НАЧАЛО
БХТВ
КАКВО ВЯРВАМЕ
ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
КОНФЕРЕНЦИИ - ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
ГОСПОДНА ВЕЧЕРЯ
УЕБ РАДИО
ПОСЛАНИЯ ОТ ПАСТОРА
ПОСЛАНИЯ НА ДЖОИС МАЙЕР
ПОСЛАНИЯ НА КЕНЕТ КОПЛАНД
БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ДПО
В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА
ВИДЕО КАНАЛ
КАК ДА ПРИЕМА ИСУС
КРЪЩЕНИЯ ВЪВ ВОДА
КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
СЛУЖЕНИЕ НА БОЛНИ
СЛУЖЕНИЕ В НАЦИИТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ГАЛЕРИЯ
ДАРЕНИЯ
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
СЛУЖБИ

Страстната седмица - Господар на съботата

Господар на съботата
Лука 6:5. “И каза им: Човешкият Син е господар на съботата.”
Исус вече беше го заявил на книжниците и фарисеите, а те се късаха от яд, защото правеше чудеса на изцеление в съботен ден, но според тях не биваше така. Нали, сам Бог беше отредил в съботен ден да не се прави нищо, а да се почива. Едно е обаче да си човек с такъв произход, съвсем друго е да виждаш нещата от гледна точка на Господаря на съботата - Христос. Едно е да изпълняващ заповеди, друго е ти да ги издаваш. Тази истина беше разбрал един стотник, който отговори мъдро с разбиране за властта, която Исус имаше.
Записано е в Матей 8:6.10 “Господи, слугата ми лежи у дома парализиран, и много се мъчи. Той му казва: Ще дойда и ще го изцеля. Стотникът в отговор Му рече: Господи, не съм достоен да влезеш под стряхата ми; но кажи само една дума, и слугата ми ще оздравее. Защото и аз съм подвластен човек и имам подчинени на мен войници; и казвам на тогова: Иди, и той отива; и на друг: Дойди, и той дохожда; а на слугата си: Стори това, и го струва. Исус, като чу това, почуди се, и рече на ония, които идеха изподире: Истина ви казвам, нито в Израиля съм намерил толкова вяра.”
“Имам подчинени на мен войници; и казвам на тогова: Иди, и той отива”, Това е разбиране за власт. Казвам - прави. Исус казва и всички изпълняват, така трябва да бъде, но не хората искаха те да казват на Исус, какво е правилно да прави, не осъзнаващи дори, че говорят със Създателя на вселената. Тази арогантност съществува и днес. Виждал съм хора, които се имат за по - умни от останалите и такива, които мислят, че едва ли не те са написали писанията. Това скоро приключва, защото властта на тъмнината си отива. Тя имаше час, определено време, а сега времето и изтече. Голямата разлика между силата на тъмнината и светлината е тази, че тъмнината е за период от време, докато светлината е вечна, защото Бог е вечен. И така; Лука 23:54. 56 И беше приготвителен ден, и съботата настъпваше. И жените, които бяха дошли с Него от Галилея, вървяха изподире и видяха гроба и как беше положено тялото Му. И като се върнаха, приготвиха аромати и миро; и в съботата си почиваха според заповедта.
В Евангелието на Лука се казва, че жените видяха, как тялото се полага в гроба. Няма съмнение! И тази част от писаното за Исус се сбъдна. Докато хората изпълняваха съботата, и почиваха, Исус отново я нарушаваше само, че този път далеч от хорската злоба, съд, очи пълни омраза. Той отиде на място, където живите не могат. Исус не можеше да бъде държан от смъртта. Исус трябваше да проповядва Божието царство, но този път на хора, които не бяха живи на земята, а на едно друго място наречено в писанията “Шеол”, или “Царството на смъртта”.
1 Петър 3:18.20 Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, а оживотворен по дух; с който отиде да проповядва на духовете в тъмницата, които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в Ноевите дни, докато се правеше ковчега, в който малцина, то ест, осем души, се избавиха чрез вода.
Разпнат на кръста, Той взе целия греховен товар на цялата човешка раса върху Си. „Той стана грях за нас,” 2 Коринтяни 5:21 казва: „Който за нас направи грях Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога.” Това вменяване на грях ни помага да разберем борбата на Христос в Гетсиманската градина с чашата с грях, която щеше да бъде изляна върху Него на кръста. Когато Исус извика от кръста „Отче Мой, защо Си ме оставил?” беше когато Той бе отделен от Отец поради изляния върху Му грях. Предавайки духа Си, Той каза „Отче в Твоите ръце предавам духа Си.” Неговото страдание беше завършено вместо нас.
Ефесяни 4:8.10 Затова казва: - "Като възлезе на високо, плени плен И даде дарове на човеците". (А това "възлезе" що друго значи, освен че бе и [по-напред] слязъл в местата по-долни от земята. Тоя, Който е слязъл, е същият, Който и възлезе по-горе от всичките небеса, за да изпълни всичко).
Царството на тъмнината е обезоръжена. Исус победи сатана на кръста и прикова съботата, закона на дървото за да освободи всички нас от невъзможността да се избавим чрез собствена себеправедност! Исус взе ключовете на смъртта и ада изведе ги на показ, явно и възтържествува над тях, като победител. Никога не мога да забравя думите на Исус, които казват, че Той дава живота си и никой не може да го отнеме и пак е бил прав. - “ Затова Ме люби Отец, защото Аз давам живота Си, за да го взема пак. Никой не Ми го отнема, но Аз от Себе Си го давам. Имам право да го дам, и имам право пак да го взема. Тая заповед получих от Отца Си.” Йоан 10
Чрез вяра в Исус, греховете са ни простени! Факт!
Колосяни 2:13.15 И вас, които бяхте мъртви чрез прегрешенията си и необрязаното си плътско естество, вас съживи с Него, като прости всичките ви престъпления; и като изличи противния нам в постановленията Му закон, който беше враждебен нам, махна го отсред и го прикова на кръста; и като ограби началствата и властите, изведе ги на показ явно, възтържествувайки над тях чрез Него.
Къде е ЖИВИЯТ, ЖИВОТА, и кой държи днес ключовете на смъртта и ада? Лесен въпрос! Кажете ми вие правилният отговор.
Откровение на Йоан 1:17.18 И когато Го видях, паднах при нозете Му като мъртъв; а Той тури десницата Си върху мене и каза: Не бой се, Аз съм първият и последният и живият; бях мъртъв, и, ето, живея до вечни векове; и имам ключовете на смъртта и на ада.
Пастор Васил Петров