НАЧАЛО
ЗA НАС
МАНДАТ
КАКВО ВЯРВАМЕ
JU - CHURCH ББЦ - ЕЛ ВЕТИЛ
КОНФЕРЕНЦИИ - ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
СЪБИТИЯ
ПРЕМАХНЕТЕ РЕКЛАМИТЕ
ВИДЕНИЕ
ГОСПОДНА ВЕЧЕРЯ
УЕБ РАДИО
ПОСЛАНИЯ ОТ ПАСТОРА
МОЯТА ИЗПОВЕД
ПОСЛАНИЯ НА ДЖОИС МАЙЕР
ПОСЛАНИЯ НА КЕНЕТ КОПЛАНД
БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ДПО
ГЛАЕДАЙТЕ ЗАПИСИ ОТ СЛУЖБИТЕ
В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА
ВИДЕО КАНАЛ
АУДИО ПРОПОВЕДИ
ЖИВИЯТ ХЛЯБ
КАК ДА ПРИЕМА ИСУС
КРЪЩЕНИЯ ВЪВ ВОДА
КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
СЛУЖЕНИЕ НА БОЛНИ
СЛУЖЕНИЕ В НАЦИИТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
СВРЪХЕСТВЕСТВЕНОТО
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ГАЛЕРИЯ
ДАРЕНИЯ
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
СЛУЖБИ

27 Февруари 2018 г. послание от пастора

Vasil Petrov Ministries

27 Февруари 2018 г.

Филипяни 1:1;6 Павел и Тимотей, слуги Исус Христови, до всичките в Христа Исуса светии, които са във Филипи, заедно с епископите и дяконите: Благодат и мир да бъде на Вас от Бога, нашия Отец и от Господа Исуса Христа. Благодаря на моя Бог всеки път, когато си спомням за вас, винаги във всяка моя молитва, като се моля за всички вас с радост, за вашето участие в делото на благовестието от първия ден дори до сега; като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенствува до деня на Исуса Христа.

Да бъдеш участник в благовестието е най–прекрасното нещо в посветения ни Християнски живот. Тези, които участват в благовестието са зрелите християни, които наистина са били развързани и освободени от робството на греха, смъртта и страха. За тях свидетелството, което носят в сърцето си за живия Исус и Божието царство е начин на живот, а не само теоретично библейско познание. Апостол Павел заедно със своя млад ученик Тимотей се обръщат към всички светии, епископи и дякони във Филипи, за да изкажат своята благодарност към тях за участието им в благовестието. Думите на благодат и мир, които струят от перото на апостола показват неговата истинска и нелицемерна любов, която той питае към повярвалите в Христа светии. Благодарността в молитва от това, че те покриват нуждите им и с живота си свидетелстват тази взаимна обич, която имат в Христа ставайки участници в това велико дело още от самото начало и утвърдени в това си начинание стоят покорни на Бог, до край карат апостола да бъде радостен от факта, че са заедно в делото на благовестието, на което сам той е призован да служи. Той казва, че това е добро дело, и Бог ще го възнагради. Павел твърди, че това, което те правят е дадено от Бог и сам Бог ще усъвършенства живота им до деня на Христа. „А и вие, Филипяни, знаете, че когато излязох от Македония и почнах делото на благовестието, ни една църква, освен едни вие, не влезе във връзка с мене за даване и вземане; защото и в Солун един-два пъти ми пращахте за нуждата ми. Не че искам подаръка, но искам плода, който се умножава за ваша сметка. Но получих всичко, и имам изобилно; наситих се като получих от Епафродита изпратеното от вас, благоуханна миризма, жертва приятна, благоугодна на Бога. А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса. А на нашия Бог и Отец да бъде слава во вечни векове. Амин. „ Филипяни 4:15;20

Днес много хора са научени да се молят неправилно и затова никога не получават отговор на молитвите си. „Просите и не получавате, защото зле просите, за да иждивявате в сластите си.” Яков 4:3

Когато се молите на Бог, всяка ваша нужда да бъде снабдени и то от Неговото богатство, пак казвам не от вашето, но от Неговото богатство в слава тогава вие трябва да се съобразите с принципите на Бог, за да очаквате с вяра обещаното. Преди това обещание да бъде дадено чрез Духа, апостол Павел похвали отново Филипяните за тяхната вярност и постоянство относно даване за благовестието. Той им каза не само това, но че това, което дават за проповядване на благата вест ще се преумножи за тяхна сметка. Това е, когато си депозирал някакви пари в банка и чакаш да дойде време, за да вземеш лихвата. Когато сееш в благовестието ти ставаш пряк участник в делото на служение, а Бог знае как да се отплаща за верността и вярата на светиите. Ако не можеш да повярваш това, вече си загубил своето благословение и всяка молитва за това ще бъде просто думи. Ето един пример в притча, които даде сам Исус; „Затова каза: Някой си благородник отиде в далечна страна да получи за себе си царска власт, и да се върне. И повика десетима от слугите си и даде им десет мнаси; и рече им: Търгувайте с това, докле дойда. Но неговите граждани го мразеха, и изпратиха след него посланици да кажат: Не щем този да царува над нас. А като получи царската власт и се върна, заповяда да му повикат ония слуги, на които бе дал парите, за да знае какво са припечелили чрез търгуване. Дойде, прочее, първият и рече: Господарю, твоята мнаса спечели десет мнаси. И рече му: Хубаво, добри слуго! Понеже на твърде малкото се показа верен, имай власт над десет града. Дойде и вторият и рече: Господарю, твоята мнаса принесе пет мнаси. А рече и на него: Бъди и ти над пет града. Дойде и друг и рече: Господарю, ето твоята мнаса, която пазех скътана в кърпа; Защото се боях от тебе, понеже си строг човек; задигаш това, което не си положил, и жънеш, което не си посял. Господарят му казва: От устата ти ще те съдя, зли слуго. Знаел си, че съм строг човек, който задигам това, което не съм положил, и жъна, което не съм сял; тогава защо не вложи парите ми в банката, и аз като си дойдех, щях да ги прибера с лихвата? И рече на предстоящите: Вземете от него мнасата, и дайте я на този, който има десетте мнаси. (Рекоха му: Господарю, той има вече десет мнаси!) Казвам ви, че на всеки, който има, ще се даде; а от този, който, няма, от него ще се отнеме и това, което има. А ония мои неприятели, които не искаха да царувам над тях, доведете ги тука и посечете ги пред мене. Лука 19:12

Всичко, което ви казах за Божията банка е истина нали? Тогава нека всеки бъде разумен и мъдър в това си начинание!

Искам и се моля, Бог да ви благослови изобилно и благодаря на всички, които участват с мен в делото на благовестието.

Обичам ви църква пастор Васил Петров