НАЧАЛО
ЗA НАС
МАНДАТ
КАКВО ВЯРВАМЕ
JU - CHURCH ББЦ - ЕЛ ВЕТИЛ
КОНФЕРЕНЦИИ - ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
СЪБИТИЯ
ПРЕМАХНЕТЕ РЕКЛАМИТЕ
ВИДЕНИЕ
ГОСПОДНА ВЕЧЕРЯ
УЕБ РАДИО
ПОСЛАНИЯ ОТ ПАСТОРА
МОЯТА ИЗПОВЕД
ПОСЛАНИЯ НА ДЖОИС МАЙЕР
ПОСЛАНИЯ НА КЕНЕТ КОПЛАНД
БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ДПО
ГЛАЕДАЙТЕ ЗАПИСИ ОТ СЛУЖБИТЕ
В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА
ВИДЕО КАНАЛ
АУДИО ПРОПОВЕДИ
ЖИВИЯТ ХЛЯБ
КАК ДА ПРИЕМА ИСУС
КРЪЩЕНИЯ ВЪВ ВОДА
КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
СЛУЖЕНИЕ НА БОЛНИ
СЛУЖЕНИЕ В НАЦИИТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
СВРЪХЕСТВЕСТВЕНОТО
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ГАЛЕРИЯ
ДАРЕНИЯ
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
СЛУЖБИ

10 Януари 2018 г. Ако си Ти Христос, кажи ни ясно


Йоан 10:24;30 „Между това юдеите Го заобиколиха и Му казаха: До кога ще ни държиш в съмнение? Ако си Ти Христос, кажи ни ясно. Исус им отговори: Казах ви, и не вярвате. Делата, които върша в името на Отца Си, те свидетелствуват за Мене. Но вие не вярвате, защото не сте от Моите овце. Моите овце слушат гласа Ми, и Аз ги познавам, и те Ме следват. И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми. Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца. Аз и Отец едно сме.“

Днес почти целия свят е чул за това; Кой е Христос? Рядкост по лицето на земята е днес да се срещнат хора, който не знаят нищо за спасителното дело на кръста. Свидетели сме, че колкото и да говориш на някой за Исус и да разкриваш писанията пред него, докато не падне булото на заблудата от очите му той не може да разбере всъщност; Кой е Христос? Юдеите вече знаеха и бяха чули от самия Исус, кой е Той, и въпреки това не искаха да повярват със сърцето си в това.

„Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш.” Римляни 10:9,

За да бъде спасен човек има само две предизвикателства към това. Едното е устата ти да изповяда Исус като Господ и Спасител, а второто да повярваш със сърцето си в Неговото възкресение. Тъй като Исус беше все още между юдеите, те не трябваше да правят второто, понеже Той още не беше разпънат и възкресен. Това, което трябваше да направят е да повярват, че Той е Син на живия Бог. Въпреки, че Исус с ясни доказателства представяше Себе си като Христос, те отново и отново оставаха в съмнение. „Ако си Христос кажи ни го ясно.” Това е, което казваха те. Исус каза, че делата, които виждат Той да върши свидетелстват за това, че Той е Божият Син, но те отново не вярваха и причината е, че те не са от Неговите овце или паство. След това Исус казва нещо много важно, в което трябва днес да вникнем и ние скъпи братя и сестри. Има две важни неща, които се забелязват при тези, които са искрени последователи на Исус Христос. Това е, че те слушат на първо място Неговия глас, и след това Го следват. По това се познават истинските овце. Исус казва, че Той ги познава по име тези, които са Негови. Кои овце познава Той? Тези, които Го слушат и Го следват. Това са белязаните овце на стадото Му. Тези, които разпознават гласът Му и винаги са с Него. Нали знаете, че всеки овчар бележи стадото си, за да не се обърква и смесва то с останалите овце на другите овчари. Много белези е поставял Бог през вековете по различен начин, за да се отделят чистите от нечистите или Неговите овце, на които сам Той е пастор от чуждите, които изпояждат стадото. Господното слово дойде към пророк Езекиил и му каза; „И Господ му рече: Мини през града, през Ерусалим, и тури белег върху челата на мъжете, които въздишат и плачат поради всичките мерзости, които стават всред него. „ Езекиил 9:4

За да бъдат спасени от Божието възмездие по същия начин бяха предупредени и децата на Израел; „И кръвта на къщите, гдето сте, ще ви служи за белег, така че, като видя кръвта, ще ви отмина, и когато поразя Египетската земя, няма да нападне върху вас погубителна язва.” Изход 12:13

Апостол Петър каза за това, че всеки новозаветен християнин трябва да има белега на кръщение, който Бог е отредил за тия, които се спасяват; „А Петър им рече: „Покайте се, и всеки от вас, нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви; и ще приемете тоя дар, Светия Дух.” Деяния 2:38

Днес Святия Дух дава белег на власт върху вярващите в Исус. Днес Той прави разликата между религиозните последователи и тези, които се родиха не от плът, но са родени от Бог. „Които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.” Йоан 1:13

Тези, които имат в себе си „белега“ Святия Дух, Исус казва, че ги познава и им дава вечен живот, те никога няма да загинат и никой не може да ги грабне от ръката Му. Казвам ви хора това винаги ме е насърчавало много. Ръката на Господа. Тази ръка, която има толкова много власт и сила. Ръцете, които дори пироните на кръста и смъртта не можаха да задържат. Ръцете на Исус, които ни държат в безопасност. Исус казва нещо още по –силно, което днес ще ви насърчи много; „Отец Ми, Който Ми ги даде, е по-голям от всички; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца. Аз и Отец едно сме.” Вижте това! Ръцете на Исус са едно с ръцете на Отец, за Когото Исус казва, най – голям е! Алелуя! Най - голям е! От всички Той е най – големият! Оказва се, че моят и твоят живот е в безопасност стоейки здраво в Господното присъствие. Покорявайки се на Бог, слушайки гласът Му, и следвайки Го, ти братко и сестро ще бъдеш разпознат като част от стадото Му. Отец е благоволил да ни даде в ръката на Исус и Той никога няма да ни загуби в това можете да сте напълно сигурни днес. Това е Неговото обещание;. „И Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат, и никой няма да ги грабне от ръката Ми.” Йоан 10:28

Затова слушайте гласът Му и Го следвайте както и бяхте обещали в реката на завета. Нека Бог да благослови всеки един от вас и да ви напътства и в този прекрасен ден.            

С много обич пастор Васил Петров

Vasil Petrov International Ministries