НАЧАЛО
ЗA НАС
МАНДАТ
КАКВО ВЯРВАМЕ
INTERNET CHURCH
КОНФЕРЕНЦИИ - ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
СЪБИТИЯ
ВИДЕНИЕ
ГОСПОДНА ВЕЧЕРЯ
УЕБ РАДИО
ПОСЛАНИЯ ОТ ПАСТОРА
ПОСЛАНИЯ НА ДЖОИС МАЙЕР
ПОСЛАНИЯ НА КЕНЕТ КОПЛАНД
БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ДПО
ГЛАЕДАЙТЕ ЗАПИСИ ОТ СЛУЖБИТЕ
В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА
ВИДЕО КАНАЛ
АУДИО ПРОПОВЕДИ
КАК ДА ПРИЕМА ИСУС
КРЪЩЕНИЯ ВЪВ ВОДА
КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
СЛУЖЕНИЕ НА БОЛНИ
СЛУЖЕНИЕ В НАЦИИТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ГАЛЕРИЯ
ДАРЕНИЯ
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
СЛУЖБИ

Послание на пастора 5 Юли 2018 г.

"Когото любите без да сте Го видели; в Когото като вярвате, без сега да Го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, като получавате следствието на вярата си, спасението на душите си. За това спасение претърсиха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодатта, която бе назначена за вас; като издирваха, кое или какво време посочваше Христовият Дух, който беше в тях, когато предизвестяваше Христовите страдания, и след тях славите." 1 Петрово 1:8-11

Спасението на човешката ни душа е велик дар от Бог. Това е огромната Божия милост показана към човечеството в преобраза Исус Христов. Пророците изследвали времената дават откровение чрез Святия Дух, за да предизвестят годините в, които сам Христос е щял да бъде предаден на смърт за всички нас, а след това да бъде издигнат в славата на Отец, която Той прие след, като възкръсна от мъртвите.

"Защото, когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие. Защото Той прие от Бога Отца почест и слава, когато от великолепната слава дойде до Него такъв глас: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение."  Петрово 1:16, 17

Апостол Петър очевидец на Божието величие казва че, всички ясно са чули гласа на Бог да казва; "Този е моя възлюбен Син, в Когото е моето благоволение." Чели ли сте някога, че всяко слово, което излиза от Божиите уста е Боговдъхновено и то няма да се върне празно, но ще извърши волята на Бог за, която е изпратено. За старозаветните хора преди Христа, Бог казва така;  "И те смири, и като те остави да огладнееш, храни те с манна, която беше храна непозната на тебе и непозната на бащите ти, за да те научи, че човек не живее само с хляб, но че човек живее с всяко слово, което излиза из Господните уста." Второзаконие 8:3

Божият народ Израел, беше смиряван от Отец в пустинята, оставен без храна за да се научи на един важен урок. Бог искаше да покаже на народа си, че хлябът на тази земя не е най - важното нещо към, което трябва днес да се стремим. Търсейки и борейки се всеки ден за ежедневния хляб, те не можеха да осъзнаят а и често забравяха нуждата от духовната храна. Бог показа този урок на евреите, като им даваше хляб от небето за да познаят, че истинският хляб, които дава вечен живот винаги ще идва от ГОРЕ. Сигурен съм, че дори докато пиша това, все още има хора, които не могат да повярват и да осъзнаят, че словото на Бог е истинската храна, която се дава от небето за всички нас. Притчи ни казват че; "Всяко слово Божие е опитано; Той е щит на тия, които уповават на Него." Притчи 30:5

Ние не сме първите хора на планетата земя стигнали до невероятното заключение, че Бог е жив. Много, много преди нас хора с много по - малко физически възможности са стигали до далеч по - дълбоки откровения, само защото са отворили сърцето си да приемат истините на Неговото слово. Исус сам изрича едно доста шокиращо слово, което е неразбираемо за повечето слушатели и днес; "Защото Моята плът е истинска храна, и Моята кръв е истинско питие." Йоан 6:55

В писанията се твърди от евангелист Иоан, че Словото стана плът и живя между човеците и беше пълно с благодат и истина. Това е Божият Син Христос хлябът, които слезе от небето за хората живеещи във времето на новия завет. "Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от тоя хляб, ще живее до века; да! и хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът която Аз ще дам за живота на света." Йоан 6:51

Днес света отново е предизвикан да търси Бог за да научи, че не само с хляб ще живее човек, но и със всяко слово излизащо от Божиите уста. Хората днес постигат невероятни успехи, почти във всяка сфера на живота, но това не ги прави по богати и по - силни духовно. Една голяма празнина остава там някъде дълбоко в сърцето им, която много от тях не разбират дори при факта, че живеят охолен живот. Липсата на истинска храна прави човек духовно немощен и слаб и това е неоспорим факт. Исус казва, че всеки, който се храни с Него ще живее. Връщам ви отново към думите на апостол Петър които казва, че любовта и вярата, която имате без да сте Го видели, води към пълен мир и спасение на безсмъртната ви човешка душа. Радостта от спасението е показност на Божията благодат и любов, която сам Той е излял, чрез Святия си Дух вътре във вас. Бог иска всички да се спасят и да стигнат до познание на истината. По тази причина Той изпрати словото си към нас в образа Исус Христов. Днес ние познаваме Бог посредством живота и делото на Исус Христос. Писаното слово и днес оживява в сърцата на хората и дава на човеците спасение. Пълнота от радост извор на благодат, вечен мир със Създателя, покой за лутащата се човешка природа, разбираща и осъзнаваща, че без Бог няма живот. Това което напомня в посланието си към Ефесяни апостол Павел е; "В онова време бяхте отделени от Христа, странни на Израилевото гражданство и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бога на света." Ефесяни 2:12

Това е мястото на което бяхме преди да познаем Бог. Сега всичко в нас стана ново, посредством кръщенията и новото ни духовно сърце. Бог Отец стана наш Баща, посредством живота на Исус Христос. Осиновени от Него, сме получили небесно гражданство, наследници на Нов завет и обещанията,  колкото и много да са те, които Бог изпълнява във всички, които вярват в единородния Му син Христос. "Понеже в Него е Да; за всичките Божии обещания, колкото много и да са; за това и чрез Него е Амин, за Божията слава чрез нас." 2 Коринтяни 1:20

Днес можете да се радвате, че имате славните Божии обещания и да живеете пълноценен живот в този свят, като посветите живота си напълно на Него и следвате съвета на апостол Павел към Евреите; . "Да не бъдете лениви, но да подражавате ония, които чрез вяра и устояване наследяват обещаните благословения" Евреи 6:12

Моля се, днес Бог да ви изпълни със сила, мъдрост и откровение за да ходите в Него с радостно сърце вършейки волята Му с благодат в сърцето си. Сам Бог на мира да бъде с вас и да ви даде пълна радост в ходенето ви в Христовия път на спасение. 

Бог ви обича и аз също!

Пастор Васил Петров