност Той има нужда от вас да бъдете!

 

Трябват Му тези, които ще скъсат всяка връзка с този плътски свят. Има нужда от хора на, които ще може да се обади по средата на нощта за застъпничество в молитва.

Хора, които ще станат и ще го направят независимо колко са изморени.

 

Това е качеството и дълбочината на всеотдайността, която служението изисква.Това е трудна роля, но наградите са големи. Тези, които са готови да изпълнят тази роля ще бъдат Божиите уста тук на земята в тези последни дни. Те ще бъдат проводници на Святия Дух и Неговата могъща сила. Ще бъдат ключови играчи в най-голямото земно изливане на Светия Дух.

 

Вземете решение сега да станете един от тях. Направете стъпка на вяра в служение.

 

Прочетено слово: Деяние на апостолите 2:1-21

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org

 

 


ПОСЛАНИЦИ ЗА ХРИСТА


И така от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от Христова страна, примирете се с Бога.

2 Коринтяни 5:20

 

Вие сте посланици за Христа! Ако сте приели Исус Христос за свой Бог в живота си, вие сте изпратени да действате, като представител на Него на този свят. Точно, както нациите изпращат посланици, за да представляват техните интереси в други страни, вие сте изпратени тук, за да се грижите за интересите на Божието царство.

 

Помислете за това. Всеки път щом излезете, вие представяте Царя на Царете и Богът на Боговете. Това е много голяма чест. Може също така да изглежда, като доста висок законопроект за попълване, но Бог ви е  снабдил с всичко необходимо, за да го правите. Той ви е дал Неговото име и силата на Словото Му. Той, дори е вложил Своя собствен Дух във вас, и ви е дал способността да чувате и да се покорявате в наставленията на този Дух.

 

Преди години чух пророческо слово в което се казваше, че ще дойде време, когато хората на земята ще могат да вървят, говорят и действат, както Бог. Те ще бъдат задвижвани от Неговата сила и Святия Дух толкова силно, че хората ще казват за тях, ” Вижте ги тези вярващи. Те си мислят, че са Бог.” ”Не,” Святият Дух казва, че те не са Бог.” Те са агенти на Бог, деца на Бог, посланици на Бог, изпратени да вършат Божиите дела.”

 

Вярвам, че живеем в ден и час, за които се говори в това пророческо слово. Ние виждаме как армията на светлината започва да нараства.

 

Няма време да бъдете наполовина осветени и полу-посветени. Време е да тръгнете с всички сили към Бог и да Му предадете целия си живот.  Ако вие направите това, Той ще ви даде в замяна такова помазание и такава власт, такава слава и доброта, че ще засияете за Него, както се казва във Филипяни 2:15 -  за да бъдете безукорни и незлобливи, непорочни Божии чеда всред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света.

 

Започнете да мислите за себе си днес, не като някой обикновен мъж или жена, но като посланик на Всемогъщия Бог. Нека интересите на Неговото царство да бъдат на първо място във вашето съзнание и сърце. Предай себе си на Него и кажи, “ Господи, покажи ми как да бъда Твой представител във всичко което правя.”

 

Вие сте посланици за Бог. Започнете да живеете, като такива днес.

 

Прочетени стихове: 2 Коринтяни 5:10-21

 

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


ДЕЙСТВАЙКИ В СТРАХ: ЕДИН ПОГЛЕД КЪМ ЖИВОТА НА ЙОВ


 

За да разберете книгата на Йов, първо трябва да осъзнаете, че той не е имал откровението за сатана, както ние го имаме днес, не е имал знанието за греха. Заради това Йов прави жертви предназначени за поклонение пред Бог, за опрощение на греховете на неговото семейство.

 

Библията ни казва, че Йов непрекъснато прави същите жертви за децата си. Тези жертви се правят само веднъж. Понеже той правеше жертвата постоянно, тя се превърна в жертва на неверие вместо на вяра, в резултат, това от което се страхуваше дойде върху него (Йов 3:25 - Защото онова, от което се боях, ми се случи; и онова, от което треперех, се стовари върху мене...)

