НАЧАЛО
ЗA НАС
МАНДАТ
КАКВО ВЯРВАМЕ
JU - CHURCH ББЦ - ЕЛ ВЕТИЛ
КОНФЕРЕНЦИИ - ИНТЕРНЕТ ЦЪРКВА
СЪБИТИЯ
ПРЕМАХНЕТЕ РЕКЛАМИТЕ
ВИДЕНИЕ
ГОСПОДНА ВЕЧЕРЯ
УЕБ РАДИО
ПОСЛАНИЯ ОТ ПАСТОРА
МОЯТА ИЗПОВЕД
ПОСЛАНИЯ НА ДЖОИС МАЙЕР
ПОСЛАНИЯ НА КЕНЕТ КОПЛАНД
БИБЛЕЙСКО УЧИЛИЩЕ ДПО
ГЛАЕДАЙТЕ ЗАПИСИ ОТ СЛУЖБИТЕ
В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА
ВИДЕО КАНАЛ
АУДИО ПРОПОВЕДИ
ЖИВИЯТ ХЛЯБ
КАК ДА ПРИЕМА ИСУС
КРЪЩЕНИЯ ВЪВ ВОДА
КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ
СЛУЖЕНИЕ НА БОЛНИ
СЛУЖЕНИЕ В НАЦИИТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ
СВРЪХЕСТВЕСТВЕНОТО
БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ
СЪБИТИЯ
НОВИНИ
ГАЛЕРИЯ
ДАРЕНИЯ
АДРЕС ЗА КОНТАКТИ
СЛУЖБИ

МОЯТА ИЗПОВЕД

Моята сутрешна изповед

Изповядвай ежедневно на глас вярата в сърцето си и това ще доведе до реална победа в живота ти.

Изповедта е силата на моята молитва и е ясно потвърждение и пълно съгласие с Божията воля в моя живот. Важно е да имам ежедневна изповед посредством Божието слово защото това ще утвърди моя вътрешен човек и ще го направи здрав и силен.  

Пастор Васил Петров


Изповед 2 Октомври 2015

Аз пазя словото на Бог и любовта ми към Него е наистина съвършена. Аз стоя в Исус.

1 Йоан 2:5. Но ако някой пази словото Му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него.

Словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за мен, то е Божия сила.

1 Коринтяни 1:18. Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват; а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила.

Аз почитам словото, за което имам отплата.

Притчи 13:13. Който презира словото, сам на себе си вреди, А който почита заповедта има отплата.

Аз внимавам на словото и ще намеря добро. Аз уповавам на Господа и съм блажен.

Притчи 16:20. Който внимава на словото ще намери добро. И който уповава на Господа е блажен.

Псалми 119:50. Това е моята утеха в скръбта ми, Че словото Ти ме съживи.

Псалми 119:116. Укрепявай ме според словото Си, за да живея; И да се не засрамя в надеждата си.

Псалми 119:133. Оправяй стъпките ми в словото Си, И не оставяй да ме завладее никое беззаконие;

Псалми 119:172. Езикът ми ще пее за словото Ти, Защото всички Твои заповеди са правда.

Псалми 118:17. Аз няма да умра, но ще живея, И ще разказвам делата Господни.

Амин!


ИЗПОВЕД 1 ОКТОВМРИ 2015

Изповядвай ежедневно на глас вярата в сърцето си и това ще доведе до реална победа в живота ти.

Изповедта е силата на моята молитва и е ясно потвърждение и пълно съгласие с Божията воля в моя живот. Важно е да имам ежедневна изповед посредством Божието слово защото това ще утвърди моя вътрешен човек и ще го направи здрав и силен.

Пастор Васил Петров

Изповед – „Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява.” Римляни 10:10

Тази книга на Божията благодат няма да се отдалечава от живота ми, но ще размишлявам над нея ден и нощ, за да постъпвам внимателно според всичко, което е казано в нея. Ще имам имам добър успех и ще напредвам в пътя си. - „Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичкото, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех.” Исус Навиев 1:8

Аз няма да живея само с хляб, но и с всяко слово, което излиза от Божиите уста. - А Той в отговор каза: Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Матей 4:4

Аз не съм приел дух на страх, нито дух на слабост, но на сила, любов и себе владеене в мощното име на Исуса Христа. – „Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. 2 Тимотей 1:7

Той взе на себе Си моите немощи, моите болести, понесе моите болки, с Неговите рани аз съм изцелен. - „За да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: "Той взе на себе Си нашите немощи, И болестите ни понесе". Матей 8:17

Исус дойде за мен, за да имам аз изобилен живот. – „Крадецът идва да открадне, да убие, да разруши, но Аз дойдох (казва Исус) да ви дам живот, и да го дам изобилно.” Йоан 10:10

Бог винаги ще ме води в победа в името на моя Господ Исус Христос. „Господ ни води винаги в победоносно шествие в Христа Исуса.” 2 Коринтяни 2:14

Аз не се страхувам, защото в Божията любов няма страх. Аз съм напълно усъвършенствам в Неговата любов. Бог е любов и Той живее в моето сърце. - „В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда всеки страх; защото страхът има в себе си наказание и който се страхува, не е усъвършенстван в любовта.” 1 Йоан 4:18

Аз не съм от този свят, защото съм роден от Бог. Аз съм победител над греха, защото по-велик е Оня, Който живее в мен, от онзи, който е в света. - „Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Оня, Който е във вас, от онзи, който е в света.” 1 Йоан 4:4

Аз съм роден от Бог и побеждавам ежедневно всичкото зло на този свят. - „Всичко, което е родено от Бога побеждава света.” 1 Йоан 5:4

Бог ще заповяда на ангелите си за мен да ми служат днес и те ще ме пазят от всяко зло и във всяка ситуация. - „Заповядай на ангелите Си за нас да ни пазят във всичките ни пътища, на ръце да ни вдигат, да не би ад ударим о камък ногата си.” Пс. 91:11,12