НАЧАЛО
ЗA НАС
МАНДАТ
КАКВО ВЯРВАМЕ
INTERNET CHURCH
КОНФЕРЕНЦИИ - ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
СЪБИТИЯ
ВИДЕНИЕ
ГОСПОДНА ВЕЧЕРЯ
УЕБ РАДИО
ПОСЛАНИЯ ОТ ПАСТОРА
ПОСЛАНИЯ НА ДЖОИС МАЙЕР
ПОСЛАНИЯ НА КЕНЕТ КОПЛАНД
БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ДПО
ГЛАЕДАЙТЕ ЗАПИСИ ОТ СЛУЖБИТЕ
В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА
ВИДЕО КАНАЛ
АУДИО ПРОПОВЕДИ
КАК ДА ПРИЕМА ИСУС
КРЪЩЕНИЯ ВЪВ ВОДА
КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
СЛУЖЕНИЕ НА БОЛНИ
СЛУЖЕНИЕ В НАЦИИТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ГАЛЕРИЯ
ДАРЕНИЯ
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
СЛУЖБИ

Здравейте църква, 28 Март 2019 г.

Здравейте църква,

"Исус Христос е същият вчера, днес и завинаги" Евреи 13:8

 

Уж, няколко прости думи, но с такова огромно значение в тях.

  Преди повече от петнадесет години, Бог ми говори чрез Святия Дух, това слово и ме изпрати по нациите да освободя тези думи, върху хора различни от нас, с различен начин на мислене, култура, цвят на кожата. Това беше посланието с, което трябваше да призова, хората на покаяние и да се моля за тях, Бог да ги изцели и освободи от връзките на сатана в техния живот. И то днес си спомням лицата на всички, които преживяха свръхестествено освобождение и бяха напълно изцелени от разни тежки дори мога да кажа смъртоносни болести. Тези няколко думи, почти един ред, бяха повече от достатъчни, за да кажа на всички, че Исус ги обича и Той не се променя в желанието си да ги изцелява и благославя, всички, които идват при его с чисто, покаяно сърце. Неговата милост, наистина трае до века. Неговото слово е наистина, Боговдъхновено и силно да променя и освобождава човешки животи. Спомням си, когато бях заведен от Святия Дух, в една църква на петдесет километра от Берн в едно малко, но толкова красиво градче, нарича се, Интерлакен. Никога през живота си не съм предполагал, че ще имам възможност да проповядвам словото на Бог точно там. Пастора на църквата ми даде точно десет минути за да разкажа от къде съм и в какво Бог ме води да служа. Спомням си добре, че в този момент нямах никакво намерение и желание да представям себе си или служението ми. Всичко, което исках да кажа на хората там бе, че Исус Христос е същият точно така, както преди повече от две хиляди години. Исках да им дам добрата вест, че Той наистина иска да ги освободи, да им прости, изцели и още повече да ги изпълни със Святия Дух. Когато ми дадоха думата аз станах и казах, че всичко, за което съм дошъл в Швейцария е това, да предам словото на Бог, и когато цитирах писанията, с вяра, Божият Свят Дух, дойде с невероятна сила върху всички, които седяха там. Преводача, които беше до мен буквално беше хвърлен на няколко метра от Духа на пода и се сгъна на земята. Не беше от радост, а за назидание. По късно разбрах, че същият човек е имал извън брачно взаимоотношение и е ходил в грях. Също, видях как момичето, което водеше хваление падна по лице на земята и започна да плаче пред Господа и да се покайва. Жена от последния ред в залата се изправи и свидетелства, как Бог е премахнал болката в кръста и след, като тя е дошла на църква едвам ходейки с бастуни. Тя каза, че не е имала в предвид въобще да идва до събранието, но нещо я е подтикнало да направи това. Други хора свидетелстваха за Божия мир и радост как са заели празнотата в тяхното сърце и всичко това се случи за не повече от десет минути. Аз се съобразих с даденото ми време и погледнах към пастора, които очевидно беше в шок. Казах му съвсем нежно като, че ли нищо не беше се случило, Бог нека да благослови теб и цялата църква в името на Исус. Дадох му думата и Той вече не знаеше точно какво трябва да прави по нататък. Това е словото, което проповядвах в Германия, Холандия, Франция, Италия, Дания, Румъния, България, Македония, Швейцария и Бог го потвърждаваше с чудеса и знамения. Много болни от рак бяха напълно освободени, хора с болки в крайниците, шизофреници и напълно обладани хора приеха чудо от Господа. Очи се отваряха за Божата слава, глухи изповядаха сто процента чуваемост. Паралитици и хора с увреждания в двигателната система бяха напълно изцелени от ръката на Господа. Хора с диабет прославиха Бог и захвърлиха хапчета и спринцовки. Много от тях се покайваха за греховете си и изповядваха престъпленията си. Други приеха кръщение във вода и кръщение в Святия Божий Дух. Служението ми имаше неописуема радост, защото и животът на всички се изпълни изцяло с Божията съвършена любов. Трябва да напиша книга за великите дела на Бог, ако искам да кажа всичко това, което Той извърши, за да прослави своя единороден Син Исус. Днес продължавам с посланието на примирение към света, но и не по-малко напомням постоянно на църквата заветните думи, които никога не трябва да забравят. Исус Христос е същият! Алелуя!

Могат да минат още две хилядолетия след нас, но Неговото естество, Неговата Божествена любов, Неговата милост ще останат завинаги такива, каквито са били от самото начало. Нека днес, тези думи отново бъдат изпратени към всички вас. Приемете ги с благодарение и вяра, както всички тези, които сам Исус изцели. Приемете ги без колебание и Бог ще се покаже верен към вас, а това е обещание. Словото ни казва че не е възможно да бъдем угодни на Бог без да имаме вяра. Всеки, който идва при Него трябва да вярва, че има Бог и Той възнаграждава тия, които Го търсят с цялото си сърце. Извикай към Господа в сърцето си и не се щади, Той ще те избави от всичките ти неволи. Поклони му се днес с благодарност и Той ще чуе вика на молитвата ти. Имайте прекрасен ден скъпа църква Христова и нека Бог ви благослови.

С много обич пастор Васил Петров