НАЧАЛО
ЗA НАС
МАНДАТ
КАКВО ВЯРВАМЕ
INTERNET CHURCH
КОНФЕРЕНЦИИ - ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
СЪБИТИЯ
ВИДЕНИЕ
ГОСПОДНА ВЕЧЕРЯ
УЕБ РАДИО
ПОСЛАНИЯ ОТ ПАСТОРА
ПОСЛАНИЯ НА ДЖОИС МАЙЕР
ПОСЛАНИЯ НА КЕНЕТ КОПЛАНД
БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ДПО
ГЛАЕДАЙТЕ ЗАПИСИ ОТ СЛУЖБИТЕ
В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА
ВИДЕО КАНАЛ
АУДИО ПРОПОВЕДИ
КАК ДА ПРИЕМА ИСУС
КРЪЩЕНИЯ ВЪВ ВОДА
КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
СЛУЖЕНИЕ НА БОЛНИ
СЛУЖЕНИЕ В НАЦИИТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ГАЛЕРИЯ
ДАРЕНИЯ
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
СЛУЖБИ

28 Март 2018

Vasil Petrov Ministries

28 Март 2018 г.

Римляни 2:1;6 “Затова и ти си без извинение, о човече който и да си, когато съдиш другиго; защото, в каквото съдиш другия, себе си осъждаш; понеже ти, който съдиш, вършиш същото, А знаем, че Божията съдба против тия, които вършат такива работи, е според истината. И ти, човече, който съдиш ония, които вършат такива работи, мислиш ли, че ще избегнеш съдбата на Бога, като вършиш и ти същото? Или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние? А с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведната съдба от Бога, Който ще въздаде на всеки според делата му.”

Трябва да направим голяма разлика между съд, изобличение, съветничество, назидание. Библията ни казва, че Бог сам е издигнал хора, които трябва да се занимават именно с това; „Тоя, Който е слязъл, е същият, Който и възлезе по-горе от всичките небеса, за да изпълни всичко).

И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите; докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота;” Ефесяни 4:10;13

Нека кажа това, че същата дейност от устата на хора, които не са призовани от Святия Дух в тази област, може да се превърне в осъждане от техните уста към хората, и също така да се върне, като проклятие обратно към техния живот. Това е, което казва апостол Павел към църквата в Рим. Няма никакво извинение за такива хора пред Бог, защото вече са предупредени многократно. Те ще носят товара на своята гордост и глупост поради невежеството и себеправедното им сърце. Сега, нека ви попитам нещо. Какво ще кажете за това? Ако някой говори от ваше име и съди чужди за вас хора, без вие да сте го пратили, а реакциите и ругатните на хората се обърнат срещу вас без причина няма ли вие да се ядосате на тези, които правят това било то с разбиране или не? О, да ще бъдете много ядосани на това. Това е, което казва апостола. Бог ще гледа на хора, които правят това по същия този, начин въпреки Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение. Днес хора в своеволно служение правят точно това, без да се притесняват от факта, че не са назначени от Бог да вършат това, те слагат съд според своето си мислене, цитирайки откъслечни материали взети от тук и там, подкрепени с някой страхотен библейски стих, за да докажат достоверността на своята мисъл, че е от Бог, на което държат всички да кажат, Амин! Когато се дава мнение за духовни неща трябва всеки да бъде много внимателен какво казва. Не по–малко е важно на кого го казва и с какъв дух го казва. Ако говориш с хора по пазарите и панаирите или във фейсбук, което е същото няма проблем, но когато се обръщаш със съвет, съд или поправка към когото и да било в духовния свят бъди внимателен. Бог гледа и пресява всяка намеса от Негово име, без Той да ти е позволил това. Способността на множества да тълкуват днес словото, без да има дори и корен на вяра в себе си с човешко мъдруване е довело до обезсмисляне и обезценяване на Христовия начин на истински градеж на църквата. Ако си мислите, че сатана ще подскача отстрани и ще гледа как църквата расте в святост и чистота дълбоко се лъжете. Неговите пратеници отдавна са между нас. Активни в дейности появили се от нищото без никакъв повик или среща с Исус, дават мнения остри мнения и съдят злобно посланиците на Бог и на мира. Това деструкторира живота на църквата, като я кара да презира всеки служител и всеки праведен Божий работник, а казвам ви те никак не са малко. Целите на сатана са да премахне водачеството в църква, и да сложи в сърцата на хората, недоверие към техните наставници, а всичко останало е много лесно. Това е същият този сатанински приом, както виждаме и днес като провокация в мирните протести в страната ни. Там, където болшинството от хората искат правда и мир към тях се присламчват други хора с техните себични идеи интереси и изявления имащи за цел да се покажат на показ и да провалят всичко свято и истинно. Много провокатори има днес в християнските среди изпратени от сатана, а по страшното е, че те дори не знаят за това. Много хора се държат нагло и арогантно без дори да осъзнават, че в тях царува не Святия Дух, а демони. Демоните имат за цел да рушат, погубват и разпиляват, ценното богатство на Христос в нас. Целта на сатана, днес е църквата, да не вярва в Божието слово да бъде разклатена и подмолно заблудена. Когато спрем да вярваме в това, което казва Бог ние вече сме привърженици на друго духовно царство, което има и други цели. Бог казва, че на тази земя ще сложи своето управление чрез покорни човеци на истината, които сам Той ще издигне. Ще ги издигне в смирение, покорство към истината и към Неговото свято слово. Днес трябва да вярваме повече от всякога всяка дума, която идва от Божията уста и да я изпълняваме според действието на Неговият Святи Дух. Това ще носи добри плодове, които са показност за това, че Бог е извършил всичко това. Служителите на Бог ще бъдат силни и смели и без лицеприятие ще служат на Христовото тяло като го учат да всичко това, което е казал Бог. Как ще го научат? Не само с думи, но и в действието си изпратени за това от помазанието на Святия Дух. 1 Йоан 2:27, „А колкото за вас, помазанието, което приехте от Него, остава във вас, и нямате нужда да ви учи някой; затова както Неговото помазание ви учи за всичко, и е истинско, а не лъжливо, пребъдвайте в Него, както ви е научило да правите.”

С много обич в Христа пастор Васил Петров