 

Тъй като Йов нямаше познания за дявола, той естествено вярваше, че всичко което му се е случило било то добро или лошо е дошло от Бог. Ето защо Йов направи изявлението:  ” Господ даде, Господ взе; да бъде благословено Господнето име:”(Йов 1:21). Той нямаше това знание, че сатана беше крадецът и мислеше, че е Бог!

 

Ние разбираме, че Йов накрая осъзнава истината за неговото положение от изявлението, което прави в Йов 42:3, “ ... Ето защо аз говорих за онова, което не съм разбирал, за неща, пречудни за мене, които не съм познавал.” Йов започна да вижда, че не Бог е бил отговорен за неговите неприятности. Господ преобърна плена на Йов, когато той се помоли за приятелите си; и Господ даде на Йов двойно повече, отколкото имаше преди. (Йов 42:10). Страданието на Йов според Библията траеше само девет месеца, а след това той живя 140 години, според Йов 42:16

 

 

Годината на неговото изпитание е 1845 пр.Хр. и ако книгата  Йов е  написана по време на живота на Йов годината е била може би между 1843 и 1703 пр. Хр.

 

През целия си живот Йов беше в безопасност, докато не изпита страх и в следствие на това загуби своята вяра. И Бог го благослови отново, когато Йов възстанови вярата си.

Щитът на вяра е единствената защита от сатана която Йов имаше, както и ние ( Ефесяни 6:16 - А освен всичко това вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на нечестивия; ) Когато нашите щитова на вярата са спуснати сатана е способен да ни погълне ( 1 Петрово 5:8 - Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, обикаля като ревящ лъв, като търси кого да погълне).

Бог оставя избора на нас- можем да изберем живота или смъртта, благословенията или проклятията ( Второзаконие 30:19 - Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословенията и проклятията; затова изберете живота, за да живееш, ти и потомството ти).

 

 


ИЗЦЕЛЕНИЕТО ВИНАГИ ИДВА

 

И тези знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;
. . . на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват.
Марк 16:17-18

Преди се разстройвах, когато полагах ръце на хората, а те не се чувстваха по-добре. Един ден се молех и търсех от Бог отговор за това и Той ми говори в Духа казвайки;
” Изцелението винаги идва.”
Спомням си, че казах,”Какво имаш предвид точно с тези думи? Не всеки получава изцеление ли?”
”Аз не казвам, че всички ще получат,” Отговори Бог.Тогава той проговори отново много строго.”Аз върша моята част и казвам, че ще се възстановят!”
Тези думи ме удариха, като един тон тухли.Той каза, че ще се възстановят.Бог никога не лъже,затова щом е казал, че ще се възстановят това означава, че изцелението винаги идва.Не е Бог този, който го забавя, а тези които искат да го получат, а не го приемат.

Оттогава, нямах никакви проблеми да полагам ръце на хора и да вярвам за тяхното изцеление. Независимо дали те си тръгваха в по-добро състояние или не, аз стоях твърдо във вярата си за тях. Всъщност знам, че ако този човек, който си тръгва все още е болен и възлага вярата си на Бог ще бъде изцелен, не е толкова важно дали ще е след пет години или друго време, той ще бъде изцелен.

Ако, вие сте полагали ръка на някого, който не е получил изцеление, не прекъсвайте потока на Божията сила, като спрете да вярвате. Изправете се бързо. Продължавайте да вярвате, че ”изцелението ще дойде” по някое време, когато този беден болен човек реши да се изправи и да се съгласи с вас !

Прочетено Слово: Марк 10:46-52

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


ДА ЖИВЕЕМ ЧРЕЗ ВЯРА – ТОВА Е НАЧИН НА ЖИВОТ

 

„Съучаствай в страданията като добър войник на Исус Христос.”

- 2 Тимотей 2:3

Времена на страдания са неизбежни. Трябва да знаете това. Вярно е, че сме били изкупени от проклятието и няма нищо, което сатана може да направи, за да го промени, но той ще ви подложи на изпитание върху това.

