НАЧАЛО
БХТВ
КАКВО ВЯРВАМЕ
ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
КОНФЕРЕНЦИИ - ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
ГОСПОДНА ВЕЧЕРЯ
УЕБ РАДИО
ПОСЛАНИЯ ОТ ПАСТОРА
ПОСЛАНИЯ НА ДЖОИС МАЙЕР
ПОСЛАНИЯ НА КЕНЕТ КОПЛАНД
БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ДПО
В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА
ВИДЕО КАНАЛ
КАК ДА ПРИЕМА ИСУС
КРЪЩЕНИЯ ВЪВ ВОДА
КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
СЛУЖЕНИЕ НА БОЛНИ
СЛУЖЕНИЕ В НАЦИИТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ГАЛЕРИЯ
ДАРЕНИЯ
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
СЛУЖБИ

28 Октомври 2010 г Послание на пастора

Думите на тоя живот 

Задавали ли сте си този въпрос: - Какво най - много иска да атакува, днес дявола в животът ви, за да ви ограби и обезсили ? 

Разбира се, че той иска да открадне семето на словото, което Бог посява дълбоко в твоето и моето сърце.  

Лука 8:11,12 Семето е Божието слово. А посяното край пътя са тия, които са слушали; тогава дохожда дяволът и отнема словото от сърцата им, да не би да повярват и се спасят 

Словото на Бог би издигнало вяра в сърцето ни, за спасение и изцерение и разбира се, че по този начин то ще ни направи силни и неуязвими. Словото на Бог е СИЛА, ТО Е ИСТИННО И ПРАВДИВО. То ще ни издигне в нова мяра на вярата за да имаме силата да преместваме планините, които излизат пред нас по пътя на правдата в, който вървим.  

Ако говорим днес за праведни хора на земята ще си позволя да отлича тези, които Исус посочи за пример , а именно Неговите ученици, а по - късно вече  и апостоли.  

Ето, една история записана в Деяния на апостолите тогава, когато апостолите на Исус, начело с Петър бяха, изпълнени със Светия Дух да вършат чудеса и да изцеляват всяка болест.  Именно, когато те бяха се посветили в служение на Словото, дявола веднага изпрати своята безмилостна армия от садукейската секта, изпълнени със всякаква завист за да ги арестуват. Дявола винаги ще иска да спре някой, който дръзне да проповядва истините на Христовото слово. И не само да ги проповядва, но и да върши това, което вече е повярвал.  

Деяния на Апостолите 5:17. Тогава станаха първосвещеникът и всички, които бяха с него, съставляващи садукейската секта, та, изпълнени със завист, туриха ръце на апостолите и положиха ги в общата тъмница 

Виждате ли, те вече са в затвора, дявола е щастлив, защото е постигнал целта си. Дявола винаги ще е щастлив, когато успява да ви спре и да ви попречи да вършите това, което е добро. Нооо, винаги ще има едно голямо Нооооо ….. ! “Ноооо ангел от Господа през нощта отвори вратата на тъмницата та ги изведе и рече:” … Прочетохте ли го внимателно: отвори вратата на тъмницата. Не е ли чудесно! Докато дявола събира аплодисментите на демоните, за това, че е успял да пипне апостолите, отново е силно разочарован. Защо? Пак някакъв ангел, обърква нещата. Ангелът отваря вратата на гроба и Исус излиза, отваря вратата на апостолите и те излизат, отваря вратата на теб и мен и ние излизамеАлелуя! Свободни сме от затвора на вързаните! Да, това вече е библейски факт. Попитахте ли защо, ангела направи това! Да, има причина и тя е, че СЛОВОТО, на Бог трябва да бъде проповядвано в мястото на събрание, а за времето си това беше синагогата.  

Запомнете това; Бог никога няма да позволи СЛОВОТО МУ да бъде вързано.  

“Идете, застанете в храма та говорете на людете всичките думи на тоя живот.  Те, като чуха това, на съмване влязоха в храма и поучаваха. А първосвещеникът дойде с ония, които бяха с него и, като свикаха синедриона и цялото старейшинство на израилтяните, пратиха в тъмницата да доведат апостолите. Но служителите, като отидоха, не ги намериха в тъмницата; и върнаха се та известиха, казвайки:  Тъмницата намерихме заключена твърде здраво, и стражарите да стоят при вратата; но като отворихме, не намерихме никого вътре." 

Нека ви покажа чудесата на Бог. Винаги е интересно. -  

  1. Тъмницата е заключена здраво, 

  1.  стражарите стоят при вратата;  

  1. Ефекта е; там не намерихме никого вътре, Алелуя! Слава на Исус! 

Тъмницата винаги ще е празна, защото Божието слово не се връзва.  

2 Тимотей 2:9. за което страдам до окови, като злодеец. Но Божието слово не се връзва. 

Бог, винаги и по всяко време, може да ви освободи от всеки товар или проблем, искате ли силно това? Търсете Го, и ще го намерите! 

Матей 7:7. Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори, 

Пастор Васил Петров