НАЧАЛО
ЗA НАС
МАНДАТ
КАКВО ВЯРВАМЕ
INTERNET CHURCH
КОНФЕРЕНЦИИ - ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
СЪБИТИЯ
ВИДЕНИЕ
ГОСПОДНА ВЕЧЕРЯ
УЕБ РАДИО
ПОСЛАНИЯ ОТ ПАСТОРА
ПОСЛАНИЯ НА ДЖОИС МАЙЕР
ПОСЛАНИЯ НА КЕНЕТ КОПЛАНД
БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ДПО
ГЛАЕДАЙТЕ ЗАПИСИ ОТ СЛУЖБИТЕ
В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА
ВИДЕО КАНАЛ
АУДИО ПРОПОВЕДИ
КАК ДА ПРИЕМА ИСУС
КРЪЩЕНИЯ ВЪВ ВОДА
КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
СЛУЖЕНИЕ НА БОЛНИ
СЛУЖЕНИЕ В НАЦИИТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ГАЛЕРИЯ
ДАРЕНИЯ
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
СЛУЖБИ

09 Януари 2020 г Послание на пастора

Послание от пастор Васил Петров

Евреи 3:4;6 “Защото всяка къща се строи от някого; а Тоя, Който е устроил всичко, е Бог. И Моисей беше верен в целия Божий дом, като слуга, за да засвидетелствува за онова, което щеше да се говори по-после; а Христос, като Син, беше верен над Неговия дом. Неговият дом сме ние, ако удържим до край дръзновението и похвалата на надеждата си.”

 Повечето български мъже знаят, че за да строиш къща се изисква много предварителна подготовка като, на първо място решение да строиш, пресметливост, плануване, ресурси и възможности. Къщата се строи бавно с много труд и понякога минават години за да се завърши напълно. Къщите не изникват на земята просто, ей така, само защото искаш да имаш къща. Някой, някога трябва да я направи, а това ще иска много труд и опреденото за строеж време. Библията ни казва, че Бог е строителят на земята. „Защото всяка къща се строи от някого; а Тоя, Който е устроил всичко, е Бог.” Евреи 3:4

Бог е Творецът, създал и направил всичко. Този необятен ум, свръхестествена сила, Която е творила, всеки детайл по лицето на земята, така, че човеците да останат без извинение, когато гледат и се наслаждават на Божиите творения. „Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така, щото, човеците остават без извинение.” Римляни 1:20 

Какво казва Псалмиста, когато разкрива сърцето си в поезия; „Господи, Твоето милосърдие стига до небето, Верността Ти до облаците; Правдата Ти е като великолепните планини; Съдбите Ти са бездна голяма; Ти, Господи, запазваш човеци и животни. Колко е скъпоценно Твоето милосърдие, Боже! Затова човешките чада прибягват под покрова на крилата Ти.” Псалми 36:5;7 

Архитекта на земята е Бог, Който е направил всичко със своята мощна ръка. Можем да признаем тогава, че за Бог няма невъзможни неща. Той простира ръката си, изговаря слово и земните, небесните и подземните сили Му се покоряват. Природата и небесните сили слушат гласа на Господа и в пълно покорство и хармония стоят пред Създателя на земята. Дърветата пляскат и прославят Неговото свято име, защото Той е този, Който е устроил всичко. „С вяра Авраам послуша, когато бе повикан да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство, и излезе, без да знае къде отива. С вяра се засели в обещаната земя като в чужда, и живееше в шатри, както и Исаак и Яков, наследниците заедно с него на същото обещание. Защото очакваше града, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог.” Евреи 11:8;10 

Вечният град, небе и земя се готвят за времето, когато сам Бог ще пресътвори всичко, като изгори в неугасим огън всяко нечисто и по този начин ще премахне веднъж завинаги всичката мерзост и беззаконие вършена някога по лицето на земята. Словото ни казва; „Блажени кротките, защото те ще наследят земята.” Матей 5:5 В Псалми 37:9 и още; „Защото злотворците ще се изтребят; А ония, които чакат Господа, те ще наследят земята.” 

Праведните хора са верни на Бог в своя дом. Какво значи това? Когато Библията ни говори за смирение, показва един от най–смирените мъже на света, а имено водача на многобройния народ на Израел, Моисей, за който се твърди, че беше верен в целия Божий дом. Казва се, че и Христос, като Син, беше верен над Неговия дом. Да бъдеш верен в дома, явно това е нещо много важно, и значимо нещо и то ако имаш претенциите да бъдеш наследник на вечния град. В книгата на Евреи 3 глава се казва, че ние сме Негов дом. Ние сме тяло Христово, в което сам Исус обитава, посредством Светия Дух. Църквата е тяло на Исус Христос пълно с Неговата благодат; „И всичко покори под нозете Му, и постави Го да бъде глава над всичко за църквата, която е Негово тяло, изпълнено с пълнотата на Този, Който изпълнява всичко във всички.” Ефесяни 1:22 

Ние също трябва да сме врени в дома, защото Го обичаме. Винаги ще се надяваме на Господа да ни държи верни във всичко, за да опазим в сърцата си надеждата открита на нас в благовестието, което сме чули от самото начало. Да устоим докрай за нас не е самоцел, а вяра, живот, начин на мислене. Ние не се напъваме ежедневно да бъдем спасени, но приемаме спасението, като дар от Бога и живеем в любовта, с която Той ни възлюби. Ние сме устремени да достигнем целта на нашият живот, а тя е; „Оправдани чрез Неговата благодат, да станем, според надеждата, наследници на вечния живот.” Тит 3:7 Алелуя!

Знаете ли скъпи братя и сестри, че това наистина ни принадлежи! Ние с нетърпение очакваме, Него, Начинателят и Усъвършителят на вярата ни! „Защото нашето гражданство е на небесата, отгдето и очакваме Спасител, Господа Исуса Христа, „ Филипяни 3:20 

Мога ли да се обърна днес към всички вас и да ви нарека граждани на Небесното царство. Какво чувство изпитвате като чуете тези думи. Бихте ли заменили вечен живот с идеята за каквото и да било нещо тук на тази земя. Аз си мисля, че такова нещо няма. По добро от това да имаш гражданство на небето, където Бог е Господар, няма. А това е Негово обещание! „А според обещанието Му очакваме ново небе и нова земя, в която да живее правда.” 2 Петър 3:13 

Благославям ви и ви оставям в ръката на Господа. Бог да ви води, чрез Словото Си в пътя на правдата.

С много обич пастор Васил Петров