НАЧАЛО
БХТВ
КАКВО ВЯРВАМ
ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА
БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ДПО
ВИДЕО КАНАЛ
КАК ДА ПРИЕМА ИСУС
КРЪЩЕНИЯ ВЪВ ВОДА
КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
СЛУЖЕНИЕ НА БОЛНИ
СЛУЖЕНИЕ В НАЦИИТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ГАЛЕРИЯ
ДАРЕНИЯ
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
СЛУЖБИ

• Ние вярваме в Единия Бог и Отец, Творец на небето и земята, Който е Дух, Вечен, и неразделен, Всемогъщ, Вездесъщ и Всезнаещ. Той е свят, праведен, любов, истинен и верен и само на Него подобава поклонение.

• Ние вярваме, че Бог съществува в три лиц а /лич н ости/ - Отец, Син и Святи Дух еднакво достойни за поклонение и че тия три са едно.

• Ние вярваме в Господ Исус Христос, Съвършен Бог и Съвършен човек единствения Спасител на грешниците. Той бе разпнат за нас, умря, беше погребан, възкръсна на третия ден според Писания та и се възнесе на небето и Който ще се върне със слава да съди живите и мъртвите в последния ден.

• Ние вярваме, че човек бива оправдан пред Бога, само по благодат чрез жива вяра в Исуса Христа, която действа с любов.

• Ние вярваме в кръщението в Св ятия Дух, което е различна опитност от новорождението и е начало за проявяване на духовните дарби и служения.

• Ние вярваме, че Христовата църква се състои от истински новородени, покаяни вярващи, които изповядват Христос и че Главата на Църквата е Сам Христос.

• Ние вярваме, че тайнствата на Христовата църква са водното кръщение и Господната вечеря (причастието).

• Ние вярваме, че Библията е Боговдъхновеното откровение на Божията воля към човеците и е съвършено правило за вяра и богоугоден живот . Приемаме, че Старият Завет съдържа 39 книг и, а Новият - 27 книги или всичко 66 книги, които са признати за канонически.