НАЧАЛО
ЗA НАС
МАНДАТ
КАКВО ВЯРВАМЕ
INTERNET CHURCH
КОНФЕРЕНЦИИ - ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
СЪБИТИЯ
ВИДЕНИЕ
ГОСПОДНА ВЕЧЕРЯ
УЕБ РАДИО
ПОСЛАНИЯ ОТ ПАСТОРА
ПОСЛАНИЯ НА ДЖОИС МАЙЕР
ПОСЛАНИЯ НА КЕНЕТ КОПЛАНД
БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ДПО
ГЛАЕДАЙТЕ ЗАПИСИ ОТ СЛУЖБИТЕ
В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА
ВИДЕО КАНАЛ
АУДИО ПРОПОВЕДИ
КАК ДА ПРИЕМА ИСУС
КРЪЩЕНИЯ ВЪВ ВОДА
КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
СЛУЖЕНИЕ НА БОЛНИ
СЛУЖЕНИЕ В НАЦИИТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ГАЛЕРИЯ
ДАРЕНИЯ
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
СЛУЖБИ

Здравейте църква, 9 Март 2019

Здравейте приятели,
Апостол Павел нарича, дявола, богът на този свят. Това не означава, че той е Бог. Хората са го направили такъв, с тяхното поклонение към него, дори да не разбират, че правят точно това. Апостола казва, че благовестието на Исус Христос, Който е Бог, е скрито от умовете на тия, които погиват. Защо? Нарочно ли Исус не иска да се спасят някой хора? Не вярвам в това! Точно обратното. Вярвам това, което казва Божието слово. В посланието си към Тимотей, Павел пише:
"Който иска да се спасят всичките човеци и да достигнат до познание на истината." 1 Тимотей 2:4.
Това значи, само едно. Бог иска да спаси всички хора и това е факт.
Йоан 3:16. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:
Някой друг иска, хората да са заслепени и то единствено от плътския си начин на живот. Павел казва, че умът на хората е заслепен, въързан, насочен, блокиран от дявола до такава степен в светските неща, че те нямат , времето, силата, мислите, и посвещението в светлината на славното благовестие в сърцето си, за да познаят Бог.

"Но ако благовестието, което проповядваме, е покрито, то е покрито за тия, които погиват, -  за тия, невярващите, чиито ум богът на тоя свят е заслепил, за да ги не озари светлината от славното благовестие на Христа, Който е образ на Бога. "
                                                                    2 Коринтяни 4:3-4

Бог ли е виновен сега, за това, че хората не срещат Бог? Не не вярвам! По скоро някой друг. От една страна дявола от друга .....

Пастор Васил Петров