НАЧАЛО
ЗA НАС
МАНДАТ
КАКВО ВЯРВАМЕ
JU - CHURCH ББЦ - ЕЛ ВЕТИЛ
КОНФЕРЕНЦИИ - ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
СЪБИТИЯ
ПРЕМАХНЕТЕ РЕКЛАМИТЕ
ВИДЕНИЕ
ГОСПОДНА ВЕЧЕРЯ
УЕБ РАДИО
ПОСЛАНИЯ ОТ ПАСТОРА
МОЯТА ИЗПОВЕД
ПОСЛАНИЯ НА ДЖОИС МАЙЕР
ПОСЛАНИЯ НА КЕНЕТ КОПЛАНД
БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ДПО
ГЛАЕДАЙТЕ ЗАПИСИ ОТ СЛУЖБИТЕ
В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА
ВИДЕО КАНАЛ
АУДИО ПРОПОВЕДИ
ЖИВИЯТ ХЛЯБ
КАК ДА ПРИЕМА ИСУС
КРЪЩЕНИЯ ВЪВ ВОДА
КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
СЛУЖЕНИЕ НА БОЛНИ
СЛУЖЕНИЕ В НАЦИИТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
СВРЪХЕСТВЕСТВЕНОТО
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ГАЛЕРИЯ
ДАРЕНИЯ
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
СЛУЖБИ

Здравейте църква, 14 Септември 2017

Здравейте църква, 14 Септември 2017 г.

Библията ни казва, че сатана беше също Божий служител.

Исая 14:12-14 Как си паднал от небето, ти Деннице, сине на зората! Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите; А ти думаше в сърцето си: Ще възляза на небесата, Ще възвиша престола си над Божиите звезди, И ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север, Ще възляза над висотата на облаците, Ще бъда подобен на Всевишния.

Езекиил 28:12-18 Сине човешки, дигни плач за тирския цар, и кажи му: Така казва Господ Иеова: Ти си печат на съвършенство, пълен си с мъдрост и съвършен по хубост. Ти бе в Божията градина, в Едем; ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни: със сард, топаз, диамант, хрисолит, оникс, яспис, сапфир, антракт, смарагд и със злато; направата на тъпанчетата и на свирките ти е била приготвена за тебе в деня, когато си бил създаден. Ти беше херувим помазан за да засеняваш; и Аз те поставих така щото беше на Божия свет хълм; ти ходеше всред огнените камъни. Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, догдето се намери беззаконие в тебе. От много голямата ти търговия напълниха всичко всред тебе с насилие, и ти съгреши; затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм, и те изтребих отсред огнените камъни, херувиме засеняващи! Сърцето ти се надигна поради хубостта ти; ти разврати мъдростта си поради блясъка си; Аз те хвърлих на земята, изложих те пред царете, за да те гледат. Ти омърси светилищата си чрез многото си беззакония, чрез неправедната си търговия; затова извадих огън изсред тебе, който те изяде, и те обърнах на пепел по земята пред очите на всички, които те гледат.

Днес много хора и по скоро „служители“, които търсят, одобрението на човеци, съвършенство и похвала, и докато се занимават с това как да станат такива попадат в същият капан на фарисейщина и лицемерие.

Беше ли служител дявола? Да, според писанията, и нещо повече беше наречен от пророка; „печат на съвършенство“ УАУ! Все още ли искате да сте съвършени. Ето някой вече е бил такъв и пак се е провалил. Все още ли си мислите хора, че сте по - добри и  по – мъдри, от него в хваление, слово, действия? Нека оставим това и да се обърнем към Бог с простотата на вярата в сърцето си и да бъдем такива каквито сме. Да позволим Бог да ни променя, чрез Святия Си Дух  и да ни научи на смирение.

Яков 4:6. Но Той дава една по-голяма благодат; затова казва: "Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат".

Разликата Исус – сатана е записана тук:

Матей 11:29. Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си.

Защо Сатана е паднал от небесата? Заради гордост. Той пожелал да бъде Бог, а не служител на Бог. Забележете множеството твърдения „Аз ще…” в Исая 14:12-15. Езекиил 28:12-15 описва Сатана като извънредно красив ангел. Той е бил може би най-висшият от всички ангели, най-красивото от всички Божии творения, но не бил доволен от това положение. Вместо това искал да бъде Бог, да „изрита Бог от Неговия престол” и да превземе властта над вселената. Сатана искал да бъде Бог, и е много интересно, че точно с това той изкушава Адам и Ева в Едемската градина (Битие 3:1-5). Как е паднал от небесата? В действителност падане не е точно описание. Много по-точно е да кажем, е че Бог е изхвърлил Сатана от небесата (Исая 14:15; Езекиил 28:16-17). Сатана не е паднал от небето, а е бил изгонен от там.

Това, че днес служите не значи нищо. Как служиш и на кого е големият въпрос днес?

Пастор Васил Петров