НАЧАЛО
ЗA НАС
МАНДАТ
КАКВО ВЯРВАМЕ
INTERNET CHURCH
КОНФЕРЕНЦИИ - ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
СЪБИТИЯ
ВИДЕНИЕ
ГОСПОДНА ВЕЧЕРЯ
УЕБ РАДИО
ПОСЛАНИЯ ОТ ПАСТОРА
ПОСЛАНИЯ НА ДЖОИС МАЙЕР
ПОСЛАНИЯ НА КЕНЕТ КОПЛАНД
БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ДПО
ГЛАЕДАЙТЕ ЗАПИСИ ОТ СЛУЖБИТЕ
В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА
ВИДЕО КАНАЛ
АУДИО ПРОПОВЕДИ
КАК ДА ПРИЕМА ИСУС
КРЪЩЕНИЯ ВЪВ ВОДА
КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
СЛУЖЕНИЕ НА БОЛНИ
СЛУЖЕНИЕ В НАЦИИТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ГАЛЕРИЯ
ДАРЕНИЯ
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
СЛУЖБИ

Послание от пастора 1 Март 2019

Уау, какъв повик само за свобода

Уау, какъв повик само за свобода, от устата на апостола, такава свобода, която днес я няма в живота на църквата. Защо? Защото, хората са станали горди и пристрастни, лицеприятни, злобни, но не и това, което очаква Исус от всеки един от нас. Всеки май, иска само да го гъделичкат по ушите, със хубави стихове, но не и да чуе, че свободата на личността, се намира само в Исус.  Само и Исус, означава точно това, „И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.“ Йоан 1:14.

Словото е Исус! Това е факт, и то неоспорим. Свобода в Дух, душа и тяло има само в Исус. „Прочее, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.“ Йоан 8:36.

Истините на словото са толкова много, и ще видите Исус постоянно да вика към народа: И рече му: Истина, истина ви казвам, [Отсега] ще видите небето отворено, и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син. Йоан 1:51.

Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство. Йоан 3:3.

Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, не може Синът да върши от само Себе Си нищо, освен това, което вижда да върши Отец; понеже каквото върши Той, подобно и Синът го върши. Йоан 5:19.

И ако искаме да се съобразим с Неговото слово, ще трябва да свикнем и с неудобните неща за нас.

Яков 2:11-14 Понеже Оня, Който е рекъл: "Не прелюбодействувай", рекъл е и: "Не убивай", тъй че, ако не прелюбодействуваш, а пък убиваш, станал си престъпник на закона. Така говорете и така постъпвайте като човеци, които ще бъдат съдени по закона на свободата. Защото съдът е немилостив към този, който не е показал милост. Милостта тържествува над съда. Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли такава вяра да го спаси?

Прочетохте ли, че ако не прелюбодействуваш, а пък убиваш, станал си престъпник … Защото днес, хора с лекота убиват човешки съдби, съдят без да са видели, говорят надуто без да са свидетели, разказват лъжи и съдбата им е в техните уста, защото с каквато съдба съдиш някого с такава ще бъдеш съден. Църквата има нужда от промяна и то веднага. Промяна в живота си и смирението си пред Бог. Искате свободата на Исус? О, да ще трябва да се съгласите с Него, няма как! Защо? Защото стандарта на Исус е различен. Защото съдът е немилостив към този, който не е показал милост. Милостта тържествува над съда.

Каква е ползата от вярата, ако тя няма дела? Каква? Помислете!

Днес се моля, в името на Исус да дойде свобода от робство на съд, гордост и лицеприятие в църквата. Бог да покаже милост и да прости всеки грях, чрез кръвта на своя Единороден Син Исус.

Пастор Васил Петров