НАЧАЛО
БХТВ
КАКВО ВЯРВАМЕ
ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ДПО
В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА
ВИДЕО КАНАЛ
КАК ДА ПРИЕМА ИСУС
КРЪЩЕНИЯ ВЪВ ВОДА
КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
СЛУЖЕНИЕ НА БОЛНИ
СЛУЖЕНИЕ В НАЦИИТЕ
БЪЛГАРИЯ
ИЗРАЕЛ
АНГЛИЯ
ФРАНЦИЯ
ДАНИЯ
MAKEДОНИЯ
ЩВЕЙЦАРИЯ
БЕРН 2012
БЕРН 2009
ИТАЛИЯ
ГЕРМАНИЯ
ИСПАНИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ГАЛЕРИЯ
ДАРЕНИЯ
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
СЛУЖБИ

ШВЕЙЦАРИЯ 2009 - ВИДЕОБългарски Християнски Център


СЛУЖЕНИЕ В ШВЕЙЦАРИЯ - ЯНУАРИ 2009


БЕРН 2009

 

На 13. 01. 2009г.  Основахме първият Български Християнски Център - Швейцария (БХЦШ) 

Със българите, които живеят на територията на Швейцария започваме глобално движение на освобождение и възстановяване на принципите на Христовото царство. Следващата неделя е първото ни събрание и очакваме голям брой поканени да дойдат на това тържество. Вярваме, че наистина този център ще бъде за благословение и кординация на служения и служители, както и за спасение на невярващи за освобождение на вързаните и подслон за изгубените. Честито на всички българи християни!

 ДОМАШНА ГРУПА В БЕРН


 На 14. 01. 2009 г. служихме в една домашна група, където хора бяха насърчени, освободени и приеха Божествено откровение за живота си. Служихме с хваление, освобождение, и изцеление за болните. Самите ние бяхме заредени от това събрание. Благодарим на Бог за новите запознанства които ни даде. 18. 01. 2009 Берн

  Тази неделя с Божията сила направихме първата служба в новосъздаденият Български Християнски център - Швейцария На службата присъстваха 15 души като само двама от тях бяха от Швейцария. Имаше българи които за пръв път бяха на подобно събрание и след като слушаха евангелието приеха Исус Христос за техен личен Господ и Спасител! Слава да бъде на Бога! На службата присъства и известният български скулптор Атанас Карадачев. Беше вълнуващо време в силата на Святия Божии Дух и много сърца бяха докоснати от Исус. Добро начало на нещо истинско за българите в Швейцария. Аз лично съм много благодарен на семейство Алексадър и Любов Желеви, както и на Виолета и Жасмина за подкрепата и ентосиазма им, понеже без тях това нямаше как да се случи. Нека Бог да ги екипира с любов, мир и радост за да продължат това дело в Швейцария и нека българите, които дойдат в този център да се спасяъват и изграждат истинско приятелство с хората и с Исус Христос. Направихме видео и много снимков материал и при първа възможност ще ви ги покажем. Бог да благослови всички които се трудят за Негова слава. Всяка следваша неделя събраниеята ще продължат в дома на Александър и Любов Желеви. Ако сте близо или живеете в Берн заповядайте на нашите служби. За сега контакт можете да направите с нас на e-mail: elvetil@edasat.com 

Обичаме ви и нека Бог да ви благослови!

Пастор Васил Петров


ДОМАШНА ГРУПА В БЕРН


САШО ЖЕЛЕВ - МИСИОНЕР


ЛЮБОВ ЖЕЛЕВА - МИСИОНЕР


ВИОЛЕТА - БЛАГОВЕСТИТЕЛ


БЪЛГАРСКИ ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР ШВЕЙЦАРИЯ


ПАСТОР ВАСИЛ ПЕТРОВ


МОЛИТВА ЗА СПАСЕНИЕ И ИЗЦЕЛЕНИЕ


БЪЛГАРСКИ ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР ШВЕЙЦАРИЯ


МОЛИТВА ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕПетима наркомани казаха да на Христос в едно от пътуванията ни в Швейцария. Служихме заедно с един от учениците на Съндей Аделаджаи много хора бяха развързани и освободени от демони. Имаме славно време с Исус на тази земя. Цялата слава за НЕГО!Втора седмица от създаденият вече Български Християнски Център - Швейцария. Събранията са от 16:0 часа всяка неделя. Ако сте в теритирията на Берн и искате да посетите службите тук обадете се на elvetil@edasat.com за да получите повече информация.  

 
Отново приятно запознанство, този път с Мексиканският неколкократен шампион по бокс Томас. Спечелил титли и винаги на върха, той сподели, че сега наистина се чувства шампион познавайки Исус Христос и приемайки го за личен Господ и Спасител. 


Служихме в Женева и се молихме за нациите! Снимката е направена пред сградата на ООН