Следователно, не бъдете изненадани, когато нещата стават трудни. Ще дойдат времена, когато трябва да застанете твърдо чрез вяра, когато ще трябва да говорите и действате сякаш това, което казва Бог е вярно, дори когато не можете да го почувствате или да го видите да се случва около вас. Ще има времена, когато всичко изглежда ужасно. Това е, когато вие трябва да съучаствате в страданията като добър войник.

Толкова много хора чуват словото на вяра за изцеление и благоденствие и си мислят: “Хей! Ще пробвам това.” После, когато трудните времена дойдат, те се предават и се затварят.

Позволете ми да ви уведомя, че да живете чрез вяра не е нещо, което пробвате. Това е начин на живот. Правите го, когато е трудно. Правите го, когато е лесно. Правите го през цялото време, понеже не го правите само, за да си прибавите облаги. Правите го, защото знаете, че вярата е угодна на Бога (Евреи 11:6).

Нещата могат да станат малко груби понякога, но позволете ми да ви уверя, че вие винаги ще излизате на върха, ако съучаствате в страданията като добър войник. Ако откажете да отпаднете и да напуснете, ще имате победата. Единственият победен християнин е този, който напуска.

Числа 14:1-24

Превод: Семейство Ганчеви
Служение Васил Петров
www.vasilpetrov.org


НЯМА ОТ КАКВО ДА СЕ СТРАХУВАШ

НЯМА ОТ КАКВО ДА СЕ СТРАХУВАШ
    

Не се увличайте в сребролюбие; задоволявайте се с това, което имате, защото сам Бог е казал: "Никак няма да те оставя и никак няма да те забравя";
 така че дръзновено казваме:
"Господ ми е помощник; няма да се убоя;
какво ще ми направи човек?"
Евреи 13:5-6

Собственото ти съзнание е голям проблем в Христовото тяло днес. То ти пречи да извършиш нещата, които Бог казва да направиш. Вместо просто да му се покориш, то те кара да се питаш, ”Какво ще си помислят хората за мен, ако направя това? Ами, ако кажа на този човек да стане от инвалидната си количка, а той не успее ? Ами, ако аз вярвам в просперитета си, а се разоря? Какво ще каже Бог? Няма да изглеждам много добре, нали ?”

Ако някога са ти минавали такива мисли, нека ти кажа нещо: Няма значение как изглеждаш! Покорството е това, което Бог гледа. Когато става въпрос за покорство към Бог, твоята лична репутация няма значение и колкото по скоро я забравиш, толкова по-добре за теб.

Но знаете ли кое е ироничното? Когато направиш това, твоята репутация се подобрява. Наистина е странно нещо. Когато загубиш желанието да защитаваш имиджа си, той се  подобрява. Защо? Защото, когато хората те погледнат, вместо да видят твоя незначителен образ който имаш, те ще видят образа на Господ Исус, който е в теб.

Затова остави настрани твоето собствено съзнание и вместо него развий Божието съзнание.Не позволявайте на страха от човеци да доминира над теб, започни да се мотивираш от вярата в това, което Исус може да направи.

В крайна сметка, Той обеща, че никога няма да те остави или изостави. Вярвай го. Приеми го с увереност. Разчитай на Него. Веднъж след като започнеш, ще осъзнаеш, че наистина няма от какво да се страхуваш повече!

Превод: Семейство Ганчеви

Служение Васил Петров

www.vasilpetrov.org


“ОБИЧАМ ТЕ, БРАТКО”


 И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и вашият Отец, Който е на небесата, вашите прегрешения.

Марк 11:25

 

”Брат Копланд, преди доста време бях дълбоко наранен от един човек, който също беше християнин. Опитах се да му простя, но все още се чувствам ядосан и възмутен, когато го виждам. Ще бъда ли способен да му простя истински някога?”

