НАЧАЛО
ЗA НАС
МАНДАТ
КАКВО ВЯРВАМЕ
JU - CHURCH ББЦ - ЕЛ ВЕТИЛ
КОНФЕРЕНЦИИ - ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
СЪБИТИЯ
ПРЕМАХНЕТЕ РЕКЛАМИТЕ
ВИДЕНИЕ
ГОСПОДНА ВЕЧЕРЯ
УЕБ РАДИО
ПОСЛАНИЯ ОТ ПАСТОРА
МОЯТА ИЗПОВЕД
ПОСЛАНИЯ НА ДЖОИС МАЙЕР
ПОСЛАНИЯ НА КЕНЕТ КОПЛАНД
БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ДПО
ГЛАЕДАЙТЕ ЗАПИСИ ОТ СЛУЖБИТЕ
В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА
ВИДЕО КАНАЛ
АУДИО ПРОПОВЕДИ
ЖИВИЯТ ХЛЯБ
КАК ДА ПРИЕМА ИСУС
КРЪЩЕНИЯ ВЪВ ВОДА
КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
СЛУЖЕНИЕ НА БОЛНИ
СЛУЖЕНИЕ В НАЦИИТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
СВРЪХЕСТВЕСТВЕНОТО
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ГАЛЕРИЯ
ДАРЕНИЯ
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
СЛУЖБИ

9 Февруари 2018 г.

Vasil Petrov Ministries

9 Февруари 2018 г.

1 Петър 2:4;8, При Когото идвайки, като при жив камък, от човеците отхвърлен, а от Бога избран и скъпоценен, и вие, като живи камъни, се съграждате в духовен дом, за да станете свето свещенство, да принасяте духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа. Защото е писано в писанието: - "Ето, полагам в Сион крайъгълен камък, избран, скъпоценен; И който вярва в Него, не ще се посрами". За вас, прочее които вярвате, Той е скъпоценност, а на тия, които не вярват, "Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла", и, "Камъкът, о който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват"; защото се спъват о словото и са непокорни, - за което бяха и определени.

  Посланието на апостол Петър ни вдъхновява, да ходим в единство на вярата, което е в Исус Христос. Но не единството за което, много хора говорят и апелират, а то изглежда толкова далечно и невъзможно, но това духовно единство, което ни събира в Исус Христос. Така, както имаме плътски места заселища, където живеем, така имаме и духовен дом в който се събираме заедно.

За какво е създаден домът? Дали сте си задавали ли подобен въпрос. Когато се замисля домът представлява място, където ние се събираме заедно със своето семейство, за да си отпочинем от трудовете си, да се насладим един на друг с любимите си хора, да се радваме един на друг, да споделим мъка или радост, заедно. Когато говорим за дом всички се сещаме за тази поговорка; „Моят дом е моя крепост”. Това е нашето място на сигурност, обич и отмора. Най - важното място в живота ни. Исус сам казва; „Лисиците си имат леговища, и небесните птици гнезда; а Човешкият Син няма где глава да подслони.” Матей 8:20

Не само човеците, но и животните имат нужда от дом. Знаете хитрите катерички, как ловко си изработват дом в обятията на някое вековно дърво, и си правят удобна топла хралупа, чак на теб да ти се прииска да живееш там, нали? Винаги ми се е искало да надникна вътре да видя удобствата на това потайно място, но за жалост предпазливостта, от това да остана с едно око, ме кара да бъда внимателен и стоящ настрана. Лисиците правят леговища, мечките хралупи и т.н. Така е устроен светът, в който живеем. Исус бе отхвърлен от този свят като Месия. Йоан също казва, че този, който е сътворил света, нямаше място за Него на тази земя. „Той бе в света; и светът чрез Него стана; но светът Го не позна.” Йоан 1:10

Това е да си непознат в собствения си дом. Отхвърлен от своите си, тези които обичаш. Това е най - тежкото нещо, което може да се случи на човек. Исус дойде да възстанови домът, но не този на земния ни живот, а духовния такъв. В посланието на Петър се казва, че ние се събираме в духовен дом, това е църквата, за да станем свято свещенство. Извън този духовен дом, ние сме никои, чужди и не сме святи. Защо? Защото в него ние принасяме духовни жертви, благоприятни на Бога чрез Исуса Христа. Амин!

В този нов дом, в който се събираме или съграждаме заедно, като живи камъни избрани от Бог, Исус не е отхвърлен, а заема най-важната част от дома. Самият Исус е съграждащата част основата, в който всички се събират. Пророк Исая казва; „Ето полагам в Сион крайъгълен камък!” Защо в Сион? Какво представлява хълма Сион? Псалм 87:2-3 казва: „Портите на Сион Господ обича повече от всички Яковови заселища. Славни неща се говорят за тебе, граде Божий.”

Думата „Сион”, която се среща над 150 пъти в Библията, означава „укрепление”. В Библията Сион е градът на Давид и града на Бога. Първото споменаване на думата „Сион” в Библията е в 2 Царе 5:7: „Обаче Давид превзе крепостта Сион. Това е Давидовият град.” Така Сион е било първоначално името на древната евусейска крепост в град Ерусалим. Сион започнал да се разбира не само като крепостта, но също и като града, в който се намирала тази крепост. След превземането на „крепостта Сион” от Давид, Сион бил наречен „Давидовия град” (3 Царе 8:1; 1 Летописи 11:5; 2 Летописи 5:2).  Когато Соломон построил храма в Ерусалим, Сион разширил значението си, за да включи храма и земята около него (Псалм 2:6, 48:2, 11-12, 132:13). Накрая Сион се използва като име за град Ерусалим, страната Юда и народа на Израел като цяло (Исая 40:9; Еремия 31:12; Захария 9:13). Най-важната употреба на думата „Сион” е в нейния богословски смисъл. Сион се използва метафорично за Израел като Божия народ (Исая 60:14). Духовното значение на Сион продължава в Новия Завет, където му се дава християнски смисъл като Божието духовно царство, небесния Ерусалим (Евреи 12:22; Откровение 14:1). Крепостта Сион е новият духовен дом, крепостта избрана от Бог, чиято събирателна основа е сам Христос. Не е ли страхотно, че отново Бог е създал начин Неговият народ да има своето обиталище място на сигурност топлина семейна обич и надежда. Място, където ти и аз сме поканени да участваме като оживели от мъртвите в този свят посредством кръвта на Господ Исус Христос. За тези, които вярват този камък е безценен, скъпоцен, защото ни събира в едно. В една вяра едно кръщение, един Бог. „Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви: един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички.” Ефесяни 4:4

Това е решението на Бог за последните времена, в които живеем. Начинът на Бог да покаже Неговата топлина и любов към забравилото що е това истински дом човечество. Към развратените умове на хората, които отхвърлиха Бог като такъв и се развратиха в собствените си мисли, гордост и себичност. Както и апостол Павел казва в посланието си към Римляните; „Всички се отклониха, заедно се развратиха; Няма кой да прави добро, няма ни един".” Римляни 3:12

Хората, които се спъват и съблазняват в словото, тези, които го отхвърлят са непокорните. Непокорството е грях и води всеки човек към погибел. „Защото като овце блуждаехте, но сега се върнахте при Пастиря и Епископа на душите ви.” Ефесяни 4:25

Благославям ви за това и ви напомням, че имате дом, който е неръкотворен вечен. Амин! Бог да ви благослови богато!

С много обич пастор Васил Петров