НАЧАЛО
ЗA НАС
МАНДАТ
КАКВО ВЯРВАМЕ
JU - CHURCH ББЦ - ЕЛ ВЕТИЛ
КОНФЕРЕНЦИИ - ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
СЪБИТИЯ
ПРЕМАХНЕТЕ РЕКЛАМИТЕ
ВИДЕНИЕ
ГОСПОДНА ВЕЧЕРЯ
УЕБ РАДИО
ПОСЛАНИЯ ОТ ПАСТОРА
МОЯТА ИЗПОВЕД
ПОСЛАНИЯ НА ДЖОИС МАЙЕР
ПОСЛАНИЯ НА КЕНЕТ КОПЛАНД
БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ДПО
ГЛАЕДАЙТЕ ЗАПИСИ ОТ СЛУЖБИТЕ
В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА
ВИДЕО КАНАЛ
АУДИО ПРОПОВЕДИ
ЖИВИЯТ ХЛЯБ
КАК ДА ПРИЕМА ИСУС
КРЪЩЕНИЯ ВЪВ ВОДА
КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
СЛУЖЕНИЕ НА БОЛНИ
СЛУЖЕНИЕ В НАЦИИТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
СВРЪХЕСТВЕСТВЕНОТО
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ГАЛЕРИЯ
ДАРЕНИЯ
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
СЛУЖБИ

5 Януари 2018

Псалми 37:1;7 Давидов псалом. По Еврейски азбучен псалом, Не се раздразнявай поради злотворците, Нито завиждай на ония, които вършат беззаконие. Защото като трева скоро ще се окосят, И като зелена трева ще повехнат. Уповавай на Господа и върши добро; Така ще населиш земята и ще се храниш с увереност. Весели се, тъй също, в Господа; И Той ще ти даде попросеното от сърцето ти. Предай на Господа пътя си; И уповавай на Него, и Той ще извърши очакването ти; И ще направи да се яви правдата ти като светлината, И съдът ти като пладне. Облегни се на Господа, и чакай Него; Не се раздразнявай поради този човек, който успява в пътя си Като извършва подлости.

Отново Давид в хвалата си към Бог изпълнен със Святия Дух дава тези прекрасни съвети. Той казва, че е загуба на време и наистина е излишно да се дразниш или завиждаш на тези, които напредват в този свят като си служат с нечестие, егоизъм, вършейки делата на своята неправда. Разбира се, че това само ще отнеме радостта от живота ти и вместо да се радваш на всеки нов ден, който Господ ти е подарил ще си фокусиран да се справяш с всяко нечестие и измама, а това не е много разумно. Нечестивите ще погинат и този факт е запечатан в словото на Бог. Сравнени са с тази зелена трева, която виждам днес да расте и краси всичко около нас, но знаем, че няма да мине кой знае колко време и тя ще повехне. Всеки човек ще отговаря един ден пред царя на царете за всичкото добро или зло вършил някога в това тяло. „И тъй, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога.” Римляни 14:12 Ето един добър съвет, който можеш да следваш. Сложи упованието си и мечтите си в Господа, весели се в Него и Той ще ти даде това, което е полезно за тебе. Той иска да благослови живота ти и да имаш добър успех. Ако позволиш на Святия Дух да ръководи живота ти, Той знае на къде трябва да го води. Толкова е лесно да се отпуснеш, когато знаеш, че сам Бог управлява живота ти и му дава смисъл и сигурна насока. Не бива да се безпокоиш за нищо, а с радостно сърце всеки нов ден ще пристъпваш към Него с благодарение. „Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение;” Филипяни 4:6

Някой маловерец отново ще каже, че ако ние не си помогнем то и Бог няма да го направи. Тази българска пословичност не предава точно намеренията на Бог и хората губят от това, което всъщност могат да имат днес. Евангелието на Матей има думи на Исус, които са доста по различни от нашата скромна действителност. „Затова, не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери.” Матей 6:34 Безпокойството е инструмент на дявола, с които Той би се опитал да ти отнеме предварително радостта от спасението и благодатта от увереността, с която ходиш в Христос. Възможно ли е днес да вършиш правда да говориш истината и да успееш в този живот? Това се питат всички, които все пак искат да живеят благочестиво, но и същевременно да напредват в пътя си. Писанията ни казват, че това е възможно само и единствено тогава, когато предадеш пътя си в ръката на Господа. Със собствени сили няма да се справиш. Това е причината днес много хора, които са тръгнали в пътя на Бог да не успяват. Те искат да стоят в истината и Неговата правда, но дотам. Никога не правят тази крачка на увереност да предадат живот си изцяло в Неговата ръка и да позволят на Святия Дух да ги води. От една страна искат да живеят праведно от друга страна неразбират, че със собствени сили това на тази земя е невъзможно. „Соломонова песен на възкачванията. Ако Господ не съгради дома, Напразно се трудят зидарите; Ако Господ не опази града, Напразно бди стражарят.” Псалми 127:1 Всичко, от което се нуждаем днес е Бог, а Той знае как да благослови живота ни. Може би хора още ходят в съмнение дали са повярвали в истинския Бог и как могат да са сигурни в това, за да му се доверят напълно. Ако вярвате в писанията и че Библията е Божието вдъхновено слово ще стигнете и до тези думи. „Знаем още, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаваме истинния Бог; и ние сме в истинния, сиреч в Сина Му Исуса Христа. Това е истинският Бог и вечен живот. „ 1 Йоан 5:20 Това е истината! Да повярваш в писанията и да предадеш живота си на единствения истинен Бог посредством вярата в Сина Му Исус Христос, като предадеш безрезервно живота си в Неговата ръка и чрез вяра пристъпиш с радост към престола на благодатта. „Затова, нека пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост, и да намерим благодат, която да ни помага своевременно.” Евреи 4:16; „Тогава твоята светлина ще изгрее като зората, И здравето ти скоро ще процъфне; Правдата ти ще върви пред тебе, И славата Господна ще ти бъде задна стража.” Исая 58:8Сам Исая пророкува за това и потвърждава, че сам Бог ще бъде за тебе стража, здравето ти ще процъфти, правдата ти ще върви пред теб и няма да имаш излишни притеснения за всичко, което става около теб. Върви с Бог и му повери всичко в твоя живот, ще преживееш много чудеса несъмнено.

С много обич пастор Васил Петров