Много пъти са ми задавали този въпрос и отговора е: ”Да, ще можеш и ще трябва да го направиш!” Непростителността е направо опасна. Тя ще направи духът ви слаб, а молитвите ви неефективни. Тя ще дръпне шалтера на вашата вяра напълно и няма да имате достатъчно сила, за да преместите къртичините в живота ви, още по-малко планините. В Марк 11 глава, Исус казва: ” И когато се изправите на молитва, прощавайте”. Той просто казва, че трябва да простите. Точка по въпроса. Исус направи прошката, заповед. Ще бъде несправедливо от Негова страна да ни заповядва нещо, което не можем да направим. Така че можете да бъдете сигурни, че е в рамките на вашата сила да се покорите на Неговата заповед и да простите, без значение колко зле сте били ощетени.

Повечето хора не го осъзнават, но непростителността всъщност е форма на страх. Много често ние не прощаваме, защото се страхуваме да не ни наранят отново. Страхуваме се, че  никога няма да се възстановим от щетите, които тази личност е нанесла върху нашия живот. Ако искате да простите истински, трябва да се отървете от тези страхове. Очистете себе си от тях ,чрез ”водно умиване чрез словото”

(Ефесяни 5:26). Изпълнете съзнанието и сърцето си с обещанията на Бог, които са свързани с вашата ситуация. Ако направите това мога да ви уверя от собествен опит, че вашите чувства ще се променят. Може да не стане за едно денонощие... но ще стане. Един от тези дни, почти без да мислите, вие ще протегнете ръце към тази личност, ще му дадете голяма топла прегръдка и ще му кажете: ”Обичам те, братко.” Нещо повече, ще го кажете от дълбините на сърцето си.

 

Лука 6:27-36 ; Лука 17:3-4

 


ЗАДЕЙСТВАЙТЕ СИЛАТА

 А на Този, Който, според действащата в нас сила, може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим,

Ефесяни 3:20

Като вярващи, вие имате силата на Святия Дух вътре във вас.Но тази сила няма да работи докато не я задействате!

Святия Дух няма просто да показва силата си вътре във вас.Няма да дойде и да ви каже, ”Сега ще слушаш Мен.”

Не, Той е джентълмен (нежен). Святия дух е изпратен, за да ти помогне да извършиш Божията воля, да те подкрепи и съветва, но Той няма да направи нищо, докато не бъде помолен.

Затова в книгата на Яков се казва, ако си в беда или огорчен, моли се.Молитвата е това което кара силата вътре в теб да се задейства.

Просто помислете затова.Духът на Всемогъщият Бог.  Духът, който кръжеше над лицето на бездната, и извърши Божието Слово при сътворението, същият Дух който е вътре в теб- очакайки да извикаш към Него !

Ако Исус дойде в дома ти и седне на трапезата, ти ще оставиш всичко останало настрани, за да говориш с него,нали така? Няма просто прибързано да отидеш и кажеш: Исусе, много се радвам да те видя, иска ми се да имах физическите сили да говоря с теб, но няма да повярваш какъв ден имах днес.Имам предвид, че всичко днес вървеше наобратно и сега съм прекалено изморен да правя каквото и да било, освен да легна и да гледам телевизия.Може би ще прекараме известно време заедно по-късно.

Няма да направите това нали ? Не ! Ако Исус седеше до вас в стаята, ще паднете по лице и ще започнете да го възхвалявате. Няма да ви е грижа колко сте били изморени или колко лош ден сте имали. Щяхте да подскочите от възможността, която имате да общувате с Него.

Святият Дух е във вас и е в очакване.Той е готов по всяко едно време на деня или ноща, казвайки ни:”Аз съм тук да ти помогна и да те подкрепя.Искам да ти е добре днес.Знаеш ли за проблема който имаш? Искам да ти помогне да го премахнеш от живота ти.”

Святият Дух има някои неща, които иска да ви покаже- неща които сте се опитвали да откриете сами, чрез собствени сили. Той ви очаква там със силата да преодолее всяко препятсвие във вашия живот.

Вземете време за молитва.Молете се в Духа.Молете се в съгласие. Молете се и задействайте силата, която ще работи над вас днес 

Прочетени стихове : Ефесяни 3:16-21