НАЧАЛО
ЗA НАС
МАНДАТ
КАКВО ВЯРВАМЕ
INTERNET CHURCH
БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ДПО
ГЛАЕДАЙТЕ ЗАПИСИ ОТ СЛУЖБИТЕ
В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА
ВИДЕО КАНАЛ
АУДИО ПРОПОВЕДИ
КАК ДА ПРИЕМА ИСУС
КРЪЩЕНИЯ ВЪВ ВОДА
КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
СЛУЖЕНИЕ НА БОЛНИ
СЛУЖЕНИЕ В НАЦИИТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ГАЛЕРИЯ
ДАРЕНИЯ
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
СЛУЖБИ

Служение Васил Петров,

Живеем във време, в което трябва да сме трезви и будни повече от всякога. Защо ли? Защото в последно време настават усилени времена. Защото дяволът нашият враг с хитрост и лукавщина се опитва да преспи и омае църквата, бутайки я в заблуда, разцепления, завист и грях. Повече от всякога виждаме хората демонично обладани, депресирани, болни от неизцелими болести, объркани, без посока и надежда за живот.

Един ден Бог постави тази скръб в сърцето ни и ни показа ясно да видим множествата объркани, чакайки и надявайки се нещо да се случи. Започнахме да плачем и да се молим пред Бог.

Един ден, Той ясно ни говори, чрез този пасаж в Исая 6:8 “После чух гласа на Господ, а който казваше: Кого да пратя и кой ще отиде за Нас? Тогава рекох: Ето ме, изпрати мене.” Да! Това беше автоматичен отклик, който излезе от вътрешността ни, чувствайки Неговата любов към погиващият свят. Ето изпрати нас, Господи! Искаме да видим хората променени от Твоята сила.

Исус отиде в Назарет, влезе в храма, отвори книгата на пророк Исая и намери мястото, където беше писано: Лука 4:18 "Духът на Господа е на Мене, за щото Ме е помазал да благовестявам на сиромасите; прати Ме да проглася освобождение на пленниците, прогледване на слепите, да пусна на свобода угнетените, да проглася благоприятната Господна година”.

Евреи 13:8 "Той е същият вчера, днес и завинаги." - Слава да бъде на името Му, Той е свръхестествен! Достоен за хвала! Хвалете Го!

Присъствал съм на много събрания, конференции, на които е било декларирано могъщото слово на Бог, и то разбира се е извършило делото си съвършено във всеки един от нас. Но в последно време видяхме ясно как дявола се опита да отмести погледа на църквата, да игнорира и да отхвърли свръхестествената сила на Бог, в събранията ни, като отнеме вярата ни за чудеса и ни направи безсилни в отдаването на слава и почит към Бог.