НАЧАЛО
ЗA НАС
МАНДАТ
КАКВО ВЯРВАМЕ
INTERNET CHURCH
КОНФЕРЕНЦИИ - ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
СЪБИТИЯ
ВИДЕНИЕ
ГОСПОДНА ВЕЧЕРЯ
УЕБ РАДИО
ПОСЛАНИЯ ОТ ПАСТОРА
ПОСЛАНИЯ НА ДЖОИС МАЙЕР
ПОСЛАНИЯ НА КЕНЕТ КОПЛАНД
БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ДПО
ГЛАЕДАЙТЕ ЗАПИСИ ОТ СЛУЖБИТЕ
В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА
ВИДЕО КАНАЛ
АУДИО ПРОПОВЕДИ
КАК ДА ПРИЕМА ИСУС
КРЪЩЕНИЯ ВЪВ ВОДА
КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
СЛУЖЕНИЕ НА БОЛНИ
СЛУЖЕНИЕ В НАЦИИТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ГАЛЕРИЯ
ДАРЕНИЯ
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
СЛУЖБИ

Послание от пастора – 10 Октомври 2018

Послание от пастора – 10 Октомври 2018

Защото Господ е благ; милостта Му трае довека и верността Му - от род в род. Псалм 100:4-5

Колко важно е за всеки от нас да знае пътя, който води в Божието присъствие! Как влизаме през портите Му? Как влизаме в дворовете Му? Псалмистът посочва пътя, който Бог е определил: Влизаме през портите Му с благодарение, а в дворовете Му - с хваление. Само когато дойдем при Бога с благодарение и хваление можем да имаме достъп до присъствието Му. Пророк Исая сравнява присъствието на Бога всред Неговия народ с град, за който казва: “Ще наречеш стените си Спасение и портите си Хваление” (Исая 60:18). С други думи единственият начин да влезем в Божието присъствие (мястото на спасение) е през портите на Хваление. Ако не се научим да идваме при Бога с хваление, не можем да имаме достъп до присъствието Му. Изправени пред това изискване, понякога поради ситуациите около нас се питаме: “Но за какво да благодаря на Бога? За какво да Го хваля?” В непосредствените ни обстоятелства може да няма причина да благодарим или да хвалим Бога. Точно тук псалмистът ни идва на помощ като ни дава три причини за това, които не зависят от обстоятелствата ни: първо, Господ е добър; второ, милостта Му трае до века; и трето, верността Му е за всички поколения. И трите са вечни и непроменими факти. Ако наистина ги вярваме, тогава нямаме друг избор освен да хвалим Бога за тях - непрестанно!

Молитва – Притчи 3:5-8

Уповавам на Господа от все сърце и не се облягам на своя разум. Във всичките си пътища признавам Него и Той оправя пътеките ми. (Пр. 3:5-6) Не ходя в пътеките на грешните и по съвета на нечестивите, и не стоя в събранието на присмивателите, но се наслаждавам в закона на Господа и от него се поучавам ден и нощ. (Пс. 1:1-2)

Твоите думи Боже не се отдалечават от очите ми и ги пазя вътре в сърцето си и още в нощно време сърцето ми ме учи. Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми нека бъдат угодни пред Тебе. (Пс. 19:14; 16:7)

Твоето поучение и Твоето знание е по-добро отколкото избрано злато. (Пр. 8:10) Твоите заповеди, когато ходя ще ме водят, когато спя ще ме пазят, когато се събудя Ти ще разговаряш с мен. (Пр. 6:22)

Не мисля себе си за мъдър, но се боя от Теб и се отклонявам от зло. Това ще бъде изцеление за тялото ми и освежителна влага за костите ми. (Пр. 3:8) При тихи води ще ме водиш и ще съживиш и освежиш душата ми, и в пътеки на правда заради Името си Господи. (Пс. 23:2-3)

Амин!

Пастор Васил Петров

Vasil Petrov Ministries

www.vasilpetrov.org