НАЧАЛО
ЗA НАС
МАНДАТ
КАКВО ВЯРВАМЕ
INTERNET CHURCH
КОНФЕРЕНЦИИ - ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
СЪБИТИЯ
ВИДЕНИЕ
ГОСПОДНА ВЕЧЕРЯ
УЕБ РАДИО
ПОСЛАНИЯ ОТ ПАСТОРА
ПОСЛАНИЯ НА ДЖОИС МАЙЕР
ПОСЛАНИЯ НА КЕНЕТ КОПЛАНД
БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ДПО
ГЛАЕДАЙТЕ ЗАПИСИ ОТ СЛУЖБИТЕ
В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА
ВИДЕО КАНАЛ
АУДИО ПРОПОВЕДИ
КАК ДА ПРИЕМА ИСУС
КРЪЩЕНИЯ ВЪВ ВОДА
КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
СЛУЖЕНИЕ НА БОЛНИ
СЛУЖЕНИЕ В НАЦИИТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ГАЛЕРИЯ
ДАРЕНИЯ
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
СЛУЖБИ

ПОСЛАНИЯ ОТ ПАСТОРА

Пророческо слово, което Бог ми даде днес; Очаква ни година на съживление църква, време, в което пасивните ще станат дваж по мъртви, а движените от Божия Дух още по-мощни в слово и в дело. Дошло е време, в което Бог ще издигне камъните да проговорят на место хората, който само се наричат с Неговото име. Лука 19:40. „И Той в отговор рече: Казвам ви, че ако тия млъкнат, то камъните ще извикат.” Идва време на разплата с греха и с всеки компромис правен някога в църква. Бог ще съди с мощна ръка всичките си служители и всички търгаши в църквата. Няма да остане нищо в тайно, и това, което е казано в тайно ще излезе на яве. Бог ще прекърши изсъхналите клони, които не дават плод, за да даде простор за тези, които имат. Това е година, в която ще видите Бог, по начин, който никога не сте Го познавали. Бог ще върши нещо ново и тези, които обичат Исус ще разпознаят лесно гласа МУ. Тези, който не са от стадото и прескачат през оградата няма да го чуят гласът Му и ще останат вън от кошарата или протекцията на Бог. Там ще бъде плач и скърцане със зъби.  Откровение 22:15. „А отвън са псетата чародейците, блудниците, убийците, идолопоклонниците и всеки, който обича лъжата и лъже.” Бог на чудеса, ще покаже знамения на земята долу и чудеса в небесата горе.Деяния на Апостолите 2:17;21 "И в последните дни, казва Бог, Ще излея от Духа Си на всяка твар; И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, Юношите ви ще виждат видения, И старците ви ще сънуват сънища; Още и на слугите Си и на слугините Си ще изливам от Духа Си. В ония дни ще пророкуват. И ще покажа чудеса на небето горе, И знамения на земята долу, - Кръв и огън, и пара от дим; Слънцето ще се превърне в тъмнина, И луната в кръв, Преди да дойде великият И бележит ден Господен. И всеки, който призове името Господно, ще се спаси".

Време е за спасение на човешки души, затова застанете в единство и единомислие на вярата, за да бъдете ефективни и плодоносни във вярата.

Исая 43:19. „Ето, Аз ще направя ново нещо; Сега ще се появи; не ще ли внимавате в него? Да! Ще направя път в пустинята, И реки в безводната земя.” Познайте белезите на времената и техните знамения, познайте времето на Господа докато все още не е станало късно. Изправете се и се препашете с надеждата за всяка благодат, която ви се дава днес и слушайте добре гласа на Господа който ви вика днес. Амин!

 1 Петър 1:13. „Затова препашете се през чреслата на вашите помисли, бъдете въздържани и имайте пълна надежда за благодатта, която ще ви се даде, когато се яви Исус Христос.”

Бог на мира да бъде с всички вас днес.

Пастор Васил Петров