НАЧАЛО
СЛУЖЕНИЕ ВАСИЛ ПЕТРОВ
БХТВ
КАКВО ВЯРВАМЕ
ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ДПО
В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА
ВИДЕО КАНАЛ
КАК ДА ПРИЕМА ИСУС
КРЪЩЕНИЯ ВЪВ ВОДА
КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
СЛУЖЕНИЕ НА БОЛНИ
СЛУЖЕНИЕ В НАЦИИТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ГАЛЕРИЯ
ДАРЕНИЯ
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
СЛУЖБИ

TV Vasil Petrov Ministries


ТАЗИ НЕДЕЛЯ ОТ 10:00 ЧАСА НА ЖИВО

ТЕМА; Прави каквото случаят позволява

Неделна служба, с пастор Васил Петров, 13 Юни 2021 г. от 10:00 часа на живо.

Вход свободен

Абонирайте се за канал


Conference 2021 -Конференция 2021

Това е 11 годишна конференция на "Интернет Църква", на тема; "Докосване".
This is an 11 "Internet Church" conference on the topic; "Touch".
Дълго време ред причини ни държат далеч един от друг, а имаме нужда от докосване с близки за нас хора, а също така и с нови запознанства.
For a long time, a number of reasons kept us away from each other, and we need contact with people close to us, as well as new acquaintances.
Също така, аз вярвам, че всеки един от нас, има голяма нужда най - вече от докосването от Светия Дх! Заповядайте!
Also, I believe that each of us has a great need, especially for the touch of the Holy Spirit! Welcome!


Служение в Македония преди осем години

Преди осем години, проповядвах словото на Божията благодат на тема, "Светия Дух" в Скопие, Македония на конференция "Хора по пътя", които не бяха църква и те се кръстиха всички 130 души в Светия Дух и заговориха на небесни езици. Тогава се роди църква, която и днес продължава своя път. Цялата слава отдавам на Исус!


Запис от предаването "В света на чудесата"
Vasil Petrov Petrov | Създайте Визитката си