НАЧАЛО
ЗA НАС
МАНДАТ
КАКВО ВЯРВАМЕ
INTERNET CHURCH
КОНФЕРЕНЦИИ - ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
СЪБИТИЯ
ВИДЕНИЕ
ГОСПОДНА ВЕЧЕРЯ
УЕБ РАДИО
ПОСЛАНИЯ ОТ ПАСТОРА
ПОСЛАНИЯ НА ДЖОИС МАЙЕР
ПОСЛАНИЯ НА КЕНЕТ КОПЛАНД
БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ДПО
ГЛАЕДАЙТЕ ЗАПИСИ ОТ СЛУЖБИТЕ
В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА
ВИДЕО КАНАЛ
АУДИО ПРОПОВЕДИ
КАК ДА ПРИЕМА ИСУС
КРЪЩЕНИЯ ВЪВ ВОДА
КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
СЛУЖЕНИЕ НА БОЛНИ
СЛУЖЕНИЕ В НАЦИИТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ГАЛЕРИЯ
ДАРЕНИЯ
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
СЛУЖБИ

Vasil Petrov Ministries - 16 Май 2018 г.

Vasil Petrov Ministries - 16 Май 2018 г.

Яков 5:13;16 Зле ли страда някой от вас? Нека се моли. Весел ли е някой? Нека пее хваления. Болен ли е някой от вас? Нека повика църковните презвитери и нека се помолят над него и го помажат с масло в Господното име. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца, Господ ще го привдигне и ако е извършил грехове, ще му се простят. И тъй, изповядайте един на друг греховете си, и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния.

Изглежда толкова лесно, но не е, защото изисква посветена, истинска вяра. Колко от вас скъпи братя и сестри, когато сте зле започвате да се молите? Искам да ви кажа, че в повечето случай хора, които са зле и минават през трудно време по–скоро отпадат духом от колкото имат сили да се молят. Тогава за кого говори тук писанието. Кои са тези силни хора, които в трудно време ще намерят сили да се молят пред Бог? Това са тези, които са навикнали и тренирани на молитва. Да се молиш във всяко време и да разчиташ на Бог да ти помогне, това изисква време и посвещение. Истинската, непоколебима вяра в човешкото сърце е придружена с постоянна молитва. В едно от посланията си апостол Павел казва така; „Радвайте се в надеждата, в скръб бивайте твърди, в молитва постоянни.” Римляни 12:12

Докато четях тези думи видях една верига, която трудно може някой човек да скъса. Знаете, че веригата е съставена от поредица звена халки или метални пластини, свързани помежду си чрез взаимно преплитане, пресоване или занитване. Нека тогава да навържа във верига думи, като надежда, твърди, постоянни. Какво се получи? Ако говорим за надежда веднага ще ви покажа този стих; „И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос; посредством Когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тая благодат, в която стоим, и се радваме поради надеждата за Божията слава. И не само това, но нека се хвалим и в скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост, а твърдостта изпитана правда; а изпитаната правда надежда. А надеждата не посрамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения нам Свети Дух.” Римляни 5:1;5

Виждаме, че надеждата не носи срам от действията си в Исус.

Да вземем думата „твърди“ тя е следващата дума с огромно значение, когато става въпрос за растеж и изграждане нашата вяра. „Затова възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилвайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е празен.” 1 Коринтяни 15:58

До тук разбираме, че надеждата не посрамява поради Божията любов, която сме приели в сърцата си и, че твърдостта на вярата ни идва от факта, че познаваме Бог, който е верен в слово и в действие. Амин! Той ще чуе молитвата ни и ще отговори на нея, защото ние се молим по Негова воля. Нека прибавя и третото звено, за да видим какво ще се получи. Кое беше то? Постоянство! Когато говорим за постоянство във вярата се има в предвид нашата зависимост от молитвата. Знаете ли, че само вярващите хора се молят искрено и постоянно. Защо? Защото вярват, че всичко, което поискат в молитва ще им бъде дадено. Не всеки е склонен да прави това. Има много хора, които си слагат етикет вярващи, но никога не се молят искрено пред Бог докато получат обещанието. Когато дойдат трудностите дявола започва да им надвива само защото не са навикнали да разрешават проблемите си чрез молитва. За вярващите се казва, че те не се надяват случайността или обстоятелствата да променят нещата, а силата на молитвата. Те вече имат богат опит в това, защото са се предавали на молитва по всяко време. „Молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии, „ Ефесяни 6:18

Сега виждате, че когато навържете с опит детайлите на Божията воля в живота си ще бъдете силни в трудно време да се молите. Когато сте весели, Яков казва: „пейте хваления“. Знаете ли колко много хора вместо това се занимават с куп глупости вместо да отделят време да благодарят на Бог за времето на трайна благодат, която имат. Ето един пример за човек, който се е успокоил, че всичко му е наред и е решил да не богатее в Бога, защото благата, които е натрупал са завидни; „И ще река на душата си: Душо, имаш много блага натрупани за много години; успокои се, яж, пий, весели се. А Бог му рече: Глупецо! Тая нощ ще ти изискат душата; а това, което си приготвил, чие ще бъде? Така става с този, който събира имот за себе си, и не богатее в Бога.” Лука 12:19;21

Има хора, които когато са в безопасност не знаят какво точно да правят. Вместо да продължат да отдават слава на Бог с хваление за това, че Той ги е благословил изобилно да помагат на хората с молитва и в дело те са готови да покажат спокойствие в разкошния си живот, само защото стремежа им е бил винаги към това. Словото ни учи ние, които стоим днес да гледаме да не паднем утре и това е причината винаги да бъдем бодри и в неуморно постоянство в молитва на благодарение. Виждаме, че голяма сила има в усърдната молитва на праведния, а дори когато сме болни има изходен път. Не се казва оправяйте се сами, а извикайте църковните презвитери да ви помажат в името на Исус, това ще даде добри резултати. Господ ще ви прости греховете и болестите ви ще си отидат. Благословен ден на всички от мен, уповавайте за всичко на Господа!

С много обич пастор Васил Петров