НАЧАЛО
ЗA НАС
МАНДАТ
КАКВО ВЯРВАМЕ
INTERNET CHURCH
БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ДПО
ГЛАЕДАЙТЕ ЗАПИСИ ОТ СЛУЖБИТЕ
В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА
ВИДЕО КАНАЛ
АУДИО ПРОПОВЕДИ
КАК ДА ПРИЕМА ИСУС
КРЪЩЕНИЯ ВЪВ ВОДА
КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
СЛУЖЕНИЕ НА БОЛНИ
СЛУЖЕНИЕ В НАЦИИТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ГАЛЕРИЯ
ДАРЕНИЯ
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
СЛУЖБИ

Пастор Васил Петров е роден през 1969 г. в гр. Габрово, който се намира в централната част на България. Той е израснал в семейството на пастор Пастор Петър и Милка Василеви, където от малък той е възпитаван в основните библейски принципи на Божието Слово.

През 1997 г. пастор Васил Петров е избран да служи като Епископ в Българската Божия Църква, отговарящ за църквите в централната част на страната. Служението на пастор Петров днес достига както български, така и турски и ромски общества.  

Днес имам голямото предизвикателство и видение „Интернет Църква”, http://vasilpetrov.org/index.php?id=4177  , която обхваща голям брой населени места в страната и света. Често се налага да пътувам и обгрижвам новородените и да правя семинари на всяко място, като кръщавам хората във вода и Святия Дух. Нашата църква е сайта, който поддържам ежедневно; www.vasilpetrov.org


  Матей 28:19;20 „Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века.” Амин. http://vasilpetrov.org/index.php?id=6070 .  

 

Служа успешно на роми, турци и на българи с голяма любов. Имам домашни църкви в повечето големи градове в страната и развивам видението, което Бог ми е дал да достигна всеки дом с Божието слово. Аз съм също и конферентен говорител и често съм канен на различни места по света да проповядвам и да поучавам.

С дара на изцеление, който съм приел от Святия Дух имам призив да служа в областта на изцеление и освобождение, като желанието ми е да видя хората, да живеят в силата и победата на Светия Дух в живота си в победа над греха, стреса, болестите и немотията.

  1 Коринтяни 12:4;6 „ Дарбите са различни; но Духът е същият. Службите са различни; но Господ е същият. Различни са и действията; но Бог е същият, Който върши всичко във всичките човеци.”

Ние вярваме, че "Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божият сила”. 1Кор.1: 18 "

Това, което следваме е пътят на Исус Христос, а той не беше само да спаси света, но и да го освободи от делата на сатана на тази земя. „Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола.” 1 Йоан 3:8