НАЧАЛО
БХТВ
КАКВО ВЯРВАМ
ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА
БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ДПО
ВИДЕО КАНАЛ
КАК ДА ПРИЕМА ИСУС
КРЪЩЕНИЯ ВЪВ ВОДА
КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
СЛУЖЕНИЕ НА БОЛНИ
СЛУЖЕНИЕ В НАЦИИТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ГАЛЕРИЯ
ДАРЕНИЯ
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
СЛУЖБИ

Conference 2021 - Конференция 2021

Това е 11 годишна конференция на "Интернет Църква", на тема; "Докосване".
This is an 11 "Internet Church" conference on the topic; "Touch".
Дълго време ред причини ни държат далеч един от друг, а имаме нужда от докосване с близки за нас хора, а също така и с нови запознанства.
For a long time, a number of reasons kept us away from each other, and we need contact with people close to us, as well as new acquaintances.
Също така, аз вярвам, че всеки един от нас, има голяма нужда най - вече от докосването от Светия Дх! Заповядайте!
Also, I believe that each of us has a great need, especially for the touch of the Holy Spirit! Welcome!