НАЧАЛО
ЗA НАС
МАНДАТ
КАКВО ВЯРВАМЕ
JU - CHURCH ББЦ - ЕЛ ВЕТИЛ
КОНФЕРЕНЦИИ - ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
СЪБИТИЯ
ПРЕМАХНЕТЕ РЕКЛАМИТЕ
ВИДЕНИЕ
ГОСПОДНА ВЕЧЕРЯ
УЕБ РАДИО
ПОСЛАНИЯ ОТ ПАСТОРА
МОЯТА ИЗПОВЕД
ПОСЛАНИЯ НА ДЖОИС МАЙЕР
ПОСЛАНИЯ НА КЕНЕТ КОПЛАНД
БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ДПО
ГЛАЕДАЙТЕ ЗАПИСИ ОТ СЛУЖБИТЕ
В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА
ВИДЕО КАНАЛ
АУДИО ПРОПОВЕДИ
ЖИВИЯТ ХЛЯБ
КАК ДА ПРИЕМА ИСУС
КРЪЩЕНИЯ ВЪВ ВОДА
КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
СЛУЖЕНИЕ НА БОЛНИ
СЛУЖЕНИЕ В НАЦИИТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
СВРЪХЕСТВЕСТВЕНОТО
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ГАЛЕРИЯ
ДАРЕНИЯ
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
СЛУЖБИ

Здравейте църква, 5 Декември 2015

Непокорно и упорито сърце

1 Царе 15:23. „Защото непокорността е като греха на чародейството, и упорството като нечестието и идолопоклонството. Понеже ти отхвърли словото на Господа, то и Той отхвърли тебе да не си цар.”

Непокорството към Божието слово и упорството на сърцето към познаване на истината е грях. Когато човек отказва да познае Бог, като Създател на всичко видимо и невидимо, като Творец, той не знае, че съгрешава против небето. Това обаче не оправдава никого според писанията. Апостол Павел пише в посланието си към Римляни 1:20. „Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така, щото, човеците остават без извинение.”

Апостолът разкрива истинската причина, поради която греховете на всички покаяни човеци са простени и покорството към Бог ги е избавило от греха и ада, както и от сатана. Ефесяни 2: 1-5 „И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове, в които сте ходили някога според вървежа на тоя свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действува в синовете на непокорството; между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по естество сме били чада на гнева, както и другите. Бог, обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби даже когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени.”

Непокорството е бунт срещу Бог и много хора днес имат това вътрешно въздействие на сатана в живота си. В 1 Царе 15 глава се казва, че цар Саул отхвърли словото на Господа, и Той беше отхвърлен от Бог, като цар на Израел. Да отхвърлиш и да закоравиш сърцето си против Божието слово това, значи да застанеш против самия Бог. Днес много християни правят това, въпреки че познават писанията. Обикновено това се случва в нечисто и закоравено сърце. Юда Искариотски беше сребролюбец и крадеше от касата на църквата, и предаде Исус за 30 сребърника, за което и получи своята отплата.

Апостол Павел казва, че Божият гняв се излива върху синовете на непокорството. Ефесяни 5:3-6” А блудство и всякаква нечистота или сребролюбие да не се даже споменават между вас, както прилича на светии; нито срамотни или празни приказки, нито подигравки, които са неприлични неща, но по-добре благодарение. Защото добре знаете това, че никой блудник, или нечист, или сребролюбец, (който е идолопоклонник), няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не мами с празни думи; понеже поради тия неща иде Божият гняв върху синовете на непокорството.”

Какво трябва да правим, за да избегнем всичко това? В посланието си към Евреите, апостол Павел казва, че сме длъжни да внимаваме на туй, което сме чули, да не би да го изгубим някога. Това е рецептата! Това, което вече си чул, не го губи. Това, което вече Бог ти е дал, усъвършенствай го. Това, което Той ти е поверил разработвай го и ще жънеш вечен успех.

Евреи 2:1-4” Затова ние сме длъжни да внимаваме повече на туй, което сме чули, да не би да го изгубим някога. Защото, ако словото, изговорено чрез ангели, стана твърдо и всяко престъпление и непокорство получи справедлива отплата, то как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение, което, от начало прогласено от Господа, се потвърди между нас от тия, които бяха го чули; като му свидетелствуваше и Бог чрез знамения и чудеса, чрез разни велики дела и чрез раздаване Светия Дух по волята Си?”

Продължавай напред с Господ като се учиш да слушаш внимателно гласа Му и никога няма да се изгубиш в този свят на тъмнина. Светлината, която осветлява всеки човек е вече на света. Ефесяни 5:13. „А всичко, което се изобличава, става явно чрез светлината; понеже всяко нещо, което става явно е осветлено.”

Амин!

С много обич пастор Васил Петров