НАЧАЛО
ЗA НАС
МАНДАТ
КАКВО ВЯРВАМЕ
INTERNET CHURCH
КОНФЕРЕНЦИИ - ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
СЪБИТИЯ
ВИДЕНИЕ
ГОСПОДНА ВЕЧЕРЯ
УЕБ РАДИО
ПОСЛАНИЯ ОТ ПАСТОРА
ПОСЛАНИЯ НА ДЖОИС МАЙЕР
ПОСЛАНИЯ НА КЕНЕТ КОПЛАНД
БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ДПО
ГЛАЕДАЙТЕ ЗАПИСИ ОТ СЛУЖБИТЕ
В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА
ВИДЕО КАНАЛ
АУДИО ПРОПОВЕДИ
КАК ДА ПРИЕМА ИСУС
КРЪЩЕНИЯ ВЪВ ВОДА
КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
СЛУЖЕНИЕ НА БОЛНИ
СЛУЖЕНИЕ В НАЦИИТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ГАЛЕРИЯ
ДАРЕНИЯ
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
СЛУЖБИ

Добро утро на всички, 23 Януари 2019г.


Марк 8:1 “През ония дни, когато пак се беше събрало голямо множество, и нямаха що да ядат, повика учениците Си и каза им: Жалко Ми е за народа, защото три дни вече седят при Мене, и нямат що да ядат; и ако ги разпусна гладни по домовете им, ще им прималее по пътя; а някои от тях са дошли от далеч. И учениците Му отговориха: Отде ще може някой да насити тия с хляб тук в уединено място?”

Когато Исус видя множествата каза; „Жалко Ми е за народа“. Това е сърцето на нашият небесен баща. Той не би оставил никого да си  тръгне гладен по пътя. Когато хората ме питат; Грижа ли го е Исус лично за мен? - Аз им казвам без да се налага да се замислям даже – Разбира се! Апостол Петър пише в едно от посланията си: 

1 Петър 5:7 „И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.” 

  С тези думи апостола казва, че всеки един от нас винаги може да Му се довери във всяка една ситуация. Трябва да знаеш, че Исус няма да те остави никога, дори понякога в неверието си ти да правиш това. 

2 Тимотей 2:13 „Ако сме неверни, Той верен остава; защото не може да се отрече от Себе Си". 

Апостолите бяха преживяли и видели много от чудесата на Исус, и въпреки това пак зададоха спонтанен и също толкова погрешен въпрос; Отде ще може някой да насити тия с хляб тук в уединено място?” 

Много често хора говорят по този начин дори, когато вече са познали силата и благодатта на Святия Божий Дух. Те питат отново и отново; „Кой може да ми помогне? Кой може да ме разбере? Кой може да ме насити?” Въпреки, че всеки един вярващ в Исус знае отговора духът на съмнение не престава да го води в грешна посока. Когато в нашите човешки умове идват подобни мисли, ние трябва да се научим да ги отхвърляме посредством вярата, която вече имаме в нашето духовно сърце. Както един велик пророк в лицето на Йоан Кръстител е казал„Аз трябва да се смалявам а Той да расте.” 

Това значи моята плът и моята грешна човешка природа трябва да стане малка, и трябва да се издигне вътре в мен това, което Бог е новородил. Новото създание, което е в Исус Христос. То винаги ще казва; „За човеците което е невъзможно за Бог няма нищо невъзможно.” Святия Дух винаги ще ни напомня Неговото слово, което е истина чрез Неговите свети служители. 2 Петър 1:12 „Затова всякога ще бъда готов да ви напомням за тия работи, ако и да ги знаете и да сте утвърдени в истината, която сега държите.„ 

Дори да отпаднеш от твоята първоначална увереност винаги, Бог има своя начин да храни твоята скъпоценна безсмъртна душа. Защо? Защото Той не иска да бъдеш загубен и изоставен. Защото словото му казва, че ти не трябва да се връщаш назад и да се погубваш. Евреи 3:14 „Защото ние участвуваме в Христа, ако удържим твърдо до край първоначалната си увереност:” 

За много хора това понякога изглежда много трудно и непосилно. Ти задаваш ли си въпроса все още; Кой може? Имаш ли съмнение в сърцето и ума си относно Неговата Божествена воля? Виж това! Евреи 6:11;15 „И желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата до край; да не бъдете лениви, но да подражавате ония, които чрез вяра и устояване наследяват обещаните благословения. Защото, когато Бог даваше обещание на Авраама, понеже нямаше никого по-голям, в когото да се закълне, закле се в Себе Си, казвайки: "Наистина ще те благословя премного и ще те умножа и преумножа. И така, Авраам, като устоя, получи обещаното.” 

Това е начинът на твоето изцеление. Не бъди ленив по сърце но подражавай тия, които тичат и чрез вяра устояват и получават Божиите обещания. Когато Бог вече е казал, че наистина ще те благослови, най – добре е да му повярваш и да му се довериш. Само тогава, Той наистина ще може да те благослови да те нахрани с Неговата жива духовна храна и да ти помогне. Гледай да устояваш това което вярваш, независимо, какво се опитва да ти отдели от това. Вярвай на Бог всеки ден от живота си не само в неделя сутрин, и това ще донесе резултати в живота ти. Благословен ден от мен на всички и не забравяйте, че сме тяло Христово и сме части един на друг.

С много обич, пастор Васил Петров